(LuatVietnam) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản trên hệ thống tin nhắn 6689.
Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.
Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 
Trong tuần này từ 24/09/2010 - 01/10/2010, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản. 
 
Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:

CHÍNH PHỦ

 

* (SMS: 100/2010/ND-CP) -Ngày 28/09/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 100/2010/NĐ-CP về Công báo.

* (SMS: 99/2010/ND-CP) - Ngày 24/09/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 99/2010/NĐ-CP về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 1789/QD-TTg) - Ngày 27/09/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1789/QĐ-TTg về việc thành lập Trường đại học Quốc tế Miền Đông.
 
* (SMS: 1785/QD-TTg) - Ngày 27/09/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1785/QĐ-TTg về tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011.
 
* (SMS: 1784/QD-TTg) - Ngày 24/09/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1784/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Hỗ trợ xây dựng kho lưu trữ chuyên dụng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương".
 
* (SMS: 1780/QD-TTg) - Ngày 24/09/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1780/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 1757/QD-TTg) - Ngày 23/09/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1757/QĐ-TTg về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa các hồ: Sông Ba Hạ, Sông Hinh, Krông H'Năng, Ayun Hạ và An Khê - Ka Nak trong mùa lũ hàng năm.
 
* (SMS: 58/2010/QD-TTg) - Ngày 22/09/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 58/2010/QĐ-TTg về việc ban hành "Điều lệ trường đại học".
 
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 6799/VPCP-KTTH) - Ngày 24/09/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6799/VPCP-KTTH về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 13/2010/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng.
 
BỘ Y TẾ
 
* (SMS: 3606/QD-BYT) - Ngày 29/09/2010, Bộ Y tế ban hành Quyết định 3606/QĐ-BYT ban hành Bảng kiểm tra bệnh viện Y học cổ truyền năm 2010.
 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
* (SMS: 3151/BNN-TCCB) - Ngày 28/09/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 3151/BNN-TCCB về việc bổ sung biên chế sự nghiệp chưa có định mức năm 2010 cho các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 
* (SMS: 3150/BNN-TCCB) - Ngày 28/09/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 3150/BNN-TCCB về việc bổ sung biên chế công chức hành chính nhà nước năm 2010 đối với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 
* (SMS: 2523/QD-BNN-TC) - Ngày 21/09/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2523/QĐ-BNN-TC giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 (lần 6).
 
BỘ TÀI CHÍNH
 
* (SMS: 150/2010/TT-BTC) - Ngày 27/09/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 150/2010/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ quan báo chí.
 
* (SMS: 149/2010/TT-BTC) - Ngày 27/09/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 149/2010/TT-BTC dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý hải quan đối với hàng hóa, dịch vụ bán tại khu cách ly.
 
* (SMS: 147/2010/TT-BTC) - Ngày 24/09/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 147/2010/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2601 tại Danh mục mức thuế suất của Biểu thuế xuất khẩu.
 
* (SMS: 145/2010/TT-BTC) - Ngày 23/09/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 145/2010/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 71/2009/TT-BTC ngày 07/04/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn đặt hàng, quản lý tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ phát thanh, truyền hình trực tuyến trên internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài của Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện giai đoạn 2008 – 2010.
 
* (SMS: 143/2010/TT-BTC) - Ngày 22/09/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 143/2010/TT-BTC quy định sửa đổi, bổ sung Mục lục ngân sách nhà nước.
 
* (SMS: 141/2010/TT-BTC) - Ngày 22/09/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 141/2010/TT-BTC hướng dẫn việc cho vay lại và trả nợ vốn vay do Bộ Tài chính huy động cho dự án Nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất.
 
* (SMS: 11754/BTC-CST) - Ngày 06/09/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 11754/BTC-CST về việc thuế giá trị gia tăng đối với các khoản thu dịch vụ cấp tín dụng, bảo lãnh.
 
BỘ TƯ PHÁP
 
* (SMS: 2455/QD-BTP) - Ngày 27/09/2010, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 2455/QĐ-BTP về việc thành lập Tổ thư ký giúp việc Ban chỉ đạo xây dựng Đề án quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của Bộ Tư pháp giai đoạn từ năm 2011 - 2020.
 
* (SMS: 2454/QD-BTP) - Ngày 27/09/2010, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 2454/QĐ-BTP về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Đề án quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của Bộ Tư pháp giai đoạn từ năm 2011 - 2020.
 
* (SMS: 2449/QD-BTP) - Ngày 23/09/2010, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 2449/QĐ-BTP về việc thành lập Ban quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010 - 2014.
 
* (SMS: 2448/QD-BTP) - Ngày 22/09/2010, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 2448/QĐ-BTP về việc ban hành Bản tiêu chí xếp hạng Sở Tư pháp năm 2010.
 
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
* (SMS: 2799/QD-BGTVT) - Ngày 27/09/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2799/QĐ-BGTVT về việc điều chuyển hệ thống chiếu sáng của cầu đường bộ cầu Thăng Long cho ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội quản lý. 
 
* (SMS: 2770/QD-BGTVT) - Ngày 22/09/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2770/QĐ-BGTVT về việc đều chuyển đường gom và một số hạng mục của dự án cầu Thanh Trì và đoạn tuyến nam Vành đai III Hà Nội cho ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội quản lý.
 
* (SMS: 2654/QD-BGTVT) - Ngày 10/09/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2654/QĐ-BGTVT về việc giao nhiệm vụ xây dựng Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành giao thông vận tải thời kỳ 2011 - 2020.
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
* (SMS: 6154/BGDDT-GDMN) - Ngày 27/09/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 6154/BGDĐT-GDMN về kế hoạch triển khai Đề án phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi.
 
* (SMS: 6147/BGDDT-CNTT) - Ngày 27/09/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 6147/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin đối với các trường đại học, cao đẳng.
 
* (SMS: 6129/BGDDT-TCCB) - Ngày 24/09/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 6129/BGDĐT-TCCB về việc đăng ký dự thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp năm 2010.
 
* (SMS: 4191/QD-BGDDT) - Ngày 23/09/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 4191/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Điều lệ Giải Sinh viên Văn Thể Mỹ (U-LEAGUE 2010).
 
* (SMS: 4138/QD-BGDDT) - Ngày 20/09/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 4138/QĐ-BGDĐT phê duyệt Đề án Xây dựng và phát triển hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2011 - 2020.
 
* (SMS: 4045/QD-BGDDT) - Ngày 16/09/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 4045/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt Đề án “Phát triển thiết bị dạy học tự làm giáo dục mầm non và phổ thông giai đoạn 2010-2015”.
 
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 
* (SMS: 29/2010/TT-BLDTBXH) - Ngày 23/09/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 29/2010/TT-BLĐTBXH hướng dẫn định mức biên chế của Trung tâm dạy nghề công lập.
 
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 
* (SMS: 1422/QD-BTTTT) - Ngày 23/09/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1422/QĐ-BTTTT về việc chỉ định Phòng đo kiểm.
 
* (SMS: 1412/QD-BTTTT) - Ngày 22/09/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1412/QĐ-BTTTT về việc Chỉ định Phòng đo kiểm.
 
BỘ CÔNG THƯƠNG
 
* (SMS: 4932/QD-BCT) - Ngày 22/09/2010, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 4932/QĐ-BCT về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai tác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng sản nguyên liệu đá vôi trắng (đá hoa), felspat, cao lanh và magnezit đến năm 2015, có xét đến năm 2025.
 
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 
* (SMS: 16/2010/TT-BKHCN) - Ngày 21/09/2010, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 16/2010/TT-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 21/2009/TT-BKHCN ban hành và thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử.
 
* (SMS: 15/2010/TT-BKHCN) - Ngày14/09/2010, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 15/2010/TT-BKHCN ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn bức xạ - Miễn trừ khai báo, cấp giấy phép".
 
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
 
* (SMS: 144/2010/TTLT-BTC-BTP) - Ngày 22/09/2010, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư liên tịch 144/2010/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự.
 
* (SMS: 142/2010/TTLT-BTC-BTTTT) - Ngày 22/09/2010, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư liên tịch 142/2010/TTLT-BTC-BTTTT hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí phát triển công nghiệp công nghệ thông tin.
 
* (SMS: 20/2010/TTLT-BKH-BTC) - Ngày 21/09/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch 20/2010/TTLT-BKH-BTC quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu.
 
 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
 
* (SMS: 20/2010/TT-NHNN) - Ngày 29/09/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 20/2010/TT-NHNN hướng dẫn các biện pháp điều hành công cụ chính sách tiền tệ để hỗ trợ tổ chức tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn. 
 
* (SMS: 19/2010/TT-NHNN) - Ngày 27/09/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 19/2010/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20/05/2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng.
 
* (SMS: 2281/QD-NHNN) - Ngày 27/09/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định 2281/QĐ-NHNN về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam.
 
 TỔNG CỤC THUẾ
 
* (SMS: 3565/TCT-TNCN) - Ngày 14/09/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3565/TCT-TNCN về việc hướng dẫn quy đổi thu nhập sau thuế ra thu nhập trước thuế.
 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
* (SMS: 4724/QD-UBND) - Ngày 26/09/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 4724/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Văn hóa Kim Đồng trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hà Nội. 
 
* (SMS: 4715/QD-UBND) - Ngày 24/09/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 4715/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Kịch bản chi tiết Khai mạc 10 ngày Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.
 
* (SMS: 4415/QD-UBND) - Ngày 09/09/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 4415/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.