(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.  

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email [email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg   [email protected], gửi đến 6689.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ:  www.luatvietnam.vn

DOANH NGHIỆP

* (SMS: 23/2017/QD-TTg) - Ngày 22/06/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 23/2017/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 246/2006/QĐ-TTg ngày 27/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã và ban hành Quy chế hoạt động bảo lãnh tín dụng, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã.

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (SMS: 2858/TCT-CS) - Ngày 27/06/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2858/TCT-CS về chính sách thuế.

* (SMS: 2812/TCT-CS) - Ngày 26/06/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2812/TCT-CS về chính sách thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 2809/TCT-CS) - Ngày 26/06/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2809/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp.

* (SMS: 2807/TCT-CS) - Ngày 26/06/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2807/TCT-CS về chính sách thuế.

* (SMS: 2704/TCT-KK) - Ngày 21/06/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2704/TCT-KK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 2700/TCT-TNCN) - Ngày 21/06/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2700/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân.

* (SMS: 2694/TCT-CS) - Ngày 21/06/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2694/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 2689/TCT-CS) - Ngày 21/06/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2689/TCT-CS về chính sách thuế.

* (SMS: 2687/TCT-CS) - Ngày 21/06/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2687/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 8121/BTC-TCHQ) - Ngày 19/06/2017, Bộ Tài chính ban hành Công văn 8121/BTC-TCHQ về thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất xuất khẩu.

* (SMS: 7991/BTC-TCHQ) - Ngày 16/06/2017, Bộ Tài chính ban hành Công văn 7991/BTC-TCHQ về việc xử lý thuế đối với mặt hàng nhập khẩu “Máy ngắt mạch điện chân không” và “Máy ngắt khí SF6”.

* (SMS: 7778/BTC-TCHQ) - Ngày 13/06/2017, Bộ Tài chính ban hành Công văn 7778/BTC-TCHQ về việc hướng dẫn xử lý vướng mắc thực hiện Luật Thuế xuất nhập khẩu số 107/2016/QH13 và Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (SMS: 996/QD-LDTBXH) - Ngày 27/06/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 996/QĐ-LĐTBXH về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Việc làm.

* (SMS: 13/2017/TT-BLDTBXH) - Ngày 15/05/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 13/2017/TT-BLĐTBXH quy định về khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động hàng hải.

BẢO HIỂM

* (SMS: 3434/BYT-BH) - Ngày 20/06/2017, Bộ Y tế ban hành Công văn 3434/BYT-BH về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 2286/QĐ-BYT ngày 02/06/2017 quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

* (SMS: 812/QD-BLDTBXH) - Ngày 01/06/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 812/QĐ-BLĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính mới về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (SMS: 6668/VPCP-NN) - Ngày 27/06/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6668/VPCP-NN về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

* (SMS: 898/TTg-NN) - Ngày 26/06/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 898/TTg-NN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (SMS: 04/2017/TT-NHNN) - Ngày 28/06/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 04/2017/TT-NHNN về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, liên tịch ban hành.

* (SMS: 7078/BTC-KBNN) - Ngày 30/05/2017, Bộ Tài chính ban hành Công văn 7078/BTC-KBNN về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Mục lục ngân sách Nhà nước.

KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

* (SMS: 1006/QD-KTNN) - Ngày 26/06/2017, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 1006/QĐ-KTNN về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của các đơn vị tham mưu thuộc bộ máy điều hành và các kiểm toán Nhà nước chuyên ngành.

* (SMS: 966/QD-KTNN) - Ngày 22/06/2017, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 966/QĐ-KTNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 625/QĐ-KTNN ngày 20/04/2017 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc thành lập Ban Quản lý dự án công nghệ thông tin thuộc Kiểm toán Nhà nước.

* (SMS: 07/2017/QD-KTNN) - Ngày 20/06/2017, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 07/2017/QĐ-KTNN về việc ban hành Quy trình kiểm toán hoạt động của Kiểm toán Nhà nước.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (SMS: 4010/TCHQ-GSQL) - Ngày 19/06/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4010/TCHQ-GSQL về việc nộp, xuất trình Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

* (SMS: 3906/TCHQ-GSQL) - Ngày 14/06/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3906/TCHQ-GSQL về việc tăng cường công tác kiểm tra giám sát hải quan đối với tiền mặt của người xuất nhập cảnh.

* (SMS: 3853/TCHQ-GSQL) - Ngày 13/06/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3853/TCHQ-GSQL về việc giám sát hải quan đối với hàng hóa thay đổi cảng xếp, dỡ hàng.

* (SMS: 3848/TCHQ-PC) - Ngày 13/06/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3848/TCHQ-PC về việc xác định trị giá tang vật vi phạm.

THƯƠNG MẠI

* (SMS: 27/CT-TTg) - Ngày 29/06/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 27/CT-TTg về việc đẩy mạnh tiến độ, nâng cao hiệu quả thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại.

* (SMS: 5430/BCT-TTTN) - Ngày 20/06/2017, Bộ Công Thương ban hành Công văn 5430/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

* (SMS: 3996/TCHQ-GSQL) - Ngày 16/06/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3996/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn Quyết định 1931/QĐ-BCT ngày 31/05/2017 của Bộ Công Thương.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 1432/CD-BXD) - Ngày 23/06/2017, Bộ Xây dựng ban hành Công điện 1432/CĐ-BXD về việc phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng trước mùa mưa bão năm 2017.

* (SMS: 278/TB-VPCP) - Ngày 22/06/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 278/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp lần thứ VIII Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu.

Y TẾ-SỨC KHỎE

* (SMS: 3639/BYT-KCB) - Ngày 27/06/2017, Bộ Y tế ban hành Công văn 3639/BYT-KCB về việc hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến thực hiện quy định của Nghị định 109/2016/NĐ-CP.

* (SMS: 3634/BYT-TCCB) - Ngày 27/06/2017, Bộ Y tế ban hành Công văn 3634/BYT-TCCB về việc xử lý các cá nhân tự giới thiệu, tự nhận là người thân, người nhà lãnh đạo.

* (SMS: 3614/BYT-BM-TE) - Ngày 26/06/2017, Bộ Y tế ban hành Công văn 3614/BYT-BM-TE về việc sử dụng phương pháp vô cảm trong mổ lấy thai.

* (SMS: 839/KCB-NV) - Ngày 23/06/2017, Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành Công văn 839/KCB-NV về việc cấp giấy phép hoạt động cho các đơn vị theo quy định tại khoản 3 Điều 50 Nghị định 109/2016/NĐ-CP.

* (SMS: 834/KCB-NV) - Ngày 23/06/2017, Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành Công văn 834/KCB-NV về việc hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh các chuyên khoa, chuyên ngành.

* (SMS: 2701/QD-BYT) - Ngày 22/06/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 2701/QĐ-BYT về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban soạn thảo, Tổ biên tập, các Tiểu ban chuyên môn và Nguyên tắc, tiêu chí xây dựng Thông tư ban hành danh mục vàtỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc tân dược thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.

* (SMS: 8650/QLD-CL) - Ngày 21/06/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 8650/QLD-CL về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

* (SMS: 75/2017/ND-CP) - Ngày 20/06/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 75/2017/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

GIAO THÔNG

* (SMS: 6641/VPCP-CN) - Ngày 27/06/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6641/VPCP-CN về việc kiểm soát xe chở quá tải trọng và cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

* (SMS: 6561/VPCP-CN) - Ngày 26/06/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6561/VPCP-CN về việc đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 6559/VPCP-CN) - Ngày 26/06/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6559/VPCP-CN về việc đầu tư đường bộ cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình.

* (SMS: 22/2017/QD-TTg) - Ngày 22/06/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 22/2017/QĐ-TTg về tổ chức và hoạt động của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

* (SMS: 887/TTg-CN) - Ngày 21/06/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 887/TTg-CN về việc thí điểm hoạt động xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế.

* (SMS: 1632/QD-BGTVT) - Ngày 06/06/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1632/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt Đề án "Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong huy động, sử dụng các nguồn vốn thuộc lĩnh vực giao thông vận tải".

* (SMS: 20/2017/TT-BGTVT) - Ngày 21/05/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 20/2017/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 32/2015/TT-BGTVT ngày 24/07/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (SMS: 2077/QD-BGDDT) - Ngày 19/06/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 2077/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

* (SMS: 845/QD-KTNN) - Ngày 26/05/2017, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 845/QĐ-KTNN về việc quy định mẫu trang phục của cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán Nhà nước.

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (SMS: 989/QD-BTTTT) - Ngày 23/06/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 989/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia.

* (SMS: 6548/VPCP-KGVX) - Ngày 23/06/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6548/VPCP-KGVX về việc báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan Nhà nước năm 2016.

* (SMS: 966/QD-BTTTT) - Ngày 20/06/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 966/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tin học hóa.

* (SMS: 939/QD-BTTTT) - Ngày 16/06/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 939/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thông tin đối ngoại.

CHÍNH SÁCH

* (SMS: 945/QD-LDTBXH) - Ngày 22/06/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 945/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

* (SMS: 35/2017/QH14) - Ngày 12/06/2017, Quốc hội ban hành Nghị quyết 35/2017/QH14 về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018.

HÀNH CHÍNH

* (SMS: 435/QD-BCD896) - Ngày 24/06/2017, Ban Chỉ đạo 896 ban hành Quyết định 435/QĐ-BCĐ896 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2017.

* (SMS: 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-DCTUBTWMTTQVN) - Ngày 15/06/2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành Nghị quyết liên tịch 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN về việc quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (SMS: 436/BCD896) - Ngày 24/06/2017, Ban Chỉ đạo 896 ban hành Công văn 436/BCĐ896 về việc thành lập Ban Chỉ đạo 896 tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

CÔNG NGHIỆP

* (SMS: 905/CD-TTg) - Ngày 28/06/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 905/CĐ-TTg về việc giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình đường dây 500 kV Vĩnh Tân - rẽ Sông Mây - Tân Uyên, đường dây 500 kV Sông Mây - Tân Uyên, Trạm biến áp 500 kV Tân Uyên và đường dây đấu nối.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (SMS: 923/QD-TTg) - Ngày 28/06/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 923/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư.

* (SMS: 2432/QD-BNN-TT) - Ngày 13/06/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2432/QĐ-BNN-TT về việc ban hành Bảng mã HS đối với danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam.

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (SMS: 36/2017/QH14) - Ngày 19/06/2017, Quốc hội ban hành Nghị quyết 36/2017/QH14 về việc phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

* (SMS: 34/2017/QH14) - Ngày 08/06/2017, Quốc hội ban hành Nghị quyết 34/2017/QH14 về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017.

* (SMS: 135/2017/TT-BQP) - Ngày 26/05/2017, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 135/2017/TT-BQP quy định về quản lý, bảo quản vật chứng là chất độc và một số vật chứng cần có điều kiện bảo quản đặc biệt trong quân đội.

VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

UBND TP. HÀ NỘI

* (SMS: 10/CT-UBND) - Ngày 26/06/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 10/CT-UBND về việc tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2017.

* (SMS: 3050/UBND-KT) - Ngày 26/06/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 3050/UBND-KT về việc tăng cường công tác quản lý giá, công tác bình ổn giá trên địa bàn.

* (SMS: 148/KH-UBND) - Ngày 23/06/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 148/KH-UBND về việc cấp nước an toàn, chống thất thoát, thất thu nước sạch trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020.

* (SMS: 3002/UBND-KT) - Ngày 22/06/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 3002/UBND-KT về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam trên địa bàn Thành phố Hà Nội 6 tháng cuối.

* (SMS: 3704/QD-UBND) - Ngày 21/06/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 3704/QĐ-UBND về việc bổ sung Quyết định 3203/QĐ-UBND ngày 24/05/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành Bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà và thuế thu nhập cá nhân đối với việc chuyển nhượng nhà trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

* (SMS: 3206/QD-UBND) - Ngày 21/06/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 3206/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về công tác quản lý, vận hành và bảo trì các công trình thuộc lĩnh vực chuyên ngành được phân cấp cho Sở Giao thông Vận tải quản lý trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

UBND TỈNH KIÊN GIANG

* (SMS: 22/2017/QD-UBND) - Ngày 27/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định 22/2017/QĐ-UBND về việc quy định giá dịch vụ sử dụng cảng, bến thủy nội địa được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

* (SMS: 21/2017/QD-UBND) - Ngày 27/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định 21/2017/QĐ-UBND về việc quy định giá dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kiên Giang.

* (SMS: 20/2017/QD-UBND) - Ngày 20/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định 20/2017/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030.

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

* (SMS: 16/2017/QD-UBND) - Ngày 23/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định 16/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định 35/2009/QĐ-UBND ngày 12/11/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương phân cấp đăng ký phương tiện thủy nội địa.

* (SMS: 15/2017/QD-UBND) - Ngày 20/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định 15/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về luân chuyển và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh.

* (SMS: 14/2017/QD-UBND) - Ngày 20/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định 14/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định 2355/2000/QĐ-UB ngày 28/07/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quy định về tổ chức giáo dục, chữa trị cai nghiện tại cộng đồng cho người nghiện ma túy.

UBND TỈNH KHÁNH HOÀ

* (SMS: 13/CT-UBND) - Ngày 23/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Chỉ thị 13/CT-UBND về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

* (SMS: 38/2017/QD-UBND) - Ngày 23/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 38/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

UBND TỈNH YÊN BÁI

* (SMS: 10/2017/QD-UBND) - Ngày 23/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định 10/2017/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2018 - 2021".

UBND TỈNH HÀ NAM

* (SMS: 17/2017/QD-UBND) - Ngày 22/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định 17/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh có quy định thủ tục hành chính.

UBND TỈNH HÀ TĨNH

* (SMS: 29/2017/QD-UBND) - Ngày 22/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 29/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Đơn giá sản phẩm đo đạc bản đồ địa chính; đăng ký đất đai tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

* (SMS: 48/2017/QD-UBND) - Ngày 21/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 48/2017/QĐ-UBND về việc quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

* (SMS: 47/2017/QD-UBND) - Ngày 21/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 47/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

* (SMS: 46/2017/QD-UBND) - Ngày 19/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 46/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định 26/2015/QĐ-UBND ngày 15/07/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

UBND TỈNH VĨNH LONG

* (SMS: 15/2017/QD-UBND) - Ngày 21/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định 15/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá đất Khu công nghiệp Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

UBND TỈNH TUYÊN QUANG

* (SMS: 06/2017/QD-UBND) - Ngày 20/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quyết định 06/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quy trình lập, thẩm định phương án giá, thẩm quyền trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc lập, thẩm định phương án giá; phân cấp quản lý giá đối với hàng hoá, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN

* (SMS: 12/2017/QD-UBND) - Ngày 19/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định 12/2017/QĐ-UBND quy định việc tổ chức thực hiện mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

* (SMS: 11/2017/QD-UBND) - Ngày 05/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định 11/2017/QĐ-UBND quy định việc tổ chức thực hiện mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

UBND TP. HẢI PHÒNG

* (SMS: 01/2017/QD-UBND) - Ngày 16/06/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định 01/2017/QĐ-UBND về việc điều chỉnh bảng giá các loại đất trên địa bàn 07 quận Thành phố Hải Phòng 05 năm (2015-2019).

UBND TỈNH BẮC NINH

* (SMS: 14/2017/QD-UBND) - Ngày 09/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định 14/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

* (SMS: 13/2017/QD-UBND) - Ngày 07/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định 13/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Hợp tác xã, Tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

* (SMS: 12/2017/QD-UBND) - Ngày 24/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định 12/2017/QĐ-UBND về việc ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

* (SMS: 11/2017/QD-UBND) - Ngày 23/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định 11/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

* (SMS: 09/2017/QD-UBND) - Ngày 09/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định 09/2017/QĐ-UBND về việc quy định một số mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Bắc Ninh.

* (SMS: 08/2017/QD-UBND) - Ngày 04/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định 08/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

* (SMS: 07/2017/QD-UBND) - Ngày 03/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định 07/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng phần mềm quản lý tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

UBND TỈNH SÓC TRĂNG

* (SMS: 22/2017/QD-UBND) - Ngày 06/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định 22/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về hỗ trợ kinh phí đào tạo và thu hút nhân lực trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020.

UBND TỈNH BẾN TRE

* (SMS: 29/2017/QD-UBND) - Ngày 30/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định 29/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bến Tre.

* (SMS: 28/2017/QD-UBND) - Ngày 24/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định 28/2017/QĐ-UBND về việc tổ chức giao thông một số tuyến đường trên địa bàn Thành phố Bến Tre.

* (SMS: 26/2017/QD-UBND) - Ngày 19/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định 26/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư cho các dự án có vốn đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

* (SMS: 25/2017/QD-UBND) - Ngày 09/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định 25/2017/QĐ-UBND về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Bến Tre.  

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.