Văn bản mới cập nhật tuần 40/2010
(LuatVietnam) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản trên hệ thống tin nhắn 6689.
Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.
Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email [email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg [email protected], gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 
Trong tuần này từ  02/10/2010 - 08/10/20100, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với [email protected] để nhận văn bản. 
 
Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:
 
CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 39/NQ-CP) - Ngày 04/10/2010, Chính phủ ban hành Nghị quyết 39/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2010.
 
* (SMS: 103/2010/ND-CP) - Ngày 01/10/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 103/2010/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới.
 
* (SMS: 102/2010/ND-CP) - Ngày 01/10/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 102/2010/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.
 
* (SMS: 38/NQ-CP) - Ngày 30/09/2010, Chính phủ ban hành Nghị quyết 38/NQ-CP về việc thành lập các phường: Nghi Hương, Nghi Thu thuộc thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.
 
* (SMS: 37/NQ-CP) - Ngày 30/09/2010, Chính phủ ban hành Nghị quyết 37/NQ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập thị trấn Vàm Láng thuộc huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.
 
* (SMS: 101/2010/ND-CP) - Ngày 30/09/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 101/2010/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch.
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 1796/TTg-KTN) - Ngày 05/10/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1796/TTg-KTN về việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện các dự án.
 
* (SMS: 1844/QD-TTg) - Ngày 05/10/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1844/QĐ-TTg về việc đề xuất hóa chất Chlorine dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch bệnh thủy sản.
 
* (SMS: 1843/QD-TTg) - Ngày 05/10/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1843/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam.
 
* (SMS: 1833/QD-TTg) - Ngày 03/10/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1833/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
 
* (SMS: 1831/QD-TTg) - Ngày 01/10/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1831/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011 - 2015.
 
* (SMS: 61/2010/QD-TTg) - Ngày 30/09/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 61/2010/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/05/2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý sử dụng phương tiện đi lại trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước.
 
* (SMS: 60/2010/QD-TTg) - Ngày 30/09/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 60/2010/QĐ-TTg về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 - 2015.
 
* (SMS: 59/2010/QD-TTg) - Ngày 30/09/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 59/2010/QĐ-TTg về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2011.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 7103/VPCP-KTTH) - Ngày 06/10/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7103/VPCP-KTTH về việc thuế thu nhập cá nhân.
 
* (SMS: 6969/VPCP-KGVX) - Ngày 30/09/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6969/VPCP-KGVX về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ xã, phường, thị trấn có thời gian công tác trước Nghị định số 09/1998/NĐ-CP.
 
* (SMS: 6929/VPCP-KTTH) - Ngày 28/09/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6929/VPCP-KTTH về việc xử lý vướng mắc về chứng từ thanh toán qua ngân hàng khi hoàn thuế giá trị gia tăng.
 
* (SMS: 6717/VPCP-KTTH) - Ngày 22/09/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6717/VPCP-KTTH về việc phân bổ vốn thực hiện tín dụng chính sách năm 2010.
 
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 
* (SMS: 3463/LDTBXH-BHXH) - Ngày 06/10/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3463/LĐTBXH-BHXH về việc đôn đốc thực hiện Luật Bảo hiểm Xã hội.
 
* (SMS: 3440/LDTBXH-LDTL) - Ngày 04/10/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3440/LĐTBXH-LĐTL về việc xếp hạng công ty cổ phần và xếp lương viên chức quản lý công ty cổ phần.
 
* (SMS: 3431/LDTBXH-LDTL) - Ngày 04/10/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3431/LĐTBXH-LĐTL về việc xếp hạng công ty cổ phần.
 
* (SMS: 3416/LDTBXH-BHXH) - Ngày 01/10/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3416/LĐTBXH-BHXH về việc mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu đối với người lao động.
 
* (SMS: 3415/LDTBXH-LDTL) - Ngày 01/10/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3415/LĐTBXH-LĐTL về việc trợ cấp đối với người lao động dôi dư khi cổ phần hóa doanh nghiệp.
 
* (SMS: 3393/LDTBXH-LDTL) - Ngày 30/09/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3393/LĐTBXH-LĐTL về việc chế độ làm theo giờ.
 
* (SMS: 3385/LDTBXH-BTXH) - Ngày 30/09/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3385/LĐTBXH-BTXH về việc hướng dẫn quy trình tổng điều tra hộ nghèo theo Chỉ thị số 1752/CT-TTg.
 
* (SMS: 1170/QD-LDTBXH) - Ngày 29/09/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 1170/QĐ-LĐTBXH về việc chỉ định tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
 
* (SMS: 3201/LDTBXH-VL) - Ngày 15/09/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3201/LĐTBXH-VL về việc áp dụng mức chi cho tư vấn giới thiệu việc làm.
 
BỘ CÔNG THƯƠNG
 
* (SMS: 5174/QD-BCT) - Ngày 05/10/2010, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 5174/QĐ-BCT về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất nguyên liệu đá vôi trắng (đá hoa), felspat, cao lanh và magnezit đến năm 2010, có xét đến năm 2025.
 
* (SMS: 5089/QD-BCT) - Ngày 01/10/2010, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 5089/QĐ-BCT về việc phê duyệt Đề án "Phát huy khả năng của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tổng hợp việc đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Châu Phi".
 
* (SMS: 9787/BCT-TTTN) - Ngày 29/09/2010, Bộ Công Thương ban hànhCông văn 9787/BCT-TTTN về việc danh sách thương nhân đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LPG đợt 3 năm 2010.
 
* (SMS: 9786/BCT-TTTN) - Ngày 29/09/2010, Bộ Công Thương ban hành Công văn 9786/BCT-TTTN về việc xác nhận thương nhân đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu khí dầu mỏ hóa lỏng.
 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
* (SMS: 2664/QD-BNN-KHCN) - Ngày 05/10/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2664/QĐ-BNN-KHCN về việc thành lập Hội đồng lựa chọn thiết bị khoa học công nghệ.
 
* (SMS: 2629/QD-BNN-TC) - Ngày 04/10/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2629/QĐ-BNN-TC về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 (đợt 10) (Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2010).
 
* (SMS: 2621/QD-BNN-XD) - Ngày 04/10/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2621/QĐ-BNN-XD về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án: Hồ chứa nước Hoa Sơn, tỉnh Khánh Hòa (Phần vốn ngân sách trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý).
 
* (SMS: 56/2010/TT-BNNPTNT) - Ngày 01/10/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 56/2010/TT-BNNPTNT về quy định một số nội dung trong hoạt động của các tổ chức quản lý, khai thác công trình thủy lợi.
 
BỘ XÂY DỰNG

* (SMS: 138/BXD-KTXD) - Ngày 04/10/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 138/BXD-KTXD về việc chi phí phương án chung giải phóng mặt bằng, tái định cư.
 
* (SMS: 1899/BXD-QLN) - Ngày 30/09/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1899/BXD-QLN về việc hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg cho các hộ đang cư trú tại các xã thuộc thị xã, thị trấn.
 
BỘ TÀI CHÍNH

* (SMS: 13263/BTC-CST) - Ngày 04/10/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 13263/BTC-CST về việc triển khai thực hiện Thông tư số 116/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 04/08/2010 về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 137/2009/TT-BTC ngày 03/7/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg ngày 02/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu .
 
* (SMS: 154/2010/TT-BTC) - Ngày 01/10/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 154/2010/TT-BTC về việc ban hành Quy chế tính giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ.
 
* (SMS: 284a/TB-BTC) - Ngày 30/09/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông báo 284a/TB-BTC về Danh sách doanh nghiệp thực hiện đăng ký giá, kê khai giá.
 
* (SMS: 13032/BTC-TCT) - Ngày 29/09/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 13032/BTC-TCT về việc thuế giá trị gia tăng đối với trang phục và vật dụng trong phòng mổ.
 
* (SMS: 153/2010/TT-BTC) - Ngày 28/09/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 153/2010/TT-BTC về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn giá bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
 
* (SMS: 12999/BTC-CST) - Ngày 28/09/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 12999/BTC-CST về phí giám định tư pháp.
 
* (SMS: 151/2010/TT-BTC) - Ngày 27/09/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 151/2010/TT-BTC về hướng dẫn áp dụng các loại thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước đối với Quỹ phát triển đất quy định tại Điều 34 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/08/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường và tái định cư.
 
* (SMS: 12549/BTC-TCT) - Ngày 21/09/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 12549/BTC-TCT về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng.
 
* (SMS: 12548/BTC-TCT) - Ngày 21/09/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 12548/BTC-TCT về việc chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu.
 
* (SMS: 12354/BTC-CST) - Ngày 15/09/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 12354/BTC-CST về việc chính sách thuế giá trị gia tăng.
 
BỘ TƯ PHÁP
 
* (SMS: 15/2010/TT-BTP) - Ngày 04/10/2010, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 15/2010/TT-BTP về quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức Trợ giúp viên pháp lý.
 
* (SMS: 2497/QD-BTP) - Ngày 01/10/2010, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 2497/QĐ-BTP về Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 52/010/QĐ-TTg ngày 18/08/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo giai đoạn 2011 - 2020.

* (SMS: 226/QD-BTP) - Ngày 23/09/2010, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 226/QĐ-BTP ban hành “Quy định cụ thể về quy mô đầu tư xây dựng và các yêu cầu cơ bản đối với phương án thiết kế xây dựng công trình trụ sở làm việc và kho vật chứng cho các cơ quan thi hành án dân sự địa phương”.
 
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
 
* (SMS: 4413/QD-BGDDT) - Ngày 04/10/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 4413/QĐ-BGDĐT về việc ban hành thể lệ cuộc thi giải toán qua Internet dành cho học sinh cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở.
 
* (SMS: 6123/BGDDT-GDDT) - Ngày 24/09/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 6123/BGDĐT-GDDT về việc tổ chức thực hiện Thông tư số 24/2010/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT).
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 
* (SMS: 18/2010/TT-BTNMT) - Ngày 04/10/2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 18/2010/TT-BTNMT về quy định định mức sử dụng diện tích nhà xưởng, thiết bị và biên chế cho trạm quan trắc môi trường.
 
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
* (SMS: 31/2010/TT-BGTVT) - Ngày 01/10/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 31/2010/TT-BGTVT về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Hải Phòng và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng.
 
* (SMS: 29/2010/TT-BGTVT) - Ngày 30/09/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 29/2010/TT-BGTVT về quy định phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão trong ngành hàng hải.
 
* (SMS: 27/2010/TT-BGTVT) - Ngày 09/09/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 27/2010/TT-BGTVT về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về máy lái thủy lực trên phương tiện thủy - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thủ.
 
* (SMS: 26/2010/TT-BGTVT) - Ngày 09/09/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 26/2010/TT-BGTVT về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chế tạo và kiểm tra phương tiện, thiết bị xếp dỡ.
 
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
 
* (SMS: 352/TB-NHNN) - Ngày 27/09/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông báo 352/TB-NHNN về việc một số mức lãi suất bằng Đồng Việt Nam của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
 
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 
* (SMS: 4100/BHXH-TCCB) - Ngày 23/09/2010, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành Công văn 4100/BHXH-TCCB về việc đăng ký dự thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính, chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp năm 2010.
 
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 
* (SMS: 5886/TCHQ-TXNK) - Ngày 05/10/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5886/TCHQ-TXNK về việc sử dụng tờ khai sao trong hồ sơ hoàn thuế.
 
* (SMS: 5885/TCHQ-TXNK) - Ngày 05/10/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5885/TCHQ-TXNK về việc sử dụng tờ khai sao trong hồ sơ hoàn thuế.
 
* (SMS: 5884/TCHQ-TXNK) - Ngày 05/10/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5884/TCHQ-TXNK về việc sử dụng tờ khai sao trong hồ sơ hoàn thuế.
 
* (SMS: 5879/TCHQ-TXNK) - Ngày 05/10/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5879/TCHQ-TXNK về việc thuế giá trị gia tăng hàng gia công xuất nhập khẩu tại chỗ.
 
* (SMS: 5860/TCHQ-TXNK) - Ngày 04/10/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5860/TCHQ-TXNK về việc thuế nhập khẩu vật tư, linh kiện, phụ tùng thay thế, bảo trì.
 
* (SMS: 5853/TCHQ-TXNK) - Ngày 01/10/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5853/TCHQ-TXNK về việc vướng mắc thủ tục hàng hóa nhập khẩu vào khu kinh tế cửa khẩu sau đó bán vào thị trường nội địa.
 
* (SMS: 97/TCHQ-GSQL) - Ngày 27/09/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 97/TCHQ-GSQL về thủ tục đối với bưu phẩm, bưu kiện nhập khẩu, chuyển cửa khẩu.
 
* (SMS: 5732/TCHQ-TXNK) - Ngày 27/09/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5732/TCHQ-TXNK về việc xử lý đề nghị hoàn thuế nhiên liệu.
 
* (SMS: 5725/TCHQ-TXNK) - Ngày 27/09/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5725/TCHQ-TXNK về việc hoàn thuế đối với hàng đã xuất khẩu nhưng phải nhập khẩu trở lại Việt Nam.
 
* (SMS: 5723/TCHQ-TXNK) - Ngày 27/09/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5723/TCHQ-TXNK về việc thời hạn nộp thuế cho vật tư, nguyên liệu nhập khẩu phục vụ đóng tàu xuất khẩu.
 
* (SMS: 5283/TCHQ-GSQL) - Ngày 11/09/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5283/TCHQ-GSQL về việc thủ tục thông quan đối với sản phẩm động vật nhập khẩu.
 
* (SMS: 5234/TCHQ-CCHĐH) - Ngày 09/09/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5234/TCHQ-CCHĐH về việc hướng dẫn vướng mắc giám sát hàng hóa thực hiện thủ tục hải quan điện tử.
 
* (SMS: 5223/TCHQ-GSQL) - Ngày 09/09/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5223/TCHQ-GSQL về việc mở lại tờ khai tái xuất đã hết hiệu lực.
 
TỔNG CỤC THUẾ
 
* (SMS: 3851/TCT-TNCN) - Ngày 30/09/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3851/TCT-TNCN về việc hướng dẫn xử lý vướng mắc về quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
 
* (SMS: 3785/TCT-TNCN) - Ngày 29/09/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3785/TCT-TNCN về việc trả lời đối thoại doanh nghiệp.
 
* (SMS: 3754/TCT-CS) - Ngày 27/09/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3754/TCT-CS về việc giải đáp chính sách thuế.
 
* (SMS: 3745/TCT-CS) - Ngày 27/09/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3745/TCT-CS về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng.
 
* (SMS: 3733/TCT-CS) - Ngày 27/09/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3733/TCT-CS về việc miễn tiền thuê đất.
 
* (SMS: 3716/TCT-KK) - Ngày 24/09/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3716/TCT-KK về việc khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng.
 
* (SMS: 3682/TCT-CS) - Ngày 22/09/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3682/TCT-CS về việc chính sách thuế sử dụng đất nông nghiệp.
 
* (SMS: 3551/TCT-TNCN) - Ngày 13/09/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3551/TCT-TNCN về việc thuế thu nhập cá nhân đối với lợi tức góp vốn của thành viên Quỹ Tín dụng Nhân dân.
 
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
* (SMS: 19/2010/CT-UBND) - Ngày 24/09/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị 19/2010/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.