Văn bản mới cập nhật tuần 29/2012
(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.
Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email [email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  [email protected], gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 
 
Trong tuần này từ 21/07/2012 - 27/07/2012, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với [email protected] để nhận văn bản.

Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:
 
ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
 
* (SMS: 04/2012/UBTVQH13) - Ngày 16/07/2012, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh 04/2012/UBTVQH13 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
 
CHỦ TỊCH NƯỚC
 
* (SMS: 19/2012/L-CTN) - Ngày 23/07/2012, Chủ tịch nước ban hành Lệnh 19/2012/L-CTN về việc công bố Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
 
* (SMS: 942/QD-CTN) - Ngày 02/07/2012, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 942/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.
 
* (SMS: 941/QD-CTN) - Ngày 02/07/2012, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 941/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.
 
* (SMS: 940/QD-CTN) - Ngày 02/07/2012, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 940/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.
 
* (SMS: 878/QD-CTN) - Ngày 22/06/2012, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 878/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.
 
* (SMS: 831/QD-CTN) - Ngày 18/06/2012, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 831/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.
 
* (SMS: 832/QD-CTN) - Ngày 18/06/2012, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 832/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.
 
CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 31/NQ-CP) - Ngày 25/07/2012, Chính phủ ban hành Nghị quyết 31/NQ-CP về việc ký Hiệp định sửa đổi Hiệp định Vận tải hàng không giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.
 
* (SMS: 59/2012/ND-CP) - Ngày 23/07/2012, Chính phủ ban hành Nghị định 59/2012/NĐ-CP về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
 
* (SMS: 58/2012/ND-CP) - Ngày 20/07/2012, Chính phủ ban hành Nghị định 58/2012/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.
 
* (SMS: 57/2012/ND-CP) - Ngày 20/07/2012, Chính phủ ban hành Nghị định 57/2012/NĐ-CP về việc chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 950/QD-TTg) - Ngày 25/07/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 950/QĐ-TTg về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030.
 
* (SMS: 1041/TTg-KTN) - Ngày 25/07/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1041/TTg-KTN về việc triển khai thi công Tiểu dự án 2 (Km19+900-Km31+260) thuộc Dự án nâng cấp quốc lộ 47, tỉnh Thanh Hóa.
 
* (SMS: 1037/TTg-KGVX) - Ngày 24/07/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1037/TTg-KGVX về việc tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/05/1954 - 07/05/2014).
 
* (SMS: 1036/TTg-KTN) - Ngày 24/07/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1036/TTg-KTN về các hạng mục bổ sung sử dụng vốn dư JICA Dự án xây dựng cầu Cần Thơ.
 
* (SMS: 1035/TTg-QHQT) - Ngày 24/07/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1035/TTg-QHQT về việc ủy quyền phê duyệt Khung chính sách an toàn để hoàn tất điều kiện hiệu lực cho khoản tài trợ bổ sung Dự án giao thông 3 vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB).
 
* (SMS: 1034/TTg-KGVX) - Ngày 24/07/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1034/TTg-KGVX về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020".
 
* (SMS: 943/QD-TTg) - Ngày 20/07/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 943/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Đông Nam Bộ đến năm 2020.
 
* (SMS: 940/QD-TTg) - Ngày 19/07/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 940/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch hành động khẩn cấp đến năm 2020 để bảo tồn voi ở Việt Nam.
 
* (SMS: 939/QD-TTg) - Ngày 19/07/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 939/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020.
 
* (SMS: 929/QD-TTg) - Ngày 17/07/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 929/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước giai đoạn 2011 - 2015".
 
* (SMS: 967/TTg-KTN) - Ngày 16/07/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 967/TTg-KTN về việc chủ trương thực hiện dự án đầu tư xây dựng cảng tổng hợp, dịch vụ hàng hải dầu khí của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và dự án cảng container quốc tế Vũng Tàu của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tại khu vực Sao Mai - Bến Đình.
 
* (SMS: 512/QD-TTg) - Ngày 29/04/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 512/QĐ-TTg về việc giao dự toán ngân sách Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012.
 
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 266/TB-VPCP) - Ngày 24/07/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 266/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp với Bộ Y tế về xử lý chất thải y tế.
 
* (SMS: 5466/VPCP-KGVX) - Ngày 24/07/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5466/VPCP-KGVX về Đề án Xóa mù chữ giai đoạn 2012 - 2020.
 
* (SMS: 5456/VPCP-KTN) - Ngày 24/07/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5456/VPCP-KTN về kết quả kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
 
* (SMS: 5413/VPCP-TH) - Ngày 23/07/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5413/VPCP-TH về việc phân công các Bộ phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xây dựng các Nghị định
hướng dẫn thi hành Luật Công đoàn năm 2012.
 
* (SMS: 5385/VPCP-QHQT) - Ngày 23/07/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5385/VPCP-QHQT về việc điều chỉnh Danh mục sử dụng viện trợ của EU tại Quảng Bình, Kon Tum và Hòa Bình.
 
* (SMS: 263/TB-VPCP) - Ngày 20/07/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 263/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về tiến độ các dự án điện trong Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân.
 
* (SMS: 5336/VPCP-KTTH) - Ngày 20/07/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5336/VPCP-KTTH về việc xây dựng Danh mục lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư chung.
 
* (SMS: 261/TB-VPCP) - Ngày 19/07/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 261/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về tình hình thực hiện Thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam.
 
* (SMS: 259/TB-VPCP) - Ngày 19/07/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 259/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về tình hình thực hiện Nghị định 84/2009/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu.
 
* (SMS: 256/TB-VPCP) - Ngày 19/07/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 256/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trong chuyến khảo sát và làm việc tại tỉnh Hà Nam về ứng dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi và phát triển trồng nấm.
 
* (SMS: 5287/VPCP-QHQT) - Ngày 18/07/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5287/VPCP-QHQT về các Hiệp định sửa đổi, bổ sung Hiệp định vay cho hai dự án cấp nước Quảng Ngãi và Cà Mau sử dụng ODA của Italia.
 
* (SMS: 5251/VPCP-KTN) - Ngày 17/07/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5251/VPCP-KTN về việc tiếp tục đánh giá môi trường chiến lược đối với Quy hoạch phát triển vận tải biển và Quy hoạch phát triển cảng biển.
 
* (SMS: 5248/VPCP-KTN) - Ngày 17/07/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5248/VPCP-KTN về việc triển khai giai đoạn 2, dự án mở rộng quốc lộ 54 đoạn qua tỉnh Đồng Tháp.
 
* (SMS: 5206/VPCP-QHQT) - Ngày 13/07/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5206/VPCP-QHQT về việc giải ngân các dự án ODA và tình hình triển khai thực hiện 09 dự án giải ngân chậm do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ.
 
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
* (SMS: 2734/QD-BVHTTDL) - Ngày 25/07/2012, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 2734/QĐ-BVHTTDL về việc thành lập Ban Quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu.
 
* (SMS: 2733/QD-BVHTTDL) - Ngày 25/07/2012, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 2733/QĐ-BVHTTDL về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2012 - 2015.
 
* (SMS: 2500/HD-BVHTTDL) - Ngày 25/07/2012, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Hướng dẫn 2500/HD-BVHTTDL về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014.
 
* (SMS: 2686/QD-BVHTTDL) - Ngày 23/07/2012, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 2686/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ để tuyển chọn thực hiện trong năm 2013.
 
* (SMS: 2475/BVHTTDL-KHCNMT) - Ngày 23/07/2012, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn 2475/BVHTTDL-KHCNMT về việc xây dựng hồ sơ thuyết minh nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2013.
 
* (SMS: 2643/QD-BVHTTDL) - Ngày 19/07/2012, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 2643/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Liên hoan phim Anh.
 
* (SMS: 2642/QD-BVHTTDL) - Ngày 19/07/2012, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 2642/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Liên hoan phim Đức.
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
* (SMS: 4744/BGDDT-KHTC) - Ngày 24/07/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4744/BGDĐT-KHTC về việc thực hiện xác nhận Đơn đề nghị hỗ trợ miễn, giảm học phí theo Thông tư liên tịch 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH.
 
* (SMS: 2602/QD-BGDDT) - Ngày 18/07/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 2602/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Điều lệ "Hội thi Sinh viên Văn Thể Mỹ - 2012) (U-LEAGUE II - 2012).
 
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 
* (SMS: 1312/QD-BTTTT) - Ngày 23/07/2012, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1312/QĐ-BTTTT về việc chỉ định phòng đo kiểm.
 
* (SMS: 1727/BTTTT-KHTC) - Ngày 05/07/2012, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn 1727/BTTTT-KHTC về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo năm 2012.
 
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 
* (SMS: 2490/LDTBXH-LDTL) - Ngày 23/07/2012, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2490/LĐTBXH-LĐTL về việc tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp mất việc làm.
 
* (SMS: 2427/LDTBXH-LDTL) - Ngày 18/07/2012, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2427/LĐTBXH-LĐTL về việc đăng ký thang lương, bảng lương.
 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
* (SMS: 2252/BNN-CB) - Ngày 23/07/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 2252/BNN-CB về việc bổ sung chỉ tiêu hệ thống kho dự trữ lúa theo Quyết định 3242/QĐ-BNN-CB. 
 
* (SMS: 34/2012/TT-BNNPTNT) - Ngày 20/07/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 34/2012/TT-BNNPTNT về việc quy định điều kiện vệ sinh, đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở thu gom, bảo quản và kinh doanh trứng gia cầm ở dạng tươi sống dùng làm thực phẩm.
 
* (SMS: 32/2012/TT-BNNPTNT) - Ngày 20/07/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 32/2012/TT-BNNPTNT về việc ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản; Danh mục thủy sản, sản phẩm thủy sản thuộc diện phải kiểm dịch.
 
* (SMS: 31/2012/TT-BNNPTNT) - Ngày 20/07/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 31/2012/TT-BNNPTNT về việc ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam.
 
* (SMS: 1729/QD-BNN-KH) - Ngày 20/07/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1729/QĐ-BNN-KH về việc phê duyệt bổ sung Danh mục dự án Thiết kế quy hoạch mở mới năm 2012 và phân giao nhiệm vụ quản lý.
 
* (SMS: 1721/QD-BNN-TCT) - Ngày 20/07/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1721/QĐ-BNN-TCT về việc phê duyệt "Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng thành phố Cần Thơ".
 
* (SMS: 2236/BNN-TCLN) - Ngày 20/07/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 2236/BNN-TCLN về việc quản lý động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.
 
* (SMS: 2228/BNN-XD) - Ngày 20/07/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 2228/BNN-XD về việc sửa đổi, bổ sung định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt.
 
* (SMS: 1677/QD-BNN-CB) - Ngày 19/07/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1677/QĐ-BNN-CB về việc điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ xúc tiến thương mại và xúc tiến đầu tư năm 2012.
 
* (SMS: 1676/QD-BNN-DMDN) - Ngày 19/07/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1676/QĐ-BNN-ĐMDN về việc điều chỉnh Kế hoạch triển khai chương trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nông nghiệp nông thôn.
 
* (SMS: 1675/QD-BNN-DMDN) - Ngày 19/07/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1675/QĐ-BNN-ĐMDN về việc điều chỉnh Kế hoạch triển khai Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp và thủy sản năm 2012.
 
* (SMS: 3414/BNN-TCCB) - Ngày 19/07/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 3414/BNN-TCCB về việc hướng dẫn một số nội dung về quản lý biên chế công chức hành chính nhà nước, vị trí làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị theo quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP.
 
* (SMS: 3401/BNN-TC) - Ngày 19/07/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 3401/BNN-TC về việc tăng mức lãi suất trần cho vay đối với các mô hình trồng rừng của Dự án Phát triển ngành Lâm nghiệp.
 
BỘ TÀI CHÍNH
 
* (SMS: 119/2012/TT-BTC) - Ngày 20/07/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 119/2012/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế.
 
* (SMS: 9794/BTC-QLG) - Ngày 20/07/2012, Bộ Tài chính ban hành Công văn 9794/BTC-QLG về việc điều hành giá xăng dầu.
 
* (SMS: 1829/QD-BTC) - Ngày 19/07/2012, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1829/QĐ-BTC về việc tặng Danh hiệu "Chiến sỹ thi đua ngành Tài chính" năm 2011.
 
* (SMS: 1828/QD-BTC) - Ngày 19/07/2012, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1828/QĐ-BTC về việc tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng.
 
* (SMS: 116/2012/TT-BTC) - Ngày 18/07/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 116/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn áp dụng thí điểm chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Tổ chức tài chính quy mô nhỏ trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tình Thương.
 
* (SMS: 1817/QD-BTC) - Ngày 18/07/2012, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1817/QĐ-BTC về việc công bố công khai số liệu quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2010.
 
* (SMS: 9610/BTC-CST) - Ngày 18/07/2012, Bộ Tài chính ban hành Công văn 9610/BTC-CST về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ vận tải biển giữa các cảng nước ngoài.
 
* (SMS: 113/2012/TT-BTC) - Ngày 17/07/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 113/2012/TT-BTC về việc quy định chi tiết về hoạt động đầu tư để đảm bảo và tăng trưởng các quỹ bảo hiểm do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý.
 
* (SMS: 1625/QD-BTC) - Ngày 28/06/2012, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1625/QĐ-BTC về việc ban hành Quy trình đăng ký giá, kê khai giá tại Cục Quản lý giá thuộc Bộ Tài chính và tại Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
BỘ CÔNG THƯƠNG
 
* (SMS: 21/2012/TT-BCT) - Ngày 20/07/2012, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 21/2012/TT-BCT về việc quy định Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các trường thuộc Bộ Công Thương.
 
* (SMS: 20/2012/TT-BCT) - Ngày 20/07/2012, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 20/2012/TT- về việc quy định chế độ báo cáo Thống kê tổng hợp áp dụng đối với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
* (SMS: 19/2012/TT-BCT) - Ngày 20/07/2012, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 19/2012/TT-BCT về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công nghiệp và Thương mại.
 
* (SMS: 4185/QD-BCT) - Ngày 20/07/2012, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 4185/QÐ-BCT về việc thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Công Thương.
 
* (SMS: 6152/BCT-XNK) - Ngày 11/07/2012, Bộ Công Thương ban hành Công văn 6152/BCT-XNK về việc tạm nhập tái xuất hàng quần áo đã qua sử dụng.
 
* (SMS: 6151/BCT-XNK) - Ngày 11/07/2012, Bộ Công Thương ban hành Công văn 6151/BCT-XNK về việc tạm nhập tái xuất hàng hóa.
 
* (SMS: 6074/BCT-XNK) - Ngày 10/07/2012, Bộ Công Thương ban hành Công văn 6074/BCT-XNK về việc tạm nhập tái xuất lốp ô tô đã qua sử dụng.
 
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
* (SMS: 1689/QD-BGTVT) - Ngày 19/07/2012, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1689/QĐ-BGTVT về việc thành lập Trung tâm Ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn đường sắt Việt Nam thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.
 
* (SMS: 23/2012/TT-BGTVT) - Ngày 29/06/2012, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 23/2012/TT-BGTVT về việc hướng dẫn thực hiện Hiệp định, Nghị định thư về vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.
 
* (SMS: 21/2012/TT-BGTVT) - Ngày 26/06/2012, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 21/2012/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 32/2010/TT-BGTVT ngày 11/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về soạn thảo, thẩm định, ban hành, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải.
 
BỘ XÂY DỰNG
 
* (SMS: 628/QD-BXD) - Ngày 17/07/2012, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 628/QĐ-BXD về việc công nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo nghiệp vụ định giá xây dựng.
 
* (SMS: 131/BXD-KTXD) - Ngày 17/07/2012, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 131/BXD-KTXD về việc phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.
 
* (SMS: 130/BXD-KTXD) - Ngày 17/07/2012, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 130/BXD-KTXD về việc áp dụng định mức chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình.
 
* (SMS: 129/BXD-KTXD) - Ngày 17/07/2012, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 129/BXD-KTXD về việc hướng dẫn thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng Nhà học Khoa kinh tế - Đơn nguyên 2 - Trường đại học Tây Bắc.
 
* (SMS: 128/BXD-KTXD) - Ngày 17/07/2012, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 128/BXD-KTXD về việc hướng dẫn định mức chi phí lập quy hoạch vật liệu xây dựng.
 
* (SMS: 626/QD-BXD) - Ngày 16/07/2012, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 626/QĐ-BXD về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp giai đoạn 2010 - 2015".
 
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 
* (SMS: 07/2012/TT-BTNMT) - Ngày 04/07/2012, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 07/2012/TT-BTNMT về việc quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường.
 
BỘ Y TẾ
 
* (SMS: 4283/BYT-QLD) - Ngày 04/07/2012, Bộ Y tế ban hành Công văn 4283/BYT-QLD về việc công bố các thông tin để triển khai thực hiện công tác đấu thầu thuốc theo Thông tư liên tịch 01/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 19/01/2012.
 
* (SMS: 1509/QD-BYT) - Ngày 07/05/2012, Bộ Y tế ban hành Quyết định 1509/QĐ-BYT tế về việc ban hành Danh mục trang thiết bị y tế thiết yếu của Bệnh viện Y học cổ truyền tuyến tỉnh.
 
BỘ NGOẠI GIAO
 
* (SMS: 35/2012/TB-LPQT) - Ngày 29/06/2012, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 35/2012/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ăng-gô-la về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ.
 
* (SMS: 34/2012/TB-LPQT) - Ngày 16/06/2012, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 34/2012/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực vận tải biển giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa An-giê-ri Dân chủ và Nhân dân.
 
* (SMS: 33/2012/TB-LPQT) - Ngày 16/06/2012, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 33/2012/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự và thương mại giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa An-giê-ri Dân chủ và Nhân dân.
 
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
 
* (SMS: 1289/QD-NHNN) - Ngày 29/06/2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định 1289/QĐ-NHNN về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng.
 
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 
* (SMS: 2877/BHXH-DVT) - Ngày 20/07/2012, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 2877/BHXH-DVT về việc đánh giá tác động của Thông tư 31/2011/TT-BYT đối với quỹ bảo hiểm y tế.
 
* (SMS: 2851/BHXH-TCCB) - Ngày 19/07/2012, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 2851/BHXH-TCCB về việc tuyển sinh cán bộ bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Nhật ở nước ngoài.
 
ỦY BAN DÂN TỘC
 
* (SMS: 155/QD-UBDT) - Ngày 17/07/2012, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 155/QĐ-UBDT về việc ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc.
 
* (SMS: 86/QD-UBDT) - Ngày 25/04/2012, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 86/QĐ-UBDT về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực hệ thống cơ quan công tác dân tộc giai đoạn 2012 - 2020.
 
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 
* (SMS: 1628/QD-TCHQ) - Ngày 20/07/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1628/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy trình kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có sử dụng máy soi container.
 
* (SMS: 3658/TCHQ-GSQL) - Ngày 19/07/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3658/TCHQ-GSQL về thủ tục xuất khẩu linh kiện, vật tư để bảo hành của doanh nghiệp chế xuất.
 
* (SMS: 3654/TCHQ-TXNK) - Ngày 19/07/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3654/TCHQ-TXNK về việc vướng mắc ấn định thuế mặt hàng Gạch nhôm ôxit.
 
* (SMS: 3641/TCHQ-GSQL) - Ngày 18/07/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3641/TCHQ-GSQL về việc thực hiện điểm 3.1 Công văn 05/BTC-TCHQ ngày 06/01/2012 của Bộ Tài chính.
 
* (SMS: 3640/TCHQ-GSQL) - Ngày 18/07/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3640/TCHQ-GSQL về việc chuyển nhượng xe ô tô.
 
* (SMS: 3639/TCHQ-GSQL) - Ngày 18/07/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3639/TCHQ-GSQL về việc điều chỉnh bản khai hàng hóa.
 
* (SMS: 3638/TCHQ-GSQL) - Ngày 18/07/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3638/TCHQ-GSQL về việc thay đổi loại hình nhập khẩu.
 
* (SMS: 3637/TCHQ-GSQL) - Ngày 18/07/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3637/TCHQ-GSQL về việc quá cảnh hàng hóa là quặng đồng tinh luyện qua Việt Nam.
 
* (SMS: 3636/TCHQ-GSQL) - Ngày 18/07/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3636/TCHQ-GSQL về việc kiểm tra hành lý xách tay của hành khách nhập cảnh.
 
* (SMS: 3631/TCHQ-TXNK) - Ngày 18/07/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3631/TCHQ-TXNK về việc xử lý nợ thuế.
 
* (SMS: 3626/TCHQ-TXNK) - Ngày 18/07/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3626/TCHQ-TXNK về việc áp dụng Danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được theo Thông tư 04/2009/TT-BKH.
 
* (SMS: 3624/TCHQ-TXNK) - Ngày 18/07/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3624/TCHQ-TXNK về việc miễn giảm tiền phạt chậm nộp.
 
* (SMS: 3607/TCHQ-TXNK) - Ngày 17/07/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3607/TCHQ-TXNK về việc miễn thuế hàng nhập khẩu.
 
* (SMS: 3605/TCHQ-TXNK) - Ngày 17/07/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3605/TCHQ-TXNK về việc vướng mắc thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp chế xuất.
 
* (SMS: 3601/TCHQ-TXNK) - Ngày 17/07/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3601/TCHQ-TXNK về việc giải quyết khiếu nại.
 
* (SMS: 3588/TCHQ-TXNK) - Ngày 16/07/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3588/TCHQ-TXNK về việc xin miễn giảm và khoanh nợ phạt chậm thuế nhập khẩu hàng hóa do bị thiên tai bão lụt năm 2002.
 
* (SMS: 3492/TCHQ-PC) - Ngày 11/07/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3492/TCHQ-PC về việc trả lời vướng mắc xử lý nộp chậm C/O mẫu D.
 
TỔNG CỤC THUẾ
 
* (SMS: 2575/TCT-TNCN) - Ngày 19/07/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2575/TCT-TNCN về việc chậm nộp Danh sách cá nhân nước ngoài làm việc tại văn phòng của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam được miễn thuế.
 
* (SMS: 2573/TCT-TNCN) - Ngày 19/07/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2573/TCT-TNCN về việc hoàn thuế thu nhập cá nhân.
 
* (SMS: 2570/TCT-CS) - Ngày 19/07/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2570/TCT-CS về việc miễn tiền thuê đất.
 
* (SMS: 2563/TCT-CS) - Ngày 19/07/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2563/TCT-CS về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng của dịch vụ xuất khẩu.
 
* (SMS: 2561/TCT-CS) - Ngày 19/07/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2561/TCT-CS về việc hướng dẫn một số nội dung trong quá trình thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Thông tư 153/2010/TT-BTC.
 
* (SMS: 2538/TCT-CS) - Ngày 18/07/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2538/TCT-CS về việc thuế giá trị gia tăng đối với thu nhập từ tiền đền bù do di dời, giải tỏa theo quy hoạch.
 
* (SMS: 2532/TCT-CS) - Ngày 17/07/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2532/TCT-CS về khoản chi phí trả lãi tiền vay khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp.
 
* (SMS: 2477/TCT-KK) - Ngày 13/07/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2477/TCT-KK về việc tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 05/2012/QĐ-TTg và Thông tư 58/2012/TT-BTC.
 
* (SMS: 2376/TCT-CS) - Ngày 04/07/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2376/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên bồi thường cây rừng.
 
* (SMS: 2369/TCT-TNCN) - Ngày 04/07/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2369/TCT-TNCN về việc áp dụng thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản.
 
* (SMS: 2367/TCT-TNCN) - Ngày 04/07/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2367/TCT-TNCN về việc xác định thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ cho thuê tài sản chung của cả hai vợ chồng.
 
* (SMS: 2366/TCT-TNCN) - Ngày 04/07/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2366/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn.
 
* (SMS: 2358/TCT-TNCN) - Ngày 03/07/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2358/TCT-TNCN về việc chuyển nhượng vốn.
 
* (SMS: 2214/TCT-CS) - Ngày 25/06/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2214/TCT-CS về thời hạn kê khai lệ phí trước bạ.
 
CỤC GIÁM SÁT QUẢN LÝ VỀ HẢI QUAN
 
* (SMS: 461/GSQL-GQ1) - Ngày 19/07/2012, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 461/GSQL-GQ1 về thủ tục xuất khẩu quặng Nikel.
 
* (SMS: 460/GSQL-GQ3) - Ngày 19/07/2012, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 460/GSQL-GQ3 về thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải của đoàn caravan Việt Nam đi du lịch Campuchia và Thái Lan.
 
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
 
* (SMS: 10210/QLD-KD) - Ngày 11/07/2012, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 10210/QLD-KD về việc quản lý các thuốc thành phẩm có chứa hoạt chất GN, HTT, TC dùng làm thuốc ở dạng phối hợp.
 
* (SMS: 10031/QLD-KD) - Ngày 06/07/2012, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 10031/QLD-KD về việc kinh doanh, sử dụng thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc nhóm Beta-agonist.
 
* (SMS: 9669/QLD-ĐK) - Ngày 29/06/2012, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 9669/QLD-ĐK về việc đính chính Quyết định cấp số đăng ký thuốc nước ngoài.
 
* (SMS: 166/QD-QLD) - Ngày 22/06/2012, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 166/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 04 thuốc nước ngoài (thuốc chứa hoạt chất kháng virus - số đăng ký có hiệu lực 01 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 78.
 
* (SMS: 165/QD-QLD) - Ngày 22/06/2012, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 165/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 16 thuốc nước ngoài (thuốc điều trị ung thư - số đăng ký có hiệu lực 01 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 78.
 
* (SMS: 163/QD-QLD) - Ngày 22/06/2012, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 163/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 36 thuốc nước ngoài (thuốc có hoạt chất, phối hợp hoạt chất, dạng bào chế lần đầu đăng ký tại Việt Nam - số đăng ký có hiệu lực 01 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 78.
 
* (SMS: 162/QD-QLD) - Ngày 22/06/2012, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 161/QĐ-QLD về việc cấp số đăng ký sản xuất gia công trong nước cho 01 thuốc được phép lưu hành tại Việt Nam.
 
* (SMS: 161/QD-QLD) - Ngày 22/06/2012, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 161/QĐ-QLD về việc cấp số đăng ký sản xuất gia công trong nước cho 01 thuốc được phép lưu hành tại Việt Nam
 
CỤC ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC
 
* (SMS: 30/QD-DTDL) - Ngày 17/05/2012, Cục Điều tiết điện lực ban hành Quyết định 30/QĐ-ĐTĐL về việc ban hành Danh sách các nhà máy điện tham gia Thị trường phát điện cạnh tranh từ ngày 01/07/2012.
 
* (SMS: 23/QD-DTDL) - Ngày 30/03/2012, Cục Điều tiết điện lực ban hành Quyết định 23/QĐ-ĐTĐL về việc ban hành Quy trình lập lịch huy động tổ máy, vận hành thời gian thực và tính toán thanh toán sau vận hành.
 
* (SMS: 22/QD-DTDL) - Ngày 30/03/2012, Cục Điều tiết điện lực ban hành Quyết định 22/QĐ-ĐTĐL về việc ban hành Quy trình vận hành hệ thống thông tin và công bố thông tin.
 
* (SMS: 21/QD-DTDL) - Ngày 30/03/2012, Cục Điều tiết điện lực ban hành Quyết định 21/QĐ-ĐTĐL về việc ban hành Quy trình mô phỏng thị trường điện.
 
* (SMS: 20/QD-DTDL) - Ngày 30/03/2012, Cục Điều tiết điện lực ban hành Quyết định 20/QĐ-ĐTĐL về việc ban hành Quy trình phân loại tổ máy và tính giá trần bản chào cả nhà máy nhiệt điện.
 
* (SMS: 19/QD-DTDL) - Ngày 30/03/2012, Cục Điều tiết điện lực ban hành Quyết định 19/QĐ-ĐTĐL về việc ban hành Quy trình lựa chọn nhà máy điện mới tốt nhất và tính toán giá công suất thị trường.
 
* (SMS: 18/QD-DTDL) - Ngày 30/03/2012, Cục Điều tiết điện lực ban hành Quyết định 18/QĐ-ĐTĐL về việc ban hành Quy trình tính toán giá trị nước.
 
* (SMS: 17/QD-DTDL) - Ngày 30/03/2012, Cục Điều tiết điện lực ban hành Quyết định 17/QĐ-ĐTĐL về việc ban hành Quy trình lập kế hoạch vận hành thị trường điện năm tới, tháng tới và tuần tới.
 
BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ GIÁO DỤC VÀ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ
 
* (SMS: 79/QD-BCDHNQT) - Ngày 19/07/2012, Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ ban hành Quyết định 79/QĐ-BCĐHNQT về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ.
 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
* (SMS: 3639/QD-UBND) - Ngày 16/07/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 3639/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong lĩnh vực phi nông nghiệp trên địa bàn Thành phố đến năm 2020”.
 
* (SMS: 20/2012/CT-UBND) - Ngày 16/07/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị 20/2012/CT-UBND về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và Kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013 - 2015.
 
* (SMS: 3556/QD-UBND) - Ngày 12/07/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 3556/QĐ-UBND về việc phân cấp thẩm quyền quyết định nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức cho các đơn vị thuộc Thành phố.  
 
* (SMS: 19/2012/CT-UBND) - Ngày 11/07/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị 19/2012/CT-UBND về việc tăng cường công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
 
* (SMS: 19/2012/QD-UBND) - Ngày 15/05/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 19/2012/QĐ-UBND về việc bổ sung Khoản 1 Điều 1 của Quyết định 74/2011/QĐ-UBND ngày 16/11/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Giá dịch vụ xe ra, vào Bến xe ô tô tại các Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Tây, Bến xe An Sương và Bến xe Ngã Tư Ga trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
* (SMS: 3074/QD-UBND) - Ngày 12/07/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 3074/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp Thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.