(LuatVietnam) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản trên hệ thống tin nhắn 6689.

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 

Trong tuần này từ 24/07/2010 - 30/07/2010, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản. 

 

Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:

 

CHÍNH PHỦ


* (SMS: 83/2010/ND-CP)
- Ngày 23/07/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 83/2010/NĐ-CP về đăng ký giao dịch đảm bảo.


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


* (SMS: 1327/QD-TTg)
- Ngày 27/07/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1327/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kiên Giang.


* (SMS: 1325/QD-TTg
) - Ngày 27/07/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1325/QĐ-TTg về việc ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.


* (SMS: 1315/CT-TTg)
- Ngày 23/07/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 1315/CT-TTg về việc tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2003.


* (SMS: 1314/QD-TTg)
- Ngày 23/07/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1314/QĐ-TTg về việc giải thể Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009.

 

* (SMS: 1248/QD-TTg) - Ngày 21/07/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1248/QĐ-TTg về việc đình chỉ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang đối với ông Nguyễn Trường Tô.

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

 

* (SMS: 4998/VPCP-KTN) - Ngày 19/07/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4998/VPCP-KTN về việc xử lý chuyển tiếp điều chỉnh các dự án đầu tư theo quy định tại Nghị định số 83/2009/NĐ-CP.

 

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

* (SMS: 2570/LDBXH-BHXH) - Ngày 29/07/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2570/LĐTBXH-BHXH về việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người nghỉ việc trước năm 1995.

* (SMS: 20/2010/TT-BLDBXH) - Ngày 26/07/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 20/2010/TT-BLĐTBXH về quy định cộng tác viên thanh tra dạy nghề và hoạt động tự thanh tra, kiểm tra trong các trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề.

 

* (SMS: 2496/LDBXH-LDL) - Ngày 23/07/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2496/LĐTBXH-LĐTL về vệc giải đáp chế độ đối với người lao động thôi việc trong công ty cổ phần.

 

* (SMS: 2481/LDBXH-LDL) - Ngày 23/07/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2481/LĐTBXH-LĐTL về việc chế độ ăn giữa ca.

 

* (SMS: 2480/LDBXH-LDL) - Ngày 23/07/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2480/LĐTBXH-LĐTL về việc tiền lương đối với Ban quản lý dự án.

 

* (SMS: 2475/LDBXH-TCCB) - Ngày 22/07/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2475/LĐTBXH-TCCB về việc báo cáo thực trạng chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và thực trạng quản lý, sử dụng thời giờ làm việc.

 

* (SMS: 2466/LDBXH-NCCD) - Ngày 22/07/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2466/LĐTBXH-NCCD về việc thực hiện Luật người khuyết tật.

 

BỘ VĂN HOÁ THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

* (SMS: 07/2010/TT-BVHTTDL) - Ngày 28/07/2010, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 07/2010/TT-BVHTTDL về quy định quản lý hoạt động chuyên môn của Hội Cổ động viên thể thao.

 

* (SMS: 2458/QD-BVHTTDL) - Ngày 19/07/2010, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 2458/QĐ-BVHTTDL về việc thành lập Tiểu ban diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội tại Quảng trường Ba Đình, thủ đô Hà Nội ngày 10/10/2010.

 

BỘ TƯ PHÁP

 

* (SMS: 2043/QD-BTP) - Ngày 27/07/2010, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 2043/QĐ-BTP về việc ban hành Danh mục các văn bản thông tin chính thức bằng hình thức văn bản điện tử trong phạm vi các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

 

* (SMS: 2215/BTP-HCTP) - Ngày 19/07/2010, Bộ Tư pháp ban hành Công văn 2215/BTP-HCTP về việc xác nhận Giấy chứng nhận độc thân.

 

* (SMS: 1891/QD-BTP) - Ngày 12/07/2010, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1891/QĐ-BTP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột.

 

BỘ XÂY DỰNG

 

* (SMS: 89/BXD-KTXD) - Ngày 27/07/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 89/BXD-KTXD về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo lương tối thiểu mới.

 

* (SMS: 88/BXD-KTXD) - Ngày 27/07/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 88/BXD-KTXD về việc giá trị hợp đồng và lợi nhuận của nhà đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng theo hình thức Hợp đồng BT.

 

* (SMS: 744/QD-BXD) - Ngày 22/07/2010, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 744/QĐ-BXD về việc chuyển đổi và phê duyệt Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty mẹ - Tổng công ty tư vấn xây dựng việt nam theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

* (SMS: 4434/BGDDT-CTHSSV) - Ngày 27/07/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4434/BGDĐT-CTHSSV về việc báo cáo gấp kết quả thực hiện Quyết định 61/QĐ-TTg về CĐCS cho cán bộ Đoàn, Hội trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và trung học phổ thông (nhắc lần 3).

 

* (SMS: 3068/QD-BGDDT) - Ngày 27/07/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 3068/QĐ-BGDĐT về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng.

 

* (SMS: 23/2010/TT-BGDDT) - Ngày 23/07/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 23/2010/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy định về Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi.

 

* (SMS: 4384/BGDDT-PC) - Ngày 23/07/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4384/BGDĐT-PC về việc góp ý dự thảo Thông tư liên tịch về việc phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.

 

* (SMS: 4366/BGDDT-PC) - Ngày 23/07/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4366/BGDĐT-PC về việc hướng dẫn một số nội dung về văn bằng, chứng chỉ của giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp.

 

* (SMS: 4333/BGDDT-PC) - Ngày 23/07/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4333/BGDĐT-PC về việc góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục.

 

* (SMS: 4008/BGDDT-GDMN) - Ngày 08/07/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4008/BGDĐT-GDMN về việc góp ý Thông tư Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi.

 

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

* (SMS: 18/2010/TT-BKH) - Ngày 27/07/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 18/2010/TT-BKH về việc hướng dẫn cơ chế đặc thù về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại 11 xã thực hiện Đề án "Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa".

 

* (SMS: 17/2010/TT-BKH) - Ngày 22/07/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 17/2010/TT-BKH về việc quy định chi tiết thí điểm đấu thầu qua mạng.

 

BỘ TÀI CHÍNH

 

* (SMS: 106/2010/TT-BTC) - Ngày 26/07/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 106/2010/TT-BTC về việc hướng dẫn lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

 

* (SMS: 104/2010/TT-BTC) - Ngày 22/07/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 104/2010/TT-BTC về việc quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất thiết bị nâng hạ thuộc Danh mục các sản phẩm cơ khí trọng điểm ban hành kèm theo Quyết định sô 10/2009/QĐ-TTg.

 

* (SMS: 9269/BTC-TCHQ) - Ngày 16/07/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 9269/BTC-TCHQ về việc bổ sung nội dung khai hải quan và ban hành Phiếu giám sát đối với hàng xuất khẩu bằng đường biển.

 

* (SMS: 9232/BTC-CST) - Ngày 15/07/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 9232/BTC-CST về việc thuế nhập khẩu ống thép 16 inch.

 

* (SMS: 9194/BTC-CST) - Ngày 14/07/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 9194/BTC-CST về việc giải pháp chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

 

BỘ NỘI VỤ

 

* (SMS: 06/2010/TT-BNV) - Ngày 26/07/2010, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 06/2010/TT-BNV về quy định chức danh, mã số các ngạch viên chức trợ giúp viên pháp lý.

 

BỘ CÔNG THƯƠNG

 

* (SMS: 30/2010/TT-BCT) - Ngày 26/07/2010, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 30/2010/TT-BCT về quy định việc nhập khẩu bổ sung đường theo hạn ngạch thuế quan lần thứ 2 năm 2010.

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

* (SMS: 5020/BGTVT-TC) - Ngày 26/07/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Công văn 5020/BGTVT-TC về việc thông báo Thông tư số 87/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành quy định việc quản lý và xử lý tài sản dự án.

 

* (SMS: 2071/QD-BGTVT) - Ngày 26/07/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2071/QĐ-BGTVT về việc thành lập Tổ Biên tập xây dựng Thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật bảo đảm an toàn hàng hải.

 

* (SMS: 2070/QD-BGTVT) - Ngày 26/07/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2070/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt Kế hoạch đánh giá việc thực hiện các Công ước của IMO mà Việt Nam là thành viên.

 

* (SMS: 2060/QD-BGTVT) - Ngày 23/07/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2060/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt nội dung Kế hoạch tổ chức thực hiện Công ước quốc tế về tìm kiếm và cứu nạn hàng hải năm 1979 (Công ước SAR 79) của Bộ Giao thông Vận tải trong năm 2010.

 

* (SMS: 16/2010/TT-BGTVT) - Ngày 30/06/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 16/2010/TT-BGTVT về việc quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

* (SMS: 1076/QD-BTTTT) - Ngày 23/07/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1076/QĐ-BTTTT về việc công bố cập nhật sửa đổi bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

* (SMS: 46/2010/TT-BNNPTNT) - Ngày 22/07/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 46/2010/TT-BNNPTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 24/2010/TT-BNNPTNT ngày 8 tháng 4 năm 2010 về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

* (SMS: 45/2010/TT-BNNPTNT) - Ngày 22/07/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 45/2010/TT-BNNPTNT về việc quy định điều kiện cơ sở, vùng nuôi cá tra thâm canh đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

 

* (SMS: 44/2010/TT-BNNPTNT) - Ngày 22/07/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 44/2010/TT-BNNPTNT về việc quy định điều kiện cơ sở, vùng nuôi tôm sú, tôm chân trắng thâm canh đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

 

* (SMS: 43/2010/TT-BNNPTNT) - Ngày 14/07/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 43/2010/TT-BNNPTNT về việc sửa đổi, bổ sung Điều 16 và Điều 17 của Thông tư số 06/TT-BNN-NNPTNT ngày 02/02/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản.

 

* (SMS: 42/2010/TT-BNNPTNT) - Ngày 06/07/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 42/2010/TT-BNNPTNT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về công trình thuỷ lợi.

 

* (SMS: 41/2010/TT-BNNPTNT) - Ngày 05/07/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 41/2010/TT-BNNPTNT về việc qui định việc kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản.

 

* (SMS: 40/2010/TT-BNNPTNT) - Ngày 29/06/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 40/2010/TT-BNNPTNT về việc ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”.

 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

* (SMS: 08/2010/TT-BKHCN) - Ngày 22/07/2010, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 08/2010/TT-BKHCN về việc hướng dẫn khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ cho nhân viên bức xạ.

 

BỘ QUỐC PHÒNG

 

* (SMS: 99/2010/TT-BQP) - Ngày 19/07/2010, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 99/2010/TT-BQP về trang bị, đăng ký và quản lý vũ khí, đạn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ của lực lượng dân quân tự vệ.

 

* (SMS: 97/2010/TT-BQP) - Ngày 19/07/2010, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 97/2010/TT-BQP về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong lực lượng dân quân tự vệ.

 

* (SMS: 96/2010/TT-BQP) - Ngày 19/07/2010, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 96/2010/TT-BQP về quy định việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, bồi dưỡng, tập huấn pháp luật về dân quân tự vệ.

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

* (SMS: 10/2010/TT-BTNMT) - Ngày 01/07/2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 10/2010/TT-BTNMT về việc quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát, đo đạc tài nguyên nước.

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

 

* (SMS: 98/2010TTLT-BQP-BNNPTNT) - Ngày 19/07/2010, Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư liên tịch 98/2010/TTLT-BQP-BNNPTNT về việc hướng dẫn thực hiện một số điều về phối hợp hoạt động giữa lực lượng dân quân tự vệ với lực lượng kiểm lâm trong công tác bảo vệ rừng theo Nghị định số 74/2010/NĐ-CP ngày 12/07/2010 của Chính phủ.

 

* (SMS: 102/2010/TTLT-BTC-NHNN) - Ngày 14/07/2010, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư liên tịch 102/2010/TTLT-BTC-NHNN về việc hướng dẫn về việc trao đổi, cung cấp thông tin giữa cơ quan quản lý thuế và các tổ chức tín dụng.

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

 

* (SMS: 3014/BHXH-CSXH) - Ngày 20/07/2010, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 3014/BHXH-CSXH  về việc thực hiện giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định tại Quyết định số 777/QĐ-BHXH đối với bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.

 

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

 

* (SMS: 05/2010/QD-KTNN) - Ngày 16/07/2010, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 05/2010/QĐ-KTNN về việc ban hành Quy trình kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

 

* (SMS: 5065/NHNN-CSTT) - Ngày 06/07/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Công văn 5065/NHNN-CSTT về việc giảm lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam.

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

 

* (SMS: 1765/QD-TCHQ) - Ngày 27/07/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1765/QĐ-TCHQ về việc giải quyết khiếu nại giá tính thuế của Công ty Cổ phần Ôtô Đô Thành.

 

* (SMS: 4142/TCHQ-TNXK) - Ngày 26/07/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4142/TCHQ-TNXK về việc trả lời kiến nghị.

 

* (SMS: 4141/TCHQ-TXNK) - Ngày 26/07/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4141/TCHQ-TXNK về việc thời hạn nộp thuế.

 

* (SMS: 4110/TCHQ-TXNK) - Ngày 23/07/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4110/TCHQ-TXNK về việc phân loại bộ thu giải mã truyền hình.

 

* (SMS: 4109/TCHQ-TXNK) - Ngày 23/07/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4109/TCHQ-TXNK về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng.

 

* (SMS: 4102/TCHQ-TXNK) - Ngày 23/07/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4102/TCHQ-TXNK về việc nộp lệ phí hải quan.

 

* (SMS: 4101/TCHQ-TXNK) - Ngày 23/07/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4101/TCHQ-TXNK về việc thuế nhập khẩu khung giá sắt.

 

* (SMS: 4047/TCHQ-GSQL) - Ngày 21/07/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4047/TCHQ-GSQL về việc trao đổi hàng hóa giữa các doanh nghiệp chế xuất.

 

* (SMS: 4040/TCHQ-TXNK) - Ngày 21/07/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4040/TCHQ-TXNK về việc lĩnh vực ưu đãi đầu tư.

 

* (SMS: 4033/TCHQ-GSQL) - Ngày 21/07/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4033/TCHQ-GSQL về việc thủ tục nhập khẩu đối với thực phẩm tươi sống phải có giấy phép nhập khẩu tự động vận chuyển bằng đường hàng không.

 

* (SMS: 4020/TCHQ-GSQL) - Ngày 20/07/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4020/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc C/O mẫu AJ.

 

* (SMS: 4016/TCHQ-GSQL) - Ngày 20/07/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4016/TCHQ-GSQL về việc áp dụng thuế suất đối với mặt hàng nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan.

 

* (SMS: 4009/TCHQ-TXNK) - Ngày 20/07/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4009/TCHQ-TXNK về việc sử dụng tem lệ phí hải quan.

 

* (SMS: 3990/TCHQ-TXNK) - Ngày 19/07/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3990/TCHQ-TXNK về việc thuế nhập khẩu đối với dự án ưu đãi đầu tư.

 

* (SMS: 3989/TCHQ-TXNK) - Ngày 19/07/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3989/TCHQ-TXNK về việc khấu trừ hoàn thuế giá trị gia tăng.

 

* (SMS: 3924/TCHQ-TXNK) - Ngày 15/07/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3924/TCHQ-TXNK về việc tham vấn xác định giá tính thuế.

 

* (SMS: 1628/QD-TCHQ) - Ngày 15/07/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1628/QĐ-TCHQ về việc ban hành “Quy chế phân tích, phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu trong ngành Hải quan”.

 

* (SMS: 3896/TCHQ-TXNK) - Ngày 14/07/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3896/TCHQ-TXNK về việc giá tính thuế mặt hàng nhập khẩu có yếu tố giảm giá.

 

* (SMS: 3895/TCHQ-PTPL) - Ngày 14/07/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3895/TCHQ-PTPL về việc danh mục các mặt hàng chưa tiếp nhận phân tích, phân loại.

 

* (SMS: 3829/TCHQ-TXNK) - Ngày 12/07/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3829/TCHQ-TXNK về việc dừng làm thủ tục hải quan.

 

* (SMS: 3740/TCHQ-TXNK) - Ngày 08/07/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3740/TCHQ-TXNK về việc tái xuất hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu.

 

* (SMS: 3691/TCHQ-TXNK) - Ngày 07/07/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3691/TCHQ-TXNK về việc miễn thuế nhập hàng hóa tạo tài sản cố định.

 

* (SMS: 3652/TCHQ-TXNK) - Ngày 06/07/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3652/TCHQ-TXNK về việc đăng ký miễn thuế.

 

TỔNG CỤC THUẾ

 

* (SMS: 2747/TCT-CS) - Ngày 26/07/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2747/TCT-CS về việc triển khai thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ.

 

* (SMS: 2696/TCT-CS) - Ngày 22/07/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2696/TCT-CS về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với tiền thuê nhà cho chuyên gia nước ngoài.

 

* (SMS: 2370/TCT-TNCN) - Ngày 02/07/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2370/TCT-TNCN về việc miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án ODA tại Việt Nam.

 

* (SMS: 2367/TCT-CC) - Ngày 02/07/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2367/TCT-CC về việc thẩm quyền ký văn bản đề nghị cung cấp thông tin.

 

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

 

* (SMS: 947/TB-TDC) - Ngày 22/07/2010, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Thông báo 947/TB-TĐC về việc hoạt động tư vấn, đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước.

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

* (SMS: 30/2010/QD-UBND) - Ngày 21/07/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 30/2010/QĐ-UBND về Quy chế quản lý hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật, thời trang chuyên nghiệp trên địa bàn Hà Nội.

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

* (SMS: 47/2010/QD-UBND) - Ngày 20/07/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 47/2010/QĐ-UBND về việc thay thế một số nội dung văn bản Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Sở Quy hoạch - Kiến trúc trong lĩnh vực Kiến trúc và lĩnh vực Giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 

* (SMS: 18/2010/CT-UBND) - Ngày 17/07/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị 18/2010/CT-UBND về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách thành phố năm 2011.

 

* (SMS: 3143/QD-UBND) - Ngày 16/07/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 3143/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định của thành phố về chuyển nhượng dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp trên địa bàn thành phố.

 

* (SMS: 46/2010/QD-UBND) - Ngày 13/07/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 46/2010/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các văn bản của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 

* (SMS: 42/2010/QD-UBND) - Ngày 13/07/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 42/2010/QĐ-UBND về việc thay thế thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban Nhân dân quận - huyện trong lĩnh vực hộ tịch.

 

 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.