Văn bản mới cập nhật tuần 29/2013
(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email [email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  [email protected], gửi đến 6689. 

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 

Trong tuần này từ 20/07/2013 - 26/07/2013, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với [email protected] để nhận văn bản.


Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:
 

DOANH NGHIỆP

* (SMS: 5989/VPCP-KTN) - Ngày 23/07/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5989/VPCP-KTN về cơ chế ưu đãi và cấp vốn để Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn tham gia Hợp phần B, Dự án cảng Lạch Huyện.

 * (SMS: 259/TB-VPCP) - Ngày 22/07/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 259/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về tình hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam.

 THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (SMS: 1725/QD-BTC) - Ngày 23/07/2013, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1725/QĐ-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Quy tắc, biểu phí và mức trách nhiệm bảo vệ tôm, cá ban hành kèm theo Quyết định 1042/QĐ-BTC ngày 08/05/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

 * (SMS: 83/2013/ND-CP) - Ngày 22/07/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 83/2013/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế.

 * (SMS: 9462/BTC-TCHQ) - Ngày 22/07/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 9462/BTC-TCHQ về việc trả lời kiến nghị của Công ty trách nhiệm hữu hạn Ford Việt Nam.

 * (SMS: 4113/TCHQ-GSQL) - Ngày 22/07/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4113/TCHQ-GSQL về việc hủy Quyết định ấn định thuế đối với nguyên phụ liệu của Hợp đồng gia công.

 * (SMS: 4104/TCHQ-TXNK) - Ngày 19/07/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4104/TCHQ-TXNK về việc phân loại, xử lý thuế nhập khẩu linh kiện, thuế tiêu thụ đặc biệt điều hòa không khí.

 * (SMS: 9297/BTC-TCHQ) - Ngày 18/07/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 9297/BTC-TCHQ về việc vướng mắc trong việc thu nộp lệ phí hải quan.

 * (SMS: 4058/TCHQ-TXNK) - Ngày 18/07/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4058/TCHQ-TXNK về việc vướng mắc ưu đãi miễn thuế nhập khẩu.

 * (SMS: 4057/TCHQ-TXNK) - Ngày 18/07/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4057/TCHQ-TXNK về việc xử lý miễn thuế hàng nhập khẩu theo Hiệp định.

 * (SMS: 4056/TCHQ-TXNK) - Ngày 18/07/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4056/TCHQ-TXNK về việc xác định giá trị tính thuế hàng nhập khẩu.

 * (SMS: 3973/TCHQ-TXNK) - Ngày 17/07/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3973/TCHQ-TXNK về việc xét miễn thuế lô hàng phục vụ Giáo dục Đào tạo.

* (SMS: 9226/BTC-CST) - Ngày 16/07/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 9226/BTC-CST về chính sách thuế nhập khẩu đối với xe nâng hạ hoàn chỉnh không động cơ, bộ linh kiện SKD và động cơ để lắp ráp xe nâng hạ.

* (SMS: 3931/TCHQ-TXNK) - Ngày 16/07/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3931/TCHQ-TXNK về việc miễn thuế hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định.

* (SMS: 3930/TCHQ-TXNK) - Ngày 16/07/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3930/TCHQ-TXNK về việc xác định đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ô tô nhập khẩu. 

* (SMS: 3929/TCHQ-KTSTQ) - Ngày 16/07/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3929/TCHQ-KTSTQ về việc trả lời kiến nghị áp mã tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu.

* (SMS: 3885/TCHQ-TXNK) - Ngày 15/07/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3885/TCHQ-TXNK về việc thuế xuất nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng.

 * (SMS: 9036/BTC-TCHQ) - Ngày 12/07/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 9036/BTC-TCHQ về việc thẩm quyền xây dựng Danh mục rủi ro hàng xuất khẩu.

 * (SMS: 2223/TCT-TNCN) - Ngày 12/07/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2223/TCT-TNCN về việc thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có hai nguồn thu nhập.

 * (SMS: 2087/TCT-KK) - Ngày 27/06/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2087/TCT-KK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng.

 * (SMS: 2068/TCT-DNL) - Ngày 25/06/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2068/TCT-DNL về việc kê khai, khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng.

 LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (SMS: 5954/VPCP-KGVX) - Ngày 22/07/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5954/VPCP-KGVX về chế độ phụ cấp ưu đãi theo ngành, nghề đối với cán bộ, công chức.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (SMS: 6000/VPCP-KTN)
- Ngày 23/07/2013,
Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6000/VPCP-KTN về việc kiến nghị của Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Cao ốc và thương mại Nha Trang.

 * (SMS: 27/2013/QD-UBND) - Ngày 18/07/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 27/2013/QĐ-UBND về quy định chi tiết việc xác định giá đất ở, giá bán nhà tái định cư làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

 * (SMS: 2231/TCT-CS) - Ngày 12/07/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2231/TCT-CS về việc giải pháp về tiền thuê đất.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (SMS: 98/2013/TT-BTC)
- Ngày 24/07/2013,
Bộ Tài chính ban hành Thông tư 98/2013/TT-BTC về việc hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán và quyết toán nguồn vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/04/2013 về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. 

* (SMS: 6025/VPCP-QHQT) - Ngày 24/07/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6025/VPCP-QHQT về việc cập nhật những vấn đề liên quan đến hợp tác của Ngân hàng Thế giới (WB) với Việt Nam.

 * (SMS: 97/2013/TT-BTC) - Ngày 23/07/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 97/2013/TT-BTC về việc quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước.

 * (SMS: 1590/QD-NHNN) - Ngày 22/07/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định 1590/QĐ-NHNN về việc phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.

 * (SMS: 260/TB-VPCP) - Ngày 22/07/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 260/TB-VPCP về ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và triển khai thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2013.

 * (SMS: 5962/VPCP-KTTH) - Ngày 22/07/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5962/VPCP-KTTH về việc bố trí vốn Ngân sách Trung ương cho các địa phương còn thiếu để hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo.

 * (SMS: 1202/QD-TTg) - Ngày 19/07/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1202/QĐ-TTg về việc phê duyệt khoản vay bổ sung cho 06 dự án thuộc Hiệp định vay giai đoạn 1 của Chương trình tín dụng hỗn hợp Na Uy/KfW để thực hiện hạng mục tư vấn giám sát.

 * (SMS: 1200/QD-TTg) - Ngày 19/07/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1200/QĐ-TTg về việc đàm phán Hiệp định vay với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho dự án "Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên, giai đoạn 2".

 * (SMS: 03/CT-NHNN) - Ngày 18/07/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Chỉ thị 03/CT-NHNN về các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng trong những tháng cuối năm 2013.

 * (SMS: 7130/BGTVT-KHDT) - Ngày 18/07/2013, Bộ Giao thông và Vận tải ban hành Công văn 7130/BGTVT-KHĐT về việc hướng dẫn thanh toán đầu tư kế hoạch năm 2013 và tăng cường công tác quản lý tạm ứng vốn, thu hồi vốn tạm ứng.

 KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

* (SMS: 9240/BTC-TCHQ) - Ngày 17/07/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 9240/BTC-TCHQ về việc nộp hóa đơn trong hồ sơ thanh khoản định kỳ.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (SMS: 698/GSQL-GQ1)
- Ngày 24/07/2013,
Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 698/GSQL-GQ1 về việc nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá theo hạn ngạch thuế quan.

 * (SMS: 4150/TCHQ-TXNK) - Ngày 23/07/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4150/TCHQ-TXNK về việc nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá từ Campuchia.

* (SMS: 693/GSQL-GQ2) - Ngày 23/07/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải ban hành Công văn 693/GSQL-GQ2 về việc xác định loại hình xuất nhập khẩu và thủ tục hải quan của doanh nghiệp chế xuất.

* (SMS: 4120/TCHQ-GSQL) - Ngày 22/07/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4120/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu xe điện.

* (SMS: 4119/TCHQ-GSQL) - Ngày 22/07/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4119/TCHQ-GSQL về việc thực hiện thời hạn gửi kho ngoại quan và nộp thuế đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan.

* (SMS: 4118/TCHQ-GSQL) - Ngày 22/07/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4118/TCHQ-GSQL về việc xử lý tiền Việt Nam, ngoại tệ gửi trong bưu phẩm, bưu kiện.

* (SMS: 4115/TCHQ-GSQL) - Ngày 22/07/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4115/TCHQ-GSQL về việc xác nhận mức độ kiểm tra hàng hóa trên ô số 9 "Phiếu ghi kết quả kiểm tra hàng hóa".

* (SMS: 5960/VPCP-KTTH) - Ngày 22/07/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5960/VPCP-KTTH về việc thực hiện thí điểm tạm nhập tái xuất qua Lối mở Nà Lạn, xã Đức Long, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng.

* (SMS: 4097/TCHQ-GSQL) - Ngày 19/07/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4097/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc xử lý chuyển tiêu thụ nội địa hàng nhập sản xuất xuất khẩu. 

* (SMS: 9281/BTC-TCHQ) - Ngày 18/07/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 9281/BTC-TCHQ về thuế nhập khẩu nguyên liệu củ mỳ.

* (SMS: 4069/TCHQ-TXNK) - Ngày 18/07/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4069/TCHQ-TXNK về mã số mặt hàng kẹo toffee sữa socola.

* (SMS: 4024/TCHQ-TXNK) - Ngày 17/07/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4024/TCHQ-TXNK về việc quyết toán nhập khẩu và sử dụng hàng hóa miễn thuế.

* (SMS: 673/GSQL-GQ3) - Ngày 17/07/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải ban hành Công văn 673/GSQL-GQ3 về việc xuất khẩu phế liệu điện tử, phế liệu vải vụn, da động vật (da trâu, da bò) qua cửa khẩu phụ nằm ngoài Khu kinh tế cửa khẩu.

* (SMS: 5089/NHNN-PC) - Ngày 16/07/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Công văn 5089/NHNN-PC trả lời về việc quản lý vàng nhập khẩu.

* (SMS: 3908/TCHQ-GSQL) - Ngày 15/07/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3908/TCHQ-GSQL về việc giấy phép xuất khẩu vôi

* (SMS: 3900/TCHQ-GSQL) - Ngày 15/07/2013,Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3900/TCHQ-GSQL về việc giám định hàng hóa xuất nhập khẩu. 

  * (SMS: 651/GSQL-TH) - Ngày 12/07/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải ban hành Công văn 651/GSQL-TH về việc vướng mắc thực hiện Quyết định 1570/QĐ-TCHQ ngày 17/05/2013 của Tổng cục Hải quan quy định về việc giám sát hải quan bằng hệ thống camera tại khu vực cửa khẩu cảng biển.

 XÂY DỰNG

* (SMS: 6050/VPCP-KTN)
- Ngày 24/07/2013,
Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6050/VPCP-KTN về việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Tịnh Xuyên và tuyến đường 233 đoạn từ cầu Tịnh Xuyên đến Thành phố Thái Bình.

* (SMS: 6049/VPCP-KTN) - Ngày 24/07/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6049/VPCP-KTN về việc chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng cầu Cần Thơ.

* (SMS: 6047/VPCP-KTN) - Ngày 24/07/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6047/VPCP-KTN về việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư Dự án đầu tư xây dựng mở rộng trạm thu phí Nam Cầu Giẽ theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT). 

* (SMS: 6034/VPCP-KTN) - Ngày 24/07/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6034/VPCP-KTN về việc Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy nước Sông Đuống.

* (SMS: 1083/TTg-KTN) - Ngày 22/07/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1083/TTg-KTN về việc chủ trương lập Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng Thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

* (SMS: 141/BXD-KTXD) - Ngày 22/07/2013, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 141/BXD-KTXD về việc hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng thi công xây dựng. 

* (SMS: 140/BXD-KTXD) - Ngày 22/07/2013, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 140/BXD-KTXD về việc hướng dẫn điều chỉnh tiến độ hợp đồng xây dựng. 

* (SMS: 1414/BXD-QLN) - Ngày 11/07/2013, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1414/BXD-QLN về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhà ở xã hội theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

THƯƠNG MẠI

* (SMS: 6030/VPCP-KTTH) - Ngày 24/07/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6030/VPCP-KTTH về việc tình hình thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo.

 * (SMS: 5078/QD-BCT) - Ngày 22/07/2013, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 5078/QĐ-BCT về việc phê duyệt "Quy hoạch phát triển thương mại Vùng kinh tế trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030".

 * (SMS: 5972/VPCP-KTTH) - Ngày 22/07/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5972/VPCP-KTTH về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra chống sản xuất, buôn bán phân bón giả, phân bón kém chất lượng.

 * (SMS: 44/2013/QD-TTg) - Ngày 19/07/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 44/2013/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

 * (SMS: 4835/QD-BCT) - Ngày 11/07/2013, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 4835/QĐ-BCT về việc công bố số lượng Giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu trên phạm vi toàn quốc.

 TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 1214/QD-TTg)
- Ngày 23/07/2013,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1214/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh mục Chương trình hợp tác của Liên hợp quốc về "Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và tăng cường trữ lượng các bon rừng tại Việt Nam (UN-REDD) - giai đoạn II".

 * (SMS: 1081/TTg-KTN) - Ngày 22/07/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1081/TTg-KTN về việc điều chỉnh Quy hoạch các mỏ khoảng sản làm xi măng.

* (SMS: 4400/CD-BYT) - Ngày 18/07/2013, Bộ Y tế ban hành Công điện 4400/CĐ-BYT về việc triển khai công tác chủ động đối phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới trên biển Đông.

* (SMS: 4267/CD-BYT) - Ngày 17/07/2013, Bộ Y tế ban hành Công điện 4267/CĐ-BYT về việc chủ động triển khai công tác đối phó với bão và hoàn lưu của bão Cimaron.

 Y TẾ-SỨC KHỎE

* (SMS: 6077/VPCP-KGVX) - Ngày 24/07/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6077/VPCP-KGVX về việc quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

 * (SMS: 11571/QLD-CL) - Ngày 22/07/2013, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 11571/QLD-CL về việc tạm ngừng sử dụng vắc xin viêm gan B.

* (SMS: 82/2013/ND-CP) - Ngày 19/07/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 82/2013/NĐ-CP về việc ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất.

* (SMS: 620/TB-DP) - Ngày 17/07/2013, Cục Y tế dự phòng ban hành Thông báo 620/TB-DP về tình hình bệnh viêm gan vi rút A tại tỉnh Kon Tum.

* (SMS: 10787/QLD-CL) - Ngày 09/07/2013, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 10787/QLD-CL về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc Relab 20% (chưa hoạt chất albumin). 

* (SMS: 2369/QD-BYT) - Ngày 05/07/2013, Bộ Y tế ban hành Quyết định 2369/QĐ-BYT về việc phân công đơn vị được tập huấn và cấp chứng chỉ tập huấn về an toàn sinh học phòng xét nghiệm.

* (SMS: 189/QD-QLD) - Ngày 05/07/2013, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 189/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 07 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 140 bổ sung. 

* (SMS: 188/QD-QLD) - Ngày 05/07/2013, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 188/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 03 thuốc nước ngoài (thuốc tránh thai - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 82. 

* (SMS: 187/QD-QLD) - Ngày 05/07/2013, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 187/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 06 thuốc nước ngoài (thuốc chứa hoạt chất kháng virus đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 82.

* (SMS: 186/QD-QLD) - Ngày 05/07/2013, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 186/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 25 thuốc nước ngoài (thuốc điều trị ung thư đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 82. 

* (SMS: 185/QD-QLD) - Ngày 05/07/2013, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 185/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 19 thuốc nước ngoài (thuốc có hoạt chất lần đầu, phối hợp hoạt chất lần đầu hoặc dạng bào chế lần đầu đăng ký tại Việt Nam - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 82.

 GIAO THÔNG

* (SMS: 6079/VPCP-KTN) - Ngày 24/07/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6079/VPCP-KTN về việc tình hình hoạt động của bến xe Mỹ Đình.

 * (SMS: 6004/VPCP-KTN) - Ngày 23/07/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6004/VPCP-KTN về việc Ban chỉ đạo thực hiện các dự án mở rộng quốc lộ 1 và quốc lộ 14.

* (SMS: 6003/VPCP-KTN) - Ngày 23/07/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6003/VPCP-KTN về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án đầu tư mở rộng quốc lộ 1 đoạn Thanh Hóa - Vũng Áng (Hà Tĩnh).

* (SMS: 5952/VPCP-KTN) - Ngày 22/07/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5952/VPCP-KTN về việc phê duyệt phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông các vùng Tây Nguyên đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. 

* (SMS: 1203/QD-TTg) - Ngày 19/07/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1203/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Tổ chức cấp cứu tai nạn giao thông trên mạng đường bộ cao tốc đến năm 2020. 

* (SMS: 2101/QD-BGTVT) - Ngày 18/07/2013, Bộ Giao thông và Vận tải ban hành Quyết định 2101/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng công tác thống kê ngành Giao thông Vận tải. 

* (SMS: 454/TB-BGTVT) - Ngày 17/07/2013, Bộ Giao thông và Vận tải ban hành Thông báo 454/TB-BGTVT về việc kết quả họp xem xét nội dung 05 dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam về bảo vệ kết cấu thép trong công trình giao thông.

* (SMS: 7054/BGTVT-TTr) - Ngày 17/07/2013, Bộ Giao thông và Vận tải ban hành Công văn 7054/BGTVT-TTr về việc tăng cường quản lý kinh doanh vận tải bằng ô tô và xử lý sau kiểm tra tại Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng.

* (SMS: 13/2013/TT-BGTVT) - Ngày 04/07/2013, Bộ Giao thông và Vận tải ban hành Thông tư 13/2013/TT-BGTVT về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật duy tu, bảo dưỡng hệ thống quản lý hàng hải tàu biển luồng Sài Gòn - Vũng Tàu.

 GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (SMS: 1084/TTg-KGVX) - Ngày 23/07/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1084/TTg-KGVX về việc chủ trương thành lập trường Đại học Phan Xi Păng trên cơ sở trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai và trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai.

* (SMS: 5092/BGDDT-KHTC) - Ngày 23/07/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 5092/BGDĐT-KHTC về việc tình hình thực hiện chế độ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 3, 4 tuổi

* (SMS: 258/TB-VPCP) - Ngày 22/07/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 258/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đào tạo nhân lực cho Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh.

* (SMS: 1196/QD-TTg) - Ngày 19/07/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1196/QĐ-TTg về điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên.

* (SMS: 4976/BGDDT-KHTC) - Ngày 17/07/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4976/BGDĐT-KHTC về việc bảo đảm ngân sách chi sự nghiệp giáo dục tại địa phương.

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

* (SMS: 5851/VPCP-KGVX)
- Ngày 18/07/2013,
Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5851/VPCP-KGVX về việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ độc lập cấp nhà nước. 

* (SMS: 17/2013/TT-BCT) - Ngày 17/07/2013, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 17/2013/TT-BCT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kíp nổ vi sai phi điện an toàn sử dụng trong mỏ hầm lò có khí Mêtan.

* (SMS: 16/2013/TT-BCT) - Ngày 17/07/2013, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 16/2013/TT-BCT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dây dẫn tín hiệu nổ dùng cho kíp nổ vi sai phi điện an toàn sử dụng trong mỏ hầm lò có khí Mêtan.

* (SMS: 9242/BTC-QLCS) - Ngày 17/07/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 9242/BTC-QLCS về việc trang bị Phần mềm quản lý tài sản cố định. 

* (SMS: 04/2013/TT-BKHCN) - Ngày 30/01/2013, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 04/2013/TT-BKHCN về việc hướng dẫn tiêu chí đánh giá đề tài, dự án thuộc Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020.

BẢO HIỂM

* (SMS: 1215/QD-TTg)
- Ngày 23/07/2013,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1215/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến năm 2020. 

* (SMS: 96/2013/TT-BTC) - Ngày 23/07/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 96/2013/TT-BTC về việc sửa đổi Thông tư 121/2011/TT-BTC ngày 17/08/2011 hướng dẫn một số điều của Quyết định 315/QÐ-TTg ngày 01/03/2011 về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013 và Thông tư 101/2012/TT-BTC ngày 20/06/2012 quy định một số vấn đề về tài chính đối với các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp theo Quyết định 315/QÐ-TTg ngày 01/03/2011 về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013.

* (SMS: 789/QD-BHXH) - Ngày 16/07/2013, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 789/QĐ-BHXH về việc ban hành Quy chế quản lý công sở tại các đơn vị trong hệ thống Bảo hiểm xã hội.

* (SMS: 2695/BHXH-CSYT) - Ngày 15/07/2013, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 2695/BHXH-CSYT về việc áp dụng mức lương cơ sở trong thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

* (SMS: 06/2013/TT-BNV)
- Ngày 17/07/2013,
Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 06/2013/TT-BNV về việc bãi bỏ Điều 19 Thông tư 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/03/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý công chức.

* (SMS: 3768/QD-UBND) - Ngày 11/07/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 3768/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với cán bộ y tế tại cơ sở khám chữa bệnh công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2013 - 2020”.

VI PHẠM HÀNH CHÍNH

* (SMS: 80/2013/ND-CP) - Ngày 19/07/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 80/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

* (SMS: 79/2013/ND-CP) - Ngày 19/07/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 79/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê.

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (SMS: 904/QD-BTTTT) - Ngày 23/07/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 904/QĐ-BTTTT về việc điều chỉnh, bổ sung chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2013.

* (SMS: 899/QD-BTTTT) - Ngày 22/07/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 899/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng đo kiểm Curtis-Straus LLC, a wholly owned subsidiary of Bureau Veritas consumer products servies - US0106.

*(SMS: 898/QD-BTTTT) - Ngày 22/07/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 898/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng đo kiểm TUV Rheinland of North America Inc. - US0112.

* (SMS: 897/QD-BTTTT) - Ngày 22/07/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 897/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng đo kiểm MET Laboratories, Inc. - US0129.

* (SMS: 896/QD-BTTTT) - Ngày 22/07/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 896/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng đo kiểm Compliance Management Group (CMG) - US0155. 

* (SMS: 895/QD-BTTTT) - Ngày 22/07/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 895/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng đo kiểm TUV Rheinland of North America Inc. - US0185. 

* (SMS: 894/QD-BTTTT) - Ngày 22/07/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 894/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng đo kiểm UL Verification Services Inc (formerly UL CCS) - US0104. 

* (SMS: 891/QD-BTTTT) - Ngày 22/07/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 891/QĐ-BTTTT về việc phê duyệt Đề án thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất.

* (SMS: 1860/QD-BTP) - Ngày 18/07/2013, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1860/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch Kiểm tra, khảo sát tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành Tư pháp. 

* (SMS: 72/2013/ND-CP) - Ngày 15/07/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 72/2013/NĐ-CP quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. 

* (SMS: 839/CVT-CL) - Ngày 12/07/2013, Cục Viễn thông ban hành Công văn 839/CVT-CL về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 14/2011/TT-BTTTT ngày 07/06/2011 quy định chi tiết thi hành Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ đối với hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

* (SMS: 16/2013/TT-BTTTT) - Ngày 10/07/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 16/2013/TT-BTTTT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

 VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH 

* (SMS: 6032/VPCP-KGVX) - Ngày 24/07/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6032/VPCP-KGVX về việc tăng cường công tác phòng, chống mại dâm. 

* (SMS: 3891/QD-UBND) - Ngày 17/07/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 3891/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án Bảo tồn và phát triển làng nghề tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020. 

* (SMS: 2440/QD-BVHTTDL) - Ngày 10/07/2013, Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 2440/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về bình đẳng giới. 

* (SMS: 2385/QD-BVHTTDL) - Ngày 03/07/2013, Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 2385/QĐ-BVHTTDL về việc thăm dò, khai quật khảo cổ.

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI


* (SMS: 261/TB-VPCP)
- Ngày 23/07/2013,
Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 261/TB-VPCP về Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Giang. 

* (SMS: 2410/CT-BNN-KTHT) - Ngày 22/07/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chỉ thị 2410/CT-BNN-KTHT về tăng cường triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

* (SMS: 253/TB-VPCP) - Ngày 18/07/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 253/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về Quy chế mua tạm trữ thóc, gạo. 

* (SMS: 16/2013/NQ-HDND) - Ngày 17/07/2013, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết 16/2013/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích đầu tư, huy động đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân vào việc xây dựng công trình văn hóa, công viên, vườn hoa, khu vui chơi giải trí và bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn Thủ đô.

* (SMS: 12/2013/CT-UBND) - Ngày 17/07/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị 12/2013/CT-UBND về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Thành phố năm 2014.

* (SMS: 02/2013/TTLT-BNV-BLDTBXH-BTC-BYT) - Ngày 09/07/2013, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành Thông tư liên tịch 02/2013/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-BYT về việc hướng dẫn quy trình, thủ tục, hồ sơ, mức hỗ trợ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe.

HÀNH CHÍNH

* (SMS: 88/NQ-CP)
- Ngày 23/07/2013,
Chính phủ ban hành Nghị quyết 88/NQ-CP về việc thành lập phường Thanh Vinh thuộc thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

* (SMS: 18/2013/TT-NHNN) - Ngày 22/07/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 18/2013/TT-NHNN về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành. 

* (SMS: 5951/VPCP-TCCV) - Ngày 22/07/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5951/VPCP-TCCV về việc soạn thảo dự thảo Nghị định. 

* (SMS: 87/NQ-CP) - Ngày 19/07/2013, Chính phủ ban hành Nghị quyết 87/NQ-CP về việc thành lập thị trấn An Lạc Thôn thuộc huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. 

* (SMS: 86/NQ-CP) - Ngày 19/07/2013, Chính phủ ban hành Nghị quyết 86/NQ-CP về việc thành lập phường Vĩnh Ngươn thuộc thị xã Châu Đốc và thành lập thành phố Châu Đốc thuộc tỉnh An Giang

* (SMS: 3923/QD-UBND) - Ngày 19/07/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 3923/QĐ-UBND về việc ban hành Chỉ số đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính của các Sở - ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện trên địa bàn Thành phố.

* (SMS: 5925/VPCP-KGVX) - Ngày 19/07/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5925/VPCP-KGVX về việc tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII).

* (SMS: 2397/BNN-TCTL) - Ngày 19/07/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 2397/BNN-TCTL về việc đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống thiên tai. 

* (SMS: 4948/QD-BCT) - Ngày 17/07/2013, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 4948/QĐ-BCT về việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2013. 

* (SMS: 476/TCTK-PPCD) - Ngày 17/07/2013, Tổng cục Thống kê ban hành Công văn 476/TCTK-PPCĐ về việc thông báo mã số đơn vị hành chính mới.

* (SMS: 5935/VPCP-KTTH) - Ngày 19/07/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5935/VPCP-KTTH về việc cho phép lực lượng quản lý thị trường tiếp tục sử dụng ấn chỉ cũ.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (SMS: 1218/QD-TTg)
- Ngày 25/07/2013,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1218/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2011 - 2016.

* (SMS: 1217/QD-TTg) - Ngày 25/07/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1217/QĐ-TTg về việc phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2011 - 2016. 

* (SMS: 4389/QD-UBND) - Ngày 22/07/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 4389/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ, nhiệm kỳ 2011 - 2016

* (SMS: 4388/QD-UBND) - Ngày 22/07/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 4388/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

* (SMS: 4387/QD-UBND) - Ngày 22/07/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 4387/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 

* (SMS: 4386/QD-UBND) - Ngày 22/07/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 4386/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ

* (SMS: 1193/QD-TTg) - Ngày 18/07/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1193/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2011 - 2016.

* (SMS: 1192/QD-TTg) - Ngày 18/07/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1192/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2011 - 2016. 

* (SMS: 1191/QD-TTg) - Ngày 18/07/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1191/QĐ-TTg về việc phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2011 - 2016

* (SMS: 4328/QD-UBND) - Ngày 16/07/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 4328/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

* (SMS: 2497/QD-BVHTTDL) - Ngày 15/07/2013, Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 2497/QĐ-BVHTTDL về việc thành lập Ban Chỉ đạo Hội nghị quốc tế về du lịch tâm linh vì sự phát triển bền vững.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (SMS: 6068/VPCP-KTTH) - Ngày 24/07/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6068/VPCP-KTTH về việc bổ sung kinh phí mua bù thuốc sát trùng dự trữ quốc gia. 

* (SMS: 36/2013/TT-BNNPTNT) - Ngày 23/07/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 36/2013/TT-BNNPTNT về việc công nhận giống vật nuôi mới và đưa vào "Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam".

 * (SMS: 5986/VPCP-QHQT) - Ngày 23/07/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5986/VPCP-QHQT về việc bổ sung dự án "Hỗ trợ phát triển nông nghiệp có tưới" trong Danh mục chuẩn bị đầu tư năm 2013.

 * (SMS: 35/2013/TT-BNNPTNT) - Ngày 22/07/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 35/2013/TT-BNNPTNT về việc quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến.

 * (SMS: 2415/CT-BNN-BVTV) - Ngày 22/07/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chỉ thị 2415/CT-BNN-BVTV về việc tăng cường quản lý sản xuất, tiêu thụ rau để đảm bảo an toàn thực phẩm.

 * (SMS: 257/TB-VPCP) - Ngày 22/07/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 257/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Hội nghị bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ lúa gạo, thủy sản vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2013.

 * (SMS: 1199/QD-TTg) - Ngày 19/07/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1199/QĐ-TTg về việc xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương.

 * (SMS: 252/TB-VPCP) - Ngày 18/07/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 252/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp với các tỉnh An Giang, Đồng Tháp và Kiên Giang về sản xuất, tiêu thụ lúa gạo, cá tra.

 * (SMS: 2394/BNN-TCLN) - Ngày 18/07/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 2394/BNN-TCLN về việc hướng dẫn xây dựng Dự án bảo tồn voi.

 * (SMS: 1655/QD-BNN-CN) - Ngày 17/07/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1655/QĐ-BNN-CN về việc phê duyệt các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cho đàn lợn cụ kỵ (GGP) nhập khẩu từ Đan Mạch thuộc Dự án "Xây dựng hai mô hình trang trại nuôi heo tiên tiến theo công nghệ và giống heo Đan Mạch ở phía Bắc và phía Nam để tăng năng suất, giảm giá thành và tăng tính cạnh tranh của chăn nuôi heo Việt Nam".

 * (SMS: 1648/QD-BNN-TT) - Ngày 17/07/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1648/QĐ-BNN-TT về việc phê duyệt quy định vùng cây ăn quả chủ lực trồng tập trung và định hướng rải vụ một số cây ăn quả ở Nam bộ đến năm 2020.

 * (SMS: 2386/BNN-TCLN) - Ngày 17/07/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 2386/BNN-TCLN về việc tăng cường các biện pháp kiểm soát buôn bán quốc tế mẫu vật thuộc Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).

 * (SMS: 1836/QD-BTP) - Ngày 16/07/2013, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1836/QĐ-BTP về việc ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác liên ngành bảo đảm thực thi Công ước Lahay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế.

 * (SMS: 1835/QD-BTP) - Ngày 16/07/2013, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1835/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2013 của Tổ công tác liên ngành bảo đảm thực thi Công ước Lahay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế.

 * (SMS: 2362/CT-BNN-TCLN) - Ngày 16/07/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chỉ thị 2362/CT-BNN-TCLN về việc tăng cường thực thi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

 * (SMS: 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC) - Ngày 04/07/2013,  Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Viện kiểm sát nhân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Thông tư liên tịch 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH
 
* (SMS: 1900/QD-BTP) - Ngày 22/07/2013,
Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1900/QĐ-BTP về việc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 06 tháng đầu năm 2013.

 * (SMS: 1150/QD-CTN) - Ngày 22/07/2013, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1150/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 1129/QD-CTN) - Ngày 28/06/2013, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1129/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 

* (SMS: 1128/QD-CTN) - Ngày 28/06/2013, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1128/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 1127/QD-CTN) - Ngày 28/06/2013, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1127/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 

* (SMS: 1092/QD-CTN) - Ngày 19/06/2013, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1092/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 

* (SMS: 1091/QD-CTN) - Ngày 19/06/2013, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1091/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 

* (SMS: 1090/QD-CTN) - Ngày 19/06/2013, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1090/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 1089/QD-CTN) - Ngày 19/06/2013, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1089/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 1088/QD-CTN) - Ngày 19/06/2013, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1088/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 

* (SMS: 1087/QD-CTN) - Ngày 19/06/2013, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1087/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

* (SMS: 1086/QD-CTN) - Ngày 19/06/2013, Chủ tịch nước ban hành Quyết đinh 1086/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

HÀNG HẢI

* (SMS: 5879/VPCP-KTN)
- Ngày 18/07/2013,
Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5879/VPCP-KTN về việc Vinashin xin tham gia thực hiện các dự án đóng mới, sửa chữa phương tiện nổi của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH

* (SMS: 89/NQ-CP) - Ngày 23/07/2013,Chính phủ ban hành Nghị quyết 89/NQ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính các huyện Duy Tiên, Bình Lục, Thanh Liêm, Kim Bảng để mở rộng địa giới hành chính thành phố Phủ Lý và thành lập các phường thuộc thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT

* (SMS: 2850/BHXH-TDKT) - Ngày 23/07/2013, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 2850/BHXH-TĐKT về việc khen thưởng cán bộ có quá trình cống hiến. 

NGOẠI GIAO 

* (SMS: 5976/VPCP-KGVX) - Ngày 22/07/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5976/VPCP-KGVX về việc hợp tác phát triển nguồn nhân lực trong khuôn khổ Chương trình "Sáng kiến chung Nhật Bản - Việt Nam".

* (SMS: 1077/TTg-QHQT) - Ngày 19/07/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1077/TTg-QHQT về việc nội dung đàm phán tại Kỳ họp cấp chính phủ về hợp tác phát triển Việt Nam - Đức năm 2013. 

* (SMS: 33/2013/TB-LPQT) - Ngày 18/06/2013, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 33/2013/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định gữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len về vận chuyển hàng không.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.