(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ:  www.luatvietnam.vn.

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (SMS: 97/2016/TT-BTC) - Ngày 28/07/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 97/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam.

* (SMS: 3270/TCT-CS) - Ngày 21/07/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3270/TCT-CS về Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư.

* (SMS: 3268/TCT-CS) - Ngày 21/07/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3268/TCT-CS về chính sách thu tiền sử dụng đất.

* (SMS: 6112/VPCP-KTTH) - Ngày 22/07/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6112/VPCP-KTTH về việc xử lý khoản lợi nhuận sau thuế còn lại của doanh nghiệp do tổ chức Đảng thành lập và quản lý.

* (SMS: 3279/TCT-DNL) - Ngày 21/07/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3279/TCT-DNL về việc hướng dẫn tiêu thức dấu, chữ ký trên hóa đơn điện tử chuyển đổi sang giấy.

* (SMS: 3276/TCT-KK) - Ngày 21/07/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3276/TCT-KK về việc giới thiệu nội dung mới của Thông tư 84/2016/TT-BTC về thủ tục thu nộp ngân sách Nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa.

* (SMS: 3273/TCT-TTr) - Ngày 21/07/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3273/TCT-TTr về việc quản lý thuế đối với ôtô nhập khẩu theo hình thức quà tặng.  

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (SMS: 994/QD-LDTBXH) - Ngày 25/07/2016, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 994/QĐ-LĐTBXH về việc tổ chức kỳ thi tiếng Hàn lần thứ 11 cho người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc.

* (SMS: 2772/LDTBXH-QLLDNN) - Ngày 25/07/2016, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2772/LĐTBXH-QLLĐNN về việc thông báo kỳ thi và phối hợp tổ chức đăng ký dự thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS cho người lao động.

BẢO HIỂM 
 

* (SMS: 14/2016/TT-BYT) - Ngày 12/05/2016, Bộ Y tế ban hành Thông tư 14/2016/TT-BYT về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (SMS: 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT) - Ngày 22/06/2016, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư liên tịch 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT hướng dẫn việc thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất.

ĐẦU TƯ

* (SMS: 6117/VPCP-KTN) - Ngày 22/07/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6117/VPCP-KTN về chủ trương kiện toàn Ban chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

* (SMS: 1259/TTg-KTN) - Ngày 21/07/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1259/TTg-KTN về chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp tuyến luồng kênh Chợ Gạo giai đoạn 2 theo hình thức Hợp đồng BOT.

* (SMS: 5639/BKHDT-TH) - Ngày 19/07/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 5639/BKHĐT-TH về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 136/2015/NĐ-CP.  

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (SMS: 9986/BTC-KBNN) - Ngày 19/07/2016, Bộ Tài chính ban hành Công văn 9986/BTC-KBNN về việc chuyển đổi môi trường vận hành hệ thống TABMIS.

* (SMS: 9795/BTC-HCSN) - Ngày 15/07/2016, Bộ Tài chính ban hành Công văn 9795/BTC-HCSN về việc quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012 - 2015 và kinh phí đã tạm ứng cho các Chương trình mục tiêu 2016.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (SMS: 6056/VPCP-KTTH) - Ngày 21/07/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6056/VPCP-KTTH về việc nhập khẩu xe máy chuyên dùng bị tẩy xóa, đục sửa, đóng lại số khung, số động cơ.

* (SMS: 1614/QD-BTC) - Ngày 19/07/2016, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1614/QĐ-BTC về việc ban hành "Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan giai đoạn 2016-2020".

* (SMS: 6418/TCHQ-TXNK) - Ngày 07/07/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6418/TCHQ-TXNK về việc rà soát phân loại bò giống thuần chủng nhập khẩu.  

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 1314/CD-TTg) - Ngày 27/07/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 1314/CĐ-TTg về việc chủ động ứng phó với bão số 1 năm 2016.

* (SMS: 191/TB-VPCP) - Ngày 22/07/2016,

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 191/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị về các giải pháp khôi phục rừng bền vững vùng Tây Nguyên nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016 - 2020.

 

 

 


Y TẾ-SỨC KHỎE

* (SMS: 3792/QD-BYT) - Ngày 25/07/2016, Bộ Y tế ban hành Quyết định 3792/QĐ-BYT về việc ban hành "Hướng dẫn giám sát và phòng, chống bệnh do vi rút Zika".

* (SMS: 5653/BYT-BM-TE) - Ngày 21/07/2016, Bộ Y tế ban hành Công văn 5653/BYT-BM-TE về việc triển khai một số nội dung chăm sóc sơ sinh.

CHỨNG KHOÁN

* (SMS: 695/QD-UBCK) - Ngày 13/07/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định 695/QĐ-UBCK về việc thực hiện Thông tư 65/2016/TT-BTC ngày 26/04/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

GIAO THÔNG

* (SM: 2298/QD-BGTVT) - Ngày 26/07/2016, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2298/QĐ-BGTVT về việc điều chỉnh, bổ sung kết quả thực hiện năm 2015 của Nhà thầu xây lắp tham gia các dự án xây dựng giao thông sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quyết định đầu tư.

* (SMS: 6183/VPCP-KTN) - Ngày 26/07/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6183/VPCP-KTN về việc xây dựng bãi đỗ xe, vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 279B, tỉnh Điện Biên.

* (SMS: 193/TB-VPCP) - Ngày 25/07/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 193/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về công tác chuẩn bị đầu tư và phương án huy động vốn đầu tư đường cao tốc Bắc Nam phía Đông.

* (SMS: 187/TB-VPCP) - Ngày 21/07/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 187/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại buổi kiểm tra tình hình khai thác cầu Việt Trì và cầu Hạc Trì, tỉnh Phú Thọ.

* (SMS: 6060/VPCP-KTN) - Ngày 21/07/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6060/VPCP-KTN về việc triển khai đầu tư tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Thái Bình.

* (SMS: 92/2016/ND-CP) - Ngày 01/07/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 92/2016/NĐ-CP quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (SMS: 1528/QD-BTP) - Ngày 15/07/2016, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1528/QĐ-BTP về việc ban hành các chương trình đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành Pháp luật.

* (SMS: 2403/QD-BGDDT) - Ngày 14/07/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 2403/QĐ-BGDĐT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

* (SMS: 393/QD-UBDT) - Ngày 19/07/2016, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 393/QĐ-UBDT về việc thành lập Hội đồng Tư vấn xác định nhiệm vụ năm 2017 để Ủy ban Dân tộc đặt hàng đối với Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia, CTDT/16-20.

* (SMS: 1913/QD-BKHCN) - Ngày 08/07/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 1913/QĐ-BKHCN về việc ban hành tạm thời biểu mẫu bổ sung phục vụ tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ.

* (SMS: 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC) - Ngày 28/06/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC về việc hướng dẫn nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

* (SMS: 758/CNTH8) - Ngày 10/06/2016, Cục Công nghệ tin học ban hành Công văn 758/CNTH8 về việc tăng cường, đảm bảo an toàn thông tin đối với Hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT.

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

* (SMS: 1294/QD-KTNN) - Ngày 27/07/2016, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 1294/QĐ-KTNN về việc ban hành Quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức và miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo của Kiểm toán Nhà nước.

* (SMS: 2805/LDTBXH-TCCB) - Ngày 27/07/2016, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2805/LĐTBXH-TCCB về việc đăng ký tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức lên Chuyên viên chính, Chuyên viên cao cấp năm 2016.

* (SMS: 2716/LDTBXH-TCCB) - Ngày 20/07/2016, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2716/LĐTBXH-TCCB về việc đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng chuyên sâu về hội nhập kinh tế quốc tế.

* (SMS: 11/2016/TTLT-BXD-BNV) - Ngày 29/06/2016, Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ  ban hành Thông tư liên tịch 11/2016/TTLT-BXD-BNV về việc quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành xây dựng.

* (SMS: 19/2016/TTLT-BGDDT-BNV) - Ngày 22/06/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch 19/2016/TTLT-BGDĐT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công lập.

* (SMS: 86/2016/TT-BQP) - Ngày 20/06/2016, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 86/2016/TT-BQP về việc quy định và hướng dẫn tổ chức lễ tang đối với quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng; người làm công tác cơ yếu do Bộ Quốc phòng quản lý.

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (SMS: 6091/VPCP-KGVX) - Ngày 22/07/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6091/VPCP-KGVX về Danh mục hệ thống thông tin quan trọng quốc gia.

* (SMS: 1243/QD-BTTTT) - Ngày 18/07/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1243/QĐ-BTTTT về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính theo chuyên đề lĩnh vực báo chí thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2016.

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

* (SMS: 2847/BVHTTDL-DSVH) - Ngày 25/07/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn 2847/BVHTTDL-DSVH về việc thẩm định Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025.

* (SMS: 2670/QD-BVHTTDL) - Ngày 25/07/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 2670/QĐ-BVHTTDL về việc thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về hoạt động của các Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan.

* (SMS: 2809/BVHTTDL-DSVH) - Ngày 22/07/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn 2809/BVHTTDL-DSVH về việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án bảo tồn, tôn tạo và phục dựng một số hạng mục tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, tỉnh Cao Bằng.

* (SMS: 2795/BVHTTDL-MTNATL) - Ngày 21/07/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn 2795/BVHTTDL-MTNATL về việc xây dựng Tượng đài Thanh niên xung phong Tây Nam Bộ.

* (SMS: 2761/TB-BVHTTDL) - Ngày 19/07/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông báo 2761/TB-BVHTTDL về kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại phiên họp Lần thứ Nhất Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2017.

* (SMS: 2746/BVHTTDL-KHTC) - Ngày 18/07/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn 2746/BVHTTDL-KHTC về việc xây dựng Trung tâm Văn hóa và Thông tin du lịch Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

* (SMS: 2515/QD-BVHTTDL) - Ngày 13/07/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 2515/QĐ-BVHTTDL về việc xây dựng Thông tư ban hành Quy chế thẩm định kịch bản văn học đối với phim sử dụng ngân sách Nhà nước.

* (SMS: 2514/QD-BVHTTDL) - Ngày 13/07/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 2514/QĐ-BVHTTDL về việc xây dựng Thông tư ban hành Quy chế thẩm định và cấp giấy phép phổ biến phim.

* (SMS: 2484/QD-BVHTTDL) - Ngày 12/07/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 2484/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán bổ sung thuộc dự án các hạng mục tranh, tượng trang trí công trình Nhà Quốc hội.

* (SMS: 2476/QD-BVHTTDL) - Ngày 12/07/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 2476/QĐ-BVHTTDL về việc thăm dò, khai quật khảo cổ.  


CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI

* (SMS: 1474/QD-TTg) - Ngày 25/07/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1474/QĐ-TTg về việc xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Gia Lai.

* (SMS: 64/NQ-CP) - Ngày 22/07/2016, Chính phủ ban hành Nghị quyết 64/NQ-CP về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

* (SMS: 63/NQ-CP) - Ngày 22/07/2016, Chính phủ ban hành Nghị quyết 63/NQ-CP về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.

* (SMS: 1470/QD-TTg) - Ngày 22/07/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1470/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường ban hành kèm theo Quyết định 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

* (SMS: 1464/QD-TTg) - Ngày 22/07/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1464/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030".

* (SMS: 1461/QD-TTg) - Ngày 22/07/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1461/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện.

* (SMS: 990/QD-LDTBXH) - Ngày 22/07/2016, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 990/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành Kế hoạch tổng thể thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2016-2020.  

* (SMS: 2767/LDTBXH-TCCB) - Ngày 22/07/2016, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2767/LĐTBXH-TCCB về việc kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh, Liệt sỹ 27/07.

* (SMS: 134/BDMDN) - Ngày 21/07/2016, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp ban hành Công văn 134/BĐMDN về việc triển khai Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/05/2016 của Chính phủ.

* (SMS: 188/TB-VPCP) - Ngày 21/07/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 188/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020.

HÀNH CHÍNH

* (SMS: 403/QD-UBDT) - Ngày 25/07/2016, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 403/QĐ-UBDT về việc công bố Danh mục mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung của Ủy ban Dân tộc.

* (SMS: 190/TB-VPCP) - Ngày 22/07/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 190/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc ngày 14/07/2016 với Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 6010/VPCP-QHQT) - Ngày 20/07/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6010/VPCP-QHQT về việc không mua xe ô tô trong các dự án sử dụng vốn ODA.

* (SMS: 385/QD-UBDT) - Ngày 14/07/2016, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 385/QĐ-UBDT về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ và tổ chức chủ trì thực hiện dự án điều tra cơ bản năm 2017.

* (SMS: 3248/BNV-CCVC) - Ngày 11/07/2016, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 3248/BNV-CCVC về việc góp dự thảo Thông tư quy định chế độ thông tin, báo cáo ngành Nội vụ.  

* (SMS: 28/2016/TT-BCA) - Ngày 05/07/2016, Bộ Công an ban hành Thông tư 28/2016/TT-BCA hướng dẫn thực hiện Quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC.

* (SMS: 99/2016/ND-CP) - Ngày 01/07/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 99/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng con dấu.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (SMS: 1487/QD-TTg) - Ngày 26/07/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1487/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2016-2021.

* (SMS: 1486/QD-TTg) - Ngày 26/07/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1486/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2016-2021.

* (SMS: 470/TANDTC-TCCB) - Ngày 26/07/2016, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Công văn 470/TANDTC-TCCB về việc nộp hồ sơ dự thi nâng ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2016.

* (SMS: 08/2016/TTLT-BTP-BNV) - Ngày 23/06/2016, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch 08/2016/TTLT-BTP-BNV về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức Trợ giúp pháp lý.

* (SMS: 1471/QD-TTg) - Ngày 22/07/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1471/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ.

* (SMS: 1468/QD-TTg) - Ngày 22/07/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1468/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2016 - 2021.

* (SMS: 1467/QD-TTg) - Ngày 22/07/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1467/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Hoàng Vĩnh Bảo giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

* (SMS: 1466/QD-TTg) - Ngày 22/07/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1466/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Nam giữ chức Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ.

* (SMS: 1465/QD-TTg) - Ngày 22/07/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1465/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2016 - 2021.

* (SMS: 1463/QD-TTg) - Ngày 22/07/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1463/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án phát triển mạng lưới doanh nghiệp dịch vụ môi trường đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

* (SMS: 1462/QD-TTg) - Ngày 22/07/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1462/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2016 - 2021.

* (SMS: 1469/QD-TTg) - Ngày 22/07/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành  Quyết định 1469/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2016 - 2021

* (SMS: 2611/QD-BVHTTDL) - Ngày 22/07/2016, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 2611/QĐ-BVHTTDL về việc thành lập Hội đồng Nghệ thuật và Tổ thư ký Cuộc thi và Triển lãm Tranh Đồ họa các nước ASEAN Lần thứ 2 - Việt Nam 2016.

* (SMS: 1459/QD-TTg) - Ngày 21/07/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1459/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2016-2021.

* (SMS: 1458/QD-TTg) - Ngày 21/07/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1458/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021.

* (SMS: 1457/QD-TTg) - Ngày 21/07/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1457/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021.

* (SMS: 1456/QD-TTg) - Ngày 21/07/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1456/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016-2021.

* (SMS: 1455/QD-TTg) - Ngày 21/07/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1455/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016-2021.

* (SMS: 1453/QD-TTg) - Ngày 21/07/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1453/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016 - 2021.

* (SMS: 1452/QD-TTg) - Ngày 21/07/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1452/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2016-2021.

* (SMS: 1451/QD-TTg) - Ngày 21/07/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1451/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2016-2021.

* (SMS: 1450/QD-TTg) - Ngày 21/07/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành  Quyết định 1450/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2016-2021.

* (SMS: 1449/QD-TTg) - Ngày 21/07/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1449/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2016-2021.

* (SMS: 1448/QD-TTg) - Ngày 21/07/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1448/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016 - 2021.

* (SMS: 1447/QD-TTg) - Ngày 21/07/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1447/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2016-2021.

* (SMS: 1446/QD-TTg) - Ngày 21/07/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1446/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2016-2021.

* (SMS: 1445/QD-TTg) - Ngày 21/07/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1445/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2016-2021.

* (SMS: 2598/QD-BVHTTDL) - Ngày 21/07/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 2598/QĐ-BVHTTDL về việc thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng Chương trình phối hợp với các Bộ, Ban, ngành về công tác gia đình giai đoạn 2016 - 2021.

* (SMS: 2591/QD-BVHTTDL) - Ngày 20/07/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 2591/QĐ-BVHTTDL về việc thành lập Ban Chỉ đạo cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

* (SMS: 2590/QD-BVHTTDL) - Ngày 20/07/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 2590/QĐ-BVHTTDL về việc thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


CÔNG NGHIỆP

* (SMS: 189/TB-VPCP) - Ngày 22/07/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 189/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

* (SMS: 115/2016/ND-CP) - Ngày 08/07/2016,

Chính phủ ban hành Nghị định 115/2016/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp.  

 

 

 

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP
 

* (SMS: 27/2016/TT-BNNPTNT) - Ngày 13/07/2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 27/2016/TT-BNNPTNT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi.

* (SMS: 2910/QD-BNN-TCLN) - Ngày 13/07/2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2910/QĐ-BNN-TCLN về việc ban hành Quy chế hưởng lợi từ rừng phòng hộ áp dụng đối với Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ - Dự án JICA2, tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận và Bình Thuận.

* (SMS: 26/2016/TT-BNNPTNT) - Ngày 30/06/2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản.

* (SMS: 25/2016/TT-BNNPTNT) - Ngày 30/06/2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn.  

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (SMS: 8406/BGTVT-PC) - Ngày 21/07/2016, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Công văn 8406/BGTVT-PC về việc hướng dẫn sơ kết 03 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và tổng kết thực hiện Quyết định 409/QĐ-TTg.

* (SMS: 8405/BGTVT-PC) - Ngày 21/07/2016, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Công văn 8405/BGTVT-PC về việc hướng dẫn tổng kết Đề án "Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu, đổi mới phát triển đất nước".

* (SMS: 2743/BVHTTDL-PC) - Ngày 18/07/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn 2743/BVHTTDL-PC về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thành các văn bản quy phạm pháp luật.

* (SMS: 866/QD-TANDTC) - Ngày 13/07/2016, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quyết định 866/QĐ-TANDTC về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục và mẫu hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức thẩm phán.

* (SMS: 29/2016/TT-BCA) - Ngày 06/07/2016, Bộ Công an ban hành Thông tư 29/2016/TT-BCA hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước cho công dân Việt Nam.

XUẤT NHẬP CẢNH

* (SMS: 62/NQ-CP) - Ngày 21/07/2016, Chính phủ ban hành Nghị quyết 62/NQ-CP về việc miễn thị thực cho thành viên tổ bay của các hãng hàng không nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

AN NINH-QUỐC GIA

* (SMS: 25/2016/QD-TTg) - Ngày 27/06/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 25/2016/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động của Cảng quốc tế Cam Ranh - Bộ Quốc phòng.

* (SMS: 79/2016/TT-BQP) - Ngày 27/06/2016, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 79/2016/TT-BQP về việc quy định mối quan hệ công tác của Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn, Ban Chỉ huy cơ quan, tổ chức ở cơ sở; chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của cán bộ Ban chỉ huy quân sự Bộ, ngành Trung ương, Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn và thôn đội trưởng, Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở, chỉ huy đơn vị dân sự dân quân tự vệ.

VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

UBND TP. HÀ NỘI

* (SMS: 4044/QD-UBND) - Ngày 25/07/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 4044/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 4042/QD-UBND) - Ngày 25/07/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 4042/QĐ-UBND về việc công nhận xếp hạng II đối với Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh trực thuộc Sở Y tế.

* (SMS: 4041/QD-UBND) - Ngày 25/07/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 4041/QĐ-UBND về việc công nhận xếp hạng II đối với Bệnh viện đa khoa huyện Phú Xuyên trực thuộc Sở Y tế.

* (SMS: 4040/QD-UBND) - Ngày 25/07/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 4040/QĐ-UBND về việc công nhận xếp hạng II đối với Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Đông trực thuộc Sở Y tế.

* (SMS: 4039/QD-UBND) - Ngày 25/07/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 4039/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Hà Nội.

* (SMS: 4037/QD-UBND) - Ngày 25/07/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 4037/QĐ-UBND về việc công nhận xếp hạng II đối với Bệnh viện Mắt Hà Đông trực thuộc Sở Y tế.

* (SMS: 4035/QD-UBND) - Ngày 25/07/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 4035/QĐ-UBND về việc công nhận xếp hạng II đối với Bệnh viên đa khoa huyện Gia Lâm trực thuộc Sở Y tế.

* (SMS: 4027/QD-UBND) - Ngày 22/07/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 4027/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường Dốc Hội - Đại học Nông nghiệp, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: Thị trấn Trâu Quỳ, xã Cổ Bi - huyện Gia Lâm và phường Thạch Bàn - quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 4024/QD-UBND) - Ngày 22/07/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 4024/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2016 - 2020.

* (SMS: 4016/QD-UBND) - Ngày 21/07/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 4016/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tai nạn, thương tích Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 3991/QD-UBND) - Ngày 21/07/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 3991/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển đặc cách bác sỹ nội trú bệnh viện và thủ khoa xuất sắc vào viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế Thành phố Hà Nội năm 2016.

* (SMS: 3979/QD-UBND) - Ngày 20/07/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 3979/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 139/KH-UBND) - Ngày 19/07/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 139/KH-UBND về công tác quản lý các hoạt động bổ trợ tư pháp 06 tháng cuối năm 2016 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 3918/QD-UBND) - Ngày 18/07/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 3918/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện "Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020" Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 3943/QD-UBND) - Ngày 18/07/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 3943/QĐ-UBND về việc phê duyệt nội dung văn kiện dự án "Thành phố an toàn và thân thiện với trẻ em gái" do Tổ chức Plan Quốc tế tại Việt Nam tài trợ.

 


UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

 

* (SMS: 2030/QD-UBND) - Ngày 26/07/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định 2030/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất năm 2015.

* (SMS: 1991/QD-UBND) - Ngày 21/07/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định 1991/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Sửa chữa cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị và hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của Trung tâm hành chính công tỉnh.

* (SMS: 1983/QD-UBND) - Ngày 21/07/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định 1983/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch bến bãi trung chuyển, kinh doanh cát và vật liệu xây dựng ven sông trên địa bàn tỉnh Thái Bình đến năm 2020.

* (SMS: 1894/QD-UBND) - Ngày 13/07/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định 1894/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016-2020.

* (SMS: 1888/QD-UBND) - Ngày 12/07/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định 1888/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Đầu tư xây dựng Thư viện điện tử/Thư viện số tỉnh Thái Bình phục vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội địa phương.

* (SMS: 1803/QD-UBND) - Ngày 08/07/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định 1803/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động tỉnh Thái Bình giai đoạn 2015-2020 định hướng đến năm 2025.

* (SMS: 1766/QD-UBND) - Ngày 04/07/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định 1766/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề cương nghiên cứu Đề án phát triển kết cấu hạ tầng của tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
 

* (SMS: 38/2016/QD-UBND) - Ngày 21/07/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 38/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án "Nâng cao hiệu quả quản lý thu ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020" trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

* (SMS: 1615/QD-UBND) - Ngày 21/07/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 1615/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án trồng rừng thay thế năm 2016 và chăm sóc rừng trồng các năm của Ban quản lý rừng Lâm Viên.

* (SMS: 1614/QD-UBND) - Ngày 21/07/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 1614/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng.   

* (SMS: 40/2016/QD-UBND) - Ngày 14/07/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 40/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng.

UBND TỈNH HÀ TĨNH

* (SMS: 36/2016/QD-UBND) - Ngày 20/07/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 36/2016/QĐ-UBND về việc quy định tạm thời phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất và phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất