(LuatVietnam) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản trên hệ thống tin nhắn 6689.
Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.
Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 
Trong tuần này từ 06/11/2010 - 12/11/2010, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản. 
 
Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:

CHÍNH PHỦ


* (SMS: 44/NQ-CP) - Ngày 09/11/2010, Chính phủ ban hành Nghị quyết 44/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2010. 
 
* (SMS: 43/NQ-CP) - Ngày 09/11/2010, Chính phủ ban hành Nghị quyết 43/NQ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập thị trấn Mường Khương - thị trấn huyện lỵ, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. 
 
* (SMS: 110/2010/ND-CP) - Ngày 09/11/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 110/2010/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26/08/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ. 
 
* (SMS: 109/2010/ND-CP) - Ngày 04/11/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 109/2010/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo. 
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 
* (SMS: 2056/QD-TTg) - Ngày 11/11/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2056/QĐ-TTg về việc xuất muối dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Nghệ An. 
 
* (SMS: 2055/QD-TTg) - Ngày 10/11/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2055/QĐ-TTg về việc điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam. 
 
* (SMS: 2051/QD-TTg) - Ngày 10/11/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2051/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
 
* (SMS: 71/2010/QD-TTg) - Ngày 09/11/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 71/2010/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế thí điểm đầu tư theo hình thức đối tác công - tư. 
 
* (SMS: 2046/QD-TTg) - Ngày 09/11/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2046/QĐ-TTg về việc Phó Chủ tịch thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về đào tạo theo nhu cầu xã hội giai đoạn 2008 - 2015. 
 
* (SMS: 2045/QD-TTg) - Ngày 09/11/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2045/QĐ-TTg về việc thay đổi Trưởng đoàn Đàm phán Chính phủ. 
 
* (SMS: 2044/QD-TTg) - Ngày 09/11/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2044/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh đến năm 2020. 
 
* (SMS: 2034/TTg-QHQT) - Ngày 08/11/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 2034/TTg-QHQT về việc phê chuẩn các Hiệp định cho Chương trình phát triển nguồn nhân lực y tế. 
 
* (SMS: 2016/QD-TTg) - Ngày 08/11/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2016/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 44 của Ngân hàng Phát triển châu Á tại Việt Nam. 
 
* (SMS: 2013/QD-TTg) - Ngày 08/11/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2013/QĐ-TTg về việc phê duyệt bổ sung một số dự án vào "Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý và tài nguyên - môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020". 
 
* (SMS: 2012/QD-TTg) - Ngày 06/11/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2012/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
 
* (SMS: 2011/QD-TTg) - Ngày 05/11/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2011/QĐ-TTg về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu. 
 
* (SMS: 70/2010/QD-TTg) - Ngày 05/11/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 70/2010/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung Điều 4 của Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê. 
 
* (SMS: 2008/QD-TTg) - Ngày 04/11/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2008/QĐ-TTg về Ngày Kiến trúc Việt Nam. 
 
* (SMS: 69/2010/QD-TTg) - Ngày 03/11/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 69/2010/QĐ-TTg về việc quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 
 
* (SMS: 1998/QD-TTg) - Ngày 03/11/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1998/QĐ-TTg về việc Điều chỉnh cơ chế, chính sách thực hiện các dự án đầu tư thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long. 
 
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
 
* (SMS: 8160/VPCP-KGVX) - Ngày 10/11/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8160/VPCP-KGVX về việc giải quyết chính sách đối với thanh niên xung phong tham gia kháng chiến. 
 
* (SMS: 8156/VPCP-KGVX) - Ngày 10/11/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8156/VPCP-KGVX về việc xây dựng Đề án thực hiện Nghị quyết 30a. 
 
* (SMS: 8104/VPCP-KTTH) - Ngày 08/11/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8104/VPCP-KTTH về việc mở tài khoản chuyên thu để thanh toán tiền thuế, tiền phí. 
 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
 
* (SMS: 3005/QD-BNN-TCTL) - Ngày 10/11/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3005/QĐ-BNN-TCTL về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Tiểu dự án Hiện đại hóa hệ thống thủy lợi Đá Bàn, tỉnh Khánh Hòa thuộc Dự án Hỗ trợ thủy lợi Việt Nam (VWRAP). 
 
* (SMS: 3004/QD-BNN-HTQT) - Ngày 10/11/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3004/QĐ-BNN-HTQT về việc điều chỉnh thời hạn kết thúc Dự án Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị Dự án "Quản lý và giảm nhẹ rủi ro hạn hán và lũ lụt Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng".
 
* (SMS: 2985/QD-BNN-QLCL) - Ngày 08/11/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2985/QĐ-BNN-QLCL về việc áp dụng biện pháp kiểm soát dư lượng Trifluralin đối với các lô hàng tôm nuôi và cá tra, basa xuất khẩu vào Nhật Bản. 
 
* (SMS: 2984/QD-BNN-KH) - Ngày 08/11/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2984/QĐ-BNN-KH về việc phê duyệt đề cương, dự toán, kế hoạch đấu thầu khảo sát lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Cải tạo, xây dựng đường và hạ tầng Trung tâm Nghiên cứu Đất, Phân bón và Môi trường Tây Nguyên. 
 
* (SMS: 2969/QD-BNN-XD) - Ngày 05/11/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2969/QĐ-BNN-XD về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch đấu thầu Tiểu dự án: Cải tạo và nâng cấp Hệ thống thủy nông Gia Thuận Tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, Thành phố Hà Nội. 
 
* (SMS: 2968/QD-BNN-XD) - Ngày 05/11/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2968/QĐ-BNN-XD về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu Gói thầu số 11, 12 Dự án: Tưới Phan Rí-Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 
 
* (SMS: 2965/QD-BNN-TCTL) - Ngày 05/11/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2965/QĐ-BNN-TCTL về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu hạng mục công trình: Gia cố cửa vào, cửa ra cống số 3 đê Chã, huyện Phổ Yên Dự án đầu tư tu bổ đê điều thường xuyên năm 2010, tỉnh Thái Nguyên. 
 
* (SMS: 65/2010/TT-BNNPTNT) - Ngày 05/11/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 65/2010/TT-BNNPTNT về Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh, sử dụng và Danh mục thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam. 
 
* (SMS: 64/2010/TT-BNNPTNT) - Ngày 04/11/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 64/2010/TT-BNNPTNT về việc đưa các sản phẩm có chứa Trifluralin ra khỏi Danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam. 
 
* (SMS: 6058/BNN-KHCN) - Ngày 02/11/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 6058/BNN-KHCN về việc thực hiện các Quyết định số 1463/QĐ-BNN-KHCN và số 1790/QĐ-BNN-KHCN của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
 
* (SMS: 63/2010/TT-BNNPTNT) - Ngày 01/11/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 63/2010/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn việc quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
 
BỘ TÀI CHÍNH 
 
* (SMS: 2905/QD-BTC) - Ngày 09/11/2010, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2905/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ. 
 
* (SMS: 177/2010/TT-BTC) - Ngày 05/11/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 177/2010/TT-BTC về việc quy định chế độ quản lý tài chính Quỹ Bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài. 
 
* (SMS: 176/2010/TT-BTC) - Ngày 05/11/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 176/2010/TT-BTC về việc hướng dẫn doanh nghiệp trích trước vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp để tạo nguồn hỗ trợ cho các huyện nghèo thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo. 
 
* (SMS: 173/2010/TT-BTC) - Ngày 04/11/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 173/2010/TT-BTC về việc quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Đề án Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt (giai đoạn 2010 - 2015). 
 
* (SMS: 14903/BTC-CST) - Ngày 04/11/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 14903/BTC-CST về việc thuế xuất khẩu mặt hàng gỗ. 
 
* (SMS: 14902/BTC-CST) - Ngày 04/11/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 14902/BTC-CST về việc phí giám định tư pháp. 
 
* (SMS: 172/2010/TT-BTC) - Ngày 02/11/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 172/2010/TT-BTC về việc hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hải quan.
 
* (SMS: 13983/BTC-TCT) - Ngày 18/10/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 13983/BTC-TCT về việc kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp. 
 
BỘ Y TẾ 
 
* (SMS: 40/2010/TT-BYT) - Ngày 09/11/2010, Bộ Y tế ban hành Thông tư 40/2010/TT-BYT tế quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn chuyên môn thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV, giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp. 
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 
* (SMS: 7510/BGDDT-KHTC) - Ngày 09/11/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 7510/BGDĐT-KHTC về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai năm 2010-2011. 
 
* (SMS: 7427/BGDDT-GDDH) - Ngày 05/11/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 7427/BGDĐT-GDĐH về việc phân cấp in ấn, quản lý, cấp phát chứng chỉ Giáo dục thể chất. 
 
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
 
* (SMS: 34/2010/TT-BLDTBXH) - Ngày 08/11/2010, Bộ Lao động Thương binh Xã hội ban hành Thông tư 34/2010/TT-BLĐTBXH về việc quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức công tác xã hội. 
 
* (SMS: 3873/LDTBXH-LDTL) - Ngày 05/11/2010, Bộ Lao động Thương binh Xã hội ban hành Công văn 3873/LĐTBXH-LĐTL về việc xếp lương đối với Trưởng ban kiểm soát công ty cổ phần. 
 
BỘ XÂY DỰNG 
 
* (SMS: 2213/BXD-KTXD) - Ngày 05/11/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 2213/BXD-KTXD về việc điều chỉnh giá hợp đồng trọn gói theo lương tối thiểu mới từ ngày 1/1/2010. 
 
* (SMS: 988/QD-BXD) - Ngày 29/10/2010, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 988/QĐ-BXD về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng. 
 
BỘ TƯ PHÁP 
 
* (SMS: 18/2010/TT-BTP) - Ngày 05/11/2010, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 18/2010/TT-BTP về quy định Báo cáo viên pháp luật. 
 
BỘ NỘI VỤ 
 
* (SMS: 1288/QD-BNV) - Ngày 05/11/2010, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 1288/QĐ-BNV về việc cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng. 
 
* (SMS: 3680/BNV-TL) - Ngày 21/10/2010, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 3680/BNV-TL về chế độ phụ cấp thu hút. 
 
BỘ CÔNG THƯƠNG 
 
* (SMS: 11122/BCT-XNK) - Ngày 04/11/2010, Bộ Công Thương ban hành Công văn 11122/BCT-XNK về việc triển khai Mẫu DATIGA. 
 
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 
* (SMS: 25/2010/TT-BTNMT) - Ngày 27/10/2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 25/2010/TT-BTNMT về quy định kỹ thuật cho 11 công tác điều tra địa chất khoáng sản Biển và Hải đảo. 
 
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 
 
* (SMS: 26/2010/TTLT-BTNMT-BNV) - Ngày 05/11/2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch 26/2010/TTLT-BTNMT-BNV về việc hướng dẫn dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Chi cục Biển và Hải đảo trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 
 
* (SMS: 171/2010/TTLT-BTC-BNNPTNT) - Ngày 01/11/2010, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư liên tịch 171/2010/TTLT-BTC-BNNPTNT hướng dẫn về phương pháp điều tra, khảo sát, xác định chi phí sản xuất, tính giá thành sản xuất lúa các vụ sản xuất trong năm. 
 
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
 
* (SMS: 23/2010/TT-NHNN) - Ngày 09/11/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 23/2010/TT-NHNN về quy định việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng. 
 
* (SMS: 2620/QD-NHNN) - Ngày 05/11/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định 2620/QĐ-NHNN về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng. 
 
* (SMS: 2619/QD-NHNN) - Ngày 05/11/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định 2619/QĐ-NHNN về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam. 
 
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM 
 
* (SMS: 4792/BHXH-KT) - Ngày 03/11/2010, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 4792/BHXH-KT về việc sửa đổi Quy định công tác kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo. 
 
TỔNG CỤC HẢI QUAN 
 
* (SMS: 6709/TCHQ-TXNK) - Ngày 11/11/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6709/TCHQ-TXNK về việc phân loại máy xới đã qua sử dụng. 
 
* (SMS: 6026/TCHQ-TXNK) - Ngày 11/10/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6026/TCHQ-TXNK về việc giá tính thuế hàng nhập khẩu. 
 
* (SMS: 6017/TCHQ-GSQL) - Ngày 11/10/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6017/TCHQ-GSQL về việc thanh khoản trên hệ thống quản lý phương tiện vận tải quá hạn chưa tái xuất. 
 
* (SMS: 6705/TCHQ-TXNK) - Ngày 10/11/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6705/TCHQ-TXNK về việc phân loại hàng hóa. 
 
* (SMS: 6649/TCHQ-TXNK) - Ngày 09/11/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6649/TCHQ-TXNK về việc vướng mắc Nghị định số 87/2010/NĐ-CP. 
 
* (SMS: 6602/TCHQ-GSQL) - Ngày 05/11/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6602/TCHQ-GSQL về việc trừ lùi hạn ngạch, giấy phép và thủ tục nhập khẩu nguyên phụ liệu, xuất khẩu sản phẩm thuốc lá theo loại hình sản xuất xuất khẩu. 
 
* (SMS: 6550/TCHQ-GSQL) - Ngày 04/11/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6550/TCHQ-GSQL về việc tạm nhập tái xuất kho ngoại quan đối với hàng hóa xuất khẩu.
 
* (SMS: 6515/TCHQ-TXNK) - Ngày 03/11/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6515/TCHQ-TXNK về việc điều chỉnh thuế nhập khẩu. 
 
* (SMS: 6504/TCHQ-GSQL) - Ngày 02/11/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6504/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc thực hiện Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg. 
 
* (SMS: 6486/TCHQ-TXNK) - Ngày 01/11/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6486/TCHQ-TXNK về việc miễn thuế hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định. 
 
* (SMS: 6461/TCHQ-TXNK) - Ngày 01/11/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6461/TCHQ-TXNK về việc phân loại khung gầm ôtô. 
 
* (SMS: 6454/TCHQ-TXNK) - Ngày 01/11/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6454/TCHQ-TXNK về việc khai bổ sung phí xếp dỡ tại cảng (THC). 
 
* (SMS: 6447/TCHQ-TXNK) - Ngày 29/10/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6447/TCHQ-TXNK về việc phối hợp quản lý giá sữa.
 
* (SMS: 6446/TCHQ-TXNK) - Ngày 29/10/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6446/TCHQ-TXNK về việc phân loại nút lie nhập khẩu. 
 
* (SMS: 6445/TCHQ-TXNK) - Ngày 29/10/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6445/TCHQ-TXNK về việc phí xếp dỡ tại cảng THC. 
 
* (SMS: 6441/TCHQ-TXNK) - Ngày 29/10/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6441/TCHQ-TXNK về việc tạm nhập tái xuất ô tô. 
 
TỔNG CỤC THUẾ 
 
* (SMS: 4481/TCT-CS) - Ngày 05/11/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4481/TCT-CS về việc trả lời chính sách thuế. 
 
* (SMS: 4480/TCT-CS) - Ngày 05/11/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4480/TCT-CS  về việc chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp. 
 
* (SMS: 4419/TCT-TNCN) - Ngày 02/11/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4419/TCT-TNCN về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với kê khai nộp thuế chuyển nhượng bất động sản. 
 
* (SMS: 4418/TCT-TNCN) - Ngày 02/11/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4418/TCT-TNCN về việc thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thưởng bằng cổ phiếu. 
 
* (SMS: 4413/TCT-TNCN) - Ngày 02/11/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4413/TCT-TNCN về việc thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thưởng bằng cổ phiếu. 
 
* (SMS: 4409/TCT-TNCN) - Ngày 02/11/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4409/TCT-TNCN về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với kê khai nộp thuế chuyển nhượng bất động sản. 
 
* (SMS: 4395/TCT-CS) - Ngày 01/11/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4395/TCT-CS về việc hạch toán chi phí đối với lãi vay và tiền phạt. 
 
* (SMS: 4388/TCT-TNCN) - Ngày 01/11/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4388/TCT-TNCN về việc hoàn thuế thu nhập cá nhân. 
 
* (SMS: 4327/TCT-DNL) - Ngày 27/10/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4327/TCT-DNL về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài. 
 
* (SMS: 4279/TCT-CS) - Ngày 25/10/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4279/TCT-CS về việc thuế giá trị gia tăng. 
 
* (SMS: 4059/TCT-TNCN) - Ngày 11/10/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4059/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân khi giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc và nghỉ hưu trước tuổi. 
 
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
 
* (SMS: 5489/QD-UBND) - Ngày 05/11/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5489/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp" trên địa bàn thành phố Hà Nội. 
 
* (SMS: 5463/QD-UBND) - Ngày 03/11/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5463/QĐ-UBND về việc thay đổi thành lập Ban chỉ đạo giải quyết các vụ đình công không đúng quy định pháp luật trên địa bàn Thành phố Hà Nội. 
 
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

* (SMS: 4861/QD-UBND) - Ngày 01/11/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 4861/QĐ-UBND về duyệt nhiệm vụ điều chỉnh (mở rộng) quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm và dân cư quận 9 tại phường Long Trường và phường Trường Thạnh, quận 9.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.