Văn bản mới cập nhật tuần 36/2017

(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.  

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email [email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTG [email protected], gửi đến 6689.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ:  www.luatvietnam.vn 

DOANH NGHIỆP
 

* (SMS: 9614/VPCP-DMDN) - Ngày 11/09/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9614/VPCP-ĐMDN về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

* (SMS: 3907/TCT-KK) - Ngày 29/08/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3907/TCT-KK về việc kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (Công ty mẹ) và các chi nhánh.

 
THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (SMS: 4107/TCT-KK) - Ngày 12/09/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4107/TCT-KK về việc quản lý khai thuế đối với doanh nghiệp chế xuất.

* (SMS: 4095/TCT-CS) - Ngày 11/09/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4095/TCT-CS về chính sách thuế.

* (SMS: 5927/TCHQ-GSQL) - Ngày 08/09/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5927/TCHQ-GSQL về Thông tư hướng dẫn Nghị định 68/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan.

* (SMS: 4064/TCT-TNCN) - Ngày 08/09/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4064/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản.    

* (SMS: 4018/TCT-CS) - Ngày 05/09/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4018/TCT-CS về hàng tạm nhập tái xuất.

* (SMS: 4016/TCT-CS) - Ngày 05/09/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4016/TCT-CS về việc khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng.

* (SMS: 3989/TCT-CS) - Ngày 05/09/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3989/TCT-CS về việc miễn tiền thuê đất.

* (SMS: 3978/TCT-KK) - Ngày 05/09/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3978/TCT-KK về việc xử lý hoàn thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 3956/TCT-KK) - Ngày 01/09/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3956/TCT-KK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 3947/TCT-KK) - Ngày 31/08/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3947/TCT-KK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư.

* (SMS: 3932/TCT-KK) - Ngày 31/08/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3932/TCT-KK về việc kê khai thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 5676/TCHQ-TXNK) - Ngày 28/08/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5676/TCHQ-TXNK về việc xử lý thuế hàng tái nhập.

* (SMS: 3892/TCT-CS) - Ngày 28/08/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3892/TCT-CS về chính sách thuế.  

* (SMS: 3867/TCT-TNCN) - Ngày 25/08/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3867/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân.

* (SMS: 3842/TCT-CS) - Ngày 24/08/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3842/TCT-CS về chính sách thuế.

* (SMS: 11002/BTC-TCHQ) - Ngày 17/08/2017, Bộ Tài chính ban hành Công văn 11002/BTC-TCHQ về việc miễn thuế hàng nhập khẩu thuộc Tờ khai trước ngày 01/09/2017 theo điểm XII Công văn 12166/BTC-TCHQ.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP
 

* (SMS: 1385/QD-LDTBXH) - Ngày 31/08/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 1385/QĐ-LĐTBXH về việc công bố Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của nghề Phục vụ buồng.

* (SMS: 1383/QD-LDTBXH) - Ngày 31/08/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 1383/QĐ-LĐTBXH về việc công bố Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của nghề Lễ tân.

* (SMS: 1305/HD-TLD) - Ngày 15/08/2017, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Hướng dẫn 1305/HD-TLĐ về việc hướng dẫn thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh qua tài khoản của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

* (SMS: 81/2017/TT-BTC) - Ngày 09/08/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 81/2017/TT-BTC về việc quy định chế độ thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu.

* (SMS: 182/2017/TT-BQP) - Ngày 03/08/2017, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 182/2017/TT-BQP hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp Quân đội chi trả tiền lương tháng và kinh phí đóng bảo hiểm xã hội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong thời gian nghỉ chuẩn bị hưu.

BẢO HIỂM
 

* (SMS: 2253/BHXH-QLT) - Ngày 30/08/2017, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 2253/BHXH-QLT về việc rà soát mã số bảo hiểm xã hội đối tượng học sinh, sinh viên.

* (SMS: 2252/BHXH-QLT) - Ngày 01/07/2017, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 2252/BHXH-QLT về việc rà soát mã số bảo hiểm xã hội đối tượng cùng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

ĐẦU TƯ
 

* (SMS: 9573/VPCP-KTTH) - Ngày 09/09/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9573/VPCP-KTTH về việc xử lý vướng mắc về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG
 

* (SMS: 06/CT-NHNN) - Ngày 20/07/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Chỉ thị 06/CT-NHNN về việc thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và Quyết định 1058/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020.

KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN
 

* (SMS: 1344/QD-KTNN) - Ngày 06/09/2017, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 1344/QĐ-KTNN về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ công tác của các lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (SMS: 5975/TCHQ-GSQL) - Ngày 11/09/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5975/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn thủ tục nộp bổ sung C/O.

* (SMS: 3025/QD-TCHQ) - Ngày 07/09/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 3025/QĐ-TCHQ về việc công nhận doanh nghiệp ưu tiên.

* (SMS: 2999/QD-TCHQ) - Ngày 06/09/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2999/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy chế Kiểm định, phân tích hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

* (SMS: 3434/QD-BCT) - Ngày 05/09/2017, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3434/QĐ-BCT về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Công Thương triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030.

* (SMS: 5803/TCHQ-GSQL) - Ngày 31/08/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5803/TCHQ-GSQL về việc đưa hàng về bảo quản đối với mặt hàng thép nhập khẩu.

* (SMS: 7993/BCT-XNK) - Ngày 30/08/2017, Bộ Công Thương ban hành Công văn 7993/BCT-XNK về Thông tư 11/2017/TT-BCT quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu hàng hóa.

XÂY DỰNG
 

* (SMS: 9580/VPCP-CN) - Ngày 09/09/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9580/VPCP-CN về chủ trương điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung Thành phố Biên Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG
 

* (SMS: 1369/CD-TTg) - Ngày 13/09/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 1369/CĐ-TTg về việc triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó bão số 10 năm 2017.

* (SMS: 1303/QD-TTg) - Ngày 03/09/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1303/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn.

Y TẾ-SỨC KHỎE

* (SMS: 36/2017/TT-BYT) - Ngày 11/09/2017, Bộ Y tế ban hành Thông tư 36/2017/TT-BYT về việc bãi bỏ Thông tư 03/2017/TT-BYT ngày 22/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 5-1:2017/BYT đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng.

* (SMS: 1331/QD-TTg) - Ngày 09/09/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1331/QĐ-TTg về chủ trương đầu tư Dự án do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tài trợ không hoàn lại cho Bộ Y tế.

* (SMS: 4041/QD-BYT) - Ngày 07/09/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 4041/QĐ-BYT về việc phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020.

* (SMS: 414/TB-VPCP) - Ngày 07/09/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 414/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc làm việc với Hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam.

* (SMS: 13868/QLD-TT) - Ngày 07/09/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 13868/QLD-TT về việc tạm ngưng lưu hành một số lô sinh phẩm y tế do nghi ngờ nhiễm bệnh Creutzfeld-Jakob.

* (SMS: 13866/QLD-CL) - Ngày 07/09/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 13866/QLD-CL về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

* (SMS: 968/TB-BYT) - Ngày 06/09/2017, Bộ Y tế ban hành Thông báo 968/TB-BYT về ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Y tế tại Hội thảo một số khó khăn, vướng mắc trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế lĩnh vực y, dược cổ truyền.

* (SMS: 35/2017/TT-BYT) - Ngày 18/08/2017, Bộ Y tế ban hành Thông tư 35/2017/TT-BYT về việc quy định giá cụ thể đối với dịch vụ kiểm nghiệm mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thuốc dùng cho người tại cơ sở y tế công lập sử dụng ngân sách Nhà nước.  

* (SMS: 187/2017/TT-BQP) - Ngày 09/08/2017, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 187/2017/TT-BQP quy định một số điều về tiêu chuẩn vật chất quân y của Nghị định 76/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ, công nhân và viên chức quốc phòng.

GIAO THÔNG

* (SMS: 9665/VPCP-CN) - Ngày 12/09/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9665/VPCP-CN về việc đầu tư nút giao Túy Loan - Dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.  

* (SMS: 30/2017/TT-BGTVT) - Ngày 07/09/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 30/2017/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2010/TT-BGTVT ngày 31/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về công tác điều tiết khống chế đảm bảo giao thông và chống va trôi trên đường thủy nội địa.   

* (SMS: 2606/QD-BGTVT) - Ngày 07/09/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2606/QĐ-BGTVT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam.

* (SMS: 29/2017/TT-BGTVT) - Ngày 01/09/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 29/2017/TT-BGTVT quy định về đào tạo thẩm tra viên và quản lý chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ.

* (SMS: 2222/TB-TTCP) - Ngày 01/09/2017, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông báo 2222/TB-TTCP về kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong việc thực hiện một số dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) trong lĩnh vực giao thông, môi trường tại Bộ Giao thông Vận tải.   

* (SMS: 2501/QD-BGTVT) - Ngày 28/08/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2501/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

* (SMS: 27/2017/TT-BGTVT) - Ngày 25/07/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 27/2017/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2014/TT-BGTVT ngày 29/08/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng không và Thông tư 14/2015/TT-BGTVT ngày 27/04/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ
 

* (SMS: 89/NQ-CP) - Ngày 13/09/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 89/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* (SMS: 4116/BGDDT-CNTT) - Ngày 08/09/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4116/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2017-2018.

* (SMS: 4108/BGDDT-GDTC) - Ngày 07/09/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4108/BGDĐT-GDTC về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2017-2018.

* (SMS: 21/2017/TT-BGDDT) - Ngày 06/09/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 21/2017/TT-BGDĐT về việc quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bồi dưỡng, tập huấn qua mạng Internet cho giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý giáo dục.

* (SMS: 3225/BGDDT-GDCTHSSV) - Ngày 27/07/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 3225/BGDĐT-GDCTHSSV về việc hướng dẫn triển khai bộ tài liệu "Thực hành kỹ năng sống".  

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC
 

* (SMS: 25/2017/TT-BLDTBXH) - Ngày 30/08/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 25/2017/TT-BLĐTBXH về việc quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG
 

* (SMS: 1447/QD-BTTTT) - Ngày 31/08/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1447/QĐ-BTTTT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án Bộ Thông tin và Truyền thông.

CHÍNH SÁCH

* (SMS: 103/2017/ND-CP) - Ngày 12/09/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 103/2017/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.

* (SMS: 426/TB-VPCP) - Ngày 12/09/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 426/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã về tiến độ triển khai sơ kết 05 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

* (SMS: 421/TB-VPCP) - Ngày 11/09/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 421/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình.

* (SMS: 3781/LDTBXH-KHTC) - Ngày 07/09/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3781/LĐTBXH-KHTC về việc xử lý kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng cuối năm 2016.

* (SMS: 84/NQ-CP) - Ngày 06/07/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 84/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2017.

HÀNH CHÍNH
 

* (SMS: 1367/TTg-KSTT) - Ngày 13/09/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1367/TTg-KSTT về việc chấn chỉnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

* (SMS: 35/CT-TTg) - Ngày 07/09/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 35/CT-TTg về việc tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử.

* (SMS: 9510/VPCP-KSTT) - Ngày 07/09/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9510/VPCP-KSTT về việc thực hiện Quyết định 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (SMS: 1354/QD-TTg) - Ngày 12/09/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1354/QĐ-TTg về việc phê duyệt Danh sách thành viên Ủy ban quốc gia về trẻ em.

* (SMS: 1351/QD-TTg) - Ngày 11/09/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1351/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm lại ông Đinh Đăng Quang, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.

* (SMS: 1333/QD-TTg) - Ngày 11/09/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1333/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú" lần thứ 14.
CÔNG NGHIỆP

 

* (SMS: 16/2017/TT-BCT) - Ngày 12/09/2017, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 16/2017/TT-BCT quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời.

* (SMS: 7957/BCT-CP) - Ngày 29/08/2017, Bộ Công Thương ban hành Công văn 7957/BCT-CP về việc thay đổi đầu mối nhận và xử lý hồ sơ khai báo hóa chất.

* (SMS: 3318/QD-BCT) - Ngày 28/08/2017, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3318/QĐ-BCT về việc quy hoạch phát triển công nghiệp Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP
 

* (SMS: 3566/QD-BNN-BVTV) - Ngày 01/09/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3566/QĐ-BNN-BVTV về việc tiếp tục nhập khẩu bột bã ngô từ Hoa Kỳ.

* (SMS: 3542/QD-BNN-TY) - Ngày 31/08/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3542/QĐ-BNN-TY về việc tiếp tục nhập khẩu gia cầm và sản phẩm gia cầm từ Hoa Kỳ.

 
TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (SMS: 1357/QD-TTg) - Ngày 13/09/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1357/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3.

* (SMS: 1355/QD-TTg) - Ngày 12/09/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1355/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý.   

* (SMS: 1362/TTg-PL) - Ngày 08/09/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1362/TTg-PL về việc nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

* (SMS: 1412/QD-BTP) - Ngày 07/09/2017, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1412/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định 96/2017/NĐ-CP ngày 16/08/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp.

* (SMS: 328/QD-VKSTC) - Ngày 01/09/2017, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quyết định 328/QĐ-VKSTC về việc ban hành Quy chế thi tuyển Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên cao cấp trong ngành Kiểm sát nhân dân.

VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

UBND TP. HÀ NỘI

* (SMS: 30/2017/QD-UBND) - Ngày 11/09/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 30/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng nghĩa trang trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 6334/QD-UBND) - Ngày 11/09/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 6334/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí Thành phố Hà Nội đến năm 2025, có xét đến năm 2030.

* (SMS: 6324/QD-UBND) - Ngày 08/09/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 6324/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành công tác an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2017.

* (SMS: 6300/QD-UBND) - Ngày 08/09/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 6300/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Hà Nội.

* (SMS: 199/KH-UBND) - Ngày 08/09/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 199/KH-UBND về việc đảm bảo An toàn thực phẩm Tết Trung thu trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2017.  

* (SMS: 6220/QD-UBND) - Ngày 06/09/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 6220/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 6216/QD-UBND) - Ngày 06/09/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 6216/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường Vành đai 3,5 đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến Quốc lộ 6, tỷ lệ 1/200 - Địa điểm: Huyện Hoài Đức và quận Hà Đông.

* (SMS: 197/KH-UBND) - Ngày 05/09/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 197/KH-UBND về việc giám sát hiệu quả đầu tư một số chợ hạng 1, chợ đầu mối trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 4327/UBND-KT) - Ngày 05/09/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 4327/UBND-KT về việc thực hiện Quyết định 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

* (SMS: 194/KH-UBND) - Ngày 25/08/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 194/KH-UBND về việc triển khai công tác y tế học đường năm học 2017 - 2018 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

* (SMS: 11/CT-UBND) - Ngày 11/09/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị 11/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý tài liệu lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 10/CT-UBND) - Ngày 08/09/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị 10/CT-UBND về việc phát động phong trào thi đua kỷ niệm 70 năm thành lập Viện Huân chương (17/09/1947 - 17/09/2017) và kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/06/1948 - 11/06/2018).

* (SMS: 4686/QD-UBND) - Ngày 01/09/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 4686/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh.  

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
* (SMS: 76/2017/QD-UBND) - Ngày 06/09/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 76/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức thu tối đa giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

* (SMS: 75/2017/QD-UBND) - Ngày 01/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 75/2017/QĐ-UBND về việc quy định tạm thời thu phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế đối với trường hợp gộp tuyến tham quan.

* (SMS: 74/2017/QD-UBND) - Ngày 01/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 74/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh.

* (SMS: 20/CT-UBND) - Ngày 30/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Chỉ thị 20/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

* (SMS: 19/CT-UBND) - Ngày 25/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Chỉ thị 19/CT-UBND về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

* (SMS: 18/CT-UBND) - Ngày 22/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Chỉ thị 18/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

UBND TỈNH NGHỆ AN
* (SMS: 14/CT-UBND) - Ngày 01/09/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Chỉ thị 14/CT-UBND về việc tăng cường tiết kiệm điện.


* (SMS: 13/CT-UBND) - Ngày 25/08/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Chỉ thị 13/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2017-2018.

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

* (SMS: 58/2017/QD-UBND) - Ngày 01/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 58/2017/QĐ-UBND về việc quy định chính sách hỗ trợ để chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng các loại cây hàng năm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

* (SMS: 57/2017/QD-UBND) - Ngày 31/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 57/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

* (SMS: 55/2017/QD-UBND) - Ngày 29/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 55/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi.

* (SMS: 54/2017/QD-UBND) - Ngày 29/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 54/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

* (SMS: 53/2017/QD-UBND) - Ngày 28/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 53/2017/QĐ-UBND về việc quy định tỷ lệ để lại về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

* (SMS: 52/2017/QD-UBND) - Ngày 28/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 52/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong hoạt động vận tải đường thủy nội địa trên tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo Sa Kỳ - Lý Sơn, tuyến đường thủy nội địa Đảo Lớn - Đảo Bé và ngược lại thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

UBND TỈNH AN GIANG
* (SMS: 57/2017/QD-UBND) - Ngày 31/08/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 57/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh An Giang.   

* (SMS: 56/2017/QD-UBND) - Ngày 31/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 56/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 22/2014/QĐ-UBND ngày 25/04/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố không vào mục đích giao thông trên địa bàn Thành phố Long Xuyên và Thành phố Châu Đốc thuộc tỉnh An Giang.  

* (SMS: 54/2017/QD-UBND) - Ngày 28/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 54/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa và Học tập cộng đồng thí điểm ở 17 xã trên địa bàn tỉnh An Giang.

* (SMS: 53/2017/QD-UBND) - Ngày 25/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 53/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang.  

* (SMS: 52/2017/QD-UBND) - Ngày 25/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 52/2017/QĐ-UBND về việc phân cấp thẩm quyền xác lập, phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang.

* (SMS: 51/2017/QD-UBND) - Ngày 25/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 51/2017/QĐ-UBND về việc quy định Bảng giá tính thuế đối với tài nguyên trên địa bàn tỉnh An Giang.

UBND TỈNH NINH BÌNH

* (SMS: 25/2017/QD-UBND) - Ngày 29/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định 25/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển đất tỉnh Ninh Bình.

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

* (SMS: 06/CT-UBND) - Ngày 25/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Chỉ thị 06/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng.   

 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.