(Lawdata) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản (Vietlaw-SMS) trên hệ thống tin nhắn 6589.
Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6589.
Ví dụ: Muốn nhận Quyết định 88/2001/QĐ-TTg có mã SMS là 12345 tới email [email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 12345 [email protected], gửi đến 6589
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 
Trong tuần này từ 17/10/2009 - 23/10/2009, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với [email protected] để nhận văn bản. 
 
Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:

CHÍNH PHỦ

* (SMS: 538004)
- Ngày 20/10/2009, Chính phủ ban hành Nghị định 90/2009/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động hoá chất.

* (SMS: 538034)
- Ngày 19/10/2009, Chính phủ ban hành Nghị định 89/2009/NĐ-CP về hoạt động đối ngoại biên phòng.

* (SMS: 537979)
- Ngày 19/10/2009, Chính phủ ban hành Nghị định 88/2009/NĐ-CP về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

* (SMS: 537978)
- Ngày 19/10/2009, Chính phủ ban hành Nghị định 87/2009NĐ-CP về vận tải đa phương thức.

* (SMS: 537977)
- Ngày 19/10/2009, Chính phủ ban hành Nghị định 86/2009/NĐ-CP về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

* (SMS: 537914)
- Ngày 15/10/2009, Chính phủ ban hành Nghị định 85/2009/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

* (SMS: 537916)
- Ngày 15/10/2009, Chính phủ ban hành Nghị định 84/2009/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu.

* (SMS: 537918)
- Ngày 15/10/2009, Chính phủ ban hành Nghị định 83/2009/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

* (SMS: 537911)
- Ngày 15/10/2009, Chính phủ ban hành Nghị quyết 52/NQ-CP về việc giải thể thị trấn nông trường Thống Nhất; điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập thị trấn Thống Nhất thuộc huyện Yên Định và mở rộng địa giới hành chính thị trấn Bút Sơn thuộc huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

* (SMS: 537927)
- Ngày 13/10/2009, Chính phủ ban hành Công văn 170/ĐC-CP về việc đính chính Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2009 (Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 06/04/2009).

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

* (SMS: 538006)
- Ngày 20/10/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1699/QĐ-TTg về thiết lập cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

* (SMS: 538005)
- Ngày 20/10/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1698/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng điều tra, kiểm kê rừng giai đoạn 2010 - 2015.

* (SMS: 538033)
- Ngày 19/10/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 124/2009/QĐ-TTg về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của ngành Tài chính.

* (SMS: 537953)
- Ngày 15/10/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1623/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

* (SMS: 537926)
- Ngày 15/10/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1619/QĐ-TTg về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhà nước Ix-ra-en về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản.

* (SMS: 537925)
- Ngày 15/10/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1601/QĐ-TTg về phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải biển Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

* (SMS: 537887)
- Ngày 15/10/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1600/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh mức vay làm nhà ở và mua trả chậm nền nhà ở trong các cụm tuyến dân cư thuộc Chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long.

* (SMS: 537921)
- Ngày 15/10/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 123/2009/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế tổ chức các chuyến đi công tác nước ngoài của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ.

* (SMS: 537884)
- Ngày 13/10/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1597/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

* (SMS: 537950)
- Ngày 19/10/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7296/VPCP-KGVX về kiến nghị của Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam.

* (SMS: 537929)
- Ngày 15/10/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7217/VPCP-TH về việc kiểm điểm chỉ đạo, điều hành, tình hình thực hiện Quy chế làm việc năm 2009 và Chương trình công tác năm 2010 của Chính phủ.

* (SMS: 537895)
- Ngày 14/10/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 309/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về việc triển khai thực hiện Quyết định số 97/2009/QĐ-TTg ngày 24/07/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

* (SMS: 537924)
- Ngày 13/10/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7118/VPCP-KGVX về việc tổ chức bắn pháo hoa.

* (SMS: 537900)
- Ngày 12/10/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7080/VPCP-QHQT về việc miễn lệ phí thị thực cho khách du lịch tham gia Chương trình "Ấn tượng Việt Nam".

* (SMS: 537996)
- Ngày 12/10/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7066/VPCP-KTN về việc xin giãn thời gian ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

BỘ XÂY DỰNG

* (SMS: 538007)
- Ngày 21/10/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 129/BXD-KTXD về thời điểm áp dụng Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/4/2009 của Bộ Xây dựng để điều chỉnh dự toán xây dựng công trình.

* (SMS: 538010)
- Ngày 21/10/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 2287/BXD-HĐXD về việc cơ chế thực hiện gói thầu “Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật, dự toán công trình”, Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông.

* (SMS: 538009)
- Ngày 21/10/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 2286/BXD-VLXD về việc nhập khẩu tro bay làm nguyên liệu sản xuất xi măng.

* (SMS: 538008)
- Ngày 20/10/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 148/BXD-HĐXD về việc hướng dẫn hợp tác kinh doanh đầu tư xây dựng công trình.

* (SMS: 537987)
- Ngày 14/10/2009, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 1010/QĐ-BXD về việc phê duyệt văn kiện Dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án Nâng cấp đô thị Vùng đồng bằng sông Cửu Long do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ.

* (SMS: 537910)
- Ngày 14/10/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 2244/BXD-KHTC về việc thành lập Công ty ở nước ngoài.

BỘ Y TẾ

* (SMS: 538015)
- Ngày 21/10/2009, Bộ Y tế ban hành Công văn 7215/BYT-YDCT về việc đính chính một số nội dung trong bảng kiểm tra Bệnh viện Y học cổ truyền.

* (SMS: 537971)
- Ngày 17/10/2009, Bộ Y tế ban hành Công điện 7145/CĐ-BYT về việc triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống bão.

* (SMS: 537990)
- Ngày 09/10/2009, Bộ Y tế ban hành Quyết định 3814/QĐ-BYT về việc đính chính Điều 30 Thông tư số 13/2009/TT- BYT ngày 01/09/2009 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động thông tin, quảng cáo thuốc.

BỘ CÔNG THƯƠNG

* (SMS: 538031)
- Ngày 21/10/2009, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 5211/QĐ-BCT về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng Công ty Điện lực - TKV.

* (SMS: 537976)
- Ngày 15/10/2009, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 29/2009/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 16/2008/TT-BCT ngày 09/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn việc nhập khẩu các mặt hàng thuộc danh mục quản lý nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2009.

* (SMS: 537873)
- Ngày 12/10/2009, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 5041/QĐ-BCT về việc bổ sung một số chất vào Danh mục tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 134/2003/QĐ-BCN ngày 25/08/2003 và số 04/2004/QĐ-BCN ngày 07/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.

BỘ TƯ PHÁP

* (SMS: 537998)
- Ngày 20/10/2009, Bộ Tư pháp ban hành Công văn 3682/BTP-VP về việc báo cáo công tác tư pháp năm 2009.

* (SMS: 537964)
- Ngày 16/10/2009, Bộ Tư pháp ban hành Công văn 306/BTP-KHTC về việc hướng dẫn tạm thời về công tác thống kê trong ngành tư pháp.

* (SMS: 537948)
- Ngày 14/10/2009, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 2273/QĐ-BTP về việc phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức, cán bộ của Thanh tra Bộ Tư pháp.

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

* (SMS: 537957)
- Ngày 19/10/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 1312/QĐ-LĐTBXH về việc điều chỉnh một số nội dung của Kế hoạch thu thập, xử lý thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về thị trường lao động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia việc làm.

* (SMS: 537928)
- Ngày 19/10/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3940/LĐTBXH-BVCSTE về việc hướng dẫn thực hiện công tác khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi.

* (SMS: 537961)
- Ngày 16/10/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 34/2009/TT-BLĐTBXH về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22/01/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

* (SMS: 537886)
- Ngày 16/10/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 1310/QĐ-LĐTBXH về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề Du lịch Đà Nẵng.

* (SMS: 537885)
- Ngày 16/10/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 1309/QĐ-LĐTBXH về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Tây Bắc.

* (SMS: 537883)
- Ngày 16/10/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 1308/QĐ-LĐTBXH về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề Long An.

* (SMS: 537865)
- Ngày 15/10/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 33/2009/TT-BLĐTBXH về việc quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho một số nghề thuộc nhóm nghề Công nghệ kỹ thuật và chế biến.

* (SMS: 537867)
- Ngày 15/10/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3925/LĐTBXH-LĐTL về việc trợ cấp thôi việc, mất việc theo Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/06/2002 về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần.

* (SMS: 537879)
- Ngày 15/10/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3922/LĐTBXH-LĐTL về việc xếp lương trong công ty cổ phần.

* (SMS: 537878)
- Ngày 15/10/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3919/LĐTBXH-LĐTL về việc hướng dẫn pháp luật lao động.

* (SMS: 537876)
- Ngày 15/10/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3918/LĐTBXH-LĐTL về việc áp dụng chế độ phụ cấp thu hút.

* (SMS: 537868)
- Ngày 15/10/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3917/LĐTBXH-LĐTL về việc hướng dẫn pháp luật lao động.

* (SMS: 537869)
- Ngày 15/10/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3915/LĐTBXH-LĐTL về việc áp dụng mức lương tối thiểu.

* (SMS: 537870)
- Ngày 14/10/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3884/LĐTBXH-TCCB về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2010.

BỘ TÀI CHÍNH

* (SMS: 537949)
- Ngày 16/10/2009, Bộ Tài chính ban hành Công văn 14607/BTC-TCCB về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch Kế toán viên lên ngạch Kế toán viên chính năm 2009.

* (SMS: 537923)
- Ngày 15/10/2009, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2511/QĐ-BTC về việc xuất gạo dự trữ Nhà nước hỗ trợ cho một số địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ.

* (SMS: 537947)
- Ngày 15/10/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 201/2009/TT-BTC về việc hướng dẫn xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá trong doanh nghiệp.

* (SMS: 537959)
- Ngày 15/10/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 200/2009/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định Hợp đồng chuyển giao công nghệ.

* (SMS: 537888)
- Ngày 13/10/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 199/2009/TT-BTC về việc quy định cơ chế tài chính thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo.

* (SMS: 537933)
- Ngày 12/10/2009, Bộ Tài chính ban hành Công văn 14375/BTC-CST về việc áp dụng Điều ước quốc tế trong thực hiện chính sách thuế.

* (SMS: 537932)
- Ngày 09/10/2009, Bộ Tài chính ban hành Công văn 14340/BTC-CST về việc miễn thuế nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định của dự án đầu tư bằng nguồn vốn ODA.

* (SMS: 538025)
- Ngày 06/10/2009, Bộ Tài chính ban hành Công văn 14094/BTC-CST về thuế giá trị gia tăng đối với ôtô cứu thương.

* (SMS: 538024)
- Ngày 05/10/2009, Bộ Tài chính ban hành Công văn 14054/BTC-CST về việc thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe chạy điện trong nhà máy.

* (SMS: 538023)
- Ngày 05/10/2009, Bộ Tài chính ban hành Công văn 14040/BTC-CST về việc thuế xuất khẩu gỗ.

* (SMS: 538021)
- Ngày 05/10/2009, Bộ Tài chính ban hành Công văn 14020/BTC-CST về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với thủy sản xuất khẩu.

* (SMS: 537866)
- Ngày 01/10/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 193/2009/TT-BTC về việc quy định chi tiết thi hành Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07/06/2007 của Chính phủ quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan và Nghị định số 18/2009/NĐ-CP ngày 18/02/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2007/NĐ-CP.

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

* (SMS: 537952)
- Ngày 16/10/2009, Bộ Kế hoạch và Đầu tư  ban hành Quyết định 1522/QĐ-BKH về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam đến năm 2020.

* (SMS: 537956)
- Ngày 16/10/2009, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 08/2009/TT-BKH về việc hướng dẫn công tác thi đua - khen thưởng ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

* (SMS: 537960)
- Ngày 16/10/2009, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 25/2009/TT-BGTVT về việc quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, huấn luyện an ninh hàng không.

* (SMS: 537955)
- Ngày 15/10/2009, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 3009/QĐ-BGTVT về việc công bố mở Cảng xuất dầu thô Sông Đốc tại Lô 46/02 ngoài khơi tỉnh Cà Mau.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 537951)
- Ngày 15/09/2009, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 1800/QĐ-BTNMT về việc giao Tổng cục Quản lý đất đai tổ chức việc in, quản lý và phát hành phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

BỘ NỘI VỤ

* (SMS: 537880)
- Ngày 15/10/2009, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 09/2009/TT-BNV về việc ban hành chức danh, mã số các ngạch viên chức kỹ thuật y học.

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

* (SMS: 537980)
- Ngày 15/10/2009, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn 3305/BTTTT-VP về việc rà soát thủ tục hành chính.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

* (SMS: 537939)
- Ngày 13/10/2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 9098/BGDĐT-KTKĐCLGD về việc hướng dẫn đánh giá ngoài trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.

BỘ TƯ PHÁP - BỘ TÀI CHÍNH

* (SMS: 538030)
- Ngày 15/10/2009, Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch 04/2009/TTLT-BTP-BTC về hướng dẫn bảo đảm tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án.

UỶ
BAN DÂN TỘC

* (SMS: 538032)
- Ngày 19/10/2009, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 325/QĐ-UBDT về việc Phê duyệt bổ sung thôn đặc biệt khó khăn xã khu vực II vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

* (SMS: 537969)
- Ngày 13/10/2009, Bảo hiểm xã hội Việt Nam về kế hoạch Công văn 3668/BHXH-KHTC thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội 5 năm 2011 - 2015.

TỔNG CỤC HẢI QUAN

* (SMS: 537938)
- Ngày 14/10/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6159/TCHQ-GSLQ về việc xác nhận thực xuất đối với hàng hóa xuất khẩu.

* (SMS: 537973)
- Ngày 13/10/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6124/TCHQ-KTTT về việc vướng mắc thực hiện Thông tư số 129/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 537937)
- Ngày 13/10/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6118/TCHQ-KTTT về việc đề nghị miễn thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng thiết bị đã qua sử dụng được cho, tặng.

* (SMS: 537984)
- Ngày 09/10/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6088/TCHQ-GSQL về việc thanh lý xe ôtô nhập khẩu miễn thuế.

* (SMS: 537982)
- Ngày 09/10/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6086/TCHQ-KTTT về việc hướng dẫn thủ tục và giá trị tính thuế đối với hàng hóa khuyến mại.

* (SMS: 537975)
- Ngày 09/10/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6077/TCHQ-KTTT về việc vướng mắc miễn thuế nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định của dự án đầu tư.

* (SMS: 537874)
- Ngày 05/10/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5958/TCHQ-GSQL về việc dừng xuất khẩu cát, sỏi xây dựng, cát vật liệu san lấp.

TỔNG CỤC THUẾ

* (SMS: 538014)
- Ngày 06/10/2009, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4121/TCT-CS về việc chính sách thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, lệ phí trước bạ, hóa đơn chứng từ.

CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG VÀ MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 537913)
- Ngày 16/10/2009, Cục Y tế dự phòng và Môi trường ban hành Thông báo 2026/TB-DPMT về tình hình dịch cúm A(H1N1).

* (SMS: 537962)
- Ngày 16/10/2009, Cục Y tế dự phòng và Môi trường ban hành Thông báo 2024/TB-DPMT về nội dung cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống đại dịch cúm ở người ngày 14/10/2009 tại Bộ Y tế).

* (SMS: 537894)
- Ngày 15/10/2009, Cục Y tế dự phòng và Môi trường ban hành Thông báo 2014/TB-DPMT về tình hình dịch cúm A(H1N1).

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

* (SMS: 538018)
- Ngày 21/10/2009, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 113/2009/QĐ-UBND về Quy chế đấu thầu, đặt hàng cung ứng các sản phẩm dịch vụ đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 537981)
- Ngày 20/10/2009, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 112/2009/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp liên ngành trong giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 538017)
- Ngày 20/10/2009, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 27/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác xây dựng "Quỹ hỗ trợ nông dân" Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 537983)
- Ngày 19/10/2009, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 111/2009/QĐ-UBND về quy định chế độ phụ cấp đặc thù áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chuyên môn về công nghệ thông tin, viễn thông tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Thành phố Hà Nội.

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

* (SMS: 537912)
- Ngày 13/10/2009, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 75/2009/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức bán đấu giá hàng hóa, tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước, tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước và các tài sản hàng hóa kê biên phát mãi theo quyết định xử lý của các cơ quan có thẩm quyền (trừ tài sản là nhà, đất).