(Lawdata) Quý khách hàng thân mến, kể từ bản tin số 17/2004, chúng tôi tiến hành thử nghiệm cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản (Vietlaw-SMS) trên hệ thống tin nhắn 998. 

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email hoặc fax, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) hoặc VB (Mã văn bản) (Mã vùng+Số Fax) gửi đến 998.

Ví dụ: Muốn nhận Quyết định 88/2001/QĐ-TTg có mã SMS là 12345 tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 12345 abc@yahoo.com, gửi đến 998.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.vietlaw.gov.vn hoặc www.luatvietnam.com.vn

Trong tuần này (từ 23/10 - 29/10), chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với lawdata@vasc.com.vn để nhận văn bản.

Dưới đây là danh sách một số văn bản đã có:

BỘ TÀI CHÍNH

* (SMS: 17437) - Ngày 22/10/2004, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 3465 TCT/DNNN về việc thuế giá trị gia tăng hàng hóa dịch vụ cung cấp khu chế xuất.

* (SMS: 17435) - Ngày 21/10/2004, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 11945 TC/TCT về việc hướng dẫn chính sách thuế.

* (SMS: 17438 - Không gửi qua fax) - Ngày 20/10/2004, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 100/2004/TT-BTC, hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực chứng khoán.

* (SMS: 200244 - Không gửi qua fax) - Ngày 19/10/2004, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 99/2004/TT-BTC, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2001/NĐ-CP ngày 01/08/2001 của Chính phủ quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

* (SMS: 200243 - Không gửi qua fax) - Ngày 19/10/2004, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 98/2004/TT-BTC, hướng dẫn thi hành Nghị định số 42/2001/NĐ-CP ngày 01/08/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

* (SMS: 17436) - Ngày 18/10/2004, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 11761 TC/TCT về việc sử dụng hóa đơn bán hàng.

* (SMS: 17439) - Ngày 18/10/2004, Tổng cục Thuế đã ra Công văn số 3395 TCT/TNCN, về việc thuế thu nhập cá nhân.

* (SMS: 200242) - Ngày 11/10/2004, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 95/2004/TT-BTC, hướng dẫn một số chính sách hỗ trợ tài chính và ưu đãi thuế phát triển vùng nguyên liệu và công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản, muối.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

* (SMS: 200245) - Ngày 22/10/2004, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định số 19/2004/QĐ-BGTVT, về việc ban hành Quy định tạm thời về việc tham gia ý kiến vào quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án xây dựng giao thông.