Trong tuần qua, LuatVietnam đã cập nhật nhiều văn bản quan trọng, trong đó có: Nghị định 88/2018/NĐ-CP về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng; Nghị định 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí...

DOANH NGHIỆP

 

* (751/QĐ-TTg) - Ngày 20/06/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 751/QĐ-TTg về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

 

* (5741/VPCP-KTTH) - Ngày 18/06/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5741/VPCP-KTTH về việc bổ sung vốn điều lệ của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Gia Lai.

 

* (15/CT-TTg) - Ngày 15/06/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 15/CT-TTg về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 

* (5696/VPCP-ĐMDN) - Ngày 15/06/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5696/VPCP-ĐMDN về danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần thuộc Thanh tra Chính phủ.

 

* (765/TTg-ĐMDN) - Ngày 15/06/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 765/TTg-ĐMDN về việc phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần tỉnh Lâm Đồng.

 

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

 

* (6832/BTC-CST) - Ngày 11/06/2018, Bộ Tài chính ban hành Công văn 6832/BTC-CST về thuế nhập khẩu mặt hàng trứng cá tầm nhập khẩu dùng để nhân giống.

 

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

  

* (88/2018/NĐ-CP) - Ngày 15/06/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 88/2018/NĐ-CP về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.

  

* (2339/LĐTBXH-KHTC) - Ngày 12/06/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2339/LĐTBXH-KHTC về việc xây dựng dự toán ngân sách Trung ương thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm 2019-2021.

 

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

 

* (80/NQ-CP) - Ngày 19/06/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 80/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) Thành phố Hồ Chí Minh.

 

* (79/NQ-CP) - Ngày 19/06/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 79/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Kiên Giang.

 

* (78/NQ-CP) - Ngày 18/06/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 78/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Điện Biên.

 

* (5723/VPCP-NN) - Ngày 16/06/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5723/VPCP-NN về cơ chế thu hồi đất thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện dự án Khu du lịch Mỹ Hòa, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

 

* (767/TTg-NN) - Ngày 15/06/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 767/TTg-NN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An.

 

* (1405/BXD-QLN) - Ngày 13/06/2018, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1405/BXD-QLN về việc thực hiện Nghị định 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

* (15/2018/TT-NHNN) - Ngày 18/06/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 15/2018/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2016/TT-NHNN ngày 30/06/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp.

 

* (5669/VPCP-KTTH) - Ngày 15/06/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5669/VPCP-KTTH về việc thông báo kết luận tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 29/05/2018.

 

* (762/TTg-CN) - Ngày 15/06/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 762/TTg-CN về việc lựa chọn nhà thầu khi chuyển đổi hệ thống thanh toán SWIFT.

 

XUẤT NHẬP KHẨU

 

* (3292/TCHQ-TXNK) - Ngày 11/06/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3292/TCHQ-TXNK về tiêu chí, tiêu chuẩn xác định mặt hàng thép.

  

* (3287/TCHQ-GSQL) - Ngày 11/06/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3287/TCHQ-GSQL về thông quan thuốc đã được cấp phép nhập khẩu để sử dụng cho mục đích cấp cứu, chống độc.

 

* (3002/TXNK-TCHQ) - Ngày 11/06/2018, Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành Công văn 3002/TXNK-TCHQ về trị giá hải quan.

 

* (2046/BNG-UBBG) - Ngày 08/06/2018, Bộ Ngoại giao ban hành Công văn 2046/BNG-UBBG về việc công bố Danh mục các cửa khẩu phụ, lối mở được phép thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa.

 

* (1684/GSQL-GQ2) - Ngày 06/06/2018, Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành Công văn 1684/GSQL-GQ2 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công cho thương nhân nước ngoài.

 

* (1662/GSQL-GQ1) - Ngày 06/06/2018, Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành Công văn 1662/GSQL-GQ1 về việc nhập khẩu các lô vắc xin, sinh phẩm có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam.

 

* (1321/GSQL-GQ4) - Ngày 07/05/2018, Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành Công văn 1321/GSQL-GQ4 về vướng mắc C/O.

 

THƯƠNG MẠI

 

* (87/2018/NĐ-CP) - Ngày 15/06/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí.

 

* (922/QĐ-BTTTT) - Ngày 15/06/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 922/QĐ-BTTTT về việc ban hành Kế hoạch Tổng thể thực hiện Nghị quyết 19-2018/NQ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo.

 

* (229/CĐ-BCĐ389) - Ngày 15/06/2018, Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ban hành Công điện 229/CĐ-BCĐ389 về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh trái phép xì gà.

 

Y TẾ-SỨC KHỎE

 

* (3756/QĐ-BYT) - Ngày 21/06/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 3756/QĐ-BYT về việc hướng dẫn hoạt động dự phòng, phát hiện sớm, chẩn đoán, điều trị và quản lý một số bệnh không lây nhiễm phổ biến cho tuyến y tế cơ sở.

 

* (3755/QĐ-BYT) - Ngày 21/06/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 3755/QĐ-BYT về Danh mục các thành phần của Gói đỡ đẻ sạch.

 

* (17/CT-TTg) - Ngày 19/06/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 17/CT-TTg về việc tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền.

 

* (11263/QLD-ĐK) - Ngày 15/06/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 11263/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

 

* (11262/QLD-ĐK) - Ngày 15/06/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 11262/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

 

* (11261/QLD-ĐK) - Ngày 15/06/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 11261/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

 

* (11260/QLD-ĐK) - Ngày 15/06/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 11260/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

 

* (11259/QLD-ĐK) - Ngày 15/06/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 11259/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.


* (11258/QLD-ĐK) - Ngày 15/06/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 11258/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

 

* (11256/QLD-ĐK) - Ngày 15/06/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 11256/QLD-ĐK về việc công bố bổ sung Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu đối với thuốc sản xuất trong nước đã có giấy đăng ký lưu hành.

 

* (11255/QLD-ĐK) - Ngày 15/06/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 11255/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (Đợt 161).

 

* (662/KCB-NV) - Ngày 14/06/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 662/KCB-NV của Cục Quản lý khám, chữa bệnh về việc tăng cường công tác điều trị bệnh sởi, cúm và tay chân miệng.

 

* (3354/BYT-DP) - Ngày 13/06/2018, Bộ Y tế ban hành Công văn 3354/BYT-DP về việc triển khai các vắc xin trong tiêm chủng mở rộng tại Bệnh viện.

 

* (11109/QLD-ĐK) - Ngày 13/06/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 11109/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

  

* (11108/QLD-ĐK) - Ngày 13/06/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 11108/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

 

* (11107/QLD-ĐK) - Ngày 13/06/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 11107/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

 

* (11106/QLD-ĐK) - Ngày 13/06/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 11106/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

 

* (11105/QLD-ĐK) - Ngày 13/06/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 11105/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

 

* (11104/QLD-ĐK) - Ngày 13/06/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 11104/QLD-ĐK về việc đính chính Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc sản xuất trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành.

  

* (11103/QLD-ĐK) - Ngày 13/06/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 11103/QLD-ĐK về việc đính chính Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

 

* (11102/QLD-ĐK) - Ngày 13/06/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 11102/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

 

* (11017/QLD-ĐK) - Ngày 13/06/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 11017/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

 

* (11016/QLD-ĐK) - Ngày 13/06/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 11016/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

 

* (546/KH-BYT) - Ngày 12/06/2018, Bộ Y tế ban hành Kế hoạch 546/KH-BYT về truyền thông nhân Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam - 01/07/2018.

 

GIAO THÔNG

 

* (5819/VPCP-CN) - Ngày 20/06/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5819/VPCP-CN về việc chủ trương đầu tư Dự án vận tải hàng không Tre Việt tại Cảng Hàng không Phù Cát, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

 

* (1271/QĐ-BGTVT) - Ngày 18/06/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1271/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt Danh mục cập nhật, bổ sung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ Giao thông Vận tải năm 2019.

  

* (1228/QĐ-BGTVT) - Ngày 13/06/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1228/QĐ-BGTVT về việc bổ sung quy hoạch cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ và trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ đến ngày 31/12/2018.

 

* (37/2018/TT-BGTVT) - Ngày 07/06/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 37/2018/TT-BGTVT quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ.

 

* (34/2018/TT-BGTVT) - Ngày 28/05/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 34/2018/TT-BGTVT về việc quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

 

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

* (16/CT-TTg) - Ngày 18/06/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 16/CT-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

 

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

 

* (1660/QĐ-BKHCN) - Ngày 15/06/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 1660/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia để đưa ra tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2019.

 

* (02/2018/TT-BKHCN) - Ngày 15/05/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 02/2018/TT-BKHCN về việc quy định chế độ báo cáo thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao; mẫu văn bản trong hoạt động cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ, đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ.

 

DÂN SỰ

 

* (07/2018/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC) - Ngày 12/06/2018, Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Thông tư liên tịch 07/2018/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC quy định việc phối hợp trong thi hành quyết định của Tòa án giải quyết phá sản.

 
CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

 

* (321/QĐ-UBDT) - Ngày 14/06/2018, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 321/QĐ-UBDT về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng Đề án "Cơ chế đặc thù trong tuyển dụng công chức, viên chức người dân tộc thiểu số công tác tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi".

 

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

 

* (744/QĐ-TTg) - Ngày 18/06/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 744/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau, tỉnh Cà Mau đến năm 2030.

 

CHÍNH SÁCH

 

* (5804/VPCP-CN) - Ngày 19/06/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5804/VPCP-CN về khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc đoạn Phan Thiết - Dầu Giây.

 

* (5782/VPCP-KGVX) - Ngày 19/06/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5782/VPCP-KGVX về việc thực hiện sơ kết 03 năm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

 

* (76/NQ-CP) - Ngày 18/06/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 76/NQ-CP về công tác phòng, chống thiên tai.

 

* (714/QĐ-TTg) - Ngày 14/06/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 714/QĐ-TTg về việc phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế, chính sách thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2018-2020.

  

* (637/UBDT-CSDT) - Ngày 14/06/2018, Ủy ban Dân tộc ban hành Công văn 637/UBDT-CSDT về việc thực hiện một số chính sách dân tộc trong năm 2018.

 

HÀNH CHÍNH

 

* (745/QĐ-TTg) - Ngày 19/06/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 745/QĐ-TTg về việc công nhận Thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017.

 

* (5793/VPCP-KSTT) - Ngày 19/06/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5793/VPCP-KSTT về việc thực hiện Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước.


* (743/QĐ-TTg) - Ngày 18/06/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 743/QĐ-TTg về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

 

* (329/QĐ-UBDT) - Ngày 15/06/2018, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 329/QĐ-UBDT về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018.

 

* (4028/BKHĐT-TH) - Ngày 14/06/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 4028/BKHĐT-TH về khung hướng dẫn đánh giá giữa kỳ giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch năm 2019.

 

* (222/QĐ-HĐTV) - Ngày 12/06/2018, Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính ban hành Quyết định 222/QĐ-HĐTV về việc ban hành Danh sách bổ sung thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính theo Quyết định 603/QĐ-TTg.

  

* (957/QĐ-BTP) - Ngày 26/04/2018, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 957/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư (Đề án 896) năm 2018.


CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

* (749/QĐ-TTg) - Ngày 20/06/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 749/QĐ-TTg về việc thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

 

* (232/QĐ-BCĐĐHG) - Ngày 18/06/2018, Ban Chỉ đạo điều hành giá ban hành Quyết định 232/QĐ-BCĐĐHG về thành viên Ban Chỉ đạo điều hành giá.

 

* (326/QĐ-UBDT) - Ngày 14/06/2018, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 326/QĐ-UBDT về việc ban hành Quy chế làm việc của Vụ Chính sách Dân tộc.


* (708/QĐ-TTg) - Ngày 08/06/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 708/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2016-2021.

 

CÔNG NGHIỆP

 

* (6833/BTC-CST) - Ngày 11/06/2018, Bộ Tài chính ban hành Công văn 6833/BTC-CST về việc ban hành văn bản hướng dẫn Quyết định 319/QĐ-TTg ngày 15/03/2018 phê duyệt Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

 

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

 

* (848/QĐ-CTN) - Ngày 28/05/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 848/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

 

* (847/QĐ-CTN) - Ngày 28/05/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 847/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

 

* (846/QĐ-CTN) - Ngày 28/05/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 846/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

 

* (844/QĐ-CTN) - Ngày 28/05/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 844/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

 

* (843/QĐ-CTN) - Ngày 28/05/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 843/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

 

* (842/QĐ-CTN) - Ngày 28/05/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 842/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

 

* (841/QĐ-CTN) - Ngày 28/05/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 841/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

 

* (840/QĐ-CTN) - Ngày 28/05/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 840/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

 

* (839/QĐ-CTN) - Ngày 28/05/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 839/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

 

* (1142/QĐ-BTP) - Ngày 22/05/2018, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1142/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định 23/2015/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 

* (821/QĐ-CTN) - Ngày 21/05/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 821/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

 

* (819/QĐ-CTN) - Ngày 21/05/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 819/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

 

* (817/QĐ-CTN) - Ngày 21/05/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 817/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

 

* (816/QĐ-CTN) - Ngày 21/05/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 816/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

 

* (815/QĐ-CTN) – Ngày 21/05/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 815/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

 

* (808/QĐ-CTN) - Ngày 17/05/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 808/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

 

* (807/QĐ-CTN) - Ngày 17/05/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 807/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

 

* (806/QĐ-CTN) - Ngày 17/05/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 806/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

 

* (805/QĐ-CTN) - Ngày 17/05/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 805/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

 

* (804/QĐ-CTN) - Ngày 17/05/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 804/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 

  

* (802/QĐ-CTN) - Ngày 17/05/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 802/QĐ-CTN về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam.

 

* (801/QĐ-CTN) - Ngày 17/05/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 801/QĐ-CTN về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam.

 

* (800/QĐ-CTN) - Ngày 17/05/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 800/QĐ-CTN về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam.

 

* (799/QĐ-CTN) - Ngày 17/05/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 799/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

 

* (1021/QĐ-BTP) - Ngày 08/05/2018, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1021/QĐ-BTP về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực quốc tịch thuộc phạm vi chức năng của Bộ Tư pháp.

 

TIẾT KIỆM-PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

 

* (5698/VPCP-QHQT) - Ngày 15/06/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5698/VPCP-QHQT về việc tổ chức Hội nghị thường niên của Nhóm các cơ quan phòng chống tham nhũng khu vực Đông Nam Á (SEA-PAC) lần thứ 15 tại Việt Nam.

 

THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT

 

* (06/2018/TT-BTP) - Ngày 07/06/2018, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 06/2018/TT-BTP về việc quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp".

 

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN

 

UBND TP. HÀ NỘI

 

* (140/KH-UBND) - Ngày 18/06/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 140/KH-UBND về công tác thông tin đối ngoại Thành phố Hà Nội năm 2018.

 

* (139/KH-UBND) - Ngày 18/06/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 139/KH-UBND về công tác thông tin đối ngoại Thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020.

 

* (138/KH-UBND) - Ngày 18/06/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 138/KH-UBND về việc thực hiện Đề án "Truyền thông về phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng" thuộc Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 của Chính phủ trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

 

* (137/KH-UBND) - Ngày 18/06/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 137/KH-UBND về việc triển khai thực hiện nâng mức tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2021.

 

* (136/KH-UBND) - Ngày 18/06/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 136/KH-UBND về việc đẩy mạnh triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

 

* (2954/QĐ-UBND) - Ngày 15/06/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2954/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp làng nghề Phú Túc, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội.

 

* (2953/QĐ-UBND) - Ngày 15/06/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2953/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp làng nghề Đại Thắng, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội.

 

* (2952/QĐ-UBND) - Ngày 15/06/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2952/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp làng nghề Phú Yên, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội.

 

* (2951/QĐ-UBND) - Ngày 15/06/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2951/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Thiết Bình, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.

 

* (2950/QĐ-UBND) - Ngày 15/06/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2950/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.

 

* (2677/UBND-KT) - Ngày 15/06/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 2677/UBND-KT về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lụt năm 2018.

 

* (2858/QĐ-UBND) - Ngày 12/06/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2858/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy giai đoạn 2018-2020.

 

* (133/KH-UBND) - Ngày 12/06/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 133/KH-UBND về việc thực hiện Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

 

UBND TỈNH HÀ TĨNH

 

* (23/2018/QĐ-UBND) - Ngày 15/06/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 23/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN

 

* (42/2018/QĐ-UBND) - Ngày 12/06/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định 42/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

 

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

 

* (15/2018/QĐ-UBND) - Ngày 05/06/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 15/2018/QĐ-UBND về việc quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

 

UBND TỈNH BẾN TRE

 

* (27/2018/QĐ-UBND) - Ngày 05/06/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định 27/2018/QĐ-UBND về việc quản lý, sản xuất, kinh doanh, vận chuyển dừa giống trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

  

UBND TỈNH PHÚ THỌ

 

* (08/2018/QĐ-UBND) - Ngày 21/05/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định 08/2018/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.