(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.  

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTGabc@yahoo.com, gửi đến 6689. 

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ:  www.luatvietnam.vn

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (SMS: 360/TB-VPCP) - Ngày 15/08/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 360/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Thuế tài nguyên.

* (SMS: 3590/TCT-KK) - Ngày 11/08/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3590/TCT-KK về việc thu thuế giá trị gia tăng hoạt động xây dựng vãng lai ngoại tỉnh.

* (SMS: 3588/TCT-KK) - Ngày 11/08/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3588/TCT-KK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 3587/TCT-KK) - Ngày 11/08/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3587/TCT-KK về việc xác định thời điểm hoàn thuế nộp thừa tiền thuê đất.

* (SMS: 3581/TCT-CS) - Ngày 11/08/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3581/TCT-CS về chính sách thuế.

* (SMS: 5219/TCHQ-TXNK) - Ngày 07/08/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5219/TCHQ-TXNK về việc xử lý về thuế đối với ô tô trong các khu kinh tế cửa khẩu.

* (SMS: 3556/TCT-CS) - Ngày 10/08/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3556/TCT-CS về chính sách thuế.

* (SMS: 3540/TCT-KK) - Ngày 09/08/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3540/TCT-KK về việc quản lý thu thuế đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh.

* (SMS: 5273/TCHQ-TXNK) - Ngày 08/08/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5273/TCHQ-TXNK về việc triển khai Đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7.

* (SMS: 3495/TCT-HTQT) - Ngày 07/08/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3495/TCT-HTQT về việc áp dụng Hiệp định thuế giữa Việt Nam - Séc.

* (SMS: 3469/TCT-KK) - Ngày 04/08/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3469/TCT-KK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 3468/TCT-CS) - Ngày 04/08/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3468/TCT-CS về việc thu tiền thuê đất.

* (SMS: 2465/QD-HDDGHNNKD) - Ngày 30/06/2017, Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017 ban hành Quyết định 2465/QĐ-HĐĐGHNNKĐ về việc ban hành Quy chế đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP
 

* (SMS: 23/2017/TT-BLDTBXH) - Ngày 15/08/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử.

* (SMS: 1255/QD-LDTBXH) - Ngày 11/08/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 1255/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

BẢO HIỂM

* (SMS: 4609/BYT-BH) - Ngày 15/08/2017, Bộ Y tế ban hành Công văn 4609/BYT-BH về việc đề nghị không thực hiện việc giao dự toán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho các cơ sở khám chữa bệnh.

* (SMS: 1188/QD-LDTBXH) - Ngày 10/08/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 1188/QĐ-LĐTBXH về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Bảo hiểm xã hội.

* (SMS: 1682/BHXH-QLT) - Ngày 09/08/2017, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn 1682/BHXH-QLT về việc thu bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2017-2018.

* (SMS: 3340/BHXH-ST) - Ngày 08/08/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 3340/BHXH-ST về việc cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế theo mã số bảo hiểm xã hội.

* (SMS: 3116/BHXH-BT) - Ngày 24/07/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 3116/BHXH-BT về việc triển khai thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế qua hệ thống Bưu điện.

* (SMS: 2821/BHXH-CSYT) - Ngày 07/07/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 2821/BHXH-CSYT về việc tham gia bảo hiểm y tế của thân nhân công nhân và viên chức quốc phòng theo Nghị định 151/2016/NĐ-CP.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở
 

* (SMS: 1179/TTg-CN) - Ngày 11/08/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1179/TTg-CN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An.

* (SMS: 8427/VPCP-NN) - Ngày 10/08/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8427/VPCP-NN báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết 07/NQ-CP ngày 22/01/2014 của Chính phủ.

* (SMS: 1165/TTg-CN) - Ngày 10/08/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1165/TTg-CN về công tác chuẩn bị lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

* (SMS: 74/NQ-CP) - Ngày 09/08/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 74/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Đồng Nai.

ĐẦU TƯ

* (SMS: 82/2017/TT-BTC) - Ngày 15/08/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 82/2017/TT-BTC quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công.

* (SMS: 8328/VPCP-CN) - Ngày 09/08/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8328/VPCP-CN về sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (SMS: 09/2017/TT-NHNN) - Ngày 14/08/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 09/2017/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2013/TT-NHNN ngày 06/09/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.

* (SMS: 1191/QD-TTg) - Ngày 14/08/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1191/QĐ-TTg về việc phê duyệt Lộ trình phát triển thị trường trái phiếu giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030.

KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN
 

* (SMS: 09/2017/QD-KTNN) - Ngày 15/08/2017, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 09/2017/QĐ-KTNN về việc ban hành Quy chế ủy thác hoặc thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán.

* (SMS: 08/2017/QD-KTNN) - Ngày 14/08/2017, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 08/2017/QĐ-KTNN về việc ban hành Quy chế sử dụng cộng tác viên Kiểm toán Nhà nước.

XUẤT NHẬP KHẨU
 

* (SMS: 1593/QD-BTC) - Ngày 15/08/2017, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1593/QĐ-BTC về việc thí điểm khai số vận đơn trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để thực hiện quản lý, giám sát hàng hóa tự động.

* (SMS: 76/NQ-CP) - Ngày 10/08/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 76/NQ-CP về việc gia hạn hoạt động xuất khẩu gạo của 09 đơn vị hạch toán phụ thuộc của Tổng công ty Lương thực miền Nam.

* (SMS: 5250/TCHQ-GSQL) - Ngày 08/08/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5250/TCHQ-GSQL về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

* (SMS: 5223/TCHQ-TXNK) - Ngày 07/08/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5223/TCHQ-TXNK về việc phân loại vải không dệt.

* (SMS: 5201/TCHQ-TXNK) - Ngày 07/08/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5201/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng Bộ nguồn IPS
XÂY DỰNG
 

* (SMS: 1192/QD-TTg) - Ngày 14/08/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1192/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (Cơ sở 2).


THƯƠNG MẠI
 

* (SMS: 94/2017/ND-CP) - Ngày 10/08/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền Nhà nước trong hoạt động thương mại.

* (SMS: 3044/QD-BCT) - Ngày 04/08/2017, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3044/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời.


TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG
 

* (SMS: 1169/QD-TTg) - Ngày 10/08/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1169/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy và tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ quản lý môi trường từ Trung ương đến địa phương giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030.

* (SMS: 20/2017/TT-BTNMT) - Ngày 08/08/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 20/2017/TT-BTNMT về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường.

Y TẾ-SỨC KHỎE
 

* (SMS: 12312/QLD-TT) - Ngày 15/08/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 12312/QLD-TT về việc cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc cản quang có chứa gadolinium; thuốc chứa codein, tramadol; thuốc chứa hyoscine butylbromide dạng tiêm; thuốc chứa risperidone; thuốc sát trùng chứa chlorhexidine gluconate.

* (SMS: 4482/BYT-KCB) - Ngày 09/08/2017, Bộ Y tế ban hành Công văn 4482/BYT-KCB về việc tăng cường quản lý công tác khám, giám định y khoa.

GIAO THÔNG

* (SMS: 8601/VPCP-CN) - Ngày 15/08/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8601/VPCP-CN về việc sử dụng Giấy đăng ký phương tiện khi tham gia giao thông trong trường hợp thế chấp phương tiện giao thông tại tổ chức tín dụng.

* (SMS: 8511/VPCP-CN) - Ngày 14/08/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8511/VPCP-CN về việc thực hiện dự án cấp bách sửa chữa, khắc phục các hư hỏng tại công trình đường Nguyễn Hữu Cảnh, Quận 1 - Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 8496/VPCP-CN) - Ngày 11/08/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8496/VPCP-CN về việc đầu tư cải tạo, quản lý, vận hành đoạn tuyến đường sắt Đà Lạt - Trại Mát và các công trình liên quan theo hình thức đối tác công tư (PPP).

* (SMS: 2357/QĐ-BGTVT) - Ngày 10/08/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2357/QĐ-BGTVT về việc công bố dự án, danh mục Dự án đầu tư xây dựng cầu Cửa Hội trên quốc lộ 8B, tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh theo hình thức Hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT).

* (SMS: 8350/VPCP-CN) - Ngày 09/08/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8350/VPCP-CN báo cáo về những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ của Bộ Giao thông Vận tải.

* (SMS: 8329/VPCP-CN) - Ngày 09/08/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8329/VPCP-CN về việc điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải bền vững đảo Phú Quốc đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

* (SMS: 2244/QD-BGTVT) - Ngày 31/07/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2244/QĐ-BGTVT về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.  

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ
 

* (SMS: 2752/QD-BGDDT) - Ngày 16/08/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 2752/QĐ-BGDĐT về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG
 

* (SMS: 1355/QD-BTTTT) - Ngày 15/08/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1355/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin.

* (SMS: 3297/LDTBXH-PC) - Ngày 10/08/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3297/LĐTBXH-PC về việc triển khai Quyết định 846/QĐ-TTg ngày 09/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

* (SMS: 1319/QD-BTTTT) - Ngày 09/08/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1319/QĐ-BTTTT về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN của Bộ Thông tin và Truyền thông đến năm 2020.

* (SMS: 2830/BTTTT-THH) - Ngày 09/08/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn 2830/BTTTT-THH về việc báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử - Quý III/2017.  

* (SMS: 08/2017/TT-BTTTT) - Ngày 23/06/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 08/2017/TT-BTTTT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2016/TT-BTTTT ngày 28/06/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về quy trình, thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động.

CHÍNH SÁCH

* (SMS: 8620/VPCP-KTTH) - Ngày 15/08/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8620/VPCP-KTTH về việc tăng cường thực hiện nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2017.

* (SMS: 8619/VPCP-KTTH) - Ngày 15/08/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8619/VPCP-KTTH về việc tăng cường thực hiện nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2017.

* (SMS: 8618/VPCP-KTTH) - Ngày 15/08/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8618/VPCP-KTTH về việc tăng cường thực hiện nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2017.

* (SMS: 8617/VPCP-KTTH) - Ngày 15/08/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8617/VPCP-KTTH về việc tăng cường thực hiện nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2017.

* (SMS: 8616/VPCP-KTTH) - Ngày 15/08/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8616/VPCP-KTTH về việc tăng cường thực hiện nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2017.

* (SMS: 8615/VPCP-KTTH) - Ngày 15/08/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8615/VPCP-KTTH về việc tăng cường thực hiện nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2017.

* (SMS: 8614/VPCP-KTTH) - Ngày 15/08/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8614/VPCP-KTTH về việc tăng cường thực hiện nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2017.

* (SMS: 8612/VPCP-KTTH) - Ngày 15/08/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8612/VPCP-KTTH về việc tăng cường thực hiện nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2017.

* (SMS: 8613/VPCP-KTTH) - Ngày 15/08/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8613/VPCP-KTTH về việc tăng cường thực hiện nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2017.

* (SMS: 8611/VPCP-KTTH) - Ngày 15/08/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8611/VPCP-KTTH về việc tăng cường thực hiện nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2017.

* (SMS: 8610/VPCP-KTTH) - Ngày 15/08/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8610/VPCP-KTTH về việc tăng cường thực hiện nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2017.

* (SMS: 355/TB-VPCP) - Ngày 11/08/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 355/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng.

* (SMS: 353/TB-VPCP) - Ngày 11/08/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 353/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

* (SMS: 8489/VPCP-QHDP) - Ngày 11/08/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8489/VPCP-QHĐP về việc chủ trương lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong và điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa.

* (SMS: 348/TB-VPCP) - Ngày 10/08/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 348/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sơn La.

* (SMS: 3226/LDTBXH-KHTC) - Ngày 07/08/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3226/LĐTBXH-KHTC về kế hoạch thẩm định quyết toán kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng năm 2016.

HÌNH SỰ
 

* (SMS: 3010/VKSTC-V14) - Ngày 09/08/2017, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Công văn 3010/VKSTC-V14 về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong Nghị quyết 41/2017/QH14 của Quốc hội về thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015.

CƠ CẤU TỔ CHỨC
 

* (SMS: 1168/QD-TTg) - Ngày 10/08/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1168/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Đinh Đắc Vĩnh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

* (SMS: 1252/QD-LĐTBXH) - Ngày 10/08/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 1252/QĐ-LĐTBXH về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017.

* (SMS: 1246/QD-LĐTBXH) - Ngày 09/08/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 1246/QĐ-LĐTBXH về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Bình đẳng giới.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP
 

* (SMS: 362/TB-VPCP) - Ngày 16/08/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 362/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị triển khai thực hiện "Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020" và tổng kết 4 năm thực hiện dự án "Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016".

* (SMS: 6524/CT-BNN-KHCN) - Ngày 07/08/2017, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chỉ thị 6524/CT-BNN-KHCN về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.


TƯ PHÁP-HỘ TỊCH
 

* (SMS: 1183/QD-TTg) - Ngày 11/08/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1183/QĐ-TTg về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 được điều chỉnh, các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018.

HÀNG HẢI
 

* (SMS: 23/2017/TT-BGTVT) - Ngày 28/07/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 23/2017/TT-BGTVT quy định về chức năng, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam.

THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT
 

* (SMS: 3403/LDTBXH-BDG) - Ngày 15/08/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3403/LĐTBXH-BĐG về việc hướng dẫn khen thưởng tổng kết 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới.

 VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

UBND TP. HÀ NỘI

* (SMS: 185/KH-UBND) - Ngày 11/08/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 185/KH-UBND về việc phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2017.

* (SMS: 3905/UBND-KGVX) - Ngày 11/08/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 3905/UBND-KGVX về việc tiếp tục tăng cường biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết.

* (SMS: 14/CT-UBND) - Ngày 10/08/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 14/CT-UBND về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách Nhà nước và Kế hoạch đầu tư công năm 2018.

* (SMS: 3896/UBND-KT) - Ngày 10/08/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 3896/UBND-KT về việc tăng cường công tác thu ngân sách Nhà nước năm 2017.

* (SMS: 29/2017/QD-UBND) - Ngày 08/08/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 29/2017/QĐ-UBND về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn Thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 184/KH-UBND) - Ngày 08/08/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 184/KH-UBND về việc hội nhập quốc tế Thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020.

* (SMS: 28/2017/QD-UBND) - Ngày 07/08/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 28/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 03/2015/NQ-HĐND ngày 08/07/2015 của Hội đồng nhân dân Thành phố về một số chính sách đối với Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020.

* (SMS: 27/2017/QD-UBND) - Ngày 07/08/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 27/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 25/2013/NQ-HĐND ngày 04/12/2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố về chính sách khuyến khích phát triển vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung Thành phố Hà Nội giai đoạn 2014-2020.

* (SMS: 26/2017/QD-UBND) - Ngày 04/08/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 26/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách Thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 5119/QD-UBND) - Ngày 31/07/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5119/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Sóc Sơn.

* (SMS: 5113/QD-UBND) - Ngày 31/07/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5113/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Chương Mỹ.

* (SMS: 5110/QD-UBND) - Ngày 31/07/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5110/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Ba Vì.

* (SMS: 5108/QD-UBND) - Ngày 31/07/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5108/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Quốc Oai.

* (SMS: 5106/QD-UBND) - Ngày 31/07/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5106/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Hoài Đức.

* (SMS: 5105/QD-UBND) - Ngày 31/07/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5105/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Đan Phượng.

* (SMS: 5104/QD-UBND) - Ngày 31/07/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5104/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thị xã Sơn Tây.

* (SMS: 5103/QD-UBND) - Ngày 31/07/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5103/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Nam Từ Liêm.

* (SMS: 5102/QD-UBND) - Ngày 31/07/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5102/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Bắc Từ Liêm.

* (SMS: 5099/QD-UBND) - Ngày 31/07/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5099/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Ba Đình.

* (SMS: 03/NQ-HDND) - Ngày 03/07/2017, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết 03/NQ-HĐND về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2017; danh mục dự án chuyển đổi mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2017 thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội.

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

* (SMS: 08/CT-UBND) - Ngày 16/08/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị 08/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2017-2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 07/CT-UBND) - Ngày 12/08/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị 07/CT-UBND về việc thực hiện Đề án "Chính sách phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, gắn phát triển kết cấu hạ tầng trong nước với mạng lưới hạ tầng trong các liên kết khu vực".

* (SMS: 4337/QD-UBND) - Ngày 11/08/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 4337/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành xây dựng trên địa bàn Thành phố.

UBND TỈNH VĨNH LONG


* (SMS: 19/2017/QD-UBND) - Ngày 03/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định 19/2017/QĐ-UBND về việc ban hành giá cho thuê nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh.

* (SMS: 18/2017/QD-UBND) - Ngày 28/07/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định 18/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

UBND TỈNH KIÊN GIANG


* (SMS: 28/2017/QD-UBND) - Ngày 28/07/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định 28/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về phân cấp việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.


* (SMS: 27/2017/QD-UBND) - Ngày 28/07/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định 27/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với công chức, viên chức giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.


* (SMS: 26/2017/QD-UBND) - Ngày 28/07/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định 26/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về phân cấp việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.