(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 

Trong tuần này từ 27/07/2013 - 02/08/2013, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản.


Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:

DOANH NGHIỆP

* (SMS: 268/TB-VPCP) - Ngày 25/07/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 268/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

 THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

 * (SMS: 4288/TCHQ-GSQL) - Ngày 29/07/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4288/TCHQ-GSQL về việc thu thuế đối với hàng tạm nhập tái xuất chậm thanh khoản.

* (SMS: 4280/TCHQ-TXNK) - Ngày 29/07/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4280/TCHQ-TXNK về việc miễn thuế nhập khẩu hàng hóa thuộc dự án ưu đãi đầu tư.

 * (SMS: 4036/QD-UBND) - Ngày 26/07/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 4036/QĐ-UBND về ban hành Khung mức phí qua đò tại các bến khách ngang sông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

 * (SMS: 4261/TCHQ-TXNK) - Ngày 26/07/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4261/TCHQ-TXNK về việc mã số và thuế suất mặt hàng tàu hóa chất chuyên dụng.

 * (SMS: 5371/UBND-KT) - Ngày 26/07/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 5371/UBND-KT về việc hướng dẫn thu nộp quản lý phí đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

 * (SMS: 4248/TCHQ-TXNK) - Ngày 25/07/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4248/TCHQ-TXNK về vướng mắc việc tham vấn xác định trị giá tính thuế.

 * (SMS: 4237/TCHQ-TXNK) - Ngày 25/07/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4237/TCHQ-TXNK về việc kiến nghị vướng mắc triển khai Luật Quản lý thuế sửa đổi.

 * (SMS: 1087/TTg-KTN) - Ngày 25/07/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1087/TTg-KTN về việc xử lý Trạm thu phí phụ Vĩnh Thanh thuộc Trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài.

 * (SMS: 4189/TCHQ-TXNK) - Ngày 24/07/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4189/TCHQ-TXNK về việc miễn truy thu thuế mặt hàng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi.

 * (SMS: 4159/TCHQ-GSQL) - Ngày 23/07/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4159/TCHQ-GSQL về vướng mắc xuất khẩu khoáng sản. 

* (SMS: 4158/TCHQ-GSQL) - Ngày 23/07/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4158/TCHQ-GSQL về việc đính chính Công văn 4097/TCHQ-GSQL ngày 19/07/2013.

* (SMS: 695/GSQL-TH) - Ngày 23/07/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 695/GSQL-TH về việc làm thủ tục hải quan và bấm seal hải quan ngoài giờ hành chính.

* (SMS: 4374/QD-UBND) - Ngày 19/07/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 4374/QĐ-UBND về việc phê duyệt Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 1661/QD-BTC) - Ngày 15/07/2013, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1661/QĐ-BTC về việc ban hành mức giá tối thiểu dịch vụ bốc dỡ container khu vực cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

* (SMS: 2222/TCT-TNCN) - Ngày 11/07/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2222/TCT-TNCN về việc thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản lãi phát sinh từ tiền đặt cọc ký quỹ.

* (SMS: 3704/TCHQ-TXNK) - Ngày 03/07/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3704/TCHQ-TXNK về việc thuế đối với hàng nông sản nhập khẩu.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP 

* (SMS: 46/2013/QD-TTg) - Ngày 26/07/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 46/2013/QĐ-TTg về việc thí điểm áp dụng một số chế độ chi đặc thù của Cục Hàng hải Việt Nam. 

* (SMS: 483/TB-BGTVT) - Ngày 26/07/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông báo 483/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Công tại cuộc họp về nguyên tắc xác định chi phí tiền lương trong đơn giá các sản phẩm dịch vụ công ích trong lĩnh vực hàng hải. 

* (SMS: 2735/LDTBXH-BHXH) - Ngày 26/07/2013, Bộ lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2735/LĐTBXH-BHXH về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp và trợ cấp thai sản khi sinh con. 

* (SMS: 1221/QD-TTg) - Ngày 25/07/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1221/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước Lao động Hàng hải năm 2006. 

* (SMS: 2690/LDTBXH-LDTL) - Ngày 24/07/2013, Bộ lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2690/LĐTBXH-LĐTL về việc hướng dẫn chi trả trợ cấp thôi việc.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

 * (SMS: 28/2013/QD-UBND) - Ngày 30/07/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 28/2013/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung điểm 4 Điều 1 của Quyết định 13/2012/QĐ-UBND ngày 14/06/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của "Quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị" ban hành kèm theo Quyết định 34/2010/QĐ-UBND ngày 16/08/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

 * (SMS: 84/2013/ND-CP) - Ngày 25/07/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 84/2013/NĐ-CP quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư.

  TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 * (SMS: 99/2013/TT-BTC) - Ngày 26/07/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 99/2013/TT-BTC về việc quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ.

 * (SMS: 6132/VPCP-QHQT) - Ngày 25/07/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6132/VPCP-QHQT về việc gia hạn Hiệp định vay Dự án "Truyền tải điện miền Bắc mở rộng" vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB). 

* (SMS: 1731/QD-BTC) - Ngày 23/07/2013, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1731/QĐ-BTC về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2011. 

KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN 

* (SMS: 711/GSQL-GQ2) - Ngày 26/07/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 711/GSQL-GQ2 về việc sử dụng hóa đơn trong hồ sơ xuất khẩu hàng hóa.

XUẤT NHẬP KHẨU 

* (SMS: 4322/TCHQ-GSQL) - Ngày 30/07/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4322/TCHQ-GSQL về việc thủ tục hải quan xuất khẩu tàu biển đã xuất cảnh.

* (SMS: 9794/BTC-TCHQ) - Ngày 29/07/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 9794/BTC-TCHQ về việc vướng mắc về đối tượng đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế.

* (SMS: 4287/TCHQ-GSQL) - Ngày 29/07/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4287/TCHQ-GSQL về việc thủ tục chuyển cửa khẩu hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất. 

* (SMS: 4282/TCHQ-TXNK) - Ngày 29/07/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4282/TCHQ-TXNK về việc xin hỗ trợ thông tin về giá. 

* (SMS: 2489/BNN-CB) - Ngày 29/07/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 2489/BNN-CB về việc xuất khẩu đường trắng (RS) qua cửa khẩu phụ biên giới. 

* (SMS: 9762/BTC-TCHQ) - Ngày 26/07/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 9762/BTC-TCHQ về việc hướng dẫn "tấn đăng ký. 

* (SMS: 4269/TCHQ-GSQL) - Ngày 26/07/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4269/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn nghiệp vụ quản lý hải quan tại lối mở Pò Nhùng. 

* (SMS: 4265/TCHQ-TXNK) - Ngày 26/07/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4265/TCHQ-TXNK về việc gửi nhận thiết bị thay thế thiết bị bảo hành.

* (SMS: 709/GSQL-TH) - Ngày 26/07/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 709/GSQL-TH về việc xác minh chữ ký trên C/O mẫu E.

* (SMS: 1217/TXNK-PL) - Ngày 26/07/2013, Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành Công văn 1217/TXNK-PL về việc phân loại mặt hàng điốt phát sáng.

* (SMS: 45/2013/QD-TTg) - Ngày 25/07/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 45/2013/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế điều hành hoạt động tại các cửa khẩu biên giới đất liền

* (SMS: 4247/TCHQ-TXNK) - Ngày 25/07/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4247/TCHQ-TXNK về việc xây dựng bổ sung Danh mục rủi ro cấp Cục đối với mặt hàng linh kiện nhập khẩu.

* (SMS: 4245/TCHQ-PC) - Ngày 25/07/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4245/TCHQ-PC về việc vướng mắc vi phạm hành chính liên quan cá nhân xuất, nhập cảnh. 

* (SMS: 4209/TCHQ-GSQL) - Ngày 25/07/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4209/TCHQ-GSQL về việc cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô là quà biếu, quà tặng.

* (SMS: 4207/TCHQ-GSQL) - Ngày 25/07/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4207/TCHQ-GSQL về việc triển khai Hệ thống thông quan điện tử đối với tàu biển xuất nhập cảnh. 

* (SMS: 702/GSQL-GQ3) - Ngày 25/07/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 702/GSQL-GQ3 về việc kho chứa hàng miễn thuế. 

* (SMS: 701/GSQL-GQ3) - Ngày 25/07/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 701/GSQL-GQ3 về việc đủ điều kiện kiểm tra, kiểm soát hải quan đối với kho chứa hàng miễn thuế.

* (SMS: 4190/TCHQ-TXNK) - Ngày 24/07/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4190/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng Gối cầu.

* (SMS: 1519/BXD-VLXD) - Ngày 24/07/2013, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1519/BXD-VLXD về việc hướng dẫn xuất khẩu vôi của các đơn vị mua từ các cơ sở sản xuất chưa có Giấy chứng nhận đầu tư cơ sở chế biến.

* (SMS: 700/GSQL-GQ3) - Ngày 24/07/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 700/GSQL-GQ3 về việc nhập khẩu xe ô tô theo chế độ tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương.

* (SMS: 4142/TCHQ-GSQL) - Ngày 22/07/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4142/TCHQ-GSQL về việc thực hiện quy định dán nhãn năng lượng.

* (SMS: 2408/BNN-TY) - Ngày 20/07/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 2408/BNN-TY về việc thông báo nhập khẩu nội tạng trắng đông lạnh. 

* (SMS: 3753/TCHQ-TXNK) - Ngày 08/07/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3753/TCHQ-TXNK về việc hướng dẫn phân loại mặt hàng Đại táo.

 THƯƠNG MẠI

 * (SMS: 19/2013/TT-BCT) - Ngày 31/07/2013, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 19/2013/TT-BCT về việc Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện.

 * (SMS: 1101/TTg-KTTH) - Ngày 31/07/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1101/TTg-KTTH về việc phê duyệt Quy hoạch thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo.

 * (SMS: 86/2013/ND-CP) - Ngày 29/07/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 86/2013/NĐ-CP về việc kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

 * (SMS: 1250/QD-TTg) - Ngày 31/07/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1250/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

 TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 1250/QD-TTg) - Ngày 31/07/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1250/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

 * (SMS: 19/2013/TT-BTNMT) - Ngày 18/07/2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 19/2013/TT-BTNMT về việc quy định kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước dưới đất. 

* (SMS: 18/2013/TT-BTNMT) - Ngày 18/07/2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 18/2013/TT-BTNMT về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính.

 

 Y TẾ-SỨC KHỎE

 

 * (SMS: 6257/VPCP-KGVX) - Ngày 30/07/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6257/VPCP-KGVX về việc tiếp tục sử dụng vắc xin Quinvaxem trong Dự án Tiêm chủng mở rộng.

 * (SMS: 4594/BYT-DP) - Ngày 26/07/2013, Bộ Y tế ban hành Công văn 4594/BYT-DP về việc triển khai hoạt động liên quan đến phản ứng sau tiêm chủng.

 * (SMS: 4593/BYT-DP) - Ngày 26/07/2013, Bộ Y tế ban hành Công văn 4593/BYT-DP về việc điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong sau tiêm chủng

* (SMS: 4587/BYT-DP) - Ngày 26/07/2013, Bộ Y tế ban hành Công văn 4587/BYT-DP về việc kiểm điểm làm rõ trách nhiệm sai sót tiêm chủng.

* (SMS: 641/TB-DP) - Ngày 24/07/2013, Cục Y tế Dự phòng ban hành Thông báo 641/TB-DP về phản ứng sau tiêm chủng vắc xin Viêm gan B sơ sinh trong Dự án tiêm chủng mở rộng tại tỉnh Quảng Trị.

* (SMS: 203/QD-QLD) - Ngày 23/07/2013, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 203/QĐ-QLD về việc rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi Danh mục các thuốc được cấp số đăng ký tại Việt Nam.

* (SMS: 2565/QD-BYT) - Ngày 18/07/2013, Bộ Y tế ban hành Quyết định 2565/QĐ-BYT về việc thay đổi và kiện toàn Ban chỉ đạo triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành y tế. 

* (SMS: 13/2013/NQ-HDND) - Ngày 17/07/2013, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết 13/2013/NQ-HĐND về việc ban hành Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc Thành phố Hà Nội. 

* (SMS: 195/QD-QLD) - Ngày 15/07/2013, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 195/QĐ-QLD về việc rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký tại Việt Nam. 

* (SMS: 11105/QLD-CL) - Ngày 15/07/2013, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 11105/QLD-CL về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng. 

* (SMS: 1088/QD-BYT) - Ngày 04/04/2013, Bộ Y tế ban hành Quyết định 1088/QĐ-BYT về việc ban hành hướng dẫn hoạt động giám sát phản ứng có hại của thuốc (ADR) tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

 

 GIAO THÔNG

 

 * (SMS: 6312/VPCP-KTN) - Ngày 31/07/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6312/VPCP-KTN về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ mới đoạn Phủ Lý - Mỹ Lộc.

 * (SMS: 1243/QD-TTg) - Ngày 30/07/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1243/QĐ-TTg về việc phê duyệt Hiệp định sửa đổi Hiệp định vận tải hàng không giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Chính phủ Hợp Chủng quốc Hoa Kỳ.

* (SMS: 12/CT-BGTVT) - Ngày 30/07/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Chỉ thị 12/CT-BGTVT về tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công - ten - nơ. 

* (SMS: 2196/QD-BGTVT) - Ngày 29/07/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2196/QĐ-BGTVT về việc ban hành “Quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả công tác bảo dưỡng thường xuyên quốc lộ theo chất lượng thực hiện”.

* (SMS: 1088/TTg-KTN) - Ngày 25/07/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1088/TTg-KTN về thẩm quyền ký kết Hợp đồng xây dựng chuyển giao (BT) dự án đầu tư xây dựng đường giao thông bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An, Thành phố Hà Nội và triển khai Dự án khác để hoàn vốn Dự án xây dựng chuyển giao (BT). 

* (SMS: 266/TB-VPCP) - Ngày 24/07/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 266/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc gia tại Hội nghị triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo an toàn giao thông Dự án mở rộng quốc lộ 1A đoạn Thanh Hóa - Cần Thơ và đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên (Quốc lộ 14 cũ).

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (SMS: 31/2013/TT-BGDDT) - Ngày 01/08/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 31/2013/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 2 Quyết định 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 

* (SMS: 6261/VPCP-QHQT) - Ngày 30/07/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6261/VPCP-QHQT về việc triển khai kết quả Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng Giáo dục Đông Nam Á lần thứ 47. 

* (SMS: 6267/VPCP-TCCV) - Ngày 30/07/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6267/VPCP-TCCV về việc thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.

* (SMS: 5253/BGDDT-GDTrH) - Ngày 30/07/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 5253/BGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn tổ chức "Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học".

* (SMS: 1239/QD-TTg) - Ngày 29/07/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1239/QĐ-TTg về việc phê duyệt và ký Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ma-lai-xi-a về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học

* (SMS: 1719/QD-BNN-TCCB) - Ngày 29/07/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1719/QĐ-BNN-TCCB về việc giao nhiệm vụ đào tạo trung cấp chuyên nghiệp. 

* (SMS: 30/2013/TT-BGDDT) - Ngày 26/07/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 30/2013/TT-BGDĐT về việc ban hành Chương trình học phần Giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp các khối ngành công nghệ kỹ thuật và khối ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản. 

* (SMS: 5201/BGDDT-GDDH) - Ngày 26/07/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 5201/BGDĐT-GDĐH về việc chuẩn bị tổ chức rà soát đội ngũ giáo viên dạy tiếng Anh và giáo viên giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh trong các trường đại học, cao đẳng. 

* (SMS: 29/2013/TT-BGDDT) - Ngày 25/07/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 29/2013/TT-BGDĐT về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học. 

* (SMS: 838/KTKDCLGD) - Ngày 24/07/2013, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục ban hành Công văn 838/KTKĐCLGD về hướng dẫn việc nhận hồ sơ bổ sung để hưởng ưu tiên tuyển sinh.

 

 SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 

 * (SMS: 5773/TB-SHTT) - Ngày 02/07/2013, Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Thông báo 5773/TB-SHTT về việc quy định pháp luật về quốc tịch, địa chỉ và đại diện của cá nhân trong thủ tục đăng ký sở hữu công nghiệp.

 

 BẢO HIỂM

 

 * (SMS: 829/QD-BHXH) - Ngày 26/07/2013, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 829/QĐ-BHXH về việc ban hành các Phần mềm ứng dụng thuộc dự án "Nâng cấp phần mềm Quản lý thu SMS".

 * (SMS: 2871/BHXH-BT) - Ngày 25/07/2013, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 2871/BHXH-BT về việc triển khai các biện pháp xử lý nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 

* (SMS: 813/QD-BHXH) - Ngày 23/07/2013, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 813/QĐ-BHXH về việc ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của Bảo hiểm xã hội Việt Nam giai đoạn 2013 – 2020. 

* (SMS: 1042/QD-BTC) - Ngày 08/05/2013, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1042/QĐ-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy tắc, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm tôm, cá ban hành kèm theo Quyết định 3035/QĐ-BTC ngày 16/12/2011 và Quyết định số 2114/QĐ-BTC ngày 24/08/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

 

 CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

 

 * (SMS: 6163/VPCP-TCCV) - Ngày 25/07/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6163/VPCP-TCCV về việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 105/2012/NĐ-CP về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức.

 

 VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

 

 * (SMS: 6326/VPCP-KGVX) - Ngày 31/07/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6326/VPCP-KGVX về việc ý kiến chỉ đạo về Chương trình Kích cầu du lịch năm 2013.

 

 AN NINH TRẬT TỰ

 

 * (SMS: 78/2013/TT-BQP) - Ngày 25/06/2013, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 78/2013/TT-BQP về việc quy định các biện pháp của Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển trong phòng, chống mua bán người.

 

 CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI

 

 * (SMS: 1098/TTg-KTTH) - Ngày 31/07/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1098/TTg-KTTH về việc kéo dài thời hạn mua tạm trữ thóc, gạo vụ Hè Thu năm 2013.

 * (SMS: 87/2013/ND-CP) - Ngày 30/07/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 87/2013/NĐ-CP về việc quy định chế độ, chính sách đối với gia đình, thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân.

 * (SMS: 273/TB-VPCP) - Ngày 30/07/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 273/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với tỉnh Nghệ An.

 * (SMS: 272/TB-VPCP) - Ngày 30/07/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 272/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa. 

* (SMS: 271/TB-VPCP) - Ngày 30/07/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 271/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh.

 * (SMS: 1091/TTg-QHQT) - Ngày 29/07/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1091/TTg-QHQT về việc phê duyệt Khung chính sách đền bù, hỗ trợ và tái định cư của dự án vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

 * (SMS: 1237/QD-TTg) - Ngày 27/07/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1237/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

 * (SMS: 6158/VPCP-KTTH) - Ngày 25/07/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6158/VPCP-KTTH về việc thực hiện Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng các dân tộc Mảng, La Hủ, Cống, Cờ lao.

 * (SMS: 267/TB-VPCP) - Ngày 24/07/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 267/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X và Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

 * (SMS: 1251/2013/QD-CTN) - Ngày 20/07/2013, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1251/2013/QĐ-CTN về đặc xá năm 2013.

 

 HÀNH CHÍNH

 

 * (SMS: 2743/QD-BGDDT) - Ngày 30/07/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 2743/QĐ-BGDĐT về ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần hợp nhất được ban hành trước ngày 01/07/2012 thuộc phạm vi và trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 * (SMS: 6036/VPCP-KTTH) - Ngày 24/07/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6036/VPCP-KTTH về việc hội nghị giao ban trực tuyến 6 tháng đầu năm 2013 của ngành công thương.

 * (SMS: 23/2013/QD-UBND) - Ngày 23/07/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 23/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định sửa đổi, bổ sung quy trình thu, nộp và quản lý nguồn thu tiền bán nhà ở tái định cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 841/QD-BNV) - Ngày 22/07/2013, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 841/QĐ-BNV về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nội vụ ban hành đã hết hiệu lực pháp luật.

* (SMS: 1902/QD-BTP) - Ngày 22/07/2013, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1902/QĐ-BTP về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực bồi thường nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

* (SMS: 822/QD-BNV) - Ngày 15/07/2013, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 822/QĐ-BNV về việc cho phép đổi tên Hiệp hội Da - Giầy Việt Nam thành Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam.

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

* (SMS: 88/2013/ND-CP) - Ngày 01/08/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 88/2013/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam.

* (SMS: 1248/QD-TTg) - Ngày 31/07/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1248/QĐ-TTg về phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016.

* (SMS: 1247/QD-TTg) - Ngày 31/07/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1247/QĐ-TTg về phê chuẩn việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016.

* (SMS: 1246/QD-TTg) - Ngày 31/07/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1246/QĐ-TTg về phê chuẩn việc bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2011 - 2016.

* (SMS: 1245/QD-TTg) - Ngày 31/07/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1245/QĐ-TTg về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2011 - 2016.

* (SMS: 1085/QD-LDTBXH) - Ngày 30/07/2013, Bộ lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 1085/QĐ-LĐTBXH về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Chỉnh hình - Phục hồi chức năng.

* (SMS: 1729/QD-BNN-TCCB) - Ngày 30/07/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1729/QĐ-BNN-TCCB về việc thành lập Ban Điều phối ngành hàng cà phê Việt Nam.

* (SMS: 47/2013/QD-TTg) - Ngày 29/07/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 47/2013/QĐ-TTg về việc thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá.

* (SMS: 167/QD-BCDNNDL) - Ngày 29/07/2013, Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch ban hành Quyết định 167/QĐ-BCĐNNDL về việc ban hành Quy chế hoạt động.

* (SMS: 1234/QD-TTg) - Ngày 26/07/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1234/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hiền giữ chức Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

* (SMS: 1233/QD-TTg) - Ngày 26/07/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1233/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm lại ông Võ Khánh Vinh giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

* (SMS: 1232/QD-TTg) - Ngày 26/07/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1232/QĐ-TTg về việc cử ông Trần Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tài chính kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước.

* (SMS: 1231/QD-TTg) - Ngày 26/07/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1231/QĐ-TTg về việc cử ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

* (SMS: 1229/QD-TTg) - Ngày 26/07/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1229/QĐ-TTg về phê chuẩn việc bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2011 - 2016.

* (SMS: 1228/QD-TTg) - Ngày 26/07/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1228/QĐ-TTg về phê chuẩn việc bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2011 - 2016. 

* (SMS: 1227/QD-TTg) - Ngày 26/07/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1227/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. 

* (SMS: 1226/QD-TTg) - Ngày 26/07/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1226/QĐ-TTg về phê chuẩn việc bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2011 - 2016.

* (SMS: 1225/QD-TTg) - Ngày 26/07/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1225/QĐ-TTg về phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2011 - 2016. 

* (SMS: 1220/QD-TTg) - Ngày 25/07/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1220/QĐ-TTg về việc phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2011 - 2016.

* (SMS: 1700/QD-BNN-TCCB) - Ngày 24/07/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1700/QĐ-BNN-TCCB về việc điều chỉnh nhân sự Văn phòng Điều phối quan hệ đối tác cấp nước và vệ sinh nông thôn. 

* (SMS: 1692/QD-BNN-TCCB) - Ngày 23/07/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1692/QĐ-BNN-TCCB về việc công nhận Hội đồng trường Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Xây dựng Việt Xô khóa I. 

* (SMS: 1691/QD-BNN-TCCB) - Ngày 23/07/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1691/QĐ-BNN-TCCB về việc công nhận Hội đồng trường Trường Cao đẳng nghề Công nghệ, Kinh tế và Chế biến lâm sản khóa I

* (SMS: 1688/QD-BNN-TCCB) - Ngày 23/07/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1688/QĐ-BNN-TCCB về việc công nhận Hội đồng trường Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc khóa I

* (SMS: 1683/QD-BNN-TCCB) - Ngày 23/07/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1683/QĐ-BNN-TCCB về việc công nhận Hội đồng trường Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Thủy lợi khóa I. 

* (SMS: 831/QD-BNV) - Ngày 17/07/2013, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 831/QĐ-BNV về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Tổ chức phi Chính phủ

* (SMS: 828/QD-BNV) - Ngày 17/07/2013, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 828/QĐ-BNV về việc phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Thiết kế mẫu và sáng tạo mỹ thuật Việt Nam. 

* (SMS: 826/QD-BNV) - Ngày 16/07/2013, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 826/QĐ-BNV về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Chính quyền địa phương.

* (SMS: 819/QD-BNV) - Ngày 12/07/2013, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 819/QĐ-BNV về việc phê duyệt Điều lệ Hội Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Hà Lan. 

* (SMS: 2466/QD-BYT) - Ngày 11/07/2013, Bộ Y tế ban hành Quyết định 2466/QĐ-BYT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Y tế. 

* (SMS: 818/QD-BNV) - Ngày 10/07/2013, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 818/QĐ-BNV về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Tạp chí Tổ chức Nhà nước. 

* (SMS: 816/QD-BNV) - Ngày 10/07/2013, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 816/QĐ-BNV về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Kế hoạch - Tài chính. 

* (SMS: 797/QD-BNV) - Ngày 01/07/2013, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 797/QĐ-BNV về việc phê duyệt Điều lệ Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam. 

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP 

* (SMS: 1118/QD-BNN-KHCN) - Ngày 30/07/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1118/QĐ-BNN-KHCN về phê duyệt Đề cương thực hiện năm 2013 nhiệm vụ: Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu lên hệ thống cơ sở hạ tầng, diện tích, năng suất, sản lượng nuôi trồng thủy sản ven biển nhằm xây dựng các giải pháp tổng hợp và mô hình thử nghiệm phát triển nuôi trồng thủy sản ven biển ứng phó với giảm nhẹ biến đổi khí hậu. 

* (SMS: 2491/BNN-KTHT) - Ngày 29/07/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 2491/BNN-KTHT về việc báo cáo tình hình nông dân bỏ ruộng, trả ruộng.

* (SMS: 1223/QD-TTg) - Ngày 26/07/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1223/QĐ-TTg về việc xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương.

* (SMS: 2481/BNN-KH) - Ngày 26/07/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 2481/BNN-KH về việc xuất dự trữ quốc gia hóa chất sát trùng phòng chống dịch bệnh.

* (SMS: 2469/BNN-TT) - Ngày 24/07/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 2469/BNN-TT về việc rà soát quy hoạch phát triển cao su trên địa bàn Tây Nguyên

* (SMS: 3368/BNN-KHCN) - Ngày 24/07/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 3368/BNN-KHCN về việc đổi tên Quy chế kỹ thuật quốc gia.

* (SMS: 1673/QD-BNN-TCTS) - Ngày 22/07/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1673/QĐ-BNN-TCTS về việc ban hành Quy chế quản lý cá tra bố mẹ chọn giống.

* (SMS: 33/2013/TT-BNNPTNT) - Ngày 21/06/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 33/2013/TT-BNNPTNT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khảo nghiệm giống cây trồng.

 

 TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

 

 * (SMS: 85/2013/ND-CP) - Ngày 29/07/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 85/2013/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp.

* (SMS: 1151/QD-CTN) - Ngày 02/07/2013, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1151/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

 

 XUẤT NHẬP CẢNH

 

* (SMS: 9507/BTC-TCHQ) - Ngày 22/07/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 9507/BTC-TCHQ về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các máy soi hành lý nhập cảnh do Hải quan làm chủ đầu tư tại nhà ga T2 Nội Bài.

 

HÀNG HẢI

 

* (SMS: 2431/CHHVN-AT&ANHH) - Ngày 29/07/2013, Cục Hàng hải Việt Nam ban hành Công văn 2431/CHHVN-AT&ANHH về việc xử lý tàu neo đậu lâu ngày trong vùng nước cảng biển.

* (SMS: 2116/CHHVN-VT&DVHH) - Ngày 05/07/2013, Cục Hàng hải Việt Nam ban hành Công văn 2116/CHHVN-VT&DVHH về việc quy trình cấp Giấy chứng nhận lao động hàng hải.

* (SMS: 11/2013/TT-BGTVT) - Ngày 22/05/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 11/2013/TT-BGTVT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phân cấp và đóng tàu thủy

TIẾT KIỆM-PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

* (SMS: 16/CT-TTg) - Ngày 29/07/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 16/CT-TTg về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, vốn, tài sản và lao động tại các doanh nghiệp Nhà nước.

* (SMS: 9848/BTC-HCNS) - Ngày 29/07/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 9848/BTC-HCNS về việc hướng dẫn xây dựng dự toán kinh phí đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo từ năm học 2013 - 2014.

* (SMS: 1710/TTCP-PC) - Ngày 26/07/2013, Thanh tra Chính phủ ban hành Công văn 1710/TTCP-PC về việc thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

* (SMS: 260/TB-BCT) - Ngày 22/07/2013, Bộ Công Thương ban hành Thông báo 260/TB-BCT về kết luận của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Bộ Công Thương.

THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT 

* (SMS: 479/TB-BGTVT) - Ngày 26/07/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông báo 479/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu tại cuộc họp Ban chỉ đạo tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống và Đại hội thi đua yêu nước Ngành Giao thông Vận tải.

* (SMS: 1222/QD-TTg) - Ngày 25/07/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1222/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

* (SMS: 2866/BHXH-TDKT) - Ngày 24/07/2013, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 2866/BHXH-TĐKT về việc thực hiện Quy chế thi đua, khen thưởng được sửa đổi bổ sung.

LĨNH VỰC KHÁC 

* (SMS: 6263/VPCP-KGVX) - Ngày 30/07/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6263/VPCP-KGVX về việc Đề án Đổi mới quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực.

 

 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.