(Lawdata) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản (Vietlaw-SMS) trên hệ thống tin nhắn 6589.
Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6589.
Ví dụ: Muốn nhận Quyết định 88/2001/QĐ-TTg có mã SMS là 12345 tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 12345 abc@yahoo.com, gửi đến 6589
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 
Trong tuần này từ 10/10/2009 - 16/10/2009, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản. 
 
Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:

  CHÍNH PHỦ

* (SMS: 537826) - Ngày 12/10/2009, Chính phủ ban hành Nghị định 82/2009/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 63/2008/NĐ-CP ngày 13/05/2008 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

* (SMS: 537823) - Ngày 12/10/2009, Chính phủ ban hành Nghị định 81/2009/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/08/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

* (SMS: 537808) - Ngày 12/10/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1594/QĐ-TTg về ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam.

* (SMS: 537831) - Ngày 12/10/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1593/QĐ-TTg về việc hỗ trợ kinh phí, gạo cho một số địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ.

* (SMS: 537809) - Ngày 12/10/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1592/QĐ-TTg về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt đến năm 2010 cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn.

* (SMS: 537804) - Ngày 12/10/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1882/TTg-QHQT về việc phê duyệt danh mục Dự án do UNIDO tài trợ.

* (SMS: 537811) - Ngày 09/10/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 122/2009/QĐ-TTg về Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2009 - 2010.

* (SMS: 537799) - Ngày 09/10/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 121/2009/QĐ-TTg về cơ chế hoạt động của các cơ sở dạy nghề thuộc Bộ Quốc phòng và chính sách hỗ trợ bộ đội xuất ngũ học nghề.

* (SMS: 537813) - Ngày 09/10/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1590/QĐ-TTg về việc phê duyệt định hướng Chiến lược Phát triển thủy lợi Việt Nam.

* (SMS: 537798) - Ngày 09/10/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1588/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà, tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2009 -2015.

* (SMS: 537741) - Ngày 09/10/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1587/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch giai đoạn 2009 - 2010.

* (SMS: 537810) - Ngày 09/10/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1586/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh, tỉnh Quảng Ninh.

* (SMS: 537802) - Ngày 09/10/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết 1585/QĐ-TTg về việc bổ sung thành viên Ủy ban Quốc gia về ASEAN 2010.

* (SMS: 537801) - Ngày 09/10/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1581/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050.

* (SMS: 537800) - Ngày 09/10/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1580/QĐ-TTg về việc hỗ trợ kinh phí bơm, tát nước chống ngập úng cho một số địa phương đồng bằng sông Cửu Long.

* (SMS: 537742) - Ngày 09/10/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 7022/VPCP-ĐMDN về việc cổ phần hóa và tăng vốn điều lệ Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

* (SMS: 537824) - Ngày 13/10/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7119/VPCP-KGVX về việc bổ sung các xã thuộc vùng khó khăn được hưởng chế độ khám, chữa bệnh theo Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002.

* (SMS: 537774) - Ngày 07/10/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6958/VPCP-QHQT về đề nghị của Tập đoàn Veolia Environnement.

* (SMS: 537740) - Ngày 01/10/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6836/VPCP-KTTH về việc thực hiện chương trình xúc tiến du lịch năm 2009.

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

* (SMS: 537832) - Ngày 14/10/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 1294/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu phần phụ trợ hạng mục Đài tưởng niệm thuộc dự án Nghĩa trang liệt sỹ Đăk Nông.

* (SMS: 537837) - Ngày 14/10/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3888/LĐTBXH-LĐTL về việc vận dụng xếp lương, phụ cấp chức vụ theo công ty hạng I đối với Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã.

* (SMS: 537835) - Ngày 14/10/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3885/LĐTBXH-LĐTL về việc xếp lương và phụ cấp chức vụ đối với cán bộ, công nhân viên của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC.

* (SMS: 537834) - Ngày 14/10/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3879/LĐTBXH-LĐTL về việc chấm dứt hợp đồng lao động và thanh toán trợ cấp thôi việc.

* (SMS: 537821) - Ngày 13/10/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3863/LĐTBXH-LĐTL về việc xếp lương, phụ cấp lương trong công ty cổ phần.

* (SMS: 537778) - Ngày 13/10/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3857/LĐTBXH-PCTNXH về việc tăng cường công tác quản lý tại các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội.

* (SMS: 537830) - Ngày 13/10/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 1288/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua thuốc điều trị bệnh lây qua đường tình dục và bệnh nhiễm trùng cơ hội năm 2009 của dự án "Hỗ trợ chăm sóc điều trị HIV/AIDS trong các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động - Xã hội".

* (SMS: 537828) - Ngày 12/10/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 1281/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp nhà triển lãm - hành chính, nhà tư vấn giới thiệu việc làm, san nền, điện - nước ngoài nhà, sân - đường, trạm biến áp thuộc dự án Trung tâm giới thiệu việc làm khu vực Miền Bắc.

* (SMS: 537783) - Ngày 12/10/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3845/LĐTBXH-LĐTL về việc xây dựng và đăng ký thang bảng lương.

* (SMS: 537751) - Ngày 12/10/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3847/LĐTBXH-TC về việc xác định nhu cầu, nguồn thực đóng góp Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị định 127/2008/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm thất nghiệp.

* (SMS: 537749) - Ngày 12/10/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3844/LĐTBXH-LĐTL về việc hướng dẫn trả lương, trả thưởng đối với người đại diện phần vốn góp của nhà nước.

* (SMS: 537722) - Ngày 09/10/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 1277/QĐ-LĐTBXH về việc hỗ trợ đột xuất cho trẻ em vùng bị thiên taip.

* (SMS: 537782) - Ngày 09/10/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3827/LĐTBXH-KHTC báo cáo về công tác quản lý doanh nghiệp.

* (SMS: 537730) - Ngày 08/10/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3819/LĐTBXH-LĐTL về việc chấm dứt hợp đồng lao động trong doanh nghiệp.

* (SMS: 537727) - Ngày 08/10/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3818/LĐTBXH-LĐTL về việc giao kết hợp đồng lao động trong doanh nghiệp.

* (SMS: 537725) - Ngày 07/10/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3799/LĐTBXH-VP về việc triệu tập Hội nghị phổ biến, quán triệt Chỉ thị 936/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

* (SMS: 537724) - Ngày 07/10/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3798/LĐTBXH-VP về việc mời tham dự Hội nghị phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 936/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

BỘ XÂY DỰNG

* (SMS: 537845) - Ngày 14/10/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 126/BXD-KTXD về việc chi phí tư vấn khi điều chỉnh dự toán.

* (SMS: 537797) - Ngày 12/10/2009, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 1000/QĐ-BXD về việc thành lập Hội đồng Khoa học kỹ thuật chuyên ngành để nghiệm thu tiêu chuẩn: “Tiêu chuẩn cọc ván thép theo EN 12048 và EN 12049”.

* (SMS: 537787) - Ngày 12/10/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 2214/BXD-KTXD về việc hướng dẫn lập dự toán điều chỉnh theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng.

* (SMS: 537708) - Ngày 08/10/2009, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 986/QĐ-BXD về việc giao Uỷ ban Nhân dân huyện Thạch Thất, Hà Nội làm chủ đầu tư của Dự án tái định cư tại chỗ, bao gồm công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng các khu tái định cư, thuộc dự án thành phần “ Đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư QG -HN01”.

* (SMS: 537775) - Ngày 08/10/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 94/BXD-VLXD về việc xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ nạo vét thông luồng cửa sông, cảng sông giáp biển của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Linh Thành Quảng Bình.

* (SMS: 537735) - Ngày 08/10/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 93/BXD-VLXD về việc xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ nạo vét thông luồng cửa sông, cảng sông giáp biển của Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại Dịch vụ Cát Biển.

* (SMS: 537737) - Ngày 07/10/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 2173/BXD-VLXD về việc kiểm tra việc xuất khẩu cát nhiễm mặn.

* (SMS: 537825) - Ngày 05/10/2009, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 35/2009/TT-BXD về việc hướng dẫn giám định tư pháp xây dựng.

* (SMS: 537743) - Ngày 30/09/2009, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 33/2009/TT-BXD ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phân loại, phân cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị.

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

* (SMS: 537833) - Ngày 14/10/2009, Bộ Kế hoạch và Đầu tư  ban hành Thông tư 07/2009/TT-BKH về việc hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam".

* (SMS: 537721) - Ngày 07/10/2009, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 7691/BKH-KTĐN về việc triển khai một số giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu giải ngân vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) năm 2009.

* (SMS: 537796) - Ngày 18/09/2009, Bộ Kế hoạch và Đầu tư  ban hành Quyết định 1301/QĐ-BKH về việc bổ sung chỉ tiêu ngành nghề và công nhận kết quả thi tuyển công chức dự bị năm 2009.

BỘ Y TẾ

* (SMS: 537850) - Ngày 14/10/2009, Bộ Y tế ban hành Thông tư 18/2009/TT-BYT về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

BỘ TƯ PHÁP

* (SMS: 537841) - Ngày 13/10/2009, Bộ Tư pháp ban hành Công văn 3605/BTP-THA về việc triển khai kế hoạch thực hiện Nghị định số 74/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự.

* (SMS: 537731) - Ngày 06/10/2009, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 2250/QĐ-BTP về việc tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến về thực hiện Luật Thi hành án dân sự, Nghị định của Chính phủ về củng cố, kiện toàn tổ chức, cán bộ cơ quan thi hành án dân sự địa phương.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

* (SMS: 537846) - Ngày 12/10/2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 65/2009/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động và phân cấp quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi.

* (SMS: 537840) - Ngày 07/10/2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 64/2009/TT-BNNPTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 09/2009/TT-BNN ngày 03/03/2009 về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam và Thông tư số 20/2009/TT-BNN ngày 17/04/2009, Thông tư số 32/2009/TT-BNNPTNT ngày 08/06/2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 09/2009/TT-BNN ngày 03/03/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

* (SMS: 537843) - Ngày 25/09/2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 63/2009/TT-BNNPTNT về quy định thực hiện Nghị định số 123/2006/NĐ-CP ngày 27/10/2006 của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thuỷ sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển.

 

 

BỘ TÀI CHÍNH

* (SMS: 537851) - Ngày 09/10/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 197/2009/TT-BTC về việc bổ sung Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam.

* (SMS: 537715) - Ngày 08/10/2009, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2476/QĐ-BTC về việc phát hành trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ đợt III năm 2009.

* (SMS: 537747) - Ngày 05/10/2009, Bộ Tài chính ban hành Công văn 14021/BTC-CST về việc xử lý thuế nhập khẩu ống gang cầu.

* (SMS: 537754) - Ngày 02/10/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 194/2009/TT-BTC về việc hướng dẫn chào mua công khai cổ phiếu của công ty đại chúng, chứng chỉ quỹ của quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng dạng đóng.

* (SMS: 537803) - Ngày 01/10/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 192/2009/TT-BTC về hướng dẫn thí điểm việc nộp tiền sử dụng đất đối với dự án khu đô thị mới, dự án nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp tại Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ về thực hiện thí điểm một số thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng dự án Khu đô thị mới, dự án Khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp.

* (SMS: 537860) - Ngày 23/09/2009, Bộ Tài chính ban hành Công văn 13480/BTC-TCT về việc thuế thu nhập đối với hoạt động kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

* (SMS: 537812) - Ngày 09/10/2009, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông báo 449/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Mạnh Hùng tại cuộc họp về phân luồng giao thông trong thời gian thi công trên cầu Thăng Long và khắc phục ùn tắc giao thông tại Hà Nội.

* (SMS: 537776) - Ngày 06/10/2009, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 22/2009/TT-BGTVT quy định về thủ tục kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

* (SMS: 537764) - Ngày 02/10/2009, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2856/QĐ-BGTVT về việc thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh thị trấn Ngân Sơn và thị trấn Nà Pặc, tỉnh Bắc Kạn.

* (SMS: 537761) - Ngày 02/10/2009, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2847/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt đề cương dự toán chi phí lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Bản Cam kết bảo vệ môi trường dự án: cải tạo xây dựng mới, thay thế các cầu yếu trên các tuyến trong phạm vi cả nước (Ưu tiên 1).

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

* (SMS: 537723) - Ngày 07/10/2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông báo 728/TB-BGDĐT về việc tuyển dụng công chức, công chức dự bị về công tác tại các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 537827) - Ngày 07/10/2009, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 16/2009/TT-BTNMT quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

* (SMS: 537707) - Ngày 05/10/2009, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 15/2009/TT-BTNMT về quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước.

BỘ CÔNG THƯƠNG

* (SMS: 537710) - Ngày 05/10/2009, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 4907/QĐ-BCT về việc ban hành Quy chế quản lý Trang thông tin điện tử trên Internet của các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương.

* (SMS: 537849) - Ngày 02/10/2009, Bộ Công Thương ban hành Công văn 9820/BCT-HC về việc trả lời vướng mắc thực hiện Nghị định số 108/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hoá chất.

* (SMS: 537852) - Ngày 30/09/2009, Bộ Công Thương ban hành Công văn 9702/BCT-HC  về việc quản lý Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ.

* (SMS: 537854) - Ngày 29/09/2009, Bộ Công Thương ban hành Công văn 9664/BCT-XNK về việc nhập khẩu xăng dầu.

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

* (SMS: 537745) - Ngày 05/10/2009, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 2238/QĐ-BKHCN về việc đổi tên các tổ chức trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

BỘ VĂN HOÁ THỂ THAO VÀ DU LỊCH

* (SMS: 537726) - Ngày 01/10/2009, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 3391/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt "Đề án tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020.

* (SMS: 537728) - Ngày 16/09/2009, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 3179/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Khu phục hồi chức năng vận động viên Trung tâm Huấn luyện thể dục thể thao quốc gia Hà Nội.

BỘ CÔNG AN - BỘ NGOẠI GIAO

* (SMS: 537719) - Ngày 06/10/2009, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao ban hành Thông tư liên tịch 08/2009/TTLT/BCA-BNG về hướng dẫn việc cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành ở nước ngoài theo Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/08/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

* (SMS: 537744) - Ngày 09/10/2009, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 21/2009/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 05/2009/TT-NHNN ngày 07/04/2009 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn ngân hàng thực hiện đầu tư mới để phát triển sản xuất - kinh doanh.

* (SMS: 537855) - Ngày 24/09/2009, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Công văn 7430/NHNN-TTGSNH về việc tham gia thị trường giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM).

* (SMS: 537856) - Ngày 22/09/2009, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Công văn 7355/NHNN-TT về việc hướng dẫn chuyển số chênh lệch phải thu hoặc phải trả trong thanh toán tập trung của Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

* (SMS: 537746) - Ngày 05/10/2009, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 05/2009/QĐ-KTNN về Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán nhà nước.

* (SMS: 537758) - Ngày 30/09/2009, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 1106/QĐ-KTNN về việc ban hành Hướng dẫn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Kiểm toán Nhà nước.

TỔNG CỤC HẢI QUAN

* (SMS: 537720) - Ngày 06/10/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5979/TCHQ-KTTT về việc chính sách thuế đối với lô hàng xuất khẩu làm quà tặng cho học sinh Cuba.

* (SMS: 537718) - Ngày 06/10/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5978/TCHQ-KTTT về việc miễn thuế nhập khẩu xe cứu thương.

* (SMS: 537716) - Ngày 05/10/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5960/TCHQ-KTTT về việc thuế tiêu thụ đặc biệt xe ôtô kiểm soát tần số.

* (SMS: 537714) - Ngày 05/10/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5959/TCHQ-KTTT về việc kiến nghị điều chỉnh nội dung Công văn số 5601/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giải tỏa cưỡng chế thuế.

* (SMS: 537713) - Ngày 05/10/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5964/TCHQ-KTTT về việc xác định trị giá tính thuế.

* (SMS: 537753) - Ngày 05/10/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5961/TCHQ-KTTT về việc vướng mắc hoàn thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 537752) - Ngày 05/10/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5952/TCHQ-GSQL về việc phân loại hàng hóa.

* (SMS: 537750) - Ngày 05/10/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5951/TCHQ-GSQL về việc xuất khẩu mặt hàng phôi nhôm.

* (SMS: 537748) - Ngày 05/10/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5942/TCHQ-KTTT về việc xử lý thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu.

* (SMS: 537779) - Ngày 02/10/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5921/TCHQ-GSQL về việc hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu phụ, lối mở nằm ngoài Khu kinh tế cửa khẩu.

* (SMS: 537816) - Ngày 01/10/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5898/TCHQ-KTTT về việc thuế tiêu thụ đặc biệt xe ôtô VAN.

* (SMS: 537815) - Ngày 01/10/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5896/TCHQ-GSQL về việc thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu.

TỔNG CỤC THUẾ

* (SMS: 537838) - Ngày 01/10/2009, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4028/TCT-KK về việc hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp

* (SMS: 537755) - Ngày 01/10/2009, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4023/TCT-CS về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng của quặng apatít.

* (SMS: 537857) - Ngày 25/09/2009, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3939/TCT-CS về việc thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 537858) - Ngày 23/09/2009, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3899/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc lập hoá đơn giá trị gia tăng.

CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG VÀ MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 537839) - Ngày 14/10/2009, Cục Y tế dự phòng và Môi trường ban hành Công văn 2008/TB-DPMT về tình hình dịch cúm A(H1N1).

* (SMS: 537820) - Ngày 13/10/2009, Cục Y tế dự phòng và Môi trường ban hành Thông báo 2003/TB-DPMT về tình hình dịch cúm A(H1N1).

* (SMS: 537793) - Ngày 12/10/2009, Cục Y tế dự phòng và Môi trường ban hành Thông báo 1981/TB-DPMT về tình hình dịch cúm A(H1N1).

* (SMS: 537768) - Ngày 11/10/2009, Cục Y tế dự phòng và Môi trường ban hành Thông báo 1958/TB-DPMT về tình hình dịch cúm A (H1N1).

* (SMS: 537769) - Ngày 10/10/2009, Cục Y tế dự phòng và Môi trường ban hành Thông báo 1957/TB-DPMT về tình hình dịch cúm A (H1N1).

* (SMS: 537770) - Ngày 09/10/2009, Cục Y tế dự phòng và Môi trường ban hành Thông báo 1956/TB-DPMT về tình hình dịch cúm A (H1N1).

* (SMS: 537709) - Ngày 08/10/2009, Cục Y tế dự phòng và Môi trường ban hành Công văn 1947/TB-DPMT về tình hình dịch cúm A(H1N1).

CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC

* (SMS: 537717) - Ngày 09/10/2009, Cục Quản lý lao động ngoài nước ban hành Công văn 1615/QLLĐNN-QLLĐ về việc thông báo thực hiện các văn bản mới ban hành.

CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

* (SMS: 537711) - Ngày 30/09/2009, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo 2935/CT-KK-Đ4 về việc nộp tiền thuế của các tổ chức, cá nhân thuộc Cục Thuế quản lý.

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

* (SMS: 537822) - Ngày 13/10/2009, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 110/2009/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND Thành phố về việc thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

* (SMS: 537734) - Ngày 05/10/2009, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 26/CT-UBND về việc đẩy mạnh các phong trào thi đua hướng tới "Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội".

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

* (SMS: 537766) - Ngày 05/10/2009, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 74/2009/QĐ-UBND về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài và lực lượng phục vụ ngành thể dục thể thao Thành phố.

* (SMS: 537767) - Ngày 01/10/2009, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị 17/2009/CT-UBND về việc tổ chức chuẩn bị và thực hành diễn tập phòng chống lụt, bão - tìm kiếm cứu nạn năm 2009 của Thành phố Hồ Chí Minh (Ký hiệu LB.09).

 * (SMS: 537806) - Ngày 25/09/2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 61/2009/TT-BNNPTNT về “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam”.

 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.