(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 

 Trong tuần này từ 08/12/2012 - 14/12/2012, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản.

Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:

DOANH NGHIỆP

* (SMS: 211/2012/TT-BTC) - Ngày 05/12/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 211/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (SMS: 6937/TCHQ-GSQL) - Ngày 10/12/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6937/TCHQ-GSQL về việc xác định thời điểm tính thuế đối với xăng dầu đã tạm nhập nhưng không tái xuất hoặc không tái xuất hết.

 * (SMS: 6935/TCHQ-TXNK) - Ngày 10/12/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6935/TCHQ-TXNK về việc miễn thuế hàng nhập khẩu là hàng viện trợ không hoàn lại.

 * (SMS: 17060/BTC-VP) - Ngày 07/12/2012, Bộ Tài chính ban hành Công văn 17060/BTC-VP về việc xác định thời điểm tính thuế đối với xăng dầu đã tạm nhập nhưng không tái xuất hoặc không tái xuất hết, được chuyển tiêu thụ nội địa.

 * (SMS: 6897/TCHQ-TXNK) - Ngày 07/12/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6897/TCHQ-TXNK về việc trả lời vướng mắc hồ sơ xét không thu thuế hàng kinh doanh tạm nhập - tái xuất.

 * (SMS: 4369/TCT-KK) - Ngày 06/12/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4369/TCT-KK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hóa đơn quá thời hạn của dự án sử dụng vốn ODA.

 * (SMS: 4366/TCT-CS) - Ngày 06/12/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4366/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng và sử dụng hóa đơn cho hoạt động của ngân hàng.

 * (SMS: 6885/TCHQ-TXNK) - Ngày 06/12/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6885/TCHQ-TXNK về việc miễn thuế hàng nhập khẩu.

 * (SMS: 6871/TCHQ-TXNK) - Ngày 05/12/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6871/TCHQ-TXNK về việc miễn thuế hàng nhập khẩu là hàng viện trợ không hoàn lại.

 * (SMS: 6865/TCHQ-TXNK) - Ngày 05/12/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6865/TCHQ-TXNK về việc báo cáo ưu đãi thuế nhập khẩu.

 * (SMS: 6818/TCHQ-PC) - Ngày 04/12/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6818/TCHQ-PC về khiếu kiện của Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất ô tô JRD Việt Nam.

 * (SMS: 6809/TCHQ-TXNK) - Ngày 04/12/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6809/TCHQ-TXNK về việc bổ sung hồ sơ xét miễn thuế.

 * (SMS: 4316/TCT-DNL) - Ngày 03/12/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4316/TCT-DNL về việc kê khai nộp thuế đối với hoạt động hợp tác kinh doanh bất động sản.

 * (SMS: 4307/TCT-TNCN) - Ngày 03/12/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4307/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ.

 * (SMS: 4290/TCT-CS) - Ngày 30/11/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4290/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng đối với giao dịch giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn cán thép Tam Điệp và Công ty trách nhiệm hữu hạn thép KYOEI Việt Nam.

* (SMS: 4282/TCT-CS) - Ngày 29/11/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4282/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng đối với khoản hỗ trợ bảo vệ giá.

 * (SMS: 4277/TCT-TNCN) - Ngày 29/11/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4277/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản tiền thưởng năm 2009 và trợ cấp mất việc trả cho nhân viên nước ngoài.

 * (SMS: 6334/TCHQ-TXNK) - Ngày 12/11/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6334/TCHQ-TXNK về chính sách miễn thuế dự án đầu tư.

 * (SMS: 199/2012/TT-BTC) - Ngày 15/11/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 199/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính Phủ về việc chuyển đổi ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện ưu đãi về tỷ lệ xuất khẩu mà bị chấm dứt ưu đãi theo cam kết Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

 * (SMS: 6876/TCHQ-TXNK) - Ngày 06/11/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6876/TCHQ-TXNK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nộp thừa.

 * (SMS: 3709/TCT-DNL) - Ngày 24/10/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3709/TCT-DNL về việc khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với các công trình an sinh xã hội.

 * (SMS: 14452/BTC-TCT) - Ngày 23/10/2012, Bộ Tài chính ban hành Công văn 14452/BTC-TCT về việc thực hiện chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

 * (SMS: 3703/TCT-CS) - Ngày 23/10/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3703/TCT-CS về chính sách thuế.

 * (SMS: 3701/TCT-CS) - Ngày 23/10/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3701/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

 * (SMS: 3698/TCT-CS) - Ngày 23/10/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3698/TCT-CS về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

 * (SMS: 3655/TCT-KK) - Ngày 17/10/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3655/TCT-KK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng.

 * (SMS: 3649/TCT-KK) - Ngày 17/10/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3649/TCT-KK về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng.

 * (SMS: 3512/TCT-CS) - Ngày 15/10/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3512/TCT-CS về thuế đối với doanh nghiệp thu phí chợ.

 * (SMS: 3511/TCT-TNCN) - Ngày 05/10/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3511/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân.

 * (SMS: 3510/TCT-CS) - Ngày 05/10/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3510/TCT-CS về việc xử phạt chậm nộp tiền thuê đất.

 * (SMS: 3509/TCT-CS) - Ngày 05/10/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3509/TCT-CS về việc giải đáp vướng mắc về lệ phí trước bạ.

 LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (SMS: 4648/LDTBXH-LDTL) - Ngày 11/12/2012, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4648/LĐTBXH-LĐTL về tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc.

 * (SMS: 29/2012/TT-BLDTBXH) - Ngày 10/12/2012, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 29/2012/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.

 * (SMS: 10452/BGTVT-TCCB) - Ngày 10/12/2012, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Công văn 10452/BGTVT-TCCB về việc báo cáo tình hình thực hiện công tác An toàn - vệ sinh lao động năm 2012.

 * (SMS: 10450/BGTVT-TCCB) - Ngày 10/12/2012, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Công văn 10450/BGTVT-TCCB về việc tổ chức tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ lần thứ 15 năm 2013.

 * (SMS: 4606/TB-BLDTBXH) - Ngày 07/12/2012, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông báo 4606/TB-BLĐTBXH về việc hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần vào các dịp nghỉ lễ, tết năm 2013.

 * (SMS: 6891/TCHQ-TCCB) - Ngày 06/12/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6891/TCHQ-TCCB về việc chi trả trợ cấp thôi việc với lao động đủ tuổi nghỉ hưu nhưng không đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí hàng tháng.

 * (SMS: 2533/LDTBXH-ATLD) - Ngày 26/07/2012, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2533/LĐTBXH-ATLĐ về việc điều chỉnh chức danh một số chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (SMS: 56/2012/QD-UBND)
- Ngày 10/12/2012,
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 56/2012/QĐ-UBND về việc Quy định trình tự, thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính theo giá thị trường khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển hình thức sử dụng đất từ thuê đất sang giao đất tại Thành phố Hồ Chí Minh.

 * (SMS: 4283/TCT-CS) - Ngày 29/11/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4283/TCT-CS về nghĩa vụ tài chính đối với đất đã giao cho tổ chức để xây dựng nhà ở của cán bộ công nhân viên trước ngày 15/10/1993.

 * (SMS: 39/2012/QH13) - Ngày 23/11/2012, Quốc hội ban hành Nghị quyết 39/2012/QH13 về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai.

 * (SMS: 54/2012/QD-UBND) - Ngày 21/08/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 54/2012/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 19/2009/QĐ-UBND ngày 25/02/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định về diện tích đất tối thiểu sau khi tách thửa.

 ĐẦU TƯ

* (SMS: 32/CT-TTg) - Ngày 07/12/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 32/CT-TTg về việc loại bỏ những rào cản và hoàn thiện cơ chế, chính sách để nâng cao hiệu quả đầu tư.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (SMS: 17024/BTC-DT)
- Ngày 06/12/2012,
Bộ Tài chính ban hành Công văn 17024/BTC-ĐT về việc hướng dẫn thanh toán vốn các dự án đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012.

 * (SMS: 7829/NHNN-CSTT) - Ngày 28/11/2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Công văn 7829/NHNN-CSTT về việc mở rộng đối tượng cho vay học sinh sinh viên, nâng cao mức cho vay tối đa đối với học sinh sinh viên.

 * (SMS: 7559/NHNN-QLNH) - Ngày 16/11/2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Công văn 7559/NHNN-QLNH về việc hướng dẫn việc vay và trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp.

 KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

* (SMS: 4355/TCT-CS) - Ngày 05/12/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4355/TCT-CS về hóa đơn ủy nhiệm.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (SMS: 6985/TCHQ-GSQL)
- Ngày 12/12/2012,
Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6985/TCHQ-GSQL về thủ tục hải quan xuất khẩu tàu biển đã xuất cảnh.

 * (SMS: 2747/QD-TCHQ) - Ngày 11/12/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2747/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy chế điều chỉnh số liệu thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

 * (SMS: 6966/TCHQ-GSQL) - Ngày 11/12/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6966/TCHQ-GSQL về thủ tục chuyển cảng mặt hàng phế liệu đến cảng đích.

 * (SMS: 6962/TCHQ-GSQL) - Ngày 11/12/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6962/TCHQ-GSQL về thủ tục đối với thiết bị tạm nhập - tái xuất.

 * (SMS: 6953/TCHQ-TXNK) - Ngày 11/12/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6953/TCHQ-TXNK về việc trả lời vướng mắc khi thực hiện danh mục rủi ro hàng hóa nhập khẩu cấp Tổng cục.

 * (SMS: 6914/TCHQ-TXNK) - Ngày 07/12/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6914/TCHQ-TXNK về việc hướng dẫn xác định mã hàng hóa nhập khẩu.

 * (SMS: 6912/TCHQ-GSQL) - Ngày 07/12/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6912/TCHQ-GSQL về việc quản lý hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất.

 * (SMS: 6908/TCHQ-GSQL) - Ngày 07/12/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6908/TCHQ-GSQL về tờ khai hải quan.

 * (SMS: 6907/TCHQ-GSQL) - Ngày 07/12/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6907/TCHQ-GSQL về việc chuyển nguyên phụ liệu dư sang hợp đồng gia công khác sau thanh khoản.

 * (SMS: 6904/TCHQ-TXNK) - Ngày 07/12/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6904/TCHQ-TXNK về mã HS mặt hàng sữa rửa mặt.

 * (SMS: 6896/TCHQ-TXNK) - Ngày 06/12/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6896/TCHQ-TXNK về kiến nghị sửa đổi Danh mục quản lý rủi ro.

 * (SMS: 6877/TCHQ-TXNK) - Ngày 06/12/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6877/TCHQ-TXNK về việc áp mã mặt hàng gối cao su cốt bản thép.

 * (SMS: 922/GSQL-GQ3) - Ngày 06/12/2012, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 922/GSQL-GQ3 về việc tạm nhập tái xuất xăng dầu.

 * (SMS: 10186/BKHDT-KTCN) - Ngày 05/12/2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 10186/BKHĐT-KTCN về việc xác nhận mặt hàng trong nước chưa sản xuất được.

 * (SMS: 6870/TCHQ-GSQL) - Ngày 05/12/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6870/TCHQ-GSQL về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với hành lý, hàng hóa nhập khẩu phi mậu dịch theo đường hàng không.

 * (SMS: 6858/TCHQ-GSQL) - Ngày 05/12/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6858/TCHQ-GSQL về thủ tục chuyển địa điểm làm thủ tục thông quan hàng hóa.

 * (SMS: 6857/TCHQ-GSQL) - Ngày 05/12/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6857/TCHQ-GSQL về thủ tục hải quan đối với hàng hóa từ kho ngoại quan đưa vào khu chế xuất.

 * (SMS: 6839/TCHQ-TXNK) - Ngày 05/12/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6839/TCHQ-TXNK về thuế xuất khẩu chì.

 * (SMS: 6838/TCHQ-TXNK) - Ngày 05/12/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6838/TCHQ-TXNK về việc thu thuế bảo vệ môi trường đối với bao bì đóng gói sẵn hàng hóa.

 * (SMS: 6812/TCHQ-GSQL) - Ngày 04/12/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6812/TCHQ-GSQL về thủ tục cung ứng nguyên vật liệu gia công.

 * (SMS: 6810/TCHQ-TXNK) - Ngày 04/12/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6810/TCHQ-TXNK về việc vướng mắc hồ sơ thanh khoản.

 * (SMS: 916/GSQL-TH) - Ngày 04/12/2012, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 916/GSQL-TH về việc hướng dẫn thủ tục hải quan.

 * (SMS: 914/GSQL-GQ2) - Ngày 04/12/2012, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 914/GSQL-GQ2 về quyền phân phối của doanh nghiệp chế xuất.

 * (SMS: 913/GSQL-GQ2) - Ngày 04/12/2012, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 913/GSQL-GQ2 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất.

 * (SMS: 3065/QD-BTC) - Ngày 03/12/2012, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 3065/QĐ-BTC về việc thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan cảng nội địa (ICD Thạnh Phước), tỉnh Bình Dương.

 * (SMS: 11655/BCT-XNK) - Ngày 03/12/2012, Bộ Công Thương ban hành Công văn 11655/BCT-XNK về việc nhập khẩu trang thiết bị an toàn hàng hải.

 * (SMS: 11648/BCT-KHCN) - Ngày 03/12/2012, Bộ Công Thương ban hành Công văn 11648/BCT-KHCN về chứng nhận sản phẩm có chứng chỉ chất lượng để thông quan.

 * (SMS: 911/GSQL-GQ1) - Ngày 03/12/2012, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 911/GSQL-GQ1 về đối tượng hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng.

 * (SMS: 10045/BKHDT-TCTT) - Ngày 30/11/2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 10045/BKHĐT-TCTT về thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị.

 * (SMS: 4295/TCT-CS) - Ngày 30/11/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4295/TCT-CS về đối tượng gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng.

 * (SMS: 3944/BNN-BVTV) - Ngày 16/11/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 3944/BNN-BVTV về việc giải quyết vướng mắc khi thực hiện Thông tư 40/2012/TT-BNNPTNT.

XÂY DỰNG

* (SMS: 10117/VPCP-KTN) - Ngày 11/12/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10117/VPCP-KTN về việc thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và xây dựng khu tái định cư của Dự án Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng và Dự án đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện.

THƯƠNG MẠI

* (SMS: 7198/QD-BCT)
- Ngày 28/11/2012,
Bộ Công Thương ban hành Quyết định 7198/QĐ-BCT về việc điều chỉnh, bổ sung "Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối xăng dầu giai đoạn 2010 - 2020, định hướng đến năm 2025".

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 10129/VPCP-KTN)
- Ngày 11/12/2012,
Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10129/VPCP-KTN về việc nhiễm Asen trong nước ngầm tại Hà Nội.

 * (SMS: 10113/VPCP-QHQT) - Ngày 11/12/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10113/VPCP-QHQT về việc phê duyệt Kế hoạch hành động "Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn tại 08 tỉnh đồng bằng sông Hồng" do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ.

 * (SMS: 17/2012/TT-BTNMT) - Ngày 29/11/2012, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 17/2012/TT-BTNMT quy định về điều kiện của tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản.

Y TẾ-SỨC KHỎE

* (SMS: 1281/KCB-NV)
- Ngày 10/12/2012,
Cục Quản lý khám chữa bệnh ban hành Công văn 1281/KCB-NV về việc hướng dẫn kiểm tra bệnh viện năm 2012.

 * (SMS: 9979/VPCP-KGVX) - Ngày 06/12/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9979/VPCP-KGVX về chủ trương đầu tư Trung tâm ứng dụng robot trong phẫu thuật nội soi nhi khoa.

 * (SMS: 28/2012/TT-BYT) - Ngày 04/12/2012, Bộ Y tế ban hành Thông tư 28/2012/TT-BYT về việc quy định "Danh mục bệnh mà người mắc bệnh đó không được lấy mô, bộ phận cơ thể để ghép cho người bệnh”.

 * (SMS: 1262/KCB-DD) - Ngày 04/12/2012, Cục Quản lý khám chữa bệnh ban hành Công văn 1262/KCB-ĐD về việc triển khai thực hiện Chuẩn đạo đức nghề nghiệp điều dưỡng viên.

 * (SMS: 4824/QD-BYT) - Ngày 03/12/2012, Bộ Y tế ban hành Quyết định 4824/QĐ-BYT về việc phê duyệt Đề án "Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam".

 * (SMS: 27/2012/TT-BYT) - Ngày 30/11/2012, Bộ Y tế ban hành Thông tư 27/2012/TT-BYT hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm.

 * (SMS: 8025/BYT-MT) - Ngày 22/11/2012, Bộ Y tế ban hành Công văn 8025/BYT-MT về việc tăng cường công tác vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

 ĐẤU THẦU-CẠNH TRANH

* (SMS: 10464/BGTVT-CQLXD) - Ngày 10/12/2012, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Công văn 10464/BGTVT-CQLXD về việc báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2012.

 * (SMS: 1826/QD-TTg) - Ngày 06/12/2012,  Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1826/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Tái cấu trúc thị trường chứng khoán và doanh nghiệp bảo hiểm".

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (SMS: 47/2012/TT-BGDDT) - Ngày 07/12/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 47/2012/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia.

 * (SMS: 46/2012/TT-BGDDT) - Ngày 04/12/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 46/2012/TT-BGDĐT về việc ban hành Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên trung học phổ thông.

 * (SMS: 1642/QD-BKHDT) - Ngày 04/12/2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định 1642/QĐ-BKHĐT về việc ban hành Chương trình, tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thống kê theo tiêu chuẩn các ngạch thống kê.

 * (SMS: 8299/BGDDT-KTKDCLGD) - Ngày 04/12/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 8299/BGDĐT-KTKĐCLGD về việc hướng dẫn tự đánh giá trường mầm non theo quy trình rút gọn.

 * (SMS: 45/2012/TT-BGDDT) - Ngày 30/11/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 45/2012/TT-BGDĐT về việc ban hành mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng.

 * (SMS: 44/2012/TT-BGDDT) - Ngày 30/11/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 44/2012/TT-BGDĐT về việc ban hành mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp.

 * (SMS: 677/QD-TCTK) - Ngày 29/11/2012, Tổng cục Thống kê ban hành Quyết định 677/QĐ-TCTK về việc ban hành Chương trình, tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê.

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

* (SMS: 397/TB-VPCP)
- Ngày 07/12/2012,
Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 397/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về tình hình triển khai Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020.

BẢO HIỂM


* (SMS: 5702/QD-UBND)
- Ngày 10/12/2012,
Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5702/QĐ-UBND về việc thực hiện chế độ bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh theo Nghị định 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ.

 * (SMS: 1831/QD-TTg) - Ngày 07/11/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1831/QĐ-TTg về việc bổ sung dự toán chi quản lý bộ máy năm 2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

* (SMS: 1878/QD-TTg)
- Ngày 12/12/2012,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1878/QĐ-TTg về việc phê duyệt biên chế công chức của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù trong phạm vi cả nước năm 2013.

 * (SMS: 5704/QD-UBND) - Ngày 10/12/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5704/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2013 - 2015 theo Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

 * (SMS: 10333/BGTVT-TCCB) - Ngày 05/12/2012, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Công văn 10333/BGTVT-TCCB về việc triển khai Đề án nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức ngành Giao thông Vận tải.

 * (SMS: 1806/QD-KTNN) - Ngày 28/11/2012, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 1806/QĐ-KTNN về việc ban hành Quy chế quy hoạch cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý của Kiểm toán Nhà nước.

  THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (SMS: 06/2012/TT-BNG) - Ngày 10/12/2012, Bộ Ngoại Giao ban hành Thông tư 06/2012/TT-BNG về việc ban hành biểu mẫu triển khai thực hiện một số điều của Nghị định 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

 * (SMS: 2379/QD-BTTTT) - Ngày 07/12/2012, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 2379/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận phòng đo kiểm.

 * (SMS: 2378/QD-BTTTT) - Ngày 07/12/2012, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 2378/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận phòng đo kiểm.

 * (SMS: 1096/QD-BXD) - Ngày 05/12/2012, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 1096/QĐ-BXD về việc phê duyệt dự án Xây dựng hạ tầng Công nghệ thông tin và Truyền thông cơ quan Bộ Xây dựng.

 * (SMS: 1095/QD-BXD) - Ngày 05/12/2012, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 1095/QĐ-BXD về việc phê duyệt Dự án Nâng cấp hệ thống an toàn thông tin và bảo mật.

 * (SMS: 1092/QD-BXD) - Ngày 04/12/2012, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 1092/QĐ-BXD về việc phê duyệt Dự án Hệ thống thông tin về xây dựng và phát triển đô thị.

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI


* (SMS: 4682/LDTBXH-BTXH)
- Ngày 12/12/2012,
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4682/LĐTBXH-BTXH về việc trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán năm 2013.

 * (SMS: 83/NQ-CP) - Ngày 07/12/2012, Chính phủ ban hành Nghị quyết 83/NQ-CP về phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 2012.

 * (SMS: 18/2012/NQ-HDND) - Ngày 07/12/2012, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết 18/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 của Thành phố Hà Nội.

 * (SMS: 2074/TTg-KTTH) - Ngày 07/12/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 2074/TTg-KTTH về Đề án rà soát, xây dựng tiêu chí lựa chọn một số Khu kinh tế cửa khẩu để tập trung đầu tư giai đoạn 2013 - 2015.

 * (SMS: 2701/TTg-DMDN) - Ngày 07/12/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 2701/TTg-ĐMDN về việc thực hiện Kết luận của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Nghị định 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012.

 * (SMS: 26/2012/CT-UBND) - Ngày 06/12/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị 26/2012/CT-UBND về việc tổ chức đón Tết Quý Tỵ năm 2013.

 * (SMS: 7157/QD-BCT) - Ngày 26/11/2012, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 7157/QĐ-BCT về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp Vùng Trung du miền núi Bắc Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

 * (SMS: 26/2012/TT-BLDTBXH) - Ngày 12/11/2012, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 26/2012/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 28/2012/NĐ-CP ngày 10/04/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật.

HÀNH CHÍNH

* (SMS: 84/NQ-CP)
- Ngày 12/12/2012,
Chính phủ ban hành Nghị quyết 84/NQ-CP về việc phân công cho Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ thực hiện một số công việc về điều ước quốc tế.

 * (SMS: 1112/QD-BXD) - Ngày 12/12/2012, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 1112/QĐ-BXD về việc công nhận thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh là đô thị loại III.

 * (SMS: 215/2012/TT-BTC) - Ngày 10/12/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 215/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính.

 * (SMS: 5705/QD-UBND) - Ngày 10/12/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5705/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội tin học viễn thông Thành phố Hà Nội.

 * (SMS: 10044/VPCP-TTDT) - Ngày 07/12/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10044/VPCP-TTĐT về việc thực hiện Chương trình "Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời".

 * (SMS: 09/2012/TT-BKHDT) - Ngày 06/12/2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 09/2012/TT-BKHĐT quy định về việc xây dựng, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 * (SMS: 330/QD-UBDT) - Ngày 06/12/2012, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 330/QĐ-UBDT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành "xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015".

 * (SMS: 9678/BTP-VDCXDPL) - Ngày 06/12/2012, Bộ Tư pháp ban hành Công văn 9678/BTP-VĐCXDPL về việc lập Đề nghị về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013 và khóa XIII.

 * (SMS: 1294/QD-BNV) - Ngày 03/12/2012, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 1294/QĐ-BNV về việc phê duyệt Đề án "Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương".

 * (SMS: 40/2012/QH13) - Ngày 23/11/2012, Quốc hội ban hành Nghị quyết 40/2012/QH13 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII.

 * (SMS: 38/2012/QH13) - Ngày 23/11/2012, Quốc hội ban hành Nghị quyết 38/2012/QH13 về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

 * (SMS: 34/2012/QH13) - Ngày 15/11/2012, Quốc hội ban hành Nghị quyết 34/2012/QH13 về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2013.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (SMS: 161/QD-BCDPPP)
- Ngày 11/12/2012,
Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) ban hành Quyết định 161/QĐ-BCĐPPP về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP).

 * (SMS: 1836/QD-TTg) - Ngày 10/12/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1836/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Phạm Mạnh Hùng giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
* (SMS: 3189/QD-BGTVT) - Ngày 10/12/2012,
Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 3189/QĐ-BGTVT về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện “ Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ đến năm 2020 và tấm nhìn đến năm 2030” và Đề án “Đổi mới, tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông giai đoạn 2012-2016 của Bộ Giao thông Vận tải”.

 * (SMS: 3181/QD-BGTVT) - Ngày 10/12/2012, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 3181/QĐ-BGTVT về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

 * (SMS: 1829/QD-TTg) - Ngày 07/12/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1829/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh sách thành viên Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương.

 * (SMS: 1649/QD-BHXH) - Ngày 26/11/2012, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 1649/QĐ-BHXH về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Kế hoạch - Tài chính.

 NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (SMS: 37/2012/QD-UBND)
- Ngày 11/12/2012,
Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 37/2012/QĐ-UBND về việc giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lĩnh vực giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố.

 * (SMS: 1837/QD-TTg) - Ngày 10/12/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1837/QĐ-TTg về việc xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương.

 * (SMS: 61/2012/TT-BNNPTNT) - Ngày 13/11/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 61/2012/TT-BNNPTNT quy định việc giám sát an toàn thực phẩm thủy sản sau thu hoạch.

 * (SMS: 60/2012/TT-BNNPTNT) - Ngày 09/11/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 60/2012/TT-BNNPTNT quy định về nguyên tắc, phương pháp xác định diện tích rừng trong lưu vực phục vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng.

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH


* (SMS: 37/2012/QH13)
- Ngày 23/11/2012,
Quốc hội ban hành Nghị quyết 37/2012/QH13 về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2013.

 * (SMS: 1991/QD-CTN) - Ngày 16/11/2012, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1991/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

 * (SMS: 1990/QD-CTN) - Ngày 16/11/2012, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1990/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

AN NINH QUỐC GIA


* (SMS: 104/2012/ND-CP)
- Ngày 05/12/2012,
Chính phủ ban hành Nghị định 104/2012/NĐ-CP về việc quy định đối với tàu quân sự nước ngoài đến nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 * (SMS: 130/2012/TT-BQP) - Ngày 04/12/2012, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 130/2012/TT-BQP về việc hướng dẫn thực hiện công tác quốc phòng ở các bộ, ngành và các địa phương năm 2013.

ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH

* (SMS: 6014/QD-UBND)
- Ngày 26/11/2012,
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 6014/QĐ-UBND về việc duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Quận Bình Thạnh đến năm 2020, tỷ lệ 1/5.000.

 * (SMS: 6011/QD-UBND) - Ngày 26/11/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 6011/QĐ-UBND về việc duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Quận 10 đến năm 2020, tỷ lệ 1/5.000.

TIẾT KIỆM-PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

* (SMS: 82/NQ-CP) - Ngày 06/12/2012, Chính phủ ban hành Nghị quyết 82/NQ-CP về chương trình hành động thực hiện Kết luận 21-KL/TW ngày 25/05/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba , Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí" giai đoạn 2012 - 2016.

 * (SMS: 628/QD-TCTK) - Ngày 05/11/2012, Tổng cục Thống kê ban hành Quyết định 628/QĐ-TCTK về việc ban hành Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2013 - 2015.

 THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT

* (SMS: 5099/BHXH-TDKT) - Ngày 07/12/2012, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 5099/BHXH-TĐKT về việc hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và xét tặng danh hiệu thi đua năm 2012.

NGOẠI GIAO

* (SMS: 63/2012/TT-BCA) - Ngày 29/10/2012, Bộ Công an ban hành Thông tư 63/2012/TT-BCA quy định về việc đề xuất ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế; đề xuất ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế trong Công an nhân dân.

LĨNH VỰC KHÁC

* (SMS: 10137/VPCP-QHQT) - Ngày 12/12/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10137/VPCP-QHQT về việc gia hạn thời gian thực hiện hỗ trợ kỹ thuật về tài chính vi mô do Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) tài trợ.

 * (SMS: 10034/VPCP-QHQT) - Ngày 07/12/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10034/VPCP-QHQT về việc phê duyệt kết quả đàm phán dự án "Hỗ trợ đối tác công - tư" vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

 * (SMS: 10029/VPCP-QHQT) - Ngày 07/12/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10029/VPCP-QHQT về việc phê duyệt kết quả đàm phán dự án "Phát triển các đô thị dọc hành lang Tiểu vùng Mê Kông mở rộng", vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

 * (SMS: 10013/VPCP-KGVX) - Ngày 07/12/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10013/VPCP-KGVX về việc báo cáo các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hiệu quả cao trên cơ sở sử dụng nguồn nhân lực có chất lượng và ứng dụng khoa học, công nghệ.

 * (SMS: 2066/TTg-QHQT) - Ngày 06/12/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 2066/TTg-QHQT về việc phê duyệt phân bổ vốn Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC) năm 2013.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.