(Lawdata) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản trên hệ thống tin nhắn 6689.
Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.
Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 
Trong tuần này từ  14/11/2009 - 20/11/2009, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản. 
 
Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:

 CHÍNH PHỦ

* (SMS: 55/NQ-CP) - Ngày 16/11/2009, Chính phủ ban hành Nghị quyết 55/NQ-CP về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối của tỉnh Tây Ninh.

* (SMS: 106/2009/ND-CP)
- Ngày 16/11/2009, Chính phủ ban hành Nghị định 106/2009/NĐ-CP quy định về việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị vũ trang nhân dân.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

* (SMS: 1891/QD-TTg)
- Ngày 17/11/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1891/QĐ-TTg về việc xuất hàng dự trữ quốc gia phục vụ phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn cho các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh.

* (SMS: 1874/QD-TTg)
- Ngày 12/11/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1874/QĐ-TTg về danh sách các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế.

* (SMS: 1872/QD-TTg)
- Ngày 12/11/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1872/QĐ-TTg về việc bổ sung một số dự án bệnh viện tuyến huyện vào danh mục các dự án được đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ theo Quyết định số 47/2008/QĐ-TTg ngày 02/04/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

* (SMS: 1855/QD-TTg)
- Ngày 11/11/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1855/QĐ-TTg về việc thành lập, kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ ở Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện.

* (SMS: 2210/TTg-KTN)
- Ngày 11/11/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 2210/TTg-KTN về việc chính sách hỗ trợ phòng, trừ bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá trên lúa tại các tỉnh phía Bắc .

* (SMS: 1852/QD-TTg)
- Ngày 10/11/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1852/QĐ-TTg về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã
hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Ca-dắc-xtan về khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau.

* (SMS: 2187/TTg-KGVX)
- Ngày 06/11/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 2187/TTg-KGVX về tiền lương năm 2009 đối với công ty nhà nước bị ảnh hưởng của suy giảm kinh tế.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

* (SMS: 8204/VPCP-KGVX)
- Ngày 18/11/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8204/VPCP-KGVX về việc thời điểm thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người từ đủ 80 tuổi đến 85 tuổi.

* (SMS: 8167/VPCP-KTN)
- Ngày 16/11/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8167/VPCP-KTN về việc xuất khẩu cát silic và cát nhiễm mặn.

* (SMS: 8158/VPCP-KGVX)
- Ngày 16/11/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8158/VPCP-KGVX về đề án chế độ phụ cấp đối với cán bộ công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số; chính sách thu hút đối với sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng về công tác ở xã, phường, thị trấn.

* (SMS: 8108/VPCP-KTN)
- Ngày 13/11/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8108/VPCP-KTN về việc chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại số 7 Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

* (SMS: 8047/VPCP-KGVX)
- Ngày 11/11/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8047/VPCP-KGVX về việc xin lùi thời gian trình Đề án "Giảm thiểu ô nhiễm do hoạt động giao thông vận tải" .

* (SMS: 8044/VPCP-QHQT)
- Ngày 11/11/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8044/VPCP-QHQT về việc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhận viện trợ.

* (SMS: 7937/VPCP-KTTH)
- Ngày 09/11/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7937/VPCP-KTTH về việc hoàn thiện dự thảo Nghị định về chào bán cổ phần riêng lẻ.

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

* (SMS: 39/2009/TT-BLDTBXH)
- Ngày 18/11/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 39/2009/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thi hành Điều 12 của Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/04/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm.

* (SMS: 4424/LDTBXH-TCCB)
- Ngày 18/11/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4424/LĐTBXH-TCCB về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức viên chức năm 2009.

* (SMS: 4422/LDTBXH-LDTL)
- Ngày 18/11/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4422/LĐTBXH-LĐTL về việc chấm dứt hợp đồng.

* (SMS: 4416/LDTBXH-LDTL)
- Ngày 18/11/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4416/LĐTBXH-LĐTL về việc vận dụng xếp lương và phụ cấp lương theo công ty hạng I.

* (SMS: 4414/LDTBXH-LDTL)
- Ngày 18/11/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4414/LĐTBXH-LĐTL về chế độ trợ cấp thôi việc.

* (SMS: 4410/LDTBXH-LDTL)
- Ngày 18/11/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4410/LĐTBXH-LĐTL về chế độ đối với viên chức quản lý doanh nghiệp trong thời gian bị tạm giam.

* (SMS: 4406/LDTBXH-LDTL)
- Ngày 18/11/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4406/LĐTBXH-LĐTL về chế độ trợ cấp thôi việc.

* (SMS: 4398/LDTBXH-PCTNXH)
- Ngày 17/11/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4398/LĐTBXH-PCTNXH về việc hỗ trợ kinh phí sau cơn bão số 9.

* (SMS: 4400/LDTBXH-TCCB)
- Ngày 17/11/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4400/LĐTBXH-TCCB về việc cử công chức hướng dẫn tập sự đối với công chức dự bị.

* (SMS: 4391/LDTBXH-KHTC)
- Ngày 17/11/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4391/LĐTBXH-KHTC về việc hỗ trợ kinh phí xây dựng nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.

* (SMS: 4375/LDTBXH-LDTL)
- Ngày 16/11/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4375/LĐTBXH-LĐTL về việc chế độ trợ cấp đối với người lao động trong doanh nghiệp đã cổ phần hóa.

* (SMS: 4367/LDTBXH-LDTL)
- Ngày 16/11/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4367/LĐTBXH-LĐTL về chế độ ăn ca.

* (SMS: 4366/LDTBXH-VP)
- Ngày 16/11/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4366/LĐTBXH-VP về việc khen thưởng tổng kết năm 2009.

* (SMS: 4363/LDTBXH-HTQT)
- Ngày 16/11/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4363/LĐTBXH-HTQT về việc báo cáo công tác đối ngoại năm 2009 và kế hoạch năm 2010.

* (SMS: 38/2009/TT-BLDTBXH)
- Ngày 16/11/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 38/2009/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện chế độ thưởng an toàn đối với cán bộ, công chức, viên chức của Cảng hàng không.

* (SMS: 36/2009/TT-BXD)
- Ngày 16/11/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 36/2009/TT-BXD hướng dẫn việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị.

* (SMS: 1529/QD-LDTBXH)
- Ngày 16/11/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 1529/QĐ-LĐTBXH về việc hỗ trợ đột xuất cho trẻ em vùng bị thiên tai.

* (SMS: 1523/QD-LDTBXH)
- Ngày 16/11/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 1523/QĐ-LĐTBXH về việc điều chỉnh kế hoạch mua sắm tài sản và phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm thiết bị tin học để phục vụ công tác của Trung tâm Thông tin.

* (SMS: 4348/LDTBXH-KHTC)
- Ngày 13/11/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4348/LĐTBXH-KHTC về việc thông báo văn bản mới.

* (SMS: 4347/LDTBXH-LDTL)
- Ngày 13/11/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4347/LĐTBXH-LĐTL về việc triển khai thực hiện Nghị định 98/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam.

* (SMS: 4344/LDTBXH-BHXH)
- Ngày 13/11/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4344/LĐTBXH-BHXH về việc bảo lưu chế độ hưu bảo hểm xã hội nông dân Nghệ An.

* (SMS: 4329/LDTBXH-NCC)
- Ngày 13/11/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4329/LĐTBXH-NCC về việc tăng cường chỉ đạo trong việc xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm độc hóa học.

* (SMS: 35/2009/TT-BLDTBXH)
- Ngày 13/11/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 35/2009/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với công ty nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.

BỘ XÂY DỰNG

* (SMS: 157/BXD-KTXD)
- Ngày 17/11/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 157/BXD-KTXD về việc chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.

* (SMS: 156/BXD-KTXD)
- Ngày 17/11/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 156/BXD-KTXD về việc chi phí tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất.

* (SMS: 155/BXD-KTXD)
- Ngày 17/11/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 155/BXD-KTXD về việc chi phí thiết kế xây dựng công trình.

* (SMS: 154/BXD-KTXD)
- Ngày 17/11/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 154/BXD-KTXD về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng.

* (SMS: 116/BXD-VLXD)
- Ngày 17/11/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 116/BXD-VLXD về việc xác nhận công nghệ sản xuất gạch blốc bê tông khí chưng áp.

* (SMS: 36/2009/TT-BXD)
- Ngày 16/11/2009, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 36/2009/TT-BXD về việc hướng dẫn việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị.

* (SMS: 2506/BXD-KTXD)
- Ngày 16/11/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 2506/BXD-KTXD về việc hướng dẫn thực hiện định mức chi phí quy hoạch xây dựng.

* (SMS: 2505/BXD-KTXD)
- Ngày 16/11/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 2505/BXD-KTXD về việc hướng dẫn thực hiện định mức chi phí quy hoạch xây dựng.

* (SMS: 2486/BXD-HDXD)
- Ngày 13/11/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 2486/BXD-HĐXD về việc hướng dẫn cấp Chứng chỉ hành nghề.

* (SMS: 160/BXD-HDXD)
- Ngày 13/11/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 160/BXD-HĐXD về việc hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

* (SMS: 153/BXD-KTXD)
- Ngày 13/11/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 153/BXD-KTXD về việc hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình.

* (SMS: 150/BXD-KTXD)
- Ngày 12/11/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 150/BXD-KTXD về việc thanh toán hợp đồng xây dựng.

* (SMS: 149/BXD-KTXD)
- Ngày 12/11/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 149/BXD-KTXD về việc hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình-Phần Xây dựng.

* (SMS: 148/BXD-KTXD)
- Ngày 12/11/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 148/BXD-KTXD về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 09/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng.

* (SMS: 147/BXD-KTXD)
- Ngày 12/11/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 147/BXD-KTXD về việc bù giá vật liệu theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng.

* (SMS: 146/BXD-KTXD)
- Ngày 12/11/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 146/BXD-KTXD về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 09/2008/TT-BXD về việc hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng.

* (SMS: 137/BXD-QLN)
- Ngày 12/11/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 137/BXD-QLN về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản.

* (SMS: 136/BXD-QLN)
- Ngày 12/11/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 136/BXD-QLN về việc công nhận cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về bất động sản.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

* (SMS: 796/TB-BGDDT)
- Ngày 16/11/2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông báo 796/TB-BGDĐT về tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định số 119/NĐ-CP của Chính phủ gắn với kết Chỉ thị số 36/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ  .

BỘ TƯ PHÁP

* (SMS: 3233/QD-BTP)
- Ngày 13/11/2009, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 3233/QĐ-BTP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Pháp lý.

* (SMS: 3232/QD-BTP)
- Ngày 12/11/2009, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 3232/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ III và kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam.

* (SMS: 3231/QD-BTP)
- Ngày 12/11/2009, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 3231/QĐ-BTP về việc thành lập Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ III và kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam.

* (SMS: 3953/BTP-THA)
- Ngày 11/11/2009, Bộ Tư pháp ban hành Công văn 3953/BTP-THA về việc lễ công bố quyết định thành lập Cục, Chi cục Thi hành án dân sự.

* (SMS: 2999/QD-BTP)
- Ngày 06/11/2009, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 2999/QĐ-BTP về việc công bố việc thành lập Tổng cục Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp.

BỘ Y TẾ

* (SMS: 4405/QD-BYT)
- Ngày 12/11/2009, Bộ Y tế ban hành Quyết định 4405/QĐ-BYT về việc cấp Tamiflu cho các đơn vị và địa phương (Nguồn viện trợ Tổ chức Y tế Thế giới).

BỘ QUỐC PHÒNG

* (SMS: 110/2009/TT-BQP)
- Ngày 11/11/2009, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 110/2009/TT-BQP về quy định việc quản lý, điều trị và chế độ, chính sách đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng mắc bệnh tâm thần.

* (SMS: 108/2009/TT-BQP)
- Ngày 11/11/2009, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 108/2009/TT-BQP về quy định thực hiện công tác quốc phòng ở các bộ, ngành và các địa phương năm 2010.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

* (SMS: 28/2009/TT-BGTVT)
- Ngày 10/11/2009, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 28/2009/TT-BGTVT quy định về phương thức bay hàng không dân dụng.

BỘ TÀI CHÍNH

* (SMS: 212/2009/TT-BTC)
- Ngày 06/11/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 212/2009/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và nghiệp vụ Kho bạc (TABMIS).

* (SMS: 211/2009/TT-BTC)
- Ngày 06/11/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 211/2009/TT-BTC về việc quy định đấu thầu mua hàng hóa dự trữ nhà nước trong các đơn vị quản lý dự trữ nhà nước.

* (SMS: 15762/BTC-CST)
- Ngày 06/11/2009, Bộ Tài chính ban hành Công văn 15762/BTC-CST về việc thuế xuất khẩu gỗ.

* (SMS: 2684/QD-BTC)
- Ngày 30/10/2009, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2684/QĐ-BTC về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành và liên tịch đã hết hiệu lực pháp luật.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 4130/BTNMT-TCQLDD)
- Ngày 04/11/2009, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn 4130/BTNMT-TCQLĐĐ về việc chuẩn bị triển khai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

* (SMS: 22/2009/TT-NHNN)
- Ngày 17/11/2009, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 22/2009/TT-NHNN về việc  hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền.

* (SMS: 8883/NHNN-CSTT)
- Ngày 12/11/2009, Ngân hàng Nhà nước ban hành Công văn 8883/NHNN-CSTT về việc cho vay lãi suất thỏa thuận.

UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

* (SMS: 2555/UBCK-QLPH)
- Ngày 13/11/2009, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Công văn 2555/UBCK-QLPH về việc đăng ký, lưu ký của công ty đại chúng.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

* (SMS: 3996/BHXH-CST)
- Ngày 05/11/2009, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 3996/BHXH-CST Việt Nam về việc cấp thẻ bảo hiểm y tế theo mẫu mới và mã thẻ mới.

TỔNG CỤC HẢI QUAN

* (SMS: 6984/TCHQ-GSQL)
- Ngày 17/11/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6984/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn thủ tục nhập điện thoại di động (bảo hành) loại hình phi mậu dịch.

* (SMS: 6975/TCHQ-KTTT)
- Ngày 17/11/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6975/TCHQ-KTTT về việc trị giá phần mềm nhập khẩu.

* (SMS: 6865/TCHQ-KTTT)
- Ngày 11/11/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6865/TCHQ-KTTT về việc xử lý lô hàng bình đá đựng tro tạm nhập, tái xuất.

* (SMS: 6864/TCHQ-KTTT)
- Ngày 11/11/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6864/TCHQ-KTTT về việc truy thu thuế xe ôtô Van nhập khẩu.

* (SMS: 6852/TCHQ-KTTT)
- Ngày 10/11/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6852/TCHQ-KTTT về việc thanh khoản hồ sơ nhập sản xuất xuất khẩu.

* (SMS: 6823/TCHQ-GSQL)
- Ngày 09/11/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6823/TCHQ-GSQL về việc hưởng thuế ưu đãi theo Hiệp định Thương mại hàng hoá khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Trung Quốc (ACFTA).

* (SMS: 6821/TCHQ-GSQL)
- Ngày 09/11/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6821/TCHQ-GSQL về việc thuế suất ưu đãi theo Hiệp định Thương mại hàng hoá khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc (ACFTA).

* (SMS: 6817/TCHQ-KTTT)
- Ngày 09/11/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6817/TCHQ-KTTT về việc giảm thuế giá trị gia tăng.

* (SMS:
6812/TCHQ-GSQL) - Ngày 09/11/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6812/TCHQ-GSQL về việc hàng gửi kho ngoại quan chờ xuất sang nước thứ ba.

* (SMS: 6804/TCHQ-KTTT)
- Ngày 09/11/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6804/TCHQ-KTTT về việc xác định trị giá tính thuế hàng nhập khẩu.

* (SMS: 6798/TCHQ-KTTT)
- Ngày 09/11/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6798/TCHQ-KTTT về việc gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 6783/TCHQ-KTTT)
- Ngày 06/11/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6783/TCHQ-KTTTvề việc thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng nguyên liệu sản xuất xuất khẩu tái xuất.

* (SMS: 6779/TCHQ-GSQL)
- Ngày 06/11/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6779/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn điều kiện, thủ tục thành lập kho ngoại quan.

* (SMS: 6763/TCHQ-KTTT)
- Ngày 05/11/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6763/TCHQ-KTTT về việc miễn thuế nhập khẩu.

* (SMS: 6762/TCHQ-KTTT)
- Ngày 05/11/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6762/TCHQ-KTTT về việc hoàn trả tiền thuế giá trị gia tăng (VAT) hàng nhập khẩu.

* (SMS: 6555/TCHQ-KTTT)
- Ngày 02/11/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6555/TCHQ-KTTT về việc hoàn tiền phạt chậm thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 6548/TCHQ-GSQL)
- Ngày 02/11/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6548/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc C/O.

TỔNG CỤC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

* (SMS: 1493/QD-TLD)
- Ngày 17/11/2009, Tổng cục liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quyết định 1493/QĐ-TLĐ  về Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà Văn hóa Lao động.

TỔNG CỤC TIỂU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

* (SMS: 1632/TDC-DGPH)
- Ngày 10/11/2009, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Công văn 1632/TĐC-ĐGPH về việc triển khai Thông tư 06/2009/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về điều kiện, thủ tục xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hoá của tổ chức, cá nhân.

CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC

* (SMS: 1816/QLLDNN-QLLD)
- Ngày 16/11/2009, Cục Quản lý lao động ngoài nước ban hành Công văn 1816/QLLĐNN-QLLĐ về việc chấn chỉnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng của chủ sử dụng lao động và công ty môi giới Đài Loan.

* (SMS: 1815/QLLDNN-QLLD)
- Ngày 16/11/2009, Cục Quản lý lao động ngoài nước ban hành Công văn 1815/QLLĐNN-QLLĐ  về việc báo cáo tình hình lao động Việt Nam làm việc tại Malaysia.

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

* (SMS: 115/2009/QD-UBND)
- Ngày 16/11/2009, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 115/2009/QĐ-UBND về Quy định quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội.

* (SMS: 114/2009/QD-UBND)
- Ngày 13/11/2009, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 114/2009/QĐ-UBND về "Quy định về quản lý, cấp pháp xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động (trạm BTS) trên địa bàn thành phố Hà Nội" .

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

* (SMS: 89/2009/QD-UBND)
- Ngày 10/11/2009, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 89/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối
hợp trong công tác bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện bị tịch thu do vi phạm hành chính tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Hồ Chí Minh..

* (SMS: 88/2008/QD-UBND)
- Ngày 06/11/2009, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 88/2008/QĐ-UBND về thời gian nuôi dưỡng người lang thang xin ăn, sinh sống tại nơi công cộng tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

* (SMS: 87/2009/QD-UBND)
- Ngày 05/11/2009, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 87/2009/QĐ-UBND về thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy.

* (SMS: 19/2009/CT-UBND)
- Ngày 05/11/2009, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị 19/2009/CT-UBND về việc phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 85/2009/QD-UBND)
- Ngày 03/10/2009, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 85/2009/QĐ-UBND về việc phê duyệt chương trình thực hiện mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2009 - 2015.

* (SMS: 4972/QD-UBND)
- Ngày 02/11/2009, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 4972/QĐ-UBND về duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phường 6, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 4948/QD-UBND)
- Ngày 02/11/2009, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 4948/QĐ-UBND về duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu đô thị cảng Hiệp Phước, huyện Nhà Bè.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.