(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 

Trong tuần này từ 27/09/2014 - 03/10/2014, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản.


Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:

DOANH NGHIỆP

* (SMS: 1339/QD-BKHDT) - Ngày 29/09/2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định 1339/QĐ-BKHĐT về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

* (SMS: 88/2014/ND-CP) - Ngày 26/09/2014, Chính phủ ban hành Nghị định 88/2014/NĐ-CP quy định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm.

* (SMS: 7493/VPCP-KTTH) - Ngày 25/09/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7493/VPCP-KTTH về việc xếp hạng Tổng công ty đặc biệt.

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (SMS: 91/2014/ND-CP) - Ngày 01/10/2014, Chính phủ ban hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế.

* (SMS: 13611/BTC-TCHQ) - Ngày 26/09/2014, Bộ Tài chính ban hành Công văn 13611/BTC-TCHQ về việc xử lý vướng mắc về trao đổi thông tin thu nộp thuế qua Kho bạc Nhà nước với cơ quan hải quan.

* (SMS: 7521/VPCP-KTTH) - Ngày 26/09/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7521/VPCP-KTTH về việc ưu đãi thuế nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị cho thuê tài chính.

* (SMS: 11752/TCHQ-TXNK) - Ngày 26/09/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 11752/TCHQ-TXNK về thủ tục ưu đãi thuế xuất khẩu.

* (SMS: 11618/TCHQ-TXNK) - Ngày 24/09/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 11618/TCHQ-TXNK về việc xử lý tiền chậm nộp.

* (SMS: 4131/TCT-CS) - Ngày 24/09/2014, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4131/TCT-CS về việc chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

* (SMS: 139/2014/TT-BTC) - Ngày 23/09/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 139/2014/TT-BTC về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 84.58 và 84.59 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính .

* (SMS: 11504/TCHQ-TXNK) - Ngày 19/09/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 11504/TCHQ-TXNK về việc xử lý nợ thuế.

* (SMS: 13202/BTC-CST) - Ngày 18/09/2014, Bộ Tài chính ban hành Công văn 13202/BTC-CST về thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng nhựa PP.

* (SMS: 4028/TCT-KK) - Ngày 17/09/2014, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4028/TCT-KK về việc khai, nộp thuế đối với chuyển nhượng tài sản.

* (SMS: 13002/BTC-TCT) - Ngày 16/09/2014, Bộ Tài chính ban hành Công văn 13002/BTC-TCT về việc quản lý công tác in, phát hành và sử dụng các loại biên lai của Cục Thi hành án dân sự.

* (SMS: 3995/TCT-KK) - Ngày 16/09/2014, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3995/TCT-KK về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 2376a/QD-BTC) - Ngày 16/09/2014, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2376a/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư 132/2014/TT-BTC ngày 10/09/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật đối với xe đạp điện; phí kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe mô tô ba bánh và các loại xe tương đương đang lưu hành.

* (SMS: 133/2014/TT-BTC) - Ngày 11/09/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 133/2014/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện.

* (SMS: 13006/BTC-DT) - Ngày 11/09/2014, Bộ Tài chính ban hành Công văn 13006/BTC-ĐT về việc thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách trung ương đối với dự án khởi công mới: Khu trung chuyển hàng hóa thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, Lạng Sơn.

* (SMS: 12795/BTC-TCHQ) - Ngày 11/09/2014, Bộ Tài chính ban hành Công văn 12795/BTC-TCHQ về việc xử lý vướng mắc hoàn thuế khi thực hiện thủ tục hải quan theo Công văn 12485/BTC-TCT.

* (SMS: 3949/TCT-CS) - Ngày 11/09/2014, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3949/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 3920/TCT-CS) - Ngày 10/09/2014, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3920/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 3819/TCT-CS) - Ngày 06/09/2014, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3819/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

* (SMS: 3655/TCT-CS) - Ngày 28/08/2014, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3655/TCT-CS về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản.

* (SMS: 3632/TCT-CS) - Ngày 27/08/2014, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3632/TCT-CS về chính sách thuế.

* (SMS: 3631/TCT-CS) - Ngày 27/08/2014, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3631/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

* (SMS: 3343/TCT-CS) - Ngày 18/08/2014, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3343/TCT-CS về chính sách thuế.

* (SMS: 3279/TCT-CS) - Ngày 14/08/2014, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3279/TCT-CS về việc thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 3239/TCT-CS) - Ngày 13/08/2014, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3239/TCT-CS về việc giải đáp vướng mắc về chính sách thuế môn bài.


LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (SMS: 3623/LDTBXH-LDTL) - Ngày 01/10/2014, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3623/LĐTBXH-LĐTL về việc triển khai các giải pháp nhằm giảm tỷ lệ lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc.
* (SMS: 3622/LDTBXH-LDTL) - Ngày 01/10/2014,
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3622/LĐTBXH-LĐTL về việc hướng dẫn giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc.

* (SMS: 3556/LDTBXH-LDTL) - Ngày 26/09/2014, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3556/LĐTBXH-LĐTL về việc tăng cường quản lý lao động, tiền lương của các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước.

* (SMS: 173/KH-UBND) - Ngày 26/09/2014, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 173/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình quốc gia An toàn lao động vệ sinh lao động Thành phố Hà Nội năm 2015.

* (SMS: 3510/LDTBXH-LDTL) - Ngày 23/09/2014, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3510/LĐTBXH-LĐTL về việc xác định quỹ tiền lương của người lao động.

* (SMS: 2940/BHXH-TCKT) - Ngày 14/08/2014, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 2940/BHXH-TCKT về công tác chi trả lương hưu, trợ cấp hàng tháng qua hệ thống bưu điện.


ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở
 

* (SMS: 7631/VPCP-KTN) - Ngày 01/10/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7631/VPCP-KTN về việc đề nghị giao phần đất dự án khu công nghiệp Dịch vụ dầu khí Soài Rạp tại Gò Công Đông - Tiền Giang cho tỉnh Tiền Giang quản lý, sử dụng.

* (SMS: 4100/TCT-CS) - Ngày 23/09/2014, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4100/TCT-CS về tiền sử dụng đất.

* (SMS: 3633/TCT-CS) - Ngày 27/08/2014, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3633/TCT-CS về việc giảm 50% tiền thuê đất phải nộp khi thay đổi mục đích sử dụng đất.


TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG
 

* (SMS: 28/2014/TT-NHNN) - Ngày 01/10/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 28/2014/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 06/2009/TT-NHNN ngày 09/04/2009 quy định chi tiết về chính sách cho vay ưu đãi lãi suất theo chương trình hỗ trợ các huyện nghèo tại Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ.

* (SMS: 7514/VPCP-KTTH) - Ngày 26/09/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7514/VPCP-KTTH về việc gia hạn thời gian thực hiện và thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch 2013 chưa giải ngân hết của Đắk Lắk.

* (SMS: 7485/VPCP-KTTH) - Ngày 25/09/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7485/VPCP-KTTH về việc xử lý đề nghị hỗ trợ vốn của một số địa phương.

* (SMS: 2456/QD-BTC) - Ngày 24/09/2014, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2456/QĐ-BTC về Quy chế hoạt động thanh tra chuyên ngành Kho bạc Nhà nước.

* (SMS: 13487/BTC-QLCS) - Ngày 24/09/2014, Bộ Tài chính ban hành Công văn 13487/BTC-QLCS về việc thay đổi số hiệu tài khoản tạm giữ của Bộ Tài chính tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước.

* (SMS: 7459/VPCP-KTN) - Ngày 24/09/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7459/VPCP-KTN về việc sử dụng nguồn vốn dư sau đấu thầu của các Hiệp định vay Ngân hàng Thế giới (WB) cho công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.
* (SMS: 1847/TTg-KTTH) - Ngày 24/09/2014,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1847/TTg-KTTH về việc bảo lãnh Hợp đồng vay không ràng buộc có bảo hiểm NEXI cho Dự án đường dây truyền tải Long Phú - Cần Thơ - Trà Nóc và Trạm biến áp Cần Thơ.

* (SMS: 1846/TTg-KTTH) - Ngày 24/09/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1846/TTg-KTTH về việc bảo lãnh Hợp đồng vay không ràng buộc có bảo hiểm NEXI cho Dự án hai đường dây truyền tải Duyên Hải - Mỹ Tho và Long Phú - Sóc Trăng.

* (SMS: 71/QD-HDQL) - Ngày 23/09/2014, Ngân hàng Phát triển Việt Nam ban hành Quyết định 71/QĐ-HĐQL về việc ban hành Quy chế bảo lãnh của Ngân hàng Phát triển Việt Nam cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn Ngân hàng thương mại.

* (SMS: 138/2014/TT-BTC) - Ngày 22/09/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 138/2014/TT-BTC quy định về định mức chi phí nhập, định mức chi phí xuất tại cửa kho và định mức chi phí bảo quản thuốc nổ Pentrit (TEN) dự trữ quốc gia.

KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

* (SMS: 11910/TCHQ-GSQL) - Ngày 01/10/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 11910/TCHQ-GSQL về việc sử dụng hóa đơn trong bộ hồ sơ hải quan khi làm thủ tục xuất khẩu.

* (SMS: 3993/TCT-CS) - Ngày 16/09/2014, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3993/TCT-CS về hóa đơn, chứng từ.

* (SMS: 3637/TCT-CS) - Ngày 27/08/2014, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3637/TCT-CS về thời điểm lập hóa đơn.


XUẤT NHẬP KHẨU

* (SMS: 11849/TCHQ-TXNK) - Ngày 30/09/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 11849/TCHQ-TXNK về việc vướng phân loại mặt hàng “Gỗ keo nhiên liệu”.

* (SMS: 11805/TCHQ-TXNK) - Ngày 29/09/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 11805/TCHQ-TXNK về việc phân tích, phân loại hàng hóa khai báo là “Chất Diethanol Isopropanolamine 85%”.

* (SMS: 11784/TCHQ-TXNK) - Ngày 29/09/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 11784/TCHQ-TXNK về việc nhập khẩu phân bón vi sinh.

* (SMS: 11802/TCHQ-TXNK) - Ngày 29/09/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 11802/TCHQ-TXNK về việc phân loại hàng hóa.

* (SMS: 11801/TCHQ-TXNK) - Ngày 29/09/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 11801/TCHQ-TXNK về việc sử dụng kết quả phân tích, phân loại hàng hóa nhập khẩu.

* (SMS: 11728/TCHQ-TXNK) - Ngày 26/09/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 11728/TCHQ-TXNK về việc ghi nhận vướng mắc.

* (SMS: 11749/TB-TCHQ) - Ngày 26/09/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 11749/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Muội than - Carbon Black N330, hàng mới 100%.

* (SMS: 11746/TB-TCHQ) - Ngày 26/09/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 11746/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nguyên liệu sản xuất dầu gội.

* (SMS: 11712/TB-TCHQ) - Ngày 26/09/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 11712/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu giấy Kraft nhiều lớp, chưa tẩy trắng chưa in hình chữ dạng cuộn, định lượng 150 GSM, khổ 1700mm - UB EXPORT LINERBOARD 150GSM (mục 1).

* (SMS: 11711/TB-TCHQ) - Ngày 26/09/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 11711/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu giấy Kraft nhiều lớp, chưa tẩy trắng chưa in hình chữ dạng cuộn, định lượng 175 GSM, khổ (1150, 1200, 1300, 1450, 1550, 1600, 1650, 1750, 1850, 1950, 2200) mm - UB EXPORT LINERBOARD 175GSM (mục 2).

* (SMS: 11710/TB-TCHQ) - Ngày 26/09/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 11710/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu giấy Kraft nhiều lớp, chưa tẩy trắng chưa in hình chữ dạng cuộn, định lượng 275 GSM, khổ (1500, 1900, 1950, 2100) mm - UB EXPORT LINERBOARD 275GSM (mục 3).

* (SMS: 11727/TCHQ-QLRR) - Ngày 26/09/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 11727/TCHQ-QLRR về việc thiết lập, áp dụng tiêu chí trên hệ thống VNACCS/VCIS.

* (SMS: 11641/TCHQ-TXNK) - Ngày 25/09/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 11641/TCHQ-TXNK về quặng monazite xuất khẩu.


* (SMS: 11595/TCHQ-GSQL) - Ngày 24/09/2014,
Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 11595/TCHQ-GSQL về thủ tục xuất khẩu cá tra.

* (SMS: 11584/TCHQ-GSQL) - Ngày 24/09/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 11584/TCHQ-GSQL về việc ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu.

* (SMS: 1255/GSQL-GQ2) - Ngày 22/09/2014, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 1255/GSQL-GQ2 về thủ tục hải quan khi bán DMF vào nội địa.


XÂY DỰNG
 

* (SMS: 1943/TTg-KTN) - Ngày 01/10/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1943/TTg-KTN về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tỉnh Đồng Nai.


* (SMS: 389/TB-VPCP) - Ngày 30/09/2014,
Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 389/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án xây dựng Trung tâm Quốc gia điều hành, quản lý ứng phó thảm họa, tìm kiếm cứu nạn (giai đoạn 1) và kế hoạch năm 2015.

* (SMS: 4922/QD-UBND) - Ngày 24/09/2014, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 4922/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục: các đồ án quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị riêng, quy chế quản lý quy hoạch - kiến trúc; các dự án chỉ giới đường đỏ và thiết kế hồ sơ cắm mốc thực hiện năm 2015 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 2316/BXD-TTr) - Ngày 22/09/2014, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 2316/BXD-TTr về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 121/2013/NĐ-CP và Thông tư 02/2014/TT-BXD.

 
THƯƠNG MẠI
 

* (SMS: 392/TB-VPCP) - Ngày 01/10/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 392/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia tại buổi làm việc với Bộ Công Thương về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

 
* (SMS: 30/CT-TTg) - Ngày 30/09/2014,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 30/CT-TTg về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá.

* (SMS: 13792/BTC-QLG) - Ngày 30/09/2014, Bộ Tài chính ban hành Công văn 13792/BTC-QLG về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

* (SMS: 4760/QD-UBND) - Ngày 25/09/2014, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 4760/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quảng cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh.


TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 1939/TTg-KTN) - Ngày 30/09/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1939/TTg-KTN về việc cấp phép khai thác đá hoa trắng.

* (SMS: 7409/UBND-TNMT) - Ngày 25/09/2014, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 7409/UBND-TNMT về việc chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện Đề án cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đất tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 4924/QD-UBND) - Ngày 24/09/2014, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 4924/QĐ-UBND về việc phê duyệt "Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học Thành phố Hà Nội đến năm 2030".

* (SMS: 4743/QD-UBND) - Ngày 24/09/2014, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 4743/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh.


Y TẾ-SỨC KHỎE
 

* (SMS: 31/2014/TT-BYT) - Ngày 26/09/2014, Bộ Y tế ban hành Thông tư 31/2014/TT-BYT về việc quy định bảng tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật tại hồ sơ mời thầu mua thuốc.

* (SMS: 6697/BYT-KCB) - Ngày 25/09/2014, Bộ Y tế ban hành Công văn 6697/BYT-KCB về việc tăng cường phòng chống dịch đau mắt đỏ.

* (SMS: 3711/QD-BYT) - Ngày 19/09/2014, Bộ Y tế ban hành Quyết định 3711/QĐ-BYT về việc ban hành "Hướng dẫn giám sát và phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết Dengue".

* (SMS: 16153/QLD-KD) - Ngày 19/09/2014, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 16153/QLD-KD về việc cung ứng thuốc phòng, chống dịch đau mắt đỏ.

* (SMS: 6522/BYT-KCB) - Ngày 18/09/2014, Bộ Y tế ban hành Công văn 6522/BYT-KCB về việc tăng cường thực hiện các quy định bảo đảm an toàn truyền máu.

* (SMS: 15927/QLD-CL) - Ngày 18/09/2014, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 15927/QLD-CL về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

* (SMS: 6154/BYT-TB-CT) - Ngày 06/09/2014, Bộ Y tế ban hành Công văn 6154/BYT-TB-CT về thông tin an toàn trong sử dụng sản phẩm trang thiết bị y tế.

* (SMS: 6141/BYT-KCB) - Ngày 06/09/2014, Bộ Y tế ban hành Công văn 6141/BYT-KCB về việc trả lời về đề nghị cử cán bộ tham gia hỗ trợ công tác y tế phục vụ thi hành án tử hình.

* (SMS: 5855/BYT-KCB) - Ngày 28/08/2014, Bộ Y tế ban hành Công văn 5855/BYT-KCB về việc kéo dài lộ trình cấp chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động đối với bệnh viện.

* (SMS: 14007/QLD-TTra) - Ngày 19/08/2014, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 14007/QLD-TTra về việc tăng cường kiểm tra chất lượng thuốc.

GIAO THÔNG

* (SMS: 7643/VPCP-KTN) - Ngày 01/10/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7643/VPCP-KTN về công tác giải phòng mặt bằng, tái định cư và đảm bảo an toàn giao thông phục vụ triển khai các dự án cải tạo, mở rộng quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên.

* (SMS: 1940/TTg-KTN) - Ngày 30/09/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1940/TTg-KTN về việc đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với quốc lộ 1.

* (SMS: 383/TB-VPCP) - Ngày 25/09/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 383/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị tổng kết thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và đảm bảo an toàn giao thông phục vụ triển khai các Dự án mở rộng quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên.

* (SMS: 41/2014/TT-BGTVT) - Ngày 15/09/2014, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 41/2014/TT-BGTVT về việc ban hành "Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Giao thông vận tải".

* (SMS: 10070/BGTVT-VT) - Ngày 15/08/2014, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Công văn 10070/BGTVT-VT về việc thống nhất nội dung niêm yết biểu trưng, thông tin kẻ trên cánh cửa xe hoặc thành xe theo quy định.


GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (SMS: 7647/VPCP-KGVX) - Ngày 01/10/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7647/VPCP-KGVX về dự thảo "Quy chế tổ chức hoạt động của Trường Đại học Phan Châu Trinh hoạt động không vì lợi nhuận".

* (SMS: 3608/QD-BGDDT) - Ngày 10/09/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 3608/QĐ-BGDĐT về việc thành lập trường Cao đẳng Y Dược Hồng Đức.

* (SMS: 4556/BGDDT-PC) - Ngày 25/08/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4556/BGDĐT-PC về việc thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

* (SMS: 4555/BGDDT-PC) - Ngày 25/08/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4555/BGDĐT-PC về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 về công tác pháp chế.

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

* (SMS: 8438/QD-BCT) - Ngày 22/09/2014, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 8438/QĐ-BCT về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được .

BẢO HIỂM

* (SMS: 6594/BYT-BH) - Ngày 23/09/2014, Bộ Y tế ban hành Công văn 6594/BYT-BH về việc thanh toán bảo hiểm y tế đối với một số vật tư y tế theo Thông tư 27/2013/TT-BYT.

* (SMS: 3510/BHXH-BT) - Ngày 23/09/2014, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 3510/BHXH-BT về việc thực hiện bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số tại các thôn đặc biệt khó khăn và người thuộc hộ gia đình cận nghèo.

* (SMS: 3497/BHXH-TCKT) - Ngày 23/09/2014, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 3497/BHXH-TCKT về việc hợp tác thu, thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của các doanh nghiệp mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại hệ thống Vietcombank.

* (SMS: 3208/BHXH-KT) - Ngày 03/09/2014, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 3208/BHXH-KT về việc tăng cường kiểm tra và phối hợp kiểm tra, thanh tra liên ngành về bảo hiểm y tế.

* (SMS: 5667/BYT-BH) - Ngày 25/08/2014, Bộ Y tế ban hành Công văn 5667/BYT-BH về việc thanh toán chi phí xét nghiệm HIV đối với người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế.


CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

* (SMS: 3466/BHXH-TCCB) - Ngày 22/09/2014, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 3466/BHXH-TCCB về việc báo cáo tình hình sử dụng biên chế đến tháng 09/2014.

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (SMS: 73/2014/QD-UBND) - Ngày 26/09/2014, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành  Quyết định 73/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

* (SMS: 89/2014/ND-CP) - Ngày 29/09/2014, Chính phủ ban hành Nghị định 89/2014/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú".

* (SMS: 1722/QD-TTg) - Ngày 26/09/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1722/QĐ-TTg về ngày Âm nhạc Việt Nam.


AN NINH TRẬT TỰ

* (SMS: 170/KH-UBND) - Ngày 25/09/2014, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 170/KH-UBND về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn Thành phố Hà Nội.


CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI
 

* (SMS: 394/TB-VPCP) - Ngày 02/10/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 394/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sơn La.

* (SMS: 388/TB-VPCP) - Ngày 30/09/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 388/TB-VPCP về kết luận của Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237 tại cuộc họp đánh giá tiến độ, kết quả bước đầu thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; thống nhất phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

* (SMS: 12696/BTC-DT) - Ngày 10/09/2014, Bộ Tài chính ban hành Công văn 12696/BTC-ĐT về việc hỗ trợ kinh phí đầu tư thực hiện dự án di dân khẩn cấp huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn.


HÀNH CHÍNH

* (SMS: 4151/BTP-BTNN) - Ngày 01/10/2014, Bộ Tư pháp ban hành Công văn 4151/BTP-BTNN về việc phối hợp xây dựng Báo cáo về công tác bồi thường của Nhà nước năm 2014.

* (SMS: 7600/VPCP-NC) - Ngày 30/09/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7600/VPCP-NC về việc tiếp tục sử dụng con dấu có hình Quốc huy.


* (SMS: 387/TB-VPCP) - Ngày 29/09/2014,
Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 387/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TƯ ngày 26/05/2014 của Bộ Chính trị, Luật Tiếp công dân và Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ.

* (SMS: 20/2014/TT-BTP) - Ngày 25/09/2014, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 20/2014/TT-BTP về việc ban hành các biểu mẫu để sử dụng trong quá trình áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, biện pháp thay thế xử lý hành chính quản lý tại gia đình đối với người chưa thành niên theo quy định của Nghị định 111/2013/NĐ-CP ngày 30/09/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

* (SMS: 384/TB-VPCP) - Ngày 25/09/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 384/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

* (SMS: 2438/QD-BTC) - Ngày 22/09/2014, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2438/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính.

* (SMS: 2437/QD-BTC) - Ngày 22/09/2014, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2437/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính.

* (SMS: 39/2014/TT-BGTVT) - Ngày 12/09/2014, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 39/2014/TT-BGTVT về việc quy định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giao thông Vận tải.


CƠ CẤU TỔ CHỨC
 

* (SMS: 1719/QD-TTg) - Ngày 24/09/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1719/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Vũ Hồng Nam, giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

* (SMS: 1718/QD-TTg) - Ngày 24/09/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1718/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Đặng Minh Khôi, giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

* (SMS: 2468/QD-BTC) - Ngày 24/09/2014, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2468/QĐ-BTC về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Chiến lược và Chính sách tài chính.


CÔNG NGHIỆP

* (SMS: 8474/QD-BCT) - Ngày 23/09/2014, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 8474/QĐ-BCT quy định về mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại.


TIẾT KIỆM- PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

* (SMS: 13244/BTC-PC) - Ngày 19/09/2014, Bộ Tài chính ban hành Công văn 13244/BTC-PC về việc triển khai Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn .


THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT

* (SMS: 90/2014/ND-CP) - Ngày 29/09/2014, Chính phủ ban hành Nghị định 90/2014/NĐ-CP về "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật.

* (SMS: 1721/QD-TTg) - Ngày 25/09/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1721/QĐ-TTg về việc phong tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

* (SMS: 1720/QD-TTg) - Ngày 25/09/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1720/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

* (SMS: 1717/QD-TTg) - Ngày 24/09/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1717/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

* (SMS: 1716/QD-TTg) - Ngày 24/09/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1716/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

* (SMS: 1707/QD-TTg) - Ngày 23/09/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1707/QĐ-TTg về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

* (SMS: 1706/QD-TTg) - Ngày 23/09/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1706/QĐ-TTg về việc tặng Kỷ niệm chương Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù, đày.

* (SMS: 1705/QD-TTg) - Ngày 23/09/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1705/QĐ-TTg về việc tặng Kỷ niệm chương Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù, đày.

* (SMS: 1703/QD-TTg) - Ngày 23/09/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1703/QĐ-TTg về việc cấp Bằng Tổ quốc ghi công.

* (SMS: 1668/QD-TTg) - Ngày 17/09/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1668/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

* (SMS: 1667/QD-TTg) - Ngày 17/09/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1667/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

* (SMS: 1666/QD-TTg) - Ngày 17/09/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1666/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

* (SMS: 1665/QD-TTg) - Ngày 17/09/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1665/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

* (SMS: 1664/QD-TTg) - Ngày 17/09/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1664/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

 * (SMS: 1663/QD-TTg) - Ngày 17/09/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1668/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

* (SMS: 1662/QD-TTg) - Ngày 17/09/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1662/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

* (SMS: 1661/QD-TTg) - Ngày 17/09/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1661/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

LĨNH VỰC KHÁC

* (SMS: 385/TB-VPCP) - Ngày 26/09/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 385/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam tại cuộc họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2014 của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam.