(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.  

 

 

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email [email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg   [email protected], gửi đến 6689.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ:  www.luatvietnam.vn.

DOANH NGHIỆP

* (SMS: 2177/QD-TTg) - Ngày 11/11/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2177/QĐ-TTg về việc phê duyệt Điều lệ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

* (SMS: 9703/VPCP-DMDN) - Ngày 11/11/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9703/VPCP-ĐMDN về việc chuyển Ban Quản lý khai thác cung cấp nước sạch huyện Châu Thành thành công ty cổ phần.


THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

 

* (SMS: 5230/TCT-DNL) - Ngày 10/11/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5230/TCT-DNL về việc xác định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng bia.

* (SMS: 5227/TCT-CS) - Ngày 10/11/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5227/TCT-CS về hóa đơn.

* (SMS: 5166/TCT-CS) - Ngày 08/11/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5166/TCT-CS về cách quy đổi giá tính thuế tài nguyên.

* (SMS: 5161/TCT-CS) - Ngày 08/11/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5161/TCT-CS về chính sách tiền thuê đất.

* (SMS: 5160/TCT-CS) - Ngày 08/11/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5160/TCT-CS về việc giải đáp chính sách tiền thuê đất.

* (SMS: 15888/BTC-CST) - Ngày 07/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Công văn 15888/BTC-CST về việc hướng dẫn chính sách thuế nhà thầu đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (SMS: 153/2016/ND-CP) - Ngày 14/11/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 153/2016/NĐ-CP về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

* (SMS: 9794/VPCP-KGVX) - Ngày 14/11/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9794/VPCP-KGVX về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2017 đối với cán bộ, công chức, viên chức.

* (SMS: 33/2016/TT-BLDTBXH) - Ngày 25/10/2016, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 33/2016/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2016-2020.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (SMS: 2474/BXD-QLN) - Ngày 04/11/2016, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 2474/BXD-QLN về việc chuẩn bị số liệu cho Hội nghị trực tuyến về chính sách nhà ở cho công nhân.  

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (SMS: 2183/QD-TTg) - Ngày 14/11/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2183/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh việc tham gia vào các thể chế tài chính - tiền tệ - ngân hàng khu vực và quốc tế".

* (SMS: 627/QD-UBDT) - Ngày 11/11/2016, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 627/QĐ-UBDT về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước năm 2016.

* (SMS: 1151/UBDT-CSDT) - Ngày 10/11/2016, Ủy ban Dân tộc ban hành Công văn 1151/UBDT-CSDT về việc bố trí vốn trung hạn giai đoạn 2016-2020 thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg.  

 
XÂY DỰNG
 

* (SMS: 1163/QD-BXD) - Ngày 09/11/2016, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 1163/QĐ-BXD về việc công nhận đơn vị đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

* (SMS: 2031/TTg-KTN) - Ngày 10/11/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 2031/TTg-KTN về chủ trương đầu tư xây dựng các dự án nhà máy kính siêu trắng tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bắc Ninh.

* (SMS: 2009/TTg-KTN) - Ngày 09/11/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 2009/TTg-KTN về việc điều chỉnh Đề án xây dựng cầu nông thôn các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên giai đoạn 2014-2020.

* (SMS: 88/BXD-HDXD) - Ngày 08/11/2016, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 88/BXD-HĐXD về việc cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

* (SMS: 26/2016/TT-BXD) - Ngày 26/10/2016, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 26/2016/TT-BXD về việc quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.


THƯƠNG MẠI

* (SMS: 149/2016/ND-CP) - Ngày 11/11/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 149/2016/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá.

* (SMS: 4428/QD-BCT) - Ngày 09/11/2016, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 4428/QĐ-BCT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương từ ngày 15/12/2015 đến ngày 30/09/2016.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 154/2016/ND-CP) - Ngày 16/11/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 154/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thảI

* (SMS: 9728/VPCP-KTN) - Ngày 11/11/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9728/VPCP-KTN về việc điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

* (SMS: 32/2016/TT-BTNMT) - Ngày 07/11/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 32/2016/TT-BTNMT quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 
Y TẾ-SỨC KHỎE
 

* (SMS: 6734/QD-BYT) - Ngày 15/11/2016, Bộ Y tế ban hành Quyết định 6734/QĐ-BYT về việc phê duyệt Tài liệu hướng dẫn chuyên môn Chăm sóc thiết yếu bà mẹ, trẻ sơ sinh trong và ngay sau mổ lấy thai.

* (SMS: 2036/TTg-KTN) - Ngày 11/11/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 2036/TTg-KTN về việc lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt.   

* (SMS: 6708/QD-BYT) - Ngày 10/11/2016, Bộ Y tế ban hành Quyết định 6708/QĐ-BYT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 75/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định điều kiện thực hiện xét nghiệm HIV.

* (SMS: 22111/QLD-CL) - Ngày 09/11/2016, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 22111/QLD-CL về việc công bố đợt 19 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng.

* (SMS: 40/2016/TT-BYT) - Ngày 04/11/2016, Bộ Y tế ban hành Thông tư 40/2016/TT-BYT về việc ban hành Danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm theo mã số HS trong Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế.

* (SMS: 21743/QLD-CL) - Ngày 03/11/2016, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 21743/QLD-CL về việc công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Đợt 45).

* (SMS: 6539/QD-BYT) - Ngày 01/11/2016, Bộ Y tế ban hành Quyết định 6539/QĐ-BYT về việc rút Giấy phép hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam của 01 doanh nghiệp nước ngoài.

* (SMS: 6538/QĐ-BYT) - Ngày 01/11/2016, Bộ Y tế ban hành Quyết định 6538/QĐ-BYT về việc rút Giấy phép hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam của 01 doanh nghiệp nước ngoài.

ĐẤU THẦU-CẠNH TRANH
 

* (SMS: 9781/VPCP-KTN) - Ngày 14/11/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9781/VPCP-KTN dự thảo Quyết định về danh mục một số gói thầu, nội dung mua sắm đảm bảo hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu.
 

GIAO THÔNG

* (SMS: 9843/VPCP-KTN) - Ngày 15/11/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9843/VPCP-KTN về việc chủ trương đầu tư các dự án đường bộ cao tốc thuộc mạng đường bộ cao tốc Việt Nam.

* (SMS: 9752/VPCP-KTN) - Ngày 14/11/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9752/VPCP-KTN về cơ chế quản lý hoạt động đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển công vụ, tàu ngầm, tàu lặn, kho chứa nổi, giàn di động và ụ nổi.

* (SMS: 3383/QD-BGTVT) - Ngày 28/10/2016, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 3383/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển đồng bằng sông Cửu Long (Nhóm 6) giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ
 

* (SMS: 169/2016/TT-BTC) - Ngày 06/10/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 169/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ.

* (SMS: 152/2016/TT-BTC) - Ngày 17/10/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 152/2016/TT-BTC về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng.  

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

* (SMS: 634/QD-UBDT) - Ngày 15/11/2016, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 634/QĐ-UBDT về việc kéo dài thời gian thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2016.

* (SMS: 3401/QD-BKHCN) - Ngày 09/11/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 3401/QĐ-BKHCN về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2016 cho Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước.

* (SMS: 3390/QD-BKHCN) - Ngày 08/11/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 3390/QĐ-BKHCN về việc điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2016 của các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

* (SMS: 3391/QD-BKHCN) - Ngày 08/11/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 3391/QĐ-BKHCN về việc điều chỉnh tăng dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2016 cửa các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

* (SMS: 3348/QD-BKHCN) - Ngày 04/11/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 3348/QĐ-BKHCN về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2016 cho các đơn vị trực thuộc Bộ.

* (SMS: 3917/QD-BNV) - Ngày 25/10/2016, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 3917/QĐ-BNV về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2017 của Bộ Nội vụ.  

BẢO HIỂM
 

* (SMS: 2188/QD-TTg) - Ngày 15/11/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2188/QĐ-TTg quy định việc thanh toán thuốc kháng vi-rút HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ người sử dụng thuốc kháng vi-rút HIV.

* (SMS: 4510/BHXH-BT) - Ngày 10/11/2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 4510/BHXH-BT về việc đôn đốc thu, giảm nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2016.

* (SMS: 4450/BHXH-CSYT) - Ngày 07/11/2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 4450/BHXH-CSYT về việc triển khai Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế.

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

 

* (SMS: 625/QD-UBDT) - Ngày 11/11/2016, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 625/QĐ-UBDT về việc phê duyệt kế hoạch Kiểm tra sát hạch công chức loại D (ngạch nhân viên) vào làm việc tại Văn phòng Ủy ban Dân tộc.

* (SMS: 5488/BGDDT-NGCBQLGD) - Ngày 08/11/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 5488/BGDĐT-NGCBQLGD về việc báo cáo kết quả bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng công lập.

  
THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG
 

* (SMS: 142/2016/ND-CP) - Ngày 14/10/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 142/2016/NĐ-CP về việc ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng.

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

* (SMS: 3886/QD-BVHTTDL) - Ngày 08/11/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 3886/QĐ-BVHTTDL về việc phân công nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị tham gia công tác chuẩn bị và tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương tại Việt Nam năm 2017 (APEC 2017).

* (SMS: 3883/QD-BVHTTDL) - Ngày 08/11/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 3883/QĐ-BVHTTDL về việc Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị - Hội thảo lấy ý kiến đóng góp dự thảo Đề án Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về văn hóa, gia đình.

* (SMS: 3882/QD-BVHTTDL) - Ngày 08/11/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 3882/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Hội nghị - Hội thảo lấy ý kiến dự thảo Đề án hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về văn hóa, gia đình.

* (SMS: 3869/QD-BVHTTDL) - Ngày 07/11/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 3869/QĐ-BVHTTDL về việc gia hạn thời gian lập Dự án “Quy hoạch phát triển khu vực Ba Vì - Suối Hai thành Khu du lịch quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI
 

* (SMS: 2193/QD-TTg) - Ngày 16/11/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2193/QĐ-TTg về việc xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Bình Định.

* (SMS: 373/TB-VPCP) - Ngày 16/11/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 373/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về các giải pháp ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh cho nhân dân 04 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường.

* (SMS: 9858/VPCP-KGVX) - Ngày 16/11/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9858/VPCP-KGVX về tình hình trẻ em là con của phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài trở về sinh sống tại Việt Nam.

* (SMS: 9855/VPCP-KGVX) - Ngày 16/11/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9855/VPCP-KGVX về việc thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020.

* (SMS: 370/TB-VPCP) - Ngày 14/11/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 370/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

* (SMS: 9721/VPCP-V.III) - Ngày 11/11/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9721/VPCP-V.III về việc chuẩn bị các báo cáo công trình, dự án quan trọng quốc gia gửi Quốc hội.

* (SMS: 2187/QD-TTg) - Ngày 15/11/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2187/QĐ-TTg về việc xuất cấp hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho tỉnh Bến Tre.

* (SMS: 367/TB-VPCP) - Ngày 14/11/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 367/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Long An.

* (SMS: 365/TB-VPCP) - Ngày 11/11/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 365/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

* (SMS: 2533/BXD-QLN) - Ngày 10/11/2016, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 2533/BXD-QLN về việc triển khai thực hiện Quyết định 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/08/2015 về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2).

* (SMS: 4467/LDTBXH-VPQGGN) - Ngày 09/11/2016, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4467/LĐTBXH-VPQGGN về việc báo cáo phân loại kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 để làm cơ sở thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội.

* (SMS: 370/TB-VPCP) - Ngày 14/11/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 370/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

HÀNH CHÍNH

* (SMS: 2185/QD-TTg) - Ngày 14/11/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2185/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2016 - 2020.

* (SMS: 9765/VPCP-KGVX) - Ngày 14/11/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9765/VPCP-KGVX về việc điều chỉnh Chương trình công tác năm 2016 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

* (SMS: 9762/VPCP-QHQT) - Ngày 14/11/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9762/VPCP-QHQT về việc triển khai kết quả Kỳ họp lần thứ 2 Uỷ ban hỗn hợp Việt Nam - Xu-đăng.

* (SMS: 2449/QD-BTC) - Ngày 11/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2449/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế công tác lưu trữ của Bộ Tài chính.
HÔN NHÂN-GIA ĐÌNH
  

* (SMS: 633/QD-UBDT) - Ngày 15/11/2016, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 633/QĐ-UBDT về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” năm 2016.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (SMS: 2197/QD-TTg) - Ngày 16/11/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2197/QĐ-TTg về việc ông Đỗ Hoài Nam tiếp tục làm công tác chuyên môn tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

* (SMS: 2196/QD-TTg) - Ngày 16/11/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2196/QĐ-TTg về việc ông Vũ Minh Giang tiếp tục làm công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

* (SMS: 638/QD-UBDT) - Ngày 15/11/2016, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 638/QĐ-UBDT về việc thành lập Hội đồng thẩm định Khung chương trình Tài liệu đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2016.

* (SMS: 150/2016/ND-CP) - Ngày 11/11/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 150/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ.

* (SMS: 354/QD-UDCNTT) - Ngày 11/11/2016, Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin ban hành Quyết định 354/QĐ-ƯDCNTT về việc thay thế thành viên Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin.

* (SMS: 613/QD-UBDT) - Ngày 10/11/2016, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 613/QĐ-UBDT về việc thành lập Tổ biên tập xây dựng Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020.

* (SMS: 3877/QD-BVHTTDL) - Ngày 07/11/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 3877/QĐ-BVHTTDL về việc thành lập Tổ công tác lập đề nghị xây dựng Nghị định về quản lý hoạt động lễ hội.

* (SMS: 3873/QD-BVHTTDL) - Ngày 07/11/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 3873/QĐ-BVHTTDL về việc thành lập Tổ Cải cách hành chính.

 
CÔNG NGHIỆP

 

* (SMS: 368/TB-VPCP) - Ngày 14/11/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 368/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về Kết luận thanh tra việc đầu tư các dự án nhiên liệu sinh học và dự án Nhà máy sản xuất Xơ sợi Đình Vũ.

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (SMS: 2277/QD-CTN) - Ngày 27/10/2016, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2277/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 2275/QD-CTN) - Ngày 26/10/2016, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2275/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 2274/QD-CTN) - Ngày 26/10/2016, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2274/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 2273/QD-CTN) - Ngày 26/10/2016, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2273/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 2272/QD-CTN) - Ngày 26/10/2016, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2272/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.  

* (SMS: 2271/QD-CTN) - Ngày 26/10/2016, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2271/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

 
HÀNG HẢI

* (SMS: 31/2016/TT-BGTVT) - Ngày 31/10/2016, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 31/2016/TT-BGTVT quy định về tổ chức và hoạt động của cảng vụ hàng hải.

* (SMS: 26/2016/TT-BGTVT) - Ngày 11/10/2016, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 26/2016/TT-BGTVT về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Nghệ An và khu vực quản lý của cảng vụ hàng hải Nghệ An.  

VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

UBND TP. HÀ NỘI

* (SMS: 6579/UBND-KT) - Ngày 15/11/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 6579/UBND-KT về việc chỉ đạo công tác bình ổn thị trường, thúc đẩy sản xuất kinh doanh những tháng cuối năm phục vụ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.

* (SMS: 21/CT-UBND) - Ngày 14/11/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 21/CT-UBND về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành Giáo dục Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 6560/UBND-KT) - Ngày 14/11/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 6560/UBND-KT về việc thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân Thành phố.

* (SMS: 20/CT-UBND) - Ngày 11/11/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 20/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý đất đai, quy hoạch kiến trúc, cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, xử lý các trường hợp đất không đủ điều kiện mặt bằng xây dựng kết hợp với chỉnh trang đô thị hai bên tuyến đường mới mở trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 6256/QD-UBND) - Ngày 11/11/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 6256/QĐ-UBND về việc kiện toàn thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ Hà Nội.

* (SMS: 207/KH-UBND) - Ngày 11/11/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 207/KH-UBND về việc thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 26/06/2016 của Thành ủy Hà Nội về phát triển du lịch Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo.

* (SMS: 6239/QD-UBND) - Ngày 10/11/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 6239/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung dự án Trung tâm thương mại vào Quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

* (SMS: 6235/QD-UBND) - Ngày 10/11/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 6235/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế chi tiêu của Quỹ hỗ trợ phòng, chống dịch, bệnh nguy hiểm Hà Nội.

* (SMS: 6192/QD-UBND) - Ngày 09/11/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 6192/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 6191/QD-UBND) - Ngày 09/11/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 6191/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 6184/QD-UBND) - Ngày 09/11/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 6184/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ trưởng thường trực Tổng điều tra kinh tế Thành phố Hà Nội năm 2017.

* (SMS: 6183/QD-UBND) - Ngày 09/11/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 6183/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Thành phố Hà Nội và Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg.    

* (SMS: 6182/QD-UBND) - Ngày 09/11/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 6182/QĐ-UBND về việc ủy quyền Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội quyết định thực hiện một số chính sách thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.

* (SMS: 205/KH-UBND) - Ngày 09/11/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 205/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020.

* (SMS: 47/2016/QD-UBND) - Ngày 08/11/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 47/2016/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ tự lo tái định cư bằng tiền đối với trường hợp được bố trí nhà tái định cư.

* (SMS: 6443/UBND-TKBT) - Ngày 08/11/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 6443/UBND-TKBT về việc chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn Thành phố.

* (SMS: 204/KH-UBND) - Ngày 08/11/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 204/KH-UBND về việc thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 08/09/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

* (SMS: 46/2016/QD-UBND) - Ngày 07/11/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 46/2016/QĐ-UBND về việc bổ sung Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 45/2016/QD-UBND) - Ngày 07/11/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 45/2016/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch Thành phố Hà Nội.

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

* (SMS: 5920/QD-UBND) - Ngày 11/11/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 5920/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao.

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG


* (SMS: 45/2016/QD-UBND) - Ngày 01/11/2016,
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định 45/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định định mức vật tư kỹ thuật một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

* (SMS: 44/2016/QD-UBND) - Ngày 01/11/2016,

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định 44/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
UBND TỈNH BÌNH THUẬN


* (SMS: 3337/QD-UBND) - Ngày 09/11/2016,
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định 3337/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp, tiến tới Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018.
* (SMS: 3327/QD-UBND) - Ngày 09/11/2016,
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định 3327/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự toán mức chi cho công tác rà soát, thẩm định, xác định đối tượng là hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình.

* (SMS: 3338/QD-UBND) - Ngày 08/11/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định 3316/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kinh phí chi cho lớp bồi dưỡng Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

* (SMS: 47/2016/QD-UBND) - Ngày 07/11/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định 47/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.


UBND TỈNH HÀ NAM


* (SMS: 46/2016/QD-UBND) - Ngày 02/11/2016,
Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định 46/2016/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam.
* (SMS: 45/2016/QD-UBND) - Ngày 02/11/2016,
Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định 45/2016/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam.

UBND TỈNH PHÚ YÊN


* (SMS: 67/2016/QD-UBND) - Ngày 01/11/2016,
Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định 67/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

* (SMS: 69/2016/QD-UBND) - Ngày 04/11/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định 69/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

* (SMS: 68/2016/QD-UBND) - Ngày 03/11/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định 68/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên.

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI


* (SMS: 57/2016/QD-UBND) - Ngày 04/11/2016,
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 57/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chính sách thu hút, ưu đãi nguồn nhân lực chất lượng cao đến công tác, làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi.

* (SMS: 55/2016/QD-UBND) - Ngày 19/10/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 55/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.