(Lawdata) Quý khách hàng thân mến, kể từ bản tin số 17/2004, chúng tôi tiến hành thử nghiệm cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản (Vietlaw-SMS) trên hệ thống tin nhắn 998. 

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email hoặc fax, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) hoặc VB (Mã văn bản) (Mã vùng+Số Fax) gửi đến 998.

Ví dụ: Muốn nhận Quyết định 88/2001/QĐ-TTg có mã SMS là 12345 tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 12345 abc@yahoo.com, gửi đến 998.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.vietlaw.gov.vn hoặc www.luatvietnam.com.vn

Trong tuần này (từ 26/6 - 02/7), chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với lawdata@vasc.com.vn để nhận văn bản.

Dưới đây là danh sách một số văn bản đã có:

QUỐC HỘI

* (SMS: 200066 - Không gửi qua Fax) - Ngày 18/6/2004, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh về tín ngưỡng, tôn giáo, số 21/2004/PL-UBTVQH11.

* (SMS: 200072) - Ngày 15/6/2004, Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 5 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, Tố cáo, số 26/2004/QH11.

* (SMS: 200071 - Không gửi qua Fax) - Ngày 15/6/2004, Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 5 đã thông qua Luật về Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, số 25/2004/QH11.

* (SMS: 200070 - Không gửi qua Fax) - Ngày 15/6/2004, Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 5 đã thông qua Bộ luật về Tố tụng Dân sự, số 24/2004/QH11.

* (SMS: 200069 - Không gửi qua Fax) - Ngày 15/6/2004, Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 5 đã thông qua Luật về Giao thông đường thuỷ nội địa, số 23/2004/QH11.

* (SMS: 200068 - Không gửi qua Fax) - Ngày 15/6/2004, Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 5 đã thông qua Luật số 22/2004/QH11 về Thanh tra, số 22/2004/QH11 .

* (SMS: 200067 - Không gửi qua Fax) - Ngày 15/6/2004, Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 5 đã thông qua Luật về Phá sản, số 21/2004/QH11 .

* (SMS: 200065 - Không gửi qua Fax) - Ngày 15/6/2004, Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 5 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng, số 20/2004/QH11.

 BỘ Y TẾ

* (SMS: 200073 - Không gửi qua Fax) - Ngày 31/5/2004, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 07/2004/TT-BYT hướng dẫn việc xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người đến hết năm 2005.