(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 

Trong tuần này từ 07/09/2013 - 13/09/2013, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản.


Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:
 

DOANH NGHIỆP

* (SMS: 2046/QD-BNN-DMDN) - Ngày 09/09/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2046/QĐ-BNN-ĐMDN về việc ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Tổng công ty Cà phê Việt Nam.

* (SMS: 7536/VPCP-KTTH) - Ngày 09/09/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7536/VPCP-KTTH về cổ tức, lợi nhuận của các tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước.

* (SMS: 844/QD-BXD) - Ngày 05/09/2013, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 844/QĐ-BXD về việc phê duyệt Đề án tái cấu trúc Tổng công ty Cơ khí xây dựng giai đoạn 2013 - 2015.

* (SMS: 35/2013/QD-UBND) - Ngày 04/09/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 35/2013/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hà Nội ban hành theo Quyết định 29/2012/QĐ-UBND ngày 30/10/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 7389/VPCP-KTN) - Ngày 04/09/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7389/VPCP-KTN về việc nhà máy xi măng Thạnh Mỹ, tỉnh Quảng Nam.

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (SMS: 5321/TCHQ-TXNK) - Ngày 09/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5321/TCHQ-TXNK về việc xử lý nợ thuế đối với doanh nghiệp đã ngừng hoạt động. 

* (SMS: 5303/TCHQ-TXNK) - Ngày 09/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5303/TCHQ-TXNK về việc tính chậm nộp trong thời hạn bảo lãnh.

* (SMS: 127/2013/TT-BTC) - Ngày 06/09/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 127/2013/TT-BTC về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. 

* (SMS: 11897/BTC-CST) - Ngày 06/09/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 11897/BTC-CST về thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông.

* (SMS: 5281/TCHQ-TXNK) - Ngày 06/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5281/TCHQ-TXNK về việc quyết toán danh mục miễn thuế.

* (SMS: 5271/TCHQ-GSQL) - Ngày 06/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5271/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc chính sách áp dụng cho lối mở Pò Nhùng

* (SMS: 5270/TCHQ-GSQL) - Ngày 06/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5270/TCHQ-GSQL về việc xác nhận vị trí đặt cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế

* (SMS: 5259/TCHQ-TXNK) - Ngày 05/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5259/TCHQ-TXNK về việc nộp thuế hàng tạm nhập tái xuất. 

* (SMS: 5258/TCHQ-TXNK) - Ngày 05/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5258/TCHQ-TXNK về việc trả lời vướng mắc hàng hóa miễn thuế thay đổi mục đích sử dụng. 

* (SMS: 5255/TCHQ-TXNK) - Ngày 05/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5255/TCHQ-TXNK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng do Hải quan tạm thu đối với loại hình tạm nhập tái xuất. 

* (SMS: 2899/TCT-TNCN) - Ngày 04/09/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2899/TCT-TNCN về việc thuế thu nhập cá nhân đối với các chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA). 

* (SMS: 5206/TCHQ-TXNK) - Ngày 03/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5206/TCHQ-TXNK về việc vướng mắc trong việc thu nộp lệ phí hải quan. 

* (SMS: 5050/TCHQ-TXNK) - Ngày 26/08/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5050/TCHQ-TXNK về việc thời điểm tính thuế xuất khẩu. 

* (SMS: 2690/TCT-CS) - Ngày 16/08/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2690/TCT-CS về việc chính sách thuế. 

* (SMS: 2674/TCT-CS) - Ngày 15/08/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2674/TCT-CS về việc lập hóa đơn giá trị gia tăng sau khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra truy thu, xử phạt. 

* (SMS: 2677/TCT-CS) - Ngày 15/08/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2677/TCT-CS về việc vướng mắc về hóa đơn.

* (SMS: 2672/TCT-CS) - Ngày 15/08/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2672/TCT-CS về việc thuế giá trị gia tăng. 

* (SMS: 2664/TCT-CS) - Ngày 15/082013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2664/TCT-CS về việc trả lời chính sách thuế. 

* (SMS: 2647/TCT-CS) - Ngày 14/08/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2647/TCT-CS về việc giải đáp vướng mắc về lệ phí trước bạ. 

* (SMS: 9976/BTC-TCT) - Ngày 31/07/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 9976/BTC-TCT về việc kiểm tra hoàn thuế giá trị gia tăng

* (SMS: 2448/TCT-CS) - Ngày 31/07/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2448/TCT-CS về việc lệ phí trước bạ đối với xe ô tô thang điện chuyên dùng. 

* (SMS: 2384/TCT-CS) - Ngày 26/07/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2384/TCT-CS về chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

* (SMS: 2385/TCT-CS) - Ngày 26/07/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2385/TCT-CS về việc miễn giảm tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ cho hộ nghèo

* (SMS: 9392/BTC-CST) - Ngày 19/07/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 9392/BTC-CST về việc chính sách thuế mặt hàng đèn LED.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (SMS: 1436/TTg-KTTH) - Ngày 10/09/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1436/TTg-KTTH về việc thực hiện các quy định về lao động và tiền lương trong các doanh nghiệp Nhà nước

* (SMS: 7549/VPCP-KTN) - Ngày 09/09/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7549/VPCP-KTN về việc khắc phục sự cố tai nạn lao động tại tỉnh Đồng Tháp

* (SMS: 102/2013/ND-CP) - Ngày 05/09/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 102/2013/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. 

* (SMS: 30/2013/QD-UBND) - Ngày 17/08/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 30/2013/QĐ-UBND về việc điều chỉnh mức phụ cấp theo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ không chuyên trách ở phường - xã, thị trấn.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (SMS: 6603/UBND-QHXDGT) - Ngày 10/09/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 6603/UBND-QHXDGT về việc xử lý nhà "siêu mỏng, siêu méo" trên địa bàn Thành phố. 

* (SMS: 1861/BXD-QLN) - Ngày 09/09/2013, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1861/BXD-QLN về việc hướng dẫn nộp tiền sử dụng đất đối với dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội

* (SMS: 2652/TCT-CS) - Ngày 14/08/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2652/TCT-CS về việc giảm tiền thuê đất theo Thông tư 16/2013/TT-BTC. 

* (SMS: 2651/TCT-CS) - Ngày 14/08/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2651/TCT-CS về việc chính sách thu tiền thuê đất

* (SMS: 1689/BXD-QLN) - Ngày 13/08/2013, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1689/BXD-QLN về việc đầu tư xây dựng các dự án nhà ở xã hội tại Thành phố Hà Nội.

ĐẦU TƯ

* (SMS: 336/TB-VPCP) - Ngày 03/09/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 336/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (SMS: 21/2013/TT-NHNN) - Ngày 09/09/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 21/2013/TT-NHNN quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại

* (SMS: 20/2013/TT-NHNN) - Ngày 09/09/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 20/2013/TT-NHNN quy định về cho vay tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của tổ chức tín dụng Việt Nam.

 * (SMS: 5320/TCHQ-TXNK) - Ngày 09/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5320/TCHQ-TXNK về việc bổ sung tỷ giá tính chéo đồng Lira của Thổ Nhĩ Kỳ. 

* (SMS: 4143/BNN-KH) - Ngày 09/09/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 4143/BNN-KH về việc hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2013.

* (SMS: 19/2013/TT-NHNN) - Ngày 06/09/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 19/2013/TT-NHNN quy định về mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của tổ chức tín dụng Việt Nam. 

* (SMS: 7473/VPCP-QHQT) - Ngày 06/09/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7473/VPCP-QHQT về việc đẩy nhanh việc thực hiện các dự án do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ.

* (SMS: 1886/QD-NHNN) - Ngày 05/09/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định 1886/QĐ-NHNN về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản lý ngoại hối thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

* (SMS: 25/2013 /TTLT-BYT-BTC) - Ngày 04/09/2013, Bộ Y tế, Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch 25/2013 /TTLT-BYT-BTC về việc quy định chế độ quản lý tài chính đối với việc thực hiện hoạt động tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai, phòng, chống HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

* (SMS: 113/2013/TTLT-BTC-BYT) - Ngày 15/08/2013, Bộ Tài chính, Bộ Y tế ban hành Thông tư liên tịch 113/2013/TTLT-BTC-BYT về quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia y tế giai đoạn 2012 - 2015.

KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

* (SMS: 2896/TCT-CS) - Ngày 04/09/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2896/TCT-CS về việc thông báo phát hành hóa đơn theo Thông tư 153/2010/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn giá bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

* (SMS: 2887/TCT-CS) - Ngày 04/09/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2887/TCT-CS về việc hóa đơn tự in. 

* (SMS: 2817/TCT-CS) - Ngày 28/08/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2817/TCT-CS về việc sử dụng hóa đơn, chứng từ. 

* (SMS: 2661/TCT-CS) - Ngày 15/08/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2661/TCT-CS về việc hóa đơn giá trị gia tăng của hoạt động bán lẻ siêu thị.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (SMS: 2074/QD-BNN-TCCB) - Ngày 12/09/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2074/QĐ-BNN-TCCB về việc ban hành Kế hoạch triển khai thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

* (SMS: 5309/TCHQ-GSQL) - Ngày 09/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5309/TCHQ-GSQL về việc giải quyết vướng mắc đưa hàng về bảo quản. 

* (SMS: 5308/TCHQ-GSQL) - Ngày 09/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5308/TCHQ-GSQL về việc giám sát hàng hóa vận chuyển từ kho ngoại quan đến cửa khẩu xuất. 

* (SMS: 5307/TCHQ-GSQL) - Ngày 09/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5307/TCHQ-GSQL về việc xác định loại hình nhập khẩu đối với máy in và máy photocopy đã qua sử dụng

* (SMS: 5306/TCHQ-GSQL) - Ngày 09/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5306/TCHQ-GSQL về thực hiện Công văn 10645/BTC-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc tăng cường quản lý hàng hóa từ nước ngoài gửi kho ngoại quan để xuất đi nước khác. 

* (SMS: 5304/TCHQ-GSQL) - Ngày 09/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5304/TCHQ-GSQL về việc xử lý phế liệu gia công.

* (SMS: 5257/TCHQ-TXNK) - Ngày 05/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5257/TCHQ-TXNK về vướng mắc xử lý tờ khai thừa tiền trên hệ thống KT559. 

* (SMS: 5246/TCHQ-GSQL) - Ngày 05/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5246/TCHQ-GSQL về việc quy định dán nhãn năng lượng đối với sản phẩm bóng đèn sợi đốt

* (SMS: 864/GSQL-GQ1) - Ngày 05/09/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 864/GSQL-GQ1 về thủ tục hải quan

* (SMS: 3366/BCA-C61) - Ngày 04/09/2013, Bộ Công an ban hành Công văn 3366/BCA-C61 về việc nhập khẩu xe ôtô đã qua sử dụng, không có số động cơ. 

* (SMS: 5191/TCHQ-TXNK) - Ngày 03/09/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5191/TCHQ-TXNK về việc hàng hóa xuất khẩu bị trả lại để tái chế sau đó tái xuất. 

* (SMS: 5181/TCHQ-GSQL) - Ngày 30/08/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5181/TCHQ-GSQL về việc hàng hóa đã đăng ký tờ khai tạm nhập tái xuất gửi kho ngoại quan. 

* (SMS: 734/GSQL-GQ2) - Ngày 02/08/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 734/GSQL-GQ2 về việc thủ tục hải quan.

XÂY DỰNG

* (SMS: 7513/VPCP-KTN) - Ngày 09/09/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7513/VPCP-KTN về việc chủ trương lập, phê duyệt Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị Vĩnh Phúc. 

* (SMS: 7429/VPCP-KTN) - Ngày 05/09/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7429/VPCP-KTN về dự án công viên Hữu Nghị, Thành phố Hà Nội. 

* (SMS: 33/2013/QD-UBND) - Ngày 30/08/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 33/2013/QĐ-UBND về gia hạn hiệu lực của Quỵết định 52/2011/QĐ-UBND ngày 29/07/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố các định mức kinh tế - kỹ thuật sử dụng cừ vách nhựa uPVC trong xây dựng công trình đê bao, bờ kè phòng chống sạt lở, triều cường, ngập nước kết hợp giao thông nông thôn trên địa bàn Thành phố. 

* (SMS: 4715/QD-UBND) - Ngày 30/082013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 4715/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong hành lang bảo vệ ống cấp nước trên đường Song hành Quốc lộ 22. 

* (SMS: 46/BXD-KHTC) - Ngày 14/08/2013, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 46/BXD-KHTC về việc triển khai Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 28/06/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ.

THƯƠNG MẠI

* (SMS: 7899/BCT-XNK) - Ngày 03/09/2013, Bộ Công Thương ban hành Công văn 7899/BCT-XNK về việc hướng dẫn việc đăng ký, sử dụng dấu nghiệp vụ giám định thương mại

* (SMS: 6139/QD-BCT) - Ngày 28/08/2013, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 6139/QĐ-BCT về việc phê duyệt Quy hoạch thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 1570/QD-TTg) - Ngày 06/09/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1570/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

* (SMS: 5526/CD-BYT) - Ngày 06/09/2013, Bộ Y tế ban hành Công điện 5526/CĐ-BYT về việc triển khai công tác chủ động đối phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới trên biển Đông

* (SMS: 1128/CD-BGDDT) - Ngày 06/09/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công điện 1128/CĐ-BGDĐT gửi các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, viện, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các đơn vị trực thuộc Bộ. 

* (SMS: 1428/CD-TTg) - Ngày 05/09/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 1428/CĐ-TTg về việc chủ động đối phó với mưa lũ

* (SMS: 24/2013/TT-BTNMT) - Ngày 03/09/2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 24/2013/TT-BTNMT về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo trọng lực chi tiết. 

* (SMS: 23/2013/TT-BTNMT) - Ngày 03/09/2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 23/2013/TT-BTNMT về việc ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Bắc Kạn. 

* (SMS: 22/2013/TT-BTNMT) - Ngày 03/09/2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 22/2013/TT-BTNMT về việc ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Tuyên Quang

* (SMS: 7320/VPCP-KTN) - Ngày 03/09/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7320/VPCP-KTN về việc báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2013 Chương trình Mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn.

ĐẤU THẦU-CẠNH TRANH

* (SMS: 7366/VPCP-KTN) - Ngày 04/09/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7366/VPCP-KTN về việc xin chỉ định thầu của tỉnh Bạc Liêu.

GIAO THÔNG

* (SMS: 17/CT-BGTVT) - Ngày 09/09/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Chỉ thị 17/CT-BGTVT về việc tăng cường quản lý chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư các dự án xây dựng công trình giao thông do Bộ Giao thông Vận tải quản lý, đầu tư. 

* (SMS: 7472/VPCP-KTN) - Ngày 06/09/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7472/VPCP-KTN về việc tình hình hoạt động tại Bến xe Mỹ Đình và quy định về kinh doanh vận tải hành khách. 

* (SMS: 7394/VPCP-KTN) - Ngày 04/09/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7394/VPCP-KTN về việc tổ chức Lễ khởi công cầu Vàm Cống - Dự án kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mê Kông

* (SMS: 1405/TTg-KTN) - Ngày 03/09/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1405/TTg-KTN về việc điều chuyển Cụm cảng Hòa Bình từ Tổng công ty Vận tải thủy trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải về Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình quản lý.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 * (SMS: 2065/QD-BNN-TCCB) - Ngày 11/09/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2065/QĐ-BNN-TCCB về việc điều chỉnh, bổ sung Chiến lược phát triển Trường Đại học Lâm nghiệp giai đoạn 2006 - 2020. 

* (SMS: 6221/BGDDT-GDMN) - Ngày 10/09/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 6221/BGDĐT-GDMN về việc đảm bảo an toàn cho trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non. 

* (SMS: 17/2013/TT-BLDTBXH) - Ngày 09/09/2013, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 17/2013/TT-BLĐTBXH về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ; Kỹ thuật sơn mài và khảm trai; Xử lý nước thải công nghiệp; Sản xuất gốm, sứ xây dựng; Công nghệ sản xuất ván nhân tạo; Mộc xây dựng và trang trí nội thất; Bảo vệ thực vật; Trồng cây công nghiệp; Thú y; Kỹ thuật dược; Chế biến mủ cao su

* (SMS: 6100/BGDDT-CTHSSV) - Ngày 06/09/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 6100/BGDĐT-CTHSSV về việc chỉ đạo và triển khai việc mặc đồng phục của học sinh, sinh viên năm học 2013 - 2014

* (SMS: 7447/VPCP-KGVX) - Ngày 06/09/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7447/VPCP-KGVX về việc báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 2123/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 - 2015. 

* (SMS: 3568/QD-BGDDT) - Ngày 05/09/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 3568/QĐ-BGDĐT về việc thành lập Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội. 

* (SMS: 6061/BGDDT-CTHSSV) - Ngày 04/09/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 6061/BGDĐT-CTHSSV về việc sơ kết 04 năm thực hiện Thông tư liên tịch giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an.

* (SMS: 5394/QD-UBND) - Ngày 04/09/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5394/QĐ-UBND về việc công nhận quận, huyện duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi - năm 2013

* (SMS: 7362/VPCP-KGVX) - Ngày 04/09/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7362/VPCP-KGVX về việc báo cáo kết quả thi Olympic khu vực, quốc tế; hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2013. 

* (SMS: 2995/QD-BVHTTDL) - Ngày 03/09/2013, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 2995/QĐ-BVHTTDL về việc đổi tên Trường Bồi dưỡng cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch thành Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch. 

* (SMS: 5345/QD-UBND) - Ngày 30/08/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5345/QĐ-UBND về việc công nhận quận, huyện, thị xã thuộc đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi - năm 2013

* (SMS: 5873/BGDDT-NGCBQLGD) - Ngày 27/08/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 5873/BGDĐT-NGCBQLGD về việc báo cáo năng lực đào tạo, bồi dưỡng của các cơ sở đào tạo giáo viên.

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

* (SMS: 15/2013/TT-BKHCN) - Ngày 12/07/2013, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 15/2013/TT-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư 12/2010/TT-BKHCN ngày 30/07/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng.

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

* (SMS: 1581/QD-TTg) - Ngày 09/09/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1581/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/05/1954 - 07/05/2014). 

* (SMS: 18/CT-TTg) - Ngày 04/09/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 18/CT-TTg về việc tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch

* (SMS: 7371/VPCP-KGVX) - Ngày 04/09/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7371/VPCP-KGVX về việc bổ sung Tượng đài Bác Hồ với nông dân tại tỉnh Thái Bình vào Quy hoạch Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

* (SMS: 2997/QD-BVHTTDL) - Ngày 03/09/2013, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 2997/QĐ-BVHTTDL về việc đổi tên Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam thành Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI

* (SMS: 1580/QD-TTg) - Ngày 10/09/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1580/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030.

* (SMS: 342/TB-VPCP) - Ngày 09/09/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 342/TB-VPCP về ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về khắc phục hậu quả lũ quét tại tỉnh Lào Cai. 

* (SMS: 341/TB-VPCP) - Ngày 09/09/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 341/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị. 

* (SMS: 104/NQ-CP) - Ngày 06/09/2013, Chính phủ ban hành Nghị quyết 104/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 08 năm 2013

* (SMS: 1572/QD-TTg) - Ngày 06/09/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1572/QĐ-TTg về việc cấp Bằng "Tổ quốc ghi công". 

* (SMS: 143/KH-UBND) - Ngày 06/09/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 143/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 14/2013/NQ-HĐND ngày 17/07/2013 về chính sách trọng dụng nhân tài trong xây dựng, phát triển Thủ đô. 

* (SMS: 7415/VPCP-KTTH) - Ngày 05/09/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7415/VPCP-KTTH về việc hỗ trợ gạo cứu đói cho tỉnh Bình Định

* (SMS: 7408/VPCP-KTN) - Ngày 05/09/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7408/VPCP-KTN về việc hỗ trợ khẩn cấp khắc phục thiệt hại sau bão số 3, 5, 6 và các thiên tai khác. 

* (SMS: 156/BC-UBND) - Ngày 30/08/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Báo cáo 156/BC-UBND về hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân Thành phố, tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội và quốc phòng - an ninh Thành phố tháng 8, tám tháng đầu năm và công tác trọng tâm tháng 9 năm 2013. 

* (SMS: 4684/QD-UBND) - Ngày 29/08/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 4684/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn giai đoạn 2013 - 2015.

* (SMS: 1488/QD-TTg) - Ngày 26/08/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1488/QĐ-TTg về việc tặng Bằng "Có công với nước".

* (SMS: 4586/QD-UBND) - Ngày 26/08/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 4586/QĐ-UBND về phê duyệt đề án nông thôn mới xã Long Hòa, huyện Cần Giờ giai đoạn 2013 - 2015.

HÀNH CHÍNH

* (SMS: 16/2013/CT-UBND) - Ngày 09/09/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị 16/2013/CT-UBND về một số biện pháp để giải quyết tài liệu tồn đọng của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

* (SMS: 1622/TB-VPQH) - Ngày 09/09/2013, Văn phòng Quốc hội ban hành Thông báo 1622/TB-VPQH về kết luận Hội nghị triển khai chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2014.

* (SMS: 4162/KH-BNN-PC) - Ngày 09/09/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch 4162/KH-BNN-PC về việc kiểm tra thực hiện pháp luật tại địa phương. 

* (SMS: 6258/BTP-VP) - Ngày 09/09/2013, Bộ Tư pháp ban hành Công văn 6258/BTP-VP về việc triển khai thực hiện Thông tư quy định quy trình ra thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành.

* (SMS: 7474/VPCP-QHQT) - Ngày 06/09/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7474/VPCP-QHQT về việc phiên họp lần thứ 3 của Ủy ban Hợp tác liên Chính phủ Việt Nam - Đan Mạch.

*(SMS: 7393/VPCP-TCCV) - Ngày 04/09/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7393/VPCP-TCCV về việc báo cáo về cải cách thủ tục hành chính.

* (SMS: 11798/BTC-KHTC) - Ngày 04/09/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 11798/BTC-KHTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 61/2011/TT-BTC ngày 12/05/2011, Thông tư 41/2005/TT-BTC ngày 26/05/2005 của Bộ Tài chính.

* (SMS: 4663/UBND-VX) - Ngày 04/09/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn 4663/UBND-VX về thay đổi phụ lục Chỉ số đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính.

* (SMS: 3408/KH-BHXH) - Ngày 30/08/2013, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Kế hoạch 3408/KH-BHXH về việc kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành năm 2013.

* (SMS: 4359/QD-UBND) - Ngày 14/08/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 4359/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (SMS: 2058/QD-BNN-TCCB) - Ngày 10/09/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2058/QĐ-BNN-TCCB về việc thành lập Ban điều hành Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng. 

* (SMS: 1582/QD-TTg) - Ngày 09/09/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1582/QĐ-TTg phê chuẩn việc bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016. 

* (SMS: 1579/QD-TTg) - Ngày 09/09/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1579/QĐ-TTg phê chuẩn việc bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2011 - 2016.

* (SMS: 1578/QD-TTg) - Ngày 09/09/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1578/QĐ-TTg phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2011 - 2016. 

* (SMS: 2245/QD-BTP) - Ngày 06/09/2013, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 2245/QĐ-BTP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính. 

* (SMS: 1568/QD-TTg) - Ngày 05/09/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1568/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát triển dân số, lao động, đào tạo, gia đình và chính sách xã hội phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước đến năm 2050. 

* (SMS: 1567/QD-TTg) - Ngày 01/09/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1567/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2011 - 2016. 

* (SMS: 1566/QD-TTg) - Ngày 05/09/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1566/QĐ-TTg phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2011 - 2016. 

* (SMS: 7372/VPCP-KGVX) - Ngày 04/09/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7372/VPCP-KGVX về việc cử Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

* (SMS: 2996/QD-BVHTTDL) - Ngày 03/09/2013, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 2996/QĐ-BVHTTDL về việc thành lập Cục Công tác phía Nam trên cơ sở cơ quan đại diện của Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 4722/QD-UBND) - Ngày 30/08/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 4722/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ công tác chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc Tổ công tác chỉ đạo thực hiện Đề án số hóa tài liệu Kho Lưu trữ của Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1 (2013 - 2015).

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (SMS: 1577/QD-TTg) - Ngày 09/09/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1577/QĐ-TTg về việc xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho tỉnh Tiền Giang. 

* (SMS: 1571/QD-TTg) - Ngày 09/09/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1571/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh mục dự án "Phát triển cơ sở hạ tầng thủy lợi tỉnh Bình Định và Hưng Yên" sử dụng vốn của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD). 

* (SMS: 36/2013/QD-UBND) - Ngày 10/09/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 36/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước và mức trần dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn Thành phố Hà Nội. 

* (SMS: 3161/BNN-TY) - Ngày 06/09/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 3161/BNN-TY về việc đề nghị hỗ trợ hóa chất Chlorine từ quỹ dự trữ quốc gia cho tỉnh Cà Mau phòng chống dịch bệnh.

* (SMS: 7367/VPCP-KGVX) - Ngày 04/09/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7367/VPCP-KGVX về việc triển khai công tác phòng, chống dịch cúm A (H7N9)

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (SMS: 2258/QD-BTP) - Ngày 09/09/2013, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 2258/QĐ-BTP về việc công bố sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch, trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

 * (SMS: 2249/QD-BTP) - Ngày 06/09/2013, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 2249/QĐ-BTP về ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ theo Quyết định 921/QĐ-TTg ngày 12/06/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao trách nhiệm theo dõi tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh.

* (SMS: 2153/QD-BTP) - Ngày 27/08/2013, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 2153/QĐ-BTP về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Cơ quan Tư pháp và Cơ quan Thi hành án dân sự địa phương.

HÀNG HẢI

* (SMS: 3042/CHHVN-VT&DVHH) - Ngày 11/09/2013, Cục Hàng hải Việt Nam ban hành Công văn 3042/CHHVN-VT&DVHH về việc thông báo nội dung triển khai thực hiện Công ước Lao động hàng hải năm 2006 của Nhật Bản.

THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT

* (SMS: 2247/QD-BTP) - Ngày 06/09/2013, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 2247/QĐ-BTP về việc ban hành Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua và xếp hạng đối với Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2013.

* (SMS: 1565/QD-TTg) - Ngày 05/09/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1565/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

* (SMS: 1564/QD-TTg) - Ngày 05/09/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1564/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

* (SMS: 1561/QD-TTg) - Ngày 05/09/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1561/QĐ-TTg về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

* (SMS: 1560/QD-TTg) - Ngày 05/09/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1560/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

* (SMS: 1554/QD-TTg) - Ngày 04/09/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1554/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 

* (SMS: 1553/QD-TTg) - Ngày 04/09/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1553/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 

* (SMS: 1550/QD-TTg) - Ngày 04/09/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1550/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

* (SMS: 2248/QD-BTP) - Ngày 04/09/2013, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 2248/QĐ-BTP về việc ban hành Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua và xếp hạng đối với các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2013.

* (SMS: 1547/QD-TTg) - Ngày 03/09/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1547/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 

* (SMS: 1545/QD-TTg) - Ngày 03/09/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1545/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 

* (SMS: 1542/QD-TTg) - Ngày 03/09/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1542/QĐ-TTg về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ. 

* (SMS: 1537/QD-TTg) - Ngày 03/09/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1537/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

* (SMS: 9131/BGTVT-TCCB) - Ngày 03/09/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Công văn 9131/BGTVT-TCCB về việc hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2013. 

* (SMS: 1528/QD-TTg) - Ngày 30/08/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1528/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

* (SMS: 1527/QD-TTg) - Ngày 30/08/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1527/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 

* (SMS: 1524/QD-TTg) - Ngày 29/08/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1524/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 

* (SMS: 1474/QD-TTg) - Ngày 23/08/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1474/QĐ-TTg về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

NGOẠI GIAO

* (SMS: 7432/VPCP-QHQT) - Ngày 05/09/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7432/VPCP-QHQT về việc cấp Ủy nhiệm thư tham dự Phiên họp lần thứ 11 Công ước chống sa mạc hóa.

LĨNH VỰC KHÁC 

* (SMS: 7514/VPCP-V.III) - Ngày 09/09/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7514/VPCP-V.III về việc triển khai Kết luận của Ban Bí thư liên quan một số đề nghị của tỉnh Kon Tum. 

* (SMS: 7396/VPCP-QHQT) - Ngày 04/09/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7396/VPCP-QHQT về việc báo cáo kết quả Đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Hoa Kỳ.

 

 

 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.