(LuatVietnam) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản trên hệ thống tin nhắn 6689.

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 

Trong tuần này từ 10/07/2010 - 16/07/2010, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản. 

 Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:

QUỐC HỘI

 * (SMS: 48/2010/QH12) - Ngày 19/06/2010, Quốc hội ban hành Nghị quyết 48/2010/QH12 về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2011, điều chỉnh Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2010 và bổ sung Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII.
 
CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 76/2010/ND-CP) - Ngày 12/07/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 76/2010/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung Điều 11 Nghị định 06/2009/NĐ-CP ngày 22/01/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rượu và thuốc lá.
 
* (SMS: 75/2010/ND-CP) - Ngày 12/07/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 75/2010/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá.
 
* (SMS: 74/2010/ND-CP)- Ngày 12/07/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 74/2010/NĐ-CP về quy định phối hợp hoạt động giữa lực lượng dân quân tự vệ với lực lượng công an xã, phường, thị trấn, lực lượng kiểm lâm và các lực lượng khác trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong công tác bảo vệ rừng.
 
* (SMS: 73/2010/ND-CP)- Ngày 12/07/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 73/2010/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội.
 
* (SMS: 72/2010/ND-CP)- Ngày 08/07/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 72/2010/NĐ-CP về quy định phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác về môi trường.
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 47/2010/QD-TTg) - Ngày 13/07/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 47/2010/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành kèm theo Quyết định số 95/2006/QĐ-TTg ngày 03/05/2006 của Thủ tướng Chính phủ.
 
* (SMS: 1078/QD-TTg)- Ngày 13/07/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1078/QĐ-TTg về việc đình chỉ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam đối với ông Phạm Thanh Bình.
 
* (SMS: 1077/QD-TTg) - Ngày 13/07/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1077/QĐ-TTg về thành lập Trường Đại học Y Khoa Vinh.

* (SMS: 1073/QD-TTg)
- Ngày 12/07/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1073/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2011 - 2015.
 
* (SMS: 1071/QD-TTg)- Ngày 09/07/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1071/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 1070/QD-TTg)-Ngày 09/07/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1070/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2004 -2011.
 
* (SMS: 1065/QD-TTg)- Ngày 09/07/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1065/QĐ-TTg về việc phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020.
 
* (SMS: 1055/QD-TTg) -Ngày 08/07/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1055/QĐ-TTg về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030.
 
* (SMS: 1054/QD-TTg)- Ngày 08/07/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1054/QĐ-TTg về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thuỷ, tỉnh Hà Giang đến năm 2030.
 
* (SMS: 1045/QD-TTg)- Ngày 07/07/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1045/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2015".
 
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 4782/VPCP-KTN)- Ngày 09/07/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4782/VPCP-KTN về việc tăng cường quản lý thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản.
 
* (SMS: 4694/VPCP-KTN)- Ngày 07/07/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4694/VPCP-KTN về việc xử lý thông tin trên Đài Truyền hình Việt Nam.
 
BỘ CÔNG THƯƠNG
 
* (SMS: 18/CT-BCT)- Ngày 14/07/2010, Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị 18/CT-BCT về việc triển khai thực hiện các biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu, hạn chế nhập siêu năm 2010.
 
* (SMS: 6864/BCT-XNK)- Ngày 12/07/2010, Bộ Công Thương ban hành Công văn 6864/BCT-XNK về việc cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với nhóm hàng thực phẩm tươi sống vận chuyển bằng đường hàng không.
 
* (SMS: 3678/QD-BCT)- Ngày 12/07/2010, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3678/QĐ-BCT về việc thành lập Nhóm nghiên cứu hỗn hợp hỗ trợ đàm phán Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Khối thương mại tự do Châu Âu (EFTA).
 
* (SMS: 3600/QD-BCT)- Ngày 07/07/2010, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3600/QĐ-BCT về việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2010.
 
* (SMS: 3519/QD-BCT)- Ngày 02/07/2010, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3519/QĐ-BCT về việc thành lập Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin.
 
* (SMS: 3399/QD-BCT) - Ngày 28/06/2010, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3399/QĐ-BCT về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Ngành công nghiệp chế biến sữa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.
 
* (SMS: 3388/QD-BCT)- Ngày 28/06/2010, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3388/QĐ-BCT về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Ngành Dầu thực vật Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.
 
BỘ Y TẾ
 
* (SMS: 2497/QD-BYT)- Ngày 14/07/2010, Bộ Y tế ban hành Quyết định 2497/QĐ-BYT về việc ban hành “Hướng dẫn xử lý ổ dịch sốt xuất huyết”.
 
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 
* (SMS: 1011/QD-BTTTT)- Ngày 12/07/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1011/QĐ-BTTTT về việc thu hồi Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông của Công ty cổ phần thương mại dịch vụ A SAO.
 
* (SMS: 1010/QD-BTTTT)- Ngày 12/07/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1010/QĐ-BTTTT về việc thu hồi Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông của Công ty cổ phần giải pháp phần mềm Hòa Bình (PEACESOFT).
 
* (SMS: 1009/QD-BTTTT)- Ngày 12/07/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1009/QĐ-BTTTT về việc thu hồi Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông của Công ty cổ phần công nghệ thông tin và truyền thông (ITCOMM).
 
* (SMS: 1008/QD-BTTTT)- Ngày 12/07/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1008/QĐ-BTTTT về việc thu hồi Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông của Công ty cổ phần vô tuyến IP Việt Nam.
 
* (SMS: 1006/QD-BTTTT) - Ngày 12/07/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1006/QĐ-BTTTT về việc thu hồi Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông của Công ty cổ phần Thanh Tâm (TT&T).
 
* (SMS: 975/QD-BTTTT)- Ngày 06/07/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 975/QĐ-BTTTT về việc thu hồi Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông của Công ty cổ phần 388 truyền thông.
 
* (SMS: 939/QD-BTTTT)- Ngày 30/06/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 939/QĐ-BTTTT ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Bộ Thông tin và Truyền thông.
 
* (SMS: 14/2010/TT-BTTTT)- Ngày 29/06/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 14/2010/TT-BTTTT về việc Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/08/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet đối với hoạt động quản lý trang thông tin điện tử và dịch vụ mạng xã hội trực tuyến.
 
* (SMS: 884/QD-BTTTT)- Ngày 21/06/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 884/QĐ-BTTTT về việc phân công nhiệm vụ trong việc triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển an toàn thông tin số quốc gia đến năm 2020.
 
BỘ TÀI CHÍNH
 
* (SMS: 100/2010/TT-BTC)- Ngày 09/07/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 100/2010/TT-BTC về việc quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế.
 
* (SMS: 99/2010/TT-BTC)- Ngày 09/07/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 99/2010/TT-BTC về việc quy định thủ tục hải quan đối với bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính.
 
* (SMS: 97/2010/TT-BTC)- Ngày 06/07/2010, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 97/2010/TT-BTC về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
 
* (SMS: 96/2010/TT-BTC)- Ngày 05/07/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 96/2010/TT-BTC về việc hướng dẫn phục hồi, xử lý tài liệu kế toán bị mất hoặc bị huỷ hoại do các nguyên nhân khách quan.
 
* (SMS: 93/2010/TT-BTC)- Ngày 28/06/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 93/2010/TT-BTC về hướng dẫn việc xác định các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài chính là hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
 
* (SMS: 8060/BTC-CST) - Ngày 21/06/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 8060/BTC-CST về việc miễn thuế nhập khẩu 21 xe buýt chạy bằng khí nén thiên nhiên.
 
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
* (SMS: 1940/QD-BGTVT)- Ngày 09/07/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1940/QĐ-BGTVT về việc thành lập Nhóm Xây dựng Đề án nghiên cứu, đề xuất phương án đàm phán xác định ranh giới Vùng trách nhiệm tìm kiếm và cứu nạn trên biển của Việt Nam.
 
* (SMS: 18/2010/TT-BGTVT)- Ngày 07/07/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 18/2010/TT-BGTVT về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia đối với phương tiện phi thương mại.
 
* (SMS: 1896/QD-BGTVT)- Ngày 06/07/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1896/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.
 
* (SMS: 1845/QD-BGTVT) - Ngày 30/06/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1845/QĐ-BGTVT về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng đường thuỷ.
 
* (SMS: 1844/QD-BGTVT)- Ngày 30/06/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1844/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Xây dựng đường thuỷ sang tổ chức và hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con.
 
* (SMS: 1773/QD-BGTVT)- Ngày 25/06/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1773/QĐ-BGTVT về việc chuyển Công ty Xây dựng công trình giao thông thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 
* (SMS: 1772/QD-BGTVT)- Ngày 25/06/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1772/QĐ-BGTVT về việc chuyển Nhà xuất bản Giao thông vận tải thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 
* (SMS: 1767/QD-BGTVT)- Ngày 25/06/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1767/QĐ-BGTVT về việc chuyển Công ty mẹ - Công ty Vận tải và Xếp dỡ đường thuỷ nội địa thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 
* (SMS: 1766/QD-BGTVT)- Ngày 25/06/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1766/QĐ-BGTVT về việc chuyển Công ty Vận tải và Xây dựng thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 
* (SMS: 1765/QD-BGTVT)- Ngày 25/06/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1765/QĐ-BGTVT về việc chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 
* (SMS: 1764/QD-BGTVT)- Ngày 25/06/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1764/QĐ-BGTVT về việc chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Vận tải thuỷ thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 
* (SMS: 1762/QD-BGTVT)- Ngày 25/06/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1762/QĐ-BGTVT về việc chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng Thăng Long thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 
* (SMS: 1761/QD-BGTVT) - Ngày 25/06/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1761/QĐ-BGTVT về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8.
 
* (SMS: 1756/QD-BGTVT)- Ngày 25/06/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1756/QĐ-BGTVT về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1.

BỘ XÂY DỰNG
 
* (SMS: 78/BXD-KTXD)- Ngày 08/07/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 78/BXD-KTXD về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng công trình.
 
* (SMS: 1270/BXD-KTXD)- Ngày 07/07/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1270/BXD-KTXD về việc phương pháp tính hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng công trình.
 
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 
* (SMS: 19/2010/TT-BLDTBXH)- Ngày 07/07/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 19/2010/TT-BLĐTBXH về việc quy định hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trung tâm dạy nghề.
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
* (SMS: 19/2010/TT-BGDDT)- Ngày 05/07/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 19/2010/TT-BGDĐT  ban hành Chương trình khung khối ngành Khoa học sức khỏe trình độ trung cấp chuyên nghiệp.
 
BỘ VĂN HOÁ THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
* (SMS: 2320/QD-BVHTTDL)- Ngày 05/07/2010, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 2320/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Chương trình tổ chức năm du lịch quốc gia Duyên hải Nam Trung Bộ - Phú Yên 2011.
 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
* (SMS: 1871/QD-BNN-CB)- Ngày 05/07/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1871/QĐ-BNN-CB về Quy định tạm thời thủ tục xác nhận chất lượng muối nhập khẩu.
 
BỘ TƯ PHÁP
 
* (SMS: 89/2010/TT-BQP)- Ngày 02/07/2010, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 89/2010/TT-BQP về quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, thời hạn, trình tự và thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với cán bộ, chiến sĩ và tổ chức dân quân tự vệ.
 
* (SMS: 85/2010/TT-BQP)- Ngày 01/07/2010, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 85/2010/TT-BQP về việc hướng dẫn một số điều của Luật dân quân tự vệ và Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/06/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật dân quân tự vệ.
 
* (SMS: 187/BTP-KHTC)- Ngày 30/06/2010, Bộ Tư pháp ban hành Công văn 187/BTP-KHTC về việc thực hiện Thông tư số 13/2010/TT-BKH ngày 02/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư.
 
* (SMS: 1959/BTP-HCTP)- Ngày 30/06/2010, Bộ Tư pháp ban hành Công văn 1959/BTP-HCTP về việc áp dụng quy định pháp luật liên quan đến việc triển khai thực hiện Luật Lý lịch tư pháp.
 
BỘ CÔNG AN
 
* (SMS: 20/2010/TT-BCA)- Ngày 23/06/2010, Bộ Công an ban hành Thông tư 20/2010/TT-BCA về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 37/2009/NĐ-CP ngày 23/04/2009 quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hoá, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan.
 
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
 
* (SMS: 12/2010/TTLT-BTP-BTC-TANDTC)- Ngày 24/06/2010, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và Tòa án nhân dân tối cao ban hành Thông tư liên tịch 12/2010/TTLT-BTP-BTC-TANDTC về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 61/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến chi phí thực hiện công việc của Thừa phát lại và chế độ tài chính đối với văn phòng Thừa phát lại.
 
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
 
* (SMS: 905/QD-KTNN)- Ngày 05/07/2010, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định 905/QĐ-KTNN về việc thành lập Phòng Dịch vụ đào tạo và Tư vấn kế toán, kiểm toán trực thuộc Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ.
 
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
 
* (SMS: 16/2010/TT-NHNN)- Ngày 25/06/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 16/2010/TT-NHNN về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng.
 
* (SMS: 1565/QD-NHNN)- Ngày 24/06/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định 1565/QĐ-NHNN về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam.
 
* (SMS: 220/TB-NHNN)- Ngày 24/06/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông báo 220/TB-NHNN về một số mức lãi suất bằng Đồng Việt Nam của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
 
* (SMS: 4742/NHNN-TTGSNH)- Ngày 24/06/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Công văn 4742/NHNN-TTGSNH về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 1304/2010/CT-TTCP ngày 25/05/2010 của Thanh tra Chính phủ.
 
* (SMS: 4720/NHNN-VP)- Ngày 23/06/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Công văn 4720/NHNN-VP về việc giả mạo văn bản của Ngân hàng Nhà nước.
 
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 
* (SMS: 3823/TCHQ-CCHDH)- Ngày 12/07/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3823/TCHQ-CCHĐH về việc cung cấp thông tin vướng mắc của doanh nghiệp khi tham gia hải quan điện tử.
 
* (SMS: 3781/TCHQ-TXNK)- Ngày 09/07/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3781/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng "Cao dán hạ sốt Cool Kid".
 
* (SMS: 3754/TCHQ-GSQL)- Ngày 09/07/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3754/TCHQ-GSQL về việc mất danh mục hàng nhập khẩu miễn thuế.
 
* (SMS: 3484/TCHQ-TXNK)- Ngày 29/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3484/TCHQ-TXNK về việc chính sách thuế giá trị gia tăng.
 
* (SMS: 3718/TCHQ-TXNK)- Ngày 08/07/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3718/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng đá.
 
* (SMS: 3692/TCHQ-TXNK)- Ngày 07/07/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3692/TCHQ-TXNK về việc đăng ký danh mục hàng hoá miễn thuế.
 
* (SMS: 3657/TCHQ-TXNK)- Ngày 06/07/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3657/TCHQ-TXNK về việc phạt chậm nộp thuế.
 
* (SMS: 3656/TCHQ-TXNK) - Ngày 06/07/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3656/TCHQ-TXNK về việc trả lời văn bản.
 
* (SMS: 3653/TCHQ-GSQL)- Ngày 06/07/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3653/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2010.
 
* (SMS: 3630/TCHQ-GSQL)- Ngày 05/07/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3630/TCHQ-GSQL về việc trả lời vướng mắc về thủ tục hải quan đối với hàng phải kiểm tra chuyên ngành.
 
* (SMS: 3625/TCHQ-GSQL)- Ngày 05/07/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3625/TCHQ-GSQL về việc xác định đối tượng được hưởng hạn ngạch nhập khẩu.
 
* (SMS: 3595/TCHQ-GSQL)- Ngày 05/07/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3595/TCHQ-GSQL về việc thực hiện thủ tục nhập khẩu xe ôtô đang sử dụng theo chế độ tài sản di chuyển của Việt kiều được phép hồi hương.
 
* (SMS: 3511/TCHQ-TXNK) - Ngày 30/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3511/TCHQ-TXNK về việc trị giá tính thuế.
 
* (SMS: 3502/TCHQ-GSQL) - Ngày 30/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3502/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc thủ tục hải quan.
 
* (SMS: 3496/TCHQ-TXNK) - Ngày 29/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3496/TCHQ-TXNK về việc ánh xạ tài khoản thu ngân sách nhà nước giữa hệ thống TCS và Tabmis.
 
* (SMS: 3154/TCHQ-KTTT)- Ngày 15/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3154/TCHQ-KTTT về việc thuế nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định.
 
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
 
* (SMS: 1132/QD-TDC)- Ngày09/07/2010, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định 1132/QĐ-TĐC về việc tạm đình chỉ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận và Quyết định chỉ định chứng nhận hợp quy.
 
* (SMS: 1129/QD-TDC)- Ngày 09/07/2010, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định 1129/QĐ-TĐC về việc tạm đình chỉ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận.
 
TỔNG CỤC THUẾ
 
* (SMS: 2368/TCT-CS)- Ngày 02/07/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2368/TCT-CS về việc trả lời chính sách thuế.
 
* (SMS: 2366/TCT-CS)- Ngày 02/07/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2366/TCT-CS về việc trả lời chính sách thuế.
 
* (SMS: 2363/TCT-CS)- Ngày 02/07/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2363/TCT-CS về việc miễn thuế đối với nhà thầu nước ngoài.
 
* (SMS: 2351/TCT-CS)- Ngày 01/07/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2351/TCT-CS về việc hóa đơn, chứng từ.

* (SMS: 2350/TCT-CS) - Ngày 01/07/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2350/TCT-CS về việc xử lý hành vi vi phạm chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá vận chuyển trên đường.
 
* (SMS: 2349/TCT-CS)- Ngày 01/07/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2349/TCT-CS về việc áp dụng giá tính thuế tài nguyên.
 
* (SMS: 2327/TCT-DNL)- Ngày 30/06/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2327/TCT-DNL về việc tỷ giá áp dụng khi tính thuế và khoản thu điều tiết.
 
* (SMS: 2286/TCT-CS)- Ngày 29/06/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2286/TCT-CS về việc thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ vệ sinh công cộng.
 
* (SMS: 2264/TCT-CS)- Ngày 28/06/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2264/TCT-CS về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.
 
* (SMS: 2240/TCT-KK)- Ngày 24/06/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2240/TCT-KK về việc cấp mã số thuế cho doanh nghiệp tư nhân.
 
* (SMS: 2156/TCT-CS)- Ngày 18/06/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2156/TCT-CS về việc thu tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
* (SMS: 16/CT-UBND)- Ngày 12/07/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 16/CT-UBND về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011.
 
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
* (SMS: 2874/QD-UBND)- Ngày 05/07/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 2874/QĐ-UBND về duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu tái định cư và nhà ở công nhân khu công nghiệp Tân Phú Trung, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thuộc khu B - Khu đô thị Tây Bắc.

* (SMS: 41/2010/QD-UBND)
- Ngày 02/07/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 41/2010/QĐ-UBND về việc công bố văn bản hết hiệu lực thi hành. 

 

 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.