(Lawdata) Quý khách hàng thân mến, kể từ bản tin số 17/2004, chúng tôi tiến hành thử nghiệm cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản (Vietlaw-SMS) trên hệ thống tin nhắn 998. 

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email hoặc fax, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) hoặc VB (Mã văn bản) (Mã vùng+Số Fax) gửi đến 998.

Ví dụ: Muốn nhận Quyết định 88/2001/QĐ-TTg có mã SMS là 12345 tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 12345 abc@yahoo.com, gửi đến 998.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.vietlaw.gov.vn hoặc www.luatvietnam.com.vn

Trong tuần này (từ 05/6 - 11/6), chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với lawdata@vasc.com.vn để nhận văn bản.

Dưới đây là danh sách một số văn bản đã có:

CHÍNH PHỦ

* (SMS: 200037 ) - Ngày 08/6/2004, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 105/2004/QĐ-TTg về việc điều chỉnh mức giá mua xe ô tô phục vụ công tác của các cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 122/1999/QĐ-TTg ngày 10/5/1999 của Thủ tướng Chính phủ.

* (SMS: 200036) - Ngày 02/6/2004, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 100/2004/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án thành lập và tăng cường cơ quan thương vụ Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2004 - 2005.

* (SMS: 17037) - Ngày 01/6/2004, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 130/2004/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 86/1998/NĐ-CP ngày 24/10/1998 của Chính phủ quy định cờ truyền thống, công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu, và trang phục của lực lượng Công an nhân dân.

* (SMS: 17046) - Ngày 01/6/2004, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 19/2004/CT-TTg về một số giải pháp phát triển ngành chế biến gỗ và xuất khẩu sản phẩm gỗ.

* (SMS: 17044 - không gửi qua Fax) - Ngày 31/5/2004, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 129/2004/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh.

* (SMS: 17047 - không gửi qua Fax) - Ngày 31/5/2004, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 128/2004/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán Nhà nước.

* (SMS: 17045 - không gửi qua Fax) - Ngày 31/5/2004, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 127/2004/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ.

BỘ TÀI CHÍNH

* (SMS: 200035- không gửi qua Fax) - Ngày 08/6/2004, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 50/2004/TT-BTC hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ đầu tư trồng và chế biến nguyên liệu thuốc lá.
 
* (SMS: 200034- không gửi qua Fax) - Ngày 03/6/2004, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 49/2004/TT-BTC hướng dẫn chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tài chính của các tổ chức tín dụng Nhà nước.