(LuatVietnam) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản trên hệ thống tin nhắn 6689.
Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.
Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 
Trong tuần này từ 13/11/2010 - 19/11/2010, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản. 
 
Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:
 
CHÍNH PHỦ 
 
* (SMS: 45/NQ-CP) - Ngày 16/11/2010, Chính phủ ban hành Nghị quyết 45/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải. 
 
* (SMS: 40/NQ-CP) - Ngày 25/10/2010, Chính phủ ban hành Nghị quyết 40/NQ-CP về việc thành lập thị trấn Thanh Thủy thuộc huyện Thanh Thủy tỉnh Phú Thọ.
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 
* (SMS: 73/2010/QD-TTg) - Ngày 16/11/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 73/2010/QĐ-TTg về Quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh. 
 
* (SMS: 2077/QD-TTg) - Ngày 15/11/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2077/QĐ-TTg về việc điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên. 
 
* (SMS: 2066/QD-TTg) - Ngày 12/11/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2066/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch thoát nước Vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020. 
 
* (SMS: 2065/QD-TTg) - Ngày 12/11/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2065/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch cấp nước Vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020. 
 
* (SMS: 2052/QD-TTg) - Ngày 10/11/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2052/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020. 
 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
 
* (SMS: 3097/QD-BNN-XD) - Ngày 17/11/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3097/QĐ-BNN-XD phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu Dự án Tăng năng lực quản lý giống vật nuôi. 
 
* (SMS: 3055/QD-BNN-TC) - Ngày 12/11/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3055/QĐ-BNN-TC phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sử dụng nguồn kinh phí không thường xuyên, phí lệ phí, nguồn thu sự nghiệp khác năm 2010 của Trường Cao đẳng Cơ điện Nông nghiệp Nam Bộ. 
 
* (SMS: 3054/QD-BNN-KTHT) - Ngày 12/11/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3054/QĐ-BNN-KTHT phê duyệt danh sách cán bộ của Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 - 2020. 
 
* (SMS: 3052/QD-BNN-TC) - Ngày 12/11/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3052/QĐ-BNN-TC về việc phê duyệt mua xe ôtô làm phương tiện dạy học năm 2010 của Trường Cao đẳng nghề Cơ giới. 
 
* (SMS: 3043/QD-BNN-CN) - Ngày 12/11/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3043/QĐ-BNN-CN phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Dự án "Nhập tinh đông lạnh làm tươi máu đàn lợn giống gốc của Trung tâm Nghiên cứu lợn Thụy Phương Viện Chăn nuôi" thuộc chương trình giống gốc vật nuôi năm 2010. 
 
* (SMS: 1827/QD-BNN-TC) - Ngày 12/11/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1827/QĐ-BNN-TC về việc thành lập Tổ thẩm tra phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành. 
 
* (SMS: 1825/QD-BNN-TC) - Ngày 12/11/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1825/QĐ-BNN-TC phê duyệt dự toán chi phí thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước. 
 
* (SMS: 1824/QD-BNN-TC) - Ngày 12/11/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1824/QĐ-BNN-TC phê duyệt dự toán chi phí thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước. 
 
* (SMS: 1822/QD-BNN-TC) - Ngày 12/11/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1822/QĐ-BNN-TC về việc phê duyệt quyết toán dự án đê điều hoàn thành năm 2009. 
 
* (SMS: 3033/QD-BNN-TC) - Ngày 11/11/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3033/QĐ-BNN-TC về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng các nguồn kinh phí và kế hoạch mua sắm, sửa chữa lớn năm 2010 cho Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ. 
 
* (SMS: 3022/QD-BNN-TC) - Ngày 11/11/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3022/QĐ-BNN-TC phê duyệt kế hoạch đấu thầu các Gói thầu Cung cấp dịch vụ phục vụ tổ chức Hội thảo quốc tế "Mỗi làng một sản phẩm" lần thứ 7 tại Hà Nội năm 2010 của Cục Chế biến, Thương mại Nông lâm thủy sản và Nghề muối. 
 
* (SMS: 1812/QD-BNN-TC) - Ngày 11/11/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1812/QĐ-BNN-TC phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng nguồn kinh phí không thường xuyên năm 2010 của Bệnh viện Nông nghiệp. 
 
* (SMS: 1810/QD-BNN-TC) - Ngày 11/11/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1810/QĐ-BNN-TC về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài sản đối với đơn vị sự nghiệp công lập. 
 
* (SMS: 1809/QD-BNN-TC) - Ngày 11/11/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1809/QĐ-BNN-TC về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. 
 
* (SMS: 1808/QD-BNN-TC) - Ngày 11/11/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1808/QĐ-BNN-TC về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. 
 
* (SMS: 1807/QD-BNN-TC) - Ngày 11/11/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1807/QĐ-BNN-TC về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. 
 
* (SMS: 1806/QD-BNN-TCCB) - Ngày 11/11/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1806/QĐ-BNN-TCCB về việc tuyển dụng viên chức. 
 
* (SMS: 2977/QD-BNN-TC) - Ngày 05/11/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2977/QĐ-BNN-TC phê duyệt khái toán kinh phí và lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ Hội nghị Lúa gạo quốc tế lần thứ 3. 
 
* (SMS: 2976/QD-BNN-HTQT) - Ngày 05/11/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2976/QĐ-BNN-HTQT về việc bổ sung một số điều của Quyết định 1525/QĐ-BNN-HTQT ngày 07/06/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Tổ chuẩn bị Dự án đầu tư "Xây dựng chiến lược, phương án mở rộng phát triển chương trình khí sinh học tại Việt Nam" - Dự án TA 7251-VIE, do Ngân hàng phát triển Châu Á tài trợ. 
 
* (SMS: 2956/QD-BNN-KHCN) - Ngày 04/11/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2956/QĐ-BNN-KHCN về Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống Công nghệ thông tin của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
 
BỘ XÂY DỰNG 
 
* (SMS: 21/2010/TT-BXD) - Ngày 16/11/2010, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 21/2010/TT-BXD hướng dẫn chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng. 
 
* (SMS: 1019/QD-BXD) - Ngày 16/11/2010, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 1019/QĐ-BXD về việc công bố chỉ số giá xây dựng Quý 3 năm 2010. 
 
* (SMS: 2284/BXD-KTXD) - Ngày 16/11/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 2284/BXD-KTXD về việc hướng dẫn thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng. 
 
* (SMS: 2271/BXD-KTXD) - Ngày 15/11/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 2271/BXD-KTXD về việc hướng dẫn thực hiện theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 17/04/2008 về hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng ngoài khả năng kiểm soát. 
 
* (SMS: 2270/BXD-KTXD) - Ngày 15/11/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 2270/BXD-KTXD về việc bù giá vật liệu theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD. 
 
BỘ TÀI CHÍNH 
 
* (SMS: 182/2010/TT-BTC) - Ngày 12/11/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 182/2010/TT-BTC về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng vàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. 
 
* (SMS: 15360/BTC-QLG) - Ngày 12/11/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 15360/BTC-QLG về việc sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu. 
 
* (SMS: 181/2010/TT-BTC) - Ngày 10/11/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 181/2010/TT-BTC hướng dẫn cấp bù hỗ trợ lãi suất do thực hiện chính sách cho diêm dân vay vốn đầu tư sản xuất muối. 
 
* (SMS: 179/2010/TT-BTC) - Ngày 10/11/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 179/2010/TT-BTC về việc sửa đổi Thông tư số 119/2010/TT-BTC ngày 10/08/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thu, quản lý, sử dụng nguồn thu phí bảo đảm hàng hải và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải. 
 
* (SMS: 15206/BTC-TCT) - Ngày 09/11/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 15206/BTC-TCT về chi phí được tính trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. 
 
* (SMS: 15119/BTC-CST) - Ngày 08/11/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 15119/BTC-CST về việc chứng từ thanh toán qua ngân hàng. 
 
* (SMS: 175/2010/TT-BTC) - Ngày 05/11/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 175/2010/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/09/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân. 
 
* (SMS: 174/2010/TT-BTC) - Ngày 04/11/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 174/2010/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 74/2007/QĐ-BTC ngày 21/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 
 
BỘ CÔNG THƯƠNG 
 
* (SMS: 35/2010/TT-BCT) - Ngày 11/11/2010, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 35/2010/TT-BCT quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông nghiệp tiêu biểu. 
 
* (SMS: 11435/BCT-XNK) - Ngày 11/11/2010, Bộ Công Thương ban hành Công văn 11435/BCT-XNK về việc tạm dừng xuất khẩu phân bón. 
 
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 
* (SMS: 34/2010/TT-BGTVT) - Ngày 08/11/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 34/2010/TT-BGTVT quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ đường thủy nội địa. 
 
BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 
* (SMS: 3924/QD-BVHTTDL) - Ngày 05/11/2010, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 3924/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt kịch bản các chương trình biểu diễn nghệ thuật tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2010). 
 
* (SMS: 3902/QD-BVHTTDL) - Ngày 04/11/2010, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 3902/QĐ-BVHTTDL về việc thành lập Ban Tổ chức Mít tinh ra quân hưởng ứng "Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS" năm 2010. 
 
BỘ CÔNG AN 
 
* (SMS: 41/2010/TT-BCA) - Ngày 04/11/2010, Bộ Công an ban hành Thông tư 41/2010/TT-BCA Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 70/2006/NĐ-CP ngày 24/07/2006 và Nghị định số 22/2009/NĐ-CP ngày 24/02/2009 về việc quản lý tang vật, phương tiện bị tạm giữ theo thủ tục hành chính trong Công an nhân dân. 
 
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 
* (SMS: 24/2010/TT-BTTTT) - Ngày 28/10/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 24/2010/TT-BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện. 
 
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 
 
* (SMS: 66/2010/TTLT-BNNPTNT-BLDTBXH-BTC) - Ngày 16/11/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch 66/2010/TTLT-BNNPTNT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn phát hành, quản lý và sử dụng thí điểm Thẻ học nghề nông nghiệp từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục đào tạo. 
 
BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ TỔNG KẾT THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ SỬA ĐỔI LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2003 
 
* (2139/QD-BCD) - Ngày 11/11/2010, Ban Chỉ đạo Trung ương về Tổng kết thi hành Luật đất đai và sửa đổi Luật đất đai năm 2003 ban hành Quyết định 2139/QĐ-BCĐ về việc thành lập Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Tổng kết thi hành Luật đất đai và sửa đổi Luật đất đai năm 2003. 
 
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM 
 
* (SMS: 1565/QD-BHXH) - Ngày 10/11/2010, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 1565/QĐ-BHXH về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 4813/QĐ-BHXH ngày 08/10/2008 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội. 
 
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 
 
* (SMS: 2561/QD-NHNN) - Ngày 27/10/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định 2561/QĐ-NHNN về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam. 
 
TỔNG CỤC HẢI QUAN 
 
* (SMS: 6830/TCHQ-GSQL) - Ngày 11/11/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6830/TCHQ-GSQL về việc tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập hàng hóa đi sửa chữa, bảo hành. 
 
* (SMS: 6682/TCHQ-GSQL) - Ngày 11/11/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6682/TCHQ-GSQL về việc hàng xuất gửi kho ngoại quan, xin tái nhập nội địa. 
 
* (SMS: 6652/TCHQ-TXNK) - Ngày 09/11/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6652/TCHQ-TXNK về việc xử phạt chậm nộp thuế. 
 
* (SMS: 6647/TCHQ-TXNK) - Ngày 09/11/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6647/TCHQ-TXNK về việc miễn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng cho hàng của doanh nghiệp chế xuất ủng hộ các cháu vùng lũ lụt miền Trung. 
 
* (SMS: 6305/TCHQ-GSQL) - Ngày 21/10/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6305/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn thủ tục điều chỉnh bản khai hàng hóa (mainfest). 
 
TỔNG CỤC THUẾ 
 
* (SMS: 4549/TCT-CS) - Ngày 10/11/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4549/TCT-CS về việc thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt. 
 
* (SMS: 4527/TCT-TNCN) - Ngày 09/11/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4527/TCT-TNCN về việc chính sách thuế thu nhập cá nhân. 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
 
* (SMS: 23/CT-UBND) - Ngày 17/11/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 23/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, thực hiện các biện pháp cấp bách kiềm chế tốc độ tăng giá để ổn định tình hình thị trường Hà Nội những tháng cuối năm 2010 và đầu năm 2011.  
 
* (SMS: 5629/QD-UBND) - Ngày 12/11/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5629/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015.  
 
* (SMS: 5491/QD-UBND) - Ngày 05/11/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5491/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ của trường Trung cấp nghề Cơ khí I Hà Nội. 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 
* (SMS: 79/2010/QD-UBND) - Ngày 15/11/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 79/2010/QĐ-UBND về Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị quận - huyện. 
 
* (SMS: 78/2010/QD-UBND) - Ngày 15/11/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 78/2010/QĐ-UBND về định mức kinh tế kỹ thuật đối với xe đưa rước học sinh, sinh viên và công nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 
 
* (SMS: 24/2010/CT-UBND) - Ngày 15/11/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị 24/2010/CT-UBND về tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 
 
* (SMS: 77/2010/QD-UBND) - Ngày 09/11/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 77/2010/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản của Ủy ban Nhân dân Thành phố quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện, trong lĩnh vực Đầu tư phát triển và phân bổ ngân sách nhà nước.

 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.