(LuatVietnam) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản trên hệ thống tin nhắn 6689.
Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.
Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 
Trong tuần này từ 11/06/2011 - 17/06/2011, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản. 
 
Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:
 

CHÍNH PHỦ

 

* (SMS: 44/2011/ND-CP) - Ngày 14/06/2011, Chính phủ ban hành Nghị định 44/2011/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.

 

* (SMS: 43/2011/ND-CP) - Ngày 13/06/2011, Chính phủ ban hành Nghị định 43/2011/NĐ-CP về quy định việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

 

* (SMS: 42/2011/ND-CP) - Ngày 13/06/2011, Chính phủ ban hành Nghị định 42/2011/NĐ-CP về việc quy định công dân thuộc diện làm nghĩa vụ quân sự được miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến.

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

* (SMS: 910/QD-TTG) - Ngày 14/06/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 910/QĐ-TTg về việc hỗ trợ gạo cứu đói giáp hạt cho các tỉnh Cao Bằng và Bắc Kạn.

 

* (SMS: 909/QD-TTg) - Ngày 14/06/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 909/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

 

* (SMS: 906/QD-TTg) - Ngày 14/06/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 906/QĐ-TTg về việc xuất thuốc sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh Thái Bình và Hải Dương.

 

* (SMS: 33/2011/QD-TTg) - Ngày 10/06/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 33/2011/QĐ-TTg về việc miễn tiền sử dụng đất ở cho hộ dân làng chài, dân sống trên sông nước, đầm phá di chuyển đến định cư tại các khu, điểm tái định cư.

 

* (SMS: 899/QD-TTg) - Ngày 10/06/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 899/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển, ứng dụng bức xạ trong khí tượng, thủy văn, địa chất, khoáng sản và bảo vệ môi trường đến năm 2020.

 

* (SMS: 898/QD-TTg) - Ngày 10/06/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 898/QĐ-TTg về việc nhân sự Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia.

 

* (SMS: 919/TTg-KTN) - Ngày 08/06/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 919/TTg-KTN về việc sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 173/2007/NĐ-CP ngày 28/11/2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của hoa tiêu hàng hải.

 

* (SMS: 887/TTg-QHQT) - Ngày 06/06/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 887/TTg-QHQT về việc phê duyệt dự án Chương trình cải thiện cung cấp dịch vụ công trong nông nghiệp và phát triển nông thôn tại tỉnh Hòa Bình do Chính phủ Thụy Sỹ tài trợ.

 

* (SMS: 855/QD-TTg) - Ngày 06/06/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 855/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Kiểm soát ô nhiễm môi trường trong hoạt động giao thông vận tải.

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

 

* (SMS: 3950/VPCP-KTTH) - Ngày 15/06/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3950/VPCP-KTTH về việc quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm.

 

* (SMS: 3945/VPCP-DP) - Ngày 15/06/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3945/VPCP-ĐP về việc thực hiện một số chính sách dân tộc.

 

* (SMS: 3890/VPCP-DMDN) - Ngày 14/06/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3890/VPCP-ĐMDN về thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa.

 

* (SMS: 3887/VPCP-KTN) - Ngày 14/06/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3887/VPCP-KTN về việc xuất khẩu titan.

 

* (SMS: 3761/VPCP-KTN) - Ngày 08/06/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3761/VPCP-KTN về việc các hãng tàu thu một số khoản phụ phí vận chuyển hàng nhập khẩu.

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

* (SMS: 765/QD-BNN-TC) - Ngày 15/06/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 765/QĐ-BNN-TC về việc chi quản lý và điều hành thực hiện Chương trình cải cách hành chính của Bộ năm 2011.

 

* (SMS: 1262/QD-BNN-KH) - Ngày 13/06/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1262/QĐ-BNN-KH về việc giá mua tăng thuốc bảo vệ thực vật đưa vào dự trữ quốc gia năm 2011.

 

* (SMS: 1261/QD-BNN-DMDN) - Ngày 13/06/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1261/QĐ-BNN-ĐMDN về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá Chi nhánh xuất nhập khẩu Lâm sản Quy Nhơn.

 

* (SMS: 1253/QD-BNN-TCCB) - Ngày 13/06/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1253/QĐ-BNN-TCCB về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý và tổ chức thực hiện Dự án phát triển ngành Lâm nghiệp.

 

* (SMS: 1243/QD-BNN-KHCN) - Ngày 10/06/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1243/QĐ-BNN-KHCN về việc phê duyệt nhiệm vụ khoa học công nghệ phòng chống dịch bệnh trên tôm, nghêu nuôi tại Việt Nam.

 

* (SMS: 742/QD-BNN-TC) - Ngày 10/06/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 742/QĐ-BNN-TC  phê duyệt dự toán chi tiết nhiệm vụ hoạt động Kiểm định giống vật nuôi của Cục Chăn nuôi năm 2011.

 

* (SMS: 739/QD-BNN-TC) - Ngày 10/06/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 739/QĐ-BNN-TC phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án "Xây dựng mô hình tổ chức hợp tác và áp dụng cơ giới hóa tổng hợp trong sản xuất chè thuộc Dự án Khuyến nông năm 2011 của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Miền núi Phía Bắc trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

 

* (SMS: 738/QD-BNN-TC) - Ngày 10/06/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 738/QĐ-BNN-TC về việc giao dự toán ngân sách nhà nước Kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011 (lần 5).

 

* (SMS: 715/QD-BNN-TC) - Ngày 09/06/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 715/QĐ-BNN-TC về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (Kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia).

 

* (SMS: 713/QD-BNN-TC) - Ngày 09/06/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 713/QĐ-BNN-TC về việc giao dự toán ngân sách nhà nước (Kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia) năm 2011 cho Cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn.

 

BỘ XÂY DỰNG

 

* (SMS: 64/BXD-QLN) - Ngày 15/06/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 64/BXD-QLN về việc trả lời công văn số 170/CT-KTTT ngày 02/06/2011 của Công ty CP đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ.

 

* (SMS: 925/BXD-HTKT) - Ngày 14/06/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 925/BXD-HTKT về việc rà soát, đánh giá tình hình triển khai Nghị định số 88/2007/NĐ-CP về thoát nước đô thị và khu công nghiệp.

 

* (SMS: 554/QD-BXD) - Ngày 14/06/2011, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 554/QĐ-BXD về việc ban hành Quy chế đánh giá Kiến trúc sư ASEAN.

 

* (SMS: 90/BXD-KTXD) - Ngày 14/06/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 90/BXD-KTXD về chi phí tư vấn thẩm tra dự toán, đơn giá.

 

* (SMS: 89/BXD-KTXD) - Ngày 14/06/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 89/BXD-KTXD về việc hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo chỉ số giá.

 

* (SMS: 87/BXD-KTXD) - Ngày 13/06/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 87/BXD-KTXD về việc vướng mắc trong thanh toán, quyết toán hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

 

* (SMS: 86/BXD-KTXD) - Ngày 13/06/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 86/BXD-KTXD về việc giá cước hàng siêu trường siêu trọng.

 

* (SMS: 05/2011/TT-BXD) - Ngày 09/06/2011, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 05/2011/TT-BXD về quy định việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng.

 

* (SMS: 59/BXD-HDXD) - Ngày 08/06/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 59/BXD-HĐXD về Phiếu điều tra về Giấy phép xây dựng.

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

* (SMS: 24/2011/TT-BGDDT) - Ngày 13/06/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 24/2011/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường dự bị đại học.

 

* (SMS: 3760/BGDDT-CTHSSV) - Ngày 09/06/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 3760/BGDĐT-CTHSSV về việc tăng cường, phòng chống bệnh tay chân miệng.

 

* (SMS: 3749/BGDDT-KTKDCLGD) - Ngày 08/06/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 3749/BGDĐT-KTKĐCLGD về việc hướng dẫn bổ sung chấm thi môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2011.

 

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

* (SMS: 3711/BKHDT-GSTDDT) - Ngày 13/06/2011, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 3711/BKHĐT-GSTĐĐT về việc nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 49/2010/QH12 của Quốc hội.

 

BỘ TÀI CHÍNH

 

* (SMS: 1425/QD-BTC) - Ngày 10/06/2011, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1425/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư số 55/2011/TT-BTC ngày 29/04/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ báo cáo giá thị trường hàng hóa, dịch vụ trong nước, giá hàng hóa nhập khẩu.

 

* (SMS: 82/2011/TT-BTC) - Ngày 10/06/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 82/2011/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

 

* (SMS: 1413/QD-BTC) - Ngày 09/06/2011, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1413/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư số 61/2011/TT-BTC ngày 12/5/2011 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 41/2005/TT-BTC ngày 26/5/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 10/2005/NĐ-CP ngày 31/01/2005 của Chính phủ qui định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, trang phục, giấy chứng minh hải quan.

 

* (SMS: 7474/BTC-HCSN) - Ngày 08/06/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 7474/BTC-HCSN về việc hướng dẫn triển khai dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2011 cho công tác mộ, nghĩa trang liệt sỹ.

 

* (SMS: 79/2011/TT-BTC) - Ngày 08/06/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 79/2011/TT-BTC ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam.

 

* (SMS: 78/2011/TT-BTC) - Ngày 08/06/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 78/2011/TT-BTC về việc hướng dẫn không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với khoản hỗ trợ khám chữa bệnh hiểm nghèo cho người lao động và thân nhân của người lao động từ nguồn thu nhập sau thuế thu nhập doanh nghiệp; quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng của doanh nghiệp.

 

* (SMS: 77/2011/TT-BTC) - Ngày 07/06/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 77/2011/TT-BTC về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng amoniac thuộc mã số 2814.10.00.00 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

 

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

* (SMS: 1859/LDTBXH-LDTL) - Ngày 10/06/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1859/LĐTBXH-LĐTL về việc trợ cấp thôi việc.

 

* (SMS: 1858/LDTBXH-LDTL) - Ngày 10/06/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1858/LĐTBXH-LĐTL về tiền lương làm thêm giờ.

 

BỘ Y TẾ

 

* (SMS: 3320/BYT-KHTC) - Ngày 10/06/2011, Bộ Y tế ban hành Công văn 3320/BYT-KHTC về việc phê duyệt và thanh toán mức viện phí của các dịch vụ chụp X-quang với chất cản quang.

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

* (SMS: 18/2011/TT-BTNMT) - Ngày 08/06/2011, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 18/2011/TT-BTNMT về quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ môi trường (không khí, nước mặt lục địa, nước biển) xây dựng bằng phương pháp sử dụng bản đồ nền cơ sở địa lý kết hợp với đo đạc, quan trắc bổ sung số liệu ngoài thực địa.

 

* (SMS: 17/2011/TT-BTNMT) - Ngày 08/06/2011, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 17/2011/TT-BTNMT quy định về Quy trình kỹ thuật thành lập bản đồ môi trường (không khí, nước mặt lục địa, nước biển).

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

* (SMS: 1224/QD-BGTVT) - Ngày 07/06/2011, Bộ Giao thông và Vận tải ban hành Quyết định 1224/QĐ-BGTVT về việc chỉ định tổ chức đo, thử nghiệm thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô để công bố hợp quy theo QCVN 31: 2011/BGTVT.

 

* (SMS: 42/2011/TT-BGTVT) - Ngày 01/06/2011, Bộ Giao thông và Vận tải ban hành Thông tư 42/2011/TT-BGTVT về việc hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc thù trong ngành hàng không.

 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

* (SMS: 13/2011/TT-BTTTT) - Ngày 06/06/2011, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 13/2011/TT-BTTTT về quy định Văn phòng đại diện tại Việt Nam của nhà thầu xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản ấn phẩm nước ngoài.

 

BỘ NỘI VỤ

 

* (SMS: 09/2011/TT-BNV) - Ngày 03/06/2011, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 09/2011/TT-BNV về quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức.

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

 

* (SMS: 07/2011/TTLT-BNV-BTC-BVHTTDL) - Ngày 10/06/2011, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư liên tịch 07/2011/TTLT-BNV-BTC-BVHTTDL  quy định hệ số điều chỉnh tiền lương tối thiểu tăng thêm so với mức lương tối thiểu chung đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

 

* (SMS: 2320/BHXH-CSYT) - Ngày 07/06/2011, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 2320/BHXH-CSYT về việc cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho thân nhân cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

 

* (SMS: 2311/BHXH-TT) - Ngày 06/06/2011, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 2311/BHXH-TT về việc hướng dẫn sử dụng các ấn phẩm tuyên truyền.

 

* (SMS: 2294/BHXH-TCCB) - Ngày 03/06/2011, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 2294/BHXH-TCCB về việc thông báo hệ thống câu hỏi thi tuyển viên chức năm 2011.

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

 

* (SMS: 2553/TCHQ-GSQL) - Ngày 02/06/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2553/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn thủ tục hải quan.

 

* (SMS: 2546/TCHQ-GSQL) - Ngày 02/06/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2546/TCHQ-GSQL về thời hạn nộp thuế đối với xăng dầu tạm nhập không tái xuất hết chuyển tiêu thụ nội địa.

 

* (SMS: 2544/TCHQ-TXNK) - Ngày 02/06/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2544/TCHQ-TXNK về việc xử lý thuế Giá trị gia tăng.

 

* (SMS: 2530/TCHQ-TXNK) - Ngày 01/06/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2530/TCHQ-TXNK về việc ân hạn thuế.

 

* (SMS: 2527/TCHQ-GSQL) - Ngày 01/06/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2527/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn nghiệp vụ giám sát đặc thù.

 

TỔNG CỤC THUẾ

 

* (SMS: 1959/TCT-KK) - Ngày 09/06/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1959/TCT-KK về việc kê khai điều chỉnh thuế Giá trị gia tăng.

 

* (SMS: 1958/TCT-KK) - Ngày 09/06/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1958/TCT-KK về chính sách thuế.

 

* (SMS: 1947/TCT-CS) - Ngày 08/06/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1947/TCT-CS về việc chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài.

 

* (SMS: 1924/TCT-DNL) - Ngày 07/06/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1924/TCT-DNL về việc chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

 

* (SMS: 1834/TCT-CS) - Ngày 30/05/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1834/TCT-CS về việc kê khai thuế giá trị gia tăng.

 

* (SMS: 1786/TCT-KK) - Ngày 25/05/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1786/TCT-KK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng.

 

* (SMS: 1724/TCT-TNCN) - Ngày 20/05/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1724/TCT-TNCN về việc Thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu.

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

* (SMS: 36/2011/QD-UBND) - Ngày 10/06/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 36/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định về Chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011 - 2015 .

 

* (SMS: 35/2011/QD-UBND) - Ngày 07/06/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 35/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống, xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn thành phố.

 

* (SMS: 34/2011/QD-UBND) - Ngày 03/06/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 34/2011/QĐ-UBND về một số chính sách đối với cán bộ, viên chức, nhân viên ngành y tế, giáo dục trên địa bàn quận - huyện thuộc Thành phố.

 

* (SMS: 2678/QD-UBND) - Ngày 31/05/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 2678/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2011 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

* (SMS: 2583/QD-UBND) - Ngày 07/06/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2583/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập trường Trung cấp Thông tin - Truyền thông Hà Nội.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.