(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.  

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTGabc@yahoo.com, gửi đến 6689. 

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ:  www.luatvietnam.vn

DOANH NGHIỆP

* (SMS: 866/QD-BXD) - Ngày 21/08/2017, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 866/QĐ-BXD về việc phê duyệt tiêu chí, trình tự lựa chọn, phương thức bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược khi thực hiện phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO).

* (SMS: 1254/TTg-KTTH) - Ngày 21/08/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1254/TTg-KTTH về vốn điều lệ của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

* (SMS: 1232/QD-TTg) - Ngày 17/08/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1232/QĐ-TTg về việc phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017-2020.

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (SMS: 8835/VPCP-KTTH) - Ngày 21/08/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8835/VPCP-KTTH về việc thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

* (SMS: 8788/VPCP-KTTH) - Ngày 18/08/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8788/VPCP-KTTH về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở xã hội hóa.

* (SMS: 5436/TCHQ-TXNK) - Ngày 17/08/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5436/TCHQ-TXNK về việc triển khai Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

* (SMS: 84/2017/TT-BTC) - Ngày 15/08/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 84/2017/TT-BTC về việc hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định 68/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (SMS: 1318/QD-LDTBXH) - Ngày 22/08/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 1318/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp" đến năm 2021.

BẢO HIỂM

* (SMS: 1734/BHXH-QLT) - Ngày 16/08/2017, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn 1734/BHXH-QLT về việc hướng dẫn thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

* (SMS: 1114/QD-BHXH) - Ngày 04/07/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 1114/QĐ-BHXH về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng thư điện tử ngành Bảo hiểm xã hội.

* (SMS: 967/QD-BHXH) - Ngày 20/06/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 967/QĐ-BHXH về việc ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin trong ứng dụng công nghệ thông tin của ngành Bảo hiểm xã hội.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (SMS: 1253/TTg-NN) - Ngày 21/08/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1253/TTg-NN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG
* (SMS: 1255/QD-TTg) - Ngày 21/08/2017,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1255/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo.

* (SMS: 1235/QD-TTg) - Ngày 18/08/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1235/QĐ-TTg về việc ban hành Danh sách đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

* (SMS: 378/TB-VPCP) - Ngày 18/08/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 378/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia về vốn ODA và vốn vay ưu đãi năm 2017.

* (SMS: 2092/QD-BKHCN) - Ngày 07/08/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 2092/QĐ-BKHCN về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2017 (đợt 4) cho Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

* (SMS: 1357/QD-BTC) - Ngày 19/07/2017, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1357/QĐ-BTC  về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định 1399/QĐ-BTC ngày 15/07/2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (SMS: 38/2017/QD-TTg) - Ngày 18/08/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 38/2017/QĐ-TTg quy định việc chuyển cửa khẩu đối với hàng nhập khẩu về làm thủ tục hải quan tại cảng cạn ICD Mỹ Đình, Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 5488/TCHQ-TXNK) - Ngày 18/08/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5488/TCHQ-TXNK về việc phân loại "Máy kéo thang máy".

* (SMS: 37/2017/QD-TTg) - Ngày 17/08/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 37/2017/QĐ-TTg về việc bãi bỏ Quyết định 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/03/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hànhDanh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng.

* (SMS: 3741/QD-BYT) - Ngày 17/08/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 3741/QĐ-BYT về việc bãi bỏ Quyết định 818/QĐ-BYT ngày 05/03/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm theo mã số HS.

* (SMS: 5384/TCHQ-GSQL) - Ngày 15/08/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5384/TCHQ-GSQL về việc thực hiện Quyết định 15/2017/QĐ-TTg đối với hàng hóa gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh.

* (SMS: 5383/TCHQ-GSQL) - Ngày 15/08/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5383/TCHQ-GSQL về việc xử lý tờ khai đối với hàng hóa vi phạm bị tịch thu.

XÂY DỰNG

* (SMS: 1256/TTg-CN) - Ngày 21/08/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1256/TTg-CN về chủ trương điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh và Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh.

* (SMS: 262/TB-BCT) - Ngày 21/08/2017, Bộ Công Thương ban hành Thông báo 262/TB-BCT về ký hiệu viết tắt tên các đơn vị.

* (SMS: 1855/BXD-KTXD) - Ngày 11/08/2017, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1855/BXD-KTXD về định mức xây dựng công trình các dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Thanh Hóa - Cần Thơ (đợt 2).

THƯƠNG MẠI

* (SMS: 7616/BCT-TTTN) - Ngày 19/08/2017, Bộ Công Thương ban hành Công văn 7616/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

* (SMS: 98/2017/ND-CP) - Ngày 18/08/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 98/2017/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.

* (SMS: 1236/QD-TTg) - Ngày 18/08/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1236/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý ngoại thương.

* (SMS: 8771/VPCP-V.I) - Ngày 18/08/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8771/VPCP-V.I về tình trạng buôn lậu thuốc lá.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 1262/CD-TTg) - Ngày 23/08/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 1262/CĐ-TTg về việc chủ động triển khai ứng phó bão, mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 6 năm 2017.

* (SMS: 79/NQ-CP) - Ngày 18/08/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 79/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

* (SMS: 76/2017/TT-BTC) - Ngày 26/07/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 76/2017/TT-BTC  về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 54/2013/TT-BTC ngày 04/05/2013 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

Y TẾ-SỨC KHỎE

* (SMS: 12713/QLD-DK) - Ngày 22/08/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 12713/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (SMS: 1257/QD-TTg) - Ngày 21/08/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1257/QĐ-TTg về việc chủ trương đầu tư Dự án do Quỹ Dân số Liên hợp quốc tài trợ không hoàn lại cho Bộ Y tế.

* (SMS: 3813/BGDDT-GDTC) - Ngày 21/08/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 3813/BGDĐT-GDTC về việc tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết.

* (SMS: 3762/QD-BYT) - Ngày 18/08/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 3762/QĐ-BYT về việc phê duyệt Chương trình đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cho Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

* (SMS: 3761/QD-BYT) - Ngày 18/08/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 3761/QĐ-BYT về việc phê duyệt Chương trình đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cho Giám đốc, Phó Giám đốc Bệnh viện.

* (SMS: 3760/QD-BYT) - Ngày 18/08/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 3760/QĐ-BYT về việc phê duyệt Chương trình đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cho Viện trưởng, Phó viện trưởng các Viện thuộc lĩnh vực y tế dự phòng; Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật.

* (SMS: 303/QD-QLD) - Ngày 18/08/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 303/QĐ-QLD về việc rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam, đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc đang lưu hành tại Việt Nam.

* (SMS: 4686/BYT-QLD) - Ngày 18/08/2017, Bộ Y tế ban hành Công văn 4686/BYT-QLD về việc mua thuốc biệt dược gốc đã hết hạn bản quyền.

* (SMS: 12563/QLD-DK) - Ngày 18/08/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 12563/QLD-ĐK về việc đính chính Danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (SMS: 12562/QLD-DK) - Ngày 18/08/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 12562/QLD-ĐK về việc đính chính Danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (SMS: 12561/QLD-DK) - Ngày 18/08/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 12561/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (công bố bổ sung).

* (SMS: 3725/QD-BYT) - Ngày 16/08/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 3725/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn triển khai hệ thống thông tin quản lý xét nghiệm tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

* (SMS: 12236/QLD-DK) - Ngày 15/08/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 12236/QLD-ĐK về việc đính chính Danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (SMS: 3667/QD-BYT) - Ngày 14/08/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 3667/QĐ-BYT về việc phê duyệt Chương trình đào tạo, bồi dưỡng về quản lý y tế cho trưởng trạm y tế xã, phường, thị trấn.

* (SMS: 2171/QLD-DK) - Ngày 14/08/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 12171/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (SMS: 12170/QLD-DK) - Ngày 14/08/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 12170/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (SMS: 30/2017/TT-BYT) - Ngày 11/07/2017, Bộ Y tế ban hành Thông tư 30/2017/TT-BYT về việc hướng dẫn phương pháp chế biến các vị thuốc cổ truyền.

* (SMS: 288/QD-QLD) - Ngày 04/08/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 288/QĐ-QLD về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

* (SMS: 287/QD-QLD) - Ngày 04/08/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 287/QĐ-QLD về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

* (SMS: 27/2017/TT-BYT) - Ngày 28/06/2017, Bộ Y tế ban hành Thông tư 27/2017/TT-BYT về việc quy định tiêu chuẩn và sử dụng xe ô tô cứu thương.

CHỨNG KHOÁN

* (SMS: 87/2017/TT-BTC) - Ngày 15/08/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 87/2017/TT-BTC về việc quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.

GIAO THÔNG

* (SMS: 8925/VPCP-CN) - Ngày 23/08/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8925/VPCP-CN về việc xây dựng Đề án "Các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới".

* (SMS: 80/NQ-CP) - Ngày 18/08/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 80/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Giao thông Vận tải.

* (SMS: 1224/CD-TTg) - Ngày 17/08/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 1224/CĐ-TTg về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian Lễ Quốc khánh 02/09 và khai giảng năm học mới 2017-2018.

* (SMS: 2406/QD-BGTVT) - Ngày 15/08/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2406/QĐ-BGTVT về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (SMS: 81/NQ-CP) - Ngày 22/08/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 81/NQ-CP về việc ký Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Indonesia về hợp tác giáo dục.

* (SMS: 20/2017/TT-BGDDT) - Ngày 18/08/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 20/2017/TT-BGDĐT về việc quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập.

* (SMS: 3767/BGDDT-GDDT) - Ngày 17/08/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 3767/BGDĐT-GDDT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 đối với giáo dục dân tộc.

* (SMS: 3765/BGDDT-GDCTHSSV) - Ngày 17/08/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 3765/BGDĐT-GDCTHSSV về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2017-2018.

* (SMS: 3423/LDTBXH-TCGDNN) - Ngày 16/08/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3423/LĐTBXH-TCGDNN về việc tăng cường chỉ đạo công tác tuyển sinh trung cấp, cao đẳng năm 2017.

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

* (SMS: 95/2017/ND-CP) - Ngày 16/08/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 95/2017/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ.

* (SMS: 08/2017/TT-BKHCN) - Ngày 26/06/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 08/2017/TT-BKHCN về việc quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách Nhà nước.

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

* (SMS: 05/2017/TT-BNV) - Ngày 15/08/2017, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 05/2017/TT-BNV về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và Thông tư 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức.

* (SMS: 90-QD/TW) - Ngày 04/08/2017, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quyết định 90-QĐ/TW về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

* (SMS: 89-QD/TW) - Ngày 04/08/2017, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quyết định 89-QĐ/TW về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

VI PHẠM HÀNH CHÍNH

* (SMS: 97/2017/ND-CP) - Ngày 18/08/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 97/2017/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/07/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (SMS: 1617/QD-BTC) - Ngày 18/08/2017, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1617/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tài chính.

* (SMS: 1350/QD-BTTTT) - Ngày 15/08/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1350/QĐ-BTTTT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

* (SMS: 09/2017/TT-BTTTT) - Ngày 23/06/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 09/2017/TT-BTTTT quy định về tỷ lệ nội dung, thời điểm, thời lượng dành cho trẻ em và cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ em trên báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử và xuất bản phẩm.

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

* (SMS: 384/TB-VPCP) - Ngày 21/08/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 384/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.

* (SMS: 78/NQ-CP) - Ngày 18/08/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 78/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

CHÍNH SÁCH

* (SMS: 1326/QD-LDTBXH) - Ngày 23/08/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 1326/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt đầu tư dự án Thúc đẩy quyền của người khuyết tật tại Việt Nam do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ.

* (SMS: 1259/QD-TTg) - Ngày 22/08/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1259/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch rà soát, tích hợp chính sách giảm nghèo giai đoạn 2017-2018.

* (SMS: 389/TB-VPCP) - Ngày 22/08/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 389/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bến Tre.

* (SMS: 1258/QD-TTg) - Ngày 21/08/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1258/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2016-2020.

* (SMS: 373/TB-VPCP) - Ngày 17/08/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 373/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam.

* (SMS: 372/TB-VPCP) - Ngày 17/08/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 372/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính phủ về các giải pháp bảo đảm thúc đẩy tăng trưởng

* (SMS: 8623/VPCP-KTTH) - Ngày 15/08/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8623/VPCP-KTTH về việc tăng cường đôn đốc, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2017.

HÀNH CHÍNH

* (SMS: 1234/QD-TTg) - Ngày 18/08/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1234/QĐ-TTg về việc điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính tỉnh Quảng Nam.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (SMS: 99/2017/ND-CP) - Ngày 18/08/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 99/2017/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

* (SMS: 652/QD-UBQGNCT) - Ngày 17/08/2017, Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam ban hành Quyết định 652/QĐ-UBQGNCT về việc thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam.

CÔNG NGHIỆP

* (SMS: 3117/QD-BCT) - Ngày 14/08/2017, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3117/QĐ-BCT về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (SMS: 383/TB-VPCP) - Ngày 19/08/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 383/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về tháo gỡ vướng mắc trong triển khai thực hiện các chương trình, dự án nông nghiệp.

* (SMS: 100/2017/ND-CP) - Ngày 18/08/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 100/2017/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 39/2017/NĐ-CP ngày 04/04/2017 về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản.

* (SMS: 15/2017/TT-BNNPTNT) - Ngày 14/08/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 15/2017/TT-BNNPTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 03/2016/TT-BNNPTNT ngày 21/04/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam.

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (SMS: 1301/QD-BTP) - Ngày 17/08/2017, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1301/QĐ-BTP về việc điều chỉnh Danh mục văn bản, đề án kèm theo Quyết định 281/QĐ-BTP ngày 09/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phân công các đơn vị xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tư pháp hoặc liên tịch ban hành năm 2017.

* (SMS: 96/2017/ND-CP) - Ngày 16/08/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 96/2017/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp.

* (SMS: 1547/QD-CTN) - Ngày 01/08/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1547/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT

* (SMS: 8878/VPCP-QHDP) - Ngày 22/08/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8878/VPCP-QHĐP về tổ chức phát động phong trào thi đua "Đoàn kết sáng tạo" của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
 

VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

UBND TP. HÀ NỘI

* (SMS: 5577/QD-UBND) - Ngày 14/08/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5577/QĐ-UBND về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở xã hội Thượng Thanh và đấu nối hạ tầng kỹ thuật khu vực, tỷ lệ 1/500.

* (SMS: 187/KH-UBND) - Ngày 14/08/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 187/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 186/KH-UBND) - Ngày 14/08/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 186/KH-UBND về việc sơ kết triển khai thực hiện Quyết định 07/2016/QĐ-UBND ngày 08/03/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức lại các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 5542/QD-UBND) - Ngày 11/08/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5542/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Khu đô thị An Khánh - An Thượng, Địa điểm: Xã Song Phương, xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

* (SMS: 3851/UBND-KT) - Ngày 07/08/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 3851/UBND-KT về công tác triển khai thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt; giá dịch vụ vệ sinh môi trường đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường của các quận, huyện, thị xã.

* (SMS: 5111/QD-UBND) - Ngày 31/07/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5111/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Thanh Oai.

* (SMS: 5109/QD-UBND) - Ngày 31/07/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5109/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Thạch Thất.

* (SMS: 5107/QD-UBND) - Ngày 31/07/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5107/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Phúc Thọ.

* (SMS: 5101/QD-UBND) - Ngày 31/07/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5101/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Long Biên.

* (SMS: 5100/QD-UBND) - Ngày 31/07/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5100/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Hoàng Mai.

* (SMS: 5098/QD-UBND) - Ngày 31/07/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5098/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Hoàn Kiếm.

* (SMS: 5097/QD-UBND) - Ngày 31/07/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5097/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Hai Bà Trưng.

* (SMS: 5096/QD-UBND) - Ngày 31/07/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5096/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Hà Đông.

* (SMS: 5095/QD-UBND) - Ngày 31/07/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5095/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Đống Đa.

* (SMS: 5094/QD-UBND) - Ngày 31/07/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5094/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Cầu Giấy.

* (SMS: 5093/QD-UBND) - Ngày 31/07/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5093/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Tây Hồ.

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

* (SMS: 35/2017/QD-UBND) - Ngày 04/08/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 35/2017/QĐ-UBND về việc quy định hệ số K điều chỉnh giá đất để tính tiền sử dụng đất khi bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 33/2017/QD-UBND) - Ngày 01/08/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 33/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ nội dung thu "lệ phí cấp bản sao trích lục hộ tịch" tại Phụ lục 13 Quyết định 52/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

UBND TỈNH KON TUM

* (SMS: 37/2017/QD-UBND) - Ngày 21/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định 37/2017/QĐ-UBND quy định về mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội do doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân bỏ vốn đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

* (SMS: 50/2017/QD-UBND) - Ngày 21/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 50/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ cho bác sĩ được chọn, cử đi bồi dưỡng chuyên sâu về chuyên môn và quản lý bệnh viện trong nước và ở nước ngoài.

UBND TỈNH BẮC NINH

* (SMS: 24/2017/QD-UBND) - Ngày 18/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định 24/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

* (SMS: 23/2017/QD-UBND) - Ngày 14/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định 23/2017/QĐ-UBND về việc điều chỉnh mức hỗ trợ điện chiếu sáng đường làng, ngõ, xóm đối với các thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

* (SMS: 22/2017/QD-UBND) - Ngày 11/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định 22/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

* (SMS: 21/2017/QD-UBND) - Ngày 09/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định 21/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định một số nội dung theo quy định tại Thông tư 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước.

* (SMS: 20/2017/QD-UBND) - Ngày 08/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định 20/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định trình tự thực hiện các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

UBND TỈNH VĨNH LONG

* (SMS: 21/2017/QD-UBND) - Ngày 16/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định 21/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

* (SMS: 24/2017/QD-UBND) - Ngày 15/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định 24/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

* (SMS: 35/2017/QD-UBND) - Ngày 14/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định 35/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định đối tượng, điều kiện và tiêu chí ưu tiên để lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

* (SMS: 34/2017/QD-UBND) - Ngày 14/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định 34/2017/QĐ-UBND quy định về quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

* (SMS: 32/2017/QD-UBND) - Ngày 08/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định 32/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Điều 7 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 22/2016/QĐ-UBND ngày 08/04/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy định mức đất và chế độ quản lý việc xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

* (SMS: 31/2017/QD-UBND) - Ngày 07/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định 31/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, thời gian tiếp cận điện năng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

UBND TỈNH HÀ TĨNH

* (SMS: 39/2017/QD-UBND) - Ngày 14/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 39/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

* (SMS: 38/2017/QD-UBND) - Ngày 10/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 38/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh.

UBND TỈNH HÀ NAM

* (SMS: 27/2017/QD-UBND) - Ngày 10/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định 27/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phổ biến thông tin thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

* (SMS: 26/2017/QD-UBND) - Ngày 07/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định 26/2017/QĐ-UBND về mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm học 2017-2018.

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

* (SMS: 43/2017/QD-UBND) - Ngày 10/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 43/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định lộ giới và các chỉ tiêu về quản lý quy hoạch, xây dựng đối với nhà ở, công trình riêng lẻ thuộc phạm vi đồ án quy hoạch chung thị trấn Bằng Lăng, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025.

UBND TỈNH LONG AN

* (SMS: 38/2017/QD-UBND) - Ngày 08/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quyết định 38/2017/QĐ-UBND về việc quy định tỷ lệ phân chia giữa ngân sách các cấp từ nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn tỉnh Long An.

UBND TỈNH SÓC TRĂNG

* (SMS: 27/2017/QD-UBND) - Ngày 08/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định 27/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định việc trình, thẩm định phương án giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định giá của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

UBND TỈNH KHÁNH HOÀ

* (SMS: 12/2017/QD-UBND) - Ngày 07/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định 12/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế về việc báo cáo, phối hợp cung cấp, kiểm tra thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.