(LuatVietnam) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản trên hệ thống tin nhắn 6689.

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 

Trong tuần này từ 03/07/2010 - 09/07/2010, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản. 

 

Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:

 

CHÍNH PHỦ

 

* (SMS: 29/NQ-CP) - Ngày 07/07/2010, Chính phủ ban hành Nghị quyết 29/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2010.

 

* (SMS: 28/NQ-CP) - Ngày 06/07/2010, Chính phủ ban hành Nghị quyết 28/NQ-CP về việc giải thể xã Đắk Plao, điều chỉnh địa giới hành chính xã, tái lập xã Đắk Plao thuộc huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông.

 

* (SMS: 27/NQ-CP) - Ngày 02/07/2010, Chính phủ ban hành Nghị quyết 27/NQ-CP về việc thành lập Thành phố Tuyên Quang thuộc tỉnh Tuyên Quang.

 

CHỦ TỊCH NƯỚC

 

* (SMS: 12/2010/L-CTN) - Ngày 29/06/2010, Chủ tịch nước ban hành Lệnh 12/2010/L-CTN về việc công bố Luật Trọng tài thương mại.

 

* (SMS: 11/2010/L-CTN) - Ngày 29/06/2010, Chủ tịch nước ban hành Lệnh 11/2010/L-CTN về việc công bố Luật Thi hành án hình sự.

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

* (SMS: 1043/QD-TTg) - Ngày 06/07/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1043/QĐ-TTg về việc phê duyệt Thoả thuận giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Cu - ba về hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải.

 

* (SMS: 1042/QD-TTg) - Ngày 06/07/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1042/QĐ-TTg về việc phê duyệt Hiệp định khung về hợp tác kinh tế, văn hoá, giáo dục, khoa học kỹ thuật, thể thao và du lịch giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩ Việt Nam và Chính phủ Nhà nước Pa-le-xtin.

 

* (SMS: 1013/QD-TTg) - Ngày 01/07/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1013/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 - 2020.

 

* (SMS: 1021/TTg-KTN) - Ngày 15/06/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1021/TTg-KTN về việc chính sách hỗ trợ khó khăn cho sản xuất muối.

 

 VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

 

* (SMS: 4564/VPCP-KTTH) - Ngày 01/07/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4564/VPCP-KTTH về việc thuế nhập khẩu nguyên liệu chè, điều thô nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu.

 

* (SMS: 4552/VPCP-KTN) - Ngày 01/07/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4552/VPCP-KTN về việc bảo đảm cung cấp điện cho sản xuất và sinh hoạt.

 

* (SMS: 4534/VPCP-KTN) - Ngày 30/06/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4534/VPCP-KTN về việc chấn chỉnh cấp giấy phép đầu tư ngành thép.

 

* (SMS: 4487/VPCP-KTTH) - Ngày 29/06/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4487/VPCP-KTTH về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với trường hợp sáp nhập doanh nghiệp.

 

* (SMS: 4459/VPCP-KTTH) - Ngày 28/06/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4459/VPCP-KTTH về việc gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng đối với một số nguyên liệu nhập khẩu đầu vào của sản xuất.

 

* (SMS: 4458/VPCP-KTTH) - Ngày 28/06/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4458/VPCP-KTTH về việc thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập trúng thưởng casino và trò chơi có thưởng.

 

* (SMS: 4457/VPCP-KTTH) - Ngày 28/06/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4457/VPCP-KTTH về việc xử lý nợ thuế xe ôtô nhập khẩu năm 2004 - 2005.

 

* (SMS: 4368/VPCP-KTTH) - Ngày 24/06/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4368/VPCP-KTTHN về việc xử lý vướng mắc về thủ tục hải quan điện tử.

 

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

* (SMS: 2259/LDTBXH-LDTL) - Ngày 07/07/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2259/LĐTBXH-LĐTL  về việc chế độ trợ cấp thôi việc.

 

* (SMS: 2258/LDTBXH-LDTL) - Ngày 07/07/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2258/LĐTBXH-LĐTL về việc hướng dẫn giải quyết chế độ thôi việc cho người lao động.

 

* (SMS: 2256/LDTBXH-LDTL) - Ngày 07/07/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2256/LĐTBXH-LĐTL về việc chế độ lao động dôi dư khi sắp xếp lại doanh nghiệp.

 

* (SMS: 2255/LDTBXH-LDTL) - Ngày 07/07/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2255/LĐTBXH-LĐTL về việc chế độ lao động dôi dư khi sắp xếp lại doanh nghiệp.

 

* (SMS: 2254/LDTBXH-LDTL) - Ngày 07/07/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2254/LĐTBXH-LĐTL về việc xếp hạng doanh nghiệp.

 

* (SMS: 2253/LDTBXH-LDTL) - Ngày 07/07/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2253/LĐTBXH-LĐTL về việc chế độ trợ cấp thôi việc.

 

BỘ XÂY DỰNG

 

* (SMS: 1264/BXD-HTKT) - Ngày 06/07/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1264/BXD-HTKT về việc thu tiền thuê đất để đầu tư xây dựng nghĩa trang đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài.

 

* (SMS: 1260/BXD-HTKT) - Ngày 06/07/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1260/BXD-HTKT về việc hướng dẫn thủ tục xin cấp vốn đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác.

 

* (SMS: 1250/BXD-HDXD) - Ngày 05/07/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1250/BXD-HĐXD về việc chỉ định thầu gói thầu lựa chọn nhà thầu cung cấp công nghệ xử lý rác thải độc quyền.

 

* (SMS: 76/BXD-KTXD) - Ngày 02/07/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 76/BXD-KTXD về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 09/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng.

 

* (SMS: 75/BXD-KTXD) - Ngày 02/07/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 75/BXD-KTXD về việc hướng dẫn về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

 

* (SMS: 74/BXD-KTXD) - Ngày 01/07/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 74/BXD-KTXD về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng có hình thức trọn gói.

 

* (SMS: 709/QD-BXD) - Ngày 01/07/2010, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 709/QĐ-BXD về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

 

* (SMS: 02/CT-BXD) - Ngày 28/06/2010, Bộ Xây dựng ban hành Chỉ thị 02/CT-BXD về việc thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu các sản phẩm vật liệu xây dựng trong nước đã sản xuất đối với các doanh nghiệp thuộc Bộ.

 

* (SMS: 46/BXD-VLXD) - Ngày 28/06/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 46/BXD-VLXD về việc xác nhận công nghệ sản xuất gạch nhẹ khí chưng áp.

 

* (SMS: 45/BXD-VLXD) - Ngày 28/06/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 45/BXD-VLXD về việc xóa bỏ sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công.

 

BỘ CÔNG THƯƠNG

 

* (SMS: 3550/QD-BCT) - Ngày 05/07/2010, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3550/QĐ-BCT về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất nguyên liệu đá vôi (đá hoa), felspat, cao lanh và magnezit đến năm 2015, có xét đến năm 2025.

 

* (SMS: 6321/BCT-XNK) - Ngày 29/06/2010, Bộ Công Thương ban hành Công văn 6321/BCT-XNK về việc kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

 

* (SMS: 6147/BCT-XNK) - Ngày 23/06/2010, Bộ Công Thương ban hành Công văn 6147/BCT-XNK về việc hướng dẫn thủ tục tạm nhập tái xuất.

 

BỘ VĂN HOÁ THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

* (SMS: 2323/QD-BVHTTDL) - Ngày 05/07/2010, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 2323/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia năm 2010.

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

* (SMS: 3856/BGDDT-TCCB) - Ngày 05/07/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 3856/BGDĐT-TCCB về việc thống kê số công chức, viên chức và đăng ký chỉ tiêu nâng ngạch năm 2010.

 

* (SMS: 3762/BGDDT-KHTC) - Ngày 30/06/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 3762/BGDĐT-KHTC về việc hướng dẫn định mức chi phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh).

 

BỘ TÀI CHÍNH

 

* (SMS: 1519/QD-BTC) - Ngày 02/07/2010, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1519/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

 

* (SMS: 8546/BTC-CST) - Ngày 01/07/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 8546/BTC-CST về việc hướng dẫn thủ tục hoàn thuế khi xuất khẩu mặt hàng gỗ.

 

* (SMS: 8486/BTC-VP) - Ngày 01/07/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 8486/BTC-VP về việc đính chính Công văn số 6097/BTC-TCHQ.

 

* (SMS: 94/2010/TT-BTC) - Ngày 30/06/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 94/2010/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá xuất khẩu.

 

* (SMS: 1492/QD-BTC) - Ngày 30/06/2010, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1492/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư số 68/2010/TT-BTC ngày 26/04/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ.

 

* (SMS: 8060/BTC-CST) - Ngày 21/06/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 8060/BTC-CST về việc miễn thuế nhập khẩu 21 xe buýt chạy bằng khí nén thiên nhiên.

 

* (SMS: 87/2010/TT-BTC) - Ngày 15/06/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 87/2010/TT-BTC về việc quy định việc quản lý và xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước khi dự án kết thúc.

 

BỘ QUỐC PHÒNG

 

* (SMS: 84/2010/TT-BQP) - Ngày 01/07/2010, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 84/2010/TT-BQP về việc quy định cách mang, mặc, quản lý và sử dụng trang phục dân quân tự vệ nòng cốt.

 

* (SMS: 81/2010/TT-BQP) - Ngày 23/06/2010, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 81/2010/TT-BQP về quy định việc Quy chế hoạt động của Ban chỉ huy quân sự bộ, ngành trung ương, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở và Ban chỉ huy quân sự cấp xã.

 

* (SMS: 80/2010/TT-BQP) - Ngày 23/06/2010, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 80/2010/TT-BQP về quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị quân đội và Ban chỉ huy quân sự các bộ, ngành Trung ương thực hiện Luật dân quân tự vệ.

 

* (SMS: 78/2010/TT-BQP) - Ngày 23/06/2010, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 78/2010/TT-BQP về việc ban hành Quy định danh mục, định mức vật chất bảo đảm đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ, huấn luyện dân quân tự vệ nòng cốt.

 

* (SMS: 76/2010/TT-BQP) - Ngày 23/06/2010, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 76/2010/TT-BQP về việc quy định chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của cán bộ Ban chỉ huy quân sự và Chỉ huy đơn vị dân quân tự vệ.

 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

* (SMS: 15/2010/TT-BTTTT) - Ngày 01/07/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 15/2010/TT-BTTTT về quy định điều kiện, thủ tục phát sóng quảng bá trực tiếp trên các kênh chương trình truyền hình địa phương trên vệ tinh.

 

* (SMS: 951/QD-BTTTT) - Ngày 01/07/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 951/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng Đo kiểm.

 

* (SMS: 940/QD-BTTTT) - Ngày 30/06/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 940/QĐ-BTTTT phê duyệt Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2010 thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

* (SMS: 929/QD-BTTTT) - Ngày 28/06/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 929/QĐ-BTTTT về việc chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

 

BỘ NỘI VỤ

 

* (SMS: 05/2010/TT-BNV) - Ngày 01/07/2010, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 05/2010/TT-BNV về hướng dẫn cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị.

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

* (SMS: 02/CT-BTNMT) - Ngày 30/06/2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Chỉ thị 02/CT-BTNMT về việc xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011.

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

* (SMS: 1779/QD-BGTVT) - Ngày 25/06/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1779/QĐ-BGTVT về việc chuyển Công ty Hoa tiêu khu vực V thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

 

* (SMS: 1777/QD-BGTVT) - Ngày 25/06/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1777/QĐ-BGTVT về việc chuyển Công ty Hoa tiêu khu vực III thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

 

* (SMS: 1776/QD-BGTVT) - Ngày 25/06/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1776/QĐ-BGTVT về việc chuyển Công ty Hoa tiêu khu vực II thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

 

* (SMS: 1775/QD-BGTVT) - Ngày 25/06/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1775/QĐ-BGTVT về việc chuyển Công ty Hoa tiêu khu vực I thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

 

* (SMS: 1769/QD-BGTVT) - Ngày 25/06/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1769/QĐ-BGTVT về việc chuyển Công ty Hoa Tiêu khu vực IX thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

 

* (SMS: 1768/QD-BGTVT) - Ngày 25/06/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1768/QĐ-BGTVT về việc chuyển Công ty Hoa Tiêu khu vực VIII thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

 

* (SMS: 1754/QD-BGTVT) - Ngày 25/06/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1754/QĐ-BGTVT về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty quản lý bay Việt Nam.

 

* (SMS: 1666/QD-BGTVT) - Ngày 17/06/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1666/QĐ-BGTVT về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam.

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

* (SMS: 1684/QD-BNN-DMDN) - Ngày 18/06/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1684/QĐ-BNN-ĐMDN về việc chuyển Công ty Cà phê Đắk Uy 4 thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

 

* (SMS: 1683/QD-BNN-DMDN) - Ngày 18/06/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1683/QĐ-BNN-ĐMDN về việc chuyển Công ty Cà phê Chư Quynh thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

 

* (SMS: 1682/QD-BNN-DMDN) - Ngày 18/06/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1682/QĐ-BNN-ĐMDN về việc chuyển Công ty sản xuất thương mại và dịch vụ Quảng Ngãi thuộc Tổng tổng công ty Cà phê Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

 

* (SMS: 1681/QD-BNN-DMDN) - Ngày 18/06/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1681/QĐ-BNN-ĐMDN về việc chuyển Công ty Đầu tư Cà phê - Dịch vụ đường 9 thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

 

* (SMS: 1680/QD-BNN-DMDN) - Ngày 18/06/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1680/QĐ-BNN-ĐMDN về việc chuyển Công ty Cà phê IA CHÂM thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

 

* (SMS: 1679/QD-BNN-DMDN) - Ngày 18/06/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1679/QĐ-BNN-ĐMDN về việc chuyển Công ty Cà phê IA GRAI thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn.

 

* (SMS: 1678/QD-BNN-DMDN) - Ngày 18/06/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1678/QĐ-BNN-ĐMDN về việc chuyển Công ty Cà phê IA BLAN thuộc Tổng công ty Cà Phê Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

 

* (SMS: 1677/QD-BNN-DMDN) - Ngày 18/06/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1677/QĐ-BNN-ĐMDN về việc chuyển Công ty Cà phê EATUL thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

 

* (SMS: 16/2010/TT-NHNN) - Ngày 25/06/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 16/2010/TT-NHNN về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng.

 

* (SMS: 4496/NHNN-CSTT) - Ngày 15/06/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Công văn 4496/NHNN-CSTT về việc cho vay bằng ngoại tệ.

 

* (SMS: 4423/NHNN-QLNH) - Ngày 11/06/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Công văn 4423/NHNN-QLNH về việc báo cáo tình hình bán và cho vay thanh toán hàng nhập khẩu.

 

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

 

* (SMS: 1140/TB-KBNN) - Ngày 01/07/2010, Kho bạc Nhà nước ban hành Thông báo 1140/TB-KBNN về việc tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 07 năm 2010.

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

 

* (SMS: 3595/TCHQ-GSQL) - Ngày 05/07/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3595/TCHQ-GSQL về việc thực hiện thủ tục nhập khẩu xe ôtô đang sử dụng theo chế độ tài sản di chuyển của Việt kiều được phép hồi hương.

 

* (SMS: 3536/TCHQ-TXNK) - Ngày 01/07/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3536/TCHQ-TXNK về việc thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng Xút natri hydroxit.

 

* (SMS: 3522/TCHQ-GSQL) - Ngày 01/07/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3522/TCHQ-GSQL về việc khai báo nhập khẩu hóa chất.

 

* (SMS: 3520/TCHQ-GSQL) - Ngày 01/07/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3520/TCHQ-GSQL về việc tiêu thụ nội địa nguyên liệu vật tư do bên thuê gia công từ bỏ.

 

* (SMS: 3519/TCHQ-GSQL) - Ngày 01/07/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3519/TCHQ-GSQL về việc thanh lý hàng tồn đọng trong kho ngoại quan.

 

* (SMS: 3462/TCHQ-TXNK) - Ngày 29/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3462/TCHQ-TXNK về việc miễn thuế nhập khẩu.

 

* (SMS: 3444/TCHQ-GSQL) - Ngày 28/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3444/TCHQ-GSQL về việc người khai hải quan.

 

* (SMS: 3419/TCHQ-TXNK) - Ngày 25/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3419/TCHQ-TXNK về việc xử lý nợ thuế.

 

* (SMS: 3388/TCHQ-GSQL) - Ngày 24/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3388/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu xe mô tô, xe ôtô là tài sản cá nhân.

 

* (SMS: 3061/TCHQ-KTTT) - Ngày 11/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3061/TCHQ-KTTT về việc làm thủ tục hải quan và ân hạn thuế.

 

* (SMS: 3016/TCHQ-GSQL) - Ngày 10/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3016/TCHQ-GSQL về việc địa điểm kiểm tra hàng hóa.

 

TỔNG CỤC THUẾ

 

* (SMS: 2310/TCT-CS) - Ngày 30/06/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2310/TCT-CS về việc xác định chứng từ hợp lý đối với tem thu lệ phí Hải quan.

 

* (2288/TCT-CS) - Ngày 29/06/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2288/TCT-CS về việc trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm.

 

* (SMS: 2240/TCT-KK) - Ngày 24/06/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2240/TCT-KK về việc cấp mã số thuế cho doanh nghiệp tư nhân.

 

* (SMS: 898/QD-TCT) - Ngày 18/06/2010, Tổng cục Thuế ban hành Quyết định 898/QĐ-TCT về việc ban hành Đề án tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn những hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu, thông đồng của cán bộ, công chức thuế đối với người nộp thuế.

 

* (SMS: 2071/TCT-TNCN) - Ngày 14/06/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2071/TCT-TNCN về việc kê khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc theo.

 

* (SMS: 2035/TCT-CS) - Ngày 14/06/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2035/TCT-CS về việc lệ phí trước bạ.


UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

* (SMS: 2722/QD-UBND) - Ngày 23/06/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 2722/QĐ-UBND về việc duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi thuộc khu đô thị Tây Bắc thành phố.

 

 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.