(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.  

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg   abc@yahoo.com, gửi đến 6689.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ:  www.luatvietnam.vn

DOANH NGHIỆP

* (SMS: 849/QD-TTg) - Ngày 12/06/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 849/QĐ-TTg về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp - trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

* (SMS: 1932/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL) - Ngày 07/06/2017, Bộ Tư pháp ban hành Công văn 1932/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL về việc hướng dẫn một số nội dung cần lưu ý trong hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với doanh nghiệp khởi nghiệp.

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (SMS: 2503/TCT-KK) - Ngày 08/06/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2503/TCT-KK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng của dự án đầu tư mở rộng.

* (SMS: 2483/TCT-KK) - Ngày 07/06/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2483/TCT-KK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp âm 12 tháng/4 quý.

* (SMS: 2465/TCT-TTHT) - Ngày 06/06/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2465/TCT-TTHT về việc giới thiệu nội dung mới Thông tư 51/2017/TT-BTC về hướng dẫn hành nghề làm thủ tục về thuế.

* (SMS: 2422/TCT-KK) - Ngày 06/06/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2422/TCT-KK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 2421/TCT-CS) - Ngày 06/06/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2421/TCT-CS về chính sách thuế.

* (SMS: 2420/TCT-CS) - Ngày 06/06/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2420/TCT-CS về việc áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 4851/BCT-KV2) - Ngày 02/06/2017, Bộ Công Thương ban hành Công văn 4851/BCT-KV2 về thuế suất thuế nhập khẩu.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (SMS: 2291/LDTBXH-PC) - Ngày 09/06/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2291/LĐTBXH-PC về việc tiếp tục thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp (Đề án 31) đến năm 2021.

* (SMS: 2287/LDTBXH-VPQGGN) - Ngày 09/06/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2287/LĐTBXH-VPQGGN về việc rà soát, đề xuất chính sách, phương thức hỗ trợ đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều.

* (SMS: 17/2017/TT-BGTVT) - Ngày 31/05/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 17/2017/TT-BGTVT quy định về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam.

* (SMS: 38/2017/TT-BTC) - Ngày 28/04/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 38/2017/TT-BTC về việc hướng dẫn thanh toán chi phí hồi hương cho thuyền viên.

BẢO HIỂM

* (SMS: 2159/BHXH-BT) - Ngày 01/06/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 2159/BHXH-BT về mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo mức lương cơ sở mới.

* (SMS: 2158/BHXH-DVT) - Ngày 01/06/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 2158/BHXH-DVT về việc hướng dẫn thanh toán chi phí vật tư y tế theo Thông tư 04/2017/TT-BYT.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (SMS: 5927/VPCP-NN) - Ngày 07/06/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5927/VPCP-NN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

ĐẦU TƯ

* (SMS: 6098/VPCP-CN) - Ngày 13/06/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6098/VPCP-CN về việc đánh giá bổ sung tình hình thực hiện dự án quan trọng quốc gia có sử dụng vốn đầu tư công từ 10.000 tỷ đồng trở lên.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (SMS: 20/2017/QD-TTg) - Ngày 12/06/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 20/2017/QĐ-TTg quy định về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ.

* (SMS: 315/QD-UBDT) - Ngày 08/06/2017, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 315/QĐ-UBDT về việc chuyển số dư kinh phí ngân sách Nhà nước năm 2016 sang năm 2017.

* (SMS: 53/2017/TT-BTC) - Ngày 19/05/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 53/2017/TT-BTC về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 69/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ.

* (SMS: 42/2017/TT-BTC) - Ngày 28/04/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 42/2017/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước cho hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương, hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2016-2020.

KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

* (SMS: 06/2017/QD-KTNN) - Ngày 12/06/2017, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 06/2017/QĐ-KTNN về việc ban hành Quy trình kiểm toán ngân sách địa phương của Kiểm toán Nhà nước.

* (SMS: 2476/TCT-CS) - Ngày 07/06/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2476/TCT-CS về việc sử dụng hóa đơn.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (SMS: 3753/TCHQ-GSQL) - Ngày 08/06/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3753/TCHQ-GSQL về thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế.

* (SMS: 3752/TCHQ-GSQL) - Ngày 08/06/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3752/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu hàng hóa.

* (SMS: 09/2017/TT-BXD) - Ngày 05/06/2017, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 09/2017/TT-BXD về việc hướng dẫn xuất khẩu vôi, đôlômit nung.

* (SMS: 3684/TCHQ-GSQL) - Ngày 05/06/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3684/TCHQ-GSQL về việc trừ lùi giấy phép trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

* (SMS: 3664/TCHQ-TXNK) - Ngày 02/06/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3664/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng khai báo "Thực phẩm chức năng Reviv".

* (SMS: 3662/TCHQ-TXNK) - Ngày 02/06/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3662/TCHQ-TXNK về việc phân loại "Beam cuốn sợi của máy dệt kim".

* (SMS: 3653/TCHQ-GSQL) - Ngày 02/06/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3653/TCHQ-GSQL về việc tăng cường công tác kiểm tra xuất xứ đối với ô tô nhập khẩu.

* (SMS: 1931/QD-BCT) - Ngày 31/05/2017, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 1931/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ.

XÂY DỰNG

* (SMS: 451/QD-BXD) - Ngày 23/05/2017, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 451/QĐ-BXD về việc công bố Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình.

THƯƠNG MẠI

* (SMS: 6052/VPCP-V.I) - Ngày 12/06/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6052/VPCP-V.I về công tác phòng, chống sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng là vật tư nông nghiệp, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.

* (SMS: 6002/VPCP-KTTH) - Ngày 09/06/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6002/VPCP-KTTH về việc chuyển giao vốn và hợp tác dịch vụ logistics cảng Cái Cui.

* (SMS: 57/2017/TT-BTC) - Ngày 02/06/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 57/2017/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định 86/2013/NĐ-CP ngày 29/07/2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 827/TTg-NN) - Ngày 14/06/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 827/TTg-NN về quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng.

* (SMS: 10/2017/TT-BTNMT) - Ngày 06/06/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 10/2017/TT-BTNMT về việc quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000.

* (SMS: 09/2017/TT-BTNMT) - Ngày 06/06/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 09/2017/TT-BTNMT về việc quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia.

* (SMS: 08/2017/TT-BTNMT) - Ngày 06/06/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 08/2017/TT-BTNMT về việc quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám.

Y TẾ-SỨC KHỎE

* (SMS: 3256/BYT-KCB) - Ngày 14/06/2017, Bộ Y tế ban hành Công văn 3256/BYT-KCB về việc tăng cường quản lý công tác khám sức khỏe và triển khai thực hiện Thông tư 22/2017/TT-BYT.

* (SMS: 789/KCB-NV) - Ngày 14/06/2017, Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành Công văn 789/KCB-NV về việc tăng cường công tác điều trị sốt xuất huyết Dengue.

* (SMS: 2429/QD-BYT) - Ngày 12/06/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 2429/QĐ-BYT về việc ban hành Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học.

* (SMS: 2431/QD-BYT) - Ngày 12/06/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 2431/QĐ-BYT về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

* (SMS: 8028/QLD-CL) - Ngày 09/06/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 8028/QLD-CL về việc công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Đợt 50).

* (SMS: 7834/QLD-CL) - Ngày 06/06/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 7834/QLD-CL về việc công bố đợt 22 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng.

* (SMS: 196/QD-QLD) - Ngày 30/05/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 196/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 01 vắc xin được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 32 (bổ sung).

ĐẤU THẦU-CẠNH TRANH

* (SMS: 6082/VPCP-CN) - Ngày 13/06/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6082/VPCP-CN về việc dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động đấu thầu.

GIAO THÔNG

* (SMS: 826/TTg-CN) - Ngày 12/06/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 826/TTg-CN về khung chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư Dự án tuyến tránh quốc lộ 1 đoạn qua Đèo Con, tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Quảng Bình.

* (SMS: 5982/VPCP-CN) - Ngày 08/06/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5982/VPCP-CN về việc đầu tư cải tạo, sửa chữa đường ven sông Truồi vào khu di tích kháng chiến đình Bàn Môn nối dài, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

* (SMS: 5944/VPCP-CN) - Ngày 08/06/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5944/VPCP-CN về việc điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu dịch vụ cuối tuyến Đình Vũ thuộc dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

* (SMS: 19/2017/TT-BGTVT) - Ngày 06/06/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 19/2017/TT-BGTVT quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay.

* (SMS: 1522/QD-BGTVT) - Ngày 26/05/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1522/QĐ-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung khung giá một số dịch vụ phi hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 4224/QĐ-BGTVT ngày 29/12/2016 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Khung giá một số dịch vụ phi hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (SMS: 2473/BGDDT-GDDH) - Ngày 09/06/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 2473/BGDĐT-GDĐH về việc thay đổi khu vực tuyển sinh năm 2017 của Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch.

* (SMS: 15/2017/TT-BLDTBXH) - Ngày 08/06/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 15/2017/TT-BLĐTBXH về việc quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

* (MS: 382/TB-BGDDT) - Ngày 07/06/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông báo 382/TB-BGDĐT về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục cấp quốc gia trong kế hoạch năm 2017 đợt 2.

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

* (SMS: 85-QD/TW) - Ngày 23/05/2017, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quyết định 85-QĐ/TW quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

* (SMS: 2424/BNV-CCVC) - Ngày 09/05/2017, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 2424/BNV-CCVC về việc hướng dẫn thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Sở, cấp phòng.

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (SMS: 846/DĐ-TTg) - Ngày 09/06/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 846/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017.

CHÍNH SÁCH

* (SMS: 6087/VPCP-NC) - Ngày 13/06/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6087/VPCP-NC về việc ban hành Kế hoạch tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 28 của Bộ Chính trị.

* (SMS: 46/NQ-CP) - Ngày 09/06/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 46/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2017.

HÀNH CHÍNH

* (SMS: 49/NQ-CP) - Ngày 13/06/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 49/NQ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại một số Nghị quyết của Chính phủ.

* (SMS: 383/QD-HDTV) - Ngày 07/06/2017, Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính ban hành Quyết định 383/QĐ-HĐTV về việc phê duyệt Đề án Xây dựng và công bố Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính.

* (SMS: 1640/QD-BGTVT) - Ngày 06/06/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1640/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy chế công tác văn thư, sử dụng văn bản điện tử và chữ ký số của Bộ Giao thông Vận tải.

* (SMS: 256/TB-VPCP) - Ngày 06/06/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 256/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2017 và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

* (SMS: 1574/QD-BGTVT) - Ngày 30/05/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1574/QĐ-BGTVT về việc công bố sửa đổi và thay thế thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

CÔNG NGHIỆP

* (SMS: 260/TB-VPCP) - Ngày 08/06/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 260/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về bảo đảm an toàn, an ninh hệ thống thông tin ngành điện lực và giao thông vận tải.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (SMS: 12/2017/TT-BNNPTNT) - Ngày 07/06/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 12/2017/TT-BNNPTNT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu kỹ thuật đối với cơ sở sản xuất giống và nuôi cá rô phi.

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (SMS: 48/NQ-CP) - Ngày 13/06/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 48/NQ-CP về việc phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với chủ đề Đất đai và 35 đề mục.

* (SMS: 5882/VPCP-PL) - Ngày 07/06/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5882/VPCP-PL về việc thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.

* (SMS: 900/QD-CTN) - Ngày 23/05/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 900/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 898/QD-CTN) - Ngày 23/05/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 898/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 897/QD-CTN) - Ngày 23/05/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 897/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 896/QD-CTN) - Ngày 23/05/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 896/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 895/QD-CTN) - Ngày 23/05/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 895/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 894/QD-CTN) - Ngày 23/05/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 894/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 892/QD-CTN) - Ngày 23/05/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 892/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 890/QD-CTN) - Ngày 23/05/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 890/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 887/QD-CTN) - Ngày 23/05/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 887/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 886/QD-CTN) - Ngày 23/05/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 886/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 832/QD-CTN) - Ngày 17/05/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 832/QĐ-CTN về việc tước quốc tịch Việt Nam.

VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN 

UBND TP. HÀ NỘI

* (SMS: 138/KH-UBND) - Ngày 12/06/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 138/KH-UBND về việc xây dựng và triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 đối với các Sở, cơ quan ngang Sở và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã.

* (SMS: 3521/QD-UBND) - Ngày 09/06/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 3521/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Thanh Oai, huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 3520/QD-UBND) - Ngày 09/06/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 3520/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Quất Động 2 (phần mở rộng), huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 137/KH-UBND) - Ngày 08/06/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 137/KH-UBND về việc tổ chức triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/07" năm 2017.

* (SMS: 2772/UBND-KT) - Ngày 06/06/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 2772/UBND-KT về việc triển khai thực hiện ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

* (SMS: 2768/UBND-KT) - Ngày 01/05/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 2768/UBND-KT về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

* (SMS: 3412/QD-UBND) - Ngày 05/06/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 3412/QĐ-UBND về việc quy định tổ chức bộ máy Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 3410/QD-UBND) - Ngày 05/06/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 3410/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường nối đường Đỗ Nhuận thuộc phía Đông Bắc dự án khu đoàn ngoại giao với tuyến đường Xuân La, tỷ lệ 1/500.

* (SMS: 3408/QD-UBND) - Ngày 05/06/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 3408/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo công tác đấu thầu thuốc Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 3407/QD-UBND) - Ngày 05/06/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 3407/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo biên soạn tài liệu chuyên đề "Giáo dục an toàn giao thông cho học sinh phổ thông Hà Nội".

* (SMS: 20/2017/QD-UBND) - Ngày 01/06/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 20/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về hạn mức giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

* (SMS: 2934/QD-UBND) - Ngày 07/06/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 2934/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017.

UBND TỈNH HÀ NAM

* (SMS: 16/2017/QD-UBND) - Ngày 09/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định 16/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định 37/2016/QĐ-UBND ngày 08/09/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp thẩm định dự án, thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

* (SMS: 12/2017/QD-UBND) - Ngày 09/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định 12/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp rà soát, hệ thống hóa, cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật văn bản của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh.

* (SMS: 11/2017/QD-UBND) - Ngày 09/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định 11/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý cơ sở dữ liệu công chứng tỉnh Hải Dương.

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

* (SMS: 39/2017/QD-UBND) - Ngày 09/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 39/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

* (SMS: 38/2017/QD-UBND) - Ngày 08/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 38/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020.

UBND TỈNH VĨNH PHÚC

* (SMS: 16/2017/QD-UBND) - Ngày 09/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định 16/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.

* (SMS: 15/2017/QD-UBND) - Ngày 06/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định 15/2017/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Trung tâm Giáo dục - Lao động Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc thành Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Phúc trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

UBND TỈNH AN GIANG

* (SMS: 27/2017/QD-UBND) - Ngày 06/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 27/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang.

UBND TP. HẢI PHÒNG

* (SMS: 1437/2017/QD-UBND) - Ngày 06/06/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định 1437/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định một số nội dung về quy hoạch xây dựng trên địa bàn Thành phố Hải Phòng.

* (SMS: 1298/2017/QD-UBND) - Ngày 29/05/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định 1298/2017/QĐ-UBND về giá tối đa đối với dịch vụ sử dụng Cầu phao Đăng.

* (SMS: 1283/2017/QD-UBND) - Ngày 26/05/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định 1283/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc, trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân các quận, huyện tại Thành phố Hải Phòng.

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

* (SMS: 12/2017/QD-UBND) - Ngày 05/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định 12/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chứng thư số chuyên dùng trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Bình Dương.

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

* (SMS: 44/2017/QD-UBND) - Ngày 05/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 44/2017/QĐ-UBND về việc ban hành "Quy định quản lý khai thác cát, sỏi ở bãi bồi và lòng sông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế". 

 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.