(LuatVietnam) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản trên hệ thống tin nhắn 6689.
Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.
Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 
Trong tuần này từ  09/10/2010 - 15/10/2010, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản. 
 
Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:

CHÍNH PHỦ

* (SMS: 104/2010/ND-CP)
- Ngày 11/10/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 104/2010/NĐ-CP về tổ chức, quản lý và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

* (SMS: 1884/QD-TTg)
- Ngày 13/10/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1884/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2010).
 
* (SMS: 1882/QD-TTg) - Ngày 13/10/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1882/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 1881/QD-TTg) - Ngày 13/10/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1881/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 1880/QD-TTg) - Ngày 13/10/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1880/QĐ-TTg về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa các hồ: A Vương, Đắk Mi 4 và Sông Tranh 2 trong mùa lũ hàng năm.
 
* (SMS: 1879/QD-TTg) - Ngày 13/10/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1879/QĐ-TTg phê duyệt danh mục các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên lưu vực sông phải xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa.
 
* (SMS: 1877/QD-TTg) - Ngày 13/10/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1877/QĐ-TTg về việc xuất thuốc sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch bệnh tai xanh.
 
* (SMS: 1874/QD-TTg) - Ngày 11/10/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1874/QĐ-TTg về việc phê duyệt định hướng phát triển chiếu sáng đô thị Việt Nam đến năm 2025. 
 
* (SMS: 1873/QD-TTg) - Ngày 11/10/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1873/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch xây dựng khu xử lý chất thải rắn Vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020.
 
* (SMS: 1866/QD-TTg) - Ngày 08/10/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1866/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020. 
 
* (SMS: 1865/QD-TTg) - Ngày 08/10/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1865/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 1864/QD-TTg) - Ngày 08/10/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1864/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 6722/VPCP-KTTH) - Ngày 22/09/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6722/VPCP-KTTH về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa giáo dục.
 
* (SMS: 6698/VPCP-TCCV) - Ngày 21/09/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6698/VPCP-TCCV về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức tại Ủy ban Nhân dân cấp huyện.
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
* (SMS: 25/2010/TT-BGDDT) - Ngày 13/10/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 25/2010/TT-BGDĐT về Quy chế tuyển chọn, tổ chức bồi dưỡng và xét tuyển vào học trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đối với học sinh hệ dự bị đại học.
 
* (SMS: 4482/QD-BGDDT) - Ngày 06/10/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 4482/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt tổ chức và cá nhân trúng tuyển chủ trì thực hiện Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2011.
 
* (SMS: 4451/QD-BGDDT) - Ngày 05/10/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 4451/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy trình mua sắm tài sản cố định, công cụ, dụng cụ phục vụ các đơn vị, tổ chức thuộc cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
BỘ XÂY DỰNG
 
* (SMS: 2009/BXD-KTXD) - Ngày 13/10/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 2009/BXD-KTXD về việc hướng dẫn áp dụng Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/04/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng.
 
* (SMS: 2007/BXD-KTXD) - Ngày 13/10/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 2007/BXD-KTXD về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 09/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng về hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng.
 
* (SMS: 141/BXD-KTXD) - Ngày 11/10/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 141/BXD-KTXD về việc chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.
 
* (SMS: 140/BXD-KTXD) - Ngày 07/10/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 140/BXD-KTXD về việc hướng dẫn phương pháp xác định hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2010.
 
* (SMS: 17/2010/TT-BXD) - Ngày 30/09/2010, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 17/2010/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.
 
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
 
* (SMS: 7248/BKH-CLPT) - Ngày 12/10/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 7248/BKH-CLPT về việc thông báo địa chỉ cổng thông tin điện tử về Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011 - 2020.
 
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 
* (SMS: 3563/LDTBXH-LDTL) - Ngày 12/10/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3563/LĐTBXH-LĐTL về việc chế đội trợ cấp thôi việc.
 
* (SMS: 3507/LDTBXH-LDTL) - Ngày 08/10/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3507/LĐTBXH-LĐTL về việc hướng dẫn tính lương tối thiểu đối với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng.
 
BỘ TƯ PHÁP
 
* (SMS: 17/2010/TT-BTP) - Ngày 11/10/2010, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 17/2010/TT-BTP quy định phân cấp quản lý công chức, công chức lãnh đạo cơ quan quản lý thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự.
 
* (SMS: 16/2010/TT-BTP) - Ngày 08/10/2010, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 16/2010/TT-BTP hướng dẫn việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài.
 
* (SMS: 2515/QD-BTP) - Ngày 05/10/2010, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 2515/QĐ-BTP về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 1315/CT-TTg ngày 23/07/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2003.
 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
* (SMS: 2711/QD-BNN) - Ngày 11/10/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2711/QĐ-BNN phê duyệt kế hoạch đấu thầu tổng thế Dự án "Hệ thống quan sát tàu cá, vùng đánh bắt và nguồn lợi thủy sản bằng công nghệ vệ tinh".
 
* (SMS: 2708/QD-BNN-KH) - Ngày 11/10/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2708/QĐ-BNN-KH thành lập Hội đồng thẩm định Đề cương, dự toán lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Ứng dụng Văn phòng điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành của khối cơ quan Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 
* (SMS: 2689/QD-BNN-TC) - Ngày 08/10/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2689/QĐ-BNN-TC phê duyệt danh sách ngắn các đề xuất mở rộng liên minh thuộc Tiểu hợp phần B2 - Đợt 1 năm 2010 - Dự án Cạnh tranh Nông nghiệp.
 
* (SMS: 2686/QD-BNN-KHCN) - Ngày 07/10/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2686/QĐ-BNN-KHCN về việc thành lập Hội đồng khoa học công nghệ (KHCN) thẩm định dự án đầu tư trang thiết bị cho Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III từ nguồn vốn của Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực thủy sản.
 
* (SMS: 2685/QD-BNN-CB) - Ngày 07/10/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2685/QĐ-BNN-CB về việc thành lập Hội đồng xét tặng "Cúp vàng sản phẩm Nông nghiệp - Agroviet" và "Huy chương vàng sản phẩm Nông nghiệp - Agroviet".
 
* (SMS: 2684/QD-BNN-DMDN) - Ngày 07/10/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2684/QĐ-BNN-ĐMDN về việc phê duyệt báo cáo tài chính Công ty mẹ Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam thời điểm chuyển sang Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 
* (SMS: 2683/QD-BNN-KH) - Ngày 07/10/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2683/QĐ-BNN-KH cho phép lập dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón quốc gia.
 
* (SMS: 3236/BNN-KH) - Ngày 06/10/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 3236/BNN-KH về việc tạm dừng xuất khẩu phân bón từ sản xuất trong nước.
 
* (SMS: 2670/QD-BNN-TCCB) - Ngày 06/10/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2670/QĐ-BNN-TCCB thành lập Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo tổng điều tra, kiểm kê rừng giai đoạn 2010 - 2015.
 
* (SMS: 2668/QD-BNN-KH) - Ngày 06/10/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2668/QĐ-BNN-KH về giá mua thuốc bảo vệ thực vật Aperlaur 100 WP đưa vào dự trữ quốc gia năm 2010.
 
* (SMS: 58/2010/TT-BNNPTNT) - Ngày 05/10/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 58/2010/TT-BNNPTNT quy định biện pháp phòng, trừ bệnh lùn sọc đen hại lúa.
 
* (SMS: 57/2010/TT-BNNPTNT) - Ngày 04/10/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 57/2010/TT-BNNPTNT về định mức nhập, xuất, bảo quản giống lúa, giống ngô Dự trữ Nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.
 
* (SMS: 55/2010/TT-BNNPTNT) - Ngày 28/09/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 55/2010/TT-BNNPTNT về “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam”.
 
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
* (SMS: 2942/QD-BGTVT) - Ngày 11/10/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2942/QĐ-BGTVT về việc công bố ụ tầu Đông Xuyên được tiếp nhận sửa chữa phương tiện thủy nước ngoài.
 
* (SMS: 2839/QD-BGTVT) - Ngày 30/09/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2839/QĐ-BGTVT về việc công bố Cảng thủy nội địa hành khách Châu Đốc trên sông Hậu tỉnh An Giang được tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài.
 
* (SMS: 2787/QD-BGTVT) - Ngày 23/09/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2787/QĐ-BGTVT về việc Quy định tạm thời về kỹ thuật thi công và nghiệm thu lớp vật liệu Carboncor Asphalt trong xây dựng và sửa chữa kết cấu áo đường ôtô.
 
BỘ CÔNG THƯƠNG
* (SMS: 5289/QD-BCT) - Ngày 11/10/2010, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 5289/QĐ-BCT về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất nguyên liệu đá vôi trắng (đá hoa), felspat, cao lanh và magnezit đến năm 2015, có xét đến năm 2025.
 
* (SMS: 5288/QD-BCT) - Ngày 11/10/2010, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 5288/QĐ-BCT về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, vonfram và antimon giai đoạn 2007 - 2015, có xét đến năm 2025.
 
* (SMS: 5251/QD-BCT) - Ngày 08/10/2010, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 5251/QĐ-BCT về việc ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến hoạt động thương mại cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị.
 
* (SMS: 5240/QD-BCT) - Ngày 08/10/2010, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 5240/QĐ-BCT về việc phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ.
 
* (SMS: 34/2010/TT-BCT) - Ngày 07/10/2010, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 34/2010/TT-BCT quy định về quản lý an toàn đập của công trình thủy điện.
 
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 
* (SMS: 22/2010/TT-BTTTT) - Ngày 06/10/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 22/2010/TT-BTTTT quy định về tổ chức và hoạt động in; sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 04/2008/TT-BTTTT ngày 09/07/2008 và Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11/01/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
 
* (SMS: 1490/QD-BTTTT) - Ngày 06/10/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1490/QĐ-BTTTT về việc Chỉ định Phòng đo kiểm.
 
* (SMS: 1489/QD-BTTTT) - Ngày 06/10/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1489/QĐ-BTTTT về việc Chỉ định Phòng đo kiểm.
 
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
* (SMS: 3557/QD-BVHTTDL) - Ngày 06/10/2010, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 3557/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Triển lãm văn hóa nghệ thuật trong khuôn khổ "Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia".
 
BỘ TÀI CHÍNH
 
* (SMS: 13224/BTC-TCHQ) - Ngày 01/10/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 13224/BTC-TCHQ về việc thực hiện Công văn 9269/BTC-TCHQ ngày 16/07/2010 về việc bổ sung nội dung khai hải quan và ban hành phiếu giám sát đối với hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển.
 
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
 
* (SMS: 21/2010/TT-NHNN) - Ngày 08/10/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 21/2010/TT-NHNN quy định báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
 
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
 
* (SMS: 157/2010/TTLT-BTC-BTP) - Ngày 12/10/2010, Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp ban hành Thông tư liên tịch 157/2010/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.
 
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 
* (SMS: 6019/TCHQ-TXNK) - Ngày 11/10/2010, Tổng cục Hải ban hành Công văn 6019/TCHQ-TXNK về việc xử lý hoàn thuế nhập khẩu, nợ thuế nhập khẩu theo tỷ lệ nội địa hóa năm 2001.
 
* (SMS: 5977/TCHQ-TXNK) - Ngày 07/10/2010, Tổng cục Hải ban hành Công văn 5977/TCHQ-TXNK quan về việc xác định thuế suất nhập khẩu.
 
* (SMS: 5922/TCHQ-TXNK) - Ngày 06/10/2010, Tổng cục Hải ban hành Công văn 5922/TCHQ-TXNK về việc hàng lắp ráp tại khu phi thuế quan.
 
* (SMS: 5861/TCHQ-TXNK) - Ngày 04/10/2010, Tổng cục Hải ban hành Công văn 5861/TCHQ-TXNK  về giá tính thuế động cơ nhập khẩu.
 
TỔNG CỤC THUẾ
 
* (SMS: 3888/TCT-KK) - Ngày 01/10/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3888/TCT-KK về việc hướng dẫn thực hiện tạm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá xuất khẩu theo Thông tư số 94/2010/TT-BTC.
 
* (SMS: 3701/TCT-CS) - Ngày 23/09/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3701/TCT-CS về việc hướng dẫn thực hiện thu thuế Môn bài năm 2011.
 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH HÀ NỘI
 
* (SMS: 5055/QD-UBND) - Ngày 13/10/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5055/QĐ-UBND về việc phê duyệt và ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Du lịch Hà Nội.
 
* (SMS: 5051/QD-UBND) - Ngày 13/10/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5051/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng Trọng tài lao động Thành phố Hà Nội (nhiệm kỳ 2008 - 2011).
 
* (SMS: 5050/QD-UBND) - Ngày 13/10/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5050/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ của trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội.
 
* (SMS: 50/2010/QD-UBND) - Ngày 09/10/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 50/2010/QĐ-UBND quy định về "Cơ chế chính sách đầu tư, hỗ trợ từ ngân sách Thành phố thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý chôn lấp rác thải nông thôn trên địa bàn các huyện thuộc Thành phố Hà Nội".
 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
* (SMS: 74/2010/QD-UBND) - Ngày 07/10/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 74/2010/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung quy định hạn mức vốn vay cho đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tại Quỹ Phát triển nhà ở thành phố để tạo lập nhà ở.
 
* (SMS: 73/2010/QD-UBND) - Ngày 05/10/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 73/2010/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận - huyện.
 
* (SMS: 72/2010/QD-UBND) - Ngày 05/10/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 72/2010/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các văn bản của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ.

* (SMS: 4337/QD-UBND) - Ngày 05/10/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 4337/QĐ-UBND về việc duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) Khu dân cư - công viên giải trí Hiệp Bình Phước, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.