(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.  

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg   abc@yahoo.com, gửi đến 6689.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ:  www.luatvietnam.vn

DOANH NGHIỆP
 

* (SMS: 31/2017/QD-TTg) - Ngày 17/07/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 31/2017/QĐ-TTg về tiêu chí, Danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

* (SMS: 303/TB-VPCP) - Ngày 14/07/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 303/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về Kế hoạch sản xuất, kinh doanh 05 năm 2016 - 2020 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

* (SMS: 7268/VPCP-KTTH) - Ngày 12/07/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7268/VPCP-KTTH về việc bổ sung vốn điều lệ.

* (SMS: 7240/VPCP-KTTH) - Ngày 12/07/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7240/VPCP-KTTH về việc xử lý chênh lệch tỷ giá của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả.

* (SMS: 9179/BTC-TTr) - Ngày 11/07/2017, Bộ Tài chính ban hành Công văn 9179/BTC-TTr về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp theo Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 17/05/2017.

* (SMS: 01/2017/L-CTN) - Ngày 22/06/2017, Chủ tịch nước ban hành Lệnh 01/2017/L-CTN về việc công bố Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.


THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (SMS: 3167/TCT-CS) - Ngày 17/07/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3167/TCT-CS về hóa đơn.

* (SMS: 3164/TCT-CS) - Ngày 17/07/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3164/TCT-CS về chính sách thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 3161/TCT-CS) - Ngày 17/07/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3161/TCT-CS về chính sách thu tiền thuê đất.

* (SMS: 3157/TCT-CS) - Ngày 17/07/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3157/TCT-CS về chính sách thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 3146/TCT-TNCN) - Ngày 17/07/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3146/TCT-TNCN về việc đề nghị hướng dẫn vướng mắc về chính sách thuế.

* (SMS: 3148/TCT-CS) - Ngày 17/07/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3148/TCT-CS về việc kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 7269/VPCP-KTTH) - Ngày 12/07/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7269/VPCP-KTTH về việc thuế, phí đối với tài nguyên khoáng sản.

* (SMS: 3068/TCT-CS) - Ngày 12/07/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3068/TCT-CS về hóa đơn.

* (SMS: 3066/TCT-CS) - Ngày 12/07/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3066/TCT-CS về hóa đơn.

* (SMS: 3030/TCT-CS) - Ngày 10/07/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3030/TCT-CS về chính sách thuế.

* (SMS: 3009/TCT-TNCN) - Ngày 10/07/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3009/TCT-TNCN về việc miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở.

* (SMS: 3008/TCT-TNCN) - Ngày 10/07/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3008/TCT-TNCN về việc xác định cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo được xét giảm thuế thu nhập cá nhân.

* (SMS: 3004/TCT-CS) - Ngày 07/07/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3004/TCT-CS về chính sách thuế.

* (SMS: 2810/TCT-CS) - Ngày 26/06/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2810/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa dùng để tài trợ.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP
 

* (SMS: 09/2017/TT-BCT) - Ngày 13/07/2017, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 09/2017/TT-BCT về việc quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương.

* (SMS: 2883/LDTBXH-KHTC) - Ngày 13/07/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2883/LĐTBXH-KHTC về việc xây dựng kế hoạch phát triển lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2018.

* (SMS: 67/2017/TT-BTC) - Ngày 30/06/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 67/2017/TT-BTC về việc hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP ngày 24/04/2017 của Chính phủ và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định 76/2017/NĐ-CP ngày 30/06/2017 của Chính phủ.

* (SMS: 16/2017/TT-BLDTBXH) - Ngày 08/06/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 16/2017/TT-BLĐTBXH về việc quy định chi tiết một số nội dung về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.


ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở
 

* (SMS: 999/TTg-NN) - Ngày 12/07/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 999/TTg-NN về việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

* (SMS: 998/TTg-NN) - Ngày 12/07/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 998/TTg-NN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

* (SMS: 7171/VPCP-NN) - Ngày 10/07/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7171/VPCP-NN về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh hiện do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP, Ban quản lý rừng và các tổ chức sự nghiệp khác, hộ gia đình, cá nhân sử dụng".  

 

ĐẦU TƯ
 

* (SMS: 308/TB-VPCP) - Ngày 18/07/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 308/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG
 

* (SMS: 32/CT-TTg) - Ngày 19/07/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 32/CT-TTg về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

* (SMS: 71/2017/TT-BTC) - Ngày 13/07/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 71/2017/TT-BTC về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm 2018 - 2020.

* (SMS: 9208/BTC-QLN) - Ngày 11/07/2017, Bộ Tài chính ban hành Công văn 9208/BTC-QLN về việc chấp hành chế độ quản lý tài chính đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách trung ương.

* (SMS: 69/2017/TT-BTC) - Ngày 07/07/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 69/2017/TT-BTC về việc hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm.

* (SMS: 10/2017/L-CTN) - Ngày 03/07/2017, Chủ tịch nước ban hành Lệnh 10/2017/L-CTN về việc công bố Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

* (SMS: 05/2017/TT-NHNN) - Ngày 30/06/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 05/2017/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2016/TT-NHNN ngày 26/02/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp.

XUẤT NHẬP KHẨU
 

* (SMS: 4723/TCHQ-TXNK) - Ngày 14/07/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4723/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng Bông tẩy trang.

* (SMS: 2275/QD-TCHQ) - Ngày 12/07/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2275/QĐ-TCHQ về việc ban hành Kế hoạch hành động về nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan Hải quan nhằm cải thiện các chỉ số đánh giá ngành Hải quan năm 2017.

* (SMS: 2507/TXNK-CST) - Ngày 10/07/2017, Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành Công văn 2507/TXNK-CST về việc hàng nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu.

* (SMS: 2505/TXNK-TH) - Ngày 10/07/2017, Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành Công văn 2505/TXNK-TH về việc miễn thuế theo điều ước quốc tế.

* (SMS: 4417/TCHQ-GSQL) - Ngày 30/06/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4417/TCHQ-GSQL về việc thanh toán tiền mặt đối với mía nhập khẩu.


XÂY DỰNG

* (SMS: 81/2017/ND-CP) - Ngày 17/07/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 81/2017/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.

* (SMS: 7357/VPCP-CN) - Ngày 14/07/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7357/VPCP-CN về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.


THƯƠNG MẠI
 

* (SMS: 02/2017/L-CTN) - Ngày 22/06/2017, Chủ tịch nước ban hành Lệnh 02/2017/L-CTN về việc công bố Luật Quản lý ngoại thương.


TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG
 

* (SMS: 84/2017/ND-CP) - Ngày 18/07/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 84/2017/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 173/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ.

* (SMS: 82/2017/ND-CP) - Ngày 17/07/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 82/2017/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

* (SMS: 1029/QD-TTg) - Ngày 13/07/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1029/QĐ-TTg về chủ trương đầu tư dự án do quỹ khí hậu xanh tài trợ không hoàn lại thông qua chương trình phát triển của Liên hợp quốc.

* (SMS: 2324/QD-BNN-KHCN) - Ngày 07/06/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2324/QĐ-BNN-KHCN về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ môi trường bắt đầu thực hiện từ năm 2018.


Y TẾ-SỨC KHỎE
   

* (SMS: 713/MT-HC) - Ngày 13/07/2017, Cục Quản lý môi trường y tế ban hành Công văn 713/MT-HC về việc công bố đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm.

* (SMS: 3148/QD-BYT) - Ngày 07/07/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 3148/QĐ-BYT về việc ban hành Danh mục xét nghiệm áp dụng để liên thông, công nhận kết quả xét nghiệm.

* (SMS: 3973/BYT-PC) - Ngày 03/07/2017, Bộ Y tế ban hành Công văn 3973/BYT-PC về việc xin ý kiến dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật.

* (SMS: 237/QD-QLD) - Ngày 22/06/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 237/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 01 thuốc sản xuất trong nước (thuốc tránh thai đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 158.

* (SMS: 236/QD-QLD) - Ngày 22/06/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 236/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 02 thuốc sản xuất gia công trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 158.

* (SMS: 235/QD-QLD) - Ngày 22/06/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 235/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 07 thuốc sản xuất gia công trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 158.

* (SMS: 234/QD-QLD) - Ngày 22/06/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 234/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 02 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 158.

* (SMS: 233/QD-QLD) - Ngày 22/06/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 233/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 06 thuốc sản xuất trong nước (thuốc chứa hoạt chất kháng virus đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 158.

* (SMS: 232/QD-QLD) - Ngày 22/06/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 232/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 07 thuốc sản xuất trong nước (thuốc có hoạt chất, phối hợp hoạt chất lần đầu đăng ký tại Việt Nam - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 158.

* (SMS: 231/QD-QLD) - Ngày 22/06/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 231/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 06 thuốc sản xuất trong nước (thuốc điều trị ung thư đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 158.

* (SMS: 230/QD-QLD) - Ngày 22/06/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 230/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 16 thuốc dược liệu sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 158.

GIAO THÔNG
 

* (SMS: 309/TB-VPCP) - Ngày 18/07/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 309/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về đầu tư, xây dựng và kinh doanh trong lĩnh vực hàng không, việc cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không và Giấy phép kinh doanh hàng không chung.

* (SMS: 7448/VPCP-CN) - Ngày 17/07/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7448/VPCP-CN về việc đề xuất cơ chế đặc thù về quản lý, thực hiện đầu tư các nút giao thông quan trọng trên địa bàn Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
 

* (SMS: 4711/TCHQ-TXNK) - Ngày 14/07/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4711/TCHQ-TXNK về mặt hàng xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế.

* (SMS: 7404/VPCP-CN) - Ngày 14/07/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7404/VPCP-CN về việc điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải bền vững đảo Phú Quốc đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

* (SMS: 7403/VPCP-CN) - Ngày 14/07/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7403/VPCP-CN về việc thanh toán hạng mục An toàn giao thông gói thầu A8 dự án Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

* (SMS: 22/2017/TT-BGTVT) - Ngày 07/07/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 22/2017/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Định mức vật tư cho một chu kỳ bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia ban hành kèm theo Thông tư 58/2012/TT-BGTVT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

* (SMS: 03/2017/L-CTN) - Ngày 26/06/2017, Chủ tịch nước ban hành Lệnh 03/2017/L-CTN về việc công bố Luật Đường sắt.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ
 

* (SMS: 80/2017/ND-CP) - Ngày 17/07/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 80/2017/NĐ-CP quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

* (SMS: 2378/QD-BGDDT) - Ngày 13/07/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 2378/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 896 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* (SMS: 16/2017/TT-BGDDT) - Ngày 12/07/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT về việc hướng dẫn Danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

* (SMS: 407/QD-UBDT) - Ngày 11/07/2017, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 407/QĐ-UBDT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Dân tộc.

* (SMS: 2329/QD-BGDDT) - Ngày 11/07/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 2329/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Bộ công cụ khảo sát và tài liệu hướng dẫn triển khai đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công.

* (SMS: 2233/QD-BGDDT) - Ngày 04/07/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 2233/QĐ-BGDĐT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ
 

* (SMS: 04/2017/L-CTN) - Ngày 29/06/2017, Chủ tịch nước ban hành Lệnh 04/2017/L-CTN về việc công bố Luật Chuyển giao công nghệ.

* (SMS: 10/2017/TT-BKHCN) - Ngày 27/06/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 10/2017/TT-BKHCN quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ.

* (SMS: 09/2017/TT-BKHCN) - Ngày 27/06/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 09/2017/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ.

* (SMS: 07/2017/TT-BKHCN) - Ngày 16/06/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 07/2017/TT-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.


DÂN SỰ

* (SMS: 836/QD-BTP) - Ngày 12/06/2017, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 836/QĐ-BTP về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ trong lĩnh vực thi hành án dân sự tính đến hết ngày 30/06/2017.

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG
 

* (SMS: 413/QD-UBDT) - Ngày 11/07/2017, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 413/QĐ-UBDT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Dân tộc và Phát triển.

* (SMS: 17/2017/TT-BTTTT) - Ngày 23/06/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 17/2017/TT-BTTTT về việc quy định một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

* (SMS: 16/2017/TT-BTTTT) - Ngày 23/06/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 16/2017/TT-BTTTT về việc quy định chi tiết một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định 55/2016/QĐ-TTg ngày 26/12/2016 về mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước.

* (SMS: 14/2017/TT-BTTTT) - Ngày 23/06/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 14/2017/TT-BTTTT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 18/2011/TT-BTTTT ngày 30/06/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy trình kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng.

* (SMS: 13/2017/TT-BTTTT) - Ngày 23/06/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 13/2017/TT-BTTTT về việc quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia.

* (SMS: 12/2017/TT-BTTTT) - Ngày 23/06/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 12/2017/TT-BTTTT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 17/2011/TT-BTTTT ngày 30/06/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định.

* (SMS: 11/2017/TT-BTTTT) - Ngày 23/06/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 11/2017/TT-BTTTT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08/2013/TT-BTTTT ngày 26/03/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông.

* (SMS: 10/2017/TT-BTTTT) - Ngày 23/06/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 10/2017/TT-BTTTT quy định về đề tài, thời gian phát hành tem bưu chính kỷ niệm và ấn phẩm tem bưu chính kỷ niệm.

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH
 

* (SMS: 79/2017/ND-CP) - Ngày 17/07/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 79/2017/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

* (SMS: 7231/VPCP-QHDP) - Ngày 11/07/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7231/VPCP-QHĐP về chủ đề và thời gian tổ chức MDEC - Bạc Liêu 2018.

* (SMS: 02/2017/TT-BVHTTDL) - Ngày 05/07/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 02/2017/TT-BVHTTDL về việc quy định tiêu chuẩn chuyên gia giám định cổ vật.

* (SMS: 05/2017/L-CTN) - Ngày 29/06/2017, Chủ tịch nước ban hành Lệnh 05/2017/L-CTN về việc công bố Luật Du lịch.

AN NINH TRẬT TỰ
 

* (SMS: 83/2017/ND-CP) - Ngày 18/07/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.

* (SMS: 12/2017/L-CTN) - Ngày 03/07/2017, Chủ tịch nước ban hành Lệnh 12/2017/L-CTN về việc công bố Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

* (SMS: 09/2017/L-CTN) - Ngày 03/07/2017, Chủ tịch nước ban hành Lệnh 09/2017/L-CTN về việc công bố Luật Cảnh vệ.


CHÍNH SÁCH

* (SMS: 7531/VPCP-QHDP) - Ngày 18/07/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7531/VPCP-QHĐP về việc thực hiện Nghị quyết 44/2017/QH14 của Quốc hội.

* (SMS: 1042/QD-TTg) - Ngày 17/07/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1042/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016 - 2020).

* (SMS: 7405/VPCP-QHDP) - Ngày 14/07/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7405/VPCP-QHĐP về việc xin chủ trương lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội; lập Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

* (SMS: 1032/QD-TTg) - Ngày 14/07/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1032/QĐ-TTg về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Bình Định.

* (SMS: 7244/VPCP-CN) - Ngày 12/07/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7244/VPCP-CN về việc một số nội dung phân cấp quản lý theo cơ chế đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội.

* (SMS: 61/NQ-CP) - Ngày 11/07/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 61/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2017.

* (SMS: 1452/NCC-KHTC) - Ngày 11/07/2017, Cục Người có công ban hành Công văn 1452/NCC-KHTC về việc hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7/2017.

* (SMS: 5610/BKHDT-TH) - Ngày 11/07/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 5610/BKHĐT-TH về khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018.

* (SMS: 414/QD-UBDT) - Ngày 11/07/2017, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 414/QĐ-UBDT về việc phê duyệt Danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020.

HÀNH CHÍNH
 

* (SMS: 07/2017/L-CTN) - Ngày 03/07/2017, Chủ tịch nước ban hành Lệnh 07/2017/L-CTN về việc công bố Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.


HÌNH SỰ
 

* (SMS: 08/2017/L-CTN) - Ngày 03/07/2017, Chủ tịch nước ban hành Lệnh 08/2017/L-CTN về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13.

CƠ CẤU TỔ CHỨC
 

* (SMS: 1068/QD-TTg) - Ngày 19/07/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1068/QĐ-TTg về phê chuẩn việc bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2016 - 2021.

* (SMS: 7358/VPCP-CN) - Ngày 14/07/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7358/VPCP-CN về việc thành lập Ban Quản lý dự án chuyên ngành, khu vực đặc thù.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP
 

* (SMS: 5764/CT-BNN-KH) - Ngày 14/07/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chỉ thị 5764/CT-BNN-KH về việc xây dựng Kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018, 3 năm 2018 - 2020.

* (SMS: 1495/QD-BVTV) - Ngày 11/07/2017, Cục Bảo vệ thực vật ban hành Quyết định 1495/QĐ-BVTV về việc ủy quyền thực hiện kiểm tra Nhà nước về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu.

* (SMS: 7223/VPCP-CN) - Ngày 11/07/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7223/VPCP-CN về việc chất lượng tàu cá đóng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP.

* (SMS: 14/2017/TT-BNNPTNT) - Ngày 05/07/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 14/2017/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

* (SMS: 06/2017/L-CTN) - Ngày 29/06/2017, Chủ tịch nước ban hành Lệnh 06/2017/L-CTN về việc công bố Luật Thủy lợi.   

* (SMS: 2593/QD-BNN-KHCN) - Ngày 21/06/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2593/QĐ-BNN-KHCN về việc phê duyệt Danh mục bổ sung nhiệm vụ khoa học công nghệ đặt hàng thuộc Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện từ năm 2018.

* (SMS: 2271/QD-BNN-KHCN) - Ngày 05/06/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2271/QĐ-BNN-KHCN về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ đặt hàng thuộc Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện từ năm 2018.


TƯ PHÁP-HỘ TỊCH
 

* (SMS: 11/2017/L-CTN) - Ngày 03/07/2017, Chủ tịch nước ban hành Lệnh 11/2017/L-CTN về việc công bố Luật Trợ giúp pháp lý.

* (SMS: 1210/QD-CTN) - Ngày 26/06/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1210/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 1209/QD-CTN) - Ngày 26/06/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1209/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 1208/QD-CTN) - Ngày 26/06/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1208/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 1207/QD-CTN) - Ngày 26/06/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1207/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 1206/QD-CTN) - Ngày 26/06/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1206/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 

* (SMS: 1205/QD-CTN) - Ngày 26/06/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1205/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 1204/QD-CTN) - Ngày 26/06/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1204/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 1203/QD-CTN) - Ngày 26/06/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1203/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.  

VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

UBND TP. HÀ NỘI

* (SMS: 24/2017/QD-UBND) - Ngày 13/07/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 24/2017/QĐ-UBND về việc hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 06/2017/NQ-HDND) - Ngày 04/07/2017, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết 06/2017/NQ-HĐND về việc ban hành Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc Thành phố Hà Nội quản lý.

* (SMS: 05/2017/NQ-HDND) - Ngày 04/07/2017, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn Thành phố Hà Nội được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực.

* (SMS: 04/2017/NQ-HDND ) - Ngày 04/07/2017, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án "Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2017 - 2020 tầm nhìn đến năm 2030".

* (SMS: 03/2017/NQ-HDND) - Ngày 03/07/2017, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố.  

* (SMS: 02/2017/NQ-HDND) - Ngày 03/07/2017, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐND về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn Thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố.

* (SMS: 01/2017/NQ-HDND) - Ngày 03/07/2017, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐND về việc quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của Thành phố Hà Nội và mức thu học phí đối với Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 2017 - 2018.

* (SMS: 23/2017/QD-UBND) - Ngày 16/06/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 23/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định 01/2013/QĐ-UBND ngày 04/01/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

* (SMS: 3763/QD-UBND) - Ngày 18/07/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 3763/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định những nội dung được giao theo các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan Nhà nước cấp trên.

* (SMS: 3745/QD-UBND) - Ngày 17/07/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 3745/QĐ-UBND về việc đặt tên đường mới trên địa bàn huyện Củ Chi.

* (SMS: 28/2017/QD-UBND) - Ngày 10/07/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 28/2017/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

UBND TỈNH HÀ NAM


* (SMS: 22/2017/QD-UBND) - Ngày 14/07/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định 22/2017/QĐ-UBND về việc ủy quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

UBND TỈNH SÓC TRĂNG

* (SMS: 24/2017/QD-UBND) - Ngày 12/07/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định 24/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng.

UBND TỈNH LONG AN


* (SMS: 32/2017/QD-UBND) - Ngày 06/07/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quyết định 32/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định 04/2013/QĐ-UBND ngày 10/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Long An.

* (SMS: 31/2017/QD-UBND) - Ngày 05/07/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quyết định 31/2017/QĐ-UBND về việc phân cấp thẩm quyền phê duyệt phương án trục vớt tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa do tỉnh quản lý.

* (SMS: 30/2017/QD-UBND) - Ngày 28/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quyết định 30/2017/QĐ-UBND về việc quy định số lượng Chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã; chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Long An.

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH


* (SMS: 20/2017/QD-UBND) - Ngày 06/07/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định 20/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Định mức đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

UBND TỈNH BẮC NINH

* (SMS: 16/2017/QD-UBND) - Ngày 05/07/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định 16/2017/QĐ-UBND  về việc quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

* (SMS: 10/CT-UBND) - Ngày 27/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Chỉ thị 10/CT-UBND về việc tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN

* (SMS: 15/2017/QD-UBND) - Ngày 05/07/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định 15/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung nội dung Quyết định 15/2014/QĐ-UBND ngày 10/06/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông do ngân sách Nhà nước cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

UBND TỈNH HÀ TĨNH


* (SMS: 36/2017/QD-UBND) - Ngày 04/07/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 36/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý Nhà nước về hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

* (SMS: 35/2017/QD-UBND) - Ngày 03/07/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 35/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

* (SMS: 34/2017/QD-UBND) - Ngày 03/07/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 34/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.