(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 

Trong tuần này từ 08/06/2013 - 14/06/2013, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản.

Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:

 DOANH NGHIỆP

* (SMS: 35/2013/QD-TTg) - Ngày 07/06/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 35/2013/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

 * (SMS: 210/TB-VPCP) - Ngày 07/06/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 210/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.

 * (SMS: 4592/VPCP-KTTH) - Ngày 07/06/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4592/VPCP-KTTH về việc tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp xuất khẩu vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

 * (SMS: 1259/QD-BTC) - Ngày 30/05/2013, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1259/QĐ-BTC về việc công bố bổ sung tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa năm 2013.

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (SMS: 7444/BTC-TCHQ) - Ngày 11/06/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 7444/BTC-TCHQ về việc miễn thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị.

 * (SMS: 79/2013/TT-BTC) - Ngày 07/06/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 79/2013/TT-BTC về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 17.02 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

 * (SMS: 78/2013/TT-BTC) - Ngày 07/06/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 78/2013/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán và lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán.

 * (SMS: 7309/BTC-TCHQ) - Ngày 07/06/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 7309/BTC-TCHQ về việc xử lý thuế giá trị gia tăng mặt hàng "Bộ kít thử dùng kiểm tra an toàn chất lượng thủy sản".

 * (SMS: 7165/BTC-TCHQ) - Ngày 05/06/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 7165/BTC-TCHQ về thuế nhập khẩu ưu đãi săm lốp ô tô, cao su đã qua sử dụng, dùng để sản xuất nhiên liệu phục vụ sản xuất kính xây dựng.

 * (SMS: 3064/TCHQ-TXNK) - Ngày 05/06/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3064/TCHQ-TXNK về thuế giá trị gia tăng mặt hàng thẻ nhớ dùng cho máy ảnh điện thoại và thanh nhớ USB.

 * (SMS: 3015/TCHQ-TXNK) - Ngày 03/06/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3015/TCHQ-TXNK về thuế giá trị gia tăng mặt hàng ván sàn tre.

 * (SMS: 3014/TCHQ-TXNK) - Ngày 03/06/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3014/TCHQ-TXNK cùa Tổng cục Hải quan về thuế ưu đãi Việt Nam - Trung Quốc.

 * (SMS: 6958/BTC-TCT) - Ngày 31/05/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 6958/BTC-TCT về việc ưu đãi đầu tư đối với dự án khu công nghiệp Đại An, tỉnh Hải Dương.

 * (SMS: 6894/BTC-TCT) - Ngày 30/05/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 6894/BTC-TCT về thuế giá trị gia tăng đối với túi đặt ngực và chất làm đầy da.

 * (SMS: 1566/TCT-CS) - Ngày 15/05/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1566/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

 * (SMS: 1565/TCT-CS) - Ngày 15/05/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1565/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

 * (SMS: 1498/TCT-DNL) - Ngày 10/05/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1498/TCT-DNL về việc kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng.

 * (SMS: 1479/TCT-CS) - Ngày 09/05/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1479/TCT-CS về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (SMS: 08/2013/TT-BLDTBXH) - Ngày 10/06/2013, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 08/2013/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn Nghị định 46/2013/NĐ-CP ngày 10/05/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tranh chấp lao động.

 * (SMS: 1935/LDTBXH-LDTL) - Ngày 03/06/2013, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1935/LĐTBXH-LĐTL về việc chấm dứt hợp đồng lao động.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (SMS: 17/2013/QD-UBND) - Ngày 10/06/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 17/2013/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất kèm theo Quyết định 51/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2013.

 * (SMS: 4648/VPCP-KTN) - Ngày 10/06/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4648/VPCP-KTN về việc bồi thường, hỗ trợ đất cộng đồng của xã, thực tế hộ dân đã sử dụng từ lâu, dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La, tỉnh Sơn La.

 * (SMS: 71/NQ-CP) - Ngày 07/06/2013, Chính phủ ban hành Nghị quyết 71/NQ-CP về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Điện Biên.

 * (SMS: 70/NQ-CP) - Ngày 07/06/2013, Chính phủ ban hành Nghị quyết 70/NQ-CP về việc quy hoạch sủ dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Nghệ An.

 * (SMS: 69/NQ-CP) - Ngày 06/06/2013, Chính phủ ban hành Nghị quyết 69/NQ-CP về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đắk Lắk.

 * (SMS: 811/TTg-KTN) - Ngày 06/06/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 811/TTg-KTN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Bình Định.

 * (SMS: 790/TTg-KTN) - Ngày 05/06/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 790/TTg-KTN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

 * (SMS: 781/TTg-KTN) - Ngày 04/06/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 781/TTg-KTN về việc ổn định giá thuê đất đối với nhà, đất cho cơ quan đại diện nước ngoài thuê làm trụ sở.

 * (SMS: 3431/QD-UBND) - Ngày 31/05/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 3431/QĐ-UBND về việc công bố khung giá dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (SMS: 13/2013/TT-NHNN)
- Ngày 11/06/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 13/2013/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2010/TT-NHNN ngày 09/11/2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng.

 * (SMS: 72/2013/TT-BTC) - Ngày 10/06/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 72/2013/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 119/2007/TT-BTC ngày 09/10/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn công tác quản lý tài chính, giao kế hoạch cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm hoạt động bay.

* (SMS: 3783/NHNN-TD) - Ngày 29/05/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Công văn 3783/NHNN-TD về việc điều chỉnh giảm lãi suất cho vay phục vụ chăn nuôi, chế biến thịt lợn, gia cầm, cá tra và tôm.

 * (SMS: 72/2013/TT-BTC) - Ngày 27/05/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 72/2013/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 119/2007/TT-BTC ngày 09/10/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn công tác quản lý tài chính, giao kế hoạch cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm hoạt động bay.

KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

* (SMS: 390/QD-KTNN) - Ngày 16/04/2013, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 390/QĐ-KTNN về việc ban hành Đề cương hướng dẫn kiểm toán Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam và các ngân hàng thương mại.

 * (SMS: 380/QD-KTNN) - Ngày 15/04/2013, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 380/QĐ-KTNN về việc giao nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng thông qua kết quả kiểm toán.

 * (SMS: 376/QD-KTNN) - Ngày 15/04/2013, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 376/QĐ-KTNN về việc ban hành hướng dẫn kiểm toán lĩnh vực doanh nghiệp.

 * (SMS: 307/QD-KTNN) - Ngày 04/04/2013, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 307/QĐ-KTNN về việc ban hành Hướng dẫn kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

 * (SMS: 306/QD-KTNN) - Ngày 04/04/2013, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 306/QĐ-KTNN về việc ban hành Hướng dẫn kiểm toán Chuyên đề quản lý, sử dụng đất đai gắn với phát triển nhà và đô thị.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (SMS: 4716/VPCP-KTTH)
- Ngày 11/06/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4716/VPCP-KTTH về việc điều chỉnh định mức sai khi xuất khẩu sản phẩm đối với hàng gia công, sản xuất xuất khẩu.

 * (SMS: 3195/TCHQ-GSQL) - Ngày 11/06/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3195/TCHQ-GSQL về việc xử lý hàng tạm nhập tái xuất tồn đọng tại các cảng, cửa khẩu.

 * (SMS: 3172/TCHQ-GSQL) - Ngày 10/06/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3172/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc trong việc cấp giấy phép nhập khẩu ô tô dưới hình thức phi mậu dịch.

 * (SMS: 3168/TCHQ-GSQL) - Ngày 10/06/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3168/TCHQ-GSQL về việc thông quan hàng hóa của Công ty TNT- Vietrans Express Worldwide (VN).

 * (SMS: 3164/TCHQ-GSQL) - Ngày 07/06/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3164/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn thủ tục tạm nhập tái xuất.

 * (SMS: 3159/TCHQ-TXNK) - Ngày 07/06/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3159/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng "máy dập khuy túi xách giấy".

 * (SMS: 3158/TCHQ-TXNK) - Ngày 07/06/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3158/TCHQ-TXNK về việc khiếu nại phân loại xe ô tô điện.

 * (SMS: 3148/TCHQ-GSQL) - Ngày 07/06/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3148/TCHQ-GSQL về việc hủy tờ khai hải quan điện tử.

 * (SMS: 509/GSQL-GQ1) - Ngày 07/06/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 509/GSQL-GQ1 về việc giấy chỉ định, giấy ủy quyền.

 * (SMS: 508/GSQL-GQ3) - Ngày 07/06/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 508/GSQL-GQ3 về việc chuyển nhượng 01 xe ô tô của Chuyên gia Dự án thuộc Tổ chức phát triển Hà Lan SNV.

 * (SMS: 507/GSQL-GQ1) - Ngày 07/06/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 507/GSQL-GQ1 về việc vướng mắc xác nhận hàng đã xuất khẩu đối với hàng kinh doanh tạm nhập, tái xuất.

 * (SMS: 504/GSQL-GQ2) - Ngày 07/06/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 504/GSQL-GQ2 về việc xuất khẩu hàng hóa đã nhập khẩu của doanh nghiệp FDI.

 * (SMS: 4584/VPCP-KTN) - Ngày 06/06/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4584/VPCP-KTN về việc xuất khẩu đá xây dựng tại Quảng Ngãi.

 * (SMS: 3119/TCHQ-GSQL) - Ngày 06/06/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3119/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc thời hạn cấp giấy phép nhập khẩu xe ôtô, xe gắn máy là tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương.

 * (SMS: 3118/TCHQ-GSQL) - Ngày 06/06/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3118/TCHQ-GSQL về thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu xây dựng có tổ hợp 4 của Công ty SEV.

 * (SMS: 3117/TCHQ-GSQL) - Ngày 06/06/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3117/TCHQ-GSQL về việc chuyển động cơ máy bay từ Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh.

 * (SMS: 3096/TCHQ-GSQL) - Ngày 06/06/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3096/TCHQ-GSQL về việc xuất khẩu vôi.

 * (SMS: 204/XNK-CN) - Ngày 06/06/2013, Cục Xuất nhập khẩu ban hành Công văn 204/XNK-CN về việc xuất khẩu hàng hóa thanh lý do thu hẹp sản xuất.

 *(SMS: 201/XNK-CN) - Ngày 06/06/2013, Cục Xuất nhập khẩu ban hành Công văn 201/XNK-CN về việc xuất khẩu nguyên liệu nhập khẩu không còn nhu cầu sử dụng.

 * (SMS: 4878/BCT-CNN) - Ngày 05/06/2013, Bộ Công Thương ban hành Công văn 4878/BCT-CNN về việc gia công nguyên liệu lá thuốc lá cho đối tác nước ngoài.

 * (SMS: 3036/TCHQ-TXNK) - Ngày 04/06/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3036/TCHQ-TXNK về việc phân loại hàng hóa mặt hàng bột thạch anh.

 * (SMS: 3035/TCHQ-TXNK) - Ngày 04/06/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3035/TCHQ-TXNK về việc phân loại xe ô tô chạy điện.

 * (SMS: 3033/TCHQ-GSQL) - Ngày 04/06/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3033/TCHQ-GSQL về việc tạm nhận trước khí hóa lỏng qua đường ống dẫn chuyên dụng.

 * (SMS: 487/GSQL-GQ1) - Ngày 04/06/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 487/GSQL-GQ1 về thủ tục hải quan nhập khẩu ấn phẩm.

 * (SMS: 485/GSQL-GQ1) - Ngày 04/06/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 485/GSQL-GQ1 về việc thanh khoản tờ khai tạm nhập tái xuất.

 * (SMS: 7057/BTC-TCHQ) - Ngày 03/06/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 7057/BTC-TCHQ về việc hướng dẫn bổ sung thủ tục chuyển nhượng xe mang biển số ngoại giao, biển số nước ngoài được chuyển nhượng, sử dụng không đúng quy định.

 * (SMS: 4745/BCT-XNK) - Ngày 31/05/2013, Bộ Công Thương ban hành Công văn 4745/BCT-XNK về việc bán kèm dầu, mỡ nhờn với thiết bị chuyên dùng.

 * (SMS: 4708/BCT-CNNg) - Ngày 31/05/2013, Bộ Công Thương ban hành Công văn 4708/BCT-CNNg về việc xuất khẩu tinh quặng Ilmenit tồn kho.

 * (SMS: 481/GSQL-GQ3) - Ngày 31/05/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 481/GSQL-GQ3 về thủ tục hải quan đối với sửa chữa tàu biển cho nước ngoài.

 * (SMS: 479/GSQL-GQ2) - Ngày 30/05/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 479/GSQL-GQ2 về việc xuất phế liệu của doanh nghiệp chế xuất để thuê gia công ở nước ngoài.

 * (SMS: 6648/BTC-TCHQ) - Ngày 24/05/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 6648/BTC-TCHQ về việc hướng dẫn thủ tục chuyển nhượng xe mang biển số ngoại giao, biển số nước ngoài được chuyển nhượng, sử dụng không đúng quy định.

 * (SMS: 2769/TCHQ-GSQL) - Ngày 23/05/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2769/TCHQ-GSQL về việc thực hiện Thông tư liên tịch 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT.

 * (SMS: 1296/BC-BNN-HTQT) - Ngày 17/04/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Báo cáo 1296/BC-BNN-HTQT về báo cáo về nội dung, biện pháp quản lý và giám sát việc cho nhập khẩu trở lại nội tạng trắng đông lạnh nhập khẩu.

XÂY DỰNG

* (SMS: 544/QD-BXD)
- Ngày 31/05/2013, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 544/QĐ-BXD về việc phê duyệt Chương trình đào tạo bồi dưỡng thanh tra viên ngành Xây dựng.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG


* (SMS: 5368/BGTVT-MT)
- Ngày 10/06/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Công văn 5368/BGTVT-MT về việc thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

 * (SMS: 4557/VPCP-KTN) - Ngày 06/06/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4557/VPCP-KTN về việc khai thác mỏ cát trắng Ba Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Y TẾ-SỨC KHỎE

* (SMS: 17/2013/TT-BYT)
- Ngày 06/06/2013, Bộ Y tế ban hành Thông tư 17/2013/TT-BYT về việc quy định tiêu chí và hướng dẫn kiểm tra, công nhận loại trừ bệnh phong ở quy mô cấp tỉnh và huyện.

 * (SMS: 8758/QLD-CL) - Ngày 05/06/2013, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 8758/QLD-CL về việc báo cáo triển khai thực hiện các nguyên tắc GSP.

 * (SMS: 4445/VPCP-KGVX) - Ngày 03/06/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4445/VPCP-KGVX về việc thực hiện an toàn tiêm chủng.

 * (SMS: 8121/QLD-CL) - Ngày 29/05/2013, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 8121/QLD-CL về việc kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc lưu hành trên thị trường.

 * (SMS: 7873/QLD-CL) - Ngày 21/05/2013, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 7873/QLD-CL về việc ngừng sử dụng và thu hồi các thuốc uống dạng đơn chất chứa hoạt chất Artemisinin hoặc các chất dẫn xuất của Artemisinin.

 * (SMS: 04/CT-BYT) - Ngày 07/05/2013, Bộ Y tế ban hành Chỉ thị 04/CT-BYT về việc triển khai công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa và tìm kiếm, cứu nạn của ngành Y tế năm 2013.

 * (SMS: 6749/QLD-CL) - Ngày 04/05/2013, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 6749/QLD-CL về việc tạm ngừng sử dụng vắc xin Quinvaxem inj.

CHỨNG KHOÁN

* (SMS: 73/2013/TT-BTC) - Ngày 29/05/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 73/2013/TT-BTC về việc hướng dẫn chi tiết một số điều về niêm yết chứng khoán tại Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.

GIAO THÔNG

* (SMS: 4733/VPCP-QHQT) - Ngày 11/06/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4733/VPCP-QHQT về việc hợp vốn tài trợ đầu tư Dự án "Xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 5 Thành phố Hồ Chí Minh (giai đoạn 1)".

 * (SMS: 782/TTg-KTN) - Ngày 04/06/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 782/TTg-KTN về phương án cho thuê khai thác cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải.

 * (SMS: 1494/QD-BGTVT) - Ngày 03/06/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1494/QĐ-BGTVT về việc công bố mở cảng biển An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

 * (SMS: 1485/QD-BGTVT) - Ngày 31/05/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1485/QĐ-BGTVT về việc công bố bổ sung, sửa đổi thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

 * (SMS: 12/2013/TT-BGTVT) - Ngày 30/05/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 12/2013/TT-BGTVT quy định về sử dụng kết cấu mặt đường bê tông xi măng trong đầu tư xây dựng công trình giao thông.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (SMS: 920/QD-TTg) - Ngày 12/06/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 920/QĐ-TTg về việc thành lập trường Đại học công nghiệp Vinh.

 * (SMS: 20/2013/TT-BGDDT) - Ngày 06/06/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 20/2013/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy định bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học.

 * (SMS: 854/QD-BLDTBXH) - Ngày 06/06/2013, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 854/QĐ-BLĐTBXH về việc phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn nghề trọng điểm giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020.

 * (SMS: 3807/BGDDT-TTr) - Ngày 06/06/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 3807/BGDĐT-TTr về việc hướng dẫn thanh tra tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013.

DÂN SỰ

* (SMS: 06/2012/NQ-HDTP)
- Ngày 03/12/2012, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết 06/2012/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ ba "Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp Phúc thẩm" của Bộ luật Tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự.

 * (SMS: 05/2012/NQ-HDTP) - Ngày 03/12/2012, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết 05/2012/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ hai "Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm" của Bộ luật Tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự.

 * (SMS: 04/2012/NQ-HDTP) - Ngày 03/12/2012, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn thi hành một số quy định về "Chứng minh và chứng cứ" của Bộ luật Tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự.

 * (SMS: 03/2012/NQ-HDTP) - Ngày 03/12/2012, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết 03/2012/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ nhất "Những quy định chung" của Bộ Luật Tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự.

 * (SMS: 02/2012/NQ-HDTP) - Ngày 03/12/2012, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết 02/2012/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết 06/2011/QH12 ngày 29/03/2011 của Quốc hội về việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự.

BẢO HIỂM

* (SMS: 1916/BHXH-BC) - Ngày 30/05/2013, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 1916/BHXH-BC về việc thông báo cách thức cấp kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2013.

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

* (SMS: 3557/QD-BCT)
- Ngày 31/05/2013, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3557/QĐ-BCT về việc ban hành Quy chế quản lý cán bộ, công chức của Bộ Công Thương công tác tại các Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

 * (SMS: 02/CT-BTNMT) - Ngày 29/03/2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Chỉ thị 02/CT-BTNMT về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc ngành tài nguyên và môi trường.

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

* (SMS: 4328/VPCP-KGVX) - Ngày 29/05/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4328/VPCP-KGVX về việc xin áp dụng hình thức chỉ định thầu gói thầu Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch bền vững quần đảo Cát Bà.

 * (SMS: 1524/QD-BVHTTDL) - Ngày 24/04/2013, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 1524/QĐ-BVHTTDL về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI


* (SMS: 917/QD-TTg)
- Ngày 11/06/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 917/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hòa Bình đến năm 2020.

 * (SMS: 4647/VPCP-KTN) - Ngày 10/06/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4647/VPCP-KTN về việc hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm đối với hộ dân bị thu hồi đất dưới 30% thuộc công trình thủy điện An Khê - Ka Nak.

 * (SMS: 214/TB-VPCP) - Ngày 07/06/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 214/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.

 * (SMS: 1327/QD-BTC) - Ngày 06/06/2013, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1327/QĐ-BTC về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh: Gia Lai, Cao Bằng, Đắk Lắk cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2013.

 * (SMS: 208/TB-VPCP) - Ngày 06/06/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 208/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng.

 * (SMS: 1312/QD-BTC) - Ngày 05/06/2013, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1312/QĐ-BTC về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Lào Cai để khắc phục thiệt hại do mưa đá, lốc xoáy gây ra.

 * (SMS: 4529/VPCP-KTN) - Ngày 05/06/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4529/VPCP-KTN về việc phê duyệt nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Việt Trì đến năm 2030.

 * (SMS: 1972/BHXH-KT) - Ngày 04/06/2013, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 1972/BHXH-KT về việc tăng cường công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 * (SMS: 1921/LDTBXH-NCC) - Ngày 03/06/2013, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1921/LĐTBXH-NCC về việc hướng dẫn thực hiện chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe người có công với cách mạng.

 * (SMS: 27/2013/TTLT-BNNPTNT-BYT-BGDDT) - Ngày 31/05/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư liên tịch 27/2013/TTLT-BNNPTNT-BYT-BGDĐT về việc hướng dẫn phân công, phối hợp giữa ba ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012 - 2015.

 * (SMS: 05/2013/TT-BLDTBXH) - Ngày 15/05/2013, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

HÀNH CHÍNH

* (SMS: 896/QD-TTg)
- Ngày 08/06/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 896/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020.

 * (SMS: 3623/QD-BCT) - Ngày 04/06/2013, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3623/QĐ-BCT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, thủ tục hành chính bi hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (SMS: 58/2013/ND-CP)
- Ngày 11/06/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 58/2013/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao.

 * (SMS: 919/QD-TTg) - Ngày 11/06/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 919/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển đô thị Quốc gia giai đoạn 2012 - 2020.

 * (SMS: 886/QD-TTg) - Ngày 06/06/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 886/QĐ-TTg về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thể giữ chức Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

 * (SMS: 1257/QD-BTP) - Ngày 04/06/2013, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1257/QĐ-BTP về việc phân công bổ sung các lĩnh vực, đơn vị và địa bàn phụ trách đối với các Thứ trưởng kể từ ngày 01/06/2013.

CÔNG NGHIỆP

* (SMS: 3695/QD-BCT)
- Ngày 06/06/2013, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3695/QĐ-BCT về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được.

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH


* (SMS: 921/QD-TTg)
- Ngày 12/06/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 921/QĐ-TTg về việc chuyển giao trách nhiệm theo dõi tình hình ban hành văn ban quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh.

 * (SMS: 894/QD-CTN) - Ngày 17/05/2013, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 894/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

 * (SMS: 893/QD-CTN) - Ngày 17/05/2013, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 893/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

 * (SMS: 892/QD-CTN) - Ngày 17/05/2013, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 892/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

 * (SMS: 870/QD-CTN) - Ngày 13/05/2013, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 870/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

 * (SMS: 869/QD-CTN) - Ngày 13/05/2013, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 869/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

 * (SMS: 868/QD-CTN) - Ngày 13/05/2013, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 868/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

 * (SMS: 819/QD-CTN) - Ngày 03/05/2013, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 819/QĐ-CTN về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam.

ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH


* (SMS: 72/NQ-CP)
- Ngày 10/06/2013, Chính phủ ban hành Nghị quyết 72/NQ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mộc Châu để thành lập huyện Vân Hồ thuộc tỉnh Sơn La.


TIẾT KIỆM-PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ


* (SMS: 03/2013/TT-TTCP)
- Ngày 10/06/2013, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư 03/2013/TT-TTCP về việc quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

 * (SMS: 1980/LDTBXH-KHTC) - Ngày 05/06/2013, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1980/LĐTBXH-KHTC về việc tăng cường công tác quản lý tài chính, thực hành tiết kiệm.

 * (SMS: 461/QD-KTNN) - Ngày 18/04/2013, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 461/QĐ-KTNN về việc ban hành Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2013 - 2016.

THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT

* (SMS: 854/QD-TTg) - Ngày 04/06/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 854/QĐ-TTg về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

 * (SMS: 853/QD-TTg) - Ngày 04/06/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 853/QĐ-TTg về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

 * (SMS: 852/QD-TTg) - Ngày 04/06/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 852/QĐ-TTg về việc tặng cờ thu đua của Chính phủ.

LĨNH VỰC KHÁC

* (SMS: 4721/VPCP-TCCV) - Ngày 11/06/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4721/VPCP-TCCV về việc thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.

 * (SMS: 825/TTg-QHQT) - Ngày 10/06/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 825/TTg-QHQT về việc phê duyệt danh mục dự án do Bộ Lao động Hoa Kỳ tài trợ.

 * (SMS: 4537/VPCP-QHQT) - Ngày 05/06/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4537/VPCP-QHQT về việc xử lý những khác biệt và quy định đặc thù của Chương trình hợp tác nghiên cứu Việt Nam - Đan Mạch.

 * (SMS: 4507/VPCP-QHQT) - Ngày 05/06/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4507/VPCP-QHQT về Đề án tổ chức kỷ niệm 20 năm hợp tác phát triển giữa Việt Nam và các nhà tài trợ.

 * (SMS: 4499/VPCP-QHQT) - Ngày 05/06/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4499/VPCP-QHQT về kết quả Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 17.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.