(LuatVietnam) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản trên hệ thống tin nhắn 6689.

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 

Trong tuần này từ 21/08/2010 - 27/08/2010, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản. 

 

Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:

 

CHÍNH PHỦ

 

* (SMS: 91/2010/ND-CP) - Ngày 20/08/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 91/2010/NĐ-CP về quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

* (SMS: 54/2010/QD-TTg) - Ngày 24/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 54/2010/QĐ-TTg về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

* (SMS: 1583/QD-TTg) - Ngày 23/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1583/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

 

* (SMS: 1581/QD-TTg) - Ngày 23/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1581/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2004 - 2011.

 

* (SMS: 1580/QD-TTg) - Ngày 23/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1580/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2004 - 2011.

 

* (SMS: 1579/QD-TTg) - Ngày 23/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1579/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2004 - 2011.

 

* (SMS: 1578/QD-TTg) - Ngày 23/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1578/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2004 - 2011.

 

* (SMS: 1572/QD-TTg) - Ngày 20/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1572/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Đồng Nai trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai.

 

* (SMS: 53/2010/QD-TTg) - Ngày 20/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 53/2010/QĐ-TTg về quy định chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương.

 

* (SMS: 1571/QD-TTg) - Ngày 19/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1571/QĐ-TTg về việc xuất thuốc sát trùng BenKocid dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương.

 

* (SMS: 1570/QD-TTg) - Ngày 19/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1570/QĐ-TTg về việc phê duyệt Danh sách thành viên Hội đồng Di sản văn hoá quốc gia (nhiệm kỳ 2010 - 2014).

 

* (SMS: 1569/QD-TTg) - Ngày 19/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1569/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia.

 

* (SMS: 52/2010/QD-TTg) - Ngày 18/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 52/2010/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo giai đoạn 2011 - 2020.

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

 

* (SMS: 5871/VPCP-KGVX) - Ngày 24/08/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5871/VPCP-KGVX Văn phòng Chính phủ về việc hoán đổi ngày nghỉ vào dịp lễ Quốc khánh năm 2010 đối với cán bộ, công chức, viên chức.

 

* (SMS: 5927/VPCP-KTTH) - Ngày 23/08/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5927/VPCP-KTTH về việc chính sách thuế đối với hoạt động báo chí.

 

* (SMS: 5847/VPCP-KTN) - Ngày 18/08/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5847/VPCP-KTN về việc kéo dài thời hạn sản xuất, lắp ráp và tiêu thụ thí điểm loại xe 4 bánh có gắn động cơ.

 

* (SMS: 5801/VPCP-TH) - Ngày 17/08/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5801/VPCP-TH về việc thông tin về một số quy định trong Thông tư số 13/2010/TT-NHNN.

 

* (SMS: 5799/VPCP-TH) - Ngày 17/08/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5799/VPCP-TH về việc thông tin về đề xuất tăng viện phí.

 

* (SMS: 5763/VPCP-KGVX) - Ngày 17/08/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5763/VPCP-KGVX về việc tổ chức hội nghị.

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

* (SMS: 5164/BGDDT-PC) - Ngày 25/08/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 5164/BGDĐT-PC về việc tổ chức sơ kết 06 năm thực hiện Nghị định số 122/2004/NĐ-CP của Chính phủ.

 

* (SMS: 5151/BGDDT-GDDH) - Ngày 25/08/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 5151/BGDĐT-GDĐH về thông tin các trường xét tuyển nguyện vọng 2.

 

* (SMS: 3559/QD-BGDDT) - Ngày 23/08/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 3559/QĐ-BGDĐT về việc tặng học bổng “Vinamilk ươm mầm tài năng trẻ Việt Nam” cho học sinh năm học 2009-2010.

 

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

* (SMS: 2932/TB-BLDTBXH) - Ngày 25/08/2010, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Thông báo 2932/TB-BLĐTBXH về việc nghỉ làm ngày thứ sáu 03/09/2010 và làm việc bù vào thứ bảy ngày 11/09/2010.

 

* (SMS: 23/2010/TT-LDTBXH) - Ngày 16/08/2010, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 23/2010/TT-LĐTBXH về quy định quy trình can thiệp, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục.

 

BỘ VĂN HOÁ THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

* (SMS: 09/2010/TT-BVHTTDL) - Ngày 24/08/2010, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 09/2010/TT-BVHTTDL về quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Nghị định số 75/2010/NĐ-CP ngày 12/07/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa.

 

* (SMS: 2856/BVHTTDL-VP) - Ngày 18/08/2010, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn 2856/BVHTTDL-VP về việc báo cáo đánh giá 2 năm việc thực hiện Chỉ thị số 79/2008/CT-BVHTTDL ngày 8/9/2008 về tăng cường công tác pháp chế ngành văn hoá, thể thao và du lịch.

 

* (SMS: 2851/LDTBXH-QLLDNN) - Ngày 18/08/2010, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn 2851/LĐTBXH-QLLĐNN về việc tổ chức cho người lao động đăng ký tham dự kiểm tra tiếng Hàn.

 

* (SMS: 2860/QD-BVHTTDL) - Ngày 17/08/2010, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 2860/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt kịch bản Chương trình nghệ thuật 30 phút tại lễ mít tinh kỷ niệm 65 năm Cách mạng tháng tám (19/8/1945-19/9/2010) và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2010).

 

* (SMS: 2859/QD-BVHTTDL) - Ngày 17/08/2010, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 2859/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Bao cao su dự phòng lây nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch giai đoạn 2010 - 2015.

 

BỘ TƯ PHÁP

 

* (SMS: 2630/TB-BTP) - Ngày 23/08/2010, Bộ Tư pháp ban hành Thông báo 2630/TB-BTP  về Kế hoạch tổ chức lễ khánh thành di tích lịch sử Bộ Tư pháp tại Tuyên Quang, Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ III, Lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2010) và đón nhận huân chương sao vàng.

 

BỘ XÂY DỰNG

 

* (SMS: 14/2010/TT-BXD) - Ngày 20/08/2010, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 14/2010/TT-BXD về quy định quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng gạch ốp lát.

 

* (SMS: 778/QD-BXD) - Ngày 20/08/2010, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 778/QĐ-BXD về việc công bố chỉ số giá xây dựng Quý 1 và Quý 2 năm 2010.

 

* (SMS: 1548/BXD-KTXD) - Ngày 20/08/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1548/BXD-KTXD về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 03/2005/TT-BXD.

 

* (SMS: 1547/BXD-KTXD) - Ngày 20/08/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1547/BXD-KTXD về việc hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng EPC.

 

* (SMS: 769/QD-BXD) - Ngày 05/08/2010, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 769/QĐ-BXD về việc thành lập Đoàn kiểm tra các cơ sở tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, định giá xây dựng.

 

BỘ TÀI CHÍNH

 

* (SMS: 123/2010/TT-BTC) - Ngày 19/08/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 123/2010/TT-BTC về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2.

 

* (SMS: 4821/TCHQ-TXNK) - Ngày 18/08/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 4821/TCHQ-TXNK về việc thủ tục hoàn thuế nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu

 

* (SMS: 10771/BTC-TCHQ) - Ngày 16/08/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 10771/BTC-TCHQ về việc khai số lượng, ký mã hiệu container hàng hóa là thủy sản xuất khẩu.

 

* (SMS: 10645/BTC-TCT) - Ngày 13/08/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 10645/BTC-TCT về việc xử lý thuế nhà thầu đối với dịch vụ tái bảo hiểm ra nước ngoài.

 

* (SMS: 122/2010/TT-BTC) - Ngày 12/08/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 122/2010/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày

13/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá.

 

* (SMS: 10591/BTC-VP) - Ngày 12/08/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 10591/BTC-VP về việc đính chính Công văn 10240/BTC-TCT về việc gia hạn thời hạn lưu thông sản phẩm dán tem thuốc lá sản xuất trong nước.

 

* (SMS: 10589/BTC-TCT) - Ngày 12/08/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 10589/BTC-TCT về việc trích khấu hao tài sản cố định.

 

* (SMS: 10465/BTC-TCHQ) - Ngày 10/08/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 10465/BTC-TCHQ về việc ấn định thuế mặt hàng Sliver target..

 

* (SMS: 10383/BTC-TCT) - Ngày 09/08/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 10383/BTC-TCT về việc phối hợp triển khai Nghị định số 51/2010/NĐ-CP.

 

* (SMS: 10241/BTC-TCT) - Ngày 06/08/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 10241/BTC-TCT về việc dán tem rượu nhập khẩu và dán tem rượu sản xuất trong nước.

 

* (SMS: 10029/BTC-CST) - Ngày 02/08/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 10029/BTC-CST về việc thuế xuất khẩu mặt hàng gỗ.

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

* (SMS: 22/2010/TT-BGTVT) - Ngày 19/08/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 22/2010/TT-BGTVT về việc công bố Vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Quảng Bình.

 

BỘ CÔNG THƯƠNG

 

* (SMS: 4361/QD-BCT) - Ngày 18/08/2010, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 4361/QĐ-BCT về việc công bố danh mục hàng hoá được phép giao dịch qua Sở Giao dịch hàng hoá.

 

* (SMS: 4346/QD-BCT) - Ngày 17/08/2010, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 4346/QĐ-BCT về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng crômit, mangan giai đoạn 2007 - 2015, định hướng đến năm 2025.

 

* (SMS: 7627/BCT-XNK) - Ngày 30/07/2010, Bộ Công Thương ban hành Công văn 7627/BCT-XNK về việc hướng dẫn đăng ký cấp giấy phép nhập khẩu tự động.

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

* (SMS: 1503/QD-BTNMT) - Ngày 17/08/2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 1503/QĐ-BTNMT về việc thành lập Ban chỉ đạo Đề án "Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam".

 

* (SMS: 1493/QD-BTNMT) - Ngày 13/08/2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 1493/QĐ-BTNMT về việc quy định về trình tự, thủ tục, chứng nhận và cấp thí điểm “Nhãn xanh Việt Nam.

 

* (SMS: 1492/QD-BTNMT) - Ngày 13/08/2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 1492/QĐ-BTNMT về việc thành lập Hội đồng Tư vấn Chương trình cấp nhãn sinh thái.

 

* (SMS: 15/2010/TT-BTNMT) - Ngày 30/07/2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 15/2010/TT-BTNMT về việc quy định về quy trình dự báo áp thấp nhiệt đới, bão.

 

* (SMS: 14/2010/TT-BTNMT) - Ngày 29/07/2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 14/2010/TT-BTNMT về việc quy định về quy trình dự báo lũ.

 

BỘ Y TẾ

 

* (SMS: 37/2010/TT-BYT) - Ngày 13/08/2010, Bộ Y tế ban hành Thông tư 37/2010/TT-BYT về việc quy định về quản lý đề tài nghiên cứu khoa học và dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ Y tế.

 

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

* (SMS: 5497/BKH-QLDT) - Ngày 09/08/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 5497/BKH-QLĐT về việc đánh giá tình hình thực hiện Luật Đấu thầu, Luật sửa đổi.

 

BỘ CÔNG AN

 

* (SMS: 26/2010/TT-BCA) - Ngày 29/07/2010, Bộ Công an ban hành Thông tư 26/2010/TT-BCA về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn, nội dung, trình tự kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường sắt.

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

* (SMS: 1221/QD-BNN-VP) - Ngày 28/07/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1221/QĐ-BNN-VP về việc đính chính phần Phụ lục Thông tư số 32/2010/TT-BNNPTNT ngày 17/06/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về chỉ định và quản lý hoạt động chỉ định và quản lý hoạt động người lấy mẫu, người kiểm định, phòng kiểm nghiệm, tổ chức chứng nhận chất lượng giống, sản phẩm cây trồng và phân bón.

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

 

* (SMS: 20/2010/TTLT-BTTTT-BYT) - Ngày 20/08/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Y tế  ban hành Thông tư liên tịch 20/2010/TTLT-BTTTT-BYT về việc hướng dẫn việc ưu tiên về thời điểm, thời lượng phát sóng trên đài phát thanh, đài truyền hình; dung lượng và vị trí đăng trên báo in, báo điện tử đối với thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS.

 

* (SMS: 112/2010/TTLT-BTC-BLDTBXH) - Ngày 30/07/2010, Bộ Tài chính và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư liên tịch 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" ban hành theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

 

* (SMS: 3402/BHXH-BT) - Ngày 11/08/2010, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 3402/BHXH-BT về việc triển khai bảo hiểm y tế học sinh sinh viên.

 

* (SMS: 1090/QD-BHXH) - Ngày 29/07/2010, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 1090/QĐ-BHXH về việc ban hành Quy chế tổ chức mua sắm tài sản, hàng hóa theo phương thức tập trung trong ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

 

* (SMS: 4902/TCHQ-GSQL) - Ngày 24/08/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4902/TCHQ-GSQL về việc kiến nghị về thủ tục hải quan.

 

* (SMS: 4896/TCHQ-TXNK) - Ngày 23/08/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4896/TCHQ-TXNK về việc gia hạn thời hạn xuất khẩu.

 

* (SMS: 4846/TCHQ-TXNK) - Ngày 19/08/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4846/TCHQ-TXNK về việc phân loại hàng hóa nhập khẩu.

 

* (SMS: 4845/TCHQ-GSQL) - Ngày 19/08/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4845/TCHQ-GSQL về việc thủ tục hải quan xuất khẩu gạo.

 

* (SMS: 4787/TCHQ-GSQL) - Ngày 16/08/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4787/TCHQ-GSQL về việc tạm nhập khẩu xe ô tô miễn thuế.

 

* (SMS: 4786/TCHQ-TXNK) - Ngày 16/08/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4786/TCHQ-TXNK về vệc phân loại mặt hàng micro không dây.

 

* (SMS: 4785/TCHQ-TXNK) - Ngày 16/08/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4785/TCHQ-TXNK về việc hoàn thuế nhập khẩu hàng tiêu hủy.

 

* (SMS: 1268/QD-TCHQ) - Ngày 16/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1268/QĐ-TCHQ về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng thuộc Vụ Tổ chức cán bộ.

 

* (SMS: 4655/TCHQ-TXNK) - Ngày 13/08/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4655/TCHQ-TXNK về việc hàng nhập khẩu tái xuất trả chủ hàng nước ngoài.

 

* (SMS: 4654/TCHQ-TXNK) - Ngày 13/08/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4654/TCHQ-TXNK về việc vướng mắc chứng từ thanh toán.

 

* (SMS: 4575/TCHQ-TXNK) - Ngày 11/08/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4575/TCHQ-TXNK về việc miễn thuế nhập khẩu máy móc thiết bị phục vụ dự án.

 

* (SMS: 4574/TCHQ-GSQL) - Ngày 11/08/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4574/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn thủ tục hải quan.

 

* (SMS: 4491/TCHQ-TXNK) - Ngày 10/08/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4491/TCHQ-TXNK về việc điều chỉnh thuế.

 

* (SMS: 4431/TCHQ-GSQL) - Ngày 06/08/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4431/TCHQ-GSQL về việc đề nghị làm thủ tục nhập khẩu chuyển cửa khẩu 02 (hai) xe ô tô.

 

* (SMS: 4332/TCHQ-GSQL) - Ngày 04/08/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4332/TCHQ-GSQL về việc thủ tục hải quan xuất khẩu tàu biển đã xuất cảnh.

 

TỔNG CỤC THUẾ

 

* (SMS: 2907/TCT-KK) - Ngày 05/08/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2907/TCT-KK về việc cấp mã số thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng.

 

* (SMS: 2905/TCT-CS) - Ngày 05/08/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2905/TCT-CS về việc chính sách thuế.

 

* (SMS: 2889/TCT-TNCN) - Ngày 04/08/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2889/TCT-TNCN về việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn.

 

* (SMS: 2846/TCT-CS) - Ngày 02/08/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2846/TCT-CS về việc xử lý thuế, hóa đơn trong trường hợp khách hàng góp vốn mua bất động sản chuyển nhượng hợp đồng mua bất động sản cho tổ chức, cá nhân khác.

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

* (SMS: 39/2010/QD-UBND) - Ngày 24/08/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 39/2010/QĐ-UBND về việc điều chỉnh bảng phân loại đường phố ban hành theo Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND ngày 03/08/2010 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội.

 

* (SMS: 38/2010/QD-UBND) - Ngày 23/08/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 38/2010/QĐ-UBND về Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội.

 

* (SMS: 37/2010/QD-UBND) - Ngày 20/08/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 37/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

 

* (SMS: 3951/QD-UBND) - Ngày 12/08/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 3951/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo phát triển nghề và làng nghề Hà Nội và Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo.

 

* (SMS: 3948/QD-UBND) - Ngày 12/08/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 3948/QĐ-UBND  về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tây (cũ) ban hành đã hết hiệu lực thi hành do có văn bản thay thế.

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÁNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

* (SMS: 57/2010/QD-UBND) - Ngày 17/08/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 57/2010/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản.

 

* (SMS: 56/2010/QD-UBND) - Ngày 17/08/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 56/2010/QĐ-UBND về công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực.

 

* (SMS: 55/2010/QD-UBND) - Ngày 16/08/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 55/2010/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban Nhân dân quận, huyện, phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực lao động - tiền lương - tiền công, việc làm, bảo hiểm y tế, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bảo trợ xã hội.

 

* (SMS: 54/2010/QD-UBND) - Ngày 14/08/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 54/2010/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các văn bản của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân phường - xã - thị trấn trong lĩnh vực bảo trợ xã hội.

 

* (SMS: 3380/QD-UBND) - Ngày 04/08/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 3380/QĐ-UBND về Kế hoạch tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật có nội dung thuộc bí mật nhà nước.

 

* (SMS: 3363/QD-UBND) - Ngày 02/08/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 3363/QĐ-UBND về việc duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu Công viên Mũi Đèn Đỏ và Khu nhà ở đô thị tại phường Phú Thuận, quận 7.

* (SMS: 3354/QD-UBND) - Ngày 02/08/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 3354/QĐ-UBND việc Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 134/CT-TTg ngày 20/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.