Văn bản mới cập nhật tuần 42/2010
(LuatVietnam) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản trên hệ thống tin nhắn 6689.
Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.
Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email [email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg [email protected], gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 
Trong tuần này từ 16/10/2010 - 22/10/2010, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với [email protected] để nhận văn bản. 
 
Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 1917/QD-TTg) - Ngày 19/10/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1917/QĐ-TTg về việc hỗ trợ kinh phí, gạo cho một số tỉnh miền Trung để khắc phục hậu quả đợt mưa lũ.
 
* (SMS: 1914/QD-TTg) - Ngày 19/10/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1914/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Những giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế".
 
* (SMS: 1913/QD-TTg) - Ngày 19/10/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1913/QĐ-TTg về việc hỗ trợ kinh phí, gạo cho một số tỉnh miền Trung để khắc phục hậu quả bão số 3 năm 2010.
 
* (SMS: 1907/QD-TTg) - Ngày 19/10/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1907/QĐ-TTg về việc hỗ trợ giống cây trồng dự trữ quốc gia cho các địa phương bị thiệt hại do hạn hán, bão số 3, mưa lũ.
 
* (SMS: 1904/QD-TTg) - Ngày 18/10/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1904/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân Thành phố Đã Nẵng nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 63/2010/QD-TTg) - Ngày 15/10/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 63/2010/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản.
 
* (SMS: 62/2010/QD-TTg) - Ngày 15/10/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 62/2010/QĐ-TTg về việc không thu hồi kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ đối với các dự án sản xuất thử nghiệm sản phẩm.
 
* (SMS: 1897/QD-TTg) - Ngày 15/10/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1897/QĐ-TTg về việc ứng trước vốn dự toán ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ năm 2011.
 
* (SMS: 1890/QD-TTg) - Ngày 14/10/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1890/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn thời kỳ đến năm 2020.
 
* (SMS: 1889/QD-TTg) - Ngày 14/10/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1889/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 1888/QD-TTg) - Ngày 14/10/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1888/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2004 -2011.
 
* (SMS: 1887/QD-TTg) - Ngày 14/10/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1887/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 1885/QD-TTg) - Ngày 14/10/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1885/QĐ-TTg về việc bổ sung kinh phí nhập và bảo quản muối dự trữ quốc gia.
 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
* (SMS: 1652/QD-BNN-TC) - Ngày 21/10/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1652/QĐ-BNN-TC về việc phê duyệt quyết toán dự án Xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch kết hợp mô hình giảng dậy cho học sinh và cán bộ giáo viên của Trường trung học Thủy lợi 2 hoàn thành.
 
* (SMS: 1651/QD-BNN-TC) - Ngày 21/10/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1651/QĐ-BNN-TC về việc phê duyệt quyết toán dự án đê điều hoàn thành năm 2009.
 
* (SMS: 1650/QD-BNN-TC) - Ngày 21/10/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1650/QĐ-BNN-TC về việc phê duyệt quyết toán dự án đê điều hoàn thành năm 2009.
 
* (SMS: 2788/QD-BNN-TCTL) - Ngày 21/10/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2788/QĐ-BNN-TCTL về việc  phê duyệt dự án đầu tư Gia cố kênh tưới chính trạm bơm Như Trác, tỉnh Hà Nam.
 
* (SMS: 59/2010/TT-BNNPTNT) - Ngày 19/10/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 59/2010/TT-BNNPTNT về Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã thuộc quản lý của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.
 
* (SMS: 1631/QD-BNN-KH) - Ngày 15/10/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1631/QĐ-BNN-KH về việc thành lập Hội đồng thẩm định đề cương, dư toán các dự án điều tra cơ bản và thiết kế quy hoạch tổng hợp mở mới năm 2011.
 
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
 
* (SMS: 4714/QD-BGDDT) - Ngày 19/10/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 4714/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng các Văn bản triển khai Nghị quyết số 50/2010/QH12 ngày 19/6/2010 của Quốc hội về việc thành lập trường, đầu tư và bảo đảm chất lượng đào tạo đối với giáo dục đại học.
 
BỘ TÀI CHÍNH
 
* (SMS: 2677/QD-BTC) - Ngày 18/10/2010, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2677/QĐ-BTC về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cứu đói cho tỉnh Hà Tĩnh khắc phục hậu quả mưa lũ năm 2010.
 
* (SMS: 2676/QD-BTC) - Ngày 18/10/2010, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2676/QĐ-BTC về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cứu đói cho Quảng Bình khắc phục hậu quả mưa lũ năm 2010.
 
* (SMS: 159/2010/TT-BTC) - Ngày 15/10/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 159/2010/TT-BTC về quy định công tác quản lý tài chính đối với việc xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.
 
* (SMS: 158/2010/TT-BTC) - Ngày 12/10/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 158/2010/TT-BTC về hướng dẫn chế độ tài chính đối với Cục Sở hữu trí tuệ.
 
* (SMS: 156/2010/TT-BTC) - Ngày 11/10/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 156/2010/TT-BTC về việc sửa đổi thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng quặng Apatit thuộc nhóm 2510 quy định tại Biểu thuế xuất khẩu.
 
* (SMS: 155/2010/TT-BTC) - Ngày 11/10/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 155/2010/TT-BTC về hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, lệ phí độc quyền thăm dò khoáng sản.
 
* (SMS: 148/2010/TT-BTC) - Ngày 24/09/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 148/2010/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền đối với lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và trò chơi giải trí có thưởng.
 
BỘ XÂY DỰNG
 
* (SMS: 18/2010/TT-BXD) - Ngày 15/10/2010, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 18/2010/TT-BXD về quy định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng.
 
* (SMS: 100/BXD-KTQH) - Ngày 15/10/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 100/BXD-KTQH về việc hướng dẫn một số nội dung của Thông tư 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế.
 
* (SMS: 69/BXD-VLXD) - Ngày 14/10/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 69/BXD-VLXD về việc vướng mắc danh mục hàng hoá miễn thuế.
 
* (SMS: 145/BXD-KTXD) - Ngày 14/10/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 145/BXD-KTXD về việc hướng dẫn áp dụng Thông tư số 09/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng.
 
* (SMS: 143/BXD-KTXD) - Ngày 13/10/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 143/BXD-KTXD về việc áp dụng chỉ số giá xây dựng công trình.
 
BỘ CÔNG THƯƠNG
 
* (SMS: 5353/QD-BCT) - Ngày 14/10/2010, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 5353/QĐ-BCT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công Thương chủ trì hoặc liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành.
 
* (SMS: 9688/BCT-KHCN) - Ngày 27/09/2010, Bộ Công Thương ban hành Công văn 9688/BCT-KHCN về việc giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư số 32/2009/TT-BCT ngày 05/11/2009 của Bộ Công Thương.
 
BỘ NỘI VỤ
 
* (SMS: 1179/QD-BNV) - Ngày 14/10/2010, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 1179/QĐ-BNV về việc cho phép thành lập Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam.
 
BỘ TƯ PHÁP

* (SMS: 3680/BTP-BTTP)
- Ngày 14/10/2010, Bộ Tư pháp ban hành Công văn 3680/BTP-BTTP về việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch sang tổ chức hành nghề công chứng.
 
BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
 
* (SMS: 19/2010/TT-BTNMT) - Ngày 12/10/2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 19/2010/TT-BTNMT về việc quy định đăng ký lưu hành chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải tại Việt Nam.
 
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
* (SMS: 32/2010/TT-BGTVT) - Ngày 11/10/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 32/2010/TT-BGTVT về quy định  soạn thảo, thẩm định, ban hành, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải.
 
* (SMS: 30/2010/TT-BGTVT) - Ngày 01/10/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 30/2010/TT-BGTVT về quy định phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão trong ngành đường bộ.
 
BỘ CÔNG AN
 
* (SMS: 35/2010/TT-BCA) - Ngày 11/10/2010, Bộ Công an ban hành Thông tư 35/2010/TT-BCA  về quy định cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và hàng nguy hiểm.
 
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 
* (SMS: 6229/TCHQ-TXNK) - Ngày 19/10/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6229/TCHQ-TXNK về việc phân biệt nhóm 8535 và 8536.
 
* (SMS: 6184/TCHQ-TXNK) - Ngày 18/10/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6184/TCHQ-TXNK về việc phân loại và xác định mã số cho hàng hóa nhập khẩu.
 
* (SMS: 6123/TCHQ-TXNK) - Ngày 14/10/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6123/TCHQ-TXNK về việc áp dụng thời hạn khai bổ sung.
 
* (SMS: 6091/TCHQ-TXNK) - Ngày 13/10/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6091/TCHQ-TXNK về việc phân loại hàng hóa theo Thông tư số 49/2010/TT-BTC.
 
* (SMS: 6085/TCHQ-GSQL) - Ngày 13/10/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6085/TCHQ-GSQL về việc thanh lý tài sản cố định.
 
* (SMS: 5724/TCHQ-TXNK) - Ngày 27/09/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5724/TCHQ-TXNK về việc thuế nhập khẩu đối với dự án ưu đãi đầu tư.
 
TỔNG CỤC THUẾ
 
* (SMS: 4052/TCT-CS) - Ngày 11/10/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4052/TCT-CS về việc triển khai thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính.
 
* (SMS: 4032/TCT-TNCN) - Ngày 08/10/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4032/TCT-TNCN về việc nghĩa vụ thuế của cá nhân không hiện diện tại Việt Nam.
 
* (SMS: 3993/TCT-KK) - Ngày 07/10/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3993/TCT-KK về việc thực hiện Quy trình hoàn thuế theo Quyết định 1458/QĐ/TCT.
 
* (SMS: 3912/TCT-CS) - Ngày 04/10/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3912/TCT-CS về việc giảm thuế giá trị gia tăng.
 
* (SMS: 3910/TCT-CS) - Ngày 04/10/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3910/TCT-CS về việc chính sách thuế đối với thặng dư vốn cổ phần.
 
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
 
* (SMS: 1669/QD-TDC) - Ngày 11/10/2010, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định 1669/QĐ-TĐC về việc khôi phục hiệu lực của giấy chứng nhận số 1910/TĐC-ĐGPH ngày 17/12/2009 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
 
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
* (SMS: 51/2010/QD-UBND) - Ngày 18/10/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 51/2010/QĐ-UBND về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hành và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội.
 
* (SMS: 4999/QD-UBND) - Ngày 08/10/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 4999/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành xử lý các vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức sử dụng đất theo Chỉ thị số 134/CT-TTg ngày 20/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ.
 
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
* (SMS: 76/2010/QD-UBND) - Ngày 08/10/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 76/2010/QĐ-UBND về Quy định quy trình thanh tra quản lý, sử dụng đất đai tại thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 75/2010/QD-UBND) - Ngày 08/10/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 75/2010/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định số 94/2001/QĐ-UB ngày 25/10/2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành quy định về cơ chế quản lý và tổ chức đối với phường thuộc 5 quận mới, gồm quận 2, quận 7, quận 9, quận 12 và quận Thủ Đức.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.