(LuatVietnam) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản trên hệ thống tin nhắn 6689.

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 

Trong tuần này từ 17/07/2010 - 23/07/2010, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản. 

Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:

 CHÍNH PHỦ

* (SMS: 82/2010/ND-CP) - Ngày 15/07/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 82/2010/NĐ-CP về quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên.

* (SMS: 80/2010/ND-CP) - Ngày 14/07/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 80/2010/NĐ-CP về quy định hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

* (SMS: 81/2010/ND-CP) - Ngày 14/07/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 81/2010/NĐ-CP về an ninh hàng không dân dụng.

* (SMS: 79/2010/ND-CP) - Ngày 14/07/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 78/2010/NĐ-CP về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ.

* (SMS: 78/2010/ND-CP) - Ngày 14/07/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 78/2010/NĐ-CP về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

* (SMS: 1245/QD-TTg) - Ngày 21/07/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1245/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

* (SMS: 1244/TTg-DMDN) - Ngày 21/07/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1244/TTg-ĐMDN về việc thành lập Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng Cửu Long.

* (SMS: 49/2010/QD-TTg) - Ngày 19/07/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 49/2010/QĐ-TTg về việc phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển.

* (SMS: 1229/QD-TTg) - Ngày 19/07/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1229/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị.

* (SMS: 1228/QD-TTg) - Ngày 19/07/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1228/QĐ-TTg về việc xuất thuốc sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Hoà Bình phòng, chống dịch bệnh.

* (SMS: 1229/TTg-KTN) - Ngày 19/07/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1229/TTg-KTN về việc chỉ định thầu một số dự án trọng điểm trên địa bàn Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

* (SMS: 1228/QD-TTg) - Ngày 19/07/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1228/QĐ-TTg về việc xuất thuốc sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Hoà Bình phòng, chống dịch bệnh.

* (SMS: 1216/TTg-KTN) - Ngày 19/07/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1216/TTg-KTN về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng cầu Thái Hà vượt sông Hồng trên đường nối hai tỉnh Thái Bình, Hà Nam với đường nối hai tỉnh Thái Bình, Hà Nam với đường cao tốc Giẽ - Ninh Bình theo hình thức BT.

* (SMS: 1215/TTg-KTN) - Ngày 19/07/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1215/TTg-KTN về việc đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp đường ĐT 604 đoạn qua thành phố Đà Nẵng theo hình thức Hợp đồng BT.

* (SMS: 1223/QD-TTg) - Ngày 16/07/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1223/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân Thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2004 - 2011.

* (SMS: 1222/QD-TTg) - Ngày 16/07/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1222/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban Nhân dân Thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2004 - 2011.

* (SMS: 1221/QD-TTg) - Ngày 16/07/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1221/QĐ-TTg về việc hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Sơn La để khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ.

* (SMS: 1111/QD-TTg) - Ngày 15/07/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1111/QĐ-TTg về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Tuy-ni-di về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập.

* (SMS: 1110/QD-TTg) - Ngày 15/07/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1110/QĐ-TTg về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc A-rập Xê-ut về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập.

* (SMS: 1099/QD-TTg) - Ngày 15/07/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1099/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2004 - 2011.

* (SMS: 1098/QD-TTg) - Ngày 15/07/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1098/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2004 - 2011.

* (SMS: 1088/QD-TTg) - Ngày 14/07/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1088/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty Hàng không Việt Nam.

* (SMS: 1083/QD-TTg) - Ngày 14/07/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1083/QĐ-TTg về việc xuất hàng dự trữ quốc gia phục vụ phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn năm 2010.

* (SMS: 1082/QD-TTg) - Ngày 14/07/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1082/QĐ-TTg về việc sửa đổi thẩm quyền định giá đối với sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường sắt quốc gia, đường bộ và đường thuỷ nội địa thực hiện theo phương thức Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch.

* (SMS: 1029/QD-TTg) - Ngày 05/07/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1029/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2004 - 2011.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

* (SMS: 5099/VPCP-KGVX) - Ngày 21/07/2010 Công văn 5099/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 51 của Ban Bí thư Trung ương về giúp đỡ Hội Người mù.

* (SMS: 204/TB-VPCP) - Ngày 20/07/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 204/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Đề án thành lập Tổng cục Địa chất và Khoáng sản trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 06/07/2010.

* (SMS: 203/TB-VPCP) - Ngày 20/07/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 203/TB-VPCP về ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình thiếu điện và các giải pháp khắc phục.

* (SMS: 202/TB-VPCP) - Ngày 19/07/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 202/TB-VPCP về ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc xây dựng công trình cao tầng trong 4 quận nội thành và xử lý các dự án xây dựng nằm trong vành đai xanh sông Nhuệ, Hà Nội.

* (SMS: 5029/VPCP-QHQT) - Ngày 19/07/2010 Công văn 5029/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc kết quả kỳ họp Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Ô-xtrây-li-a.

* (SMS: 4916/VPCP-KTTH) - Ngày 14/07/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4916/VPCP-KTTH về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2010.

* (SMS: 4909/VPCO-QHQT) - Ngày 14/07/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4909/VPCO-QHQT về việc đàm phán, ký kết Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ.

* (SMS: 4882a/VPCP-KTN) - Ngày 13/07/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4882a/VPCP-KTN về việc sửa đổi Nghị định số 34/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

BỘ XÂY DỰNG

* (SMS: 87/BXD-KTXD) - Ngày 21/07/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 87/BXD-KTXD về việc đề nghị viết tham luận tham gia hội thảo về quản lý hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ - thi công xây dựng công trình (EPC).

* (SMS: 20/BXD-KTXD) - Ngày 20/07/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 20/BXD-KTXD về việc tính pháp lý của chỉ số vật tư, thiết bị để điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

* (SMS: 313/BXD-KHCN) - Ngày 15/07/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 313/BXD-KHCN về việc điều kiện thông quan tại Thông tư số 01/2010/TT-BXD liên quan đến nhập khẩu clanhke xi măng poóc lăng thương phẩm.

* (SMS: 79/BXD-KTXD) - Ngày 14/07/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 79/BXD-KTXD về việc bù giá vật liệu theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng.

BỘ Y TẾ

* (SMS: 4885/BYT-KH-TC) - Ngày 21/07/2010, Bộ Y tế ban hành Công văn 4885/BYT-KH-TC về việc đánh giá công tác thực hiện dự toán năm 2010 và xây dựng dự toán ngân sách năm 2011.

* (SMS: 4861/BYT-VPB7) - Ngày 20/07/2010, Bộ Y tế ban hành Công văn 4861/BYT-VPB7 về việc xuất cấp hàng phục vụ công tác phòng chống bão lụt năm 2010.

* (SMS: 4842/CD-BYT) - Ngày 20/07/2010, Bộ Y tế ban hành Công điện 4842/CĐ-BYT về việc đối phó với những diễn biến phức tạp của mưa bão.

* (SMS: 4740/CD-BYT) - Ngày 18/07/2010, Bộ Y tế ban hành Công điện 4740/CĐ-BYT về việc tìm kiếm cứu nạn và phòng chống bão lụt.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

* (SMS: 4267/BGDDT-CTHSSV) - Ngày 21/07/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4267/BGDĐT-CTHSSV về việc phát triển phong trào tập luyện môn Vovinam trong nhà trường.

* (SMS: 21/2010/TT-BGDDT) - Ngày 20/07/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 21/2010/TT-BGDĐT về  Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên.

* (SMS: 20/2010/TT-BGDDT) - Ngày 16/07/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 20/2010/TT-BGDĐT về việc quy định nội dung, trình tự, thủ tục chuyển đổi loại hình trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục.

* (SMS: 4148/BGDDT-GDMN) - Ngày 15/07/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4148/BGDĐT-GDMN về việc hướng dẫn thực hiện phổ cập giáo dục mần non cho trẻ em năm tuổi.

BỘ  TÀI CHÍNH

* (SMS: 103/2010/TT-BTC) - Ngày 19/07/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 103/2010/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 141/2009/TT-BTC ngày 13/7/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng Ngân sách Nhà nước”.

* (SMS: 9268/BTC-TCNH) - Ngày 16/07/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 9268/BTC-TCNH về việc chính sách tín dụng đầu tư quy định tại Quyết định số 482/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế đối ngoại vùng biên giới Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia.

* (SMS: 101/2010/TT-BTC) - Ngày 14/07/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 101/2010/TT-BTC về việc hướng dẫn việc miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009 của Chính phủ về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường.

* (SMS: 1674/QD-BTC) - Ngày 14/07/2010, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1674/QĐ-BTC về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2008.

* (SMS: 8908/BTC-CST) - Ngày 08/07/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 8908/BTC-CST về việc thuế nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu.

* (SMS: 8871/BTC-VP) - Ngày 07/07/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 8871/BTC-VP về việc xử lý xe ôtô hiệu Kia Morning và Deawoo Matiz khai là xe tải VAN.

* (SMS: 8561/BTC-CST) - Ngày 02/07/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 8561/BTC-CST về việc thuế xuất khẩu mặt hàng gỗ.

BỘ CÔNG THƯƠNG

* (SMS: 29/2010/TT-BCT) - Ngày 19/07/2010, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 29/2010/TT-BCT về việc nhập khẩu ôtô chưa qua sử dụng bị đục sửa số khung, máy.

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

* (SMS: 2419/LDTBXH-KHTC) - Ngày 19/07/2010 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2419/LĐTBXH-KHTC về việc thực hiện Quy chế thí điểm về sự tham gia của bên thứ ba trong đấu thầu các dự án sử dụng vốn vay ODA Nhật Bản.

* (SMS: 868/QD-LDTBXH) - Ngày 16/07/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 868/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành Quy trình sản xuất, thẩm định và ban hành học liệu phim video cho các chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề và chương trình dạy nghề dưới 3 tháng.

* (SMS: 2364/LDTBXH-LDTL) - Ngày 14/07/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2364/LĐTBXH-LĐTL về việc chế độ trợ cấp thôi việc.

BỘ NGOẠI GIAO

* (SMS: 01/2010/TT-BNG) - Ngày 15/07/2010, Bộ Ngoại giao ban hành Thông tư 01/2010/TT-BNG về việc hướng dẫn sử dụng biểu tượng quốc gia và nghi thức nhà nước tổ chức một số hoạt động đối ngoại tại cơ quan đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

BỘ TƯ PHÁP

* (SMS: 1901/QD-BTP) - Ngày 13/07/2010, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1901/QĐ-BTP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Tư pháp.

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

* (SMS: 1193/QD-BKHCN) - Ngày 30/06/2010, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 1193/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho các đối tượng thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ đến năm 2015.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

* (SMS: 5150/NHNN-CSTT) - Ngày 09/07/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Công văn 5150/NHNN-CSTT về việc hướng dẫn cụ thể một số nội dung về quyết toán hỗ trợ lãi suất.

* (SMS: 5137/NHNN-TT) - Ngày 08/07/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Công văn 5137/NHNN-TT về việc xử lý, ngăn chặn thanh toán cho cá độ quốc tế.

* (SMS: 5034/NHNN-TCKT) - Ngày 05/07/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Công văn 5034/NHNN-TCKT về việc hạch toán hỗ trợ lãi suất theo Thông tư số 27 và Thông tư số 02 năm 2010.

* (SMS: 17/2010/TT-NHNN) - Ngày 29/06/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 17/2010/TT-NHNN về việc sửa đổi khoản 2, khoản 3 Điều 2 Thông tư số 01/2010/TT-NHNN ngày 06/01/2010 về việc bãi bỏ Quyết định số 03/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 về việc kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài và Quyết định số 11/2007/QĐ-NHNN ngày 15/03/2007 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 03/2006/QĐ-NHNN.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

* (SMS: 2791/BHXH-BC) - Ngày 06/07/2010, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 2791/BHXH-BC về việc sửa đổi mục 1, Công văn số 1160/BHXH-BC ngày 01/4/2010 về việc hướng dẫn thu, hạch toán, quản lý và sử dụng khoản thu phí cấp lại và đổi thẻ bảo hiểm y tế.

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

* (SMS: 98/2010/TTLT/BTC-BNNPTNT-BYT) - Ngày 08/07/2010, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế ban hành Thông tư liên tịch 98/2010/TTLT/BTC-BNNPTNT-BYT về việc hướng dẫn thực hiện cung cấp, trao đổi thông tin liên quan đến người nộp thuế, quản lý nhà nước về hải quan, nông nghiệp và y tế.

TỔNG CỤC HẢI QUAN

* (SMS: 3955/TCHQ-TXNK) - Ngày 16/07/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3955/TCHQ-TXNK về việc nộp tờ khai bản sao trong hồ sơ thanh khoản.

* (SMS: 3859/TCHQ-GSQL) - Ngày 13/07/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3859/TCHQ-GSQL về việc giải quyết khiếu nại việc nộp bổ sung C/O qua thời hạn.

* (SMS: 3840/TCHQ-TXNK) - Ngày 13/07/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3840/TCHQ-TXNK về việc hoàn thuế nhập khẩu.

* (SMS: 3833/TCHQ-TXNK) - Ngày 13/07/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3833/TCHQ-TXNK về việc xử lý thuế giá trị gia tăng thêm cho dự án đầu tư.

* (SMS: 3818/TCHQ-TXNK) - Ngày 12/07/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3818/TCHQ-TXNK về việc phân loại, áp mã bó xơ làm bàn chải.

* (SMS: 3763/TCHQ-GSQL) - Ngày 09/07/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3763/TCHQ-GSQL về việc điều chỉnh định mức sau khi nộp hồ sơ thanh khoản.

* (SMS: 3762/TCHQ-GSQL) - Ngày 09/07/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3762/TCHQ-GSQL về việc địa điểm làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 3752/TCHQ-GSQL) - Ngày 09/07/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3752/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc thủ tục hải quan.

* (SMS: 3680/TCHQ-GSQL) - Ngày 07/07/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3680/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc thủ tục hải quan.

* (SMS: 3678/TCHQ-GSQL) - Ngày 07/07/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3678/TCHQ-GSQL về việc tăng cường quản lý chất lượng mũ bảo hiểm nhập khẩu.

* (SMS: 3483/TCHQ-TXNK) - Ngày 29/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3483/TCHQ-TXNK về việc phân loại máy hút bụi.

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

* (SMS: 1070/QD-TDC) - Ngày 30/06/2010, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định 1070/QĐ-TĐC về việc sửa đổi mục 7 của ĐLVN 54 : 2009 ban hành kèm theo Quyết định số 919/QĐ-TĐC ngày 26/06/2009 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam.

TỔNG CỤC THUẾ

* (SMS: 2326/TCT-CS) - Ngày 30/06/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2326/TCT-CS về việc trả lời chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

* (SMS: 2306/TCT-TNCN) - Ngày 30/06/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2306/TCT-TNCN về việc giấy ủy quyền trong hồ sơ hoàn thuế .

* (SMS: 2304/TCT-CS) - Ngày 30/06/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2304/TCT-CS về việc xử lý vi phạm pháp luật về thuế.

* (SMS: 2301/TCT-TNCN) - Ngày 30/06/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2301/TCT-TNCN về việc hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân.

* (SMS: 2289/TCT-CS) - Ngày 29/06/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2289/TCT-CS về việc trả lời chính sách thuế.

* (SMS: 2272/TCT-CS) - Ngày 28/06/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2272/TCT-CS về việc trả lời chính sách thuế.

* (SMS: 2269/TCT-CS) - Ngày 28/06/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2269/TCT-CS về việc giải đáp chính sách về lệ phí trước bạ.

CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC

* (SMS: 1377/QLLDNN-DT) - Ngày 19/07/2010, Cục Quản lý Lao động ngoài nước ban hành Công văn 1377/QLLĐNN-ĐT về việc hướng dẫn lập phương án đào tạo nghề, ngoại ngữ và bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động huyện nghèo.

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

* (SMS: 45/2010/QD-UBND) - Ngày 13/07/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 45/2010/QĐ-UBND về việc sửa đổi, thay thế, bãi bỏ các văn bản của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Sở Giao thông Vận tải và Ủy ban Nhân dân Quận - Huyện, Phường - Xã, Thị trấn thuộc lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật đô thị.

* (SMS: 44/2010/QD-UBND) - Ngày 13/07/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 44/2010/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các văn bản của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban Nhân dân Quận - Huyện, Phường - Xã, Thị trấn trong lĩnh vực đầu tư phát triển và phân bổ ngân sách nhà nước, thành lập và phát triển doanh nghiệp.

* (SMS: 43/2010/QD-UBND) - Ngày 13/07/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 43/2010/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm trong lĩnh vực xây dựng.

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

* (SMS: 3331/QD-UBND) - Ngày 08/07/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 3331/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí tuyên truyền và hoạt động văn hóa nghệ thuật tại cơ sở kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.