(Lawdata) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản trên hệ thống tin nhắn 6689.

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.
Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email [email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  [email protected], gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 
Trong tuần này từ   21/11/2009 - 27/11/2009, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với [email protected] để nhận văn bản. 
 

Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

* (SMS: 1948/QD-TTg) - Ngày 26/11/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1948/QĐ-TTg về việc hỗ trợ kinh phí cho thành phố Hải Phòng để khắc phục hậu quả cơn bão số 10 .

* (SMS: 1943/QD-TTg)
- Ngày 25/11/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1943/QĐ-TTg về việc hỗ trợ kinh phí di dân khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lở đất, lũ ống, lũ quét và thiên tai tại các tỉnh Hà Giang, Nam Định và thành phố Hải Phòng.

* (SMS: 1938/QD-TTg)
- Ngày 24/11/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1938/QĐ-TTg về việc vắc xin, hoá chất khử trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng của bão số 9.

* (SMS: 1935/QD-TTg)
- Ngày 23/11/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1935/QĐ-TTg về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ca-dắc-xtan về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục.

* (SMS: 1932/QD-TTg)
- Ngày 20/11/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1932/QĐ-TTg về việc hỗ trợ giống cây trồng dự trữ quốc gia cho các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên bị ảnh hưởng cơn bão số 9.

* (SMS: 1931/QD-TTg)
- Ngày 20/11/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1931/QĐ-TTg về việc xuất hạt giống rau dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh để giúp nông dân khôi phục sản xuất, khắc phục hậu quả cơn bão số 11.

* (SMS: 1930/QD-TTg)
- Ngày 20/11/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1930/QĐ-TTg về việc phê duyệt định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050.

* (SMS: 1929/QD-TTg)
- Ngày 20/11/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1929/QĐ-TTg về việc phê duyệt định hướng phát triển cấp nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050.

* (SMS: 1928/QD-TTg)
- Ngày 20/11/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1928/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường".

* (SMS: 1927/QD-TTg)
- Ngày 20/11/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1927/QĐ-TTg về kết quả miễn nhiệm thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2004 - 2011.

* (SMS: 1926/QD-TTg)
- Ngày 20/11/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1926/QĐ-TTg về việc cấp kinh phí hoạt động thường xuyên năm 2010 cho các tổ chức khoa học và công nghệ thực hiện Nghị định 115/2005/NĐ-CP ngày 05/09/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập .

* (SMS: 1925/QD-TTg)
- Ngày 20/11/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1925/QĐ-TTg về một số cơ chế trong quản lý đầu tư xây dựng tài chính và phát triển nguồn nhân lực tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam.

* (SMS: 1909/QD-TTg)
- Ngày 19/11/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1909/QĐ-TTg về việc bổ sung dự toán chi Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2010.

* (SMS: 2277/TTg-KTN)
- Ngày 19/11/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 2277/TTg-KTN về việc mua tài sản nhà nước làm trụ sở giao dịch của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

* (SMS: 8392/VPCP-KTN)
- Ngày 25/11/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8392/VPCP-KTN về việc điều chỉnh kế hoạch hoạt động năm 2009 của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản.

* (SMS: 8284/VPCP-KTTH)
- Ngày 23/11/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8284/VPCP-KTTH về việc xử lý vướng mắc C/O mẫu S của Campuchia.

* (SMS: 8283/VPCP-TCCV)
- Ngày 23/11/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8283/VPCP-TCCV về việc tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 và xây dựng Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn tới.

* (SMS: 8232/VPCP-KTN)
- Ngày 18/11/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8232/VPCP-KTN về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung Thủ đô tại khu vực xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

* (SMS: 8218/VPCP-KTN)
- Ngày 18/11/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8218/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc nhận xét và kiến nghị Hội Kiến trúc sư Việt Nam về Đồ án quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội.

* (SMS: 8217/VPCP-KTN)
- Ngày 18/11/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8217/VPCP-KTN về việc xuất khẩu chủng loại than chưa sử dụng hết sang thị trường Nhật Bản.

* (SMS: 8180/VPCP-KTN)
- Ngày 17/11/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8180/VPCP-KTN về việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật hiện hành quy định về phân cấp quản lý đô thị.

* (SMS: 8139/VPCP-QHQT)
- Ngày 13/11/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8139/VPCP-QHQT  về việc bản ghi nhớ giữa Việt Nam và Phần Lan về hợp tác trong lĩnh vực Chính sách lao động và công nghiệp.

* (SMS: 323/TB-VPCP)
- Ngày 11/11/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 323/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về công tác chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả.

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

* (SMS: 128/BC-LDTBXH (CT138)
- Ngày 26/11/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Báo cáo 128/BC-LĐTBXH (CT138) về kết quả công tác phòng chống tội phạm ngành Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2009.

* (SMS: 127/BC-LDTBXH)
- Ngày 25/11/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Báo cáo 127/BC-LĐTBXH về tình hình, kết quả thực hiện Đề án 30 tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

* (SMS: 1567/QD-LDTBXH)
- Ngày 25/11/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 1567/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu Cung cấp, lắp đặt thiết bị vốn đối ứng thuộc dự án Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh từ nguồn vốn ODA của Chính phủ Cộng hoà liên bang Đức.

* (SMS: 4483/LDTBXH-NCC)
- Ngày 25/11/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4483/LĐTBXH-NCC về việc giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là công nhân viên chức nghỉ hưởng chế độ mất sức lao động.

* (SMS: 4478/LDTBXH-TCCB)
- Ngày 24/11/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4478/LĐTBXH-TCCB về việc xếp lương đối với các trường hợp hợp đồng lao động tại các đơn vị tham gia dự thi và trúng tuyển công chức.

* (SMS: 4451/LDTBXH-LDTL)
- Ngày 23/11/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4451/LĐTBXH-LĐTL về việc áp dụng mức lương tối thiểu.

* (SMS: 4448/LDTBXH-LDTL)
- Ngày 23/11/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4448/LĐTBXH-LĐTL về việc báo cáo nhanh tình hình tiền lương 2009 và kế hoạch thưởng Tết năm 2010.

* (SMS: 4439/LDTBXH-PCTNXH)
- Ngày 20/11/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4439/LĐTBXH-PCTNXH về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án của tỉnh Yên Bái.

* (SMS: 1540/QD-LDTBXH)
- Ngày 19/11/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 1540/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản và kế hoạch đấu thầu mua sắm tài sản năm 2009 của Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội.

* (SMS: 1538/QD-LDTBXH)
- Ngày 18/11/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 1538/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản và kế hoạch đấu thầu mua sắm tài sản năm 2009 của Cục An toàn Lao động.

* (SMS: 4407/LDTBXH-KHTC)
- Ngày 18/11/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4407/LĐTBXH-KHTC về việc phân bổ kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia và một số nhiệm vụ chi ngân sách trung ương năm 2010.

BỘ NỘI VỤ

* (SMS: 3868/TB-BNV)
- Ngày 26/11/2009, Bộ Nội vụ ban hành Thông báo 3868/TB-BNV về kết luận Hội nghị tổng kết 5 năm triển khai, thực hiện Nghị định 19/2003/NĐ-CP ngày 07/03/2003 của Chính phủ.

* (SMS: 3835/BNV-TCBC)
- Ngày 24/11/2009, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 3835/BNV-TCBC về việc sửa đổi Luật Tổ chức Chính phủ liên quan đến nội dung quản lý nhà nước của Bộ, ngành.

* (SMS: 1606/QD-BNV)
- Ngày 24/11/2009, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 1606/QĐ-BNV về việc bổ sung chỉ tiêu biên chế làm việc ở nước ngoài đối với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

BỘ TÀI CHÍNH

* (SMS: 223/2009/TT-BTC)
- Ngày 25/11/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 223/2009/TT-BTC về việc quy định bổ sung mục lục ngân sách nhà nước.

* (SMS: 16489/BTC-TCT)
- Ngày 19/11/2009, Bộ Tài chính ban hành Công văn 16489/BTC-TCT về việc tổ chức thực hiện chính sách thuế đối với dự án ODA.

* (SMS: 2841/QD-BTC)
- Ngày 16/11/2009, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2841/QĐ-BTC về việc đính chính Phụ lục số 2 - Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

* (SMS: 215/2009/TT-BTC)
- Ngày 12/11/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 215/2009/TT-BTC về việc chi tiết mã số mặt hàng thuộc nhóm 73.08 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và hướng dẫn phân loại hàng hoá.

* (SMS: 2807/QD-BTC)
- Ngày 11/11/2009, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2807/QĐ-BTC về việc quy định in, phát hành, quản lý, sử dụng các loại chứng từ thu thuế, thu khác liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu.

* (SMS: 213/2009/TT-BTC)
- Ngày 10/11/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 213/2009/TT-BTC  về việc hướng dẫn kế toán áp dụng cho Dự trữ nhà nước.

BỘ XÂY DỰNG

* (SMS: 2557/BXD-KTXD)
- Ngày 23/11/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 2557/BXD-KTXD về việc điều chỉnh chi phí xây dựng công trình.

* (SMS: 118/BXD-VLXD)
- Ngày 23/11/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 118/BXD-VLXD về việc hướng dẫn các vấn đề liên quan đến việc quản lý hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng.

* (SMS: 166/BXD-HDXD)
- Ngày 20/11/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 166/BXD-HĐXD về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

* (SMS: 163/BXD-KTXD)
- Ngày 20/11/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 163/BXD-KTXD về chi phí do tạm ngừng thi công.

* (SMS: 500/BXD-KHCN)
- Ngày 19/11/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 500/BXD-KHCN về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 11/2009/TT-BXD liên quan sản phẩm, hàng hoá mosaic thuỷ tinh.

* (SMS: 499/BXD-KHCN)
- Ngày 19/11/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 499/BXD-KHCN về việc thực hiện Thông tư số 11/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá kính xây dựng liên quan đến ISO 9001 : 2000 và ISO 9001 : 2008.

* (SMS: 498/BXD-KHCN)
- Ngày 19/11/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 498/BXD-KHCN về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 08:2009/BXD.

* (SMS: 2544/BXD-QLN)
- Ngày 19/11/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 2544/BXD-QLN về việc thực hiện các quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư.

* (SMS: 2543/BXD-QLN)
- Ngày 19/11/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 2543/BXD-QLN về việc hướng dẫn cụ thể về đối tượng và phạm vi áp dụng của chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở.

* (SMS: 2541/BXD-QLN)
- Ngày 19/11/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 2541/BXD-QLN về việc hướng dẫn đối tượng được vay vốn làm nhà ở và mua trả chậm nền nhà ở trong các cụm, tuyến dân cư theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

* (SMS: 2536/BXD-QLN)
- Ngày 19/11/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 2536/BXD-QLN về việc thí điểm một số cơ chế, chính sách xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị của tỉnh Bạc Liêu.

* (SMS: 2526/BXD-KHTC)
- Ngày 19/11/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 2526/BXD-KHTC về việc báo cáo việc quản lý, sử dụng vốn.

* (SMS: 164/BXD-HĐXD)
- Ngày 19/11/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 164/BXD-HĐXD về việc hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề.

* (SMS: 161/BXD-KTXD)
- Ngày 19/11/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 161/BXD-KTXD về việc chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.

* (SMS: 160/BXD-KTXD)
- Ngày 19/11/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 160/BXD-KTXD về việc chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.

* (SMS: 162/BXD-HDXD)
- Ngày 18/11/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 162/BXD-HĐXD về việc quy định điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng.

* (SMS: 2516/BXD-KTXD)
- Ngày 18/11/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 2516/BXD-KTXD về việc xin bù giá nhân công và máy thi công theo Thông tư số 05/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

* (SMS: 3506/QD-BGTVT)
- Ngày 23/11/2009, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 3506/QĐ-BGTVT về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản để định giá và quyết định giá khởi điểm đối với tài sản thu hồi từ dự án kết thúc.

* (SMS: 8191/BGTVT-KHDT)
- Ngày 23/11/2009, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Công văn 8191/BGTVT-KHĐT về công tác thẩm tra dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông.

* (SMS: 31/2009/TT-BGTVT)
- Ngày 19/11/2009, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 31/2009/TT-BGTVT về quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe ôtô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.

* (SMS: 30/2009/TT-BGTVT)
- Ngày 19/11/2009, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 30/2009/TT-BGTVT về quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe môtô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.

* (SMS: 29/2009/TT-BGTVT)
- Ngày 17/11/2009, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 29/2009/TT-BGTVT về hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định tạo thuận lợi vận tải người và hàng hóa qua lại biên giới giữa các nước tiểu vùng Mê Công mở rộng.

* (SMS: 522/TB-BGTVT)
- Ngày 17/11/2009, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông báo 522/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng Trần Doãn Thọ tại cuộc họp triển khai thực hiện thu phí hoa tiêu theo Nghị định 173/2007/NĐ-CP ngày 28/11/2007 của Chính phủ.

* (SMS: 3212/QD-BGTVT)
- Ngày 04/11/2009, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 3212/QĐ-BGTVT về việc: Xử lý tài sản thu hồi từ dự án kết thúc.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

* (SMS: 74/2009/TT-BNNPTNT)
- Ngày 20/11/2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 74/2009/TT-BNNPTNT về Danh mục bổ sung thức ăn hỗn hợp dùng trong nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam.

* (SMS: 73/2009/TT-BNNPTNT)
- Ngày 20/11/2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 73/2009/TT-BNNPTNT về Quy định tạm thời về thức ăn cho tôm thẻ chân trắng.

* (SMS: 72/2009/TT-BNNPTNT)
- Ngày 17/11/2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 72/2009/TT-BNNPTNT về Danh mục loài cây trồng biến đổi gen được phép khảo nghiệm đánh giá rủi ro đối với đa dạng sinh học và môi trường cho mục đích làm giống cây trồng ở Việt Nam.

* (SMS: 3298/QD-BNN-HTQT)
- Ngày 16/11/2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3298/QĐ-BNN-HTQT về Chương trình Hành động Quốc gia về Phát triển bền vững ngành Thuỷ sản trong điều kiện Việt Nam gia nhập WTO giai đoạn 2010-2012.

BỘ CÔNG THƯƠNG

* (SMS: 5839/QD-BCT)
- Ngày 19/11/2009, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 5839/QĐ-BCT về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Công Thương thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" của Bộ Chính trị.

* (SMS: 34/2009/TT-BCT)
- Ngày 17/11/2009, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 34/2009/TT-BCT về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2010 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hóa có xuất xứ từ Lào.

* (SMS: 33/2009/TT-BCT)
- Ngày 11/11/2009, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 33/2009/TT-BCT về việc thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thành lập Khu vực thương mại tự do ASEAN-Úc-Niu di lân.

* (SMS: 5668/QD-BCT)
- Ngày 10/11/2009, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 5668/QĐ-BCT về việc thay thế Trưởng ban chỉ đạo của Bộ Công Thương về phòng, chống ADIS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

BỘ TƯ PHÁP

* (SMS: 358/BTP-KHTC)
- Ngày 19/11/2009, Bộ Tư pháp ban hành Công văn 358/BTP-KHTC về việc báo cáo số liệu phục vụ phân bổ dự toán ngân sách năm 2010.

* (SMS: 3218/QD-BTP)
- Ngày 10/11/2009, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 3218/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng của Bộ Tư pháp đến năm 2020 giai đoạn từ năm 2009-2011 .

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

* (SMS: 2903/BKHCN-TDC)
- Ngày 18/11/2009, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Công văn 2903/BKHCN-TĐC về việc tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chất lượng dầu DO trên thị trường.

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỂN THÔNG

* (SMS: 1616/QD-BTTTT)
- Ngày 17/11/2009, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1616/QĐ-BTTTT  về việc chỉ định Phòng đo kiểm.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 23/2009/TT-BTNMT)
- Ngày 16/11/2009, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 23/2009/TT-BTNMT quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra nghiệm thu sản phẩm đo đạc bản đồ.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

* (SMS: 33/2009/TT-BGDDT)
- Ngày 13/11/2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 33/2009/TT-BGDĐT về Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng - an ninh trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông).

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

* (SMS: 2666/QD-NHNN)
- Ngày 25/11/2009, Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định 2666/QĐ-NHNN về việc ban hành một số quy định liên quan đến giao dịch ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối.

* (SMS: 2665/QD-NHNN)
- Ngày 25/11/2009, Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định 2665/QĐ-NHNN về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam.

* (SMS: 2664/QD-NHNN)
- Ngày 25/11/2009, Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định 2664/QĐ-NHNN về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng.

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

* (SMS: 1312/QD-KTNN)
- Ngày 09/11/2009, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 1312/QĐ-KTNN ban hành Quy định quản lý, vận hành bảng thông tin điện tử.

TỔNG CỤC HẢI QUAN

* (SMS: 6982/TCHQ-GSQL)
- Ngày 17/11/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6982/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu thuốc lá điếu và xì gà các loại để kinh doanh bán tại cửa hàng miễn thuế.

* (SMS: 6987/TCHQ-GSQL)
- Ngày 17/11/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6987/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu tài sản di chuyển là xe ôtô của người nước ngoài.

* (SMS: 6944/TCHQ-KTTT)
- Ngày 16/11/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6944/TCHQ-KTTT về việc khiếu nại mức thuế suất.

* (SMS: 6929/TCHQ-GSQL)
- Ngày 16/11/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6929/TCHQ-GSQL về việc thủ tục hải quan tạm nhập tái xuất tinh dầu xá xị.

* (SMS: 6925/TCHQ-GSQL)
- Ngày 16/11/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6925/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc hàng tái nhập.

* (SMS: 6908/TCHQ-KTTT)
- Ngày 13/11/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6908/TCHQ-KTTT về việc thanh lý xe ôtô nhập khẩu.

* (SMS: 6906/TCHQ-KTTT)
- Ngày 13/11/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6906/TCHQ-KTTT  về thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế.

* (SMS: 6903/TCHQ-KTTT)
- Ngày 13/11/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6903/TCHQ-KTTT về việc thuế tiêu thụ đặc biệt xe tang lễ.

* (SMS: 2222/QD-TCHQ)
- Ngày 09/11/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2222/QĐ-TCHQ về việc ban hành quy trình tạm thời về thu, nộp thuế hàng hóa xuất nhập khẩu qua ngân hàng bằng phương thức điện tử.

TỔNG CỤC THUẾ

* (SMS: 4629/TCT-CS)
- Ngày 11/11/2009, Tổng cục Thue  ban hành Công văn 4629/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển quyền sử dụng đất.

CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH

* (SMS: 7010 CV/A18(P3)
- Ngày 19/11/2009, Cục Quản lý xuất nhập cảnh ban hành Công văn 7010 CV/A18(P3)  về việc cấp thẻ ABTC cho doanh nhân Việt Nam.

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

* (SMS: 90/2009/QD-UBND)
- Ngày 16/11/2009, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 90/2009/QĐ-UBND về công bố văn bản hết hiệu lực thi hành.

* (SMS: 5133/QD-UBND)
- Ngày 12/11/2009, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 5133/QĐ-UBND về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh.

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

* (SMS: 5745/QD-UBND)
- Ngày 05/11/2009, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5745/QĐ-UBND về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây (cũ) ban hành đã hết hiệu lực thi hành do có văn bản thay thế.