(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email [email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  [email protected], gửi đến 6689. 

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 

Trong tuần này từ 24/08/2013 - 30/08/2013, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với [email protected] để nhận văn bản.


Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có
 

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (SMS: 5079/TCHQ-TXNK) - Ngày 27/08/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5079/TCHQ-TXNK về việc xử lý tỷ giá tính thuế đối với thủ tục hải quan điện tử.

* (SMS: 11319/BTC-TCHQ) - Ngày 26/08/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 11319/BTC-TCHQ về việc thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng mặt hàng ống thép bọc bê tông gia trọng.

* (SMS: 4939/TCHQ-TXNK) - Ngày 23/08/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4939/TCHQ-TXNK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp chế xuất thực hiện quyền nhập khẩu.

* (SMS: 11213/BTC-CST) - Ngày 22/08/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 11213/BTC-CST về việc kiến nghị giảm thuế xuất khẩu mặt hàng gỗ cây cao su.

* (SMS: 11198/BTC-TCHQ) - Ngày 22/08/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 11198/BTC-TCHQ về việc thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng của dự án đầu tư.

* (SMS: 2760/TCT-DNL) - Ngày 22/08/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2760/TCT-DNL về việc thay thế liên 1 bằng bảng kê chi tiết hóa đơn thực tế đã lập.

* (SMS: 4896/TCHQ-TXNK) - Ngày 21/08/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4896/TCHQ-TXNK về chính sách thuế đối với sản phẩm gia công nhập khẩu và hàng tạm nhập tái xuất đi sửa chữa ở nước ngoài.

* (SMS: 2743/TCT-CS) - Ngày 21/08/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2743/TCT-CS về chính sách thuế đối với dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

 * (SMS: 11066/BTC-CST) - Ngày 20/08/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 11066/BTC-CST về việc thuế giá trị gia tăng mặt hàng vi sinh dùng trong sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản.

* (SMS: 2732/TCT-CS) - Ngày 20/08/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2732/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp. 

* (SMS: 2729/TCT-DNL) - Ngày 20/08/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2729/TCT-DNL về việc thuế nhà thầu nước ngoài và thời điểm xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

* (SMS: 10916/BTC-CST) - Ngày 19/08/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 10916/BTC-CST về việc điều chỉnh thuế nhập khẩu ưu đãi một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

* (SMS: 112/2013/TT-BTC) - Ngày 15/08/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 112/2013/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện.

* (SMS: 111/2013/TT-BTC) - Ngày 15/08/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 111/2013/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

* (SMS: 2396/TCT-CS) - Ngày 29/07/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2396/TCT-CS về việc chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

* (SMS: 2372/TCT-CS) - Ngày 25/07/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2372/TCT-CS về việc chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

* (SMS: 2284/TCT-KK) - Ngày 17/07/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2284/TCT-KK về việc kê khai thuế giá trị gia tăng đối với công trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn ODA.

* (SMS: 2269/TCT-TNCN) - Ngày 17/07/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2269/TCT-TNCN về việc chính sách thuế thu nhập cá nhân.

* (SMS: 2252/TCT-CS) - Ngày 15/07/2013,

Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2252/TCT-CS về việc hàng khuyến mại nhận từ nước ngoài.

* (SMS: 16/2013/NQ-HDND) - Ngày 13/07/2013, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết 16/2013/NQ-HĐND về việc tổ chức thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ (chiều xe đi ra) thuộc dự án BOT Cầu đường Bình Triệu 2 (phần 1, giai đoạn 2).

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (SMS: 119/2013/TTLT-BTC-BNV) - Ngày 26/08/2013, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch 119/2013/TTLT-BTC-BNV về việc quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán khoản kinh phí hoạt động thường xuyên của các Tổ chức thanh niên xung phong từ ngân sách nhà nước.

* (SMS: 3218/LDTBXH-LDTL) - Ngày 26/08/2013, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3218/LĐTBXH-LĐTL về việc mức ăn giữa ca. 

* (SMS: 95/2013/ND-CP) - Ngày 22/08/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 95/2013/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

* (SMS: 5966/QD-BCT) - Ngày 22/08/2013, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 5966/QĐ-BCT về việc gia hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ năm 2012 thuộc Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015.

* (SMS: 3141/LDTBXH-LDTL) - Ngày 22/08/2013, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3141/LĐTBXH-LĐTL về việc tiền lương trong các công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

* (SMS: 13/2013/TT-BLDTBXH) - Ngày 21/08/2013, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 13/2013/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 73/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (SMS: 327/TB-VPCP) - Ngày 22/08/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 327/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị kiểm điểm việc thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Nghị quyết 30/2013/QH13 của Quốc hội và Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 04/04/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

* (SMS: 322/TB-VPCP) - Ngày 22/08/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 322/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tại cuộc họp lần thứ 11 của Ban Chỉ đạo.

* (SMS: 2742/TCT-CS) - Ngày 20/08/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2742/TCT-CS về việc giải đáp vướng mắc về chính sách giảm tiền thuê đất.

* (SMS: 1654/BXD-QLN) - Ngày 09/08/2013, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1654/BXD-QLN về việc đôn đốc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia và Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ.

* (SMS: 15/2013/NQ-HDND) - Ngày 13/07/2013, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết 15/2013/NQ-HĐND về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2011 - 2015, Thành phố Hồ Chí Minh.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (SMS: 11276/BTC-NSNN) - Ngày 23/08/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 11276/BTC-NSNN về việc giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính-ngân sách nhà nước năm 2013.


KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

* (SMS: 2703/TCT-CS) - Ngày 19/08/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2703/TCT-CS về việc lập hóa đơn đối với giữ hộ vàng. 

* (SMS: 2597/TCT-DNL) - Ngày 12/08/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2597/TCT-DNL về việc hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (SMS: 5060/TCHQ-TXNK) - Ngày 27/08/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5060/TCHQ-TXNK về việc tên khai báo các mặt hàng sữa.

* (SMS: 1490/QD-TTg) - Ngày 26/08/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1490/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Cam-pu-chia đến năm 2020.

* (SMS: 11349/BTC-CST) - Ngày 26/08/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 11349/BTC-CST về việc chi phí tái xuất thuốc lá nhập lậu bị tịch thu.

* (SMS: 5049/TCHQ-TXNK) - Ngày 26/08/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5049/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng tấm formica.

* (SMS: 5048/TCHQ-TXNK) - Ngày 26/08/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5048/TCHQ-TXNK về việc bổ sung Danh mục quản lý rủi ro đối với mặt hàng quặng xuất khẩu.

* (SMS: 825/GSQL-GQ2) - Ngày 26/08/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 825/GSQL-GQ2 về việc đăng kí hợp đồng và nhập khẩu theo loại hình gia công.

* (SMS: 4915/TCHQ-GSQL) - Ngày 22/08/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4915/TCHQ-GSQL về việc tăng cường kiểm tra, giám sát xuất nhập khẩu mặt hàng sữa.

* (SMS: 4906/TCHQ-GSQL) - Ngày 22/08/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4906/TCHQ-GSQL về việc bán phế liệu, phế phẩm nằm trong định mức.

* (SMS: 812/GSQL-TH) - Ngày 22/08/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 812/GSQL-TH về việc quy định dán nhãn năng lượng.

* (SMS: 5928/QD-BCT) - Ngày 21/08/2013, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 5928/QĐ-BCT về việc ban hành Quy chế thí điểm hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa qua lối mở Nà Lạn.

* (SMS: 4903/TCHQ-GSQL) - Ngày 21/08/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4903/TCHQ-GSQL về việc thủ tục hải quan đối với xăng dầu tạm nhập tái xuất tại kho ngoại quan Vân Phong.

* (SMS: 4892/TCHQ-TXNK) - Ngày 21/08/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4892/TCHQ-TXNK về việc khai bổ sung.

* (SMS: 4874/TCHQ-TXNK) - Ngày 21/08/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4874/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng thuốc Decolgen.

* (SMS: 4881/TCHQ-GSQL) - Ngày 21/08/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4881/TCHQ-GSQL về thủ tục nhập khẩu thực phẩm.

* (SMS: 4843/TCHQ-GSQL) - Ngày 19/08/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4843/TCHQ-GSQL về việc thực hiện xử lý xe Việt kiều hồi hương tồn đọng tại cảng.

* (SMS: 10645/BTC-TCHQ) - Ngày 13/08/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 10645/BTC-TCHQ về việc tăng cường quản lý hàng hóa từ nước ngoài gửi kho ngoại quan để xuất đi nước khác

XÂY DỰNG

* (SMS: 242/TB-UBND) - Ngày 15/08/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Thông báo 242/TB-UBND về kết luận của đồng chí Nguyễn Thế Thảo - Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố tại cuộc họp giao ban tiến độ triển khai 37 công trình, cụm công trình trọng điểm của Thành phố giai đoạn 2011-2015.

* (SMS: 2336/QD-BGTVT) - Ngày 07/08/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2336/QĐ-BGTVT về việc công bố Danh mục dự án đầu tư xây dựng công trình: Ký túc xá Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, theo hình thức xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT).

* (SMS: 2335/QD-BGTVT) - Ngày 07/08/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2335/QĐ-BGTVT về việc cho phép lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng Ký túc xá Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, theo hình thức xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT).


THƯƠNG MẠI


* (SMS: 97/2013/ND-CP)
- Ngày 27/08/2013,
Chính phủ ban hành Nghị định 97/2013/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng.

* (SMS: 5987/QD-BCT) - Ngày 23/08/2013, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 5987/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ chính thức.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 6000/QD-BCT) - Ngày 23/08/2013, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 6000/QĐ-BCT về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipđen Việt Nam đến năm 2015, có xét đến năm 2025.

* (SMS: 328/TB-VPCP) - Ngày 23/08/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 328/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

* (SMS: 21/2013/TTLT-BGTVT-BTNMT) - Ngày 22/08/2013, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư liên tịch 21/2013/TTLT-BGTVT-BTNMT về việc hướng dẫn quản lý và bảo vệ môi trường trong hoạt động giao thông đường thủy nội địa.

* (SMS: 325/TB-VPCP) - Ngày 22/08/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 325/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện Quyết định 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/04/2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và dự thảo Kế hoạch mới cho giai đoạn đến năm 2020.

* (SMS: 134/KH-UBND) - Ngày 16/08/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 134/KH-UBND về việc đầu tư phát triển hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa, hồ nước Thành phố Hà Nội giai đoạn đến năm 2015.

Y TẾ-SỨC KHỎE 

* (SMS: 3029/QD-BYT) - Ngày 21/08/2013, Bộ Y tế ban hành Quyết định 3029/QĐ-BYT về việc phê duyệt "Kế hoạch tăng cường công tác an toàn tiêm chủng".

ĐẤU THẦU-CẠNH TRANH

* (SMS: 2569/QD-BGTVT) - Ngày 28/08/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2569/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu tư vấn trong nước “Lựa chọn nhà khai thác Bến cảng Container quốc tế Cái Mép và Bến cảng tổng hợp Thị Vải thuộc Dự án phát triển Cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải do Nhà nước đầu tư bằng nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản”.

GIAO THÔNG

* (SMS: 2552/QD-BGTVT) - Ngày 27/08/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2552/QĐ-BGTVT về việc công bố cảng thủy nội địa Hoàng Tuấn trên sông Vàm Cỏ Đông được tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài.

* (SMS: 7111/VPCP-KTN) - Ngày 23/08/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7111/VPCP-KTN về việc triển khai thi công và bố trí vốn cho Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1 đoạn Quán Hành - Quán Bánh, tỉnh Nghệ An.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (SMS: 330/TB-VPCP) - Ngày 23/08/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 330/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về việc Dự án xây dựng và phát triển Trường Đại học Công nghệ Việt - Nga. 

* (SMS: 5820/BGDDT-CTHSSV) - Ngày 28/08/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 5820/BGDĐT-CTHSSV về việc tăng cường triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông đầu năm học 2013 - 2014. 

* (SMS: 5816/BGDDT-PC) - Ngày 23/08/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 5816/BGDĐT-PC về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2013-2014 về công tác pháp chế.

* (SMS: 5798/BGDDT-GDCN) - Ngày 23/08/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 5798/BGDĐT-GDCN về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 đối với giáo dục chuyên nghiệp.

* (SMS: 5791/BGDDT-CTHSSV) - Ngày 23/08/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 5791/BGDĐT-CTHSSV về việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên, hoạt động ngoại khóa và y tế trường học năm học 2013 - 2014.

* (SMS: 3155/LDTBXH-TCDN) - Ngày 23/08/2013, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3155/LĐTBXH-TCDN về việc bổ sung nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình môn học Pháp luật.

* (SMS: 1317/TTg-KGVX) - Ngày 22/08/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1317/TTg-KGVX về việc bổ sung Trường Đại học Hàng hải Việt Nam vào danh sách các trường đại học trọng điểm.

* (SMS: 5737/BGDDT-GDTH) - Ngày 21/08/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 5737/BGDĐT-GDTH về việc hướng dẫn thí điểm đánh giá học sinh tiểu học mô hình trường học mới Việt Nam.

* (SMS: 5735/BGDDT-NGCBQLGD) - Ngày 21/08/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 5735/BGDĐT-NGCBQLGD về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục.

* (SMS: 5715/BGDDT-GDDT) - Ngày 21/08/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 5715/BGDĐT-GDDT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 đối với giáo dục dân tộc.

* (SMS: 3168/QD-BGDDT) - Ngày 20/08/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 3168/QĐ-BGDĐT về việc thành lập Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai.

* (SMS: 15/2013/CT-UBND) - Ngày 20/08/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị 15/2013/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2013 - 2014 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 14/2013/CT-UBND) - Ngày 20/08/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị 14/2013/CT-UBND về việc quản lý các nguồn tài trợ cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

 SỞ HỮU TRÍ TUỆ

* (SMS: 18/2013/TT-BKHCN) - Ngày 01/08/2013, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 18/2013/TT-BKHCN về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến được ban hành theo Nghị định 13/2012/NĐ-CP ngày 02/03/2012 của Chính phủ.

BẢO HIỂM

* (SMS: 98/2013/ND-CP) - Ngày 28/08/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 98/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số.

* (SMS: 3340/BHXH-CSXH) - Ngày 27/08/2013, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 3340/BHXH-CSXH về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 73/2013/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đối với người hưởng trước ngày 01/07/2013.

* (SMS: 115/2013/TT-BTC) - Ngày 20/08/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 115/2013/TT-BTC về việc hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện.

* (SMS: 3244/BHXH-CSYT) - Ngày 19/08/2013, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 3244/BHXH-CSYT về việc chấn chỉnh công tác giám định và thanh toán chi phí dịch vụ xét nghiệm.

* (SMS: 3238/BHXH-CSYT) - Ngày 19/08/2013, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 3238/BHXH-CSYT về việc thanh toán chi phí xét nghiệm đông máu cơ bản và thuốc hỗ trợ gan.

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (SMS: 101/TB-BTTTT) - Ngày 26/08/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông báo 101/TB-BTTTT về kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam tại Phiên họp lần thứ 3 của Ban Chỉ đạo (26/07/2013).

* (SMS: 32/2013/QD-UBND) - Ngày 23/08/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 32/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 257/TB-UBND) - Ngày 22/08/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Thông báo 257/TB-UBND về kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình Công nghệ thông tin tại buổi họp trực tiếp kiểm điểm kết quả thực hiện công tác 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác công nghệ thông tin 5 tháng cuối 2013.

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

* (SMS: 1495/QD-TTg) - Ngày 26/08/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1495/QĐ-TTg về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể bảo tồn, phát huy giá trị di tích Thành Nhà Hồ và vùng phụ cận gắn với phát triển du lịch

* (SMS: 922/QD-BNV) - Ngày 18/08/2013, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 922/QĐ-BNV về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể thực hiện Đề án "Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của Việt Nam và về Việt Nam" từ năm 2012 đến năm 2020.

AN NINH TRẬT TỰ

* (SMS: 04/2013/TT-BCA) - Ngày 11/01/2013, Bộ Công an ban hành Thông tư 04/2013/TT-BCA quy định việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi sử dụng trái phép chất ma túy trong Công an nhân dân

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI

* (SMS: 1515/QD-TTg) - Ngày 28/08/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1515/QĐ-TTg về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

* (SMS: 1496/QD-TTg) - Ngày 27/08/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1496/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thế phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hậu Giang đến năm 2020.

* (SMS: 331/TB-VPCP) - Ngày 26/08/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 331/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định.

* (SMS: 326/TB-VPCP) - Ngày 22/08/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 326/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên.

* (SMS: 6134/BKHDT-TCTK) - Ngày 22/08/2013, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 6134/BKHĐT-TCTK về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Chính sách phổ biến thông tin thống kê Nhà nước.

* (SMS: 20/2013/NQ-HDND) - Ngày 13/07/2013, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết 20/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013.

HÀNH CHÍNH

* (SMS: 33/2013/QD-UBND) - Ngày 27/08/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 33/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về công tác lễ tân trong việc tổ chức các hoạt động đối ngoại của Thành phố Hà Nội. 

* (SMS: 28/2013/TT-BCA) - Ngày 28/05/2013, Bộ Công an ban hành Thông tư 28/2013/TT-BCA quy định về kiểm tra điều lệnh Công an nhân dân.

* (SMS: 2628/QD-TCHQ) - Ngày 21/08/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2628/QĐ-TCHQ về việc ban hành quy định lễ tiết tác phong và việc tổ chức các nghi lễ trong ngành Hải quan.

* (SMS: 31/2013/QD-UBND) - Ngày 21/08/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 31/2013/QĐ-UBND về việc ban hành tiêu chí chọn tên, đưa vào Quỹ tên đường tại Thành phố.

* (SMS: 858/QD-BNV) - Ngày 30/07/2013, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 858/QĐ-BNV về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định 33/2012/NĐ-CP ngày 13/04/2012 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 45/2010/NĐ-CP.

* (SMS: 19/2013/NQ-HDND) - Ngày 19/07/2013, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết 19/2013/NQ-HĐND về việc chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ mười Hội đồng nhân dân Thành phố khóa VIII.

* (SMS: 17/2013/NQ-HDND) - Ngày 13/07/2013, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết 17/2013/NQ-HĐND về tiêu chí để chọn tên, đưa vào Quỹ tên đường tại Thành phố.

HÌNH SỰ

* (SMS: 1497/QD-TTg) - Ngày 27/08/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1497/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Căm-pu-chia về hợp tác song phương trong phòng, chống buôn bán người và bảo vệ nạn nhân bị buôn bán.

* (SMS: 164/HDTVDX) - Ngày 01/08/2013, Hội đồng Tư vấn Đặc xá ban hành Hướng dẫn 164/HĐTVĐX về việc triển khai thực hiện Quyết định 1251/2013/QĐ-CTN ngày 20/07/2013 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2013.

CƠ CẤU TỔ CHỨC 

* (SMS: 1514/QD-TTg) - Ngày 28/08/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1514/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2011 - 2016. 

* (SMS: 1513/QD-TTg) - Ngày 28/08/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1513/QĐ-TTg phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2011 - 2016.

* (SMS: 1512/QD-TTg) - Ngày 28/08/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1512/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2011 - 2016.

* (SMS: 1511/QD-TTg) - Ngày 28/08/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1511/QĐ-TTg phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2011 - 2016.

* (SMS: 1510/QD-TTg) - Ngày 28/08/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1510/QĐ-TTg phê chuẩn việc bầu bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2011 - 2016. 

* (SMS: 1509/QD-TTg) - Ngày 28/08/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1509/QĐ-TTg phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2011 - 2016.

* (SMS: 1508/QD-TTg) - Ngày 28/08/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1508/QĐ-TTg phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2011 - 2016. 

* (SMS: 1507/QD-TTg) - Ngày 28/08/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1507/QĐ-TTg phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2011 - 2016. 

* (SMS: 1506/QD-TTg) - Ngày 28/08/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1506/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2011 - 2016. 

* (SMS: 1505/QD-TTg) - Ngày 28/08/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1505/QĐ-TTg phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2011 - 2016. 

* (SMS: 1494/QD-TTg) - Ngày 26/08/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1494/QĐ-TTg về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. 

* (SMS: 1927/QD-TTCP) - Ngày 22/08/2013, Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định 1927/QĐ-TTCP về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức. 

* (SMS: 1924/QD-TTCP) - Ngày 22/08/2013, Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định 1924/QĐ-TTCP về việc ban hành quy chế quản lý hoạt động tại trụ sở làm việc của cơ quan Thanh tra Chính phủ. 

* (SMS: 5889/QD-BCT) - Ngày 20/08/2013, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 5889/QĐ-BCT về về việc thành lập Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin xúc tiến thương mại thuộc Cục Xúc tiến thương mại.

* (SMS: 2803/QD-BYT) - Ngày 02/08/2013, Bộ Y tế ban hành Quyết định 2803/QĐ-BYT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Tư vấn cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề.

CÔNG NGHIỆP

* (SMS: 7113/VPCP-KTN) - Ngày 23/08/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7113/VPCP-KTN về Dự án chế tạo động cơ Chu Lai - Trường Hải.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (SMS: 1961/QD-BNN-TCLN) - Ngày 23/08/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1961/QĐ-BNN-TCLN về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

* (SMS: 1960/QD-BNN-TCLN) - Ngày 23/08/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1960/QĐ-BNN-TCLN về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

* (SMS: 2886/BC-BNN-CN) - Ngày 23/08/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Báo cáo 2886/BC-BNN-CN về việc ứng dụng công nghệ đệm lót sinh học trong chăn nuôi lợn.

* (SMS: 324/TB-VPCP) - Ngày 22/08/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 324/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại buổi làm việc với lãnh đạo Thành phố Hà Nội về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

* (SMS: 3832/BNN-TCCB) - Ngày 21/08/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 3832/BNN-TCCB về việc đánh giá tác động của việc thành lập Chi cục Chăn nuôi Thú y, Chi cục trồng trọt Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

* (SMS: 08/2013/TTLT-BCA-BNG) - Ngày 20/08/2013, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao ban hành Thông tư liên tịch 08/2013/TTLT-BCA-BNG về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 08/2009/TTLT/BCA-BNG hướng dẫn việc cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành cho công dân Việt Nam ở nước ngoài.

* (SMS: 04/2013/TTLT-BKHDT-BNNPTNT-BTC) - Ngày 19/08/2013, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch 04/2013/TTLT-BKHĐT-BNNPTNT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư liên tịch 03/2012/TTLT-BKHĐT-BNNPTNT-BTC ngày 05/06/2012 hướng dẫn thực hiện Quyết định 147/2007/QĐ-TTg và Quyết định 66/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

* (SMS: 2762/BNN-TCLN) - Ngày 16/08/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 2762/BNN-TCLN về việc quy định mẫu biểu xử phạt hành chính về lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.


TƯ PHÁP-HỘ TỊCH


* (SMS: 1250/QD-CTN) - Ngày 19/07/2013,
Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1250/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 1249/QD-CTN) - Ngày 19/07/2013, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1249/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

AN NINH QUỐC GIA

* (SMS: 96/2013/ND-CP) - Ngày 27/08/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 96/2013/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 86/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

 THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT

* (SMS: 1468/QD-TTg) - Ngày 22/08/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1468/QĐ-TTg về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

* (SMS: 3268/BHXH-TDKT) - Ngày 20/08/2013, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 3268/BHXH-TĐKT về việc hướng dẫn phát động Phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị.

NGOẠI GIAO 

* (SMS: 39/2013/TB-LPQT) - Ngày 30/07/2013, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 39/2013/TB-LPQT về hiệu lực của Biên bản Thỏa thuận Kỳ họp lần thứ 15 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật Việt Nam - Ấn Độ.

 

 

 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.