(Lawdata) Quý khách hàng thân mến, kể từ bản tin số 17/2004, chúng tôi tiến hành thử nghiệm cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản (Vietlaw-SMS) trên hệ thống tin nhắn 998. 

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email hoặc fax, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) hoặc VB (Mã văn bản) (Mã vùng+Số Fax) gửi đến 998.

Ví dụ: Muốn nhận Quyết định 88/2001/QĐ-TTg có mã SMS là 12345 tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 12345 abc@yahoo.com, gửi đến 998.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.vietlaw.gov.vn hoặc www.luatvietnam.com.vn

Trong tuần này (từ 28/8 - 03/9), chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với lawdata@vasc.com.vn để nhận văn bản.

Dưới đây là danh sách một số văn bản đã có:

QUỐC HỘI

* (SMS: 200177 - Khong gui qua fax) - Ngày 20/8/2004, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh về Chống trợ cấp hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam, số 22/2004/PL-UBTVQH11.

* (SMS: 200178) - Ngày 20/8/2004, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về việc thi hành Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự, số 727/2004/NQ-UBTVQH11.

* (SMS: 200179 - Khong gui qua fax) - Ngày 20/8/2004, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh về tổ chức điều tra hình sự, số 23/2004/PL-UBTVQH11.

CHÍNH PHỦ  

* (SMS: 200176) - Ngày 25/8/2004, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 158/2004/NĐ-CP về việc thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

* (SMS: 17249) - Ngày 24/8/2004, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 155/2004/QĐ-TTg về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại công ty Nhà nước và công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Nhà nước.

BỘ TÀI CHÍNH

* (SMS: 200175) - Ngày 25/8/2004, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 86/2004/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý nguồn vốn huy động để đầu tư cơ sở hạ tầng của ngân sách cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

* (SMS: 200180 - Khong gui qua fax) - Ngày 24/8/2004, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 69/2004/QĐ-BTC ban hành Quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hoá gia công với thương nhân nước ngoài.

* (SMS: 200174 - Khong gui qua fax) - Ngày 20/8/2004, Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư liên tịch số 85/2004/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn quản lý tài chính đối với dự án khoa học và công nghệ được ngân sách Nhà nước hỗ trợ và có thu hồi kinh phí.

* (SMS: 200181) - Ngày 19/8/2004, Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn số 3893/TCHQ-KTTT vê việc hồ sơ, thủ tục xử lý thuế truy thu theo Điểm 2, Mục I, Thông tư liên tịch số 06/1999/TTLT-BTC-TCHQ ngày 15/11/1999.