Văn bản mới cập nhật tuần 44/2013
(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email [email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  [email protected], gửi đến 6689. 

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 

Trong tuần này từ 02/11/2013 - 08/11/2013, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với [email protected] để nhận văn bản.


Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:

DOANH NGHIỆP

* (SMS: 151/2013/ND-CP) - Ngày 01/11/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 151/2013/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước.

* (SMS: 149/2013/ND-CP) - Ngày 31/10/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 149/2013/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (SMS: 6536/TCHQ-TXNK) - Ngày 04/10/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6536/TCHQ-TXNK về việc chính sách thuế đối với xe của đoàn du lịch tạm nhập tái xuất.

* (SMS: 154/2013/TT-BTC) - Ngày 01/11/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 154/2013/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động và lệ phí cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

* (SMS: 6449/TCHQ-TXNK) - Ngày 31/10/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6449/TCHQ-TXNK về việc xác định thiết bị, dụng cụ y tế. 

* (SMS: 3632/TCT-CS) - Ngày 31/10/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3632/TCT-CS về chính sách thuế đối với khoản tài trợ cho các cơ sở y tế. 

* (SMS: 6371/TCHQ-TXNK) - Ngày 29/10/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6371/TCHQ-TXNK về việc thuế bảo vệ môi trường. 

* (SMS: 3603/TCT-CS) - Ngày 29/10/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3603/TCT-CS về việc giải đáp vướng mắc về chính sách thuế. 

* (SMS: 3602/TCT-CS) - Ngày 29/10/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3602/TCT-CS về thuế môn bài đối với đại lý bảo hiểm, xổ số.

* (SMS: 3593/TCT-TNCN) - Ngày 29/10/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3593/TCT-TNCN về việc giấy ủy quyền trong giao dịch với cơ quan thuế. 

* (SMS: 3591/TCT-CS) - Ngày 29/10/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3591/TCT-CS về việc chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp. 

* (SMS: 3584/TCT-CS) - Ngày 29/10/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3584/TCT-CS về việc chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.  

* (SMS: 3562/TCT-CS) - Ngày 28/10/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3562/TCT-CS về việc ấn định thuế theo Thông tư 71/2010/TT-BTC. 

* (SMS: 6292/TCHQ-TXNK) - Ngày 25/10/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6292/TCHQ-TXNK về việc xác định trị giá tính thuế, sửa đổi mức giá kiểm tra. 

* (SMS: 3511/TCT-CS) - Ngày 23/10/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3511/TCT-CS về việc thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. 

* (SMS: 14052/BTC-CST) - Ngày 21/10/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 14052/BTC-CST về việc điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu của một số mặt hàng. 

* (SMS: 14048/BTC-TCT) - Ngày 21/10/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 14048/BTC-TCT về thời hạn tính phạt chậm nộp.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP 

* (SMS: 07/2013/TT-BVHTTDL) - Ngày 01/11/2013, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 07/2013/TT-BVHTTDL quy định định mức trả công giờ người làm mẫu vẽ trong các trường đào tạo mỹ thuật. 

* (SMS: 9176/VPCP-KGVX) - Ngày 31/10/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9176/VPCP-KGVX về việc chế độ phụ cấp đặc thù đối với lực lượng Cảnh sát giao thông.

* (SMS: 26/2013/TT-BLDTBXH) - Ngày 18/10/2013, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 26/2013/TT-BLĐTBXH về việc ban hành Danh mục công việc không được sử dụng lao động nữ. 

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (SMS: 9353/VPCP-KTN) - Ngày 06/11/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9353/VPCP-KTN về việc triển khai xây dựng các khu tái định cư thuộc tiểu dự án giải phóng mặt bằng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn qua địa phận tỉnh Yên Bái.  

* (SMS: 6669/QD-UBND) - Ngày 04/11/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 6669/QĐ-UBND về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm đầu kỳ (2011 - 2015) huyện Ba Vì.

* (SMS: 18/2013/TT-BXD) - Ngày 31/10/2013, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 18/2013/TT-BXD về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 07/2013/TT-BXD về hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ. 

* (SMS: 3646/TCT-CS) - Ngày 31/10/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3646/TCT-CS về việc giải đáp vướng mắc về chính sách giảm tiền thuê đất. 

* (SMS: 8137/UBND-TNMT) - Ngày 31/10/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 8137/UBND-TNMT về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn Thành phố. 

* (SMS: 8134/UBND-QHXDGT) - Ngày 31/10/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 8134/UBND-QHXDGT về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng các chung cư cũ trên địa bàn Thành phố. 

* (SMS: 3608/TCT-CS) - Ngày 29/10/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3608/TCT-CS về việc miễn tiền sử dụng đất. 

* (SMS: 3582/TCT-CS) - Ngày 29/10/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3582/TCT-CS về việc miễn giảm tiền sử dụng đất. 

* (SMS: 3581/TCT-CS) - Ngày 29/10/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3581/TCT-CS về việc giảm tiền thuê đất. 

* (SMS: 3576/TCT-CS) - Ngày 28/10/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3576/TCT-CS về việc gia hạn nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Thông tư 16/2013/TT-BTC ngày 08/02/2013 của Bộ Tài chính. 

* (SMS: 2186/BXD-GD) - Ngày 18/10/2013, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 2186/BXD-GĐ về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng các chung cư cũ. 

* (SMS: 30/2013/TT-BTNMT) - Ngày 14/10/2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 30/2013/TT-BTNMT về việc quy định thực hiện lồng ghép việc đo đạc lập hoặc chỉnh lý bản đồ địa chính và đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính.

ĐẦU TƯ 

* (SMS: 1758/TTg-KTN) - Ngày 31/10/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1758/TTg-KTN về việc điều chỉnh Tổng mức đầu tư Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG 

* (SMS: 2309/TB-KBNN) - Ngày 01/11/2013, Kho bạc Nhà nước ban hành Thông báo 2309/TB-KBNN về việc tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 11 năm 2013. 

* (SMS: 394/TB-VPCP) - Ngày 31/10/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 394/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh về xác định giao vốn và chế độ tiền lương đối với Đài Truyền hình Việt Nam. 

* (SMS: 17/2013/TT-BXD) - Ngày 30/10/2013, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 17/2013/TT-BXD về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng. 

* (SMS: 3826/BNG-LS) - Ngày 02/10/2013, Bộ Ngoại giao ban hành Công văn 3826/BNG-LS về việc phối hợp thực hiện Thông tư 92/2013/TT-BTC về quản lý tài chính Quỹ Bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài.

KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

* (SMS: 3529/TCT-CS) - Ngày 24/10/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3529/TCT-CS về việc hóa đơn xuất khẩu. 

* (SMS: 3051/TCT-KK) - Ngày 18/09/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3051/TCT-KK về việc hướng dẫn thực hiện Mục lục ngân sách Nhà nước và sửa chỉ tiêu báo cáo kế toán thuế.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (SMS: 6531/TCHQ-GSQL) - Ngày 04/11/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6531/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu theo thủ tục hải quan điện tử chuyển cửa khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh. 

* (SMS: 1883/TXNK-PLHH) - Ngày 04/11/2013, Cục Thuế Xuất nhập khẩu ban hành Công văn 1883/TXNK-PLHH về việc xác định trước mã số. 

* (SMS: 6509/TCHQ-GSQL) - Ngày 01/11/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6509/TCHQ-GSQL về việc hàng hóa nhập khẩu vào khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu. 

* (SMS: 6507/TCHQ-GSQL) - Ngày 01/11/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6507/TCHQ-GSQL về việc trả lời vướng mắc Điều 27 Thông tư 128/2013/TT-BTC. 

* (SMS: 6501/TCHQ-GSQL) - Ngày 01/11/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6501/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc khi thực hiện Thông tư 128/2013/TT-BTC. 

* (SMS: 6485/TCHQ-GSQL) - Ngày 01/11/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6485/TCHQ-GSQL về việc thủ tục hải quan. 

* (SMS: 1757/TTg-KTTH) - Ngày 31/10/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1757/TTg-KTTH về việc hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan. 

* (SMS: 6475/TCHQ-GSQL) - Ngày 31/10/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6475/TCHQ-GSQL về việc sửa lỗi trên C/O mẫu E. 

* (SMS: 6467/TCHQ-TXNK) - Ngày 31/10/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6467/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng máy hút sữa. 

* (SMS: 1066/GSQL-GQ2) - Ngày 31/10/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 1066/GSQL-GQ2 về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng theo hợp đồng gia công. 

* (SMS: 9132/VPCP-KTTH) - Ngày 30/10/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9132/VPCP-KTTH về việc áp dụng biện pháp ký quỹ, đặt cọc đối với nhập khẩu nội tạng trắng đông lạnh.

* (SMS: 1053/GSQL-GQ1) - Ngày 30/10/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 1053/GSQL-GQ1 về hiệu lực thi hành Thông tư 47/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010.

* (SMS: 1051/GSQL-GQ1) - Ngày 29/10/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 1051/GSQL-GQ1 về việc hồ sơ xuất khẩu khoáng sản. 

* (SMS: 1050/GSQL-GQ2) - Ngày 29/10/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 1050/GSQL-GQ2 về việc điều chỉnh định mức sau khi xuất khẩu sản phẩm gia công. 

* (SMS: 9710/BCT-TCNL) - Ngày 25/10/2013, Bộ Công Thương ban hành Công văn 9710/BCT-TCNL về thủ tục xuất khẩu than qua cảng biển quốc tế Hải Phòng.

XÂY DỰNG

* (SMS: 3590/TCT-CS) - Ngày 29/10/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3590/TCT-CS về chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật, dự toán công trình xây dựng. 

* (SMS: 2159/BXD-KTXD) - Ngày 15/10/2013, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 2159/BXD-KTXD về việc hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

THƯƠNG MẠI

* (SMS: 397/TB-VPCP) - Ngày 05/11/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 397/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về kinh doanh xăng dầu.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 9350/VPCP-KTN) - Ngày 06/11/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9350/VPCP-KTN về việc cấp phép khai thác mỏ cát trắng Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. 

* (SMS: 66/CD-BGTVT) - Ngày 05/11/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Công điện 66/CĐ-BGTVT về áp thấp nhiệt đới trên biển Đông. 

* (SMS: 2010/QD-TTg) - Ngày 04/11/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2010/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh mục Dự án "Chương trình Nước và vệ sinh cho các thị trấn nhỏ tại Việt Nam giai đoạn III" sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Phần Lan. 

* (SMS: 1995/QD-TTg) - Ngày 01/11/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1995/QĐ-TTg về việc hỗ trợ tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả cơn bão số 10

* (SMS: 34/2013/TT-BTNMT) - Ngày 30/10/2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 34/2013/TT-BTNMT quy định về giao nộp, thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp dữ liệu môi trường. 

* (SMS: 32/2013/TT-BTNMT) - Ngày 25/10/2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 32/2013/TT-BTNMT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.  

* (SMS: 22/2013/TT-BCT) - Ngày 14/10/2013, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 22/2013/TT-BCT quy định việc khai báo, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu môi trường ngành công thương.

 Y TẾ-SỨC KHỎE

* (SMS: 9357/VPCP-KGVX) - Ngày 06/11/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9357/VPCP-KGVX về kết quả kiểm tra, đánh giá tỷ lệ xác nhận sai người bị bệnh tâm thần. 

* (SMS: 4270/LDTBXH-KHTC) - Ngày 04/11/2013, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4270/LĐTBXH-KHTC về việc hướng dẫn thực hiện công tác điều dưỡng người có công năm 2013.

* (SMS: 8028/BGDDT-TCCB) - Ngày 04/11/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 8028/BGDĐT-TCCB về việc thực hiện Thông tư 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH. 

* (SMS: 1976/QD-TTg) - Ngày 30/10/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1976/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 

* (SMS: 392/TB-VPCP) - Ngày 30/10/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 392/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về triển khai kế hoạch tăng cường quản lý Nhà nước đối với các cơ sở y tế tư nhân. 

* (SMS: 17937/QLD-KD) - Ngày 29/10/2013, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 17937/QLD-KD về việc tiếp tục sử dụng thuốc cản quang Xenetic 300mg/50ml.

 * (SMS: 358/QD-QLD) - Ngày 23/10/2013, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 358/QĐ-QLD về việc rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi Danh mục các thuốc được cấp số đăng ký tại Việt Nam. 

* (SMS: 835/TB-BYT) - Ngày 23/10/2013, Bộ Y tế ban hành Thông báo 835/TB-BYT về kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tại Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch tăng cường công tác an toàn tiêm chủng năm 2013.

* (SMS: 17377/QLD-KD) - Ngày 17/10/2013, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 17377/QLD-KD về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 10/2013/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược.

GIAO THÔNG

* (SMS: 2043/QD-TTg) - Ngày 05/11/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2043/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Tuyên truyền về An toàn giao thông giai đoạn 2013 - 2015. 

* (SMS: 3523/QD-BGTVT) - Ngày 05/11/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 3523/QĐ-BGTVT về việc công bố Danh mục Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Mỹ Lợi (Km34+826) trên Quốc lộ 50 tỉnh Long An và Tiền Giang theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) có hỗ trợ ngân sách Nhà nước. 

* (SMS: 9302/VPCP-KTN) - Ngày 05/11/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9302/VPCP-KTN về việc bổ sung danh mục dự án và ứng trước kế hoạch năm 2014 nguồn vốn đối ứng cho dự án đầu tư điều chỉnh nút giao giữa cầu Thanh Trì với quốc lộ 5, Thành phố Hà Nội. 

* (SMS: 152/2013/ND-CP) - Ngày 04/11/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 152/2013/NĐ-CP quy định về quản lý phương tiện cơ giới do người nước ngoài vào Việt Nam du lịch. 

* (SMS: 1775/TTg-KTN) - Ngày 04/11/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành  Công văn 1775/TTg-KTN về việc báo cáo thực hiện các dự án trên tuyến đường nối thành phố Hạ Long với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

* (SMS: 9192/VPCP-KTN) - Ngày 31/10/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9192/VPCP-KTN về việc xử lý trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài. 

* (SMS: 1759/CD-TTg) - Ngày 31/10/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 1759/CĐ-TTg về việc giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. 

* (SMS: 9147/VPCP-KTN) - Ngày 30/10/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9147/VPCP-KTN về việc báo cáo Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 về tình hình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông theo Nghị quyết của Quốc hội. 

* (SMS: 1756/TTg-KTN) - Ngày 30/10/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1756/TTg-KTN về việc đầu tư Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 đoạn La Sơn - Lăng Cô. 

* (SMS: 8094/UBND-QHXDGT) - Ngày 29/10/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 8094/UBND-QHXDGT về việc quản lý chất lượng công trình hè đường. 

* (SMS: 31/2013/TT-BGTVT) - Ngày 09/10/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 31/2013/TT-BGTVT về định mức kinh tế - kỹ thuật tiêu hao nhiên liệu cho phương tiện chuyên dùng trong công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ 

* (SMS: 2643/QD-BNN-TCCB) - Ngày 05/11/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2643/QĐ-BNN-TCCB về việc công nhận Hội đồng trường Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Công nghệ thực phẩm Hà Nội khóa I. 

* (SMS: 2642/QD-BNN-TCCB) - Ngày 05/11/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2642/QĐ-BNN-TCCB về việc công nhận Hội đồng trường Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ khóa I. 

* (SMS: 2639/QD-BNN-TCCB) - Ngày 05/11/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2639/QĐ-BNN-TCCB về việc công nhận Hội đồng trường Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ khóa I.

* (SMS: 9297/VPCP-KGVX) - Ngày 05/11/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9297/VPCP-KGVX về Đề án thành lập Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 8060/BGDDT-GDTH) - Ngày 05/11/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 8060/BGDĐT-GDTH về việc đánh giá thực hiện thí điểm Mô hình trường học mới Việt Nam.

* (SMS: 7842/BGDDT-CSVCTBTH) - Ngày 28/10/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 7842/BGDĐT-CSVCTBTH về việc đầu tư mua sắm thiết bị dạy học, học liệu của các cơ sở giáo dục và đào tạo. 

* (SMS: 4982/QD-BGDDT) - Ngày 24/10/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 4982/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy chế quản lý chuyên gia giáo dục đi làm việc ở nước ngoài.

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ 

* (SMS: 43/2013/TT-BNNPTNT) - Ngày 22/10/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 43/2013/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn thực hiện quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ, quản lý tài chính của nhiệm vụ khoa học công nghệ và công tác tổ chức cán bộ của các tổ chức khoa học công nghệ công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

* (SMS: 24/2013/TT-BKHCN) - Ngày 30/09/2013, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 24/2013/TT-BKHCN quy định về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

BẢO HIỂM

* (SMS: 4409/BHXH-CSXH) - Ngày 06/11/2013, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 4409/BHXH-CSXH về việc hướng dẫn giải quyết hưởng một số chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 01/07/2013. 

* (SMS: 4268/BHXH-BC) - Ngày 29/10/2013, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 4268/BHXH-BC về việc hoàn trả ngân sách nhà nước kinh phí cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế.

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

* (SMS: 150/2013/ND-CP) - Ngày 01/11/2013,
Chính phủ ban hành Nghị định 150/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức.  

* (SMS: 9149/VPCP-KGVX) - Ngày 31/10/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9149/VPCP-KGVX về việc cho phép công nhận chức danh giáo sư

* (SMS: 4261/BHXH-TCCB) - Ngày 29/10/2013, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 4261/BHXH-TCCB về việc công chức, viên chức không uống rượu, bia trong ngày làm việc. 

VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

* (SMS: 17/2013/CT-UBND) - Ngày 31/10/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị 17/2013/CT-UBND về việc triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

* (SMS: 26/2013/TT-BCT) - Ngày 30/10/2013, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 26/2013/TT-BCT quy định về mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường.

 THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (SMS: 75/CT-BTTTT) - Ngày 31/10/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Chỉ thị 75/CT-BTTTT về việc tăng cường quản lý và phát triển dịch vụ viễn thông quốc tế. 

* (SMS: 1977/QD-TTg) - Ngày 30/10/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1977/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Điều 2, Quyết định 2472/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015.

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

* (SMS: 3866/QD-BVHTTDL) - Ngày 01/11/2013, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 3866/QĐ-BVHTTDL việc phê duyệt "Chương trình phát triển thanh niên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn năm 2013 - 2020". 

* (SMS: 3820/QD-BVHTTDL) - Ngày 31/10/2013, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 3820/QĐ-BVHTTDL việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. 

* (SMS: 06/2013/TTLT-BVHTTDL-BCA) - Ngày 18/10/2013, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an ban hành Thông tư liên tịch 06/2013/TTLT-BVHTTDL-BCA quy định về trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí thể thao trong tập luyện và thi đấu thể thao. 

AN NINH TRẬT TỰ

* (SMS: 11788/BGTVT-CYT) - Ngày 01/11/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Công văn 11788/BGTVT-CYT về việc sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình hành động phòng chống mại dâm và công tác, quản lý sau cai nghiện ma túy cai nghiện.

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI

* (SMS: 2042/QD-TTg) - Ngày 05/11/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2042/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Huội Quang. 

* (SMS: 2038/QD-TTg) - Ngày 05/11/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2038/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Bản Chát. 

* (SMS: 398/TB-VPCP) - Ngày 05/11/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 398/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Thuận. 

* (SMS: 2009/QD-TTg) - Ngày 04/11/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2009/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La. 

* (SMS: 117/NQ-CP) - Ngày 01/11/2013, Chính phủ ban hành Nghị quyết 117/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2013. 

* (SMS: 1994/QD-TTg) - Ngày 01/11/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1994/QĐ-TTg về việc hỗ trợ gạo cứu đói cho tỉnh Thanh Hóa.

* (SMS: 05/2013/TT-BKHDT) - Ngày 31/10/2013, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 05/2013/TT-BKHĐT về việc hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê chuẩn, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu.

* (SMS: 38/2013/TT-BTNMT) - Ngày 30/10/2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 38/2013/TT-BTNMT về việc ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Lạng Sơn. 

* (SMS: 37/2013/TT-BTNMT) - Ngày 30/10/2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 37/2013/TT-BTNMT về việc ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Thái Nguyên. 

* (SMS: 36/2013/TT-BTNMT) - Ngày 30/10/2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 36/2013/TT-BTNMT về việc ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Lào Cai. 

* (SMS: 35/2013/TT-BTNMT) - Ngày 30/10/2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 35/2013/TT-BTNMT về việc ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Quảng Ninh.

* (SMS: 03/2013/TT-UBDT) - Ngày 28/10/2013, Ủy ban Dân tộc ban hành Thông tư 03/2013/TT-UBDT về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định 29/2013/QĐ-TTg ngày 20/05/2013 về một số chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo,đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2013 - 2015.

HÀNH CHÍNH

* (SMS: 3530/QD-BGTVT) - Ngày 05/11/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 3530/QĐ-BGTVT về việc công bố bổ sung, sửa đổi, thay thế và hủy bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải. 

* (SMS: 9333/VPCP-KTN) - Ngày 05/11/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9333/VPCP-KTN về việc báo cáo rà soát các chương trình, đề án năm 2013 do Bộ Giao thông Vận tải chủ trì xây dựng, trình. 

* (SMS: 245/QD-BCD896) - Ngày 31/10/2013, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 ban hành Quyết định 245/QĐ-BCĐ896 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 896.  

* (SMS: 6448/TCHQ-PC) - Ngày 31/10/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6448/TCHQ-PC về việc tăng cường phối hợp giữa các đơn vị tham mưu ban hành kết luận thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại. 

* (SMS: 8145/UBND-NC) - Ngày 31/10/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 8145/UBND-NC về việc thiết lập hệ thống đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính.

* (SMS: 9148/VPCP-V.III) - Ngày 30/10/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9148/VPCP-V.III về việc tham dự thảo luận tại Quốc hội về tình hình triển khai thi hành luật, pháp lệnh.

* (SMS: 25/2013/TT-BCT) - Ngày 29/10/2013, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 25/2013/TT-BCT quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn của Giấy phép hoạt động điện lực.

* (SMS: 2672/QD-BTC) - Ngày 28/10/2013, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2672/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính của Bộ Tài chính. 

* (SMS: 5550/QD-UBND) - Ngày 10/10/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 5550/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định 3807/QĐ-UBND ngày 12/08/2011.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (SMS: 2016/QD-TTg) - Ngày 04/11/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2016/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.

* (SMS: 1993/QD-TTg) - Ngày 01/11/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1993/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thúy Hiền giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

* (SMS: 1992/QD-TTg) - Ngày 01/11/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1992/QĐ-TTg về việc thay đổi Ủy viên kiêm nhiệm Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 

* (SMS: 1991/QD-TTg) - Ngày 01/11/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1991/QĐ-TTg về việc Thiếu tướng Phạm Văn Lập thôi giữ chức Phó Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

* (SMS: 1990/QD-TTg) - Ngày 01/11/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1990/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Trọng Khánh giữ chức Phó trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  (SMS: 1989/QD-TTg) - Ngày 01/11/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1989/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Trần Bá Huấn giữ chức Ủy viên Hội đồng quản lý, Tổng giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

* (SMS: 3495/QD-BGTVT) - Ngày 01/11/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 3495/QĐ-BGTVT về việc thành lập Tổ thẩm định Kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu: “Lựa chọn bên thuê quản lý khai Bến cảng Container quốc tế Cái Mép” “Lựa chọn bên thuê quản lý khai Bến cảng tổng hợp Thị Vải”.

* (SMS: 5058/QD-UBND) - Ngày 17/09/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 5058/QĐ-UBND về việc chuyển chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và định biên của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố sang Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh. 

CÔNG NGHIỆP

* (SMS: 6684/QD-UBND) - Ngày 05/11/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 6684/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm phát triển cụm Công nghiệp huyện Chương Mỹ. 

* (SMS: 6683/QD-UBND) - Ngày 05/11/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 6683/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm phát triển cụm công nghiệp huyện Quốc Oai. 

* (SMS: 27/2013/TT-BCT) - Ngày 31/10/2013, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 27/2013/TT-BCT quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (SMS: 3954/BNN-TY) - Ngày 06/11/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 3954/BNN-TY về việc triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh thủy sản.  

* (SMS: 3929/BNN-KH) - Ngày 05/11/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 3929/BNN-KH về việc xuất dự trữ quốc gia hóa chất sát trùng và vắc xin phòng chống dịch bệnh. 

* (SMS: 16/CD-BNN-TY) - Ngày 01/11/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công điện 16/CĐ-BNN-TY về việc triển khai các biện pháp chống dịch Lở mồm long móng gia súc. 

* (SMS: 3888/BNN-TY) - Ngày 31/10/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 3888/BNN-TY về việc đề nghị xuất cấp hóa chất Chlorine từ Quỹ dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Cà Mau phòng chống dịch bệnh.

* (SMS: 308/TB-UBND) - Ngày 31/10/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Thông báo 308/TB-UBND về thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố tại buổi họp tập thể Ủy ban nhân dân Thành phố cho ý kiến về Quy hoạch Đê điều trên địa bàn Thành phố Hà Nội. 

* (SMS: 5051/BNN-KTHT) - Ngày 29/10/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 5051/BNN-KTHT về việc thực hiện Quy trình xác nhận, công bố dịch bệnh chăn nuôi tham gia thí điểm bảo hiểm. 

* (SMS: 5017/BNN-KHCN) - Ngày 28/10/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 5017/BNN-KHCN về việc đề nghị ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia bảo vệ thực vật. 

* (SMS: 42/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHDT) - Ngày 16/10/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư liên tịch 42/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 01/2012/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 

* (SMS: 3507/TCT-CS) - Ngày 23/10/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3507/TCT-CS về việc miễn tiền thuê đất đối với dự án trồng rừng sản xuất.

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (SMS: 3965/BC-BNN-PC) - Ngày 06/11/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Báo cáo 3965/BC-BNN-PC về công tác tư pháp năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2014. 

* (SMS: 2611/QD-BTP) - Ngày 04/11/2013, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 2611/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở.  

* (SMS: 2579/QD-BTP) - Ngày 28/10/2013, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 2579/QĐ-BTP về việc Kế hoạch tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2013. 

* (SMS: 03/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC) - Ngày 15/10/2013, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Thông tư liên tịch 03/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC về việc hướng dẫn thi hành một số quy định về thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm và thủ tục đặc biệt xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao của Bộ Luật tố tụng Dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật tố tụng Dân sự. 

* (SMS: 02/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC) - Ngày 15/10/2013, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Thông tư liên tịch 02/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC về việc hướng dẫn quy định về thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm và thủ tục đặc biệt xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao của Luật tố tụng hành chính.

TIẾT KIỆM, PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ 

* (SMS: 8105/UBND-TH) - Ngày 30/10/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 8105/UBND-TH về việc triển khai thực hiện thông báo 597-TB/TU ngày 11/10/2013 của Thành ủy.

NGOẠI GIAO 

* (SMS: 48/2013/TB-LPQT) - Ngày 01/10/2013, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 48/2013/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định cụ thể dự án "Quỹ hỗ trợ tăng trưởng xanh" giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Bỉ.

 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.