(Lawdata) Quý khách hàng thân mến, kể từ bản tin số 17/2004, chúng tôi tiến hành thử nghiệm cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản (Vietlaw-SMS) trên hệ thống tin nhắn 998. 

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email hoặc fax, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) hoặc VB (Mã văn bản) (Mã vùng+Số Fax) gửi đến 998.

Ví dụ: Muốn nhận Quyết định 88/2001/QĐ-TTg có mã SMS là 12345 tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 12345 abc@yahoo.com, gửi đến 998.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.vietlaw.gov.vn hoặc www.luatvietnam.com.vn

Trong tuần này (từ 03/7 - 09/7), chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với lawdata@vasc.com.vn để nhận văn bản.

Dưới đây là danh sách một số văn bản đã có:

CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 200086 - Không gửi qua Fax) - Ngày 01/7/2004, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 141/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao.

* (SMS: 200085 - Không gửi qua Fax) - Ngày 25/6/2004, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 140/2004/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Biên giới quốc gia.

BỘ TÀI CHÍNH

* (SMS: 200084) - Ngày 07/7/2004, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 67/2004/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.

* (SMS: 200079) - Ngày 02/7/2004, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 7333/TC/TCT về thuế thu nhập doanh nghiệp và thu nhập cá nhân đối với dự án ODA không hoàn lại.

* (SMS: 200083 - Không gửi qua Fax) - Ngày 29/6/2004, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 64/2004/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004 của Chính phủ về kiểm toán độc lập.

* (SMS: 200082 - Không gửi qua Fax) - Ngày 28/6/2004, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 63/2004/TT-BTC hướng dẫn một số điều một số điều của Nghị định số 106/2004/NĐ-CP ngày 01/4/2004 của Chính phủ về tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước.

* (SMS: 200081 - Không gửi qua Fax) - Ngày 24/6/2004, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 62/2004/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế giá trị gia tăng theo Danh mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 200080) - Ngày 02/7/2004, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 2162/BTNMT-ĐĐ về việc thi hành Luật Đất đai năm 2003 trong thời gian chưa có các Nghị định hướng dẫn thi hành.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

* (SMS: 200087) - Ngày 25/6/2004, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định số 796/2004/QĐ-NHNN về việc điều chỉnh tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng.