(Lawdata) Quý khách hàng thân mến, kể từ bản tin số 17/2004, chúng tôi tiến hành thử nghiệm cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản (Vietlaw-SMS) trên hệ thống tin nhắn 998. 

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email hoặc fax, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) hoặc VB (Mã văn bản) (Mã vùng+Số Fax) gửi đến 998.

Ví dụ: Muốn nhận Quyết định 88/2001/QĐ-TTg có mã SMS là 12345 tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 12345 abc@yahoo.com, gửi đến 998.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.vietlaw.gov.vn hoặc www.luatvietnam.com.vn

Trong tuần này (từ 10/7 - 16/7), chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với lawdata@vasc.com.vn để nhận văn bản.

Dưới đây là danh sách một số văn bản đã có:

CHÍNH PHỦ

* (SMS: 200101) - Ngày 08/7/2004, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 09/2004/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2004.

* (SMS: 200099 - Không gửi qua Fax) - Ngày 08/7/2004, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 142/2004/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện.

* (SMS: 200098) - Ngày 05/7/2004, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 122/2004/QĐ -TTg phê duyệt Chương trình Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn từ nay đến năm 2010.

* (SMS: 200095) - Ngày 05/7/2004, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 120/2004/QĐ -TTg về một số chế độ đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị hậu quả do nhiễm chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.

* (SMS: 200100) - Ngày 05/7/2004, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 26/2004/CT-TTg về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Sốt xuất huyết.

* (SMS: 200094) - Ngày 05/7/2004, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công văn số 3061/TCHQ-KTTT về việc miễn thuế nhập khẩu vật tư thiết bị phục vụ dự án đóng tàu.

 BỘ TÀI CHÍNH

* (SMS: 200097) - Ngày 09/7/2004, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 69/2004/TT-BTC hướng dẫn quản lý  và sử dụng kinh phí cấp không thu tiền một số báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

* (SMS: 200096 - Không gửi qua Fax) - Ngày 09/7/2004, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 59/2004/QĐ-BTC ban hành Quy chế thi tuyển và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề kế toán.

 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

* (SMS: 200102 - Không gửi qua Fax) - Ngày 08/7/2004, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định 845/2004/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hoá, dich vụ, đầu tư và viện trợ giữa Việt Nam với Lào.