(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email [email protected]

 cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  [email protected], gửi đến 6689. 

 

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ:  www.luatvietnam.vn.

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ
   

* (SMS: 174/2016/TT-BTC) - Ngày 28/10/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 174/2016/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 4 Điều 6 Thông tư 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên.

* (SMS: 5015/TCT-TNCN) - Ngày 28/10/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5015/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân.

* (SMS: 4996/TCT-CS) - Ngày 27/10/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4996/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

* (SMS: 4994/TCT-CS) - Ngày 27/10/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4994/TCT-CS về chính sách thu tiền thuê đất

* (SMS: 9141/VPCP-KTTH) - Ngày 26/10/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9141/VPCP-KTTH về kết quả phiên đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2016.

* (SMS: 4975/TCT-CS) - Ngày 26/10/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4975/TCT-CS về chính sách thuế.

* (SMS: 4974/TCT-CS) - Ngày 26/10/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4974/TCT-CS về chính sách đất đai.

* (SMS: 4973/TCT-CS) - Ngày 26/10/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4973/TCT-CS về chính sách tiền thuê đất.

* (SMS: 4967/TCT-CS) - Ngày 26/10/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4967/TCT-CS về việc xác định thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

* (SMS: 164/2016/TT-BTC) - Ngày 25/10/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 164/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu để công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam.

* (SMS: 163/2016/TT-BTC) - Ngày 25/10/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 163/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

* (SMS: 162/2016/TT-BTC) - Ngày 25/10/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 162/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện áp dụng tại Thư viện Quốc gia Việt Nam.

* (SMS: 160/2016/TT-BTC) - Ngày 25/10/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 160/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.

* (SMS: 15120/BTC-CST) - Ngày 25/10/2016, Bộ Tài chính ban hành Công văn 15120/BTC-CST về chính sách thuế, phí, lệ phí và các khoản thu ngân sách Nhà nước khác áp dụng đối với khu kinh tế cửa khẩu.

* (SMS: 4937/TCT-CS) - Ngày 25/10/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4937/TCT-CS về việc miễn tiền thuê đất

* (SMS: 4922/TCT-DNL) - Ngày 24/10/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4922/TCT-DNL về việc vướng mắc về chính sách thuế.

* (SMS: 4817/TCT-CS) - Ngày 18/10/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4817/TCT-CS về lệ phí trước bạ.

* (SMS: 4815/TCT-CS) - Ngày 18/10/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4815/TCT-CS về chính sách thuế.

* (SMS: 4764/TCT-KK) - Ngày 14/10/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4764/TCT-KK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng nộp thừa.

* (SMS: 13804/BTC-TCT) - Ngày 30/09/2016, Bộ Tài chính ban hành Công văn 13804/BTC-TCT về việc quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng các tháng cuối năm 2016.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP
 
 

* (SMS: 4240/LDTBXH-VL) - Ngày 27/10/2016, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4240/LĐTBXH-VL về việc rà soát, thực hiện báo cáo và quản lý hoạt động dịch vụ việc làm.

* (SMS: 5039/BNV-TCCB) - Ngày 26/10/2016, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 5039/BNV-TCCB về việc hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần các dịp nghỉ lễ, Tết năm 2017.

* (SMS: 31/2016/TT-BLDTBXH) - Ngày 25/10/2016, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 31/2016/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong các tổ chức được thành lập và hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định của Luật Chứng khoán.

* (SMS: 30/2016/TT-BLDTBXH) - Ngày 25/10/2016, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 30/2016/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm công tác quản trang tại các nghĩa trang liệt sĩ.

* (SMS: 29/2016/TT-BGTVT) - Ngày 20/10/2016, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 29/2016/TT-BGTVT quy định về cách thức phân chia tiền công cứu hộ của thuyền bộ tàu biển Việt Nam.

BẢO HIỂM

* (SMS: 1518/QD-BHXH) - Ngày 18/10/2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 1518/QĐ-BHXH về việc ban hành Quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và hoạt động kiểm tra của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

ĐẦU TƯ
 

* (SMS: 4253/LDTBXH-KHTC) - Ngày 27/10/2016, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4253/LĐTBXH-KHTC về việc thực hiện chế độ báo cáo trực tuyến theo quy định tại Thông tư 13/2016/TT-BKHĐT quy định về chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG
 

* (SMS: 31/CT-TTg) - Ngày 02/11/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 31/CT-TTg về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công.

* (SMS: 48/2016/QD-TTg) - Ngày 31/10/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 48/2016/QĐ-TTg về việc ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

* (SMS: 1072/UBDT-KHTC) - Ngày 27/10/2016, Ủy ban Dân tộc ban hành Công văn 1072/UBDT-KHTC về việc thực hiện Nghị quyết 60/NQ-CP và báo cáo tình hình giải ngân 9 tháng.

* (SMS: 158/2016/TT-BTC) - Ngày 25/10/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 158/2016/TT-BTC quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác Phần mềm Tổng hợp số liệu kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

* (SMS: 30/2016/TT-NHNN) - Ngày 14/10/2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 30/2016/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán và dịch vụ trung gian thanh toán.

* (SMS: 59/2016/TB-LPQT) - Ngày 05/10/2016, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 59/2016/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định khung giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về việc bổ sung khoản tín dụng ưu đãi cho dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông.

* (SMS: 147/2016/TT-BTC) - Ngày 01/10/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 147/2016/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

* (SMS: 58/2016/TB-LPQT) - Ngày 30/09/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông báo 58/2016/TB-LPQT về hiệu lực của Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại Công quốc Lúc-xăm-bua cho Dự án "VIE/032 - Nâng cao năng lực trong lĩnh vực tài chính".

XUẤT NHẬP KHẨU
 

* (SMS: 1463/GSQL-GQ2) - Ngày 27/10/2016, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 1463/GSQL-GQ2 về việc đặt gia công hàng hóa ở nước ngoài.

* (SMS: 3590/QD-TCHQ) - Ngày 26/10/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 3590/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 3589/QD-TCHQ) - Ngày 26/10/2016, Tổng cục Hải quan ban hành  Quyết định 3589/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 3588/QD-TCHQ) - Ngày 26/10/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 3588/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 3587/QD-TCHQ) - Ngày 26/10/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 3587/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 3585/QD-TCHQ) - Ngày 26/10/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 3585/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 3584/QD-TCHQ) - Ngày 26/10/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 3584/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 3583/QD-TCHQ) - Ngày 26/10/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 3583/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 3582/QD-TCHQ) - Ngày 26/10/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 3582/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 10114/TCHQ-TXNK) - Ngày 25/10/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 10114/TCHQ-TXNK về thuế đối với nhiên liệu thừa khi nhập khẩu.

* (SMS: 10052/TCHQ-TXNK) - Ngày 21/10/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 10052/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng "máy làm nóng lạnh nước uống" loại có buồng chứa làm lạnh.

* (SMS: 3443/QD-TCHQ) - Ngày 17/10/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 3443/QĐ-TCHQ về việc công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới tại cửa khẩu Na Hình, tỉnh Lạng Sơn.

* (SMS: 1361/GSQL-GQ1) - Ngày 13/10/2016, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 1361/GSQL-GQ1 về việc kiểm tra an toàn thực phẩm đối với vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm.

* (SMS: 1342/GSQL-GQ1) - Ngày 10/10/2016, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 1342/GSQL-GQ1 về việc thực hiện Thông tư liên tịch 110/2016/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn phối hợp kiểm tra chất lượng và thông quan hàng hóa nhập khẩu.

* (SMS: 9681/TCHQ-TXNK) - Ngày 07/10/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 9681/TCHQ-TXNK về việc phân loại đá granite.  


XÂY DỰNG
 

* (SMS: 9321/VPCP-KTN) - Ngày 31/10/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9321/VPCP-KTN về khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, cải tạo quốc lộ 53 đoạn Long Hồ - Ba Si trên địa bàn hai tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh (Bao gồm cầu Ngã Tư) theo hình thức hợp đồng BOT.

* (SMS: 9285/VPCP-KTN) - Ngày 28/10/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9285/VPCP-KTN về quy mô lập Quy hoạch phân khu Khu vực ven biển tại xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 9230/VPCP-KTN) - Ngày 27/10/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9230/VPCP-KTN về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

* (SMS: 9225/VPCP-KTN) - Ngày 27/10/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9225/VPCP-KTN về việc ủy quyền, phân cấp thực hiện thẩm định, phê duyệt các bước chuẩn bị thực hiện dự án và kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng.
THƯƠNG MẠI

* (SMS: 9366/VPCP-KTTH) - Ngày 01/11/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9366/VPCP-KTTH về việc đẩy mạnh thu mua, tiêu thụ lúa gạo hàng hóa.

* (SMS: 30/CT-TTg) - Ngày 31/10/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 30/CT-TTg về việc tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp.

* (SMS: 639/TB-BCDDHG) - Ngày 31/10/2016, Ban Chỉ đạo điều hành giá ban hành Thông báo 639/TB-BCĐĐHG về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 19/10/2016.

* (SMS: 349/TB-VPCP) - Ngày 27/10/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 349/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị chuyên đề về tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu thuốc lá tại những địa bàn trọng điểm.

* (SMS: 309/TB-BCT) - Ngày 18/10/2016, Bộ Công Thương ban hành Thông báo 309/TB-BCT về kết luận của Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải tại Hội nghị ngành công thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ III, năm 2016.


TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG
 

* (SMS: 93/NQ-CP) - Ngày 31/10/2016, Chính phủ ban hành Nghị quyết 93/NQ-CP về việc phê duyệt Thỏa thuận Paris thực hiện Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu.

* (SMS: 2053/QD-TTg) - Ngày 28/10/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2053/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.

* (SMS: 2495/QD-BTNMT) - Ngày 28/10/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 2495/QĐ-BTNMT về việc công bố Danh mục các điểm có giá trị đặc trưng mực nước triều của vùng ven biển Việt Nam và ban hành Hướng dẫn kỹ thuật xác định đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm, đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm vùng ven biển Việt Nam.  

* (SMS: 30/2016/TT-BTNMT) - Ngày 12/10/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 30/2016/TT-BTNMT về quản lý, cải tạo và phục hồi môi trường khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu.


Y TẾ-SỨC KHỎE
 

* (SMS: 38/2016/TT-BYT) - Ngày 31/10/2016, Bộ Y tế ban hành Thông tư 38/2016/TT-BYT của về việc quy định một số biện pháp thúc đẩy việc nuôi con bằng sữa mẹ tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

* (SMS: 9315/VPCP-KGVX) - Ngày 31/10/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9315/VPCP-KGVX về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dược.

* (SMS: 21006/QLD-DK) - Ngày 25/10/2016, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 21006/QLD-ĐK về việc đính chính quyết định cấp số đăng ký.

GIAO THÔNG

* (SMS: 23/CD-UBATGTQG) - Ngày 31/10/2016, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia ban hành Công điện 23/CĐ-UBATGTQG về việc thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong quý IV năm 2016.

* (SMS: 9224/VPCP-QHQT) - Ngày 27/10/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9224/VPCP-QHQT về việc phê duyệt đề xuất Dự án Tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh Thành phố Long Xuyên vốn ADB, Úc.

* (SMS: 9209/VPCP-KTN) - Ngày 27/10/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9209/VPCP-KTN về dự án đầu tư xây dựng cầu Việt Trì mới theo hình thức BOT và tổ chức phân luồng giao thông.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ
 

* (SMS: 352/TB-VPCP) - Ngày 29/10/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 352/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về Đề án phát triển Trường Đại học Tôn Đức Thắng thành Đại học đẳng cấp quốc tế.

* (SMS: 5129/BGDDT-CTHSSV) - Ngày 14/10/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 5129/BGDĐT-CTHSSV về việc hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.  

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ
 

* (SMS: 95/NQ-CP) - Ngày 01/11/2016, Chính phủ ban hành Nghị quyết 95/NQ-CP về việc ký Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Thái Lan về Hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

* (SMS: 9381/VPCP-QHQT) - Ngày 01/11/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9381/VPCP-QHQT về việc ký Tuyên bố chung giữa EU và Việt Nam về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng bền vững.

* (SMS: 18/2016/TT-BKHCN) - Ngày 01/09/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 18/2016/TT-BKHCN về việc hướng dẫn quản lý Dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia.


CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC
 

* (SMS: 1786/QD-KTNN) - Ngày 01/11/2016, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 1786/QĐ-KTNN về việc ban hành Quy định về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các ngạch Kiểm toán viên Nhà nước.

* (SMS: 3927/QD-BNV) - Ngày 25/10/2016, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 3927/QĐ-BNV về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017.


THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG
 

* (SMS: 3760/BTTTT-KHTC) - Ngày 26/10/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn 3760/BTTTT-KHTC về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu về Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020.

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH
 

* (SMS: 3715/QD-BVHTTDL) - Ngày 26/10/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 3715/QĐ-BVHTTDL về việc tiếp nhận tài trợ của Quỹ Văn hóa Hàn Quốc và tổ chức Tuần phim Nhân học Việt Nam - Hàn Quốc 2016.  


CHÍNH SÁCH

* (SMS: 147/2016/ND-CP) - Ngày 02/11/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 147/2016/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 99/2010/NĐ-CP ngày 24/09/2010 về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

* (SMS: 1926/CD-TTg) - Ngày 02/11/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 1926/CĐ-TTg về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy.

* (SMS: 1925/CD-TTg) - Ngày 01/11/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 1925/CĐ-TTg về việc ứng phó khẩn cấp mưa lũ tại miền Trung.

* (SMS: 353/TB-VPCP) - Ngày 01/11/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 353/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa.

* (SMS: 47/2016/QD-TTg) - Ngày 31/10/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 47/2016/QĐ-TTg về việc thí điểm cơ chế hỗ trợ một lần sau đầu tư theo quy định tại Nghị định 89/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 về một số chính sách phát triển thủy sản.

* (SMS: 2085/QD-TTg) - Ngày 31/10/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2085/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020.

* (SMS: 577/QD-UBDT) - Ngày 31/10/2016, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 577/QĐ-UBDT về việc phê duyệt Kế hoạch làm việc với các địa phương về kết quả thực hiện công tác dân tộc năm 2016.

* (SMS: 2086/QD-TTg) - Ngày 31/10/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2086/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016-2025.

* (SMS: 1879/QD-BTTTT) - Ngày 28/10/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1879/QĐ-BTTTT về việc kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Thông tin và Truyền thông.

* (SMS: 2049/QD-TTg) - Ngày 27/10/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2049/QĐ-TTg về việc xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Ninh Thuận.

* (SMS: 9197/VPCP-KGVX) - Ngày 27/10/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9197/VPCP-KGVX về kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

* (SMS: 1073/UBDT-CSDT) - Ngày 27/10/2016, Ủy ban Dân tộc ban hành Công văn 1073/UBDT-CSDT về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 44/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/01/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

* (SMS: 1982/QD-TTg) - Ngày 18/10/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1982/QĐ-TTg về việc phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

 

HÀNH CHÍNH
 

* (SMS: 9301/VPCP-KTN) - Ngày 31/10/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9301/VPCP-KTN về việc công nhận khu vực thị trấn Tĩnh Gia mở rộng, huyện Tĩnh Gia, tĩnh Thanh Hóa đạt tiêu chuẩn đô thị loại III.

* (SMS: 1889/TTg-TH) - Ngày 27/10/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1889/TTg-TH về việc triển khai Quy chế làm việc của Chính phủ gắn với tăng cường kỷ cương, trách nhiệm.

* (SMS: 02/2016/TT-TTCP) - Ngày 20/10/2016, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư 02/2016/TT-TTCP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC
 

* (SMS: 2083/QD-TTg) - Ngày 31/10/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2083/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

* (SMS: 2068/QD-TTg) - Ngày 31/10/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2068/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Hưng giữ chức Trợ lý Thủ tướng Chính phủ.

* (SMS: 2069/QD-TTg) - Ngày 31/10/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2069/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Bùi Huy Hùng giữ chức vụ Trợ lý Thủ tướng Chính phủ.

* (SMS: 573/QD-UBDT) - Ngày 28/10/2016, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 573/QĐ-UBDT về việc thành lập Hội đồng bàn giao công tác nhân sự, tài sản, tài chính của Trường Cán bộ Dân tộc, Viện Dân tộc về Học viện Dân tộc.

* (SMS: 2048/QD-TTg) - Ngày 27/10/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2048/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

* (SMS: 2045/QD-TTg) - Ngày 27/10/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2045/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm đồng chí Thiếu tướng Phạm Quốc Cương giữ chức vụ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

* (SMS: 2267/QD-BTP) - Ngày 27/10/2016, Bộ Tư pháp  ban hành Quyết định 2267/QĐ-BTP về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Cụm thi đua, Khu vực thi đua ngành Tư pháp.

* (SMS: 3713/QD-BVHTTDL) - Ngày 26/10/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 3713/QĐ-BVHTTDL về việc bổ sung thành viên tham gia Ban soạn thảo và Tổ biên tập "Sửa đổi Quyết định 32/2011/QĐ-TTg ngày 06/06/2011 về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên được tập trung tập huấn và thi đấu".


TƯ PHÁP-HỘ TỊCH
 

* (SMS: 330/TANDTC-V1) - Ngày 01/11/2016, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Hướng dẫn 330/TANDTC-V1 về việc xét, đề nghị đặc xá trong trường hợp đặc biệt cho người bị kết án đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù nhân dịp Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/09/2016).

* (SMS: 94/NQ-CP) - Ngày 31/10/2016, Chính phủ ban hành Nghị quyết 94/NQ-CP về việc phân công Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình thay mặt Chính phủ chủ trì xét duyệt hồ sơ đề nghị đặc xá trong trường hợp đặc biệt năm 2016.

* (SMS: 06/2016/CT-TANDTC) - Ngày 31/10/2016, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Chỉ thị 06/2016/CT-TANDTC về việc triển khai thực hiện Quyết định 2230/2016/QĐ-CTN ngày 17/10/2016 về đặc xá năm 2016.

* (SMS: 2147/QD-CTN) - Ngày 27/10/2016, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2147/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 325/HDTVDX) - Ngày 25/10/2016, Hội đồng Tư vấn Đặc xá ban hành Hướng dẫn 325/HĐTVĐX về việc triển khai thực hiện Quyết định 2230/2016/QĐ-CTN ngày 17/10/2016 về đặc xá năm 2016.

* (SMS: 62/2016/TB-LPQT)- Ngày 10/10/2016, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 62/2016/TB-LPQT về hiệu lực của Công ước La Hay về tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại (Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters).

* (SMS: 2149/QD-CTN) - Ngày 07/10/2016, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2149/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 2146/QD-CTN) - Ngày 07/10/2016, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2146/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 2144/QD-CTN) - Ngày 07/10/2016, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2144/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 2143/QD-CTN) - Ngày 07/10/2016, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2143/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 2142/QD-CTN) - Ngày 07/10/2016, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2142/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 2141/QD-CTN) - Ngày 07/10/2016, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2141/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 2111/QD-CTN) - Ngày 03/10/2016, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2111/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 2110/QD-CTN) - Ngày 03/10/2016, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2110/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 2112/QD-CTN) - Ngày 03/10/2016, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2112/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 2108/QD-CTN) - Ngày 27/09/2016, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2108/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 2107/QD-CTN) - Ngày 27/09/2016, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2107/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 2106/QD-CTN) - Ngày 27/09/2016, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2106/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 2104/QD-CTN) - Ngày 27/09/2016, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2104/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 2103/QD-CTN) - Ngày 27/09/2016, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2103/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.


XUẤT NHẬP CẢNH
 

* (SMS: 55/2016/TB-LPQT) - Ngày 30/09/2016, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 55/2016/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ma-xê-đô-ni-a về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc công vụ.


HÀNG HẢI
 

* (SMS: 30/2016/TT-BGTVT) - Ngày 28/10/2016, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 30/2016/TT-BGTVT quy định về trình tự, thủ tục xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải.

* (SMS: 27/2016/TT-BGTVT) - Ngày 12/10/2016, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 27/2016/TT-BGTVT quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải.

 

THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT
 

* (SMS: 3394/QD-BGTVT) - Ngày 31/10/2016, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 3394/QĐ-BGTVT về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Ngành Giao thông vận tải chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016-2020.

VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN 

UBND TP. HÀ NỘI

* (SMS: 5936/QD-UBND) - Ngày 27/10/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5936/QĐ-UBND về việc phê duyệt Tổng mặt bằng nhà máy nước mặt sông Đuống, tỷ lệ 1/500 (công suất 300.000m3/ngđ - 900.000m3/ngđ)

* (SMS: 6189/UBND-KT) - Ngày 27/10/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 6189/UBND-KT về việc phân công phối hợp tổ chức Lễ khai mạc và một số sự kiện chính trong Tháng khuyến mại Hà Nội 2016.

* (SMS: 5920/QD-UBND) - Ngày 26/10/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5920/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường nối từ cầu Mỗ Lao đến đường 70 quận Nam Từ Liêm, tỷ lệ 1/500.

* (SMS: 198/KH-UBND) - Ngày 26/10/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 198/KH-UBND về việc triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực tư pháp cấp xã thuộc 18 huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố.

* (SMS: 5863/QD-UBND) - Ngày 24/10/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5863/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2016.

* (SMS: 6102/UBND-KGVX) - Ngày 24/10/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 6102/UBND-KGVX về việc triển khai xây dựng, sửa chữa nhà ở đối với người có công theo Kế hoạch 190/KH-UBND ngày 07/10/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

* (SMS: 5860/QD-UBND) - Ngày 21/10/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5860/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Ủy viên thường trực, Ủy viên Ban An toàn giao thông Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 195/KH-UBND) - Ngày 20/10/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 195/KH-UBND về việc phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho phụ nữ trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, giai đoạn 2017-2021.

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

* (SMS: 58/2016/QD-UBND) - Ngày 25/10/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định 58/2016/QĐ-UBND về việc quy định hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại.

* (SMS: 55/2016/QD-UBND) - Ngày 12/10/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định 55/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp.

* (SMS: 54/2016/QD-UBND) - Ngày 10/10/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định 54/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về bảo vệ môi trường đối với hoạt động sản xuất, chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

* (SMS: 53/2016/QD-UBND) - Ngày 03/10/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định 53/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

* (SMS: 51/2016/QD-UBND) - Ngày 27/09/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định 51/2016/QĐ-UBND về việc ban hành phụ lục sửa đổi, bổ sung Hệ số điều chỉnh giá đất ở đô thị năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG


* (SMS: 41/2016/QD-UBND) - Ngày 14/10/2016,
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định 41/2016/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2016.

* (SMS: 40/2016/QD-UBND) - Ngày 13/10/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định 40/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương.

* (SMS: 38/2016/QD-UBND) - Ngày 05/10/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định 38/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương.

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

* (SMS: 56/2016/QD-UBND) - Ngày 28/09/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 56/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi và các Chi nhánh thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

UBND TỈNH ĐỒNG NAI

* (SMS: 54/2016/QD-UBND) - Ngày 20/09/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định 54/2016/QĐ-UBND về việc sửa đổi Điều 3 của Quyết định 46/2016/QĐ-UBND ngày 04/08/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về tiêu chí và trình tự đăng ký, xét duyệt, công nhận các danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.