(LuatVietnam) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản trên hệ thống tin nhắn 6689.
Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.
Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 
Trong tuần này từ 23/10/2010 - 29/10/2010, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản. 
 
Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:
 
CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 41/NQ-CP) - Ngày 25/10/2010, Chính phủ ban hành Nghị quyết 41/NQ-CP về việc thành lập thị xã Ninh Hòa và thành lập các phường thuộc thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 1971/CT-TTg) - Ngày 27/10/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 1971/CT-TTg về tăng cường công tác dân tộc thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
 
* (SMS: 65/2010/QD-TTg) - Ngày 25/10/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 65/2010/QĐ-TTg về Quy chế trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.
 
* (SMS: 64/2010/QD-TTg) - Ngày 25/10/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 64/2010/QĐ-TTg về việc quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm.
 
* (SMS: 1961/QD-TTg) - Ngày 25/10/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1961/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp giai đoạn 2010 - 2015".
 
* (SMS: 1960/QD-TTg) - Ngày 25/10/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1960/QĐ-TTg về phê duyệt Hiệp định về Hợp tác trong lĩnh vực năng lượng Việt Nam - Achentina.
 
* (SMS: 1959/QD-TTg) - Ngày 25/10/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1959/QĐ-TTg về việc điều chỉnh nội dung Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp quận, huyện và xã, phường, thị trấn" giai đoạn 2008 - 2012 được phê duyệt theo Quyết định số 664/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 
 
* (SMS: 1946/QD-TTg) - Ngày 21/10/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1946/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu trên phạm vi cả nước.
 
* (SMS: 1945/QD-TTg) - Ngày 21/10/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1945/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân.
 
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
 
* (SMS: 7610/VPCP-KTTH) - Ngày 25/10/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7610/VPCP-KTTH về việc nghĩa vụ thuế đối với hoạt động chuyển giao tài sản, công nợ giữa các ngân hàng. 
 
* (SMS: 7609/VPCP-KTTH) - Ngày 25/10/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7609/VPCP-KTTH về việc ưu đãi giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP của Chính phủ. 
 
* (SMS: 7526/VPCP-KTN) - Ngày 20/10/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7526/VPCP-KTN về việc triển khai thực hiện các chương trình, đề án của Nghị quyết 24/2008/NQ-CP. 
 
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
 
* (SMS: 3755/LDTBXH-PC) - Ngày 27/10/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3755/LĐTBXH-PC về việc bồi thường khi đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động trái pháp luật. 
 
* (32/2010/TT-BLDTBXH) - Ngày 25/10/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 32/2010/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp. 
 
* (SMS: 3684/LDTBXH-LDTL) - Ngày 22/10/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3684/LĐTBXH-LĐTL về chế độ trợ cấp thôi việc. 
 
* (SMS: 1279/QD-BLDTBXH) - Ngày 21/10/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 1279/QĐ-BLĐTBXH về việc phê duyệt thiết kế thi công, tổng dự toán và kế hoạch đấu thầu Dự án hành chính điện tử Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội. 
 
* (SMS: 3592/LDTBXH-LDT) - Ngày 13/10/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3592/LĐTBXH-LĐTL về việc giải quyết chế độ tăng lao động
dôi dư theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CP. 
 
* (SMS: 31/2010/TT-BLDTBXH) - Ngày 08/10/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 31/2010/TT-BLĐTBXH hướng dẫn xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình dạy nghề trình độ sơ cấp. 
 
BỘ XÂY DỰNG 
 
* (SMS: 157/BXD-KTXD) - Ngày 26/10/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 157/BXD-KTXD về việc bảo lãnh thực hiện hợp đồng xây dựng công trình. 
 
* (SMS: 156/BXD-KTXD) - Ngày 26/10/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 156/BXD-KTXD về hợp đồng bảo hiểm công trình xây dựng. 
 
* (SMS: 155/BXD-KTXD) - Ngày 26/10/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 155/BXD-KTXD về việc điều chỉnh đơn giá trong hợp đồng xây dựng. 
 
* (SMS: 153/BXD-KTXD) - Ngày 25/10/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 153/BXD-KTXD về việc hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. 
 
* (SMS: 19/2010/TT-BXD) - Ngày 22/10/2010, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 19/2010/TT-BXD hướng dẫn lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị. 
 
* (SMS: 2071/BXD-QLN) - Ngày 21/10/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 2071/BXD-QLN  về việc gửi danh sách tập huấn Nghị định số 71/2010/NĐ-CP, Thông tư số 16/2010/TT-BXD và chính sách về xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp. 
 
* (SMS: 2064/BXD-HDXD) - Ngày 20/10/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 2064/BXD-HĐXD về việc kinh doanh nghành nghề dịch vụ xây dựng. 
 
* (SMS: 147/BXD-KTXD) - Ngày 20/10/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 147/BXD-KTXD về việc hướng dẫn áp dụng Thông tư số 09/2008/TT-BXD.  
 
* (SMS: 105/BXD-KTQH) - Ngày 20/10/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 105/BXD-KTQH về việc giải đáp một số vướng mắc khi thực hiện Luật Quy hoạch đô thị và Nghị định 37/2010/NĐ-CP. 
 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIÊN NÔNG THÔN 
 
* (SMS: 2823/QD-BNN-TCCB) - Ngày 26/10/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2823/QĐ-BNN-TCCB  về việc giao bổ sung biên chế sự nghiệp năm 2010 của Tổng cục Thủy lợi. 
 
* (SMS: 2821/QD-BNN-TCCB) - Ngày 26/10/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2821/QĐ-BNN-TCCB về việc giao bổ sung biên chế công chức hành chính nhà nước năm 2010 đối với Tổng cục Lâm Nghiệp. 
 
* (SMS: 2820/QD-BNN-TCCB) - Ngày 26/10/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2820/QĐ-BNN-TCCB về việc giao biên chế công chức hành chính nhà nước năm 2010 của các cơ quan hành chính trực thuộc Bộ. 
 
* (SMS: 61/2010/TT-BNNPTNT) - Ngày 25/10/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban Thông tư 61/2010/TT-BNNPTNT quy định điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ gia cầm. 
 
* (SMS: 60/2010/TT-BNNPTNT) - Ngày 25/10/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban Thông tư 60/2010/TT-BNNPTNT quy định điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ lợn. 
 
* (SMS: 3473/BNN-TCLN) - Ngày 25/10/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 3473/BNN-TCLN về việc triển khai chính sách hỗ trợ sản xuất lâm nghiệp theo Nghị quyết 30a của Chính phủ. 
 
* (SMS: 2814/QD-BNN-KHCN) - Ngày 25/10/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2814/QĐ-BNN-KHCN về việc công nhận Phòng thử nghiệm Nông nghiệp. 
 
* (SMS: 3457/CT-BNN-VP) - Ngày 22/10/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chỉ thị 3457/CT-BNN-VP về việc tổ chức triển khai thi hành Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/06/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính. 
 
* (SMS: 2812/QD-BNN-KHCN) - Ngày 22/10/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2812/QĐ-BNN-KHCN về việc thành lập Hội đồng khoa học công nghệ đánh giá kết quả thực hiện đề tài, dự án. 
 
* (SMS: 1655/QD-BNN-TCCB) - Ngày 22/10/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1655/QĐ-BNN-TCCB về việc giao Quỹ tiền lương. 
 
* (SMS: 5788/BNN-VP) - Ngày 21/10/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 5788/BNN-VP về việc đẩy mạnh việc thực hiện các chương trình phối hợp Nghị quyết liên tịch giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với các Bộ, ngành các tổ chức. 
 
* (SMS: 5779/BNN-VP) - Ngày 21/10/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 5779/BNN-VP về việc triển khai thực hiện Nghị định 63/2010/NĐ-CP. 
 
* (SMS: 3427/BNN-TCCB) - Ngày 21/10/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 3427/BNN-TCCB về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với các cán bộ, công chức, viên chức. 
 
* (SMS: 2800/QD-BNN-KH) - Ngày 21/10/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2800/QĐ-BNN-KH về việc phê duyệt Đề cương, dự toán và kế hoạch đấu thầu tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Ứng dụng Văn phòng điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành của khối cơ quan Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
 
* (SMS: 2798/QD-BNN-KH) - Ngày 21/10/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2798/QĐ-BNN-KH về việc chi trả phụ cấp Cán bộ kiêm nhiệm làm việc tại dự án "Thiết lập hệ thống giám sát và đánh giá phục vụ công tác quản lý ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - giai đoạn 2 (MESMARD-2)". 
 
* (SMS: 2793/QD-BNN-KHCN) - Ngày 21/10/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2793/QĐ-BNN-KHCN về việc thành lập Hội đồng lựa chọn thiết bị khoa học công nghệ. 
 
BỘ TÀI CHÍNH 
 
* (SMS: 165/2010/TT-BTC) - Ngày 26/10/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 165/2010/TT-BTC quy định thủ tục hải quan đối với xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu; nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất và pha chế xăng dầu; nhập khẩu nguyên liệu để gia công xuất khẩu xăng dầu. 
 
* (SMS: 164/2010/TT-BTC) - Ngày 25/10/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 164/2010/TT-BTC hướng dẫn mức thu một số loại phí hàng hải đối với tàu thủy có trọng tải lớn cập cảng Cái Mép - Thị Vải. 
 
* (SMS: 2723/QD-BTC) - Ngày 21/10/2010, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2723/QĐ-BTC về việc hỗ trợ gạo cho một số tỉnh miền Trung để khắc phục hậu quả đợt mưa lũ. 
 
* (SMS: 161/2010/TT-BTC) - Ngày 20/10/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 161/2010/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện qui chế xử lý nợ bị rủi ro của Ngân hàng chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg ngày 28/07/2010 của Thủ tướng Chính phủ. 
 
* (SMS: 162/2010/TT-BTC) - Ngày 20/10/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 162/2010/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư 95/2008/TT-BTC ngày 24/10/2008 về hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty chứng khoán. 
 
* (SMS: 2712/QD-BTC) - Ngày 20/10/2010, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2712/QĐ-BTC về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh Quảng Trị và Nghệ An để khắc phục hậu quả cơn bão số 3. 
 
* (SMS: 160/2010/TT-BTC) - Ngày 19/10/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 160/2010/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 02/2002/TTLT/BTC-MTTW của Bộ Tài chính và Ban Thường trực UBTWMTTQVN về công tác quản lý tài chính thực hiện "Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và các cuộc vận động quyên góp do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. 
 
* (SMS: 13442/BTC-TCHQ) - Ngày 08/10/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 13442/BTC-TCHQ về việc thu nộp lệ phí hải quan. 
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 
* (SMS: 26/2010/TT-BGDDT) - Ngày 26/10/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 26/2010/TT-BGDĐT ban hành Chương trình giáo dục thường xuyên đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ. 
 
* (SMS: 7040/BGDDT-KHCNMT) - Ngày 22/10/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 7040/BGDĐT-KHCNMT về việc đính chính các biểu và phụ lục trong Thông tư số 14/2010/TT-BKHCN. 
 
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
 
* (SMS: 7458/BKH-QLDT) - Ngày 20/10/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 7458/BKH-QLĐT về việc chấn chỉnh công tác quản lý đấu thầu. 
 
* (SMS: 1609/QD-BKH) - Ngày 06/10/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định 1609/QĐ-BKH ban hành Mẫu văn bản trong hoạt động của thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 
 
BỘ CÔNG THƯƠNG 
 
* (SMS: 10512/BCT-XNK) - Ngày 20/10/2010, Bộ Công Thương ban hành Công văn 10512/BCT-XNK về việc hướng dẫn thủ tục tạm nhập tái xuất. 
 
* (SMS: 5358/QD-BCT) - Ngày 14/10/2010, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 5358/QĐ-BCT về việc thay đổi cán bộ tham gia Ban Chỉ đạo thực hiện các dự án bôxit Tây Nguyên. 
 
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 
* (SMS: 1561/QD-BTTTT) - Ngày 18/10/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1561/QĐ-BTTTT về việc Chỉ định Phòng đo kiểm. 
 
* (SMS: 1560/QD-BTTTT) - Ngày 18/10/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1560/QĐ-BTTTT về việc Thừa nhận Phòng đo kiểm. 
 
* (SMS: 23/2010/TT-BTTTT) - Ngày 15/10/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 23/2010/TT-BTTTT về quy định cung cấp thông tin trên Trang Thông tin điện tử về năng lực quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin. 
 
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 
* (SMS: 33/2010/TT-BGTVT) - Ngày 15/10/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 33/2010/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 30/2009/TT-BGTVT ngày 19/11/2009 của Bộ Giao thông Vận tải quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới. 
 
BỘ CÔNG AN 
 
* (SMS: 38/2010/TT-BCA) - Ngày 12/10/2010, Bộ Công an ban hành Thông tư 38/2010/TT-BCA về quy định việc thông báo người có hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. 
 
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 
 
* (SMS: 2367/QD-NHNN) - Ngày 19/10/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định 2367/QĐ-NHNN về việc phê duyệt Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Luật Các tổ chức tín dụng. 
 
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 
 
* (SMS: 163/2010/TTLT-BTC-BNV) - Ngày 20/10/2010, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch 163/2010/TTLT-BTC-BNV hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức. 
 
TỔNG CỤC HẢI QUAN 
 
* (SMS: 6282/TCHQ-TXNK) - Ngày 21/10/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6282/TCHQ-TXNK về việc làm thủ tục hải quan. 
 
* (SMS: 6236/TCHQ-TXNK) - Ngày 19/10/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6236/TCHQ-TXNK về việc xác định lĩnh vực ưu đãi được miễn thuế. 
 
* (SMS: 6235/TCHQ-TXNK) - Ngày 19/10/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6235/TCHQ-TXNK về việc nộp thuế theo kế hoạch. 
 
* (SMS: 6228/TCHQ-TXNK) - Ngày 19/10/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6228/TCHQ-TXNK về việc xác định lại trị giá tính thuế. 
 
* (SMS: 5960/TCHQ-TXNK) - Ngày 07/10/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5960/TCHQ-TXNK về việc phí xếp dỡ tại cảng (THC). 
 
* (SMS: 5955/TCHQ-GSQL) - Ngày 07/10/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5955/TCHQ-GSQL về việc giấy phép nhập khẩu tự động. 
 
* (SMS: 5926/TCHQ-TXNK) - Ngày 06/10/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5926/TCHQ-TXNK về việc điều chỉnh thuế giá trị gia tăng. 
 
TỔNG CỤC THUẾ 
 
* (SMS: 4082/TCT-TTHT) - Ngày 12/10/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4082/TCT-TTHT về việc tiếp tục tuyên truyền, hỗ trợ thực hiện Thông tư 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ. 
 
* (SMS: 4041/TCT-CS) - Ngày 11/10/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4041/TCT-CS về việc thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ sửa chữa phương tiện vận tải cung cấp cho nước ngoài. 
 
* (SMS: 4023/TCT-HTQT) - Ngày 08/10/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4023/TCT-HTQT về việc chính sách thuế đối với hoạt động tái bảo hiểm ra nước ngoài. 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
 
* (SMS: 52/2010/QD-UBND) - Ngày 25/10/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 52/2010/QĐ-UBND về việc kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai thuộc các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố Hà Nội. 
 
* (SMS: 5139/QD-UBND) - Ngày 20/10/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5139/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục và dự toán kinh phí thực hiện các chuyên đề thuộc Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của Thành phố Hà Nội năm 2011. 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 
* (SMS: 4659/QD-UBND) - Ngày 20/10/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 4659/QĐ-UBND về việc công bố sửa đổi các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh. 
 
* (SMS: 4601/QD-UBND) - Ngày 18/10/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 4601/QĐ-UBND về việc công bố sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ chí Minh. 
 
* (SMS: 4584/QD-UBND) - Ngày 18/10/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 4584/QĐ-UBND về việc công bố sửa đổi thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. 
 
* (SMS: 4583/QD-UBND) - Ngày 18/10/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 4583/QĐ-UBND về việc công bố sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ chí Minh. 
 
* (SMS: 4579/QD-UBND) - Ngày 18/10/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 4579/QĐ-UBND về việc công bố sửa đổi thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hồ chí Minh.
 
* (SMS: 4578/QD-UBND) - Ngày 18/10/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 4578/QĐ-UBND về việc công bố bổ sung bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh. 
 
* (SMS: 22/2010/CT-UBND) - Ngày 11/10/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị 22/2010/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

* (SMS: 4440/QD-UBND) - Ngày 11/10/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 4440/QĐ-UBND về duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 khu dân cư khu phố 1, 2, 3, 4, 5, 6, phường Hiệp Phú, quận 9.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.