(LuatVietnam) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản trên hệ thống tin nhắn 6689.
Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.
Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 
Trong tuần này từ 30/10/2010 - 05/11/2010, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản. 
 
Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:
 
CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 42/NQ-CP) - Ngày 01/11/2010, Chính phủ ban hành Nghị quyết 42/NQ-CP về việc điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thị xã Cao Bằng, thị trấn Quảng
Uyên; thành lập các phường thuộc thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. 
 
* (SMS: 108/2010/ND-CP) - Ngày 29/10/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 108/2010/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động. 
 
* (SMS: 107/2010/ND-CP) - Ngày 29/10/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 107/2010/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam. 
 
* (SMS: 106/2010/ND-CP) - Ngày 28/10/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 106/2010/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08/09/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân. 
 
* (SMS: 105/2010/ND-CP) - Ngày 27/10/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 105/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động kinh doanh xổ số. 
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 
* (SMS: 1995/QD-TTg) - Ngày 02/11/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1995/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch nghĩa trang Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến 2050. 
 
* (SMS: 1991/QD-TTg) - Ngày 02/11/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1991/QĐ-TTg về việc xuất vắc xin, hóa chất dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch bệnh. 
 
* (SMS: 1989/QD-TTg) - Ngày 01/11/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1989/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục lưu vực sông liên tỉnh. 
 
* (SMS: 1988/QD-TTg) - Ngày 01/11/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1988/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
 
* (SMS: 1987/QD-TTg) - Ngày 01/11/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1987/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
 
* (SMS: 68/2010/QD-TTg) - Ngày 01/11/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 68/2010/QĐ-TTg về việc quy định hội có tính chất đặc thù. 
 
* (SMS: 67/2010/QD-TTg) - Ngày 29/10/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 67/2010/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở. 
 
* (SMS: 1983/QD-TTg) - Ngày 29/10/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1983/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung. 
 
* (SMS: 1982/QD-TTg) - Ngày 28/10/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1982/QĐ-TTg về việc bổ sung kinh phí nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia cứu trợ, viện trợ năm 2010. 
 
* (SMS: 1980/QD-TTg) - Ngày 28/10/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1980/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng. 
 
* (SMS: 1979/QD-TTg) - Ngày 28/10/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1979/QĐ-TTg về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu công nghệ cao Đà Nẵng. 
 
* (SMS: 1974/QD-TTg) - Ngày 28/10/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1974/QĐ-TTg về việc thành lập Danh mục các văn bản quy định chi tiết thi hành các luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2011 và phân công chỉ đạo việc soạn thảo, trình ban hành. 
 
* (SMS: 1973/QD-TTg) - Ngày 28/10/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1973/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Nguyễn Huệ trên cơ sở nâng cấp Trường Sĩ quan Lục quân 2. 
 
* (SMS: 1972/QD-TTg) - Ngày 28/10/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1972/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Trần Quốc Tuấn trên cơ sở nâng cấp Trường Sĩ quan Lục quân 1. 
 
* (SMS: 66/2010/QD-TTg) - Ngày 27/10/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 66/2010/QĐ-TTg về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của khu kinh tế Năm Căn, tỉnh Cà Mau. 
 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
 
* (SMS: 2947/QD-BNN-TC) - Ngày 03/11/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2947/QĐ-BNN-TC phê duyệt dự toán gói thầu tư vấn cho Dự án "Cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vùng miền Trung" vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á. 
 
* (SMS: 2944/QD-BNN-KHCN) - Ngày 02/11/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2944/QĐ-BNN-KHCN về việc thành lập Hội đồng khoa học công nghệ cấp Bộ xét duyệt chiến lược phát triển khoa học và công nghệ thủy sản giai đoạn 2011 - 2020 của các Viện Nghiên cứu Thủy sản. 
 
* (SMS: 2943/QD-BNN-KHCN) - Ngày 02/11/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2943/QĐ-BNN-KHCN về việc phê duyệt Danh mục các đề tài nghiên cứu về giống thủy sản giai đoạn 2011 - 2015. 
 
* (SMS: 2940/QD-BNN-XD) - Ngày 02/11/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2940/QĐ-BNN-XD phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình. 
 
* (SMS: 2939/QD-BNN-XD) - Ngày 02/11/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2939/QĐ-BNN-XD phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình. 
 
* (SMS: 1715/QD-BNN-TC) - Ngày 02/11/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1715/QĐ-BNN-TC phê duyệt Dự toán chi ngân sách vốn viện trợ năm 2010 Dự án "Tăng cường thể chế Trung tâm Tư vấn PIM và Hỗ trợ triển khai quản lý công trình Thủy lợi có sự tham gia của người dân ở Sơn La và Ninh Thuận" do Cơ quan Phát triển Pháp tài trợ. 
 
* (SMS: 2936/QD-BNN-XD) - Ngày 01/11/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2936/QĐ-BNN-XD phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp và mở rộng Trung tâm chất lượng Nông Lâm Thủy sản vùng V-Cà Mau. 
 
* (SMS: 2935/QD-BNN-XD) - Ngày 01/11/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2935/QĐ-BNN-XD phê duyệt kế hoạch đấu thầu tổng thể Dự án: Nghiên cứu xây dựng khuyến nghị chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp - giai đoạn 2 và 3 do Cơ quan hợp tác phát triển quốc tế Tây Ban Nha tài trợ. 
 
* (SMS: 2934/QD-BNN-XD) - Ngày 01/11/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2934/QĐ-BNN-XD phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu tổng thể phần việc do Ban quản lý Quỹ bảo tồn rừng đặc dụng (VCF) thực hiện Dự án: Phát triển ngành Lâm nghiệp (WB3). 
 
* (SMS: 62/2010/TT-BNNPTNT) - Ngày 28/10/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 62/2010/TT-BNNPTNT quy định danh mục các loại máy móc, thiết bị được hưởng chính sách theo Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản.  
 
* (SMS: 2865/QD-BNN-KHCN) - Ngày 28/10/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2865/QĐ-BNN-KHCN về việc thành lập Hội đồng thẩm định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: Ứng dụng Văn phòng điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành của khối cơ quan Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  
 
* (SMS: 778/QD-BNN-TCCB) - Ngày 27/10/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 778/QĐ-BNN-TCCB về việc cử cán bộ, công chức, viên chức dự thi nâng ngạch lên Nghiên cứu viên cao cấp, Kỹ sư cao cấp năm 2010.  
 
* (SMS: 2780/QD-BNN-TCCB) - Ngày 20/10/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2780/QĐ-BNN-TCCB phê duyệt Dự án “Thí điểm mô hình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn tại 11 xã xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới”.  
 
* (SMS: 2777/QD-BNN-KH) - Ngày 20/10/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2777/QĐ-BNN-KH về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu, hồ sơ yêu cầu, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ yêu cầu mua bổ sung thuốc bảo vệ thực vật đưa vào dự trữ quốc gia năm 2010.  
 
BỘ CÔNG THƯƠNG
 
* (SMS: 24/CT-BCT) - Ngày 03/11/2010, Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị 24/CT-BCT về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra bảo đảm an toàn các công trình thủy điện trong sản xuất, điều tiết lũ đối phó với mưa, bão, lũ.  
 
* (SMS: 22/CT-BCT) - Ngày 26/10/2010, Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị 22/CT-BCT về việc bình ổn thị trường hàng hóa các tháng cuối năm 2010 và đầu năm 2011. 
 
* (SMS: 5569/QD-BCT) - Ngày 26/10/2010, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 5569/QĐ-BCT về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được.  
 
BỘ XÂY DỰNG 
 
* (SMS: 2193/BXD-KTXD) - Ngày 02/11/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 2193/BXD-KTXD về điều kiện cấp chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 1.  
 
* (SMS: 114/BXD-KTQH) - Ngày 02/11/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 114/BXD-KTQH về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.  
 
* (SMS: 20/2010/TT-BXD) - Ngày 27/10/2010, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 20/2010/TT-BXD hướng dẫn thí điểm xây dựng và công bố một số chỉ số đánh giá thị trường bất động sản.  
 
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
 
* (SMS: 33/2010/TT-BLDTBXH) - Ngày 01/11/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 33/2010/TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số điều của Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy về quản lý sau cai
nghiện ma túy về trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy. 
 
* (SMS: 1349/QD-LDTBXH) - Ngày 28/10/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 1349/QĐ-LĐTBXH về Kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện Đề án Đổi mới công tác tiếp công dân của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. 
 
BỘ TÀI CHÍNH 
 
* (SMS: 170/2010/TT-BTC) - Ngày 01/11/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 170/2010/TT-BTC hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập. 
 
* (SMS: 169/2010/TT-BTC) - Ngày 01/11/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 169/2010/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không. 
 
* (SMS: 168/2010/TT-BTC) - Ngày 28/10/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 168/2010/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy xác nhận không có tiền án cho người lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài. 
 
* (SMS: 167/2010/TT-BTC) - Ngày 28/10/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 167/2010/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu một số mặt hàng khoáng sản thuộc nhóm 2614 trong Biểu thuế xuất khẩu.  
 
* (SMS: 166/2010/TT-BTC) - Ngày 27/10/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 166/2010/TT-BTC hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học và công nghệ, lệ phí cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam.  
 
* (SMS: 12501/BTC-CST) - Ngày 20/10/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 12501/BTC-CST về việc chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần.  
 
* (SMS: 13810/BTC-TCT) - Ngày 14/10/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 13810/BTC-TCT về việc hướng dẫn khai thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh.  
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 
* (SMS: 28/2010/TT-BGDDT) - Ngày 01/11/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 28/2010/TT-BGDĐT quy định chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Văn hóa - Nghệ thuật - Thông tin, trình độ đại học và cao đẳng. 
 
* (SMS: 4680/QD-BGDDT) - Ngày 15/10/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 4680/QĐ-BGDĐT về việc đổi tên Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Phúc thành Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc. 
 
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
 
* (SMS: 21/2010/TT-BKH) - Ngày 28/10/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 21/2010/TT-BKH quy định chi tiết về thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. 
 
BỘ NỘI VỤ 
 
* (SMS: 10/2010/TT-BNV) - Ngày 28/10/2010, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 10/2010/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chấp hành viên và thư ký thi hành án dân sự. 
 
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 
* (SMS: 24/2010/TT-BTNMT) - Ngày 27/10/2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 24/2010/TT-BTNMT quy định về đo đạc, thành lập bản đồ địa hình đáy biển bằng máy đo sâu hồi âm đa tia. 
 
* (SMS: 23/2010/TT-BTNMT) - Ngày 26/10/2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 23/2010/TT-BTNMT quy định về Điều tra khảo sát, đánh giá hệ sinh thái San Hô, hệ sinh thái Cỏ biển và Đất ngập nước Vùng ven biển và Hải đảo. 
 
* (SMS: 22/2010/TT-BTNMT) - Ngày 26/10/2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 22/2010/TT-BTNMT quy định Kỹ thuật khảo sát điều tra tổng hợp Tài nguyên và Môi trường Biển bằng Tàu biển. 
 
* (SMS: 20/2010/TT-BTNMT) - Ngày 22/10/2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 20/2010/TT-BTNMT quy định bổ sung về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác. 
 
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 
* (SMS: 1603/QD-BTTTT) - Ngày 27/10/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1603/QĐ-BTTTT về việc công bố cập nhật sửa đổi bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.  
 
BỘ Y TẾ 
 
* (SMS: 4026/QD-BYT) - Ngày 20/10/2010, Bộ Y tế ban hành Quyết định 4026/QĐ-BYT Quy định phân công công tác chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám, chữa bệnh.  
 
* (SMS: 3759/QD-BYT) - Ngày 08/10/2010, Bộ Y tế ban hành Quyết định 3759/QĐ-BYT về phương pháp chế biến bảo đảm chất lượng đối với 85 vị thuốc đông y.  
 
BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 
* (SMS: 3648/QD-BVHTTDL) - Ngày 13/10/2010, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 3648/QĐ-BVHTTDL về Kế hoạch rà soát các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành trong Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch phục vụ công tác cải cách hành chính. 
 
BỘ CÔNG AN
 
* (SMS: 37/2010/TT-BCA) - Ngày 12/10/2010, Bộ Công an ban hành Thông tư 37/2010/TT-BCA quy định Quy trình đăng ký xe. 
 
* (SMS: 36/2010/TT-BCA) - Ngày 12/10/2010, Bộ Công an ban hành Thông tư 36/2010/TT-BCA quy định về đăng ký xe. 
 
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 
 
* (SMS: 22/2010/TT-NHNN) - Ngày 29/10/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 22/2010/TT-NHNN quy định về huy động và cho vay vốn bằng vàng của các tổ chức tín dụng. 
 
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM 
 
* (SMS: 1433/QD-BHXH) - Ngày 08/10/2010, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 1433/QĐ-BHXH Quy định về công tác lưu trữ của hệ thống Bảo hiểm Xã
hội Việt Nam. 
 
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 
 
* (SMS: 27/2010/TTLT-BGDDT-BLDTBXH) - Ngày 28/10/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư liên tịch 27/2010/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH hướng dẫn đào tạo liên thông từ trình độ Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề lên trình độ Cao đẳng và Đại học. 
 
TỔNG CỤC THUẾ 
 
* (SMS: 4256/TCT-TNCN) - Ngày 22/10/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4256/TCT-TNCN về việc thời gian hưởng ưu đãi về thu nhập cá nhân ghi trong Giấy phép đầu tư.  
 
* (SMS: 4225/TCT-KK) - Ngày 21/10/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4225/TCT-KK về việc hướng dẫn địa điểm kê khai và nộp thuế của chi nhánh. 
 
* (SMS: 4219/TCT-CS) - Ngày 21/10/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4219/TCT-CS về việc chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài.  
 
* (SMS: 4185/TCT-TNCN) - Ngày 19/10/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4185/TCT-TNCN về việc vướng mắc về thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản.  
 
* (SMS: 4174/TCT-CS) - Ngày 18/10/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4174/TCT-CS về việc chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.  
 
* (SMS: 4172/TCT-DNL) - Ngày 18/10/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4172/TCT-DNL về việc thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cấp tín dụng, bảo lãnh.  
 
TỔNG CỤC HẢI QUAN 
 
* (SMS: 6146/TCHQ-TXNK) - Ngày 15/10/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6146/TCHQ-TXNK về việc đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế. 
 
* (SMS: 6111/TCHQ-GSQL) - Ngày 13/10/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6111/TCHQ-GSQL về việc đăng ký tờ khai đối với bao bì nhập khẩu. 
 
* (SMS: 6093/TCHQ-TXNK) - Ngày 13/10/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6093/TCHQ-TXNK về việc hoàn thuế nhập khẩu. 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 
* (SMS: 23/2010/CT-UBND) - Ngày 29/10/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị 23/2010/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố. 
 
* (SMS: 4744/QD-UBND) - Ngày 22/10/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 4744/QĐ-UBND về duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) Khu dân cư xã Tân Xuân - phía Đông Quốc lộ 22, huyện Hóc Môn. 
 
* (SMS: 4743/QD-UBND) - Ngày 22/10/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 4743/QĐ-UBND về duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp sạch Trường Phú tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
 
* (SMS: 5328/QD-UBND) - Ngày 28/10/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5328/QĐ-UBND về việc thành lập Ban quản lý Dự án Quản lý Nhà nước về Môi trường cấp tỉnh tại Thành phố Hà Nội. 

* (SMS: 20/CT-UBND) - Ngày 25/10/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 20/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2010 - 2011 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.