Văn bản mới cập nhật tuần 37/2013
(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email [email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  [email protected], gửi đến 6689. 

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 

Trong tuần này từ 14/09/2013 - 20/09/2013, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với [email protected] để nhận văn bản.

Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:

DOANH NGHIỆP

* (SMS: 874/QD-BXD) - Ngày 17/09/2013, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 874/QĐ-BXD về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2013 - 2015.

* (SMS: 12258/BTC-CST) - Ngày 16/09/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 12258/BTC-CST về việc trả lời kiến nghị tại Thông báo 328/TB-VPCP ngày 23/08/2013 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam.

* (SMS: 2808/QD-BGTVT) - Ngày 13/09/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2808/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt danh sách các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam thực hiện rút vốn thương hiệu.

* (SMS: 1241/QD-BKHDT) - Ngày 10/09/2013, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định 1241/QĐ-BKHĐT về Khung theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2011 - 2015.

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (SMS: 5457/TCHQ-TXNK) - Ngày 13/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5457/TCHQ-TXNK về việc cơ quan hải quan trực tiếp thu phí thay cán bộ thuế tại một số cửa khẩu.

* (SMS: 5416/TCHQ-TXNK) - Ngày 12/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5416/TCHQ-TXNK về việc tính chậm nộp thuế.

* (SMS: 7622/VPCP-KTN) - Ngày 12/09/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7622/VPCP-KTN về phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô.

* (SMS: 5418/TCHQ-PC) - Ngày 12/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5418/TCHQ-PC về việc tuyên truyền, tập huấn Luật Quản lý thuế sửa đổi. 

* (SMS: 5415/TCHQ-TXNK) - Ngày 12/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5415/TCHQ-TXNK về việc hướng dẫn thủ tục ưu đãi thuế xuất khẩu. 

* (SMS: 12080/BTC-TCHQ) - Ngày 11/09/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 12080/BTC-TCHQ về việc thực hiện Quyết định áp dụng thuế tự vệ chính thức đối với một số mặt hàng dầu thực vật. 

* (SMS: 2959/TCT-CS) - Ngày 11/09/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2959/TCT-CS về việc sử dụng chứng từ thu tiền. 

* (SMS: 5376/TCHQ-TXNK) - Ngày 11/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5376/TCHQ-TXNK về việc hoàn thuế nhập khẩu. 

* (SMS: 2938/TCT-CS) - Ngày 09/09/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2938/TCT-CS về việc xử lý số tiền chậm nộp đối với thuế của nhà thầu nước ngoài nộp bổ sung. 

* (SMS: 5328/TCHQ-TXNK) - Ngày 09/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5328/TCHQ-TXNK về việc trị giá tính thuế hàng nhập khẩu. 

* (SMS: 2895/TCT-CS) - Ngày 04/09/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2895/TCT-CS về việc thuế tài nguyên. 

* (SMS: 2850/TCT-CS) - Ngày 30/08/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2850/TCT-CS về việc thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động đóng tàu. 

* (SMS: 2635/TCT-CS) - Ngày 13/08/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2635/TCT-CS về việc thuế đối với chuyển nhượng tài sản (nhà xưởng) gắn liền với quyền sử dụng đất thuê khi doanh nghiệp chế xuất giải thể. 

* (SMS: 4312/TCHQ-TXNK) - Ngày 30/07/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4312/TCHQ-TXNK về việc thuế bảo vệ môi trường đối với bao bì đóng gói sẵn hàng hóa.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (SMS: 18/CT-BGTVT) - Ngày 17/09/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Chỉ thị 18/CT-BGTVT về việc tăng cường thực hiện các quy định về lao động và tiền lương trong các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Giao thông Vận tải. 

* (SMS: 3286/BNV-TCBC) - Ngày 17/09/2013, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 3286/BNV-TCBC về việc thẩm định số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

* (SMS: 1354/QD-BLDTBXH) - Ngày 16/09/2013, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 1354/QĐ-BLĐTBXH về việc đính chính Thông tư 08/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 46/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tranh chấp lao động. 

* (SMS: 3480/LDTBXH-LDTL) - Ngày 13/09/2013, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3480/LĐTBXH-LĐTL về chế độ tiền lương và phụ cấp lương đối với người lao động.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (SMS: 107/NQ-CP) - Ngày 16/09/2013, Chính phủ ban hành Nghị quyết 107/NQ-CP về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Lâm Đồng. 

* (SMS: 859/QD-BXD) - Ngày 13/09/2013, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 859/QĐ-BXD về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực nhà ở. 

* (SMS: 105/NQ-CP) - Ngày 12/09/2013, Chính phủ ban hành Nghị quyết 105/NQ-CP về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của thành phố Đà Nẵng

* (SMS: 6684/UBND-TNMT) - Ngày 12/09/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 6684/UBND-TNMT về các giải pháp nâng cao chỉ số tiếp cận về đất đai trong Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh (CPI) của Thành phố Hà Nội. 

* (SMS: 2418/TCT-CS) - Ngày 30/07/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2418/TCT-CS về việc khấu trừ tiền bồi thường, hỗ trợ đất vào tiền sử dụng đất.

ĐẦU TƯ

* (SMS: 7800/VPCP-KTN) - Ngày 18/09/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7800/VPCP-KTN về việc một số cơ chế trong phương án đầu tư dự án khu đô thị Gia Lâm. 

* (SMS: 7740/VPCP-KTN) - Ngày 17/09/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7740/VPCP-KTN về việc ưu đãi đầu tư đối với dự án Khu liên hợp công nông nghiệp Dofico. 

* (SMS: 7558/VPCP-KTN) - Ngày 10/09/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7558/VPCP-KTN về việc chấm dứt đầu tư dự án Căn cứ dịch vụ dầu khí Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (SMS: 1616/QD-TTg) - Ngày 18/09/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1616/QĐ-TTg về việc phê duyệt kết quả đàm phán với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) về Hiệp định vay, Hiệp định Tài trợ không hoàn lại và các văn bản pháp lý liên quan của Dự án "Kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mê Kông". 

* (SMS: 5021/QD-UBND) - Ngày 16/09/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 5021/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch kinh phí các hoạt động, hạng mục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách sự nghiệp đợt 2, năm 2013 cho Sở Thông tin và Truyền thông

* (SMS: 1598/QD-TTg) - Ngày 13/09/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1598/QĐ-TTg về việc phê duyệt Định hướng sử dụng vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) giai đoạn 2014 - 2016 và sau năm 2016. 

* (SMS: 12219/BTC-QLCS) - Ngày 13/09/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 12219/BTC-QLCS về việc đẩy nhanh tiến độ xử lý tài sản Nhà nước. 

* (SMS: 12067/BTC-HCSN) - Ngày 10/09/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 12067/BTC-HCSN về việc điều hành chi ngân sách Nhà nước năm 2013.

KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

* (SMS: 105/2013/ND-CP) - Ngày 16/09/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 105/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.

* (SMS: 3504/LDTBXH-KHTC) - Ngày 16/09/2013, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3504/LĐTBXH-KHTC về việc hướng dẫn hạch toán hao mòn tài sản cố định.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (SMS: 2341/QD-BTC) - Ngày 18/09/2013, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2341/QĐ-BTC về việc ban hành lộ trình triển khai sử dụng chữ ký số công cộng trong thủ tục hải quan điện tử. 

* (SMS: 5468/TCHQ-GSQL) - Ngày 16/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5468/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu bút bi có thể tẩy, xóa sau khi viết. 

* (SMS: 5467/TCHQ-GSQL) - Ngày 16/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5467/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc cách ghi thông tin người ủy quyền trên C/O mẫu E. 

* (SMS: 53/2013/QD-TTg) - Ngày 13/09/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 53/2013/QĐ-TTg về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam. 

* (SMS: 5451/TCHQ-GSQL) - Ngày 13/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5451/TCHQ-GSQL về việc xử lý xăng dầu cung ứng (bán) cho tàu biển quốc tịch Việt Nam chạy tuyến quốc tế xuất cảnh. 

* (SMS: 5446/TCHQ-GSQL) - Ngày 13/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5446/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn thực hiện triển khai Hệ thống thông quan điện tử đối với tàu biển xuất nhập cảnh (e-manifest).

* (SMS: 5414/TCHQ-GSQL) - Ngày 12/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5414/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn bổ sung Công văn 5180/TCHQ-GSQL ngày 30/08/2013.

* (SMS: 5413/TCHQ-GSQL) - Ngày 12/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5413/TCHQ-GSQL về việc cấm nhập khẩu bộ tem Trung Quốc phát hành về quần đảo Hoàng Sa. 

* (SMS: 5411/TCHQ-GSQL) - Ngày 12/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5411/TCHQ-GSQL về việc chuẩn hóa, mã hóa các danh mục hàng hóa quản lý chuyên ngành. 

* (SMS: 5395/TCHQ-GSQL) - Ngày 12/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5395/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu sữa từ New Zealand. 

* (SMS: 5363/TCHQ-GSQL) - Ngày 11/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5363/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị của doanh nghiệp

* (SMS: 12081/BTC-TCHQ) - Ngày 11/09/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 12081/BTC-TCHQ về thủ tục hải quan đối với vật tư xây dựng đưa từ nội địa vào doanh nghiệp chế xuất. 

* (SMS: 8155/BCT-QLTT) - Ngày 11/09/2013, Bộ Công Thương ban hành Công văn 8155/BCT-QLTT về việc kiểm tra chất lượng bếp gas nhập khẩu.

* (SMS: 5364/TCHQ-GSQL) - Ngày 11/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5364/TCHQ-GSQL về việc chủ trương thành lập địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Tà Lùng. 

* (SMS: 5362/TCHQ-GSQL) - Ngày 11/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5362/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu xe động cơ điện

* (SMS: 8101/BCT-XNK) - Ngày 10/09/2013, Bộ Công Thương ban hành Công văn 8101/BCT-XNK về việc nhập khẩu trứng gà sản xuất vắc xin. 

* (SMS: 5348/TCHQ-TXNK) - Ngày 10/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5348/TCHQ-TXNK về việc phân loại xe máy nhập khẩu. 

* (SMS: 5356/TCHQ-GSQL) - Ngày 10/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5356/TCHQ-GSQL về việc kiểm tra thực tế hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ.

* (SMS: 5355/TCHQ-GSQL) - Ngày 10/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5355/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng, không có số động cơ. 

* (SMS: 5325/TCHQ-GSQL) - Ngày 09/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5325/TCHQ-GSQL về việc xử lý hàng tồn đọng tại cảng biển.

XÂY DỰNG

* (SMS: 1615/QD-TTg) - Ngày 17/09/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1615/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác quy hoạch. 

* (SMS: 7735/VPCP-KTN) - Ngày 17/09/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7735/VPCP-KTN về việc chuyển vị trí xây dựng nhà máy nước Khu kinh tế Nghi Sơn. 

* (SMS: 2783/QD-BGTVT) - Ngày 12/09/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2783/QĐ-BGTVT về việc ban hành quy định về phân cấp, ủy quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước do Bộ Giao thông Vận tải quản lý, đầu tư. 

* (SMS: 36/2013/QD-UBND) - Ngày 12/09/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 36/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố.

THƯƠNG MẠI

* (SMS: 1625/QD-TTg) - Ngày 19/09/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1625/QĐ-TTg về việc phê duyệt và ký Nghị định thư thực hiện gói cam kết dịch vụ thứ 9 trong khuôn khổ Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ. 

* (SMS: 19/CT-UBND) - Ngày 17/09/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 19/CT-UBND về việc tiếp tục tăng cường biện pháp quản lý giá, bình ổn giá cả, kiềm chế lạm phát những tháng cuối năm 2013 và trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 trên địa bàn Thành phố Hà Nội. 

* (SMS: 7607/VPCP-KTTH) - Ngày 12/09/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7607/VPCP-KTTH về việc đưa mặt hàng sữa vào danh mục thực phẩm bổ sung làm cho giá sữa tăng cao. 

* (SMS: 7513/BCT-QLCT) - Ngày 23/08/2013, Bộ Công Thương ban hành Công văn 7513/BCT-QLCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với mặt hàng dầu thực vật nhập khẩu vào Việt Nam.

* (SMS: 2010/QD-BTC) - Ngày 16/08/2013, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 2010/QĐ-BTC về việc công bố giá bán điện thương phẩm bình quân áp dụng làm giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên sản xuất thủy điện.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG 

* (SMS: 7621/VPCP-KTN) - Ngày 12/09/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7621/VPCP-KTN về việc cấp phép hoạt động khoáng sản đối với đá granit.

Y TẾ-SỨC KHỎE

* (SMS: 3569/QD-BYT) - Ngày 19/09/2013, Bộ Y tế ban hành Quyết định 3569/QĐ-BYT về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế. 

* (SMS: 346/TB-VPCP) - Ngày 16/09/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 346/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giảm quá tải bệnh viện. 

* (SMS: 145/KH-UBND) - Ngày 12/09/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 145/KH-UBND về việc triển khai công tác y tế học đường năm học 2013 - 2014.

* (SMS: 6699/UBND-VX) - Ngày 12/09/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 6699/UBND-VX về việc tăng cường chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch mùa thu - đông

* (SMS: 7602/VPCP-KGVX) - Ngày 12/09/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7602/VPCP-KGVX về việc đề nghị của Viện nghiên cứu điều trị các bệnh hiểm nghèo. 

* (SMS: 4784/UBND-VX) - Ngày 11/09/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn 4784/UBND-VX về việc cho phép mua thuốc y tế trong khi chờ kết quả đấu thầu tập trung năm 2013.  

* (SMS: 3207/QD-BYT) - Ngày 29/08/2013, Bộ Y tế ban hành Quyết định 3207/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Răng Hàm Mặt. 

* (SMS: 145/KH-UBND) - Ngày 12/09/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 145/KH-UBND về việc triển khai công tác y tế học đường năm học 2013 - 2014.

ĐẤU THẦU-CẠNH TRANH

* (SMS: 2792/QD-BGTVT) - Ngày 12/09/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2792/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu lựa chọn bên thuê quản lý khai thác kết cấu hạ tầng cảng biển An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

GIAO THÔNG

* (SMS: 7799/VPCP-KTN) - Ngày 18/09/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7799/VPCP-KTN về việc báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. 

* (SMS: 7729/VPCP-KTN) - Ngày 17/09/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7729/VPCP-KTN về việc triển khai thực hiện lựa chọn nhà quản lý, khai thác các bến cảng ODA Cái Mép và Thị Vải trong năm 2013. 

* (SMS: 1594/QD-TTg) - Ngày 12/09/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1594/QĐ-TTg về việc việc phê duyệt Đề xuất chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Báo cáo đánh giá tác động xã hội của Dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam sử dụng vốn vay WB. 

* (SMS: 1447/TTg-KTN) - Ngày 11/09/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1447/TTg-KTN về việc đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe mô tô 2 bánh có dung tích xi-lanh từ 175 cm3 trở lên (hạng A2). 

* (SMS: 2753/QD-BGTVT) - Ngày 10/09/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2753/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống trạm dừng nghỉ trên quốc lộ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 

* (SMS: 1435/TTg-KTN) - Ngày 09/09/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1435/TTg-KTN về việc phương án đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 14 đoạn Cây Chanh - Cầu 38; đoạn Đồng Xoài - Chơn Thành và dự án quốc lộ 13 đoạn Chiu Riu - Hoa Lư.

* (SMS: 24/2013/TT-BGTVT) - Ngày 27/08/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 24/2013/TT-BGTVT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chế tạo, kiểm tra chứng nhận thiết bị áp lực trong giao thông vận tải.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (SMS: 3982/QD-BGDDT) - Ngày 17/09/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 3982/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công".

* (SMS: 6415/BGDDT-CTHSSV) - Ngày 16/09/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 6415/BGDĐT-CTHSSV về báo cáo việc thực hiện công tác hướng nghiệp trong các nhà trường. 

* (SMS: 6402/BGDDT-GDQP) - Ngày 16/09/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 6402/BGDĐT-GDQP về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh năm học 2013 - 2014. 

* (SMS: 3309/BNN-TCCB) - Ngày 16/09/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 3309/BNN-TCCB về việc báo cáo kết quả hoàn thiện mô hình dạy nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg.

* (SMS: 3704/QD-BGDDT) - Ngày 10/09/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 3704/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 của ngành giáo dục. 

* (SMS: 343/TB-VPCP) - Ngày 10/09/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 343/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng các trường đại học xuất sắc tại cuộc họp về cơ chế tài chính đối với Trường Đại học Việt - Đức và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

* (SMS: 20/2013/TT-BKHCN) - Ngày 06/09/2013, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 20/2013/TT-BKHCN về việc hướng dẫn thủ tục kiểm tra, quy trình và thủ tục thanh tra an toàn hạt nhân trong quá trình khảo sát, đánh giá địa điểm nhà máy điện hạt nhân. 

* (SMS: 3175/BNN-KHCN) - Ngày 09/09/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 3175/BNN-KHCN về việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị quyết 26-NQ/TW.

 BẢO HIỂM

* (SMS: 3187/BHXH-DVT) - Ngày 12/09/2013, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 3187/BHXH-DVT về việc cung ứng và thanh toán thuốc bảo hiểm y tế trong các cơ sở y tế

* (SMS: 3546/BHXH-BC) - Ngày 11/09/2013, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 3546/BHXH-BC về việc xuất hóa đơn tài chính đối với phí dịch vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua hệ thống bưu điện.

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC 

* (SMS: 13/2013/TT-BTP) - Ngày 13/09/2013, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 13/2013/TT-BTP về quy định tiêu chuẩn chức danh công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc cục thi hành án dân sự và chi cục thi hành án dân sự.

* (SMS: 26/2013/TT-BGTVT) - Ngày 10/09/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 26/2013/TT-BGTVT quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm đối với tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức ngành giao thông vận tải được giao nhiệm vụ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa.

* (SMS: 35/2013/QD-UBND) - Ngày 10/09/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 35/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố Hồ Chí Minh.

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (SMS: 1135/QD-BTTTT) - Ngày 16/09/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1135/QĐ-BTTTT về việc chỉ định Phòng đo kiểm.

 * (SMS: 11546/BTC-QLCS) - Ngày 29/08/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 11546/BTC-QLCS về việc hướng dẫn hạch toán hao mòn tài sản cố định và thống nhất số liệu trong Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước.

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

* (SMS: 3912/QD-BGDDT) - Ngày 16/09/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 3912/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Điều lệ giải cầu lông người cao tuổi giáo viên nhân dân toàn quốc lần thứ V - 2013. 

* (SMS: 3138/QD-BVHTTDL) - Ngày 12/09/2013, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 3138/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Đề cương Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm”.

AN NINH TRẬT TỰ 

* (SMS: 7581/VPCP-KGVX) - Ngày 11/09/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7581/VPCP-KGVX về việc thực hiện công tác phòng, chống mại dâm. 

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI 

* (SMS: 1617/QD-TTg) - Ngày 18/09/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1617/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh mục Dự án "Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam" vay vốn Ngân hàng Thế giới. 

* (SMS: 348/TB-VPCP) - Ngày 18/09/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 348/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc tại buổi làm việc của Ban Chỉ đạo Tây Bắc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái. 

* (SMS: 146/KH-UBND) - Ngày 13/09/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 146/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị định 56/2013/NĐ-CP ngày 22/05/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Pháp luật quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng".

* (SMS: 5006/QD-UBND) - Ngày 12/09/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 5006/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi giai đoạn 2013 - 2015. 

* (SMS: 5003/QD-UBND) - Ngày 12/09/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 5003/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh giai đoạn 2013 - 2015.

* (SMS: 4933/QD-UBND) - Ngày 11/09/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 4933/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Hòa Phú, huyện Củ Chi giai đoạn 2013 - 2015. 

* (SMS: 4932/QD-UBND) - Ngày 11/09/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 4932/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi giai đoạn 2013 - 2015. 

* (SMS: 4931/QD-UBND) - Ngày 11/09/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 4931/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi giai đoạn 2013 - 2015. 

* (SMS: 4930/QD-UBND) - Ngày 11/09/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 4930/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi giai đoạn 2013 - 2015.

HÀNH CHÍNH

* (SMS: 3308/BC-BNN-PC) - Ngày 16/09/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Báo cáo 3308/BC-BNN-PC về tình hình triển khai Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. 

* (SMS: 7700/VPCP-QHQT) - Ngày 16/09/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7700/VPCP-QHQT về việc kết quả họp thường niên giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Bộ Nông Lâm nghiệp Lào. 

* (SMS: 7666/VPCP-KTN) - Ngày 13/09/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7666/VPCP-KTN về việc dự thảo Tờ trình sửa đổi bổ sung Nghị quyết 38/2004/QH11 ngày 03/12/2004 của Quốc hội. 

* (SMS: 344/BC-CP) - Ngày 12/09/2013, Chính phủ ban hành Báo cáo 344/BC-CP về tình hình triển khai thi hành Luật, Pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật, Pháp lệnh của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội được ban hành từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII đến hết tháng 7/2013 của Chính phủ. 

* (SMS: 4915/QD-UBND) - Ngày 11/09/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 4915/QĐ-UBND về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước

* (SMS: 5387/TCHQ-TTr) - Ngày 11/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5387/TCHQ-TTr về việc qui định trách nhiệm Giải trình của cơ quan nhà nước. 

* (SMS: 2249/QD-BTP) - Ngày 06/09/2013, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 2249/QĐ-BTP về ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ theo Quyết định 921/QĐ-TTg ngày 12/06/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao trách nhiệm theo dõi tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh

* (SMS: 2247/QD-BTC) - Ngày 06/09/2013, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2247/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế theo dõi, đánh giá thi hành pháp luật tài chính.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (SMS: 2112/QD-BNN-TCCB) - Ngày 16/09/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2112/QĐ-BNN-TCCB về việc công nhận Ban vận động thành lập Hiệp hội Trồng rừng và Bảo tồn sinh thái Việt Nam. 

* (SMS: 37/2013/QD-UBND) - Ngày 16/09/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 37/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh. 

* (SMS: 1612/QD-TTg) - Ngày 13/09/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1612/QĐ-TTg về việc điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp. 

* (SMS: 1611/QD-TTg) - Ngày 13/09/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1611/QĐ-TTg về việc phê chuẩn việc bầu thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2011 - 2016. 

* (SMS: 1610/QD-TTg) - Ngày 13/09/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1610/QĐ-TTg về việc phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2011 - 2016. 

* (SMS: 2858/QD-TCHQ) - Ngày 13/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2858/QĐ-TCHQ về việc công nhận đổi tên địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. 

* (SMS: 3830/QD-BGDDT) - Ngày 12/09/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 3830/QĐ-BGDĐT về việc điều chuyển Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Bộ về Vụ Pháp chế. 

* (SMS: 1586/QD-TTg) - Ngày 11/09/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1586/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013 - 2016.

* (SMS: 1331/QD-BLDTBXH) - Ngày 11/09/2013, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 1331/QĐ-BLĐTBXH về việc thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP của Chính phủ về chính sách xã hội. 

* (SMS: 2730/QD-BGTVT) - Ngày 09/09/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2730/QĐ-BGTVT về việc thành lập Ban Tổ chức Hội nghị về công tác cán bộ nữ Bộ Giao thông Vận tải. 

* (SMS: 6452/QD-BCT) - Ngày 06/09/2013, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 6452/QĐ-BCT về việc thành lập và ban hành quy định về tổ chức, nhiệm vụ và quy chế hoạt động của tổ công tác điều hành xuất khẩu gạo.

CÔNG NGHIỆP 

* (SMS: 1621/QD-TTg) - Ngày 18/09/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1621/QĐ-TTg về việc phê duyệt "Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2020, có tính đến năm 2030". 

* (SMS: 344/TB-VPCP) - Ngày 10/09/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 344/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (SMS: 37/2013/QD-UBND) - Ngày 18/09/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 37/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phạm vi bảo vệ đối với công trình thủy lợi trên địa bàn Thành phố Hà Nội. 

* (SMS: 3322/BNN-KH) - Ngày 16/09/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 3322/BNN-KH về việc xuất dự trữ quốc gia hóa chất sát trùng phòng, chống dịch bệnh. 

* (SMS: 18/CT-UBND) - Ngày 13/09/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 18/CT-UBND về việc đẩy mạnh công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2013 - 2014 trên địa bàn Thành phố Hà Nội. 

* (SMS: 4836/UBND-CNN) - Ngày 13/09/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn 4836/UBND-CNN về việc tăng cường kiểm tra, giám sát ngăn chặn cúm gia cầm qua biên giới

* (SMS: 103/2013/ND-CP) - Ngày 12/09/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 103/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản. 

* (SMS: 345/TB-VPCP) - Ngày 11/09/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 345/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn của Bộ Giao thông Vận tải. 

* (SMS: 3245/BNN-TCTL) - Ngày 11/09/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 3245/BNN-TCTL về việc đề nghị xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và phòng chống lụt bão. 

* (SMS: 36/2013/QD-UBND) - Ngày 10/09/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 36/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước và mức trần dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 5486/QD-UBND) - Ngày 10/09/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5486/QĐ-UBND về việc công bố bổ sung Định mức dự toán chăn nuôi Linh Dương vào Định mức dự toán duy trì chăn nuôi động vật tại vườn thú Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 3177/BNN-QLCL) - Ngày 09/09/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 3177/BNN-QLCL về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý an toàn thực phẩm

* (SMS: 40/2013/TT-BNNPTNT) - Ngày 05/09/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 40/2013/TT-BNNPTNT về việc ban hành Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (SMS: 106/2013/ND-CP) - Ngày 17/09/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 106/2013/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007 của Chính phủ. 

* (SMS: 1526/QD-CTN) - Ngày 26/08/2013, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1526/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 

* (SMS: 1525/QD-CTN) - Ngày 26/08/2013, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1525/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 1524/QD-CTN) - Ngày 26/08/2013, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1524/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 

* (SMS: 1412/QD-CTN) - Ngày 14/08/2013, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1412/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 

* (SMS: 1411/QD-CTN) - Ngày 14/08/2013,  Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1411/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 1324/QD-CTN) - Ngày 02/08/2013, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1324/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 

* (SMS: 1323/QD-CTN) - Ngày 02/08/2013, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1323/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 

* (SMS: 1322/QD-CTN) - Ngày 02/08/2013, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1322/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

HÀNG HẢI 

* (SMS: 25/2013/TT-BGTVT) - Ngày 29/08/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 25/2013/TT-BGTVT quy định về trình tự, thủ tục thực hiện việc nạo vét luồng hàng hải, khu nước, vùng nước trong cảng biển kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách Nhà nước và quản lý Nhà nước về hàng hải đối với hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản trong vùng nước cảng biển và luồng hàng hải.

 AN NINH QUỐC GIA 

* (SMS: 17/2013/TT-BKHCN) - Ngày 30/07/2013, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 17/2013/TT-BKHCN về việc hướng dẫn thực hiện quy định về khai báo của Nghị định thư bổ sung của Hiệp định giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế về việc áp dụng thanh sát theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân. 

TIẾT KIỆM-PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

* (SMS: 7604/VPCP-V.I) - Ngày 12/09/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7604/VPCP-V.I về việc phản ánh tiêu cực tại Dự án chợ Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội.

THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT

* (SMS: 1162/TB-BGDDT) - Ngày 16/09/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông báo 1162/TB-BGDĐT về việc lùi ngày tổ chức Lễ Tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi quốc tế và học sinh thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2012 - 2013.

* (SMS: 7556/VPCP-KGVX) - Ngày 10/09/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7556/VPCP-KGVX về việc tổ chức Hội nghị biểu dương người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trong sự nghiệp bảo vệ biên giới, hải đảo. 

* (SMS: 6227/BTP-TDKT) - Ngày 06/09/2013, Bộ Tư pháp ban hành Công văn 6227/BTP-TĐKT về việc hướng dẫn chấm điểm thi đua và xếp hạng Sở Tư pháp và cơ quan Thi hành án dân sự địa phương 2013.

NGOẠI GIAO

* (SMS: 1622/QD-TTg) - Ngày 18/09/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1622/QĐ-TTg về việc phê duyệt và ký Hiệp định thành lập Cơ quan nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN+3. 

* (SMS: 7783/VPCP-QHQT) - Ngày 18/09/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7783/VPCP-QHQT về việc cử Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Uỷ ban liên Chính phủ Việt Nam - Mô-dăm-bích và tổ chức Kỳ họp lần thứ ba Uỷ ban liên Chính phủ. 

LĨNH VỰC KHÁC

* (SMS: 3472/LDTBXH-BVCSTE) - Ngày 12/09/2013, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3472/LĐTBXH-BVCSTE về việc đăng tải thư chúc Tết Trung thu năm 2013 của Chủ tịch nước.

* (SMS: 7528/VPCP-QHQT) - Ngày 09/09/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7528/VPCP-QHQT về việc Dự án Nhà máy điện gió Lợi Hải sử dụng tín dụng hỗn hợp của Chính phủ Đan Mạch. 

 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.