Văn bản mới cập nhật tuần 23/2012
(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.
Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email [email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  [email protected], gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 
 
Trong tuần này từ 09/06/2012 - 15/06/2012, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với [email protected] để nhận văn bản.

Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:
 
CHỦ TỊCH NƯỚC 
 
* (SMS: 631/QD-CTN) - Ngày 15/05/2012, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 631/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.
 
* (SMS: 564/QD-CTN) - Ngày 07/05/2012, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 564/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch .Việt Nam
 
* (SMS: 563/QD-CTN) - Ngày 07/05/2012, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 563/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.
 
* (SMS: 562/QD-CTN) - Ngày 07/05/2012, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 562/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.
 
CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 18/NQ-CP) - Ngày 12/06/2012, Chính phủ ban hành Nghị quyết 18/NQ-CP về việc ký kết Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Ma-rốc về hợp tác du lịch.
 
* (SMS: 51/2012/ND-CP) - Ngày 11/06/2012, Chính phủ ban hành Nghị định 51/2012/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2010/NĐ-CP ngày 14/07/2010 của Chính phủ về an ninh hàng không dân dụng.
 
* (SMS: 50/2012/ND-CP) - Ngày 11/06/2012, Chính phủ ban hành Nghị định 50/2012/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 70/2007/NĐ-CP ngày 20/04/2007 của Chính phủ về đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay dân dụng.
 
* (SMS: 16/NQ-CP) - Ngày 08/06/2012, Chính phủ ban hành Nghị quyết 16/NQ-CP về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 13-NQ/T.Ư ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.
 
* (SMS: 15/NQ-CP) - Ngày 08/06/2012, Chính phủ ban hành Nghị quyết 15/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 713/QD-TTg) - Ngày 14/06/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 713/QĐ-TTg về việc bổ sung vốn mua bù hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia.
 
* (SMS: 793/TTg-DMDN) - Ngày 13/06/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 793/TTg-ĐMDN về việc phê duyệt Phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2012 - 2015.
 
* (SMS: 705/QD-TTg) - Ngày 12/06/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 705/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020.
 
* (SMS: 792/TTg-KTN) - Ngày 12/06/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 792/TTg-KTN về việc báo cáo liên quan đến cháy, nổ xe cơ giới.
 
* (SMS: 790/TTg-QHQT) - Ngày 12/06/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 790/TTg-QHQT về khung chính sách tái định cư Dự án "Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững" do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ.
 
* (SMS: 788/TTg-QHQT) - Ngày 12/06/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 788/TTg-QHQT về việc gia hạn và phân bổ lại vốn Dự án "Phát triển cấp nước đô thị" do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ.
 
* (SMS: 27/2012/QD-TTg) - Ngày 11/06/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 27/2012/QĐ-TTg về việc quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Chấp hành viên, Công chứng viên, Thẩm tra viên và Thư ký thi hành án.
 
* (SMS: 704/QD-TTg) - Ngày 11/06/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 704/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Đổi mới quản trị doanh nghiệp theo thông lệ kinh tế thị trường.
 
* (SMS: 699/QD-TTg) - Ngày 09/06/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 699/QĐ-TTg về việc giao bổ sung kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 và năm 2012.
 
* (SMS: 26/2012/QD-TTg) - Ngày 08/06/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 26/2012/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia.
 
* (SMS: 785/CD-TTg) - Ngày 08/06/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 785/CĐ-TTg về việc đảm bảo tiến độ hoàn thành các Dự án đường dây truyền tải cấp điện cho miền Nam giai đoạn sau năm 2013.
 
* (SMS: 698/QD-TTg) - Ngày 08/06/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 698/QĐ-TTg về việc điều động, bổ nhiệm ông Nông Quốc Tuấn giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.
 
* (SMS: 696/QD-TTg) - Ngày 08/06/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 696/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long tại 18 Hoàng Diệu Thành phố Hà Nội.
 
* (SMS: 695/QD-TTg) - Ngày 08/06/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 695/QĐ-TTg về việc sửa đổi nguyên tắc cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.
 
* (SMS: 775/CD-TTg) - Ngày 07/06/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 775/CĐ-TTg về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
 
* (SMS: 685/QD-TTg) - Ngày 07/06/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 685/QĐ-TTg về việc mở cửa khẩu quốc tế đường bộ số II (Kim Thành) thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Lào Cai (Việt Nam) - Hà Khẩu (Trung Quốc).
 
* (SMS: 684/QD-TTg) - Ngày 07/06/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 684/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định 580/QĐ-TTg ngày 04/05/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.
 
* (SMS: 671/QD-TTg) - Ngày 07/06/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 671/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 470/2012/NQ-UBTVQH13 ngày 27/02/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về xây dựng và phát triển các khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu.
 
* (SMS: 774/TTg-KTTH) - Ngày 07/06/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 774/TTg-KTTH về việc hỗ trợ kinh phí sửa chữa, cải tạo tuyến đường vận chuyển bôxit của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam.
 
* (SMS: 670/QD-TTg) - Ngày 06/06/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 670/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao các cấp và Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014.
 
* (SMS: 754/TTg-QHQT) - Ngày 04/06/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 754/TTg-QHQT về việc phê duyệt Danh mục Dự án quản lý ô nhiễm Khu công nghiệp thuộc lưu vực sông Đồng Nai, sông Nhuệ Đáy.
 
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 213/TB-VPCP) - Ngày 13/06/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 213/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh.
 
* (SMS: 4276/VPCP-KTTH) - Ngày 13/06/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4276/VPCP-KTTH về thuế bảo vệ môi trường đối với bao bì, túi ni lông.
 
* (SMS: 4218/VPCP-PL) - Ngày 12/06/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4218/VPCP-PL về việc thông báo ý kiến của Thủ tướng về công tác hợp nhất văn bản và pháp điển.
 
* (SMS: 4211/VPCP-DP) - Ngày 11/06/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4211/VPCP-ĐP về việc xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng vùng Tây Nguyên.
 
* (SMS: 4198/VPCP-QHQT) - Ngày 11/06/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4198/VPCP-QHQT về việc phê duyệt danh mục Dự án "Lồng ghép phương pháp tiếp cận đưa vào hệ sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu vào công tác quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tại Việt Nam" do Thụy Điển tài trợ.
 
* (SMS: 4193/VPCP-KTN) - Ngày 11/06/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4193/VPCP-KTN về việc báo cáo Quốc hội về tình hình quản lý, sử dụng đất năm 2011 và những năm tháng đầu năm 2012 trên phạm vi cả nước.
 
* (SMS: 4180/VPCP-TCCV) - Ngày 11/06/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4180/VPCP-TCCV về việc thành lập Tổng cục.
 
* (SMS: 4177/VPCP-KGVX) - Ngày 11/06/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4177/VPCP-KGVX về việc chuyển Cổng thông tin về Ngoại giao kinh tế và Hội nhập kinh tế quốc tế về Trang chủ của Bộ Ngoại giao.
 
* (SMS: 4164/VPCP-KTN) - Ngày 11/06/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4164/VPCP-KTN về việc báo cáo Quốc hội khóa XIII về tình hình xây dựng, quản lý vận hành các đập thủy điện.
 
* (SMS: 4161/VPCP-KTN) - Ngày 08/06/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4161/VPCP-KTN về việc báo cáo Quốc hội ban hành Nghị quyết về việc sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết thời hạn sử dụng theo quy định của Luật Đất đai 2003.
 
* (SMS: 4142/VPCP-KTN) - Ngày 08/06/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4142/VPCP-KTN về việc bổ sung cơ chế đặc thù thực hiện các dự án khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo và mỏ than Khe Chàm II-IV.
 
* (SMS: 4130/VPCP-QHQT) - Ngày 08/06/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4130/VPCP-QHQT về việc xây dựng Đề án nghiên cứu khả năng gia nhập Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế.
 
* (SMS: 4050/VPCP-KGVX) - Ngày 06/06/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4050/VPCP-KGVX về Kế hoạch triển khai Đề án 911.
 
* (SMS: 3965/VPCP-QHQT) - Ngày 04/06/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3965/VPCP-QHQT về việc cơ cấu lại vốn để mở rộng Dự án "Cạnh tranh nông nghiệp" (ACP) do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ.
 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
* (SMS: 1388/QD-BNN-KH) - Ngày 13/06/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1388/QĐ-BNN-KH về giá mua hạt giống lúa, ngô đưa vào dự trữ quốc gia năm 2012.
 
* (SMS: 1386/QD-BNN-TCTL) - Ngày 12/06/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1386/QĐ-BNN-TCTL về việc thành lập Tổ biên tập Thông tư: Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Thông tư liên tịch 93/2007/TTLT/BNN-BTY-BGD hướng dẫn phân công phối hợp giữa ba ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục và Đào tạo trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015. 
 
* (SMS: 1385/QD-BNN-TCCB) - Ngày 12/06/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1385/QĐ-BNN-TCCB về việc cho phép sử dụng con dấu của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam và các Tổ chức Khoa học Công nghệ trực thuộc Viện.
 
* (SMS: 1380/QD-BNN-HTQT) - Ngày 12/06/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1380/QĐ-BNN-HTQT về việc giao Viện Nghiên cứu Rau quả thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam là đầu mối tham gia Mạng lưới Cây ăn quả Nhiệt đới Quốc tế (TFNet).
 
* (SMS: 1379/QD-BNN-TC) - Ngày 12/06/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1379/QĐ-BNN-TC về việc xác định giá khởi điểm để bán thanh lý trụ cầu thép phục vụ thi công công trình đầu mối Dự án thủy lợi Phước Hòa.
 
* (SMS: 1377/QD-BNN-HTQT) - Ngày 12/06/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1377/QĐ-BNN-HTQT về việc phê duyệt sổ hướng dẫn thực hiện Dự án đầu tư 'Quản lý thiên tai" (VN-Haz) do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ.
 
* (SMS: 2791/TB-BNN-DMDN) - Ngày 12/06/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông báo 2791/TB-BNN-ĐMDN về việc phê duyệt báo cáo tài chính năm 2011 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà.
 
* (SMS: 2274/TB-BNN-DMDN) - Ngày 12/06/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông báo 2274/TB-BNN-ĐMDN về việc phê duyệt báo cáo tài chính năm 2011 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa.
 
* (SMS: 1775/BNN-KTHT) - Ngày 12/06/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 1775/BNN-KTHT về việc tháo gỡ một số vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La.
 
* (SMS: 1769/BNN-HTQT) - Ngày 12/06/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 1769/BNN-HTQT về vốn đối ứng thực hiện Dự án Hỗ trợ kỹ thuật "Quản lý ruồi hại quả (thanh long) diện rộng trên cơ sở sử dụng kỹ thuật triệt sản côn trùng (SIT) nhằm nâng cao chất lượng quả phục vụ cho xuất khẩu quả" do IAEA tài trợ.
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
* (SMS: 3642/BGDDT-VP) - Ngày 13/06/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 3642/BGDĐT-VP về việc tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ quản lý các trung tâm học tập cộng đồng.
 
* (SMS: 3641/BGDDT-VP) - Ngày 13/06/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 3641/BGDĐT-VP về việc tập huấn cán bộ công chức về giáo dục tài nguyên và môi trường biển, hải đảo trong các trung tâm giáo dục thường xuyên.
 
* (SMS: 20/2012/TT-BGDDT) - Ngày 12/06/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 20/2012/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư 57/2011/TT-BGDĐT ngày 02/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.
 
* (SMS: 2132/CT-BGDDT) - Ngày 08/06/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chỉ thị 2132/CT-BGDĐT về công tác phòng, chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012.
 
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 
* (SMS: 1914/LDTBXH-LDTL) - Ngày 12/06/2012, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1914/LĐTBXH-LĐTL về việc áp dụng kỷ luật lao động.
 
BỘ XÂY DỰNG
 
* (SMS: 956/BXD-KTXD) - Ngày 12/06/2012, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 956/BXD-KTXD về việc chi phí hoàn trả hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng khi thi công công trình.
 
* (SMS: 532/QD-BXD) - Ngày 07/06/2012, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 532/QĐ-BXD về việc công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
 
* (SMS: 107/BXD-KTXD) - Ngày 07/06/2012, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 107/BXD-KTXD về chi phí khảo sát, thiết kế xây dựng công trình.
 
* (SMS: 216/BXD-KHCN) - Ngày 06/06/2012, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 216/BXD-KHCN về việc hướng dẫn thực hiện Quy chuẩn Việt Nam 16:2011/BXD đối với lô hàng đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu thiếu chứng nhận ISO 9001:2008.
 
* (SMS: 215/BXD-KHCN) - Ngày 05/06/2012, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 215/BXD-KHCN về việc áp dụng Quy chuẩn Việt Nam 06:2010/BXD.
 
* (SMS: 214/BXD-KHCN) - Ngày 05/06/2012, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 214/BXD-KHCN về việc áp dụng Quy chuẩn Việt Nam 06:2010/BXD.
 
* (SMS: 213/BXD-KHCN) - Ngày 05/06/2012, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 213/BXD-KHCN về việc áp dụng Quy chuẩn Việt Nam 06:2010/BXD.
 
BỘ TÀI CHÍNH
 
* (SMS: 96/2012/TT-BTC) - Ngày 08/06/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 96/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ giá điện đối với dự án điện gió nối lưới.
 
* (SMS: 95/2012/TT-BTC) - Ngày 08/06/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 95/2012/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản.
 
* (SMS: 94/2012/TT-BTC) - Ngày 08/06/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 94/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
 
* (SMS: 239/TB-BTC) - Ngày 07/06/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông báo 239/TB-BTC về việc điều hành kinh doanh xăng, dầu.
 
* (SMS: 7560/BTC-KHTC) - Ngày 07/06/2012, Bộ Tài chính ban hành Công văn 7560/BTC-KHTC về việc tăng cường công tác an toàn phòng cháy chữa cháy tại Trụ sở làm việc Cơ quan Bộ Tài chính.
 
* (SMS: 7547/BTC-TCHQ) - Ngày 07/06/2012, Bộ Tài chính ban hành Công văn 7547/BTC-TCHQ về việc tạm nhập - tái xuất ô tô đã qua sử dụng, tay lái bên phải để thử nghiệm.
 
* (SMS: 7538/BTC-CST) - Ngày 06/06/2012, Bộ Tài chính ban hành Công văn 7538/BTC-CST về chính sách thuế đối với hàng nhập khẩu bán tại cửa hàng miễn thuế bị đổ vỡ, hư hỏng, mất phẩm chất, kém chất lượng phải tổ chức hủy bỏ.
 
* (SMS: 93/2012/TT-BTC) - Ngày 05/06/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 93/2012/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định y khoa.
 
* (SMS: 7317/BTC-TCT) - Ngày 01/06/2012, Bộ Tài chính ban hành Công văn 7317/BTC-TCT về chính sách thuế đối với thiết bị massage.
 
* (SMS: 7010/BTC-CST) - Ngày 25/05/2012, Bộ Tài chính ban hành Công văn 7010/BTC-CST về việc giải quyết vướng mắc trong việc thực hiện chính sách giảm, gia hạn nộp thuế năm 2011 theo Nghị quyết 08/2011/QH13.
 
* (SMS: 7009/BTC-CST) - Ngày 25/05/2012, Bộ Tài chính ban hành Công văn 7009/BTC-CST về việc giải quyết vướng mắc trong việc thực hiện chính sách giảm, gia hạn nộp thuế năm 2011 theo Nghị quyết 08/2011/QH13.
 
* (SMS: 6547/BTC-TCT) - Ngày 16/05/2012, Bộ Tài chính ban hành Công văn 6547/BTC-TCT về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với khoản kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư.
 
* (SMS: 6464/BTC-TCHQ) - Ngày 15/05/2012, Bộ Tài chính ban hành Công văn 6464/BTC-TCHQ về việc xử lý thuế nhập khẩu mặt hàng thực phẩm bổ sung có tên thương mại Mega T và Mega G.
 
BỘ CÔNG AN
 
* (SMS: 05/CT-BCA-V21) - Ngày 06/06/2012, Bộ Công an ban hành Chỉ thị 05/CT-BCA-V21 về việc tăng cường công tác lý luận Công an nhân dân trong tình hình mới.
 
* (SMS: 31/2012/TT-BCA) - Ngày 29/05/2012, Bộ Công an ban hành Thông tư 31/2012/TT-BCA về việc quy định chi tiết việc tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh ký, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
 
* (SMS: 30/2012/TT-BCA) - Ngày 29/05/2012, Bộ Công an ban hành Thông tư 30/2012/TT-BCA về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh.
 
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
* (SMS: 4374/BGTVT-CYT) - Ngày 06/06/2012, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Công văn 4374/BGTVT-CYT về việc tổ chức các hoạt động trong "Tháng hành động phòng, chống ma túy" năm 2012.
 
* (SMS: 278/TB-BGTVT) - Ngày 31/05/2012, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông báo 278/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Văn Công tại cuộc họp về áp dụng tiêu chuẩn sơn két nước dằn của IMO cho tàu biển Việt Nam đóng mới trong nước bị bàn giao chậm.
 
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 
* (SMS: 06/2012/TT-BTTTT) - Ngày 05/06/2012, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 06/2012/TT-BTTTT quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.
 
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
* (SMS: 2118/QD-BVHTTDL) - Ngày 05/06/2012, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 2118/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng Đề án hỗ trợ, chăm sóc đời sống văn hóa, tinh thần cho người cao tuổi.
 
BỘ CÔNG THƯƠNG
 
* (SMS: 4719/BCT-XNK) - Ngày 04/06/2012, Bộ Công Thương ban hành Công văn 4719/BCT-XNK về việc cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo cho Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định.
 
* (SMS: 4713/BCT-XNK) - Ngày 01/06/2012, Bộ Công Thương ban hành Công văn 4713/BCT-XNK về việc thực hiện Thông tư 20/2011/TT-BCT quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 09 chỗ trở xuống.
 
* (SMS: 4673/BCT-HC) - Ngày 31/05/2012, Bộ Công Thương ban hành Công văn 4673/BCT-HC về thuế giá trị gia tăng với thiết bị nhập khẩu cho Dự án sản xuất nitrat amôn.
 
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 
* (SMS: 06/2012/TT-BTNMT) - Ngày 01/06/2012, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 06/2012/TT-BTNMT về việc quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng hệ thống thông tin địa danh Việt Nam và nước ngoài phục vụ công tác lập bản đồ.
 
BỘ NỘI VỤ
 
* (SMS: 493/QD-BNV) - Ngày 31/05/2012, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 493/QĐ-BNV về việc thành lập Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại miền Trung.
 
BỘ TƯ PHÁP
 
* (SMS: 4043/BTP-PLHSHC) - Ngày 24/05/2012, Bộ Tư pháp ban hành Công văn 4043/BTP-PLHSHC về một số vướng mắc liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính.
 
* (SMS: 4042/BTP-PLHSHC) - Ngày 24/05/2012, Bộ Tư pháp ban hành Công văn 4042/BTP-PLHSHC về một số vướng mắc liên quan đến xử lý vi phạm hành chính của Hải quan trong lĩnh vực hóa chất.
 
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
 
* (SMS: 14/2012/TTLT-BLDTBXH-BCA) - Ngày 06/06/2012, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Công an ban hành Thông tư liên tịch 14/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA về việc quy định chi tiết chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh.
 
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
 
* (SMS: 20/2012/TT-NHNN) - Ngày 08/06/2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 20/2012/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 14/2012/TT-NHNN ngày 04/05/2012 quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ lĩnh vực, ngành nghề kinh tế.
 
* (SMS: 19/2012/TT-NHNN) - Ngày 08/06/2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 19/2012/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 30/2011/TT-NHNN ngày 28/09/2011 quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
 
* (SMS: 1196/QD-NHNN) - Ngày 08/06/2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định 1196/QĐ-NHNN về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng.
 
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 
* (SMS: 2172/BHXH-VP) - Ngày 08/06/2012, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 2172/BHXH-VP về việc chấp hành pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
 
* (SMS: 2171/TB-BHXH) - Ngày 08/06/2012, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Thông báo 2171/TB-BHXH về kết luận của Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Minh Thảo tại Hội nghị giao ban công tác thực hiện chính sách bảo hiểm y tế năm 2012.
 
* (SMS: 2161/BHXH-TDKT) - Ngày 08/06/2012, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 2161/BHXH-TĐKT về việc đề nghị khen thưởng.
 
* (SMS: 2160/BHXH-TDKT) - Ngày 08/06/2012, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 2160/BHXH-TĐKT về việc đề nghị khen thưởng.
 
* (SMS: 2159/BHXH-TCCB) - Ngày 07/06/2012, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 2159/BHXH-TCCB về việc xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm và báo cáo công tác cải cách hành chính định kỳ.
 
* (SMS: 2103/BHXH-BT) - Ngày 05/06/2012, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 2103/BHXH-BT về việc gửi công văn về nâng mức hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo.
 
* (SMS: 1922/BHXH-VP) - Ngày 24/05/2012, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 1922/BHXH-VP về việc chấn chỉnh công tác tiếp nhận hồ sơ và giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa.
 
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 
* (SMS: 2947/TCHQ-TXNK) - Ngày 13/06/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2947/TCHQ-TXNK về việc áp mã số mặt hàng "bông rơi chải kỹ".
 
* (SMS: 2941/TCHQ-GSQL) - Ngày 13/06/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2941/TCHQ-GSQL về hồ sơ xuất khẩu khoáng sản.
 
* (SMS: 2876/TCHQ-GSQL) - Ngày 11/06/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2876/TCHQ-GSQL về việc trả lời phản ánh của doanh nghiệp Italia.
 
* (SMS: 2875/TCHQ-GSQL) - Ngày 11/06/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2875/TCHQ-GSQL về việc sử dụng tờ khai tạm xuất sao y bản chính từ bản lưu Hải quan để mở tờ khai tái nhập.
 
* (SMS: 2874/TCHQ-GSQL) - Ngày 11/06/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2874/TCHQ-GSQL về thủ tục tạm xuất - tái nhập hàng hóa để kiểm tra chất lượng ở nước ngoài.
 
* (SMS: 2863/TCHQ-TXNK) - Ngày 08/06/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2863/TCHQ-TXNK về việc gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng.
 
* (SMS: 2862/TCHQ-TXNK) - Ngày 08/06/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2862/TCHQ-TXNK về việc gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng.
 
* (SMS: 2847/TCHQ-TXNK) - Ngày 08/06/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2847/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng "Chân máy quay phim".
 
* (SMS: 2818/TCHQ-TXNK) - Ngày 07/06/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2818/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng hệ thống chuyền treo dùng treo và tải sản phẩm may mặc.
 
* (SMS: 2791/TCHQ-TXNK) - Ngày 06/06/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2791/TCHQ-TXNK về thuế suất thuế giá trị gia tăng thiết bị massage.
 
* (SMS: 2782/TCHQ-TXNK) - Ngày 06/06/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2782/TCHQ-TXNK về việc giám định, phân loại hàng hóa.
 
* (SMS: 2781/TCHQ-TXNK) - Ngày 06/06/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2781/TCHQ-TXNK về thuế bảo vệ môi trường đối với túi xốp xuất khẩu sang Cambodia.
 
* (SMS: 2780/TCHQ-TXNK) - Ngày 06/06/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2780/TCHQ-TXNK về việc trả lời đơn khiếu nại.
 
* (SMS: 2777/TCHQ-TXNK) - Ngày 06/06/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2777/TCHQ-TXNK về việc gia hạn nộp thuế.
 
* (SMS: 2695/TCHQ-TXNK) - Ngày 05/06/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2695/TCHQ-TXNK về việc quyết toán hàng hóa nhập khẩu.
 
* (SMS: 2693/TCHQ-PC) - Ngày 05/06/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2693/TCHQ-PC về việc vướng mắc xử lý vi phạm.
 
* (SMS: 2668/TCHQ-PC) - Ngày 04/06/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2668/TCHQ-PC về vướng mắc xử phạt hành vi khai sai định mức nguyên phụ liệu gia công của doanh nghiệp chế xuất.
 
* (SMS: 2652/TCHQ-GSQL) - Ngày 04/06/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2652/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn nhập khẩu xe ô tô chở người dưới 16 chỗ, đã qua sử dụng.
 
* (SMS: 2635/TCHQ-GSQL) - Ngày 01/06/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2635/TCHQ-GSQL về việc quản lý và sử dụng hệ thống quản lý phương tiện vận tải đường bộ đối với phương tiện vận tải xuất nhập cảnh.
 
* (SMS: 2634/TCHQ-GSQL) - Ngày 01/06/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2634/TCHQ-GSQL về việc quản lý hàng hóa xuất khẩu, hàng tạm nhập - tái xuất qua lối mở khu vực Mốc 238 - Xã Lao Chải - Huyện Vị Xuyên thuộc khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy tỉnh Hà Giang.
 
* (SMS: 2633/TCHQ-GSQL) - Ngày 01/06/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2633/TCHQ-GSQL về thủ tục nhập khẩu tàu biển.
 
* (SMS: 2605/TCHQ-TXNK) - Ngày 31/05/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2605/TCHQ-TXNK về việc gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu.
 
* (SMS: 2604/TCHQ-TXNK) - Ngày 31/05/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2604/TCHQ-TXNK về việc gia hạn nộp thuế.
 
* (SMS: 2391/TCHQ-KTSTQ) - Ngày 17/05/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2391/TCHQ-KTSTQ về việc kiểm tra việc áp dụng tỷ giá tính thuế.
 
* (SMS: 2287/TCHQ-TXNK) - Ngày 14/05/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2287/TCHQ-TXNK về việc xác định mã số mặt hàng "tro bay".
 
* (SMS: 2277/TCHQ-GSQL) - Ngày 11/05/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2277/TCHQ-GSQL về việc quản lý hàng hóa xuất khẩu qua lối mở Co Sa.
 
* (SMS: 2268/TCHQ-TXNK) - Ngày 11/05/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2268/TCHQ-TXNK về mã số mặt hàng ghế nhôm.
 
* (SMS: 2261/TCHQ-TXNK) - Ngày 10/05/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2261/TCHQ-TXNK về việc phân loại các mặt hàng Mighty 150 và Mighty 80RA.
 
* (SMS: 2258/TCHQ-TXNK) - Ngày 10/05/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2258/TCHQ-TXNK về việc gia hạn nộp thuế, không tính phạt chậm nộp thuế, giải tỏa cưỡng chế.
 
TỔNG CỤC THUẾ
 
* (SMS: 1962/TCT-CS) - Ngày 11/06/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1962/TCT-CS về việc lập hóa đơn đối với hoạt động thu tiền góp vốn.
 
* (SMS: 1936/TCT-CS) - Ngày 07/06/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1936/TCT-CS về việc xác nhận số liệu báo cáo tài chính.
 
* (SMS: 1912/TCT-CC) - Ngày 06/06/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1912/TCT-CC về việc hướng dẫn chi thưởng sáng kiến cải tiến ngành thuế năm 2011.
 
* (SMS: 1894/TCT-HTQT) - Ngày 04/06/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1894/TCT-HTQT về việc hướng dẫn chính sách thuế đối với các giao dịch tài chính phát sinh.
 
* (SMS: 1892/TCT-CS) - Ngày 04/06/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1892/TCT-CS về việc khai, nộp thuế đối với kinh doanh bất động sản.
 
* (SMS: 1698/TCT-CS) - Ngày 18/05/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1698/TCT-CS về việc trả lời chính sách thuế.
 
* (SMS: 1691/TCT-CS) - Ngày 18/05/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1691/TCT-CS về chính sách thuế .
 
* (SMS: 1687/TCT-CS) - Ngày 18/05/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1687/TCT-CS về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của cơ sở sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng đánh bắt thủy, hải sản.
 
* (SMS: 1667/TCT-CS) - Ngày 17/05/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1667/TCT-CS về việc khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng.
 
* (SMS: 1666/TCT-CS) - Ngày 17/05/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1666/TCT-CS về chính sách thuế.
 
* (SMS: 1665/TCT-CS) - Ngày 17/05/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1665/TCT-CS về chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.
 
* (SMS: 1664/TCT-CS) - Ngày 17/05/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1664/TCT-CS về thuế suất tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.
 
* (SMS: 1626/TCT-CS) - Ngày 16/05/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1626/TCT-CS về lệ phí trước bạ đối với quà tài sản thừa kế.
 
* (SMS: 1624/TCT-CS) - Ngày 16/05/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1624/TCT-CS về việc trả lời chính sách thuế.
 
* (SMS: 1623/TCT-CS) - Ngày 16/05/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1623/TCT-CS về việc hoàn thuế giá trị gia tăng.
 
* (SMS: 1582/TCT-CS) - Ngày 14/05/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1582/TCT-CS về việc giảm tiền sử dụng đất.
 
* (SMS: 1463/TCT-CS) - Ngày 03/05/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1463/TCT-CS về việc lập hóa đơn đối với khoản giảm giá và hỗ trợ khách hàng.
 
CỤC GIÁM SÁT QUẢN LÝ VỀ HẢI QUAN
 
* (SMS: 313/GSQL-GQ2) - Ngày 08/06/2012, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 313/GSQL-GQ2  về việc giao nguyên liệu, vật tư cho đối tác nhận gia công lại.
 
* (SMS: 312/GSQL-GQ1) - Ngày 08/06/2012, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 312/GSQL-GQ1  về thủ tục hải quan đối với rau quả xuất khẩu phải kiểm dịch.
 
* (SMS: 310/GSQL-GQ1) - Ngày 07/06/2012, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 310/GSQL-GQ1  về thủ tục nhập khẩu mặt hàng thép đã qua sử dụng.
 
* (SMS: 307/GSQL-GQ2) - Ngày 06/06/2012, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 307/GSQL-GQ2  về việc doanh nghiệp chế xuất thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu.
 
* (SMS: 279/GSQL-GQ3) - Ngày 11/05/2012, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 279/GSQL-GQ3  về việc chuyển nhượng xe ô tô của Trưởng Đại diện Unicef Việt Nam.
 
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
 
* (SMS: 141/QD-QLD) - Ngày 30/05/2012, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 141/QĐ-QLD về việc công bố 47 vắc xin, sinh phẩm y tế được phép lưu hành tại Việt Nam - đợt 18.
 
* (SMS: 140/QD-QLD) - Ngày 30/05/2012, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 140/QĐ-QLD về việc công bố 01 vắc xin được phép lưu hành tại Việt Nam.
 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
* (SMS: 4469/UBND-TNMT) - Ngày 12/06/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 4469/UBND-TNMT về việc chuẩn bị báo cáo tình hình, kết quả thực hiện một số nội dung quản lý Nhà nước về đất đai.
 
* (SMS: 146/TB-UBND) - Ngày 08/06/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Thông báo 146/TB-UBND về kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Khôi - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội và Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Hồng Trường về tiến độ giải phóng mặt bằng và tái định cư các Dự án: Cầu Nhật Tân; Đường Nội Bài - Nhật Tân; đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.
 
* (SMS: 2539/QD-UBND) - Ngày 08/06/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2539/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho tỉnh Đồng Tháp.
 
* (SMS: 2538/QD-UBND) - Ngày 08/06/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2538/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho tỉnh Kiên Giang.
 
* (SMS: 2537/QD-UBND) - Ngày 08/06/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2537/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho tỉnh An Giang.
 
* (SMS: 4346/UBND-VX) - Ngày 07/06/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 4346/UBND-VX về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp và đề án thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn Thành phố đến năm 2020 và tầm nhìn 2030.
 
* (SMS: 4344/UBND-VX) - Ngày 07/06/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 4344/UBND-VX về việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn Thành phố.
 
* (SMS: 4340/UBND-VX) - Ngày 07/06/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 4340/UBND-VX về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh mùa Hè.
 
* (SMS: 4339/UBND-VX) - Ngày 07/06/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 4339/UBND-VX về việc phối hợp kiểm soát các hoạt động liên quan đến sản xuất, kinh doanh thuốc.
 
* (SMS: 2502/QD-UBND) - Ngày 06/06/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2502/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới được bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
 
* (SMS: 4301/UBND-TNMT) - Ngày 07/06/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 4301/UBND-TNMT về việc chỉ đạo xử lý, khắc phục dự án đầu tư xây dựng công trình tại các quận, huyện, thị xã nhưng chưa làm thủ tục về quản lý, sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
* (SMS: 2108/UBND-VX) - Ngày 10/05/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn 2108/UBND-VX về việc treo cờ Việt Nam và nước ngoài.
 
CHỦ TỊCH NƯỚC
 
* (SMS: 631/QD-CTN) - Ngày 15/05/2012, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 631/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.
 
* (SMS: 564/QD-CTN) - Ngày 07/05/2012, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 564/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch .Việt Nam
 
* (SMS: 563/QD-CTN) - Ngày 07/05/2012, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 563/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.
 
* (SMS: 562/QD-CTN) - Ngày 07/05/2012, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 562/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.
 
CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 18/NQ-CP) - Ngày 12/06/2012, Chính phủ ban hành Nghị quyết 18/NQ-CP về việc ký kết Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Ma-rốc về hợp tác du lịch.
 
* (SMS: 51/2012/ND-CP) - Ngày 11/06/2012, Chính phủ ban hành Nghị định 51/2012/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2010/NĐ-CP ngày 14/07/2010 của Chính phủ về an ninh hàng không dân dụng.
 
* (SMS: 50/2012/ND-CP) - Ngày 11/06/2012, Chính phủ ban hành Nghị định 50/2012/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 70/2007/NĐ-CP ngày 20/04/2007 của Chính phủ về đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay dân dụng.
 
* (SMS: 16/NQ-CP) - Ngày 08/06/2012, Chính phủ ban hành Nghị quyết 16/NQ-CP về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 13-NQ/T.Ư ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.
 
* (SMS: 15/NQ-CP) - Ngày 08/06/2012, Chính phủ ban hành Nghị quyết 15/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 713/QD-TTg) - Ngày 14/06/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 713/QĐ-TTg về việc bổ sung vốn mua bù hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia.
 
* (SMS: 793/TTg-DMDN) - Ngày 13/06/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 793/TTg-ĐMDN về việc phê duyệt Phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2012 – 2015.
 
* (SMS: 705/QD-TTg) - Ngày 12/06/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 705/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020.
 
* (SMS: 792/TTg-KTN) - Ngày 12/06/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 792/TTg-KTN về việc báo cáo liên quan đến cháy, nổ xe cơ giới.
 
* (SMS: 790/TTg-QHQT) - Ngày 12/06/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 790/TTg-QHQT về khung chính sách tái định cư Dự án "Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững" do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ.
 
* (SMS: 788/TTg-QHQT) - Ngày 12/06/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 788/TTg-QHQT về việc gia hạn và phân bổ lại vốn Dự án "Phát triển cấp nước đô thị" do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ.
 
* (SMS: 27/2012/QD-TTg) - Ngày 11/06/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 27/2012/QĐ-TTg về việc quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Chấp hành viên, Công chứng viên, Thẩm tra viên và Thư ký thi hành án.
 
* (SMS: 704/QD-TTg) - Ngày 11/06/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 704/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Đổi mới quản trị doanh nghiệp theo thông lệ kinh tế thị trường.
 
* (SMS: 699/QD-TTg) - Ngày 09/06/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 699/QĐ-TTg về việc giao bổ sung kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 và năm 2012.
 
* (SMS: 26/2012/QD-TTg) - Ngày 08/06/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 26/2012/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia.
 
* (SMS: 785/CD-TTg) - Ngày 08/06/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 785/CĐ-TTg về việc đảm bảo tiến độ hoàn thành các Dự án đường dây truyền tải cấp điện cho miền Nam giai đoạn sau năm 2013.
 
* (SMS: 698/QD-TTg) - Ngày 08/06/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 698/QĐ-TTg về việc điều động, bổ nhiệm ông Nông Quốc Tuấn giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.
 
* (SMS: 696/QD-TTg) - Ngày 08/06/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 696/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long tại 18 Hoàng Diệu Thành phố Hà Nội.
 
* (SMS: 695/QD-TTg) - Ngày 08/06/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 695/QĐ-TTg về việc sửa đổi nguyên tắc cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.
 
* (SMS: 775/CD-TTg) - Ngày 07/06/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 775/CĐ-TTg về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
 
* (SMS: 685/QD-TTg) - Ngày 07/06/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 685/QĐ-TTg về việc mở cửa khẩu quốc tế đường bộ số II (Kim Thành) thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Lào Cai (Việt Nam) - Hà Khẩu (Trung Quốc).
 
* (SMS: 684/QD-TTg) - Ngày 07/06/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 684/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định 580/QĐ-TTg ngày 04/05/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.
 
* (SMS: 671/QD-TTg) - Ngày 07/06/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 671/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 470/2012/NQ-UBTVQH13 ngày 27/02/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về xây dựng và phát triển các khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu.
 
* (SMS: 774/TTg-KTTH) - Ngày 07/06/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 774/TTg-KTTH về việc hỗ trợ kinh phí sửa chữa, cải tạo tuyến đường vận chuyển bôxit của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam.
 
* (SMS: 670/QD-TTg) - Ngày 06/06/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 670/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao các cấp và Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014.
 
* (SMS: 754/TTg-QHQT) - Ngày 04/06/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 754/TTg-QHQT về việc phê duyệt Danh mục Dự án quản lý ô nhiễm Khu công nghiệp thuộc lưu vực sông Đồng Nai, sông Nhuệ Đáy.
 
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 213/TB-VPCP) - Ngày 13/06/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 213/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh.
 
* (SMS: 4276/VPCP-KTTH) - Ngày 13/06/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4276/VPCP-KTTH về thuế bảo vệ môi trường đối với bao bì, túi ni lông.
 
* (SMS: 4218/VPCP-PL) - Ngày 12/06/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4218/VPCP-PL về việc thông báo ý kiến của Thủ tướng về công tác hợp nhất văn bản và pháp điển.
 
* (SMS: 4211/VPCP-DP) - Ngày 11/06/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4211/VPCP-ĐP về việc xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng vùng Tây Nguyên.
 
* (SMS: 4198/VPCP-QHQT) - Ngày 11/06/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4198/VPCP-QHQT về việc phê duyệt danh mục Dự án "Lồng ghép phương pháp tiếp cận đưa vào hệ sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu vào công tác quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tại Việt Nam" do Thụy Điển tài trợ.
 
* (SMS: 4193/VPCP-KTN) - Ngày 11/06/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4193/VPCP-KTN về việc báo cáo Quốc hội về tình hình quản lý, sử dụng đất năm 2011 và những năm tháng đầu năm 2012 trên phạm vi cả nước.
 
* (SMS: 4180/VPCP-TCCV) - Ngày 11/06/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4180/VPCP-TCCV về việc thành lập Tổng cục.
 
* (SMS: 4177/VPCP-KGVX) - Ngày 11/06/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4177/VPCP-KGVX về việc chuyển Cổng thông tin về Ngoại giao kinh tế và Hội nhập kinh tế quốc tế về Trang chủ của Bộ Ngoại giao.
 
* (SMS: 4164/VPCP-KTN) - Ngày 11/06/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4164/VPCP-KTN về việc báo cáo Quốc hội khóa XIII về tình hình xây dựng, quản lý vận hành các đập thủy điện.
 
* (SMS: 4161/VPCP-KTN) - Ngày 08/06/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4161/VPCP-KTN về việc báo cáo Quốc hội ban hành Nghị quyết về việc sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết thời hạn sử dụng theo quy định của Luật Đất đai 2003.
 
* (SMS: 4142/VPCP-KTN) - Ngày 08/06/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4142/VPCP-KTN về việc bổ sung cơ chế đặc thù thực hiện các dự án khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo và mỏ than Khe Chàm II-IV.
 
* (SMS: 4130/VPCP-QHQT) - Ngày 08/06/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4130/VPCP-QHQT về việc xây dựng Đề án nghiên cứu khả năng gia nhập Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế.
 
* (SMS: 4050/VPCP-KGVX) - Ngày 06/06/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4050/VPCP-KGVX về Kế hoạch triển khai Đề án 911.
 
* (SMS: 3965/VPCP-QHQT) - Ngày 04/06/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3965/VPCP-QHQT về việc cơ cấu lại vốn để mở rộng Dự án "Cạnh tranh nông nghiệp" (ACP) do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ.
 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
* (SMS: 1388/QD-BNN-KH) - Ngày 13/06/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1388/QĐ-BNN-KH về giá mua hạt giống lúa, ngô đưa vào dự trữ quốc gia năm 2012.
 
* (SMS: 1386/QD-BNN-TCTL) - Ngày 12/06/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1386/QĐ-BNN-TCTL về việc thành lập Tổ biên tập Thông tư: Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Thông tư liên tịch 93/2007/TTLT/BNN-BTY-BGD hướng dẫn phân công phối hợp giữa ba ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục và Đào tạo trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015.
 
* (SMS: 1385/QD-BNN-TCCB) - Ngày 12/06/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1385/QĐ-BNN-TCCB về việc cho phép sử dụng con dấu của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam và các Tổ chức Khoa học Công nghệ trực thuộc Viện.
 
* (SMS: 1380/QD-BNN-HTQT) - Ngày 12/06/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1380/QĐ-BNN-HTQT về việc giao Viện Nghiên cứu Rau quả thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam là đầu mối tham gia Mạng lưới Cây ăn quả Nhiệt đới Quốc tế (TFNet).
 
* (SMS: 1379/QD-BNN-TC) - Ngày 12/06/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1379/QĐ-BNN-TC về việc xác định giá khởi điểm để bán thanh lý trụ cầu thép phục vụ thi công công trình đầu mối Dự án thủy lợi Phước Hòa.
 
* (SMS: 1377/QD-BNN-HTQT) - Ngày 12/06/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1377/QĐ-BNN-HTQT về việc phê duyệt sổ hướng dẫn thực hiện Dự án đầu tư 'Quản lý thiên tai" (VN-Haz) do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ.
 
* (SMS: 2791/TB-BNN-DMDN) - Ngày 12/06/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông báo 2791/TB-BNN-ĐMDN về việc phê duyệt báo cáo tài chính năm 2011 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà.
 
* (SMS: 2274/TB-BNN-DMDN) - Ngày 12/06/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông báo 2274/TB-BNN-ĐMDN về việc phê duyệt báo cáo tài chính năm 2011 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa.
 
* (SMS: 1775/BNN-KTHT) - Ngày 12/06/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 1775/BNN-KTHT về việc tháo gỡ một số vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La.
 
* (SMS: 1769/BNN-HTQT) - Ngày 12/06/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 1769/BNN-HTQT về vốn đối ứng thực hiện Dự án Hỗ trợ kỹ thuật "Quản lý ruồi hại quả (thanh long) diện rộng trên cơ sở sử dụng kỹ thuật triệt sản côn trùng (SIT) nhằm nâng cao chất lượng quả phục vụ cho xuất khẩu quả" do IAEA tài trợ.
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
* (SMS: 3642/BGDDT-VP) - Ngày 13/06/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 3642/BGDĐT-VP về việc tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ quản lý các trung tâm học tập cộng đồng.
 
* (SMS: 3641/BGDDT-VP) - Ngày 13/06/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 3641/BGDĐT-VP về việc tập huấn cán bộ công chức về giáo dục tài nguyên và môi trường biển, hải đảo trong các trung tâm giáo dục thường xuyên.
 
* (SMS: 20/2012/TT-BGDDT) - Ngày 12/06/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 20/2012/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư 57/2011/TT-BGDĐT ngày 02/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.
 
* (SMS: 2132/CT-BGDDT) - Ngày 08/06/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chỉ thị 2132/CT-BGDĐT về công tác phòng, chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012.
 
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 
* (SMS: 1914/LDTBXH-LDTL) - Ngày 12/06/2012, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1914/LĐTBXH-LĐTL về việc áp dụng kỷ luật lao động.
 
BỘ XÂY DỰNG
 
* (SMS: 956/BXD-KTXD) - Ngày 12/06/2012, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 956/BXD-KTXD về việc chi phí hoàn trả hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng khi thi công công trình.
 
* (SMS: 532/QD-BXD) - Ngày 07/06/2012, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 532/QĐ-BXD về việc công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
 
* (SMS: 107/BXD-KTXD) - Ngày 07/06/2012, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 107/BXD-KTXD về chi phí khảo sát, thiết kế xây dựng công trình.
 
* (SMS: 216/BXD-KHCN) - Ngày 06/06/2012, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 216/BXD-KHCN về việc hướng dẫn thực hiện Quy chuẩn Việt Nam 16:2011/BXD đối với lô hàng đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu thiếu chứng nhận ISO 9001:2008.
 
* (SMS: 215/BXD-KHCN) - Ngày 05/06/2012, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 215/BXD-KHCN về việc áp dụng Quy chuẩn Việt Nam 06:2010/BXD.
 
* (SMS: 214/BXD-KHCN) - Ngày 05/06/2012, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 214/BXD-KHCN về việc áp dụng Quy chuẩn Việt Nam 06:2010/BXD.
 
* (SMS: 213/BXD-KHCN) - Ngày 05/06/2012, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 213/BXD-KHCN về việc áp dụng Quy chuẩn Việt Nam 06:2010/BXD.
 
BỘ TÀI CHÍNH
 
* (SMS: 96/2012/TT-BTC) - Ngày 08/06/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 96/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ giá điện đối với dự án điện gió nối lưới.
 
* (SMS: 95/2012/TT-BTC) - Ngày 08/06/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 95/2012/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản.
 
* (SMS: 94/2012/TT-BTC) - Ngày 08/06/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 94/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
 
* (SMS: 239/TB-BTC) - Ngày 07/06/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông báo 239/TB-BTC về việc điều hành kinh doanh xăng, dầu.
 
* (SMS: 7560/BTC-KHTC) - Ngày 07/06/2012, Bộ Tài chính ban hành Công văn 7560/BTC-KHTC về việc tăng cường công tác an toàn phòng cháy chữa cháy tại Trụ sở làm việc Cơ quan Bộ Tài chính.
 
* (SMS: 7547/BTC-TCHQ) - Ngày 07/06/2012, Bộ Tài chính ban hành Công văn 7547/BTC-TCHQ về việc tạm nhập - tái xuất ô tô đã qua sử dụng, tay lái bên phải để thử nghiệm.
 
* (SMS: 7538/BTC-CST) - Ngày 06/06/2012, Bộ Tài chính ban hành Công văn 7538/BTC-CST về chính sách thuế đối với hàng nhập khẩu bán tại cửa hàng miễn thuế bị đổ vỡ, hư hỏng, mất phẩm chất, kém chất lượng phải tổ chức hủy bỏ.
 
* (SMS: 93/2012/TT-BTC) - Ngày 05/06/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 93/2012/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định y khoa.
 
* (SMS: 7317/BTC-TCT) - Ngày 01/06/2012, Bộ Tài chính ban hành Công văn 7317/BTC-TCT về chính sách thuế đối với thiết bị massage.
 
* (SMS: 7010/BTC-CST) - Ngày 25/05/2012, Bộ Tài chính ban hành Công văn 7010/BTC-CST về việc giải quyết vướng mắc trong việc thực hiện chính sách giảm, gia hạn nộp thuế năm 2011 theo Nghị quyết 08/2011/QH13.
 
* (SMS: 7009/BTC-CST) - Ngày 25/05/2012, Bộ Tài chính ban hành Công văn 7009/BTC-CST về việc giải quyết vướng mắc trong việc thực hiện chính sách giảm, gia hạn nộp thuế năm 2011 theo Nghị quyết 08/2011/QH13.
 
* (SMS: 6547/BTC-TCT) - Ngày 16/05/2012, Bộ Tài chính ban hành Công văn 6547/BTC-TCT về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với khoản kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư.
 
* (SMS: 6464/BTC-TCHQ) - Ngày 15/05/2012, Bộ Tài chính ban hành Công văn 6464/BTC-TCHQ về việc xử lý thuế nhập khẩu mặt hàng thực phẩm bổ sung có tên thương mại Mega T và Mega G.
 
BỘ CÔNG AN
 
* (SMS: 05/CT-BCA-V21) - Ngày 06/06/2012, Bộ Công an ban hành Chỉ thị 05/CT-BCA-V21 về việc tăng cường công tác lý luận Công an nhân dân trong tình hình mới.
 
* (SMS: 31/2012/TT-BCA) - Ngày 29/05/2012, Bộ Công an ban hành Thông tư 31/2012/TT-BCA về việc quy định chi tiết việc tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh ký, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
 
* (SMS: 30/2012/TT-BCA) - Ngày 29/05/2012, Bộ Công an ban hành Thông tư 30/2012/TT-BCA về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh.
 
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
* (SMS: 4374/BGTVT-CYT) - Ngày 06/06/2012, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Công văn 4374/BGTVT-CYT về việc tổ chức các hoạt động trong "Tháng hành động phòng, chống ma túy" năm 2012.
 
* (SMS: 278/TB-BGTVT) - Ngày 31/05/2012, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông báo 278/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Văn Công tại cuộc họp về áp dụng tiêu chuẩn sơn két nước dằn của IMO cho tàu biển Việt Nam đóng mới trong nước bị bàn giao chậm.
 
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 
* (SMS: 06/2012/TT-BTTTT) - Ngày 05/06/2012, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 06/2012/TT-BTTTT quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.
 
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
* (SMS: 2118/QD-BVHTTDL) - Ngày 05/06/2012, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 2118/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng Đề án hỗ trợ, chăm sóc đời sống văn hóa, tinh thần cho người cao tuổi.
 
BỘ CÔNG THƯƠNG
 
* (SMS: 4719/BCT-XNK) - Ngày 04/06/2012, Bộ Công Thương ban hành Công văn 4719/BCT-XNK về việc cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo cho Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định.
 
* (SMS: 4713/BCT-XNK) - Ngày 01/06/2012, Bộ Công Thương ban hành Công văn 4713/BCT-XNK về việc thực hiện Thông tư 20/2011/TT-BCT quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 09 chỗ trở xuống.
 
* (SMS: 4673/BCT-HC) - Ngày 31/05/2012, Bộ Công Thương ban hành Công văn 4673/BCT-HC về thuế giá trị gia tăng với thiết bị nhập khẩu cho Dự án sản xuất nitrat amôn.
 
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 
* (SMS: 06/2012/TT-BTNMT) - Ngày 01/06/2012, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 06/2012/TT-BTNMT về việc quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng hệ thống thông tin địa danh Việt Nam và nước ngoài phục vụ công tác lập bản đồ.
 
BỘ NỘI VỤ
 
* (SMS: 493/QD-BNV) - Ngày 31/05/2012, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 493/QĐ-BNV về việc thành lập Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại miền Trung.
 
BỘ TƯ PHÁP
 
* (SMS: 4043/BTP-PLHSHC) - Ngày 24/05/2012, Bộ Tư pháp ban hành Công văn 4043/BTP-PLHSHC về một số vướng mắc liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính.
 
* (SMS: 4042/BTP-PLHSHC) - Ngày 24/05/2012, Bộ Tư pháp ban hành Công văn 4042/BTP-PLHSHC về một số vướng mắc liên quan đến xử lý vi phạm hành chính của Hải quan trong lĩnh vực hóa chất.
 
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
 
* (SMS: 14/2012/TTLT-BLDTBXH-BCA) - Ngày 06/06/2012, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Công an ban hành Thông tư liên tịch 14/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA về việc quy định chi tiết chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh.
 
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
 
* (SMS: 20/2012/TT-NHNN) - Ngày 08/06/2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 20/2012/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 14/2012/TT-NHNN ngày 04/05/2012 quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ lĩnh vực, ngành nghề kinh tế.
 
* (SMS: 19/2012/TT-NHNN) - Ngày 08/06/2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 19/2012/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 30/2011/TT-NHNN ngày 28/09/2011 quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
 
* (SMS: 1196/QD-NHNN) - Ngày 08/06/2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định 1196/QĐ-NHNN về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng.
 
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 
* (SMS: 2172/BHXH-VP) - Ngày 08/06/2012, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 2172/BHXH-VP về việc chấp hành pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
 
* (SMS: 2171/TB-BHXH) - Ngày 08/06/2012, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Thông báo 2171/TB-BHXH về kết luận của Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Minh Thảo tại Hội nghị giao ban công tác thực hiện chính sách bảo hiểm y tế năm 2012.
 
* (SMS: 2161/BHXH-TDKT) - Ngày 08/06/2012, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 2161/BHXH-TĐKT về việc đề nghị khen thưởng.
 
* (SMS: 2160/BHXH-TDKT) - Ngày 08/06/2012, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 2160/BHXH-TĐKT về việc đề nghị khen thưởng.
 
* (SMS: 2159/BHXH-TCCB) - Ngày 07/06/2012, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 2159/BHXH-TCCB về việc xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm và báo cáo công tác cải cách hành chính định kỳ.
 
* (SMS: 2103/BHXH-BT) - Ngày 05/06/2012, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 2103/BHXH-BT về việc gửi công văn về nâng mức hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo.
 
* (SMS: 1922/BHXH-VP) - Ngày 24/05/2012, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 1922/BHXH-VP về việc chấn chỉnh công tác tiếp nhận hồ sơ và giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa.
 
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 
* (SMS: 2947/TCHQ-TXNK) - Ngày 13/06/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2947/TCHQ-TXNK về việc áp mã số mặt hàng "bông rơi chải kỹ".
 
* (SMS: 2941/TCHQ-GSQL) - Ngày 13/06/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2941/TCHQ-GSQL về hồ sơ xuất khẩu khoáng sản.
 
* (SMS: 2876/TCHQ-GSQL) - Ngày 11/06/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2876/TCHQ-GSQL về việc trả lời phản ánh của doanh nghiệp Italia.
 
* (SMS: 2875/TCHQ-GSQL) - Ngày 11/06/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2875/TCHQ-GSQL về việc sử dụng tờ khai tạm xuất sao y bản chính từ bản lưu Hải quan để mở tờ khai tái nhập.
 
* (SMS: 2874/TCHQ-GSQL) - Ngày 11/06/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2874/TCHQ-GSQL về thủ tục tạm xuất - tái nhập hàng hóa để kiểm tra chất lượng ở nước ngoài.
 
* (SMS: 2863/TCHQ-TXNK) - Ngày 08/06/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2863/TCHQ-TXNK về việc gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng.
 
* (SMS: 2862/TCHQ-TXNK) - Ngày 08/06/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2862/TCHQ-TXNK về việc gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng.
 
* (SMS: 2847/TCHQ-TXNK) - Ngày 08/06/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2847/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng "Chân máy quay phim".
 
* (SMS: 2818/TCHQ-TXNK) - Ngày 07/06/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2818/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng hệ thống chuyền treo dùng treo và tải sản phẩm may mặc.
 
* (SMS: 2791/TCHQ-TXNK) - Ngày 06/06/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2791/TCHQ-TXNK về thuế suất thuế giá trị gia tăng thiết bị massage.
 
* (SMS: 2782/TCHQ-TXNK) - Ngày 06/06/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2782/TCHQ-TXNK về việc giám định, phân loại hàng hóa.
 
* (SMS: 2781/TCHQ-TXNK) - Ngày 06/06/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2781/TCHQ-TXNK về thuế bảo vệ môi trường đối với túi xốp xuất khẩu sang Cambodia.
 
* (SMS: 2780/TCHQ-TXNK) - Ngày 06/06/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2780/TCHQ-TXNK về việc trả lời đơn khiếu nại.
 
* (SMS: 2777/TCHQ-TXNK) - Ngày 06/06/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2777/TCHQ-TXNK về việc gia hạn nộp thuế.
 
* (SMS: 2695/TCHQ-TXNK) - Ngày 05/06/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2695/TCHQ-TXNK về việc quyết toán hàng hóa nhập khẩu.
 
* (SMS: 2693/TCHQ-PC) - Ngày 05/06/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2693/TCHQ-PC về việc vướng mắc xử lý vi phạm.
 
* (SMS: 2668/TCHQ-PC) - Ngày 04/06/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2668/TCHQ-PC về vướng mắc xử phạt hành vi khai sai định mức nguyên phụ liệu gia công của doanh nghiệp chế xuất.
 
* (SMS: 2652/TCHQ-GSQL) - Ngày 04/06/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2652/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn nhập khẩu xe ô tô chở người dưới 16 chỗ, đã qua sử dụng.
 
* (SMS: 2635/TCHQ-GSQL) - Ngày 01/06/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2635/TCHQ-GSQL về việc quản lý và sử dụng hệ thống quản lý phương tiện vận tải đường bộ đối với phương tiện vận tải xuất nhập cảnh.
 
* (SMS: 2634/TCHQ-GSQL) - Ngày 01/06/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2634/TCHQ-GSQL về việc quản lý hàng hóa xuất khẩu, hàng tạm nhập - tái xuất qua lối mở khu vực Mốc 238 - Xã Lao Chải - Huyện Vị Xuyên thuộc khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy tỉnh Hà Giang.
 
* (SMS: 2633/TCHQ-GSQL) - Ngày 01/06/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2633/TCHQ-GSQL về thủ tục nhập khẩu tàu biển.
 
* (SMS: 2605/TCHQ-TXNK) - Ngày 31/05/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2605/TCHQ-TXNK về việc gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu.
 
* (SMS: 2604/TCHQ-TXNK) - Ngày 31/05/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2604/TCHQ-TXNK về việc gia hạn nộp thuế.
 
* (SMS: 2391/TCHQ-KTSTQ) - Ngày 17/05/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2391/TCHQ-KTSTQ về việc kiểm tra việc áp dụng tỷ giá tính thuế.
 
* (SMS: 2287/TCHQ-TXNK) - Ngày 14/05/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2287/TCHQ-TXNK về việc xác định mã số mặt hàng "tro bay".
 
* (SMS: 2277/TCHQ-GSQL) - Ngày 11/05/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2277/TCHQ-GSQL về việc quản lý hàng hóa xuất khẩu qua lối mở Co Sa.
 
* (SMS: 2268/TCHQ-TXNK) - Ngày 11/05/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2268/TCHQ-TXNK về mã số mặt hàng ghế nhôm.
 
* (SMS: 2261/TCHQ-TXNK) - Ngày 10/05/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2261/TCHQ-TXNK về việc phân loại các mặt hàng Mighty 150 và Mighty 80RA.
 
* (SMS: 2258/TCHQ-TXNK) - Ngày 10/05/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2258/TCHQ-TXNK về việc gia hạn nộp thuế, không tính phạt chậm nộp thuế, giải tỏa cưỡng chế.
 
TỔNG CỤC THUẾ
 
* (SMS: 1962/TCT-CS) - Ngày 11/06/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1962/TCT-CS về việc lập hóa đơn đối với hoạt động thu tiền góp vốn.
 
* (SMS: 1936/TCT-CS) - Ngày 07/06/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1936/TCT-CS về việc xác nhận số liệu báo cáo tài chính.
 
* (SMS: 1912/TCT-CC) - Ngày 06/06/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1912/TCT-CC về việc hướng dẫn chi thưởng sáng kiến cải tiến ngành thuế năm 2011.
 
* (SMS: 1894/TCT-HTQT) - Ngày 04/06/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1894/TCT-HTQT về việc hướng dẫn chính sách thuế đối với các giao dịch tài chính phát sinh.
 
* (SMS: 1892/TCT-CS) - Ngày 04/06/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1892/TCT-CS về việc khai, nộp thuế đối với kinh doanh bất động sản.
 
* (SMS: 1698/TCT-CS) - Ngày 18/05/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1698/TCT-CS về việc trả lời chính sách thuế.
 
* (SMS: 1691/TCT-CS) - Ngày 18/05/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1691/TCT-CS về chính sách thuế .
 
* (SMS: 1687/TCT-CS) - Ngày 18/05/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1687/TCT-CS về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của cơ sở sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng đánh bắt thủy, hải sản.
 
* (SMS: 1667/TCT-CS) - Ngày 17/05/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1667/TCT-CS về việc khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng.
 
* (SMS: 1666/TCT-CS) - Ngày 17/05/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1666/TCT-CS về chính sách thuế.
 
* (SMS: 1665/TCT-CS) - Ngày 17/05/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1665/TCT-CS về chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.
 
* (SMS: 1664/TCT-CS) - Ngày 17/05/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1664/TCT-CS về thuế suất tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.
 
* (SMS: 1626/TCT-CS) - Ngày 16/05/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1626/TCT-CS về lệ phí trước bạ đối với quà tài sản thừa kế.
 
* (SMS: 1624/TCT-CS) - Ngày 16/05/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1624/TCT-CS về việc trả lời chính sách thuế.
 
* (SMS: 1623/TCT-CS) - Ngày 16/05/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1623/TCT-CS về việc hoàn thuế giá trị gia tăng.
 
* (SMS: 1582/TCT-CS) - Ngày 14/05/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1582/TCT-CS về việc giảm tiền sử dụng đất.
 
* (SMS: 1463/TCT-CS) - Ngày 03/05/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1463/TCT-CS về việc lập hóa đơn đối với khoản giảm giá và hỗ trợ khách hàng.
 
CỤC GIÁM SÁT QUẢN LÝ VỀ HẢI QUAN
 
* (SMS: 313/GSQL-GQ2) - Ngày 08/06/2012, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 313/GSQL-GQ2 về việc giao nguyên liệu, vật tư cho đối tác nhận gia công lại.
 
* (SMS: 312/GSQL-GQ1) - Ngày 08/06/2012, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 312/GSQL-GQ1 về thủ tục hải quan đối với rau quả xuất khẩu phải kiểm dịch.
 
* (SMS: 310/GSQL-GQ1) - Ngày 07/06/2012, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 310/GSQL-GQ1 về thủ tục nhập khẩu mặt hàng thép đã qua sử dụng.
 
* (SMS: 307/GSQL-GQ2) - Ngày 06/06/2012, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 307/GSQL-GQ2 về việc doanh nghiệp chế xuất thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu.
 
* (SMS: 279/GSQL-GQ3) - Ngày 11/05/2012, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 279/GSQL-GQ3 về việc chuyển nhượng xe ô tô của Trưởng Đại diện Unicef Việt Nam.
 
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
 
* (SMS: 141/QD-QLD) - Ngày 30/05/2012, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 141/QĐ-QLD về việc công bố 47 vắc xin, sinh phẩm y tế được phép lưu hành tại Việt Nam - đợt 18.
 
* (SMS: 140/QD-QLD) - Ngày 30/05/2012, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 140/QĐ-QLD về việc công bố 01 vắc xin được phép lưu hành tại Việt Nam.
 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
* (SMS: 4469/UBND-TNMT) - Ngày 12/06/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 4469/UBND-TNMT về việc chuẩn bị báo cáo tình hình, kết quả thực hiện một số nội dung quản lý Nhà nước về đất đai.
 
* (SMS: 146/TB-UBND) - Ngày 08/06/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Thông báo 146/TB-UBND về kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Khôi - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội và Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Hồng Trường về tiến độ giải phóng mặt bằng và tái định cư các Dự án: Cầu Nhật Tân; Đường Nội Bài - Nhật Tân; đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.
 
* (SMS: 2539/QD-UBND) - Ngày 08/06/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2539/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho tỉnh Đồng Tháp.
 
* (SMS: 2538/QD-UBND) - Ngày 08/06/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2538/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho tỉnh Kiên Giang.
 
* (SMS: 2537/QD-UBND) - Ngày 08/06/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2537/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho tỉnh An Giang.
 
* (SMS: 4346/UBND-VX) - Ngày 07/06/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 4346/UBND-VX về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp và đề án thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn Thành phố đến năm 2020 và tầm nhìn 2030.
 
* (SMS: 4344/UBND-VX) - Ngày 07/06/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 4344/UBND-VX về việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn Thành phố.
 
* (SMS: 4340/UBND-VX) - Ngày 07/06/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 4340/UBND-VX về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh mùa Hè.
 
* (SMS: 4339/UBND-VX) - Ngày 07/06/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 4339/UBND-VX về việc phối hợp kiểm soát các hoạt động liên quan đến sản xuất, kinh doanh thuốc.
 
* (SMS: 2502/QD-UBND) - Ngày 06/06/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2502/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới được bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
 
* (SMS: 4301/UBND-TNMT) - Ngày 07/06/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 4301/UBND-TNMT về việc chỉ đạo xử lý, khắc phục dự án đầu tư xây dựng công trình tại các quận, huyện, thị xã nhưng chưa làm thủ tục về quản lý, sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
* (SMS: 2108/UBND-VX) - Ngày 10/05/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn 2108/UBND-VX về việc treo cờ Việt Nam và nước ngoài.
 
Tổng số văn bản: 170 văn bản 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.