(LuatVietnam) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản trên hệ thống tin nhắn 6689.
Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.
Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 
Trong tuần này từ 04/12/2010 - 10/12/2010, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản. 
 
Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:

 

QUỐC HỘI
 
* (SMS: 55/2010/QH12) - Ngày 24/11/2010, Quốc hội ban hành Nghị quyết 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.
 
CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 47/NQ-CP) - Ngày 07/12/2010, Chính phủ ban hành Nghị quyết 47/NQ-CP về việc thành lập thị trấn Yên Bình - thị trấn huyện lỵ huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.
 
* (SMS: 46/NQ-CP) - Ngày 07/12/2010, Chính phủ ban hành Nghị quyết 46/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2010.
 
* (SMS: 114/2010/ND-CP) - Ngày 06/12/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 114/2010/NĐ-CP về bảo trì công trình xây dựng.
 
* (SMS: 113/2010/ND-CP) - Ngày 03/12/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 113/2010/NĐ-CP về quy định xác định thiệt hại đối với môi trường.
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 80/2010/QD-TTg) - Ngày 09/12/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 80/2010/QĐ-TTg về miễn phí xây dựng.
 
* (SMS: 2236/QD-TTg) - Ngày 08/12/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2236/QĐ-TTg về "Ngày truyền thống của ngành Hải quan Việt Nam" .
 
* (SMS: 2235/QD-TTg) - Ngày 08/12/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2235/QĐ-TTg về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình đến năm 2025.
 
* (SMS: 2234/QD-TTg) - Ngày 08/12/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2234/QĐ-TTg về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch Tổng mặt bằng Khu di tích Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long tại 18 Hoàng Diệu, Thành phố Hà Nội.
 
* (SMS: 2224/QD-TTg) - Ngày 08/12/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2224/QĐ-TTg về việc tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2010.
 
* (SMS: 2210/QD-TTg) - Ngày 07/12/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2210/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 2209/QD-TTg) - Ngày 07/12/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2209/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 2208/QD-TTg) - Ngày 07/12/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2208/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 2207/QD-TTg) - Ngày 07/12/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2207/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 2204/QD-TTg) - Ngày 06/12/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2204/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011 - 2015.
 
* (SMS: 2203/QD-TTg) - Ngày 06/12/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2203/QĐ-TTg về việc tạm ứng kinh phí mua giống cây trồng, giống thủy sản cho các tỉnh miền Trung để khôi phục sản xuất, khắc phục hậu quả mưa lũ.
 
* (SMS: 2200/QD-TTg) - Ngày 06/12/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2200/QĐ-TTg về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về tăng cường hợp tác phòng, chống buôn bán người.

* (SMS: 2198/QD-TTg) - Ngày 03/12/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2198/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020.
 
* (SMS: 2186/QD-TTg) - Ngày 03/12/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2186/QĐ-TTg về việc xuất hàng dự trữ quốc gia phục vụ phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn cho tỉnh Phú Yên.
 
* (SMS: 2185/QD-TTg) - Ngày 02/12/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2185/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng xét duyệt khen thưởng thành tích xuất sắc trong các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.
 
* (SMS: 2174/QD-TTg) - Ngày 01/12/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2174/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 2173/QD-TTg) - Ngày 01/12/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2173/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 2172/QD-TTg) - Ngày 01/12/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2172/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 2171/QD-TTg) - Ngày 01/12/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2171/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 2169/QD-TTg) - Ngày 01/12/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2169/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2004 -2011.
 
* (SMS: 2168/QD-TTg) - Ngày 01/12/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2168/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 8826/VPCP-KTTH) - Ngày 06/12/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8826/VPCP-KTTH về đề án chi trả lương qua tài khoản các khoản chi từ ngân sách nhà nước cho cán bộ, công chức.
 
* (SMS: 8807/VPCP-KTN) - Ngày 03/12/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8807/VPCP-KTN về việc báo cáo kết quả việc thực hiện nghiên cứu sản xuất, lắp ráp và tiêu thụ thí điểm loại xe 4 bánh có gắn động cơ ở dạng CKD, SKD.
 
* (SMS: 8745/VPCP-KGVX) - Ngày 02/12/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8745/VPCP-KGVX về việc hoàn thiện Nghị định về chế độ phụ cấp ưu đãi trong ngành y tế.
 
* (SMS: 8740/VPCP-KTN) - Ngày 02/12/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8740/VPCP-KTN về việc dự thảo Nghị định về giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép xây dựng.
 
* (SMS: 8771/VPCP-TCCV) - Ngày 01/12/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8771/VPCP-TCCV về việc tổ chức bình xét, tôn vinh danh hiệu cúp vàng và trao giải thưởng "Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển".
 
* (SMS: 8730/VPCP-QHQT) - Ngày 01/12/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8730/VPCP-QHQT về việc tiếp tục thực hiện các chủ trương, giải pháp thu hút và quản lý vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Chính phủ (Nghị quyết 13/NQ-CP ngày 7/4/2009).
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
* (SMS: 5702/QD-BGDDT) - Ngày 08/12/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 5702/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt danh sách ứng viên được tuyển chọn bổ sung đi học thạc sĩ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước năm 2010.

* (SMS: 34/2010/TT-BGDDT) - Ngày 08/12/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 34/2010/TT-BGDĐT về việc quy định nội dung và hình thức thi nâng ngạch từ ngạch giáo viên trung học lên ngạch giáo viên trung học cao cấp.
 
* (SMS: 33/2010/TT-BGDDT) - Ngày 06/12/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 33/2010/TT-BGDĐT về chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm về giáo dục hoà nhập.
 
* (SMS: 8185/BGDDT-GDDH) - Ngày 06/12/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 8185/BGDĐT-GDĐH về việc lập danh mục mã trường và mã đơn vị đăng ký dự thi các trường nghề năm 2011.
 
* (SMS: 8154/BGDDT-VP) - Ngày 03/12/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 8154/BGDĐT-VP về việc tổ chức tập huấn quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ.
 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
* (SMS: 70/2010/TT-BNNPTNT) - Ngày 08/12/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 70/2010/TT-BNNPTNT về ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam.
 
* (SMS: 69/2010/TT-BNNPTNT) - Ngày 06/12/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 69/2010/TT-BNNPTNT về ban hành Danh mục thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam.
 
* (SMS: 6572/BNN-PC) - Ngày 06/11/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 6572/BNN-PC về việc thống nhất ý kiến sửa đổi, bổ sung Thông tư 29/2010/TT-BNNPTNT ngày 6/5/2010.
 
* (SMS: 3267/QD-BNN-TC) - Ngày 06/12/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3267/QĐ-BNN-TC về việc điều chỉnh dự toán ứng trước năm 2011 vốn đối ứng thực hiện Dự án Khoa học công nghệ nông nghiệp.
 
* (SMS: 68/2010/TT-BNNPTNT) - Ngày 03/12/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 68/2010/TT-BNNPTNT về ban hành “Danh mục chỉ tiêu, mức giới hạn cho phép về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với một số sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc thực vật nhập khẩu, sản xuất lưu thông trong nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”.
 
* (SMS: 3239/QD-BNN-VP) - Ngày 02/12/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3239/QĐ-BNN-VP về Quy chế hoạt động của Ban chỉ huy Phòng cháy và Chữa cháy cơ sở thuộc cơ quan Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 
BỘ TÀI CHÍNH
 
* (SMS: 196/2010/TT-BTC) - Ngày 07/12/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 196/2010/TT-BTC về việc tạm hoãn thời gian thực hiện Thông tư số 136/010/TT-BTC ngày 13/09/2010 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng kinh phí, lệ phí trong công tác thú y.
 
* (SMS: 195/2010/TT-BTC) - Ngày 06/12/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 195/2010/TT-BTC về việc hướng dẫn việc xử lý hàng hoá tồn đọng trong kho ngoại quan.
 
* (SMS: 193/2010/TT-BTC) - Ngày 02/12/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 193/2010/TT-BTC về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện về an ninh trật tự; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu; lệ phí cấp giấy phép mang pháo hoa vào, ra Việt Nam; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
 
* (SMS: 191/2010/TT-BTC) - Ngày 01/12/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 191/2010/TT-BTC về việc hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hóa đơn vận tải hành khách bằng xe ôtô.
 
* (SMS: 16403/BTC-CDKT) - Ngày 01/12/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 16403/BTC-CĐKT về việc hướng dẫn thực hiện chuyển đổi đơn vị tiền tệ kế toán.
 
* (SMS: 16308/BTC-QLCS) - Ngày 30/11/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 16308/BTC-QLCS về việc hướng dẫn tạm dừng mua sắm xe ô tô công có nguồn gốc nhập khẩu.
 
* (SMS: 16126/BTC-TCT) - Ngày 26/11/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 16126/BTC-TCT về việc sử dụng chứng từ thu tiền xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp.
 
* (SMS: 16053/BTC-CST) - Ngày 26/11/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 16053/BTC-CST về việc hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá xuất khẩu có vướng mắc về chứng từ thanh toán qua ngân hàng.
 
* (SMS: 15833/BTC-VP) - Ngày 22/11/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 15833/BTC-VP về việc đính chính công văn số 15364/BTC-TCT ngày 12/11/2010.
 
* (SMS: 184/2010/TT-BTC) - Ngày 15/11/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 184/2010/TT-BTC về việc quy định mức thuế suất của Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.

BỘ XÂY DỰNG
 
* (SMS: 2477/BXD-KTQH) - Ngày 07/12/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 2477/BXD-KTQH về việc hướng dẫn thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư và xin ý kiến và thiết kế cơ sở.
 
* (SMS: 22/2010/TT-BXD) - Ngày 03/12/2010, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 22/2010/TT-BXD về quy định an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.
 
* (SMS: 2454/BXD-KTQH) - Ngày 02/12/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 2454/BXD-KTQH về việc triển khai rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh.
 
* (SMS: 2441/BXD-QLN) - Ngày 02/12/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 2441/BXD-QLN về việc triệu tập cán bộ tham dự hội nghị tập huấn về Nghị định số 71/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.
 
* (SMS: 571/BXD-KHCN) - Ngày 02/12/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 571/BXD-KHCN về việc thực hiện quy định tại Thông tư số 14/2010/TT-BXD liên quan đến nhập khẩu đá ốp lát tự nhiên.
 
* (SMS: 185/BXD-KTXD) - Ngày 02/12/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 185/BXD-KTXD về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán, tổng dự toán công trình.
 
* (SMS: 184/BXD-KTXD) - Ngày 02/12/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 184/BXD-KTXD về việc hướng dẫn điều chỉnh đơn giá hợp đồng xây dựng.
 
BỘ TƯ PHÁP

* (SMS: 22/2010/TT-BTP) - Ngày 06/12/2010, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 22/2010/TT-BTP về hướng dẫn đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án.
 
* (SMS: 2806/QD-BTP) - Ngày 02/12/2010, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 2806/QĐ-BTP về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Tư pháp năm 2011.
 
* (SMS: 21/2010/TT-BTP) - Ngày 01/12/2010, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 21/2010/TT-BTP về Quy chế tập sự hành nghề luật sư.
 
BỘ CÔNG THƯƠNG
 
* (SMS: 38/2010/TT-BCT) - Ngày 02/12/2010, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 38/2010/TT-BCT về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2011 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng có xuất xứ từ Lào.
 
* (SMS: 37/2010/TT-BCT) - Ngày 02/12/2010, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 37/2010/TT-BCT về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2010 và 2011 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hóa có xuất xứ Campuchia.
 
BỘ NỘI VỤ
 
* (SMS: 1386/QD-BNV) - Ngày 01/12/2010, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 1386/QĐ-BNV về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Công tác thanh niên.
 
* (SMS: 12/2010/TT-BNV) - Ngày 26/11/2010, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 12/2010/TT-BNV về việc hướng dẫn phương pháp xác định đơn giá chỉnh lý tài liệu giấy.
 
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 
* (SMS: 03/CT-BTNMT) - Ngày 01/12/2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Chỉ thị 03/CT-BTNMT về việc chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai.
 
BỘ CÔNG AN
 
* (SMS: 52/2010/TT-BCA) - Ngày 30/11/2010, Bộ Công an ban hành Thông tư 52/2010/TT-BCA về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú, Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/06/2007 và Nghị định số 56/2010/NĐ-CP ngày 24/05/2010 về cư trú.
 
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
 
* (SMS: 30/2010/TTLT-BTNMT-BNV) - Ngày 25/11/2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch 30/2010/TTLT-BTNMT-BNV về việc hướng dẫn chuyển xếp ngạch và xếp lương viên chức ngành tài nguyên và môi trường.
 
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 
* (SMS: 7316/TCHQ-GSQL) - Ngày 03/12/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7316/TCHQ-GSQL về thủ tục xuất nhập khẩu bao bì.
 
* (SMS: 7265/TCHQ-CCHDH) - Ngày 03/12/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7265/TCHQ-CCHĐH về việc giải quyết vướng mắc trong thủ tục hải quan điện tử.
 
* (SMS: 7251/TCHQ-TXNK) - Ngày 02/12/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7251/TCHQ-TXNK về vướng mắc thuế nhập khẩu lúa mỳ.
 
* (SMS: 7250/TCHQ-TXNK) - Ngày 02/12/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7250/TCHQ-TXNK về phí vận tải mặt hàng than xuất khẩu.
 
* (SMS: 7214/TCHQ-TXNK) - Ngày 01/12/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7214/TCHQ-TXNK về việc phân loại đông trùng hạ thảo.
 
* (SMS: 7197/TCHQ-GSQL) - Ngày 01/12/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7197/TCHQ-GSQL về nộp vận tải đơn trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tạm nhập khẩu miễn thuế xe ô tô.
 
* (SMS: 7184/TCHQ-TXNK) - Ngày 30/11/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7184/TCHQ-TXNK về thuế đối với nguyên phụ liệu dư thừa tiêu huỷ sau khi thanh khoản hợp đồng gia công.
 
* (SMS: 7171/TCHQ-GSQL) - Ngày 30/11/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7171/TCHQ-GSQL về vướng mắc thủ tục hải quan.
 
* (SMS: 7167/TCHQ-TXNK) - Ngày 30/11/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7167/TCHQ-TXNK về miễn thuế nhập khẩu dự án ưu đãi đầu tư.
 
* (SMS: 7154/TCHQ-TXNK) - Ngày 29/11/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7154/TCHQ-TXNK về việc vướng mắc miễn thuế nhập khẩu dự án khuyến khích đầu tư.
 
* (SMS: 7153/TCHQ-TXNK) - Ngày 29/11/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7153/TCHQ-TXNK về nợ thuế và phạt chậm nộp thuế.
 
* (SMS: 7152/TCHQ-TXNK) - Ngày 29/11/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7152/TCHQ-TXNK về miễn phạt chậm nộp.
 
* (SMS: 7063/TCHQ-TXNK) - Ngày 25/11/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7063/TCHQ-TXNK về vướng mắc thực hiện Thông tư 104/2010/TT-BTC quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất thiết bị nâng hạ thuộc Danh mục các sản phẩm cơ khí trọng điểm.
 
* (SMS: 3035/QD-TCHQ) - Ngày 23/11/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 3035/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành Hệ thống Giám sát truyền, nhận thông tin nghiệp vụ hải quan.
 
* (SMS: 7016/TCHQ-GSQL) - Ngày 23/11/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7016/TCHQ-GSQL về việc xử lý vi phạm chuyển nhượng xe ô tô tạm nhập miễn thuế.
 
* (SMS: 7015/TCHQ-GSQL) - Ngày 23/11/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7015/TCHQ-GSQL về sao lục tờ khai và đăng ký danh mục nguyên liệu, vật tư nhập khẩu.
 
* (SMS: 6786/TCHQ-GSQL) - Ngày 15/11/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6786/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu xe ô tô hiệu Kia Morning & Deawoo Matiz.
 
* (SMS: 6702/TCHQ-GSQL) - Ngày 10/11/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6702/TCHQ-GSQL về việc thủ tục tạm xuất tái nhập mặt hàng bao bì luân chuyển đóng gói sản phẩm.
 
* (SMS: 6700/TCHQ-GSQL) - Ngày 10/11/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6700/TCHQ-GSQL về việc xử lý phế liệu của doanh nghiệp chế xuất.
 
* (SMS: 6597/TCHQ-GSQL) - Ngày 05/11/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6597/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn thủ tục hải quan.
 
* (SMS: 6553/TCHQ-GSQL) - Ngày 04/11/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6553/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu để làm hàng khuyến mại.

* (SMS: 6515/TCHQ-TXNK)
- Ngày 03/11/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6515/TCHQ-TXNK về việc điều chỉnh thuế nhập khẩu.
 
TỔNG CỤC THUẾ
 
* (SMS: 4802/TCT-CS) - Ngày 25/11/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4802/TCT-CS về việc chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài.
 
* (SMS: 4769/TCT-TNCN) - Ngày 22/11/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4769/TCT-TNCN về việc thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài là cá nhân không cư trú tại Việt Nam.
 
* (SMS: 4733/TCT-CS) - Ngày 22/11/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4733/TCT-CS về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.
 
* (SMS: 4665/TCT-CS) - Ngày 17/11/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4665/TCT-CS về trả lời chính sách thuế về giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp.
 
* (SMS: 4662/TCT-CS) - Ngày 17/11/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4662/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh mua, bán vàng, bạc, đá quý và hoạt động gia công chế tác vàng, bạc, đá quý.
 
* (SMS: 4660/TCT-CS) - Ngày 17/11/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4660/TCT-CS về khấu trừ tiền bồi thường, hỗ trợ về đất vào tiền thuê đất.
 
* (SMS: 4656/TCT-TNCN) - Ngày 17/11/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4656/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm đại lý bảo hiểm.
 
* (SMS: 4646/TCT-CS) - Ngày 16/11/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4646/TCT-CS về việc trả lời chính sách thuế về tiền thuê nhà của chuyên gia.
 
* (SMS: 4626/TCT-TNCN) - Ngày 15/11/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4626/TCT-TNCN về khai thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập.
 
* (SMS: 4625/TCT-DNL) - Ngày 15/11/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4625/TCT-DNL về phí bảo vệ môi trường.
 
* (SMS: 4624/TCT-CS) - Ngày 15/11/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4624/TCT-CS về khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án trồng cây cao su.
 
* (SMS: 4617/TCT-CS) - Ngày 15/11/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4617/TCT-CS về chính sách thuế giá trị gia tăng.
 
* (SMS: 4603/TCT-CS) - Ngày 12/11/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4603/TCT-CS về chứng từ chi bồi thường bảo hiểm.
 
* (SMS: 4602/TCT-CS) - Ngày 12/11/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4602/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng hoạt động rà phá bom mìn, vật nổ.
 
* (SMS: 4600/TCT-CS) - Ngày 12/11/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4600/TCT-CS về vệc xác định ngành nghề kinh doanh.
 
* (SMS: 4599/TCT-CS) - Ngày 12/11/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4599/TCT-CS về việc sử dụng hoá đơn khi xuất điều chuyển hàng hoá từ chi nhánh về cơ sở chính.
 
* (SMS: 4552/TCT-CS) - Ngày 10/11/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4552/TCT-CS về chính sách thuế đối với hoàn nhập dự phòng tổn thất đầu tư chứng khoán.
 
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINH
 
* (SMS: 25/2010/CT-UBND) - Ngày 04/12/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị 25/2010/CT-UBND về công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự; tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân; công tác tuyển sinh quân sự và công tác đăng ký, quản lý, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên năm 2011.
 
* (SMS: 5471/QD-UBND) - Ngày 02/12/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 5471/QĐ-UBND về duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phường 15, quận Tân Bình.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.