(LuatVietnam) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản trên hệ thống tin nhắn 6689.

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.
Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ:
www.luatvietnam.vn 
Trong tuần này từ 18/09/2010 - 24/09/2010, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản. 
 
Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:
 
CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 98/2010/ND-CP) – Ngày 21/09/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 98/2010/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa.
 
* (SMS: 97/2010/ND-CP) – Ngày 21/09/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 97/2010/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp. 
 
* (SMS: 96/2010/ND-CP) – Ngày 20/09/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 96/2010/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/09/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/05/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 1755/QD-TTg) – Ngày 22/09/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1755/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông".
 
* (SMS: 1754/QD-TTg) – Ngày 21/09/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1754/QĐ-TTg về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam.
 
* (SMS: 1753/QD-TTg) – Ngày 21/09/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1753/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng.
 
* (SMS: 1752/CT-TTg) – Ngày 21/09/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 1752/CT-TTg về việc tổ chức tổng điều tra hộ nghèo trên toàn quốc phục vụ cho việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2011 - 2015.
 
* (SMS: 1751/QD-TTg) – Ngày 21/09/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1751/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác xây dựng Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011 - 2020.
 
* (SMS: 1750/QD-TTg) – Ngày 21/09/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1750/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương.
 
* (SMS: 1738/QD-TTg) – Ngày 20/09/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1738/QĐ-TTg về việc thành lập Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.
 
* (SMS: 1736/QD-TTg) – Ngày 20/09/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1736/QĐ-TTg về việc phê chuẩnkết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 1735/QD-TTg) – Ngày 20/09/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1735/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban Nhân dân Tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 1723/QD-TTg) – Ngày 17/09/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1723/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.
 
* (SMS: 1722/CT-TTg) – Ngày 17/09/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 1722/CT-TTg về việc tổ chức triển khai thi hành Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/06/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp tục tăng cường việc thực hiện Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính.
 
* (SMS: 1720/QD-TTg) – Ngày 17/09/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1720/QĐ-TTg về việc thành lập Ủy ban Vũ trụ Việt Nam.
 
* (SMS: 1717/QD-TTg) – Ngày 17/09/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1717/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 1716/QD-TTg) – Ngày 17/09/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1716/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 57/2010/QD-TTg) – Ngày 17/09/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 57/2010/QĐ-TTg về miễn tiền thuê đất đối với các dự án xây dựng kho dự trữ 4 triệu tấn lúa, ngô, kho lạnh bảo quản thủy sản, rau quả và kho tạm trữ cà phê theo quy hoạch.
 
* (SMS: 1690/QD-TTg) – Ngày 16/09/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1690/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020.
 
 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
* (SMS: 6003/BGDDT-GDTH) – Ngày 21/09/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 6003/BGDĐT-GDTH về việc hướng dẫn triển khai dạy thí điểm Chương trình Tiếng Anh Tiểu học.
 
* (SMS: 5968/BGDDT-GDMN) – Ngày 20/09/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 5968/BGDĐT-GDMN về việc phối hợp với các cơ sở y tế tổ chức chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin sởi cho trẻ em 1-5 tuổi.
 
BỘ TÀI CHÍNH
 
* (SMS: 139/2010/TT-BTC) – Ngày 21/09/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 139/2010/TT-BTC quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.
 
* (SMS: 12452/BTC-QLN) – Ngày 17/09/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 12452/BTC-QLN về việc hướng dẫn tạm thời ghi thu, ghi chi viện trợ theo quy trình TABMIS.
 
* (SMS: 138/2010/TT-BTC) – Ngày 17/09/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 138/2010/TT-BTC hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.
 
* (SMS: 137/2010/TT-BTC) – Ngày 15/09/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 137/2010/TT-BTC quy định việc xác định giá khởi điểm của tài sản nhà nước bán đấu giá và chế độ tài chính của Hội đồng bán đấu giá tài sản.
 
* (SMS: 136/2010/TT-BTC) – Ngày 13/09/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 136/2010/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.
 
* (SMS: 11140/BTC-TCT) – Ngày 23/08/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 11140/BTC-TCT về việc kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp từ đầu tư, chuyển nhượng bất động sản
 
BỘ CÔNG THƯƠNG
 
* (SMS: 4872/QD-BCT) – Ngày 20/09/2010, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 4872/QĐ-BCT về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được.
 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
* (SMS: 2518/QD-BNN-TC) – Ngày 20/09/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2518/QĐ-BNN-TC về việc điều chỉnh Phụ lục 1 tại Quyết định số 3337/QĐ-BNN-TC phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật "Mua sắm bổ sung thiết bị phân tích thuốc trừ sâu cho phòng kiểm nghiệm Trung tâm vùng 1".
 
* (SMS: 2512/QD-BNN-QLCL) – Ngày 20/09/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2512/QĐ-BNN-QLCL ban hành các biện pháp tăng cường ngăn chặn các hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có tạp chất.
 
* (SMS: 54/2010/TT-BNNPTNT) – Ngày 15/09/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 54/2010/TT-BNNPTNT quy định việc kiểm tra, giám sát các chất thuộc nhóm Beta-Agonist trong chăn nuôi.
 
BỘ NỘI VỤ
 
* (SMS: 1081/QD-BNV) – Ngày 17/09/2010, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 1081/QĐ-BNV về việc cho phép thành lập Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam.
 
* (SMS: 1074/QD-BNV) – Ngày 16/09/2010, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 1074/QĐ-BNV về việc cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ vì trẻ em khuyết tật.
 
* (SMS: 1062/QD-BNV) – Ngày 14/09/2010, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 1062/QĐ-BNV về việc thành lập các Phòng chuyên môn thuộc Vụ Kế hoạch - Tài chính.
 
* (SMS: 09/2010/TT-BNV) – Ngày 11/09/2010, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 09/2010/TT-BNV ban hành Tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.
 
BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 
* (SMS: 1117/QD-LDTBXH) – Ngày 16/09/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 1117/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt đầu tư hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động thuộc dự án hỗ trợ phát triển thị trường lao động.
 
* (SMS: 1115/QD-LDTBXH) – Ngày 15/09/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 1115/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch đầu tư phát triển trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ thành trường cao đẳng nghề tiếp cận trình độ Đông Nam Á.
 
* (SMS: 1114/QD-LDTBXH) – Ngày 15/09/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 1114/QĐ-LĐTBXH về việc thành lập Ban Chỉ đạo tham gia Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội Việt Nam và Thăng Long - Hà Nội năm 2010.
 
BỘ TƯ PHÁP
 
* (SMS: 2381/QD-BTP) – Ngày 13/09/2010, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 2381/QĐ-BTP về việc phê duyệt Đề án quy hoạch thành lập một số trường trung cấp luật.
 
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
* (SMS: 28/2010/TT-BGTVT) – Ngày 13/09/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 28/2010/TT-BGTVT quy định chi tiết về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ.
 
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
 
* (SMS: 18/2010/TT-NHNN) – Ngày 16/09/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 18/2010/TT-NHNN quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam.
 
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
 
* (SMS: 04/2010/TTLT-UBDT-BNV) – Ngày 17/09/2010, Ủy ban Dân tộc - Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch 04/2010/TTLT-UBDT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.
 
* (SMS: 28/2010/TTLT-BLDTBXH-BNV) – Ngày 16/09/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Nội ban hành Thông tư liên tịch 28/2010/TTLT-BLĐTBXH-BNV vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm quản lý sau cai nghiện ma tuý.
 
* (SMS: 01/2010/TTLT-VKSNDTC-BCA-TANDTC) – Ngày 27/08/2010, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Thông tư liên tịch 01/2010/TTLT-VKSNDTC-BCA-TANDTC hướng dẫn thi hành các quy định của Bộ Luật tố tụng hình sự về trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
 
BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
 
* (SMS: 437/QD-BCDXDNTM) – Ngày 20/09/2010, Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ban hành Quyết định 437/QĐ-BCĐXDNTM về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.
 
* (SMS: 436/KH-BCDXDNTM) – Ngày 20/09/2010, Ban Chỉ đạo Trung ương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ban hành Kế hoạch 436/KH-BCĐXDNTM về công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương năm 2010 và năm 2011.
 
* (SMS: 435/KH-BCDXDNTM) – Ngày 20/09/2010, Ban Chỉ đạo Trung ương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ban hành Kế hoạch 435/KH-BCĐXDNTM về việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2010 - 2020.
 
TỔNG HẢI QUAN
 
* (SMS: 2294/QD-TCHQ) – Ngày 11/09/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2294/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy trình phúc tập hồ sơ hải quan thực hiện thủ tục hải quan điện tử.
 
TỔNG CỤC THUẾ
 
* (SMS: 3495/TCT-TNCN) – Ngày 10/09/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3495/TCT-TNCN về việc xử lý trường hợp mất chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.
 
* (SMS: 3376/TCT-DNL) – Ngày 31/08/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3376/TCT-DNL về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng.
 
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
 
* (SMS: 1197/QD-KTNN) – Ngày 09/09/2010, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 1197/QĐ-KTNN về việc thành lập Phòng Nghiệp vụ.
 
* (SMS: 1196/QD-KTN) – Ngày 09/09/2010, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 1196/QĐ-KTN về việc thành lập Phòng Nghiệp vụ.
 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
* (SMS: 49/2010/QD-UBND) – Ngày 22/09/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 49/2010/QĐ-UBND về việc ban hành mức thu đối với các đối tượng cai nghiện tại các Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội của Thành phố Hà Nội.
 
* (SMS: 48/2010/QD-UBND) – Ngày 22/09/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 48/2010/QĐ-UBND về việc thành lập Đội hoạt động xã hội Tình nguyện cấp xã, phường, thị trấn.
 
* (SMS: 47/2010/QD-UBND) – Ngày 22/09/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 47/2010/QĐ-UBND về việc quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy; Cán bộ, viên chức của Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội.
 
* (SMS: 46/2010/QD-UBND) – Ngày 22/09/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 46/2010/QĐ-UBND về việc ban hành quy định mức đóng góp, chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm chữa trị, cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội của Thành phố Hà Nội
 
* (SMS: 4662/QD-UBND) – Ngày 22/09/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 4662/QĐ-UBND về việc công bố hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và chi phí máy thi công cho các công trình xây dựng sử dụng vốn nhà nước do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội quản lý.
 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
* (SMS: 71/2010/QD-UBND) – Ngày 17/09/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 71/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý, sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
 
* (SMS: 70/2010/QD-UBND) – Ngày 17/09/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 70/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh.
 
* (SMS: 68/2010/QD-UBND) – Ngày 14/09/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 68/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
 
* (SMS: 67/2010/QD-UBND) – Ngày 13/09/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 67/2010/QĐ-UBND về ban hành Đơn giá chi phí vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.