(Lawdata) Quý khách hàng thân mến, kể từ bản tin số 17/2004, chúng tôi tiến hành thử nghiệm cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản (Vietlaw-SMS) trên hệ thống tin nhắn 998. 

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email hoặc fax, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) hoặc VB (Mã văn bản) (Mã vùng+Số Fax) gửi đến 998.

Ví dụ: Muốn nhận Quyết định 88/2001/QĐ-TTg có mã SMS là 12345 tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 12345 abc@yahoo.com, gửi đến 998.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.vietlaw.gov.vn hoặc www.luatvietnam.com.vn

Trong tuần này (từ 25/9 - 01/10), chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với lawdata@vasc.com.vn để nhận văn bản.

Dưới đây là danh sách một số văn bản đã có:

CHÍNH PHỦ  

* (SMS: 17325 - Khong gui qua fax) - Ngày 22/9/2004, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 170/2004/NĐ-CP về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông trường quốc doanh.

* (SMS: 17321 - Khong gui qua fax) - Ngày 22/9/2004, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 169/2004/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá.

* (SMS: 17324) - Ngày 20/9/2004, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 168/2004/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2000/NĐ-CP ngày 09/3/2000 của Chính phủ về chính sách cứu trợ xã hội.

BỘ TÀI CHÍNH

* (SMS: 200215 - Khong gui qua fax) - Ngày 28/9/2004, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 77/2004/QĐ-BTC quy định quản lý hải quan đối với hàng hoá bán tại cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế.

* (SMS: 200217) - Ngày 27/9/2004, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 3150/TCT/PCCS về hiệu lực thi hành Công văn số 4575/TC/TCT ngày 29/4/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 17326 - Khong gui qua fax) - Ngày 22/9/2004, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 76/2004/QĐ-BTC ban hành Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết hoặc tổ chức kinh doanh chứng khoán.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

* (SMS: 17320 - Khong gui qua fax) - Ngày 15/9/2004, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 05/2004/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 159/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ về cung ứng và sử dụng séc.

BỘ THƯƠNG MẠI

* (SMS: 17328) - Ngày 21/9/2004, Bộ trưởng Bộ Thương mại đã  ban hành Quyết định số 1341/2004/QĐ-BTM về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục hàng tiêu dùng ban hành kèm theo Quyết định số 0404/2004/QĐ-BTM ngày 1/4/2004 của Bộ Thương mại về việc ban hành Danh mục hàng hoá tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

* (SMS: 200216 - Khong gui qua fax) - Ngày 16/9/2004, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định số 15/2004/QĐ-BGTVT về việc ban hành quy định trách nhiệm và hình thức xử lý đối với tổ chức, cá nhân trong quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt.