Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.
Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ:
www.luatvietnam.vn 
Trong tuần này từ 10/09/2011 - 16/09/2011, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản. 
 
Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 51/2011/QD-TTg) - Ngày 12/09/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 51/2011/QĐ-TTg về việc quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện.
 
* (SMS: 1577/QD-TTg) - Ngày 12/09/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1577/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Đầu tư trang bị và quản lý tàu thuyền của ngành Hải quan giai đoạn 2011 - 2020".
 
* (SMS: 1576/QD-TTg) - Ngày 12/09/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1576/QĐ-TTg về việc phê chuẩn việc bầu cử thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2011 - 2013.
 
* (SMS: 1572/QD-TTg) - Ngày 12/09/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1572/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Bùi Quốc Bảo giữ chức Trợ lý của Thủ tướng Chính phủ.
 
* (SMS: 1571/QD-TTg) - Ngày 12/09/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1571/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phương Nga giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.
 
* (SMS: 1570/QD-TTg) - Ngày 12/09/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1570/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Phạm Quang Vinh giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.
 
* (SMS: 1569/QD-TTg) - Ngày 12/09/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1569/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Định giữ chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
 
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 6348/VPCP-KTTH) - Ngày 12/09/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6348/VPCP-KTTH về việc thuế nhập khẩu xe ô tô buýt điện du lịch.
 
* (SMS: 6347/VPCP-KTTH) - Ngày 12/09/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6347/VPCP-KTTH về việc giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu.
 
* (SMS: 211/TB-VPCP) - Ngày 08/09/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 211/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Bình.
 
* (SMS: 210/TB-VPCP) - Ngày 08/09/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 210/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế.
 
* (SMS: 209/TB-VPCP) - Ngày 08/09/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 209/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị.
 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
* (SMS: 2123/QD-BNN-XD) - Ngày 14/09/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành Quyết định 2123/QĐ-BNN-XD về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu gói thầu Khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công và dự toán rà phá bom mìn, vật nổ của 05 tiểu dự án thuộc Hợp phần 2 giai đoạn 1 Dự án Quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long (WB6).
 
* (SMS: 2118/QD-BNN-TC) - Ngày 14/09/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành Quyết định 2118/QĐ-BNN-TC về việc điều chuyển tài sản.
 
* (SMS: 2117/QD-BNN-KH) - Ngày 14/09/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành Quyết định 2117/QĐ-BNN-KH về việc cho phép lập Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm đào tạo, huấn luyện và chuyển giao khoa học công nghệ nông, lâm, ngư nghiệp vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.
 
* (SMS: 2114/QD-BNN-KHCN) - Ngày 13/09/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành Quyết định 2114/QĐ-BNN-KHCN về việc thành lập Hội đồng thẩm định Dự án tăng cường thiết bị khoa học công nghệ.
 
* (SMS: 2113/QD-BNN-KHCN) - Ngày 13/09/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành Quyết định 2113/QĐ-BNN-KHCN về việc phê duyệt nội dung và dự toán các nhiệm vụ khuyến nông bổ sung cho các địa phương năm 2011.
 
* (SMS: 2111/QD-BNN-TCCB) - Ngày 13/09/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành Quyết định 2111/QĐ-BNN-TCCB về việc điều chỉnh, bổ sung Ủy viên Ban chỉ đạo Dự án chống ngập úng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.
 
* (SMS: 2107/QD-BNN-XD) - Ngày 13/09/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành Quyết định 2107/QĐ-BNN-XD về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đấu thầu tổng thể phần các công việc do Ban Quản lý trung ương Dự án Khoa học công nghệ nông nghiệp thực hiện Dự án: Khoa học công nghệ nông nghiệp (vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á).
 
* (SMS: 2106/QD-BNN-XD) - Ngày 13/09/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành Quyết định 2106/QĐ-BNN-XD về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu tổng thể Tiểu dự án: Tăng cường năng lực khoa học công nghệ nông nghiệp cho Viện Thổ nhưỡng Nông hóa Dự án: Khoa học công nghệ nông nghiệp (vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á).
 
* (SMS: 2631/CT-BNN-TCTS) - Ngày 13/09/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành Chỉ thị 2631/CT-BNN-TCTS về việc tăng cường quản lý hoạt động nghề cá trên biển.
 
* (SMS: 2100/QD-BNN-KH) - Ngày 12/09/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành Quyết định 2100/QĐ-BNN-KH về việc chủ trương điều chỉnh dự án nâng cấp Trại thực nghiệm nuôi trồng thủy sản Quảng Ninh.
 
* (SMS: 1294/QD-BNN-TC) - Ngày 12/09/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành Quyết định 1294/QĐ-BNN-TC về việc phê duyệt dự toán hoạt động của Ban chỉ đạo phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia năm 2011.
 
* (SMS: 2083/QD-BNN-XD) - Ngày 09/09/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành Quyết định 2083/QĐ-BNN-XD về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu Dự án hệ thống quan sát tàu cá, vùng đánh bắt và nguồn lợi thủy sản bằng công nghệ vệ tinh.
 
* (SMS: 2081/QD-BNN-KHCN) - Ngày 09/09/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành Quyết định 2081/QĐ-BNN-KHCN về việc giao nhiệm vụ thực hiện Khung ma trận chính sách chu kỳ 3 (năm 2011) thuộc Chương trình hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu (SP-RCC).
 
* (SMS: 2004/QD-BNN-KHCN) - Ngày 29/08/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành Quyết định 2004/QĐ-BNN-KHCN về việc phê duyệt dự án khuyến nông Trung ương "Sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP ".
 
* (SMS: 2003/QD-BNN-KHCN) - Ngày 29/08/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành Quyết định 2003/QĐ-BNN-KHCN về việc phê duyệt dự án khuyến nông Trung ương "Sản xuất hạt giống lúa lai F1".
 
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 
* (SMS: 3052/LDTBXH-LDTL) - Ngày 14/09/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3052/LĐTBXH-LĐTL về mức lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.
 
* (SMS: 3051/LDTBXH-LDTL) - Ngày 14/09/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3051/LĐTBXH-LĐTL về việc xếp lương chuyên viên cao cấp.
 
BỘ XÂY DỰNG
 
* (SMS: 158/BXD-KTXD) - Ngày 14/09/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 158/BXD-KTXD về vướng mắc trong quản lý chi phí xây dựng công trình.
 
* (SMS: 156/BXD-KTXD) - Ngày 13/09/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 156/BXD-KTXD về việc phạt vi phạm hợp đồng xây dựng.
 
* (SMS: 154/BXD-KTXD) - Ngày 12/09/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 154/BXD-KTXD về chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.
 
* (SMS: 153/BXD-KTXD) - Ngày 12/09/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 153/BXD-KTXD về việc áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình cầu.
 
* (SMS: 151/BXD-KTXD) - Ngày 12/09/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 151/BXD-KTXD về định mức dự toán công tác bê tông mặt đường.
 
* (SMS: 1507/BXD-QLN) - Ngày 09/09/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1507/BXD-QLN về việc đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án nhà ở cho sinh viên bằng nguồn trái phiếu Chính Phủ năm 2011.
 
* (SMS: 82/BXD-QLN) - Ngày 09/09/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 82/BXD-QLN về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần trong công ty kinh doanh bất động sản.
 
BỘ TÀI CHÍNH
 
* (SMS: 2190/QD-BTC) - Ngày 13/09/2011, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2190/QĐ-BTC về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009.
 
* (SMS: 128/2011/TT-BTC) - Ngày 12/09/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 128/2011/TT-BTC về việc hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở y tế công lập.
 
* (SMS: 127/2011/TT-BTC) - Ngày 09/09/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 127/2011/TT-BTC về việc quy định mức thu phí thăm quan di tích lịch sử văn hóa, lịch sử, bảo tàng, danh lam thắng cảnh đối với người cao tuổi.
 
* (SMS: 126/2011/TT-BTC) - Ngày 07/09/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 126/2011/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 165/2010/TT-BTC ngày 26/10/2010 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu; nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất và pha chế xăng dầu; nhập khẩu nguyên liệu để gia công xuất khẩu xăng dầu.
 
* (SMS: 125/2011/TT-BTC) - Ngày 05/09/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 125/2011/TT-BTC về việc hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty quản lý Quỹ.
 
* (SMS: 11819/BTC-TCHQ) - Ngày 05/09/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 11819/BTC-TCHQ về việc thủ tục hải quan và thuế xuất nhập khẩu nguyên vật liệu phục vụ dự án xây dựng.
 
* (SMS: 11797/BTC-TCHQ) - Ngày 05/09/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 11797/BTC-TCHQ về việc giải tỏa cưỡng chế.
 
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
* (SMS: 152/CT-BVHTTDL) - Ngày 09/09/2011, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Chỉ thị 152/CT-BVHTTDL về việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án "Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo của các trường văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2011-2020".
 
* (SMS: 2744/QD-BVHTTDL) - Ngày 05/09/2011, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 2744/QĐ-BVHTTDL về việc thăm dò khảo cổ.
 
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 
* (SMS: 2723/BTTTT-ƯDCNTT) - Ngày 08/09/2011, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn 2723/BTTTT-ƯDCNTT về việc kiện toàn bộ máy các đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ.
 
BỘ CÔNG AN
 
* (SMS: 62/2011/TT-BCA) - Ngày 07/09/2011, Bộ Công an ban hành Thông tư 62/2011/TT-BCA về việc quy định về hoạt động tuần tra kiểm soát của Cảnh sát đường thủy.
 
BỘ CÔNG THƯƠNG
 
* (SMS: 8170/BCT-XNK) - Ngày 05/09/2011, Bộ Công Thương ban hành Công văn 8170/BCT-XNK về việc thực hiện Thông tư số 20/2011/TT-BCT đối với hàng hóa viện trợ không hoàn lại.
 
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 
* (SMS: 2690/QD-BKHCN) - Ngày 01/09/2011, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 2690/QĐ-BKHCN về việc phân công công việc giữa Bộ trưởng và Thứ trưởng.
 
* (SMS: 20/2011/TT-BKHCN) - Ngày 25/08/2011, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 20/2011/TT-BKHCN về quy định tổ chức và hoạt động của Ban chủ nhiệm Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015.
 
BỘ Y TẾ
 
* (SMS: 3033/QD-BYT) - Ngày 23/08/2011, Bộ Y tế ban hành Quyết định 3033/QĐ-BYT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.
 
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
 
* (SMS: 06/2011/TTLT-BCA-BNV) - Ngày 08/09/2011, Bộ Công an, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch số 06/2011/TTLT-BCA-BNV về việc quy định các chức danh tương đương để xét khen thưởng đối với lãnh đạo, chỉ huy có quá trình cống hiến trong Công an nhân dân.
 
CHỈ THỊ LIÊN TỊCH
 
* (SMS: 06/CTLT-BGTVT-LHCCD) - Ngày 06/09/2011, Bộ Giao thông vận tải, Liên hiệp các Công đoàn ngành giao thông vận tải ban hành Chỉ thị liên tịch 06/CTLT-BGTVT-LHCCĐ về việc vận động cán bộ, công nhân viên chức lao động, đoàn viên Công đoàn ngành giao thông vận tải gương mẫu thực hiện Nghị quyết 88/NQ-CP ngày 24/08/2011 của Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
 
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
 
* (SMS: 1992/QD-NHNN) - Ngày 09/08/2011, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định 1992/QĐ-NHNN về việc đính chính văn bản.
 
* (SMS: 1972/QD-NHNN) - Ngày 31/08/2011, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định 1972/QĐ-NHNN về áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng áp dụng cho tiền gửi bằng ngoại tệ của các tổ chức tín dụng ở nước ngoài.
 
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 
* (SMS: 884/QD-BHXH) - Ngày 25/08/2011, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 884/QĐ-BHXH về việc ban hành Quy định về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
 
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 
* (SMS: 4446/TCHQ-TXNK) - Ngày 09/09/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4446/TCHQ-TXNK về thu thuế bảo vệ môi trường.
 
* (SMS: 1721/QD-TCHQ) - Ngày 09/09/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1721/QĐ-TCHQ về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn về phân loạt hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
 
* (SMS: 1719/QD-TCHQ) - Ngày 08/09/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1719/QĐ-TCHQ về việc thành lập đội nghiệp vụ thuộc Chi cục Hải quan Bến Lức trực thuộc Cục Hải quan Long An.
 
* (SMS: 1718/QD-TCHQ) - Ngày 08/09/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1718/QĐ-TCHQ về việc thành lập Đội Nghiệp vụ 2 và Đội Quản lý thuế thuộc Chi cục Hải quan Chơn Thành trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Bình Phước.
 
* (SMS: 4407/TCHQ-GSQL) - Ngày 09/09/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4407/TCHQ-GSQL về việc doanh nghiệp chế xuất thuê kho chứa hàng.
 
* (SMS: 4337/TCHQ-TXNK) - Ngày 05/09/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn số 4337/TCHQ-TXNK về việc giá tính thuế cá nục đông lạnh nhập khẩu.
 
* (SMS: 4329/TCHQ-TXNK) - Ngày 05/09/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn số 4329/TCHQ-TXNK về việc giá dầu thô xuất khẩu mỏ Bạch Hổ.
 
* (SMS: 4320/TCHQ-GSQL) - Ngày 01/09/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4320/TCHQ-GSQL về việc gia hạn thời hạn tạm nhập, tái xuất đối với máy móc, thiết bị, tàu chuyên dùng tạm nhập phục vụ hoạt động tìm kiếm, thăm dò dầu khí.
 
* (SMS: 4319/TCHQ-GSQL) - Ngày 01/09/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn số 4319/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu tài sản di chuyển.
 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
* (SMS: 13/CT-UBND) - Ngày 12/09/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 13/CT-UBND về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách miễn thủy lợi phí theo Nghị định 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ.
 
* (SMS: 28/2011/QD-UBND) - Ngày 07/09/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 28/2011/QĐ-UBND về việc ban hành quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
 
* (SMS: 3785/QD-UBND) - Ngày 18/08/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 3785/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục nhu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án, công trình cấp bách cần triển khai trong khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 - 2020 của Thành phố Hà Nội chưa được xét duyệt.
 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
* (SMS: 29/2011/CT-UBND) - Ngày 29/08/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị 29/2011/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện các biện pháp để quản lý, bảo vệ và phát triển các loài động vật hoang dã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
 
* (SMS: 57/2011/QD-UBND) - Ngày 27/08/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 57/2011/QĐ-UBND về quy định chế độ, chính sách đối với dân quân trinh sát thành phố, dân quân thường trực quận - huyện và dân quân thường trực phường - xã, thị trấn và phụ cấp trách nhiệm quản lý, chỉ huy đơn vị.
 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.