Văn bản mới cập nhật tuần 45/2011
(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.
Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email [email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  [email protected], gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ:
www.luatvietnam.vn 
Trong tuần này từ 12/11/2011 - 18/11/2011, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với [email protected] để nhận văn bản.

Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:

CHÍNH PHỦ

* (SMS: 105/2011/ND-CP)
- Ngày 16/11/2011, Chính phủ ban hành Nghị định 105/2011/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng.  

* (SMS: 104/2011/ND-CP) - Ngày 16/11/2011, Chính phủ ban hành Nghị định 104/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về kinh doanh xăng dầu. 

* (SMS: 99/NQ-CP)
- Ngày 15/11/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết 99/NQ-CP về việc thành lập thị xã Hương Trà và thành lập các phường thuộc thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

* (SMS: 103/2011/ND-CP)
- Ngày 15/11/2011, Chính phủ ban hành Nghị định 103/2011/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ. 

* (SMS: 102/2011/ND-CP)
- Ngày 14/11/2011, Chính phủ ban hành Nghị định 102/2011/NĐ-CP về bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh. 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 

* (SMS: 2062/QD-TTg)
- Ngày 16/11/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2062/QĐ-TTg về các thành viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia. 

* (SMS: 2060/QD-TTg)
- Ngày 16/11/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2060/QĐ-TTg về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Lạt đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. 

* (SMS: 2059/QD-TTg)
- Ngày 16/11/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2059/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng Nhân dân huyện, quận, phường. 

* (SMS: 2058/QD-TTg)
- Ngày 16/11/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2058/QĐ-TTg về việc bổ sung kinh phí nhập, xuất, bảo quản hàng dự trữ quốc gia và phí xuất cứu trợ, viện trợ năm 2011. 

* (SMS: 2051/CT-TTg)
- Ngày 16/11/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 2051/CT-TTg về việc tăng cường các biện pháp nhằm bình ổn giá cả, thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trước và sau tết Nhâm Thìn 2012. 

* (SMS: 2038/QD-TTg)
- Ngày 15/11/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2038/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tổng thể xử lý chất thải y tế giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020. 

* (SMS: 2034/QD-TTg)
- Ngày 15/11/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2034/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Điều tra đánh giá tổng thể tiềm năng tài nguyên quặng bauxit, quặng sắt laterit miền Nam Việt Nam". 

* (SMS: 2199/TTg-DMDN)
- Ngày 15/11/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 2199/TTg-ĐMDN về việc phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước của Tổng công ty Hàng không Việt Nam. 

* (SMS: 2130/TTg-DMDN)
- Ngày 15/11/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 2130/TTg-ĐMDN về việc phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

* (SMS: 2016/QD-TTg)
- Ngày 14/11/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2016/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. 

* (SMS: 2013/QD-TTg)
- Ngày 14/11/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2013/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020. 

* (SMS: 2012/QD-TTg)
- Ngày 11/11/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2012/QĐ-TTg về việc phê chuẩn việc bầu thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2011 - 2016. 

* (SMS: 2011/QD-TTg)
- Ngày 11/11/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2011/QĐ-TTg về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng. 

* (SMS: 63/2011/QD-TTg)
- Ngày 10/11/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 63/2011/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục ban hành kèm theo Quyết định 61/2009/QĐ-TTg ngày 17/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ. 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 

* (SMS: 8201/VPCP-QHQT)
- Ngày 17/11/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8201/VPCP-QHQT về việc ký Tuyên bố cam kết của ASEAN: Hướng tới không nhiễm HIV mới, không phân biệt đối xử, không tử vong liên quan đế AIDS. 

* (SMS: 8153/VPCP-DP)
- Ngày 16/11/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8153/VPCP-ĐP về việc xử lý một số đề nghị của các tỉnh: Đắk Lắk, Gia Lai. 

* (SMS: 8144/VPCP-KTTH)
- Ngày 16/11/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8144/VPCP-KTTH về việc chính sách hỗ trợ gạo. 

* (SMS: 8141/VPCP-DMDN)
- Ngày 16/11/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8141/VPCP-ĐMDN về việc hoàn chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp tỉnh Bình Định. 

* (SMS: 273/TB-VPCP)
- Ngày 11/11/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 273/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban An toàn gia thông quốc gia tại cuộc họp chuẩn bị Hội nghị tổng kết công tác an toàn giao thông toàn quốc năm 2011. 

* (SMS: 272/TB-VPCP)
- Ngày 11/11/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 272/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về một số vấn đề liên quan đến nguồn vốn ODA và FDI tại Việt Nam. 

* (SMS: 271/TB-VPCP)
- Ngày 11/11/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 271/TB-VPCP về kết luận của Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp kiểm điểm công tác 9 tháng và triển khai thực hiện kế hoạch công tác cuối năm 2011 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm. 

* (SMS: 8010/VPCP-QHQT)
- Ngày 10/11/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8010/VPCP-QHQT về việc ký Bản ghi nhớ giữa Chính phủ các Quốc gia thành viên ASEAN và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về hợp tác y tế. 

* (SMS: 7920/VPCP-QHQT)
- Ngày 08/11/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7920/VPCP-QHQT về việc sửa đổi nội dung dự thảo Hiệp định thành lập Trung tâm điều phối ASEAN về Hỗ trợ nhân đạo trong quản lý thảm họa. 

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 

* (SMS: 33/2011/TT-BLDTBXH)
- Ngày 18/11/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 33/2011/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính thời vụ và gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng. 

* (SMS: 32/2011/TT-BLDTBXH)
- Ngày 14/11/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 32/2011/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. 

* (SMS: 1473/QD-LDTBXH)
- Ngày 14/11/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 1473/QĐ-LĐTBXH về việc phân công công tác của Bộ Trưởng và các Thứ trưởng. 

* (SMS: 3933/LDTBXH-BTXH)
- Ngày 14/11/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3933/LĐTBXH-BTXH về việc hướng dẫn báo cáo thực hiện Nghị quyết 30a.

* (SMS: 3925/LDTBXH-LDTL)
- Ngày 14/11/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3925/LĐTBXH-LĐTL về việc áp dụng thang lương, bảng lương đối với Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng. 

* (SMS: 3916/LDTBXH-VP)
- Ngày 14/11/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3916/LĐTBXH-VP về việc khen thưởng tổng kết năm 2011. 

* (SMS: 30/2011/TT-BLDTBXH)
- Ngày 24/10/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 30/2011/TT-BLĐTBXH về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động - Thương binh và Xã hội. 

BỘ TÀI CHÍNH
 

* (SMS: 160/2011/TT-BTC)
- Ngày 16/11/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 160/2011/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 56/2007/TT-BTC ngày 08/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát trang phục; trích lập và sử dụng nguồn kinh phí được trích 2% trên số tiền thực nộp vào ngân sách Nhà nước do Kiểm toán nhà nước phát hiện. 

* (SMS: 151/2011/TT-BTC)
- Ngày 10/11/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 151/2011/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tuyến tránh Quốc lộ 1A, đoạn qua thị trấn Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. 

* (SMS: 2699/QD-BTC)
- Ngày 10/11/2011, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2699/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính. 

* (SMS: 150/2011/TT-BTC)
- Ngày 09/11/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 150/2011/TT-BTC về việc hướng dẫn hoán đổi trái phiếu Chính phủ. 

* (SMS: 15174/BTC-TCT)
- Ngày 09/11/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 15174/BTC-TCT về việc miễn lệ phí trước bạ lần đầu đối với tài sản là nhà, đất của hộ gia đình, cá nhân. 

* (SMS: 148/2011/TT-BTC)
- Ngày 07/11/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 148/2011/TT-BTC về việc hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước đảm bảo cho công tác điều tra tội phạm. 

* (SMS: 2652/QD-BTC)
- Ngày 07/11/2011, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2652/QĐ-BTC về việc thu hồi Quyết định công nhận địa điểm làm thủ tục hải quan tại thị xã Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

* (SMS: 14998/BTC-TCHQ)
- Ngày 07/11/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 14998/BTC-TCHQ về phí vận chuyển đường sắt trong xác định trị giá.

* (SMS: 14919/BTC-TCHQ)
- Ngày 04/11/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 14919/BTC-TCHQ về việc ký thỏa thuận về hợp tác hải quan giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Kinh tế và Tài chính Pê-ru. 

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
 

* (SMS: 1742/QD-BKHDT)
- Ngày 15/11/2011, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định 1742/QĐ-BKHĐT về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế -xã hội huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

* (SMS: 1655/QD-BKHDT)
- Ngày 02/11/2011, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định 1655/QĐ-BKHĐT về việc công bố các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung mới, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 

* (SMS: 79/2011/TT-BNNPTNT)
- Ngày 14/11/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 79/2011/TT-BNNPTNT về việc quy định về chứng nhận và công bố chất lượng giống cây trồng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật.

* (SMS: 2782/QD-BNN-DMDN)
- Ngày 14/11/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2782/QĐ-BNN-ĐMDN về việc xếp hạng doanh nghiệp. 

* (SMS: 78/2011/TT-BNNPTNT)
- Ngày 01/11/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 78/2011/TT-BNNPTNT về việc quy định chi tiết thi hành Nghị định 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng. 

* (SMS: 1757/QD-BNN-TCCB)
- Ngày 11/11/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1757/QĐ-BNN-TCCB về việc tiếp nhận không qua thi tuyển đối với công chức. 

* (SMS: 77/2011/TT-BNNPTNT)
- Ngày 04/11/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 77/2011/TT-BNNPTNT về việc ban hành Danh mục bổ sung thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam. 

BỘ Y TẾ
 

* (SMS: 41/2011/TT-BYT)
- Ngày 14/11/2011, Bộ Y tế ban hành Thông tư 41/2011/TT-BYT về việc hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

* (SMS: 40/2011/TT-BYT)
- Ngày 14/11/2011, Bộ Y tế ban hành Thông tư 40/2011/TT-BYT về việc bãi bỏ Quyết định 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/03/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành: Tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu. 

BỘ THONG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 

* (SMS: 1894/QD-BTTTT)
- Ngày 14/11/2011, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1894/QĐ-BTTTT về việc thu hồi Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông của Công ty cổ phần dịch vụ Viễn thông FTS. 

* (SMS: 1893/QD-BTTTT)
- Ngày 14/11/2011, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1893/QĐ-BTTTT về việc thu hồi Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông của Công ty cổ phần Thương mại Tin học và Viễn thông Sao Việt. 

* (SMS: 1892/QD-BTTTT)
- Ngày 14/11/2011, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1892/QĐ-BTTTT về việc thu hồi Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông của Công ty cổ phần Công nghệ cao Việt Nam. 

* (SMS: 1891/QD-BTTTT)
- Ngày 14/11/2011, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1891/QĐ-BTTTT về việc thu hồi Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông của Công ty cổ phần đầu tư và khai thác dịch vụ viễn thông Việt Nam. 

* (SMS: 1876/QD-BTTTT)
- Ngày 11/11, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1876/QĐ-BTTTT về việc thu hồi Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông của Công ty cổ phần quảng cáo trực tuyến 24h. 

* (SMS: 32/2011/TT-BTTTT)
- Ngày 31/10/2011, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 32/2011/TT-BTTTT về việc ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy. 

* (SMS: 31/2011/TT-BTTTT)
- Ngày 31/10/2011, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 31/2011/TT-BTTTT về việc ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy. 

* (SMS: 30/2011/TT-BTTTT)
- Ngày 31/10/2011, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 30/2011/TT-BTTTT về việc quy định chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông. 

BỘ TƯ PHÁP

* (SMS: 4260/QD-BTP)
- Ngày 11/11/2011, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 4260/QĐ-BTP về việc phân công công tác của Thứ trưởng Hoàng Thế Liên. 

BỘ CÔNG AN
 

* (SMS: 70/2011/TT-BCA)
- Ngày 10/10/2011, Bộ Công an ban hành Thông tư 70/2011/TT-BCA về việc quy định chi tiết thi hành các quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự liên quan đến việc bảo đảm quyền bào chữa trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự. 

BỘ XÂY DỰNG
 

* (SMS: 1920/BXD-HDXD)
- Ngày 10/11/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1920/BXD-HĐXD về việc áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình. 

* (SMS: 202/BXD-KTXD)
- Ngày 10/11/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 202/BXD-KTXD về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

* (SMS: 52/2011/TT-BGDDT)
- Ngày 09/11/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 52/2011/TT-BGDĐT quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp. 

* (SMS: 5576/QD-BGDDT)
- Ngày 09/11/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 5576/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công trong cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

* (SMS: 5524/QD-BGDDT)
- Ngày 07/11/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 5524/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Kế hoạch Tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

BỘ GIAO THONG VẬN TẢI
 

* (SMS: 54/2011/TT-BGTVT)
- Ngày 08/11/2011, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 54/2011/TT-BGTVT quy định về báo hiệu hàng hải và thông báo hàng hải. 

BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 

* (SMS: 13/2011/TT-BVHTTDL)
- Ngày 07/11/2011, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 13/2011/TT-BVHTTDL về việc quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

* (SMS: 3620/QD-BVHTTDL)
- Ngày 07/11/2011, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 3620/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành quy định phân cấp quản lý ngân sách và tài sản nhà nước đối với các Tổng cục thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

BỘ QUỐC PHÒNG
 

* (SMS: 189/2011/TT-BQP)
- Ngày 07/11/2011, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 189/2011/TT-BQP về việc hướng dẫn thực hiện công tác quốc phòng ở các Bộ, ngành và các địa phương năm 2012. 

* (SMS: 188/2011/TT-BQP)
- Ngày 07/11/2011, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 188/2011/TT-BQP về việc hướng dẫn thực hiện thí điểm thủ tục biên phòng điện tử cảng biển. 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
 

* (SMS: 53/2011/TTLT-BGDDT-BLDTBXH-BQP-BTC)
- Ngày 15/11/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch 53/2011/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BQP-BTC về việc hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng - an ninh.  

* (SMS: 39/2011/TTLT-BYT-BTC)
- Ngày 11/11/2011, Bộ Y tế, Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch 39/2011/TTLT-BYT-BTC về việc hướng dẫn thủ tục thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người tham gia bảo hiểm y tế bị tai nạn giao thông. 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯƠC VIỆT NAM
 

* (SMS: 8844/NHNN-CSTT)
- Ngày 14/11/2011, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Công văn 8844/NHNN-CSTT về hoạt động tín dụng trong các tháng cuối năm 2011. 

* (SMS: 8839/NHNN-TTGSNH1)
- Ngày 14/11/2011, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Công văn 8839/NHNN-TTGSNH1 về việc xử lý vi phạm vượt trần lãi suất tại HDBank. 

* (SMS: 35/2011/TT-NHNN)
- Ngày 11/11/2011, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 35/2011/TT-NHNN về việc quy định việc công bố và cung cấp thông tin của Ngân hàng Nhà nước. 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 

* (SMS: 1111/QD-BHXH)
- Ngày 07/11/2011, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 1111/QĐ-BHXH về việc ban hành quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. 

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

* (SMS: 1660/QD-KTNN)
- Ngày 31/10/2011, Kiển toán Nhà nước ban hành Quyết định 1660/QĐ-KTNN về việc ban hành Quy chế làm việc của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành Ib. 

TỔNG CỤC HẢI QUAN
 

* (SMS: 5734/TCHQ-GSQL)
- Ngày 15/11/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5734/TCHQ-GSQL về việc gia hạn thời gian tạm nhập tái xuất. 

* (SMS: 5658/TCHQ-TXNK)
- Ngày 09/11/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5658/TCHQ-TXNK về việc phân loại đối với xe ôtô tải tự đổ. 

* (SMS: 5634/TCHQ-GSQL)
- Ngày 09/11/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5634/TCHQ-GSQL về thủ tục nhập khẩu rượu theo Công văn 8826/BCT-XNK. 

* (SMS: 5594/TCHQ-TXNK)
- Ngày 08/11/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5594/TCHQ-TXNK về việc hướng dẫn kê khai và áp thuế. 

* (SMS: 5591/TCHQ-TXNK)
- Ngày 08/11/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5590/TCHQ-TXNK về việc kiểm tra, tham vấn & xác định trị giá xe máy SH nhập khẩu. 

* (SMS: 5590/TCHQ-TXNK)
- Ngày 08/11/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5591/TCHQ-TXNK về việc hoàn thuế xuất khẩu. 

* (SMS: 5573/TCHQ-GSQL)
- Ngày 07/11/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5573/TCHQ-GSQL về việc xử lý vi phạm khi người khai hải quan chậm nộp kết quả kiểm tra chất lượng. 

* (SMS: 5256/TCHQ-GSQL)
- Ngày 24/10/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5256/TCHQ-GSQL về việc xử lý lô hàng đã làm thủ tục đưa ra khỏi kho ngoại quan, nhưng chưa thực xuất khẩu. 

* (SMS: 5207/TCHQ-GSQL)
- Ngày 24/10/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5207/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu hàng khuyến mại. 

TỔNG CỤC THUẾ
 

* (SMS: 4052/TCT-KK)
- Ngày 10/11/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4052/TCT-KK về việc kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp. 

* (SMS: 3971/TCT-KK)
- Ngày 04/11/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3971/TCT-KK về việc thủ tục hoàn thuế sau khi có Quyết định giải quyết khiếu nại. 

* (SMS: 3955/TCT-DNL)
- Ngày 02/11/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3955/TCT-DNL về việc kê khai, nộp thuế của chi nhánh Viettel. 

* (SMS: 3918/TCT-TTr)
- Ngày 01/11/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3918/TCT-TTr về việc hóa đơn bất hợp pháp. 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 

* (SMS: 34/2011/CT-UBND)
- Ngày 15/11/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị 34/2011/CT-UBND về tổ chức đón Tết Nhâm Thìn năm 2012. 

* (SMS: 5435/QD-UBND)
- Ngày 11/11/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 5435/QĐ-UBND về việc duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi (phần mở rộng) tại xã Trung Lập Hạ - Tân An Hội, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. 

* (SMS: 72/2011/QD-UBND)
- Ngày 10/11/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 72/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí đảm bảo cho công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

* (SMS: 71/2011/QD-UBND)
- Ngày 10/11/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 71/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về Báo cáo viên pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. 

* (SMS: 70/2011/QD-UBND)
- Ngày 07/11/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 70/2011/QĐ-UBND về việc ban hành chế độ hỗ trợ giáo viên dạy Giáo dục công dân, pháp luật và giáo viên kiêm nhiệm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc ngành giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. 

* (SMS: 69/2011/QD-UBND)
- Ngày 07/11/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 69/2011/QĐ-UBND về trợ cấp giảng dạy đối với giáo viên dạy hòa nhập cho người khuyết tật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 

* (SMS: 17/CT-UBND)
- Ngày 10/11/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 17/CT-UBND về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2011 - 2012 trên địa bàn Thành phố Hà Nội. 

* (SMS: 16/CT-UBND)
- Ngày 10/11/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 16/CT-UBND về việc triển khai thực hiện chiến lược cải cách thuế giai đoạn 2011-2020. 

* (SMS: 33/2011/QD-UBND)
- Ngày 02/11/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 33/2011/QĐ-UBND về việc quy định thời gian quản lý sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm hoặc quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú đối với người chấp hành xong thời gian cai nghiện ma túy bắt buộc. 

* (SMS: 5195/QD-UBND)
- Ngày 02/11/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5195/QĐ-UBND về việc công nhận "Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Thành phố Hà Nội năm 2011". 

* (SMS: 5145/QD-UBND)
- Ngày 02/11/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5145/QĐ-UBND về việc đổi tên trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Kim Hoa thành Trung tâm dạy nghề và sát hạch lái xe Kim Hoa.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.